காதலில் எத்தனை விதம் சொல்லு?! 64 வகை!! (Post No.4590)

Date: 7 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London- 5-47 am

 

Written  by S NAGARAJAN

 

Post No. 4590

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

மன்மத லீலை

 

காதலில் எத்தனை விதம் சொல்லு?! 64 வகை; அதன் உட்பிரிவோ 12288!! அதிசய மன்னனும், அவனை ஆராய்ந்த அறிஞரும்!!!

 

ச.நாகராஜன்

 

 

1

சுமார் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பேயே மகாகவி பாரதியார் காதல் காதல் காதல்

காதல் போயின் காதல் போயின்

சாதல் சாதல் சாதல்

என்று அருமையாக காதலின் உச்சகட்ட நிலையை விளக்கி விட்டார்.

அந்தக் காலத்தில், காதலின் வேகமும் அழுத்தமும் இந்த நவீன யுகத்தில் இருக்கின்றார் போல இருந்ததா? தெரியவில்லை.

இருந்தாலும் அந்த நாளிலேயே அவர் இப்படி அழுத்தமாகச் சொல்லி விட்ட கவிதா வரிகள் சற்று அதிசயமாகவும் இருக்கிறது; ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிறது!

2

சரி, காதல்மன்னர்களும், காதல் பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களும், ரஸிகர்களும், காதலர்களும், காதலிகளும் ஒரு கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல முடியுமா?

காதலில் எத்தனை விதம், சொல்லுங்கள், பார்ப்போம்!

பதில் தெரியாமல் முழித்தால் இந்து நாகரிகத்திற்குத் தான் வர வேண்டும்.

ஆண்-பெண் உறவின் அற்புத இரகசியத்தை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக அலசிய ஒரே மதம் இந்து மதம் தான்.

காதலில் மொத்தம் 64 விதம் உள்ளது.

எங்கே 64-ஐயும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்கிறீர்களா?

இதோ தருகிறோம், பட்டியலை!

3

01) Abhilasa – அபிலாஷா

02) Akanksa – அகாங்சா

03) Apeksa – அபேக்ஷா

04) Utkantha – உத்கந்தா

05) Ipsa – இப்ஸா

06) Lipsa – லிப்ஸா

07) Iccha – இச்சா

08) Vancha – வாஞ்சா

09) Trsna -த்ருஷ்ணா

10) Lalasa – லாலஸா

11) Sprha -ஸ்ப்ருஹா

12) Laulya – லௌல்யா

13) Gardha – கர்தா

14) Sraddha – ச்ரத்தா

15) Ruci – ருசி

16) Dohada – தோஹதா

17) Asa – ஆசா

18) Asis – ஆசிஸ்

19) Asamsa – அசம்ஸா

20 Manoratha – மனோரதா

21) Astha – ஆஸ்தா

22) Abhinivesa – அபினிவேசா

23) Anubandha – அனுபந்தா

24) Agraha –  ஆக்ரஹா

25) Vimarsa – விமர்சா

26) Manisa – மநீசா

27) Abhipraya – அபிப்ராயா

28) Paksapata – பக்ஷபாதா

29) Lobha – லோப்ஹா

30) Asanga – ஆஸங்கா

31) Abisvanga – அபிஸ்வங்கா

32) Sakti – சக்தி

33) Moha – மோஹா

34) Akuta – அகூடா

35) Kuthuhala – குதூகலா

36) Vismaya – விஸ்மயா

37) Raga – ராகா
38) Vega – வேகா

39) Adhyavasaya -அத்யாவாஸ்யா

40) Vyavasaya – வ்யவசாயா

41) Kamana – காமனா

42) Vasana – வாஸனா

43) Smarana -ஸ்மரணா

44) Sankalpa – சங்கல்பா

45) Bhava – பாவா

46) Rasa (Hasa) – ரஸா (ஹாஸா)

47) Rati – ரதி

48) Priti – ப்ரீதி

49) Dakshinya – தாக்ஷிண்யா

50) Anugraha – அனுக்ரஹா

51) Vatsalya – வாத்ஸல்யா

52) Anukrosa – அனுக்ரோஸா

53) Visvasa – விஸ்வாஸா

54) Visramba – விஸ்ரம்பா

55) Vasikara – வசீகரா

56) Pranaya -ப்ரணயா

57) Prapti – ப்ராப்தி

58) Paryapti – பர்யாப்தி

59) Samapti – சமாப்தி

60) Abhimanapti – அபிமானாப்தி

61) Sneha – ஸ்னேஹா

62) Prema – ப்ரேமா

63) Ahlada – ஆஹ்லாதா

64) Nirvrti –  நிவ்ருத்தி

 

 

3

அடேயப்பா, இத்தனை விதமா?

