தமிழுக்காக நாலு பேர்! லண்டனில் புதிய தமிழ்ச் சங்கம் துவக்கம்!! (Post No.6477)

Written  by London Swminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 2 June 2019


British Summer Time uploaded in London –
17–01

Post No. 6477

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நிகழ்ச்சியை சௌந்தர்யா தொகுத்து வழங்கினார்.

–subham–