ராணி! மஹா ராணி!! எகிப்திய அதிசயங்கள் – 25 (Post No.3776)

Picture of Queen Nefertiti

Written by London swaminathan

 

Date: 31 March 2017

 

Time uploaded in London:- 12-33

 

Post No. 3776

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

எகிப்து நாட்டில் ஏராளமான மஹாராணிகள் உண்டு; பலர் மதுரை மீனாட்சி, அல்லி ராணி போன்று ஆளவும் செய்திருக்கிறார்கள்; மற்றையோர் கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயீ, குந்தி, காந்தாரி போல ராஜாக்களுடன் உட்கார்ந்தும் இருக்கின்றனர். சிலர் அந்தப்புர சதிகளில் ஈடுபட்டு அரசனையே கொன்றுமிருக்கிறார்கள். சுவையான விஷயங்களை மட்டும் சுருக்கமாகக் காண்போம்

 

எகிப்திய மஹாராணிகளில் எல்லோரும் அறிந்த மஹாராணி- கிளியோபாட்ரா; அவர் பற்றி முன்னரே எழுதிவிட்டேன் (தமிழ்நாட்டின் கிளியோபாட்ரா -என்ற கட்டு ரையில் காண்க).

 

ராணி 1

அங்கசேனாமுன் ANKHESENAMUN ( அங்கசென்பாடன்= அங்க சேனா பிரம்மன்)

 

இவருடைய காலம் கி.மு.1336-1327.

ஒரே கடவுள் என்று புரட்சி செய்த அகநாடன் (AKHENATEN ஏக நாதன்) என்ற மன்னருக்கும் நெபர்டிடி ( NEFERTITI நவரச தத்தா) என்ற ராணிக்கும் பிறந்த பெண். அமன் (பிரம்மன்) என்னும் ஆண் தெய்வத்தின் பெயர், இவர் பெயரில் இறுதியில் இருப்பதைக் காணலாம்.

 

உலகப்புகழ்பெற்ற இளம் அரசன் துதன்காமுன் (TUTANKHAMUN) என்பவரை மணந்தவள். (துட்ட காமினி= துதன் காமனின் தங்கப் புதையல் அப்படியே கிடைத்ததால் அவன் புகழ் உலகெங்கும் பரவியது. அந்தச் செல்வத்தை உலகம் முழுதும் மியூசியங்களுக்கு எடுத்துச் சென்று காட்சிக்கு வைப்பர்; அதி பயங்கர வசூல்!!!)

 

ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இளம்  (16) வயதில் மன்னர் துதன்காமுன் இறக்கவே, அவள்தான் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும்; ஆனால் அவள் மேற்காசியாவை ஆண்டு வந்த ஹிட்டை மன்னர் சுப்பிலுலியுமஸுக்கு (HITTITE KING SUPPILULIUMAS) (சுப்பிரமணியஸ்), தனக்கு ஒரு ஆண்மகனைத் தரும்படி கெஞ்சினாள். அவரை எகிப்திய மன்னராக முடிசூட்டுவதாகவும் கடிதத்துக்கு மேல் கடிதமாக எழுதினாள். இதுவரை எகிப் தின் வரலாற்றில் யாரும் செய்யாத துணிகரச் செயல் அது.

 

வழியில் படுகொலை!

 

இப்படி அவள் மன்றாடிக் கேட்கவே ஹிட்டைட் மன்னன், தனது மகன்களில் ஒருவனான ஜென்னாஞ்சாவை  (ZENNANZA) அனுப்பிவைத்தார். ஆனால், சதிகாரர்கள், அவனை பாதிவழியிலேயே தீர்த்துக்கட்டிவிட்டார்கள்.

 

அதற்குப்பின் அந்தப் பெண்ணின் கதை என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை. ஒரு வேளை அவள் ஆய் (AY) என்ற மன்னரை மணந்திருக்கலாம்.

 

(எகிப்திய பெயர்கள் அனைத்தும் குட்டுவன், கேது, மோன் (மோசி=குழந்தை), தேவன், தேவி, மஹா என்று தமிழ், சம்ஸ்கிருதப் பெயர்களில் இருப்பது பற்றி முன்னரே தனி ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எழுதியுள்ளேன். ஆய் என்பது சங்க கால கடை எழு வள்ளல்களில் ஒரு பெயர்! சம்ஸ்கிருத நாடகத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற பெண் கதாபாத்திரம் வசந்த சேனா! இலங்கையில் தமிழர்களை விழுத்தாட்டியவன் துட்டகாமினி)

 

இன்னொரு மர்மம்!

துதன்காமன் (துஷ்டகாமினி) கல்லறையில் இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் கருச் சிதைவுற்ற– குறைப் பிரசவ — குழந்தைகள் உள்ளன. அவை இந்த அங்க சேனாவின் குழந்தைகளோ என்று ஆராய்ச்சியளர்கள் குடைந்துகொண்டு இருக்கின்றனர்.

xxxx

 

Picture of Queen Cleopatra

 

ராணி 2

அஹோதேப் (Ahotep அஹோ தேவி= மஹாதேவி); கி.மு1590-1530

 

ஆசிய நாடுகளிலிருந்து வந்து எகிப்தைத் தாக்கிய யக்ஷர்களை (Hyksos) விரட்டும் போரில் உயிர்நீத்த இரண்டாம்  செகனென்றி டாவோ ( Seqenenri Tao II ஜெயந்தி தேவன்) மனைவி அஹோடேப் (மஹாதேவி).

 

புதிய ராஜ்யத்தில் மிகவும் செல்வாக்குள்ள பெண்மணி. போரில் மன்னர் இறந்தவுடன் காமோசி (Khamose) பதவி ஏற்றார். இவர் இப்பெண்மணியின் சொந்த புதல்வனா என்று தெரியவில்லை. அவர் சீக்கிரம் இறக்கவே அஹோடேப்பின் சொந்தப் புதல்வன் ஆமோசி பதவி ஏற்றா ன். ஆனால் சின்னப் பையன்; ஆகவே அவனுக்கு 16 வயது ஆகும் வரை நாட்டை ஆண்டது மஹாராணிதான். அவள் இறந்தவுடன், மகனே ஒரு நினைவுச் சின்னத்தை எழுப்பினான். அதில் யக்ஷர்களை விரட்டி அடிப்பதில் அவள், பெரும்பங்கு ஆற்றியதாகப் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

xxxxx

ராணி 3

ஆமோசி – மெரிடாமுன் (ஆமோசி- மாரியம்மன் Ahmose- Meritamun))

 

இவர் கி.மு.1525 முதல் 1504 வரை ஆண்டார். தனது சஹோதரனையே கல்யாணம் முடித்தார் (தங்கையரையே திருமணம் செய்யும் வழக்கம் பற்றி நான் தனிக் கட்டுரை எழுதியுள்ளேன்). அவர் பெற்றெடுத்த ஒரே மகனும் சிறு வயதில் உயிரிழந்தான்.

xxxx

 

Queen Hatsepsuda

ராணி 4

அங்கனஸ்மெரீர்(Ankhenemeryre) (கி.மு.2321-2287)

மிக நெடுங்காலத்துக்கு முன்னர் உலகை ஆண்ட பெண்ணரசி. மன்னர் முதலாம் பெபியை (PEPY I) இரண்டு சஹோதரிகள் மணந்தனர். அபிதோஸ் நகரப் பிரபு குயியின் (Khui) மகள்களையே  பெபி மணந்தார்.

