தவம் பற்றிய முப்பது பொன் மொழிகள் (Post No.5606)

தவம் பற்றிய முப்பது பொன் மொழிகள் (Post No.5606)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 30 October 2018

GMT Time uploaded in London – 20-27

Post No. 5606

நவம்பர் 2018 நற்சிந்தனை காலண்டர்

இந்த மாத காலண்டரில் தவம் பற்றிய முப்பது பொன்மொழிகள் இடம் பெறுகின்றன.

பண்டிகை தினங்கள்–

தீபாவளி- நவம்பர் 6 (தமிழ்நாடு), 7 (வட இந்தியா); 8 கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பம்; 13-கந்த சஷ்டி  சூரசம்ஹரம்; 14-குழந்தைகள் தினம்; 23- திருக் கார்த்திகை

அமாவாஸை- 7; பௌர்ணமி-22; ஏகாதஸி விரதம்-3, 19

முஹூர்த்த தினங்கள்-4,5,9,11,14,28

நவம்பர் 1 வியாழக்கிழமை

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு-261

தவம் என்பது தனக்கு வரும் துன்பத்தைப் பொறுத்தல், பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருத்தல் ஆகும்

நவம்பர் 2 வெள்ளிக் கிழமை

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை

அஃதிலார் மேற்கொள் வது-262

மன வலிமை உடையார்க்கே தவம்; பிறர் முயற்சிப்பது வீண்

நவம்பர் 3 சனிக் கிழமை

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்

மற்றை யவர்கள் தவம்-263

 
உணவு,உறைவிடம்,உடை ஆகியவற்றை சந்யாசிகளுக்குக் கொடுப்பதற்குத்தான் பல இல்லறத்தார்கள் சந்யாஸி ஆகவில்லை!

நவம்பர் 4 ஞாயிற்றுக் கிழமை

 
ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்

எண்ணின் தவத்தான் வரும்- குறள் 264

பகைவரை அழித்தல், நண்பர்களைக் காத்தல்- இரண்டும் தவத்தால் எளிதில் முடியும்

நவம்பர் 5 திங்கட் கிழமை

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்

ஈண்டு முயலப்படும் – குறள் 265

தவம் செய்தால் விரும்பியன கிடைக்கும்; உடனே தவம் செய்க.

நவம்பர் 6 செவ்வாய்க் கிழமை

தவஞ் செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்

அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு—266

பற்று இல்லாதவர் செய்வது தவம்; ஏனையோர் செய்வது வீண் முயற்சி

நவம்பர் 7 புதன் கிழமை

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்

சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு—267

புடம் இடும் தங்கம் மேலும் மேலும் ஒளிவீசும்; தவம் செய்யச் செய்ய தேஜஸ் பிறக்கும்

 
நவம்பர் 8 வியாழக்கிழமை
 
தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய

மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்-268

268
நான் என்ற செருக்கு அழிந்தால் எல்லோரும் அவனைத் தொழுவர்

நவம்பர் 9 வெள்ளிக் கிழமை

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்

ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு—269

தவ வலிமையால் எமனையும் /மரணத்தையும் வெல்ல முடியும்

நவம்பர் 10 சனிக் கிழமை

269
இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்

சிலர்பலர் நோலா தவர்—270

 

பணமில்லாதவர் உலகில் அதிகம்; பணம் படைத்தவர் குறைவு; ஏன்?  தவம் செய்யாதவர் அதிகம்.தவம் செய்தவர் குறைவு.அதனாலதான்!

நவம்பர் 11 ஞாயிற்றுக் கிழமை

     வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும்-271
 
    பொய்யான ஒழுக்கம் உடையவனைக் கண்டு (போலி சாமியார்)

அவனுள் இருக்கும் பஞ்ச பூதங்களும் சிரிக்கும்

 

நவம்பர் 12 திங்கட் கிழமை

தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து

வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று–274

மன வலிமை இல்லாதவன் தவம் செய்வது புதருக்குப் பின்னே

 
   நின்று பறவைகளை வேட்டையாடுவதைப் போன்றதே

நவம்பர் 13 செவ்வாய்க் கிழமை

தவ சீலர்களிடம் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம்-      காளிதாஸனின் சாகுந்தல நாடகம்

நவம்பர் 14 புதன் கிழமை

முனிவர்களின் சாபத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது

-பாஷா எழுதிய ப்ரதிமா நாடகம்

நவம்பர் 15 வியாழக்கிழமை

தவம் மூலம் சக்தி பெறலாம்- பாரத மஞ்சரி

   நவம்பர் 16 வெள்ளிக் கிழமை

தவம் மூலம் கிடைக்கும் ஆனந்தமே நல்லது; ஏனையவை        நிலையற்றவை- வால்மீகி ராமாயணம் 7-84-9

நவம்பர் 17 சனிக் கிழமை

பாதுகாப்பு இல்லாததால் முனிவர்கள் தங்கள் தபோ சக்தியைப்      பயன்படுத்தி சாபம் என்னும் ஆயுதங்களைப் பயன் படுத்துகிறார்கள்;      அவர்களுடைய ஆன்மீக சக்தியை விரயம் செய்கிறார்கள் –  ரகுவம்ஸம் 15-3

நவம்பர் 18 ஞாயிற்றுக் கிழமை

முனிவர்களின் சொற்கள் வீணாவதில்லை- நைஷதீய சரித்ர

நவம்பர் 19 திங்கட் கிழமை

தவத்துக்கு இடையூறுகளும் தடைகளும் அதிகம்-  வால்மீகி   ராமாயணம் 3-10-14

நவம்பர் 20 செவ்வாய்க் கிழமை

தபோவனங்களுக்குள் செல்கையில் எளிமையான ஆடைகளை     அணிந்து செல்லுங்கள்– சாகுந்தலம்

  நவம்பர் 21 புதன் கிழமை

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்

தான்அறி குற்றப் படின்–272

தெரிந்தும் தவறு செய்பவனுக்கு தவக் கோலம் ஒருபயனும் தராது

நவம்பர் 22 வியாழக்கிழமை

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்

புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று- 273

 
   போலி சாமியார்களின் வேஷம், ஒரு பசு, புலித்தோலைப்    போர்த்திக்கொண்டு மேய்வதற்குச் சமம்

நவம்பர் 23 வெள்ளிக் கிழமை

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கன்ன

வினைபடு பாலால் கொளல்- 279

அம்பு நேராக இருக்கும்; யாழ் கோணலாக இருக்கும்;ஆனால் அம்பு    கொடிய செயல் செய்யும்; யாழ் இனிமை தரும்; தோற்றத்தைக்   கண்டு மயங்காமல் (சாமியார்களை) செயலால் எடை போடு

   நவம்பர் 24 சனிக் கிழமை

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்

பழித்தது ஒழித்து விடின்-280

தவசீலர்களுக்கு மொட்டையும் தேவை இல்லை; நீண்ட    முடியும் தேவை இல்லை; உலகத்தார் தவிர்த்து ஒதுக்கிய தீய    ஒழுக்கங்களைக் கைவிட்டால் போதும்.

