ஆங்கில அமெரிக்க நாவலாசிரியர் ஹென்றி ஜேம்ஸ் (Post.9649)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9649

Date uploaded in London – –26 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஆங்கில அமெரிக்க நாவலாசிரியர் ஹென்றி ஜேம்ஸ்

Henry James

(1843 – 1916)

ஹென்றி ஜேம்ஸ் ஒரு ஆங்கில அமெரிக்க நாவலாசிரியர், – சிறுகதை ஆசிரியர். நியூயார்க்கில் பிறந்தார். இவரது தந்தை சமயம் தொடர்பான விஷயங்களை எழுதி வந்தார். பணம் படைத்தவர். இதனால் ஜேம்ஸ் அவர்களுக்கு விருப்பம் எதையும் செய்ய முடிந்தது.

      சிறுவயதிலேயே ஐரோப்பா சென்று வந்தார். இதனால் ஐரோப்பிய பண்பாட்டில் அவருக்குப் பற்றும் பாசமும் ஏற்பட்டது. அமெரிக்கவிலும் ஐரோப்பாவிலும் பல பள்ளிகளில் அவர் கல்வி கற்றார். பின்னர் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழத்தில் சட்டம் பயின்றார். படிப்பை முடித்த சிறிது காலத்தில் அவருடைய முதலவது நாவல் வெளிவந்தது. 30 வயதானபோது அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்பட்டார். அடுத்த 20 ஆண்டுகள் லண்டனில் வாழ்ந்தார்.

      ஜேம்ஸின் படைப்புகளை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

      பழைய அமைதியான ஐரோப்பிய வாழ்க்கை முறைக்கும், புதிய முதிர்ச்சி பெறாத அமெரிக்க வாழ்க்கை முறைக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்களைச் சித்தரிக்கும் நாவல்கள் முதல் காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டன. “PORTRAIT OF A LADY”, “DAISY MILLER”, “THE BOSTONIANS” இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை.

      இரண்டாவது காலகட்டத்தில் அவர் எழுதிய நாவல்கள் முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலேயர்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டன. WHAT MAISIE KNEW, THE AWKWARD AGE ஆகிய நாவல்கள் இந்த காலத்தைச் சேர்ந்தவை.

மூன்றாவது காலகட்டத்தில் மீண்டும் அமெரிக்க ஆங்கிலேய மோதல்கள் முரண்பாடுகளை மையமாக வைத்து எழுதினார். “THE WINGS OF A DOVE”, THE AMBASSADORS ஆகியன இந்தக் காலத்தைச் சேர்ந்தவை.

ஜேம்ஸ் திருமணம் செய்துகொள்ளவே இல்லை. 1915-இல் அவர் பிரிட்டிஷ் குடிமகனானார். 1916-இல் “ORDER OF MERIT” விருது பெற்றார்.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tags– ஆங்கில, அமெரிக்க, நாவலாசிரியர், ஹென்றி ஜேம்ஸ், Henry James,