 

இவர் காலத்தில் மிகவும் விநோதமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது. முதல் சஹோதரிக்கும், மன்னர் பெபிக்கும் பிறந்த பெண் நெய்த் (Neith). இரண்டாம் சஹோதரிக்குப் பிறந்தவர் இரண்டாம் பெபி (PEPY II) ; எகிப்தை 94 ஆண்டுக்காலத்துக்கு ஆண்டவர்! இவர் நெய்த் – ஐ கல்யாணம் செய்து கொண்டார். அதாவது மூத்த சஹோதரியின் பெண்ணை திருமணம் முடித்தார்.

 

இருவருக்கும் தந்தை முதலாம் பெபி; ஆகவே மகனும் மகளும்  ஒருவரை ஒருவர் திருமணம் செய்து கொண்டனர்!

xxxx

 

இக்கட்டுரையுடன் தொடர்புள்ள முந்தைய கட்டுரைகள்:

தமிழ்நாட்டின் கிளியோபாட்ரா –POSTED on 1 JUNE 2013

Cleopatra of Tamil Nadu – POSTED on 1 JUNE 2013

 

Kalidasa’s simile in Tamil ‘Kalitokai’ about Water Purification! (Post No.3775)

Written by London swaminathan

 

Date: 31 March 2017

 

Time uploaded in London:- 9-38 am

 

Post No. 3775

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

Picture: A girl is fetching water from Railway Supply Pipes in Agartala, Tripura

Kalidasa has used over 1300 similes and imageries in his seven works. Out of the 1300 plus similes, Sangam Tamil poets have used over 200 similes; This places Kalidasa before the Sangam Poets i.e. before 2000 years ago. I have shown in my research articles posted here from 2011 that only Sangam poets copied Kalidasa and not vice versa. It is all about Ganges, Himalayas and mythologies. Here is one more example from his drama Malavikagnimitram (Malavika+ Agnimitram). This is repeated verbatim by the Sangam Tamil poet Nallanthuvanar in Kalitokai verse 142)

 

Here is the reference from Kalidasa’s work:

“Just as a stupide person becomes wise by association with the wiser, similarly the turbid water becomes clear by contact with the purifying fruit of the Kataka tree” – Malavikagnimitram II-7

 

Mandoapyamandataameti samsarhgena vipachchitaha

pankacchidaha phalasyeva nikarshaenavilam payaha

 

Here is the Tamil poet’s simile:

“ How come she has become bright and composed now! As soon as she embraced that broad chested man, she has become clear like the water that has become crystal clear after adding the Thetraankottai (Clearing nuts)” – Kalitokai, Verse 142;  Nallanthuvanar in Neithal Kali.

 

Kalitokai is an anthology of Sangam Tamil period. It is dated to first three centuries CE.

 

Though this water purification method is known to all the villagers from Kanyakumari to Kashmir, the way the two poets used betrays copying. Since Kalidasa is praised sky-high by the whole world for his usage of similes he couldn’t have copied. His similes are found in Gatha Sapta Sati and Sanagm Tamil Literature—over 300 similes! Had Kalidasa copied from all the 300 poets the world would have condemned Kalidasa as a copy cat! Moreover, the way and the place he used the imageries proved that his were the originals. Apart from these things, Kalidasa knew the Northern parts of India and Hindu mythology than the Southern Tamil and GSS Prakrit poets. This places Kalidasa in the first two centuries of BCE. ( For more proof , please read my articles comparing Kalidasa and the Sangam Tamil Literature)

 

I have given below my previous article on the water purification methods:

 

 

 

Water Purification Techniques in Ancient Indian Literature!

 

Written by London swaminathan

Research Article No. 1688; Dated 3 March 2015.

Water is a rare commodity in certain parts of India. There is a proverb in Tamil, “Treat Water as Precious” – “Neeraiyum Seeraadu”. Villagers have to walk miles together just to get some water for their day to day essential use. Even that water is murky or muddy. Indian literature is full of stories about mass migration because of big droughts. We read about the droughts and migration in Vedic literature and later Tamil literature. Indus valley civilization was also affected by acute drought. Mahabharata described the drought in Saraswati River basin and the Brahmins moved out of that area.  have collected all the references to drought in the Vedas and Tamil literature for my research.

Even in the areas where water is available, there were certain periods of acute scarcity. So the ingenious people have found out some techniques for water purification. Usually they dugout water springs in the dry river beds or some places identified by the trees. Varahamihira has dealt with this in a separate chapter in his Brhat Samhita (Please read my earlier article on this topic: How to find water in the desert? Posted on 16th February 2015 in this blog)

Tamil Books on Water purification

Kalitokai is an anthology of Sangam Tamil period. It is dated to first three centuries CE. A confused woman who later became clear and composed is compared to the water that is purified by the clearing nuts (Kalitokai, Neithar Kali by Poet Nallanthuvanar):

“ How come she has become bright and composed now! As soon as she embraced that broad chested man, she has become clear like the water that has become crystal clear after adding the Thetraankottai (Clearing nuts)”

Naladiyar is an anthology of 400 verses in Tamil. It is dated to eighth century CE. One of the verses says about the unlearned people,

“Though they be unlearned, if they move in the society of the learned, the former will grow wise and learned just as the new earthen pot by its contact with the bright coloured “Paathiri” flower, imparts its fragrance to the water deposited in it”.

 

जलकतकरेणुन्यायः

jalakatakarenu nyayah

Sanskrit language has got many Nyayas (analogies or similes) and one of them is jala katakarenu nyaya. The nyaya is used to illustrate that dirty things can be purified by mixing with good things. If you mix the kataka powder (Clearing nut powder), then the water gets purified-  is the message. This is used by great people like Sri Sathya Sai baba to bring out the sacrifice one makes in community service. He used to say, “bring out the good in the society and disappear like Kataka powder. Once it purifies the water it dissolves in the water and loses its shape. A social worker also should sacrifice his name, fame and identity when he serves the community like the kataka powder” — is the message, he gives.

KATAKA = Strychnos potatorum = clearing nut tree= Thetra maram in Tamil

It is a common sight in South Indian houses that a corner is allocated for a mud pot. There the mud pot is placed on a heap of river sand and in the water pot they put Vettiver or pathiri flower for fragrant and cool drinking water.

 

  

Varahamihira on Water purification

Brhat Samhita – Chapter 54

“A mixture of antimony, and the powder of Bhadramusta ( a kind of grass) bullbs, andropogon, Rajakostaka and myrobalan combined with Kataka nuts should be dropped into a well.

Anjanasusthosariirai: saraajakosathakaamalakachurnai:

Kathakafalasamayukthairyoga kuupe pradhaatavya:

(Kataka = Strychnos potatorum- Clearing Nut tree. Cilliya mara , Tettamaram in Tamil and Malayalam;  Anjana is translated as antimony; but it has other meanings in Sanskrit).

Even the water that is muddy, bitter, saltish, bereft of good taste, and of bad odour, will become clear/pure, of good taste and good smell and endowed with other qualities”.

The villagers living in arid areas will be benefitted if they follow ancient scriptures. In African countries they use the seeds of Moringa oleifera, a common vegetable used in South India and Sri Lanka.