நவம்பர் 25 ஞாயிற்றுக் கிழமை

“ஜடிலோ முண்டி லுஞ்சித கேச :

காஷாயாம்(அ)ம்பர பஹுக்ருத வேஷ :

பஸ்யன் அபி ச ந பஸ்யதி மூட:

ஹ்யுதரநிமித்தம் பஹுக்ருத வேஷ :”

—பஜகோவிந்தம் பொருள்: ஒருவன் சடை முடியுடன் இருக்கிறான்.    மற்றொருவனோ மொட்டைத் தலையன். இன்னும் ஒருவன்    ஒவ்வொரு முடியாகப் பிடுங்கிவிட்டான். இன்னொருவன் காவி    உடையில் வலம் வருகிறான். இந்த மூடர்கள் கண் இருந்தும் குருடர்கள். இந்த வெளி வேஷம் எல்லாம் வயிற்றுப் பிழைப்புக்குத்தான்.

280

நவம்பர் 26 திங்கட் கிழமை

சித்தம் போக்கு சிவன் போக்கு, ஆண்டி போக்கு அதே போக்கு- தமிழ்ப் பழமொழி

நவம்பர் 27 செவ்வாய்க் கிழமை

ஞானிக்கு இல்லை இன்பமும் துன்பமும்- வெற்றிவேற்கை

நவம்பர் 28 புதன் கிழமை

தவசே அணிகலன், தாழ்மையே மேன்மை-  தமிழ்ப் பழமொழி

நவம்பர் 29 வியாழக்கிழமை

தவத்துக்கொருவர்,  கல்விக்கிருவர்–  தமிழ்ப் பழமொழி

நவம்பர் 30 வெள்ளிக் கிழமை

தவத்திலிருந்தால் தலைவனைக் காணலாம்–

தவசுக்குத் தனிமையும் தமிழுக்குத் துணையும்– தமிழ்ப் பழமொழி

 

–subaham-

Part 5 OF 100 GREAT INDIAN WOMEN QUIZ (Post No.5605)

 

swami_48@yahoo.com
Date: 30 October 2018

GMT Time uploaded in London – 8-14 am

Post No. 5605

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

81.Who was Vardhamana Mahavira’s mother?

82.Jawaharlal Nehru’s sister who became President of United Nations Organisation

83.First woman who was  a Parsi, to practise law in India and Britain

84.A woman scholar who discussed philosophic matters with King Janaka (according to Mahabharata)

85.Great botanist of India, born in Kerala, held many big posts

86.Tamil novelist, journalist, writer who wrote 115 books nearly 100 years ago.

87.Queen who taught Dharma to her son Alarka, according to Markandeya Purana

88.Seventeenth century mystic poet of Kashmir, whose birth name was Alakeshwar

89.Wife of first prime minister Jawaharlal Nehru, mother of Indira Gandhi,freedom fighter.

90.Freedom fighter and wife of Jayapaprakash Narayan…………….

 

91.A woman who made noise during Buddha’s lecture and Buddha told the meeting about Seven Types of Wives. What is the name of that wife?

92.In Kulothunga Choza’s inscriptions, names of  two queens are mentioned. who are they?

93.Poet, Hindi film actress and singer who acted in over 90 films in 33 years…

94.One of the Greatest Emperors of India was mighty Chandragupta; he married a princess and got the dowry of Mighty Magada. What is the name of that queen?

95.A woman who reconverted Appar to Hinduism from Jain faith, (Appar-one of the Great Four of Tamil Nadu)

SEE THE LAST QUESTION

97.Kashmiri Queens had their own treasuries and powers. One of the famous queens dismissed the mal administration of Padmaraja. What is her name?

 1. A queen went to forest with Pandu and died with him. who is she?

96,99, 100++ Can you recognize these great queens of Tamil Nadu? Who are these people?

Sanga, Ammanga Devi,Kunthavai, Manakkilli, Avanimuzuthudaiyal, Paduman Devi, Panchavan Mahadevi, Vanavan Mahadevi, Orattanan Sorappai, Thanthi Sakthi Vidangi/Loka Maha Devi, Mukkookizan Adikal, Thyagavalli, Thyaka pathaka, Sembian Mahadevi, Kopperun Devi, Anthuva Sellai, Ilangovenman.

 

ANSWERS:—-

81.TRISHALA

82.VIJAYALAKSHMI PANDIT

83.PARSI WOMAN CORNELIA SORABJI

84.SULABHA

 1. JANAKI AMMAL, BOTANIST

86.KOTHAINAYAKI NOVELIST

87.MADALASA in Markandeya Puranam

88.RUPA BHAWANI OF KASHMIR

89.KAMALA NEHRU

90.PRABHAVATI DEVI

 1. SUJATA

92.THIYAGA VALLI and EZISAI VALLABHI

93.Meenakumari

94.Kumaradevi

95.HIS OWN SISTER THILAKAVATHY

97.Queen Suryamati (7th chapter of Rajatarangini)

98.Madri

96, 99, 100++++.

Kunthavai- Chalukya King Vimala Aditya’s wife, dauther of mighty Raja Raja Choza

Ammanga Devi- Rajendra Choza’s daughter, Wife of Chalukya king Raja raja

Manakkilli- Wife of Neduncheralathan

Sanga- Wife of Pallava king Nandivarman

Sembian Mahadevi- Wife of Kandarathiththa Choza

Avanimuluthudaiyal- Wife of Rajaraja II

Paduman Devi- Wife of Cheralathan

Panchavan Mahadevi- Wife of Muthaiyan Mahimalayan

Vanavan Mahadevi- Wife of Uttama Choza

Orattanan Sorappai- Another wife of Uttama choza

Lokamahadevi- Rajaraja’s Chief Queen

Mukkokizan Adikal- Wife of Vikrama Choza

Madurantaki- Wife of Kulothungan I, later Thyagavalli

Thyagapathaka- Wife of Vikrama Choza

((List of Tamil Queens is taken from famous historian Dr R NagaswaMy’s book.))

 

–subham–

சபரிமலை தரிசனம் : கம்யூனிஸ்டுகளின் அக்ரமம்! (Post no.5604)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Date: 30 October 2018

Time uploaded in London – 7-24 AM (British Summer Time)

Post No. 5604

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

சபரிமலை தரிசனம் : கம்யூனிஸ்டுகளின் அக்ரமம்!

ச.நாகராஜன்

1

சொந்தத்தில் சூன்யம் வைத்துக் கொள்வது என்று ஒரு பழமொழி உண்டு.

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு இந்தப் பழமொழி சபரிமலை தரிசன விஷயத்தில் நூற்றுக்கு நூறு பொருந்துகிறது.

சூன்யத்தைத் தானே வைத்துக் கொண்டு விட்டார்கள்.

தெய்வ சாபம் மற்றும் தேச சாபம் அவர்களை விடாது.

விளைவை சீக்கிரத்தில் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும்.

விளைவு தேர்தல் முடிவின் ரூபத்தில் வந்து சேரும்.

கம்யூனிஸ்டுகளின் அக்ரமம் சபரிமலை சாஸ்தாவிந் அருளினால் ஒரு முடிவுக்கு வந்தே தீரும்!

சொந்த நாட்டிலேயே அழிந்து விட்ட கம்யூனிஸம் இந்தியாவில் இழுத்துக் கொண்டு இருக்கிறது.

