குரங்கு ஆக மாறிய தமிழ்ப் பெண் – சிலப்பதிகாரத்தில் 7 அதிசயங்கள் (Post No.7345)

WRITTEN By London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 15 DECEMBER 2019

Time in London – 9-47am

Post No. 7345

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

Kannaki and Kovalan

படிப்பது போல நிறுத்தாமல் படித்து முடிப்பர். அவ்வளவு சுவைமிக்கது.

வாழ்க இளங்கோ! வளர்க தமிழ்!!

Cheran Senguttuvan With Kannaki Statue

–subham–