 

–Subham–

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 26 (Post No.3774)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 31 March 2017

 

Time uploaded in London:-  5-30 am

 

 

Post No.3774

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 26

 

ஏ.கே.செட்டியாரின் குமரி மலர் கட்டுரைகள் – 11

 

by ச.நாகராஜன்

 

    ஏ.கே. செட்டியாரின் குமரி மலரில் வெளியான கட்டுரைகளைத் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். இந்தக் கட்டுரையுடன் என்னிடம் இருக்கும் குமரிமலர் பத்திரிகை கட்டுரைகள் முடிவுறுகின்றன.

   அவரது பத்திரிகைத் தொகுப்பு ஒரு அரிய பொக்கிஷம். தேர்ந்தெடுத்த சமூக நல பிரக்ஞை கொண்ட ஒரு நல்ல  இலக்கியவாதியால் மட்டுமே அதைச் செய்ய முடியும். தன்னலமற்று லாப நோக்கற்று இந்தப் பணியை அவர் மேற்கொண்டு ஆற்றியதை எவ்வளவு சொல்லிப் புகழ்ந்தாலும் தகும்

   ஏ.கே. செட்டியாரின் இலக்கியப் பணியில் அடங்கிய குமரிமலர் உள்ளிட்ட அனைத்து நூல்களையும் தமிழக அரசு உரிய தொகையைக் கொடுத்து நாட்டுடமை ஆக்கினால் அது தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஒரு அரிய வரபிரசாதமாக அமையும்,

 

இன்னும் இரு கட்டுரைகளை மட்டுமே இங்கு என்னால் கொடுக்க முடிகிறது. மேலும் பல பாரதியார் சம்பந்தமான செய்திகளை அவர் வெளியிட்டிருக்கக் கூடும்.

 

 

  • ஜன்ம பூமி என்ற ஒரு கட்டுரையை குமரி மலர் வெளியிட்டிருக்கிறது.

ஜன்ம பூமி

சி.சுப்பிரமணிய பாரதி (1909)

முதலில் இதைப் பற்றிய குறிப்பைக் காண்கிறோம்.

ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியார் 1909-ஆம் ஆண்டில் “ஜன்ம பூமி”

(ஸ்வதேச கீதங்கள்-இரண்டாம் பாகம்) என்ற நூலை வெளியிட்டார்.32 பக்கம் உள்ள நூலின் விலை அணா மூன்று. புதுச்சேரியில் சைகோன் சின்னையா பிரசில் அச்சிடப் பெற்றது. அந் நூலில் உள்ள “சமர்ப்பணம்”, முகவுரை ஆகிய இரண்டையும் இங்கு வெளியிடுகிறோம்.

 

இந்தக் குறிப்பைத் தொடர்ந்து சமர்ப்பணம் மற்றும் முகவுரையைக் காணலாம்.

 

 

  • அடுத்து சாரல் என்ற கட்டுரையை குமரிமலரில் காண்கிறோம்.

சாரல்

சி.சுப்பிரமணிய பாரதியார் (1918-20)

இந்தக் கட்டுரை பற்றிய குறிப்பை முதலில் காண்கிறோம்.

 

    இதுவரை எங்கும் நூல் வடிவு பெறாத பாரதி கட்டுரை இது. பாரதி புதுவையை விட்டுத் தெற்கே வந்து, தனது மனைவி செல்லம்மாவின் ஊராகிய கடயத்தில் இருந்த சமயம் – 1918 – 20 – எழுதியது. முதலில் “சுதேசமித்திர”னில் பாரதி காலத்தில் வந்திருக்க வேண்டும். 1936-ல் பரலி சு.நெல்லையப்பரால் அவரது “லோகோபகாரி” வாரப் பதிப்பிலும், பிறகு 23-5-1936 அன்று “ஜெயபாரதி” நாளேட்டிலும் வெளியான இக்கட்டுரை கடயத்தின் இயற்கை அழகையும் அவ்வூரில் பாரதியார் வசித்த தனித்த இல்லத்தையும், தெருவில் காணக்கூடிய கழுதைகளையும், ஊரின் சிறுமை மனிதர்களையும் கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. கடயம் தென்காசிக்கு முன்னதாக ஆறேழு மைலில் உள்ளது. குற்றாலத்துச் சாரல் இங்கும் பிரசித்தம்.

(புதுவை வேதபுரம்;  கடயம்  ஆலமரம்; பாரதியார்-சக்திதாசன்)  

 

(சிறப்பு மிக்க இக்கட்டுரையைக் குமரி மலர் மூலம் மீண்டும் – இந்த ‘பார்ரதி தின’ மாதத்தில் – இன்றைய தலைமுறையினர் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் – ரா.அ.பத்மநாபன்)

இக்குறிப்பைத் தொடர்ந்து சாரல் கட்டுரை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அருமையான கட்டுரை இது.

 

இது வரை குமரி மலரில் வெளியாகியுள்ள பாரதியாரின் சில கட்டுரைகள், கவிதைகள், கடிதங்கள் ஆகியவற்றோடு அவரைப் பற்றி அறிந்தோரின் கட்டுரைகள் பற்றிய சில குறிப்புகளையும் அவற்றின் சில பகுதிகளையும் பார்த்தோம்.

இன்று கடையில் பாரதியார் படைப்புகளாக வெளி வந்துள்ள நூல்களில் இவை அனைத்தும் இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.

பாரதியாரின் படைப்புகள் என்ற வரிசையில் அனைத்தும் தாங்கிய நூல்கள் அனைவரும் வாங்கக் கூடிய மலிவுப் பதிப்பு நூல்களாக வெளி வருதல் வேண்டும்.

ஒரு சில அரிய கட்டுரைகளைத் தாங்கி வரும் நூல்களின் விலை அவை நூலகங்களுக்கு மட்டுமே விற்கப்படும் விலையைக் கொண்டிருக்கிறதோ என்ற ஐயப்பாட்டை எழுப்புகிறது.

இனி அடுத்து வரும் கட்டுரைகளில் பாரதியார் பற்றிய இதர நூல்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

குமரிமலருக்கும் அதன் ஆசிரியர் திரு ஏ.கே.செட்டியார் அவர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்து விட்டு மேலும் பாரதியார் பாதையில் செல்வோம்.

                            – தொடரும்

 

More Rudeness Anecdotes (Post No.3773)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 30 March 2017

 

Time uploaded in London:- 19-57

 

Post No. 3773

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

One Wrong action!

When a diplomat remarked that he could not understand why he was called ill natured, for in all his life he had never done but one ill -natured action, Talleyrand asked, “And when will it end?”

 

Xxx

Oscar Wilde’s Wit

Oscar Wilde indulged his penchant for baiting Yankees when he met Richard Harding Davis.

“So you are from Philadelphia where Washington is buried?”

“Nonsense. He is buried in Mount Vernon”, Davis answered abruptly.

Wilde, miffed, switched the talk to a new French painter,

“Do let’s hear what Davis thinks of him”, he purred.

Americans always talk so amusingly of art .

Davis answered, “I never talk about things when I don’t know the facts”

Wilde rapier wit flashed back, “That must limit your conversation frightfully.”