சுவாசம் சீக்கிரம் நின்று விட அவர்களே வழியைத் தேடிக் கொண்டு விட்டார்கள்.

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா!

2

ஜனநாயகம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? எந்தக் கடையனும் சமூகத்திற்கு எதிராக எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் என்று அர்த்தமா?

ஊடக தர்மம் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

120 கோடி இந்தியர்,நாட்டுக்குச் சொந்தமானவர்கள் வாழ்கையில், அதில் ஓரிரு தேச துரோகிகள்  சொல்வதை தினமும் ஒரு மணி நேரம் ஒளி பரப்பி அதை ஒட்டு மொத்த நாட்டின் கருத்தாகச் சித்தரிக்க முற்படுவது தான் ஊடக தர்மமா?

நீதி மன்ற நியாயம் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

120 கோடி மக்களுக்கும் ஒரே நீதி ஒரே நியாயம் ஒரே சட்டம் என்பதல்லாமல் ஹிந்துக்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு சட்டம், இதர மதங்களுக்கு இதே இந்தியாவில் ஒரு தனிச் சட்டம் என்பதா நீதி மன்ற நியாயம்?

ஹிந்துக்களுக்கான நாட்டில் ஹிந்துக்களை மட்டும் பாதிக்கும் விதத்தில் சட்டம் இருப்பது நியாயமாகுமா?

எண்ணிப் பார்த்து இதில் உள்ள குறைகளைக் களைய வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது, இல்லையா?!

3

செகுலரிஸம் என்றால் ஹிந்து விரோதம் என்று அர்த்தமா?

அப்படித்தான் கடந்த 70 ஆண்டு கால பாரத வரலாறு கூறுகிறது.

ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் ஒரு பெண் பாதிரியாராக இருக்க முடியாது.

பெண்ணியவாதிகளில் எந்த ஒரு பெண்ணாவது இதை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்திருக்கிறாரா?

ஊடகத்தில் இது பற்றிய எந்த ஒரு விவாதமாவது இடம் பெற்றிருக்கிறதா?

இஸ்லாமியரின் மசூதிகளில் பெண்களை அனுமதிப்பதுண்டா?

பெண்ணியவாதிகளில் எந்த ஒரு பெண்ணாவது இதை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்திருக்கிறாரா?

ஊடகத்தில் இது பற்றிய எந்த ஒரு விவாதமாவது இடம் பெற்றிருக்கிறதா?

இஸ்லாமியரின் மத சம்பந்தமான பணத்தை இதர வழிகளில் செலவழிக்க அரசால் முடியுமா? அதை வஃப் போர்ட் அல்லவா தீர்மானிக்கிறது!

கிறிஸ்தவரின் மத சம்பந்தமான பணத்தை இதர வழிகளில் செலவழிக்க அரசால் முடியுமா? அதை வடிகன் காட்டும் வழியில் இநதிய கிறிஸ்தவ தலைமைப் பீடம் அல்லவா தீர்மானிக்கிறது!

ஆனால் ஹிந்து கோவில்களின் பணமோ அரசு சொல்லும் வழியில் பணத்தை ஹிந்து கோவில்களுக்கான ஆக்கபூர்வமான வழியில் அல்லாமல் எதற்கு வேண்டுமானாலும் செலவழிக்கப்படுகிறது.

நீதி மன்றங்கள் இஸ்லாமியர் பற்றியோ அல்லது கிறிஸ்தவர் பற்றியோ எந்த ஒரு வழக்கையும் மத ரீதியாக சுயேச்சையாக விசாரித்துத் தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது.

அதாவது செகுலரிஸம் என்பது ஹிந்து விரோதம் – ஹிந்து விரோதம் மட்டுமே – என்பது உறுதியாகிறது!

4

பாரம்பரிய பழக்கம் என்பது ஹிந்து  மதத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கம்.

சபரி மலை, திருப்பதி, மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆலயங்களில் ஆங்காங்கு வழி வழியாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள், திருவிழாக்கள் அப்படியே கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் யாருக்கு என்ன சங்கடம், தெரியவில்லை.

அதிக வருமானம் வரும் ஒரு கோவிலின் அதிகப்படியான பணத்தை, வருமானம் அவ்வளவாக இல்லாத கோவிலுக்கு அல்லவா கொடுக்க வேண்டும்?

அதை விடுத்து நலத் திட்டங்கள் என்ற பெயரால் நினைத்தபடி செலவழிக்க அரசுக்கு என்ன உரிமை?

இதற்கான ஆலய வாரியம் ஒன்றல்லவா சுயேச்சையாக செயல்படும் விதத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும்?

கம்யூனிஸ்டுகள், நாத்திகக் கும்பலான திராவிட இயக்க ஆதிக்கத்திலிருந்து கோவில்கள் விடுபட இதுவல்லவா வழி?

சபரிமலையில் கம்யூனிஸ்டு பெண்களையும், இஸ்லாமிய பெண்களையும் மாறு வேடத்தில் – குறிப்பாக 10 முதல் 50 வயதுக்குள்ளவராக இருப்பவரைத் தேர்ந்தெடுத்து – வலிய அனுப்ப முற்படுவது நியாயமா?

ஹிந்துக்களும் யோக்கியமான கிறிஸ்தவர்களும், இஸ்லாமியர்களும் இது பற்றித் தீவிரமாக யோசிக்க வேண்டும்.

உரிய முறையில் ஹிந்துக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளை – அதிகப்படியான உரிமைகளை அல்ல – அடிப்படை உரிமைகளை வழங்க மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும்; அதற்குரிய சட்டங்களை இயற்ற வேண்டும்!

இதற்கு ஹிந்துக்கள் ஒரே குரலாக ஓங்கிக் குரல் கொடுக்க வேண்டும்.

இதை இயக்கபூர்வமான வழியில் செய்ய வேண்டுமெனில், ஆர் எஸ் எஸ் ஒன்றே தான் வழி!

நான்ய பந்தா வித்யதேயனாய!

இதை விட வேறு வழி ஒன்றுமில்லை!

***

33 QUOTATIONS ON TAPAS/ PENANCE (Post No.5603)

 

NOVEMBER 2018 ‘GOOD THOUGHTS’ CALENDARWritten by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 29 October 2018

GMT Time uploaded in London – 15-46

Post No. 5603

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

This month calendar consists 30 quotations from Tirukkural of Tamil poet Tiruvalluvar, Bhajagovindam of Adi Shankara and from other Sanskrit books.

