வேதாந்த தேசிகரின் வாழ்க்கை வரலாறும் அவர் செய்த அற்புதங்களும்- 2 (Post No. 7152)

Compiled by  London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

Date: 29 OCTOBER 2019

Time  in London – 8-04 AM

Post No. 7152

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

PART 1 WAS POSTED YESTERDAY

(வைஷ்ணவத் தமிழில் மணிப்ரவாள நடையில் எழுதப்பட்ட விஷயங்களை நேரம் கிடைக்கும்போது பழகு தமிழில் புதுக்கித் தருவேன்.)

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் பிறந்த 700 ஆவது ஆண்டு விழாவில் – 1968-ல்- சென்னையில் ஒரு மலர் வெளியிடப்பட்டது. அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள்- பகுதி-2 (நூல் இருக்குமிடம்- பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி, லண்டன்).


LIFE STORY PICTURES FINISHED

—SUBHAM–