Xxxx

Samuel Johnson annoyed

Samuel Johnson was once vexed by the presence of a man at a small dinner party who laughed inordinately and with a great and ostentatious show of appreciation at everything the good Doctor said.

Finally, irritated in the extreme, Johnson turned upon the fellow and said,

“Pray, sir, what is the matter? I hope I have not said anything that you can comprehend.”

 

Xxx

Action is familiar!

Oliver Hereford was having lunch at his club one day, when a man whom he particularly disliked came up to him. Hereford attempted to disregard him but the man, smiling broadly, slapped him on the back and said jovially,

“Hello, Ollie, old boy, how are you?”

Hereford looked at the man coldly and answered,

“I don’t know your name and I don’t know your face, but your manners are very familiar”.

 

Xxxxx Subham  xxxx

 

இடிதாங்கிக் கருவி பற்றி கம்பன் தகவல்? (Post No.3772)

Written by  London swaminathan

 

Date: 30 March 2017

 

Time uploaded in London:- 10-21 am

 

Post No. 3772

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்களில் மதில் சுவர் மீது என்ன என்ன எந்திரப் பொறிகள், கருவிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ற குறிப்புகள் உள. அந்தக் காலத்திலேயே உயரமான கட்டிடங்களை இடி மின்னல் தாக்காமல் இருக்க நம் முன்னோர்கள் பலவழிகளைக் கண்டு பிடித்தனர்  கோபுரங்களின் மீதுள்ள மிகப்பெரிய கலசங்களில் வரகு என்னும் தானியத்தை நிரப் பிவைப்பர். இதுவும் இடி தாக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு உத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆயினும் அறிவியல் முறையில் நிரூபிக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. எது எப்படியாகிலும், இவ்வளவு காலமாக இடி தாக்கி அவைகள் அழிந்ததாகச் செய்திகள் இல்லை. கோபுரக் கலசம் விழுந்தாலும், கோபுரம் இடிந்து விழுதாலும் அவைகளின் பலவீனம்தான் காரணம் அல்லது பூகம்ப/ நில அதிர்ச்சி போன்ற இயற்கை  உற்பாதங்கள்தான் காரணம் என்றும் அறிகிறோம்.

 

கலைக் களஞ்சியங்களைப் பார்த்தால் இடி தாங்கியை (lightning rod OR conductor)  பென்சமின் பிராங்ளின் (Benjamin Franklin) கண்டுபிடித்தார் என்று போட்டிருக்கும். ஆனால் கம்பன் காலத்திலேயே இடிதாங்கிக் கம்பிகள் கோட்டைச் சுவர்களில் பொருத்தப்பட்டதாக அவன் பாடலில் இருந்து அறிகிறோம்.

 

மேவ அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால்

வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால்

தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும்

திண் பொறி அடக்கிய செயலால

காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும்

சூலத்தால் காளியை ஒக்கும்

யாவரும் தன்னை எய்துதற்கு அரிய

தன்மையால் ஈசனை ஒக்கும்

–பால காண்டம், கம்ப ராமாயணம்

பொருள்:-

அயோத்தி மாநகரத்தின் கோட்டை மதில் மிகவும் உயரமானது. அதன் முடிவு எங்கே இருக்கிறது என்று காணமுடியாது; ஆகையால் முடிவே காணமுடியாத வேதத்திற்கு இணையானது; இதன் ஒரு பக்கம் விண்ணுலகத்தைத் தொட்டுக் கொண்டிருப்பதால் இதைத் தேவர்களுக்கு ஒப்பிடலாம்;  போர் பொறிகளை (எந்திரங்களை) ஒளித்து வைத்திருப்பதால் பொறிகளை (ஐம்புலன்களை) அடக்கிய முனிவர்களுக்குச் சமமானது. காவல் தொழிலில் கலைமானை வாஹனமாகக் கொண்ட துர்க்கைக்குச் சமம். தன் சிகரத்தில் இடி தாங்கி ஆகிய சூலத்தைப் பெற்றிருப்பதால் காளி தேவி போல இருக்கும்;  எவரும் நெருங்க முடியாத தன்மையால் ஈசனைப் போல இருக்கும்.

 

“மதில் சுவர் மிக உயரமானது” — என்று ஒரே வரியில் சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் அங்கே அது வேதம், தேவலோகம், முனிவர், துர்கை, காளி, ஈஸ்வரன் போன்றது என்று சொல்லும் அழகு மிகவும் ரசிக்கத்தக்கது. அது மட்டுமல்ல; பொறி, துக்கை என்ற சொற்களில் இரு பொருளை வைத்து சிலேடை செய்து விளையாடுகிறான் கம்பன்!

 

ஐம்பொறி என்பது ஐம்புலன்கள்; மதிலில் ஒளிந்திருக்கும் பொறிகள்- எந்திரங்கள்.

 

துர்கா என்றால் பாதுகாப்பு அரண் என்று பொருள்; வடநாட்டில் கோ ட்டைகளின் பெயர்கள் ‘துர்க்’ என்றே முடியும் (தமிழ்நாட்டிலும் கூட இப்படிச் சில ஊர்கள் உண்டு). நம்மைப் பாதுகாப்பதால்தான் அவளைத் துர்கை என்று வழிபடுகிறோம்.

 

பாட்டில் இடிதாங்கி என்ற சொல் இல்லை. ஆயினும் கோட்டையின் மீது திரிசூலத்தை நட்டு வைப்பதும் கோவில் கோபுரம் மீது உலோகக் கலசங்களை வைப்பதும் இதற்காகவே என்பதை எல்லோரும் அறிவர். பழைய உரைகாரர்களும் இப் படியே பொருள் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

 

கொஞ்சம் ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் இது தமிழனின் கண்டு பிடிப்போ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் வட நாட்டில் கோட்டைகளின் மீது திரிசூலம் இருந்ததாக பார்த்தது இல்லை; படித்ததுமில்லை. மேலும் கம்பன், சோழ நாட்டில் என்னென்ன கண்டானோ அதை அப்படியே அயோத்தி நகரத்தின் மீது ஏற்றிப் பாடி இருக்கிறான். ஆக சோழர் காலத்தில் கோட்டைகளின் மதில் மீது சூலம் இருந்தது தெளிவாகிறது. கோவிலின் உயரத்துக்கேற்ற பிரம்மாண்டமான கோபுரக் கலசங்களை வைத்தவனும் தமிழனே. நானே மதுரை மீனாட்சி கோவிலின் தெற்கு கோபுரத்தின் மீதேறிக் கலசங்களைக் கட்டிப்பிடித்து நின்றிருக்கிறேன். 169 அடி உயரத்தில் நின்றுகொண்டு மதுரையைப் பார்க்கும்போது தலை சுற்றும்; காற்றுவேறு அடிப்பதால் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு கலசத்தைக் கட்டிக்கொண்டே நின்று பார்த்துவிட்டு போதும் என்று திரும்பி விடுவோம். கோபுரக் கலசங்களையும், கோட்டையின் திரிசூலங்களையும் சேர்த்து வைத்துப் பார்க்கையில் இதன் காரணமும் விளங்குகிறது. இது தமிழனின் கண்டு பிடிப்பு என்றும் தெரிகிறது. ஆயினும் இவை,  விஞ்ஞான முறையில் இடியைத் தடுக்கவல்லதா என்பதை ஆராய்தல் அவசியமே!