FESTIVAL DAYS- DEEPAVALI 6 (TAMIL NADU), 7 (NORTH INDIA), 13-SKANDA SASHTI, 14- CHILDREN’S DAY, 23- KARTHIKAI DEEPAM

NEWMOON DAY- 7; FULL MOON DAY- 22; EKADASI FASTING DAYS- 3,19;

AUSPICIOUS DAYS- NOV.4,5,9,11,14,28

DIWALI FIRE CRACKERS

NOVEMBER 1 THURSDAY
Penance consists in enduring pain and refraining from inflicting injury on the living — Tirukkural 261
NOVEMBER 2 FRIDAY
Asceticism befits a person who has deserved it by his past actions— Tirukkural 262

NOVEMBER 3 SATURDAY
House holders wanted to give basic needs (food, shelter and clothing- roti,kapda aur makhan) — to ascetics. That is the reason for them forgetting asceticism— Tirukkural 263

NOVEMBER 4 SUNDAY
The body has become decrepit;t the head has turned grey; the mouth has become toothless, grasping a stick , the old man moves about. Even then the mass of desires does not go— Bhajagovidam
15

NOVEMBER 5 MONDAY

The ascetic with matted locks, the one with his head shaven, the one’s with hairs pulled out one by one, the one who disguises himself variously with the ochre coloured robes — such a one is a fool who, though seeing, does not see. Indeed, the various disguise is for the sake of the belly -Bhajagovidam 14 of Adi Shankara

NOVEMBER 6 TUESDAY

Ascetics acquire powers by their austerities to curse and give boons— Tirukkural 264

NOVEMBER 7 WEDNESDAY

Asceticism is practised in this world to attain what they wanted in the next world — Tirukkural 265

NOVEMBER 8 THURSDAY

They discharge their duty who practise asceticism. Others entrapped by their desire harm themselves— Tirukkural 266

NOVEMBER 9 FRIDAY

Men of penance may indeed be asked any question under the sun— Shakuntala of Kalidasa

NOVEMBER 10 SATURDAY

The curses of sages are irrevocable— Pratima nataka of Bhasa

NOVEMBER 11 SUNDAY
Penance confers powers — Bharatamanjari

NOVEMBER 12 MONDAY

Penance is the ultimate good; all other joys are delusory— Valmiki Ramayana 7-84-9

NOVEMBER 13 TUESDAY

Hotter the fire, purer the gold. Harder the austerity, the more refined the human soul becomes— Tirukkural 267

NOVEMBER 14 WEDNESDAY
All living beings worship him who has gained control of his own life— Kural 268

NOVEMBER 15 THURSDAY

Those who have acquired strength through asceticism have the power of overcoming even death— Tirukkural 269

DIWALI NEW YEAR ACCOUNTS

NOVEMBER 16 FRIDAY

The rich are few and the poor are more. It is in proportion to those who perform penance and those who do not— Tirukkural 270

NOVEMBER 17 SATURDAY

The five elements will laugh at the secret conduct of deceits -Tirukkural 271

NOVEMBER 18 SUNDAY
What use an appearance of saintliness if one is guilty of conscious sin? — Tirukkural 272

NOVEMBER 19 MONDAY
A deceiving fake fakir/ascetic is like a cow grazing clothed in tigers skin.— Tirukkural 273

NOVEMBER 20 TUESDAY

Penance ever fraught with obstacles and assailed with difficulties— Valmiki Ramayana 3-10-14

NOVEMBER 21 WEDNESDAY
Yogis attain everything by penance- Naisadiya caritra

NOVEMBER 22THURSDAY

Ascetics are by nature docile — Shakuntala of Kalidasa

NOVEMBER 23 FRIDAY

Retire to the penance groves in simple attire— Shakuntala

NOVEMBER 24 SATURDAY

He who sins under the guise of asceticism is like a hunter trapping birds hiding behind a bush— Tirukkural 274

NOVEMBER 25 SUNDAY

There are none so hard hearted as those who pretend to be ascetics in heart without renouncing the world — Tirukkural 276

NOVEMBER 26 MONDAY

The world has persons who are red like abrus seeds but heart as black as the face of that seed — Tirukkural 277

NOVEMBER 27 TUESDAY
There are many who wash their exterior and pretend to be saintly, while their heart remains impure.— Tirukkural 278

NOVEMBER 28 WEDNESDAY

Cruel arrow is straight; but the sweet lute is curved and shapeless; don’t judge men by appearance— Tirukkural 279 (appearance of saints)

NOVEMBER 29 THURSDAY

It matters not whether a man shaves his hair or allows it to grow in flowing locks if he could refrain from what the world shuns— Tirukkural 280

 

NOVEMBER 30 FRIDAY
Bereft of protection, ascetics use curses as weapons and expend their spiritual energy—Raghuvamsam 15-3

Words of saints never fail —Nagananda

Nothing is impossible with austerity— Kathasarith sagara

–SUBHAM–

பகுதி 4 – இந்த நூறு இந்தியப் பெண்களைத் தெரியுமா? Quiz க்விஸ் (Post No.5602)

 

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 29 October 2018

GMT Time uploaded in London – 8-23 AM

Post No. 5602

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

நாலாவது பகுதியில் இந்தியாவுக்கும், ஹிந்து கலாசாரத்துக்கும் உழைத்த சில வெளிநாட்டுப் பெண்மணிகளையும் நினைவு கூறுவோம்; இந்தக் கேள்விகளுக்கு விடை சொல்லுங்கள்:–

61.இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தை ஆதரித்த குஜராத் பார்ஸி பெண்மணி யார்? இவர் முகத்துடன் தபால் தலையும் வெளியிடப் பட்டுள்ளது

62.இந்தியர்களுக்கும் ஐரிஷ் காரர்களுக்கும் சுய உரிமை தேவை என்று  வாதாடிய பிரம்ம ஞான சபைப் பிரமுகர் யார்? இவர் முகத்துடன் தபால் தலையும் வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

63.மார்கரெட் எலிஸபெத் நோபிள், சுவாமி விவேகாநந்தரின் சிஷ்யை ஆனாள். அவளுடைய புதிய பெயர்?

64.புதுவையில் புகழ்பெற்ற மிர்ரா ஆல்பாஸா யார்?

65.உத்தரப் பிரதேச பெண் கவிஞர்; முதல் பெண் சத்யாக்ரஹி; ‘ஜான்ஸீ கீ ராணி’ என்ற இந்திப் பாடல் மூலம் சுதந்திரக் கனல் மூட்டியவர் பெயர் தெரியுமா?

66.நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நிறுவிய இந்திய தேஸீயப் படையின் (INA) பெண் தலைவி யார்?

 

 

67.பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக் கன்னட மொழிக் கவிஞர்;லிங்காயத் வழிபாட்டை ஆதாரித்தவர் யார்?

 1. ஆர்.எஸ்.எஸ்.பெண்கள் பிரிவு என்று கருதப்படும் ராஷ்ட்ர ஸேவிகா சமிதியைத் துவக்கியவர் யார்?

69.அசோகன் தனது மகளை இலங்கைக்கு அனுப்பி, புத்த மதப் பிரசாரம் செய்தான்? இலங்கைக்கு வந்த நங்கை யார்?

70.மாதவியின் மகள்; துறவுக்கோலம் பூண்டு புகழ் பெற்றவர்;கடல் வணிகர் வணங்கும் தெய்வத்தின் பெயர்; அவரைத் தெரியுமா?

71.பிரிட்டீஷ் ஆட்சிக்கு எதிராகப் போர்க்கொடி உயர்த்திய நாகா இன ராணியின் பெயரை அறிவீர்களா?

72.கபிலன் என்னும் பார்ப்பனப் புலவரால் காப்பாற்றப்பட்ட பாரி மகளிரின் பெயர்கள் என்ன?

73.இந்தியாவில் அணுகுண்டு வெடித்தும், வங்க தேசத்தை உருவாக்கியும் உலக அரங்கில்  இந்தியாவின் புகழை உயர்த்திய இரும்பு நங்கை யார்?

