மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 15 (Post No.3434)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 10 December 2016

 

Time uploaded in London: 5-10 am

 

Post No.3434

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 15

விஜயா பாரதியின்

‘பாரதியாரின் Annotated Biography  (With a National Historical Background)’

 

by ச.நாகராஜன்

 

 

விஜயா பாரதி

 

பாரதியாரின் மூத்த புதல்வி தங்கம்மா பாரதி. இவரது மகள் விஜயா பாரதி. இப்போது கனடாவில் வாழ்ந்து வருகிறார். தாத்தாவின் அனைத்து படைப்புகளையும் ஆழமாக ஆராய்ந்து தேறியவர். அது மட்டுமின்றி பல்வேறு பதிப்புகள் பாரதியாரின் படைப்புகளைச் சரியாக வெளியிடவில்லை என்பதைக் கண்ட இவர் தானே நான்கு பாகங்களில் பாரதியின் படைப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

 

 

இவர் 13 பக்கங்களில் ஆங்கிலத்தில் Annotated Biography  (With a National Historical Background)  என்ற சிறு வாழ்க்கை வரலாற்றுத் தொகுப்புக் குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். http://subramaniabharati.com/annotated-biography-3/

என்ற தளத்திலிருந்து இதை இலவசமாகத் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

 

 

 

பாரதி வரலாற்றுக் குறிப்பு

 

1882இல் ஆரம்பித்து 1921 முடிய வ்ருட வாரியாக பாரதியார் பற்றிய நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள் சுருக்கமாக இதில் தரப்பட்டுள்ளது.

பாரதியார் பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்து  கொள்ளவும்  உடனடியாக தேதி பற்றித் தெரிந்து  கொள்வதற்கான விவரங்களைத் தரும் குறிப்பேடு ஆகவும் இது பயன்படும்.

இதில் உள்ள சில பகுதிகள் மட்டும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது:. முழு விவரத்திற்கு இந்த வரலாற்றுத் தொகுப்புக் குறிப்பைத் தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு படிக்கலாம்.

 

Ettayapuram

 

1882 Dec.11: Born in Ettayapuram, Tirunelveli Dist.

Mother: Lakshmi Ammal Father: Chinnasamy Iyer

 

1887 Loss of Mother.

 

1893 At the age of eleven, the title “Bharati” was conferred upon him at the Court of the Maharajah of Ettayapuram.

 

1894-97 Educated at the Hindu College High School in Tirunelveli, from Form III to Form V (Standard 8 to 10).

 

1897 Jun Married to Chellamma from the village of Kadayam, Tirunelveli Dist. Bharati was 14 and Chellamma was 7.

 

1898 Loss of Father.

 

1898-1902 Lived with aunt Kuppammal in Benares (Varanasi); educated in the Hindu College, Benares.

 

1902-1904 Jul When the Maharajah of Ettayapuram visited Benares, on his way back from the Delhi Durbar (conducted by Lord Curzon) he invited Bharati to come back to Ettayapuram and work for him in his Samastana. Bharati agreed and came to his birth place to work for the Maharajah. His job was to read newspapers, magazines, and poetry and to spend time with the Maharajah.

 

1904 Aug.1 Tamil (pundit) teacher at the Sethupati High School, for 3 months in Madurai.

 

Nov.10-1904 First daughter Thangammal was born.

 

 

Chennai

1904 Nov. – Life in Chennai.

 

1906 Aug, Bharati joined Swadesamitran, as its sub-editor. G. Subramania Iyer, a staunch member of the Indian national Congress, published Swadesamitran from Chennai. He was a founder of “The Hindu,” the English newspaper in Chennai originally.

 

1905 Aug. –  1906 Aug.  Editor Chakravartini  Tamil Monthly, Chennai Proprietor: P. Vaidyanatha Iyer

 

 

*1905 Dec. Bharati attended Congress at Benares.

 

1906 Aug. Bharati quit both Swadesamitran and Chakravartini in order to join India as its Editor.

 

1906 Sep.- Editor (unnamed) “India”

 

1906 Nov.- ? Editor: The Bala Bharat English weekly

 

*1906 Dec. Attended Calcutta Congress; met Nivedita Devi.

 

1907 Bharati’s 3 national poems were first published by V. Krishnasamy Iyer, the leader of the Moderate Party in the province of Madras..

 

*1907 Dec. Surat Congress. Bharati and his friends arranged for delegates and visitors of the Extremist Party from the province of Madras to travel and attend the Surat Congress.

 

1908 Bharati published a collection of his National songs, Swadesa Githangal.

 

*1908 March 9 The day that Bibin Chandra Pal was freed from prison was pronounced as Swarajya Day, by Bharati and friends.

