நடிகை ஹேமமாலினி அம்மா எழுதிய ராமாயணம் (Post.9226)

COMPILED  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9226

Date uploaded in London – –4 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

துளசிதாசர் ஹிந்தியில் எழுதிய ராமாயணம் – ராம சரித மானஸ்

அதைத் தமிழில் மொழிபெயயர்த்தவர் – திருமதி ஜெயா சக்ரவர்த்தி

அவர் நடிகை ஹேமா மாலினியின் தாயார்

இதோ துளசி தாஸரின் வரலாறு

Xxxx

பாராயண ராமாயணங்கள்

Xxx subham xxxx

Tags – துளசிதாசர் ,ராம சரித மானஸ் , ஜெயா சக்ரவர்த்தி , பாராயண,  ராமாயணங்கள்