74.பார்ப்பன அமைச்சர்கள் தடுத்தும் பாண்டிய மன்னரின் சிதைத் தீயில் குதித்து உடன்கட்டை ஏறிய புறநானூற்றுப் புலவர் யார்?

75.கணித மேதை; கம்ப்யூட்டர்களைத் தோற்கடித்து கின்னஸ் சாதனைப் புஸ்தகத்தில் இடம்பெற்ற பெண்ணரசியின் பெயர் என்னவோ?

76.புத்தரைச் சந்தித்த விலை மாது; அவரது உபதேசத்தைக் கேட்டு சந்யாசினியான வைசாலி நகர பேரழகி யார்?

 1. கணவர் சொல்லைத் தட்டாததால் அற்புதம் புரிந்த, வள்ளுவரின் மனைவியின் ஸம்ஸ்க்ருதப் பெயர்கள் என்ன?
 1. விண்ணில் சென்ற முதல் இந்திய மங்கை; ஆனால் பூமிக்குத் திரும்ப இயலாமல் புகழ் உடம்பு எய்திய பெண்ணரசியின் பெயர்?

79.மதுரையில் பிறந்தவர்; பிரம்ம ஞான சபைப் பிரமுகர்; நடனத்தினால் புகழ் எய்திய மாது. அவர் யார்?

80.கணவருக்கும் ஆதி சங்கரர் என்ற உலகப் புகழ்பெற்ற இந்திய தத்துவ ஞானிக்கும் இடையே நடந்த விவாதப் போட்டியில் நடுவராகப் பணியாற்றிப் புகழ் எய்திய ஞானியின்  பெயர் என்ன?

 

விடைகள்

61.மேடம் பிகாஜி காமா

62.அன்னி பெஸன்ட்

63.சகோதரி நிவேதிதா

 1. அரவிந்த ஆஸ்ரம அன்னை

65.சுபத்ரா குமாரி சௌவான்

66.கேப்டன் லக்ஷ்மி

67.அக்க மஹாதேவி

68.லக்ஷ்மிபாய் கேல்கர்

69.சங்கமித்ரை

70.மணிமேகலை

71.ராணி கண்டின்லியூ

72.அங்கவை, சங்கவை

73.இந்திரா காந்தி

74.பூதப் பாண்டியன் தேவி

75.சகுந்தலா தேவி

76.ஆம்ர பாலி / அம்பா பாலி

77.வாசுகி (மாதானுபங்கி)

78.கல்பனா சாவ்லா

79.ருக்மிணி தேவி அருண்டேல்

80.உபய பாரதி

 

ANSWERS

61.MADAM BHIKAIJI CAMA

62.ANNIE BEASANT

63.NIVEDITA

64.Mirral Alfasa born to Egyptian mother a Turkish father is known as MOTHER OF AUROBINDO ASHRAM

65.SUBHADRAKUMARI CHAUHAN

66.CAPTAIN LAKSHMI OF INA

67.AKKAMAHADEVI

68.LAKSHMI BHAI KELKAR

69.SANGAMITRAI

70.MANIMEGALAI

71.RANI GAIDINLIU OF NAGALAND

72.ANGAVAI, SANGAVAI (Paari Makalir)

73.INDIRA GANDHI

74.BHUTHAPANDIYAN DEVI

 1. SHAKUNTALADEVI, MATHEMATICIAN
 2. AMRA PALI (AMBA PALI)

77.VASUKI (Mathanubhangi is her other name)

78.KALPANA CHAWLA

79.RUKMINIDEVI ARUNDALE, DANCER

80.UBHAYA BHARATI

XXXXXX SUBHAM XXXXXX

ஹிந்து மதம் பற்றி டேவிட் ஃப்ராலி (வாமதேவ சாஸ்திரி ) (Post No.5601)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Date: 29 October 2018

Time uploaded in London – 6-13 AM (British Summer Time)

Post No. 5601

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

ஹிந்து மதம் பற்றி டேவிட் ஃப்ராலி (வாமதேவ சாஸ்திரி)

ச.நாகராஜன்

1

வாமதேவ சாஸ்திரி எனப்படும் அமெரிக்கரான டேவிட் ஃப்ராலி (பிறப்பு :21-9-1950) ஹிந்து மதத்தின் சிறப்பியல்புகளைத் தொடர்ந்து தனது நூல்களாலும் சொற்பொழிவுகளாலும் விளக்கி வருபவர்.

சுமார் 30 நூல்களை எழுதியவர். நியூ மெக்ஸிகோவில் அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃ வேதிக் ஸ்டடீஸ் நிறுவனத்தை நிறுவியவர். யோகா, ஆயுர்வேதம், ஜோதிடம் ஆகியவற்றில் நிபுணர். Hinduism Today இதழில் அவரது கட்டுரைகள் அவ்வப்பொழுது இடம் பெற்று வருகின்றன.

அவரது மனைவி யோகினி சாம்பவி சோப்ராவும் அவருக்கு உறுதுணையாக அவரது பணிகளில் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்திய அரசால் 2015ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷண் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

2

அவர் How I became a Hindu – ஹௌ ஐ பிகேம் எ ஹிந்து – என்ற அருமையான நூலை எழுதியுள்ளார்.

எப்படி கிறிஸ்துவோ அல்லது கிறிஸ்தவ மதமோ தனது ஆன்மீகத் தேடலுக்கு உகந்த தீர்வைத் தரவில்லை என்பதையும், எப்படி இஸ்லாமும் தனக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதையும் அவர் தெள்ளத் தெளிவாக இந்த நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

ஹிந்து மதத்தின் தொன்மையையும், வேதத்தின் சிறப்பையும் ஆய்ந்து உணர்ந்த அவர் தன் வாழ்க்கையை அதைப் பரப்புவதிலேயே அர்ப்பணிக்க முன் வந்தார்.

319பக்கங்கள் கொண்ட இந்த நூல் பல கோணங்களில் ஹிந்து மதத்தை ஆராய்கிறது.

ஹிந்து என்ற வார்த்தையைப் பற்றி நூலின் இறுதி அத்தியாயத்தில் அவர் விளக்குகிறார்.

1) இந்தியா என்பது சிந்து ஸ்தானம்

2) உண்மை ஒன்றே; அதை அறிஞர்கள் பலவாறாகச் சொல்கின்றனர் (ஏகம் சத்; விப்ரா: பஹுதா வதந்தி)

3) வேதம் அற்றது என்று சொல்லிக் கொள்ளும் தர்மம் உட்பட அனைத்து தர்மங்களையும் வேத பாரம்பரியம் ஒருங்கிணைக்கும் அடிப்படையைக் கொண்டது.

4) இந்தியாவிற்கும் அப்பால் உள்ள, பிரபஞ்ச லயத்துடன் இணைந்து வாழ விரும்பும், அனைத்துப் பண்பாடுகளையும் அது ஏற்கிறது. அனைத்து உயிரினங்களையும் அது மதிக்கிறது.

5) ஆக இப்படிப்பட்ட ஹிந்து மதம் இந்தியாவின் மதம் மட்டுமல்ல; பிரபஞ்சம் முழுமைக்குமான உண்மையை எல்லாவிடங்களிலும் உள்ள மனிதர்களுக்கு, காலம், இடம், ஆகியவற்றிற்கு பொருத்தமான தேவைகளுக்கென ஏற்ற ஒன்று.