 

–SUBHAM–

 

ஆத்ம தரிசனம்- ஆன்மீக மின்னணு இதழ் (Post No3771)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 30 March 2017

 

Time uploaded in London:-  5-59 am

 

 

Post No.3771

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

ஆன்மீக இதழ் அறிமுகம்

 

ஆத்ம தரிசனம்

ஆன்மீக மின்னணு இதழ்

 

‘ஆன்மீக பொக்கிஷம்’ என்றும் ‘நமது பாரத தேசத்தின் ஆன்மீகம், கலை, கலாசாரம், பண்பாடு, சாஸ்திரங்கள், சம்பிரதாயங்கள் இவைகளை நம் ஆன்மா உணர்ந்து கொள்ள ஆத்ம தரிசனம்’ என்றும் முதல் பக்க பீடிகையோடு சென்னையிலிருந்து வெளி வரும் பத்திரிகை ஆத்ம தரிசனம்

 

மார்ச் 2017 இதழில் சத்தியவான் சாவித்திரி பற்றிய கதையைக் காண்கிறோம்.

ஸ்ரீ முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதரின் வாழ்க்கை வ்ரலாறு அழகுறச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரை இந்த இதழுக்குப் பெருமை சேர்க்கிறது

 

மஹாபாரதத்தில் அர்ஜுனனின் தேர் எதனால் எரிந்தது என்ற கதையை அடுத்துக் காண்கிறோம்.

 

வேதத்தில் பெண்மை என்ற கட்டுரையில் வேதம் பெண்களை இழிவு படுத்தியிருக்கிறதா என்பது அலசி ஆராயப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி சில ஸ்லோகங்கள் இருப்பின் அவை இடைச்செருகல் என்பதை கட்டுரை ஆசிரியர் கூறுவதோடு நாம் பிறந்த பூமியை தாய் நாடு பாரத மாதா என்றெல்லாம் சிறப்பித்துக் கூறுவதிலிருந்தே வேதம் பெண்மையை எப்படிப் போற்றிப் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறது என்பதை அறியலாம் என முத்தாய்ப்பாகக் கூறுகிறார்.

 

இந்த இதழ் பெண்மைச் சிறப்பிதழ் என்பதால் இந்தக் கட்டுரை பெண்மையின் சிறப்பைப் போற்றும் கட்டுரைகளைக் கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

 

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம், காரடை செய்யும் விதம்,ஹோலி பண்டிகை தோன்றிய வரலாறு போன்ற கட்டுரைகளுடன் பிள்ளையார் தலங்கள் சிலவற்றைப் பற்றிய பெருமைகளைச் சுருக்கமாகச் சொல்லும் கட்டுரையும் இதழுக்கு அழகு சேர்க்கிறது.

 

நமது வைதீக கலாசாரத்தைப் பாதுகாக்க புராண பிரவ்சனம். பெரியோர்களின் அணுக்க தீட்சை, மகான்களின் தரிசனம், ஆலய வழிபாடு, குல தர்மப்படியான சடங்குகள், வழிபாடுகள், மக்களுடன் இணைந்து ஒரு தாய் மக்களாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகள், இசை, நாடகம் வழியே பரம்பரைக் கதைகளை உணரும் அனுபவம் போன்ற ஏராளமான வழிகள் உள்ளன. இவற்றுடன் பத்திரிகையும் ஒரு வழியாக இணைந்தது.

 

 

காலத்திற்கேற்றவாறு சென்ற தலைமுறைகளில் வைதிக மார்க்கத்தின் பெருமைக்கு பெரும் அணியாக தர்ம பத்திரிகைகள் புதிய பொலிவுடன் மக்களைக் கவரும் வண்ணம் வெளி வர ஆரம்பித்தன. ஆனால் காலப் போக்கில் இவற்றில் பல வணிக நோக்குள்ள்வையாக காலத்தின் கட்டாயத்தால் மாற்றப்படவே உண்மையான அற உணர்வுகளை ஆதாரத்துடன் கூறும் பத்திரிகைகள் குறைந்தே போயின்.

 

 

ஸ்ரீ வத்ஸ சோமதேவ சர்மாவின் வைதீக தர்மவர்த்தனி உள்ளிட்ட சில குறிப்பிடத்தகுந்த பத்திரிகைகள் கடந்த காலத்தில் உலவி வந்தன..

 

இந்த வகையில் பழைய பாரம்ப்ரிய வழியில் ஆத்ம் தரிசனம் வெளி வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி!

அதுவும் காலத்திற்கேற்றபடி டிஜிடல் முறையில் அதி நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் தன்னுள் கிரகித்து உலகளாவிய விதத்தில் ஒரு நொடியில் ஆன்மீக உணர்வு அனைவரையும் சேரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பான செய்தி.

ஆசிரியர் குழுவைப் பற்றிய செய்தி நம்மை நம்பிக்கை கொள்ள வவக்கிறது.

 

 

இதன் ஆசிரியர் சிம்மம் ரகு. இந்திய தொலைக் காட்சிக்கு பல வருடங்கள் நிகழ்ச்சிகள் தயாரித்த பெரிய பின்புலமே இவரது பலம்.

முனைவர் இராகவேந்திர ஷர்மா  மீமாம்ஸ சாஸ்திர நிபுணர் இந்த இதழில் வேதமும் பெண்மையும் பற்றிய கட்டுரை இவருடையதே.

 

 

திரு ஹரிகேசநல்லூரி வெங்கட்ராமன், திருமதி இராஜேஸ்வர், திருமதி ஐஸ்வர்யா நிதேஷ் ஆகியோரும் ஆசிரியர் குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்றனர்.

 

34 பக்கங்கள் கொண்ட இதழின் விலை ரூ 15/

குட்டையும் ஷொட்டையும் சுட்டிக் காட்டச் சொல்கிறது ஆசிரியர் குழு.

 

ஷொட்டுகளே அதிகம்.

 

வடமொழி மூலத்துடன் தமிழ் உரை கொண்ட பல கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டால் இப்போது வெளியிடப்பட்டு வரும் ஆன்மிக இதழ்களிடமிருந்து மாறுபட்டு இந்த இதழ் தனித்து விளங்கும். இதைச் செய்வதற்கான இதன் பலம் இதன் டிஜிடல் வடிவமே!

 

முதல் பாராவில் நாம் பார்த்த பத்திரிகையின் பீடிகையை உண்மையாக்கும் வண்ணம் அமைந்திருக்கும் ஆத்ம தரிசனம் வெற்றியுடன் தர்ம பவனி வர வாழ்த்துக்கள்.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

 

ஆத்ம தரிசனம்

எண் 1, மீனாட்சி பிளாட்ஸ்.

135, பாலகிருஷ்ணன் (நா) தெரு,

மேற்கு மாம்பலம், சென்னை- 600033

கைபேசி எண்கள் 9841263010, 9445692485

மின்னஞ்சல் : athmadarshan@yahoo.com

***

Questions and Answers: Where can I get books on the Vedas? (Post No.3770)

Written by by London swaminathan

 

Date: 29 March 2017

 

Time uploaded in London:- 21-07

 

Post No. 3770

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

Every day I get at least one e mail asking for some details about Hinduism, Tamil Names, Word meaning and availability of books; some are personal questions which I cant share; If it is for book review I send the enquiries to my brother S Nagarajan, who writes regular book reviews. If it is regarding some astrological questions or predictions, I send it to my eldest brother S Srinivasan who does it free of cost. Since my brothers are in India they can give them quick reply in person or by phone or by email.