இதற்குள் மலைத்தால் எப்படி?

இந்த 64 விதத்தில் அனுராகத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம்.

 

 

நித்யானுராகா

நைமித்திகானுராகா

சமான்யானுராகா

விசேஷானுராகா

ப்ரகாசானுராகா

ப்ரச்சன்னானுராகா

அக்ருத்ரிமானுராகா

க்ருத்ரிமானுராகா

 

என இதில் எட்டு வகை உள்ளன. இவை காதலின் மஹார்தி எனச் சொல்லப்படுகிறது.

இவை ஒவ்வொன்றிலும் 24 வகை உண்டு.

ஆக அனுராக வகைகளில் மட்டும் எட்டு வகையில் உள்ள 24 உட்பிரிவு வகைகளையும் பெருக்கிப் பார்த்தால் வருவது 192. இந்த 192 ஐ 64-உடன் பெருக்கினால் வருவது 12288.

இவ்வளவு வகை உண்டு.

 

4

சரி, இதையெல்லாம் யார் சொல்கிறார்கள், எங்கே சொல்கிறார்கள் என்ற கேள்வி எழுவது இயல்பே.

போஜ மஹாராஜன்,”ச்ருங்கார ப்ரகாசா” என்ற அலங்கார சாஸ்திர நூலைப் புனைந்துள்ளான்.

அதில் தான் ஒவ்வொன்றின் விளக்கத்துடனும் காதல் அதாவது  ச்ருங்காரம் மிக நுட்பமாக விளக்கப்படுகிறது!

 

 

5

இது இப்போது கிடைக்குமா? எப்படி இந்த தகவல்கள் கிடைக்கின்றன?

நல்ல கேள்வி.

பேரறிஞர் டாக்டர் வி. ராகவன் (நிஜமாகவே பேரறிஞர்!!!) சம்ஸ்கிருதத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் மிகச் சிறந்த விற்பன்னர்.

உ.வே.சாமிநாதையர் வாழ்நாள் முழுதும் தமிழ்ச் சுவடிகளைத் தேடி ஊர் ஊராக அலைந்தது போல, டாக்டர் ராகவன் நாடு நாடாக அலந்தார். பல்வேறு பல்கலைக் கழகங்கள், நிறுவனங்கள், சம்ஸ்கிருத சுவடி இருக்கும் இடங்கள் என ஒன்றையும் விட்டு வைக்கவில்லை.

 

பல லட்சம் நூல்கள் அடங்கிய சம்ஸ்கிருத நூல்கள் பற்றி அறிந்து கொண்ட பின்னர் சம்ஸ்கிருத நூலுக்கான என்சைக்ளோபீடியாவைத் தயாரித்தார்.

அந்த மாபெரும் ஆராய்ச்சியாளர் தனது டாக்டரேட் டிகிரிக்காக ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்ட நூல் தான் போஜனின், “ச்ருங்கார ப்ரகாசா”

 

1931 செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து 1934 செப்டம்பர் மாதம் வரை அவர் செய்த அற்புதமான ஆராய்ச்சியின் பெருமையைச் சொற்களால் அளக்க முடியாது; விளக்க முடியாது!

 

1940ஆம் ஆண்டு இது  தொகுதிகளாகவும், பகுதிகளாகவும் வந்தது. (Karnakatk Publishing House, Bombay – 1940)

இப்போது இதை விளக்க இன்னொரு ராகவன் தான் வேண்டும். அப்படி ஒரு நுட்பமான ஆராய்ச்சியை அவர் செய்து உலகுக்கு அளித்திருக்கிறார்.

 

 

 

6

அற்புதமான மன்னன் போஜ மஹாராஜன். அவன் தொடாத துறையே இல்லை.

அதில் ஒன்று தான் “ச்ருங்கார ப்ரகாசா”.

 

36 அத்தியாயங்கள் இந்த நூலின் கைப்பிரதி மட்டும் 1908 பக்கங்கள் – ஃபூல்ஸ்கேப் பேப்பரில்!.

 

இதைத் தயாரித்து ஆராய்ந்தார் டாக்டர் ராகவன்.

போஜ மஹாராஜன் 84 நூல்களை எழுதியுள்ளான்.

விமானம் கட்டுவதிலிருந்து சிருங்கார ப்ரகாஸா வரை உள்ள அவனது நூல்கள் பிரமிக்க வைப்பவை.

 

அந்த மாபெரும் அறிஞனின் அறிவை அளக்க யாரால் முடியும்?!

ஒரு சிறிது அறிந்தாலும் கூட அந்த அளவுக்கு நமது அறிவின் வலிமை கூடும் என்பதில் ஐயமில்லை.

நன்றி : டாக்டர் வி. ராகவன் அவர்களுக்கு!

****