6) ஹிந்து தர்மம் மானவ தர்மம். மனித வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது. மனிதருக்கு தேவைப்படும் ஆரோக்யம், சந்தோஷம், படைப்பாற்றல் திறத்ன் மற்றும் முக்தி ஆகியவற்றைக் காட்டும் மதம் அது.

7) அதன் ஆசிர்வாதம் உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் கிடைக்குமாக!

3

இறுதி அத்தியாயத்தின் மூலத்தை அப்படியே கீழே வழங்குகிறோம்:

THE MEANING OF THE TERM HINDU

In the Vedic age the land of India was called Sapta Sindhu, the land of the seven rivers. The same name appears in the Zend Avesta, the holy book of

the ancient Persians, as Hapta Hindu, with the Sanskrit ‘s’ replaced with an ‘h’, a sound shift that occurs in various Indian dialects as well. The

Greeks called the land India or Indika, which also derives from the term Sindhu, removing the initial sound altogether. So clearly Sindhu or Hindu was a name for India going back to very ancient times.

India was Sindhu Sthana, the land of the rivers or Sapta Sindhu Sthana, the land of the seven rivers.

Sindhu has three meanings in Sanskrit. It means a particular river now called the Indus, a river in general, or the ocean. Clearly Sindhu in the land of

Sapta Sindhu refers to river in general and not simply to the Indus as a particular stream only.

It meant India as a great land of many rivers. The main river in Vedic India was the Saraswati and in later times became the Ganges. So Sindhu Sthana is also Saraswati Sthana and later Ganga Sthana, not

simply the region of the Indus.

Dharma, Sindhu Dharma or Hinduism is the name of the culture and religions of this great and diverse subcontinent. Hinduism as Sindhu Dharma

has three meanings following the meanings of Sindhu.

1) It is the river religion (Sindhu Dharma). It flows and develops like a river. Not limited by an historical revelation, Hinduism continues to grow

and develop through time without losing track of its origins in the eternal.

2) It is a religion of many rivers, a pluralistic

tradition that accepts the existence of many paths,

many sages and many holy books and is always

open to more.

3) Sindhu means the ocean. Hinduism is a religion like the ocean that can accept all streams without overflowing. This is also the meaning of Hinduism as Sanatana Dharma or the universal tradition.

Sindhu became Hindu not only among the Persians but also in some dialects in India, particularly in the West of the country. By the twelfth century in the Prithviraj Raso by the poet Chand Baradai, probably the oldest work in the

Hindi language, we already find the term Hindu proudly used in India for the religion and people of the region.

Since Hinduism as Sindhu Dharma refers to all the religions and philosophies of India, it naturally includes Buddhist, Jain and other Indic traditions.

In this regard Hinduism is not limited to the Vedic tradition and accepts both Vedic and non-Vedic streams.

On the other hand, the Vedic tradition itself is pluralistic and is not limited to existing Vedic paths. It is based on the great Vedic statement,

“That which is the One Truth, the sages speak in many ways (ekam sad vipra bahudha vadanti).”

The Vedic tradition, therefore, has the basis to integrate all the dharmas of India including those that regard themselves as non-vedic.

Yet beyond India, Hinduism can accept all cultures that seek to live in harmony with the universe and respect all creatures. Such a definition would make

Hinduism a religion not merely of India but a way of organically adapting the universal truth to the needs of time, place and person everywhere.

Hindu Dharma is a human or Manava Dharma, encompassing all aspects of human life. It shows what all human beings require for health,

happiness, creativity and liberation. May its blessings come to all!

***

நன்றி : டேவிட் ஃப்ராலி – How I became a Hindu

Part 4 of 100 Great Indian Women Quiz (Post No.5600)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 28 October 2018

GMT Time uploaded in London – 14-19

Post No. 5600

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

Part 4 of 100 Great Indian Women Quiz (Post No.5600)

In part-4, see whether you recognize some foreign women who served Hindu culture or Indian independence

61.Do you know the Gujarati Parsi woman who supported the Independence movement?

62.Who was the great Theosophist woman who supported self rule for the Indians and the Irish?

63.Margaret Elizabeth Noble became Swami Vivekananda’s disciple. What is the name given to her by Swamiji?

 1. Who was Mirra Alfasa?

65.A poet born in Uttar Pradesh, wrote patriotic poems, courted arrest as woman Satyagrahi;her poem Jhansi ki Rani in Hindi is a very popular poem. Who is she?

 

66.Captain Of INA formed by Netaji Subash Chandra Bose…

67.12th century poet of Kannada language and a prominent Lingayat…………..

68.Who founder Rashta Sevika Samiti, a parallel organisation of RSS for women only

69.Emperor Asoka sent his daughter to Sri Lanka and other places to spread Buddha’s message. What is her name?

 1. Daughter of Madhavi of Tamil Epic Silappadikaram; also name of a goddess of marine traders…………….

71.A political and social leader of Nagaland who revolted against British rule, queen of Naga tribe..

72.Two Daughters of Tamil Philanthropist Pari who were saved by poet Kapilan, part of 2000 year old Sangam literature

 1. A woman leader who raised the profile of India in international arena by exploding a nuclear device….

74.A Tamil queen who jumped into funeral pyre of a Pandya king 2000 years ago. Her poem is part of Sangam literature……..

75.Mathematics wizard who beat super fast computers and entered Guinness Book of Records

76.A courtesan of Vaisali kingdom of Bihar who met Buddha and became a monk.

77.Wife of famous Tamil poet Valluvar, who is known for her miraculous powers.

78.First Indian Space woman who lost her life in Colombia Space shuttle accident.

79.Famous dancer, theosophist, choreographer born in Madurai.

80.A great scholar who was the judge in the debating contest between her husband Mandana Mishra and the greatest Hindu philosopher Adi Shankara.

 

ANSWERS

61.MADAM BHIKAIJI CAMA

62.ANNIE BEASANT

63.NIVEDITA

64.Mirral Alfasa born to Egyptian mother a Turkish father is known as MOTHER OF AUROBINDO ASHRAM

65.SUBHADRAKUMARI CHAUHAN

66.CAPTAIN LAKSHMI OF INA

67.AKKAMAHADEVI

68.LAKSHMI BHAI KELKAR

69.SANGAMITRAI

70.MANIMEGALAI

71.RANI GAIDINLIU OF NAGALAND

72.ANGAVAI, SANGAVAI (Paari Makalir)

73.INDIRA GANDHI

74.BHUTHAPANDIYAN DEVI

 1. SHAKUNTALADEVI, MATHEMATICIAN
 1. AMRA PALI (AMBA PALI)

77.VASUKI (Mathanubhangi is her other name)

78.KALPANA CHAWLA

79.RUKMINIDEVI ARUNDALE, DANCER

80.UBHAYA BHARATI

to be continued………….

 

XXXXXX SUBHAM XXXXXX

பகுதி 3 – இந்த நூறு இந்தியப் பெண்களைத் தெரியுமா? Quiz க்விஸ் (Post No.5599)

 

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 28 October 2018

GMT Time uploaded in London – 6-42 am

Post No. 5599

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

Part 3 Tamil Quiz on Great Indian Women

பகுதி 3 – இந்த நூறு இந்தியப் பெண்களைத் தெரியுமா? Quiz க்விஸ் (Post No.5599)

 1. காகதீய சாம்ராஜ்யத்தின் முழு முதல் மன்னராக ஆட்சி செய்த ராணி. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மகராசி. யார் அவர்?