 

Here are a few recent questions and my answers; they may be useful to others:

Dear sir,

 

I read your articles in google, really very useful.

 

I need Atharvana Veda book in Tamil, pls help me.

 

I went to many shops, but not available.

 

Please give me the address for the book

xxxx

 

My quick reply

 

Books on Vedas in Tamil are very few and difficult to get. If you contact

 

Jayalakshmi Indological Book House  

 

Book store in Chennai, India

AddressShop No.6, Appar Swamy Koil Street,, Opp. Sanskrit College, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India

Phone+91 44 2499 0539

 

She will get them for you or tell you whether they are out of print

 

For any book on Indology, Hinduism, Sanskrit in English and Tamil, she is the best; she will provide you details.

 

1).Tamil Maran’s book on Atharvana Veda is good.

 

2).Anuragam has published one booklet on each Veda in Tamil.

 

3).Kumtham Bhakti gave a booklet each for all the Vedas some years ago.

 

xxx

 

Question on V Sahasranama

 

This Is XYZ from Dibrugarh, Assam currently I am working as

XYZ. I came to know about you through Tamil

Brahmin website. I daily recite Vishnu Sahasranamam. I am very much

eager to Know any particular slokas there to excel in studies,

research, career growth, Success etc.

 

 

My quick reply:–

 

Dear XXXX
Glad to know that you recite Vishnu Sahsranama everyday.

If you are very keen to achieve great grades and success in your studies.

please recite couplets 19 and 27

 

Sloka 19

beginning MAHABUDDHIR MAHAAVEERYA MAHAASAKTHIR……………..MAHADHRIDHRUTH

 

Sloka 27

ASANKHYEYO APRAME-YAATHMAA…………………………………….. SIDDHI SAADHANAHA

 

All the Best.

Good luck in all your endeavours.

xxxx

 

Respected Swami ji,

one thing kept me worried is about the correct pronunciation
of the slokas. I was following M.S Subbalaksmi and Sooryagayatri. I
was going through the English PDF of VS but I encountered several
mistakes in spelling for eg XXXXXXXXXXX
My question is if I make wrong pronunciation any of the slokas due to
this difference in spelling will it affect its efficacy?

 

MY Quick reply
God is Karunamurthy (FULL OF MERCY)

God just smiles at us when we do mistakes like a mother smiles at her childrens’ mistakes and enjoys. (So God wont punish us for wrong pronunciation)
But it is always good to follow correct pronunciation so that is kept intact for the future generations.
I follow MS Subbulakshmi on audio and Ramakrishna Mutt, Mylapore, Chennai book for written version.

 

Just follow that one which you think is correct or follow MS

 

xxxx

 

Some typical questions received:

Can you get me XYZ book from the British Library?

I want to name my child XYZ. Is it a Tamil name?

Can you give me some ghost stories? We want to make a feature film?

Can you give me some verses from Sangam literature portraying Navarasam ( Nie sentiments) for a dance performance?

Are there any sex boosting medicines in our scriptures?

Can you give some names about water for my business?

 

Hundreds of people have asked: Where can I sell my old Indian currency notes? You wrote that one rupee and two rupees currency fetch thousands of rupees. ( I have answered this question umpteen times.)

 

Questions on Astrology:

When will I my sufferings end?

When will I get married?

When will I get a child?

 

xxx

If you are not bored yet, read the following: –

Respected Swami ji,

Are the UFOs time travellers?

Regards, S S

 

xxxx
uncle

I just found this on Wikipedia about shenbagam (flower).

there is lots of differing opinion on it

my priest told he says its most auspicious to Siva however

another devotee told no, don’t offer it….

even in the Wikipedia article it strangely says

he can’t resist a devotee who offers him shenbagam however

it is not to be offered….it is very strange uncle. see below….

a devotee……………………

 

 

If you are a publisher or author and you want your book reviewed in our blogs please contact me at swami_48@yahoo.com

 

–Subham–

Stinginess Anecdotes (Post No.3769)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 29 March 2017

 

Time uploaded in London:- 18-21

 

Post No. 3769

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

Dog’s Father is Rich!

A poor German, relative of John Jacob Astor, once applied to him for charity. Mr Astor gave him a five dollar.

“Why?, said the disconcerted relative, “your son just gave me ten dollars!”

“Well, he may!”| , said the stingy old magnate; “the dog has a rich father”

 

Xxx

Perfect Likeness!

Fenelon had for some time been besieging Richelieu for a contribution to a charity fund, but all his diplomacy had failed to make the wily French minister ” come across”

Meeting Richelieu in the Louvre one day, Fenelon remarked,

“I have just seen a portrait of you in the other room”.

“And did you ask it for a subscription?” replied Richelieu with a polite smirk.

No, I knew it was no use, said Fenelon, passing on. “It was a perfect likeness”.

 

Xxx

 

Counting Fingers!

Russel Sage, the financier, had a wide reputation as a man difficult to separate from his money. A couple of promoters approached him one day and tried to sell him on a scheme they had. Sage talked with them for a while but said he could give them no definite answer yet. Telling them that he would communicate with them in a few days he showed them out of the office.

One of the promoters seemed quite optimistic and voiced the opinion to his partner that he thought Sage was pretty well sold on their proposition.

“I don’t know, replied the other sceptically. He seemed too suspicious to me. Didn’t you notice tha , after shaking hands with me, he started to count his fingers”.

 

Xxx

How to become Rich!

The young journalist was sent to get a personal interview with the wealthy old Scotch merchant His paper desired a human-interest story on how he had accumulated his riches.

“Well, it’s a long story”, said the old man.

“And while I am telling it we may as well save the candle”.

Wherewith he blew it out.

“Never mind about the story, said the reporter. I understand”.

 

Xxx

When J P Morgan drinks…………………

A legend of doubtful authenticity has it that J P Morgan was once present with a group of men at a bar in the financial district. Beckoning to the waiter, he ordered a beer; at the same time, saying, “When Morgan drinks, everybody drinks”.

Everybody had a beer and when Morgan had finished, he slapped a dime upon the table, saying,

“When Morgan pays, everybody pays.”

