ஆய கலைகள் 64 எவை? முழு விளக்கம், விவரங்கள் (Post No.2696)-1

chatus-shasti-kala

Compiled by london swaminathan

Date: 5 April, 2016

 

Post No. 2696

 

Time uploaded in London :–  14-58

 

( Thanks for the Pictures  ) 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

 Previous articles on 64 Arts:

உலகம் வியக்கும் பெண்கள் பாட திட்டம் !! ( 4 May 2014)

 

Wonderful Syllabus for Women (Posted on 4 May 2014)

பெண்களின் 64 கலைகள்! (29 May 2012)

Techniques of Secret Writing in India ( 19 March 2013)

காதல் கடிதம் எழுத ரகசிய சங்கேத மொழி ( 19 March 2013)

 

 

 

ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினையும்

ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை- தூய

உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தினுள்ளே

இருப்பள் வாராதிங்கு இடர்.

 

அறுபத்து நான்கு கலைகள் எவை, என்ன என்பது பற்றி நிறைய தகவல்கள் வெளியாகிவிட்டன. ஆனால் இது வரை யாரும் முழு விவரங்களை வெளியிடவில்லை; வெறும் பட்டியலை மட்டுமே வெளியிட்டனர். எனது பிளாக்கிலும் ஐந்து ஆண்டுகளாக பல கட்டுரைகள் உள்ளன. இது தவிர பெர்fயூம் கட்டுரை, இந்திரஜால் என்னும் மாஜிக் பற்றிய கட்டுரை, அவதானம் பற்றிய கட்டுரைகளிலும் இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளேன். ஆனால் முதல் தடவையாக 64 கலைகள் குறித்தும் 1918 ஆம் ஆண்டில் பி,வி,ஜகதீச ஐயர் எழுதிய நூலிலிருந்து முழு விவரங்களும் கிடைத்துள்ளன.  உ.வே.சாமிநாத அய்யர் எழுதிய கலைகள் என்ற கட்டுரையில் பல தமிழ் நூல் குறிப்புகளைக் கொடுத்திருக்கிறார். குறிப்பாக மணிமேகலையில் ஆடலில் வல்ல பெண்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய கலைகள் பற்றி வந்துள்ள பாடலை அவர் தந்துள்ளார். இதோ ஜகதீச அய்யர் நூல் தரும் தகவல்கள்; இது வேறு எந்த என்சைக்ளோபீடியாவிலும் இல்லாதவை:–

 

64 art-1

64 art-2

64 art-3

64 art-4

 

64 art-5

64-art-6

 

64 art-7

 

64 art-8

64 art-9

 

64 art-10

64 art-11

64 art-12

தொடரும்—–