42.காண்டவ வன (கோண்ட்வானா) ராணி; 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியை ஆண்ட நங்கை யார்?

43.மராட்டிய பக்தி  இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற மாதரசி; மாமியாரின் கொடுமையையும் மீறி விட்டலாவைத் தொழுதார். தமிழ் உள்பட பலமொழிகளில் திரைப்படக் கதையானவர். யாரோ அவர் யரோ?

44.மதுரை நாயக்க வம்ச ராணி; ராணி மங்கம்மாளின் பேத்தி. யார் அவள்?

45.கணித மேதை பாஸ்கரரின் புதல்வி; அவரது நீங்காத நினைவுக்காக அவள் பெயரில்  புஸ்தமும் எழுதினார். அந்த புகழுக்குரிய பெண்ணரசி யார்?

46.இந்தியாவின் கவிக்குயில், விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றவர், வங்காளக் கவிஞர். யார் அவர்?

47.அர்ஜுனன் மணிபுரத்துக்கு வந்தபோது

சித்ராங்கதை என்ற இளவரசியை மணந்தான். அவளுடைய தமிழ்ப் பெயர் என்ன?அவள் பெயரில் நாடகம், நாட்டுப்புற பாடல்கள் உள. அந்த அழகி யார்?

48.தமிழ் கற்கும் அனைவரும் அறிந்த பெண்மணி; சங்க காலம் முதல் மூன்று பெயர்களாவது இவர் பெயரில் நூலெழுதி இருக்கிறார்கள். யார் அந்த மூதாட்டி?

49.மஹாபாரத திரவுபதி போலப் போராட்டக் காரி: துணிச்சல் மிக்க பத்தினித் தெய்வம். 12 வயதில் 16 வயது வணிகனை மணந்த நங்கை யார்?

50.கரிகால் சோழனின் மகள்; காவிரி வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட கணவணை மீட்ட காரிகை யாரோ?

51.திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள்; பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை. யார் அவர்?

52.காஷ்மீரின் புகழ் பெற்ற சிவ பக்தை; சைவ சித்தாந்தி. யார் அவர்?

53.தட்சிணேஸ்வரத்தில் காளியின் அருட் மழையில் நனைந்தவரின் மனைவி; அவரும் புனிதை; யார்?

54.மஹாத்மா காந்தியின் மனைவி பெயர் என்ன?

55.ஐ.நா.சபையில் தமிழ் முழக்கம், ஸம்ஸ்க்ருத முழக்கம் செய்யும் கான மழை பெய்த புகழ் மிகு, அருள் மிகு பாடகி  யார்?

56.பாரதியாரின் பாடல்களைத் திரைப்படத்தில் பாடி தேசபக்திக் கனல் எழுப்பிய இசையரசி யார்?

57.மேற்கூறிய இரு கர்நாடக  இசையரசிகளுடன் சேர்ந்து இசை மூவர் என்று பெயர் எடுத்தவர்களில் ஒருவர்; ஜி.என்.பாலசுப்ரமண்யத்தின் சீடர்; லலிதாங்கியின் மகள்; யார் அவர்?

58.நடனம் என்றால் தஞ்சாவூர்  மாது ஒருவரின் பெயரே முழங்கும். யார் அவர்?

59.புத்தரின் மனைவி பெயர், ராகுலனப் பெற்றெடுத்த பெண்ணரசி பெயர் என்ன?

60.மஹாஷ்டிர மாநிலத்தின் கல்வியாளர், சமூக சீர்திருத்தவாதி, கவிஞர், புனே நகரில் பிளேக் நோய் கண்டு இறந்த பெண்மணி யார்?

 

விடைகள்:–

41.ருத்ரமாதேவி

42.ராணி துர்காவதி

43.சக்குபாய்

44.ராணி மீனாட்சி

45.லீலாவதி

46.சரோஜினி நாயுடு

47.அல்லிராணி- சித்ராங்கதா

48.அவ்வையார்

49.கண்ணகி

50.ஆதிமந்தி

51.ஆண்டாள்

52.லல்லேஸ்வரி, காஷ்மீர்

53.சாரதாபாய்

54.கஸ்தூரிபாய்

55.எம்.எஸ்.சுப்புலெட்சுமி

56.டி.கே.பட்டம்மாள்

57.எம்.எல்.வசந்தகுமாரி

58.பால சரஸ்வதி

59.யசோதரா

60.சாவித்ரிபாய் பூலே

ANSWERS

41.RUDRAMA DEVI

42.RANI DURGAVATI

43.SAKKUBHAI

44.MEENAKSHI OF MADURAI

45.LEELAVATI (Lilavati)

46.SAROJINI NAYUDU

47.ALLI RANI/CHITRANGADA

48.AVVAIYAR

49.KANNAKI

50.ADI MANTHI

51.ANDAL

52.LAL DED (Lalleswari) OF KASHMIR

53.SARADA DEVI

54.KASTURIBHAI

55.MS SUBBULAKSHMI

56.DK PATTAMMAL

57.M L VASANTHAKUMARI

58.BALA SARASVATI

59.YASODHARA, WIFE OF BUDDHA, MOTHER OF RAHULA

60.SAVITRIBHAI PHULE

–subham–

ரமண மஹரிஷி பற்றி அரவிந்தர்! (Post No.5598)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Date: 28 October 2018

Time uploaded in London – 5-45 AM (British Summer Time)

Post No. 5598

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

ரமண மஹரிஷி பற்றி அரவிந்தர்!

ச.நாகராஜன்

1

திலிப் குமார் ராய் பிரபல இசைக் கலைஞர். பல புத்தகங்களை எழுதியவர். பக்தர்.

ரமண மஹரிஷி பக்தியை ஞானமாதா என்று கூறுவதை அவர் கேட்டு மிகவும் பக்தி கொண்டார்.

திலிப் அரவிந்த ஆசிரமத்தில் இருந்த போது முதன் முதலில் ரமணரைப் பற்றி  கேள்விப்பட்டார். அரவிந்தரிடம் அவர் ரமணரைப் பற்றிக் கேட்டபோது அரவிந்தர் மிக குறிப்பிடத்தகுந்த பெரும் வலிமை வாய்ந்த யோகி ரமணர் என்றும் அவரது தவமே இந்திய வெற்றிக்கு வழி வகுத்தது என்றும் குறிப்பிட்டார். இன்னொரு சமயம் அவர் யோகிகளில் ‘ரமணர் ஹெர்குலிஸ்’ என்று கூறினார். ஆகவே தான் அவரை தரிசிக்க ரமணாசிரமம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் எனக்குள் ஏற்பட்டது.

திலிப் குமார் ராய் ரமணர் பற்றிக் குறிப்பிட்டதை அவர் சொற்களிலேயே கீழே காணலாம்:

Dilip Kumar Roy of Sri Aurobindo Ashram was a well-known personality of his time and has authored many books. He was a bhakta and a musician. Sri Ramana’s famous quote, “Bhakti is

jnanamata”(the mother of jnana) was in reply to his query whether Sri Ramana advocated jnana and disparaged bhakti.