 

Xxxxx SUBHAM xxxx

 

அவ்வையாரின் அருமையான 30 பொன்மொழிகள் (Post No.3768)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 29 March 2017

 

Time uploaded in London:- 6-12 am

 

Post No. 3768

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

ஏப்ரல் 2017 காலண்டர்

துர்முகி பங்குனி–  ஹேவிளம்பி சித்திரை 2017

 

அவ்வையாரின் அருமையான 30 பொன்மொழிகள்

 

Festival/ Holidays:

ஏப்ரல் 5- ராம நவமி, 9-மஹாவீர் ஜயந்தி, பங்குனி உத்திரம்; 13–பைசாகி, 14-தமிழ் புத்தாண்டு; ஹேவிளம்பி வருஷப் பிறப்பு; புனித வெள்ளி;  16-ஈஸ்டர்; 29-அக்ஷய த்ருதியை; 30- ஆதி சங்கரர், ராமானுஜர் ஜயந்திகள்

 

ஏகாதசி–6, 22

பௌர்ணமி- April 10

அமாவாசை- April 26

சுபமுகூர்த்த தினங்கள்- April 2, 9, 10, 17, 21

 

Pictures are from Newspapers;Gudi Padwa (New Year) in Maharashtra

ஏப்ரல் 1 சனிக்கிழமை

பயன்கருதாது உதவுக:

நன்றி ஒருவற்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி

என்று தரும் கொல் என வேண்டா – மூதுரை செய்யுள் 1

 

ஏப்ரல் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நல்லோர்க்குதவி=கல்மேல் எழுத்து‘;தீயர்க்குதவி=நீர்மேல் எழுத்து

நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்

கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே மூதுரை செய்யுள் 2

 

ஏப்ரல் 3 திங்கட்கிழமை

இளமையில் வறுமை துன்பம் தரும்

இன்னா இளமை வறுமை வந்து எய்தியக்கால்

இன்னா அளவில் இனியவும் – இன்னாத

நாள் அல்லா நாள் பூத்த நன்மலரும் போலுமே

ஆள் இல்லா மங்கைக்கு அழகு- மூதுரை செய்யுள் 3

 

ஏப்ரல் 4 செவ்வாய் க்கிழமை

மேன்மக்கள் வறுமையிலும் பண்பாளரே

கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு

சுட்டாலும் வெண்மை தரும்- மூதுரை செய்யுள் 4

 

ஏப்ரல் 5 புதன் கிழமை

காலம் அறிந்து காரியம் செய்

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி

எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – மூதுரை செய்யுள் 5

 

ஏப்ரல் 6 வியாழக்கிழமை

நுண் அறிவு

நீர் அளவே ஆக்கும் ஆம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற

நூல் அளவே ஆகும் ஆம் நுண் அறிவு – மேலைத்

தவத்து அளவே ஆகும் ஆம் தாம் பெற்ற செல்வம்

குலத்து அளவே ஆகும் குணம்–மூதுரை செய்யுள் 7

 

ஏப்ரல் 7  வெள்ளிக்கிழமை

மானம் காக்க உயிர் கொடுப்பர்

உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்

பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ? – கல்தூண்

பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்

தளர்ந்து வளையுமோ தான் –மூதுரை செய்யுள் 6

 

ஏப்ரல் 8 சனிக்கிழமை

நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே; நலமிக்க

நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே –மூதுரை செய்யுள் 8

 

ஏப்ரல் 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

வலியவர்க்கும் துணை வேண்டும்

பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்

விண்டு உமிபோனால் முளையாது ஆம்- கொண்டபேர்

ஆற்றல் உடையார்க்கும் ஆகாது அளவு இன்றி

ஏற்ற கருமம்  செயல்- மூதுரை செய்யுள் 11

 

ஏப்ரல் 10 திங்கட்கிழமை

தீயரைக் காண்பதுவும் தீதே; திரு அற்ற

தீயார் சொல் கேட்பதுவும் தீதே –மூதுரை செய்யுள் 9

 

 

ஏப்ரல் 11 செவ்வாய்க்கிழமை

தொல் உலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு

எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை — மூதுரை செய்யுள் 10

 

ஏப்ரல் 12 புதன் கிழமை

உருவத்தைக் கண்டு மதிப்பிடாதே

உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா- கடல் பெரிது

மண் நீரும் ஆகாது; அதன் அருகே சிற்றூரல்

உண் நீரும் ஆகிவிடும் மூதுரை செய்யுள் 12

 

ஏப்ரல் 13 வியாழக்கிழமை

மரமண்டை யார்?

சபைநடுவே நீட்டுஓலை வாசியா நின்றான் குறிப்பு அறிய

மாட்டாதவன் நல் மரம்- -மூதுரை செய்யுள் 13

 

ஏப்ரல்  14  வெள்ளிக்கிழமை

கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி

தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் – தானும் தன்

பொல்லாச் சிறகைவிரித்து ஆடினால் போலுமே

கல்லாதான் கற்ற கவி – – மூதுரை செய்யுள் 14

 

ஏப்ரல் 15 சனிக்கிழமை

அடக்கம் உடையார்

ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வரும் அளவும்

வாடி இருக்குமாம் கொக்கு — மூதுரை செய்யுள் 16

 

ஏப்ரல் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தீயோர்க்குதவி செய்தல் வீண்

பாங்கு அறியாப் புல் அறிவாளர்க்குச் செய்த உபகாரம்

கல்லின்மேல் இட்ட கலம் — மூதுரை செய்யுள் 15

 

ஏப்ரல் 17 திங்கட்கிழமை

வறுமை வந்ததும் பிரிபவர் உறவினரல்லர்

அற்ற குளத்தில் அறுநீர்ப்பறவைபோல்

உற்றுழித் தீர்வார் உறவு அல்லர் – மூதுரை செய்யுள் 17

 

ஏப்ரல் 18 செவ்வாய் க்கிழமை

மேன்மக்கள் – கீழ்மக்கள் வேறுபாடு

பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும்;என் ஆகும்

மண்ணின் குடம் உடைந்தக்கால்- மூதுரை செய்யுள் 18

 

ஏப்ரல் 19 புதன் கிழமை

கணவனும் செல்வமும் விதிப்படியே

நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தம்தம்

விதியின் பயனே பயன் – மூதுரை செய்யுள் 19

 

ஏப்ரல் 20 வியாழக்கிழமை

உடன்பிறந்தும் கொல்வர்; தொலைவில் மலையில் உள்ள மூலிகையும் உயிர்காக்கும்

உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் என்று இருக்கவேண்டா

உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி- மூதுரை செய்யுள் 20

 

ஏப்ரல் 21  வெள்ளிக்கிழமை

அடங்கா மனைவி= புலி இருக்கும் புதர்

இல்லாள் கத்து இருக்க இல்லாதது ஒன்று இல்லை

இல்லாளும் இல்லாளே ஆம் ஆயின் – இல்லாள்

வலிகிடந்த மாற்றம் உரைக்குமேல் அவ் இல்

புலிகிடந்த தூறுஆய் விடும் மூதுரை செய்யுள் 21

 

ஏப்ரல் 22 சனிக்கிழமை

கற்பக மரத்தில் தங்கினாலும் முன்வினை விடாது

கற்பகத்தைச் சேர்ந்தோர்க்குக் காஞ்சிரங்காய் ஈந்ததேல்

முன்பவத்தில் செய்தவினை மூதுரை செய்யுள் 22

 

ஏப்ரல் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நல்லவர் சினமும் அல்லவர் சினமும்

கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர் கடுஞ்சினத்துப்

பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும்……. சான்றோர் சினம் –செய்யுள் 23

 

ஏப்ரல் 24 திங்கட்கிழமை

கற்றாரைக் கற்றாரே காமுறுவர் – கற்பு இல்லா

மூர்க்கரை மூர்க்கர் முகப்பர்– செய்யுள் 24

 

ஏப்ரல் 25 செவ்வாய் க்கிழமை

வஞ்சகரே ஓடி,ஒளிவர்

கரவு உடையார் தம்மைக் கரப்பர்; கரவுவார்

கரவு இலா நெஞ்சத்தவர் –செய்யுள் 25

 