 

1908 Sep. 5 The India magazine in Chennai was stopped by the British Government and the legal editor M. Srinivasan was arrested

 

Pondicherry (1908 – 1918)

 

1908 Sep. Bharati moved to Pondicherry.

 

1908 Oct. 10 India magazine was started again from Pondicherry.

 

1908 When Bharati was in Pondicherry, his second daughter Shakuntala was born.

 

1909 Janma Boomi (Swadesa Githangal – 2nd part) was published.

 

1908 Oct.10 – Bharati became the editor (unnamed) of India

 

1910 Mar 12 magazine (Tamil weekly) again, in Pondicherry. Administrator: Mandayam Srinivasachariar

 

1909 Sep. 7- Also, he became the editor for the daily newspaper

 

1910 Apr.7 Vijaya, in Pondicherry. Propreitor: Mandayam Srinivasachar

 

1910 Jan.-? Editor for Karma Yogi, a Tamil monthly. This was Bharati’s own journal.

 

1910 Mar. Proscription in British India for India and Vijaya.

 

1910 Mar. – Apr. Both India and Vijaya stopped publication from Pondicherry.

 

*1910 Apr. 4 British issued a warrant to arrest Sri Aurobindo for writing an article in his magazine Karma Yogin. Sri Aurobindo escaped to Chandranagur, stayed there for a month, and finally went to Calcutta in disguise and came to Pondicherry by the ship S. S. Duplex. Bharati and Sri Aurobindo became good friends. They read Hindu scriptures together and did an extensive research on the “more than two and half millennia-old” Vedas.

 

1910 Kanavu (Dream), Bharati’s autobiographical poem, was published. It was proscribed later in 1911, with his short story called Aril Oru Pangu.

 

*1910 Sep./Oct. V. V. S. Iyer came to Pondicherry. Iyer was a reporter for Bharati’s India magazine from London. Iyer was involved in the National Movement while he was studying in London for his law degree to become a barrister.

 

*1911 Jul. 17 Murder of Collector Ash. Vanchi Iyer, who was an Extremist, murdered Collector Ash and then killed himself.

 

1911 Warrant issued for all Nationalists who lived in Pondicherry. There was also an announcement in British India that one thousand rupees will be awarded to people who could help to capture the Nationalists in Pondicherry.

 

1912 Panchali Sabatham –Part 1, Bharati’s epic poem, was published.

 

1913 Bharati performed the “sacred thread” ceremony to a harijan boy, named Kanakalingam.

 

 

1914 Maada Manivachagam, a collection of Bharati’s poems, was published in Durban, South Africa by Saraswati Printing Press.

 

1917 Kannan Pattu 1st edition was published by Parali Su. Nellaiyappar, a friend of Bharati, Editor of Lokopakari.

 

1918 Nattuppattu 1st edition was published by Parali Su. Nellaiyappar.

 

1918 Nov. Bharati left Pondicherry, was arrested in Cuddalore, the Indian territory, and imprisoned.

 

 

1918 Dec. Bharati was released from Cuddalore jail after twenty days, with the help of his friends. He went directly to the village of Kadayam, Tirunelveli Dist., the birth place of his wife Chellamma.

 

1919 Kannan Pattu 2nd edition was published by Parali Su. Nellaiyappar.

 

1919 Mar. Bharati’s meeting with Mahatma Gandhi in Chennai.

 

1919 Apr.- May A few days in Ettayapuram to visit relatives and friends.

 

1919 Jun. Bharati’s elder daughter Thangammal was married.

 

1920 Jun 6-10 Again, he spent a few days in Chetty Nadu.

 

 

Chennai

1920 end of – Again, life in Chennai.

 

1921 Sep. 11 Sub-Editor of “Swadesamitran,”Chennai.

 

 

1921 Bharati was living in Tripplicane, at Thulasinga Perumal Koil Street, near Parthasarathy temple. One morning, as his daily routine, Bharati, went to the Parthasarathy temple. As his usual custom, he went to visit the temple elephant first. The elephant, as he had become “mad” and disoriented, was tied and kept inside the fence. Bharati jumped inside the fence, in spite of people warning and shouting at him. As Bharati approached closer to the elephant to feed him the bananas that he had brought, he pushed him down with his trunk. Bharati fell under the four legs of the elephant and became unconscious. In the mean time, Kuvalai Krishnamachari, Bharati’s disciple, jumped inside the fence, carried Bharati on his shoulders, and brought him out of the fence.

 

1921 Sep.11 Bharati was affected by a stomach ailment; he refused to take any medicine. Eventually, he became very weak and his bodily existence came to an end.

 

  • Events in the Indian National Movement

விஜயா பாரதியின் பணி

 

விஜயா பாரதியின் பணி பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. அவரது தளத்திற்கு வருகை புரிந்து அவரது பாரதி இயல் பணிகளை அறியலாம்; பாராட்டலாம்.

 

இந்த சிறிய வரலாற்றுக் குறிப்பைப் படிக்கும் போது ஸ்வாமி விவேகானந்தரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பை முடிந்த அளவு தினவாரியாகத் தொகுத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அருமையான புத்தகம் நினைவுக்கு வருகிறது.

 

இப்போது கிடைத்திருக்கும் ஏராளமான குறிப்புகளை வைத்து அது போல பாரதியாருக்கும் ஒரு வரலாற்றுக் குறிப்புத் தயர்ரிக்கப்பட்டால் அது மிகச் சிற்நத நூலாக அமையும்!

 

********