வேப்பமரம் பற்றி சுவையான செய்திகள் (Post No.7538)

Written  by London Swaminathan               

Post No.7538

Date uploaded in London – – 5 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

tamilandvedas.com › tag › வேப்ப-மரம்

வேப்ப மரம் | Tamil and Vedas

  1.  

16 Oct 2015 – எச்சரிக்கை: இது மருத்துவக் கட்டுரை அல்ல;. ஆன்மீகக் கட்டுரை!!! Compiled by london swaminathan. Post No.2248. Date: 16 October 2015. Time uploaded in London: 13-26.

tamilandvedas.com › tag › அஸ்வத்த

அஸ்வத்த | Tamil and Vedas

  1.  

வேத காலத்தில் பிப்பலாடன் (அரச மரம்) என்ற பெயரில் ரிஷி முனிவர்கள் … நாகை மாவட்டம் திருவாவடுதுறையில் உள்ள வேப்ப மரம் ஒன்றின் …

tamilandvedas.com › tag › ஐயவி

ஐயவி | Tamil and Vedas

  1.  

வேப்ப மர இலைகளை வீட்டில் சொருக வேண்டும். 2.வெண் (ஐயவி) கடுகைப் புகைக்க வேண்டும். 3.வெண் கடுகை (ஐயவி) நெய்யுடன் கலந்து அப்ப …

tamilandvedas.com › tag › neem-tree

neem tree | Tamil and Vedas

  1.  

Bodhi Tree | Tamil and Vedas · https://tamilandvedas.com/tag/bodhi-tree/. Tamils have been using Neem (Veppa Maram in Tamil வேப்ப மரம்) for ages to stop the virus of small pox. If one takes it from young age in the prescribed …

tamilandvedas.com › tag › truth-test

swamiindology.blogspot.com › post-no2667

புளியமரத்தில் … – Swami’s Indology Blog

  1.  

27 Mar 2016 – புளியமரத்தில் பேய்கள் வசிப்பது ஏன்? ஒரு ஆராய்ச்சிக் … (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). புளியமர2. நானும் என் …

tamilandvedas.com › tag › பேய்கள்-பற்…

பேய்கள் பற்றி | Tamil and Vedas

  1.  

புளிய மரத்துக்கும் பேய்க்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று ஆராயப் புகுந்தபோது புளியமரம், பேய்கள் பற்றி மேலும் சில சுவையான விஷயங்கள் …

—subham–