ஏப்ரல் 26 புதன் கிழமை

மன்னர்க்குத் தன்தேசம் அல்லால் சிறப்பு இல்லை; கற்றோர்க்குச்

சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு– செய்யுள் 26

 

ஏப்ரல் 27 வியாழக்கிழமை

வாழைக்குத் தான் ஈன்ற காய் கூற்றம்- கூற்றமே

இல்லிற்கு இசைந்து ஒழுகாப் பெண் — செய்யுள் 27

 

ஏப்ரல் 28 வெள்ளிக்கிழமை

மருவு இனிய சுற்றமும் வான்பொருளும் நல்ல

உருவும் உயர் குலமும் எல்லாம் – திருமடந்தை ஆம் போது அவளோடும் ஆகும் –மூதுரை செய்யுள் 29

 

ஏப்ரல் 29 சனிக்கிழமை

சாம்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம் அவரை

ஆம் தனையும் காப்பர் அறிவு உடையோர் – மூதுரை செய்யுள் 30

 

 

Disguised as Veera Shivaji

 

ஏப்ரல் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மன்னர்கள் மன்னர்களே; தாழார்

தனம் சிறியர் ஆயினும் தார்வேந்தர் கெட்டால்

மனம் சிறியர் ஆவரோ மற்று –மூதுரை செய்யுள் 28

 

-Subham–

 

 

 

 

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 25 (Post No.3767)

 

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 29 March 2017

 

Time uploaded in London:-  5-31 am

 

 

Post No.3767

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 25

 

ஏ.கே.செட்டியாரின் குமரி மலர் கட்டுரைகள் – 10

 

by ச.நாகராஜன்

 

ஏ.கே. செட்டியாரின் குமரி மலரில் வெளியான கட்டுரைகள்

 

குமரி மலரில் வெளியாகியுள்ள இன்னும் சில கட்டுரைகள் பற்றிய செய்திகளை காண்போம்/

 

52) அடுத்து 1973ஆம் ஆண்டு மே மாத குமரி மலர் இதழில் (பிரமாதீச – வைகாசி இதழ்) வீர்யம்  என்ற தலைப்பில் உள்ள  பாரதியார் கட்டுரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

அருமையான இந்தக் கட்டுரையானது “ஜெயபாரதி” சென்னை 1936  வருஷ அனுபந்தம் – இதழில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

அதன் மறுபதிப்பை குமரிமலர் இதழில் காண்கிறோம்.

கட்டுரையின் முதல் நான்கு பாராக்களைக் கீழே காணலாம்:

  “வீர்யமாவது வீரனுடைய குணம். வீரன் எவன் என்பதை லட்சண ரூபமாகக் காட்டுவதைக் காட்டிலும், திருஷ்டாந்த ரூபமாகக் காட்டினால் நன்கு விளங்கும்.

 

 

    அர்ஜுனன் வீரன்; கர்ணன் வீரன்; இந்திரஜித் வீரன்; ராவணன் வீரன்; ராமன் வீரன்; லட்சுமணன் வீரன்; ஹனுமான் வீரன்; சிவாஜி வீரன்; காந்திஜி வீரன்;

     வீரர்களில் தர்மவீரர் என்றும், அதர்ம வீரர் என்றும் இருபாற் படுவர்.

      ராமன், பார்த்தன் போன்றோர் தர்ம வீரர்; ராவணன் முதலியோர் அதர்ம வீரர்.

 

 

    ஜெய பாரதி பத்திரிகை பாரதியாரின் கட்டுரைகளை தேடிப் பிடித்து வெளியிடுவதை தனது முக்கிய குறிக்கோள்களின் ஒன்றாகக் கொண்டிருந்தது.

 

இந்தப் பத்திரிகையில் எனது தந்தையார் திரு வெ.சந்தானம் பணியாற்றி வந்தார். பின்னரே தினமணி இதழில் சேர்ந்தார்.ஜெயபாரதி பத்திரிகை முனைந்து பாரதியாரின் கட்டுரைகளைத் தேடிப் பிடித்து வெளியிட்டதையும் என் தந்தையாரைப் பற்றியும் பாரதி ஆர்வலர் ரா.அ.பத்மநாபன் பாரதி புதையல் திரட்டு நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

53) அடுத்து குமரி மலர் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரை அன்பே தீர்ப்பு.

 

 

அன்பே தீர்ப்பு

 

சி.சுப்பிரமணிய பாரதியார்.

 

இந்தக் கட்டுரையும் “ஜெயபாரதி”, சென்னை  வருஷ அனுபந்தம் 1936 – இதழில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரையாகும்.

இதில் அன்பின் வலிமையை அழகுற மஹாகவி விளக்குகிறார்.

 கட்டுரையின் இறுதி ஐந்து பாராக்களை இங்கே காணலாம்:

 

      “அன்பு கொள்கையில் இருந்தால் போதாது. செய்கையில் இருக்க வேண்டும்.

 

        உன்னிடம் ஒரு கொடி ரூபாய் இருந்தால், அந்த ஒரு கோடி ரூபாயையும் தேச நன்மைக்காகக் கொடுத்து விட்டு நீ ஏழையாகி விடத் துணிவாயானால் நீ தேசத்தின் மீது அன்புடையவ்னாகக் கருதப்படுவாய்.

 

         உன்னுடைய குழந்தையின் உயிரைக் காக்கும் பொருட்டாகப் புலியின் வாயில் நீ போய் முதாலவ்து கையிடத் துணிவாயானால், நீ குழந்தையிடன் அன்புடையவ்னாகக் கருதப்படுவாய்..

 

         பறையனுக்கு ஸ்நானம் செய்வித்துப் பக்கத்தில் வைத்துக்  கொண்டு சாப்பிட்டால் நீ மனித ஜாதியினிடம் அன்புடையவனாக விளங்குவாய்.

 

       எல்லா ஜந்துக்களிடத்திலும் ஆரம்பப் பழக்கத்துக்கு, எல்லா மனித உயிர்களிடத்திலும் தெய்வபக்தி காண்பித்தால் உலகத்தின் துயரங்கள் தீர, நியாயமான ஜனவகுப்பு ஆரம்பமாக ஹேது உண்டாகும்.

 

54) அடுத்து பாரதியார் கடிதம் (1919) என்ற தலைப்பில் பாரதியார் எழுதிய கடிதம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கட்டுரையின் முற்பகுதியை இங்கே காணலாம்:-

                                    க்டையம்

                              15, நவம்பர் 1919

 

ஸ்ரீமான் வயி. சு. ஷண்முகம் செட்டியாருக்கு ஆசீர்வாதம்.

  • ……
  • பகவத் கீதையை அச்சுக்கு விரைவில் கொடுங்கள். தங்களுக்கு இஷ்டமானால் அதற்கு நீண்ட விளக்கம் எழுதி யனுப்புகிறேன்.. நீண்ட முகவுரையும் எழுதுகிறேன்.

தங்களன்புள்ள சி.சுப்பிரமணிய பாரதி என்று கடிதம் முடிவுறுகிறது.

     மஹாகவியின் புத்தகப் பதிப்பு ஆர்வத்தைத் தெளிவாக இக்கடிதத்தில் காண்கிறோம்.

 

                                -தொடரும்