I first heard of Ramana Maharshi when I was a member of the Ashram of Sri Aurobindo. I asked Sri Aurobindo about the Maharshi and he wrote back that he was a yogi of remarkable strength and attainments and that his tapasya had won ‘glory for India.’ On another occasion he

characterised him as a ‘Hercules among the yogis.’ So I longed to pay a visit to Sri Ramanasramam.

2

.

அரவிந்தருடன் மாலை நேரங்களில் அவரை தரிசித்து அவரிடம் சந்தேகங்களைக் கேட்டுத் தெளிவு படுத்திக் கொள்வது 1938இல் சாத்தியமாக இருந்தது.

23-12 1938

சாதகர் ஒருவர் ரமணாசிரமத்தைப் பற்றிப் பேச ஆரம்பித்தார்.

ரமண மஹரிஷி வாழ்வில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அரவிந்தர் விவரித்தார்.

ஆசிரமச் செயல்பாட்டிலும் பக்தர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திலும் சற்று அதிருப்தி கொண்ட ரமணர் மலையை நோக்கி  மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தார். குன்றின் இடையே ஒரு சிறு இடைவெளியை அவர் கடக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த இடைவெளியில் காலை குறுக்காக நீட்டி வைத்துக் கொண்டு ஒரு வயதான கிழவி அமர்ந்திருந்தாள். மஹரிஷி அவரது காலை எடுக்குமாறு வேண்டினார். ஆனால் அவரோ மறுத்தார். மஹரிஷி அவரைக் கோபத்துடன் கடக்க யத்தனித்தார். கோபம் கொண்ட கிழவி, ”ஏன் இப்படி  அமைதியற்று இருக்கிறாய்? அருணாசலத்தில் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்காமல் ஏன் இப்படி அலைகிறாய்? திரும்பிப் போ, சிவனை அங்கே வழிபடேன்” என்றார்.

கிழவியின் பேச்சு ரமணரின் சிந்தனையைத் தூண்டி விட்டது. அவர் திரும்பி வழி நடந்தார். சிறிது தூரம் சென்ற பின் அவர் திரும்பிப் பார்த்த போது அந்தக் கிழவியை அங்கே காணோம். அப்போது தான் அவருக்கு திடீரென்று தோன்றியது, மஹா சக்தியே கிழவி ரூபத்தில் அங்கு வந்து அவருக்கு அருணாசலத்திலேயே இருக்குமாறு அருளியதாக!

The talk turned to Ramanashram.


Sri Aurobindo:


There are reports that those who stay there permanently are not all in agreement with each other. Do you know that famous story about Maharshi “when being disgusted with the Ashram and the disciples,” he was going away into the mountain. He was passing through a narrow path flanked by the hills. He came upon an old woman sitting with her legs across the path. Maharshi begged her to draw her legs but she would not. Then Maharshi in anger passed across her. She then became very angry and said “Why are you so restless? Why can’t you sit in one place at Arunachala instead of moving about, go back to your place and worship Shiva there?” Her remarks struck him and he retraced his steps. After going some distance he looked back and found that there was nobody. Suddenly it struck him that it was the Divine Mother herself who wanted him to remain at Arunachala.

Of course it was the Divine Mother who asked him to go back. Maharshi was intended to lead this sort of life. He has nothing to do with what happens around him. He remains calm and detached. The man is what he was.

.

3

ஒவ்வொரு கணத்திலும் மஹாசக்தியே ரமணரை வழி நடத்தி வந்தாள். ஆசிரமம் ஆரம்பிப்பதிலோ அல்லது அதை நடத்துவதிலோ ரமணருக்கு அவ்வளவாக ஈடுபாடு இல்லை. ஆனால் மஹாசக்திக்கோ அவர் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் இருந்தது.

ஒரு கட்டத்தில், “என்னை இம்சிக்கிறா” என்று கூறிய ரமணர், அந்த இம்சையை அன்னையின் கட்டளையாக சிரமேற்கொண்டு ஆசிரமத்தை நடத்த அனுமதி தந்தார் – ஆனால் ஆசிரம விதிமுறைகளை  மிகக் கடுமையாகப் பின்பற்றினாலும் அதில் பற்று சிறிதுமின்றி இருந்தார்.

அற்புதமான ரமண அவதாரம் பராசக்தியின் சங்கல்பம் என்றே முடிவு செய்யலாம்.

***

ஆதாரம் : EVENING TALKS with SRI AUROBINDO – Recorded by A. B. PURANI

PART 3 OF 100 GREAT INDIAN WOMEN QUIZ (Post No.5597)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 27 October 2018

Time uploaded in London – 21-36

(British Summer Time)

Post No. 5597

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

Can you name these women?

PART 3 (First two parts contain another forty famous names)

 

41.Woman of Kakatiya Kingdom who ruled as monarch 800 years ago.

42.Queen of Gondwana (Khandava Vana) who ruled an area of Uttar Pradesh 500 years ago.

43.A great Marathi woman devotee of Vithala who  lived with cruel mother in law; films were made in many languages on her.

44.A Nayak queen of Madurai, grand daughter of Rani Mangammal

45.Daugher of mathematician Bhaskara,a book in her name was written by him

46.Nightingale of India, Freedom fighter, great poet

47.Arjuna married Chitrangada, princess of Manipura, during his visit to Tamil Nadu. What is her Tamil name, who is the source for dramas and folk songs?

48.Great poetess of Tamil language; scholars believe at least 3 poets lived in her name

49.Heroine of a famous Tamil epic; as bold as Draupadi of Mahabharata; worshiped as goddess

50.Daughter Karikal Choza, a chaste woman who brought her husband back from the Kaveri floods

51.Devotional Vaishnavite poet, author of beautiful poems who merged with god

52.Great mystic Poet of Kashmiri Shaivism

53.Wife of a great saint of Bengal and herself a saint

54.Wife of Mahatma Gandhi

55.Great Tamil singer who took Carnatic music to United Nations

56.One of the three great singers of Carnatic music who popularized Poet Bharatiyar’s songs through films

57.Another Tamil musician, daughter of musician Lalithangi and disciple of G N Balasubramanian

58.Popular Classical Bharatanatyam of dancer of Thanjavur; synonymous with Bharatnatyam in Tamil Nadu

59.Wife of Buddhaa, mother of Rahula

60.Social reformer, poet and educationist of Maharashtra who died of Plague in Pune

 

ANSWERS

41.RUDRAMA DEVI

42.RANI DURGAVATI

43.SAKKUBHAI

44.MEENAKSHI OF MADURAI

45.LEELAVATI (Lilavati)

46.SAROJINI NAYUDU

47.ALLI RANI/CHITRANGADA

48.AVVAIYAR

49.KANNAKI

50.ADI MANTHI

51.ANDAL

52.LAL DED (Lalleswari) OF KASHMIR

53.SARADA DEVI

54.KASTURIBHAI

55.MS SUBBULAKSHMI

56.DK PATTAMMAL

57.M L VASANTHAKUMARI

58.BALA SARASVATI

59.YASODHARA, WIFE OF BUDDHA, MOTHER OF RAHULA

60.SAVITRIBHAI PHULE

–subham–