1892 ஆம் ஆண்டு விடுகதைப் புத்தகம்

IMG_2875 (2)

Article No. 2032

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 31 July 2015

Time uploaded in London : 21-12

 

இலண்டனில் பிரிட்டிஷ் நூலகத்திலுள்ள சிறிய புத்தகங்களை அப்படியே புகைப்படமெடுத்து போட ஆசை. 1892-ஆம் ஆண்டு வெளியான சுந்தர முதலியாரது விடுகதைப் பாடல்கள் நன்றாக இருந்தபடியால் அட்டை உள்பட உள்ள எட்டு பக்கங்களையும் இங்கே கொடுத்துள்ளேன். இவை மொபைல் போன், ஐ பேட் காமெராவில் எடுக்கும் போது சுமாராகவே விழுகின்றன. அடுத்த முறை செல்லும்போது இதைவிட நல்ல ‘காப்பி’ கிடைத்தால் இந்த பக்கங்களை எடுத்துவிட்டு நல்ல நகலை வெளியிடுவேன். வலது பக்கமுள்ள பக்கங்கள் முழுமையாக இருக்கும். இடது புற பக்கங்களில் ஒவ்வொரு வரியிலும் கடைசியிலுள்ள எழுத்துக்கள் ஊகித்தறிய வேண்டியிருக்கும். எப்படியாகிலும் எழுத்துக்களைப் பெரிதாக்கி (ஸூம் செய்து) படிக்க வேண்டுகிறேன். உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி.

IMG_2851

IMG_2868 (2)

IMG_2869 (2)

IMG_2870 (2)

IMG_2871 (2)

IMG_2872 (2)

IMG_2873 (3)

IMG_2874 (2)

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: