பறக்கும் தட்டு மர்மம் நீடிக்கிறது! (Post No.7431)

written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 7 JANUARY 2020

Post No.7431

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

தினமணிப் பத்திரிக்கையில் 1992ம் ஆண்டு நான் எழுதிய பறக்கும் தட்டுச் செய்தியை இணைத்துள்ளேன்.

27 ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன. இன்னும் மர்மம் நீடிக்கிறது. ஒரு பறக்கும் தட்டையும் பிடிக்க முடியவில்லை. அகில் வரும் பிற கிரக மனிதர்களைப் பிடித்ததும் இல்லை. ஆயினும் அவ்வப்போது சில மனிதர்களைப்  பார்த்ததாக மட்டும் பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிடும்.

இதோ லேட்டஸ்ட் Latest பறக்கும் தட்டு UFO) நியூஸ்

UFO bombshell: US Senator vows to declassify UFO files if she wins US presidential race

UFO files will be declassified to the public in the event of Amy Klobuchar winning the race to the White House, the US Senator has announced.

பறக்கும் தட்டு பற்றி அமெரிக்க அரசாங்கம் இதுவரை சேகரித்து வைத்துள்ள ரகசிய பைல்களை அம்பலப்படுத்துவேன் என்று ஜனநாயகக்  கடசி வேட்பாளர் அமி நேற்று அறிவித்துள்ளார் . இவர் ஜன நாயகக் கடசி வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நவம்பர் மாதத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆனால்……………………… இது நடக்கும்.

UFO sighting: ‘Strange lights’ and ‘creepy stuff’ over the UK spark an alien UFO frenzy

UFO sightings and reports peaked last week when a mysterious chain of moving lights cut across the night skies over parts of the UK, prompting some to speculate aliens had finally visited Earth.

By SEBASTIAN KETTLEY

PUBLISHED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019 | UPDATED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019

The UFOs or unidentified flying objects were seen over Wales and England earlier last week. Eyewitness accounts shared on social media reported a train of bright lights moving across the starlit sky.

வேல்ஸ், இங்கிலாந்து பிரதேசங்களுக்கு மேல் பறக்கும் தட்டுகள் சென்றதாக ஒரு செய்தி வெளியானது. இப்படி வாரம்தோறும்  செய்தி வருவதால் உண்மை எது, பொய் எது என்றே தெரிவித்தில்லை. கடந்த ஒரு வாரத்தில் லண்டன் பத்திரிகைகள் வெளியிட்ட செய்திகளை மட்டும் காட்டினேன்.

UFO-  UNIDENTIFIED  FLYING OBJECTS.

 உலக நாடுகள் தபால் தலைகளிலும் பறக்கும் தட்டுப் படங்களைப்  போட்டு மக்களின் ஆர்வத்தைத் தக்கவைக்கின்றன.

HYDROTHERAPY, ACUPRESSURE, MONSOON IN THE RIG VEDA; TWO RARE VEDIC MANTRAS-PART 2 (Post No.7422)

Acupressure in Rig Veda

HYDROTHERAPY, ACUPRESSURE, MONSOON IN THE RIG VEDA; TWO RARE VEDIC MANTRAS-PART 2 (Post No.7422)

Research article Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 5 JANUARY 2020

Post No.7422

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

I explained the medical knowledge in the Rig Vedic hymn 10-136 yesterday on the basis of R T Griffith’s comments. Griffith (1826- 1906) makes another interesting comment in the next Rig Vedic hymn in the Tenth Mandala (10-137)

I add my comments about the Vedic seers’ knowledge about the two monsoons of India and Naturopathy including massage and acupressure.

Here is the full hymn:-

Rig Veda 10-137

xxx

Griffith says,

10-137-7

This stanza is important as showing that the Indians employed touches or laying-on of hands to relieve suffering or to restore health. See also X-60-12

Griffith’s translation of 10-60-12 also talks about hand cure:-

Felicitous is this mine hand, yet more felicitous is this.

This hand contains all healing balm, and this makes whole with gentle touch . tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

10-137-4

The Wind speaks , weakening malady: yaksma may be sickness in general, or the name of a large class of diseases, probably of consumptive nature.

10-137-1

Who committed sin: sickness and death being regarded as the consequence of sins.

Xxx

My Comments

This hymn is received from the great Seven Seers; Hindus named the Ursa Major constellation in the northern sky as Seven Seers (Sapta Rishi) constellation. They also named the twin star at the end of the seven star system as Vasishta and his wife Arundhati.

These Seven Seers and the chaste woman Arundhati are worshipped by Hindus for over 2000 years from the Himalayas to Kanyakumari. 2000 year old Sangam Tamil literature has all the praise for the chaste Hindu wife Arundhati in umpteen places. Seven Star system is worshipped by the Tamils according to Narrinai verse 231 by Tamil poet Ilanaganar. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

The Sapta Rishis say one stanza each in the hymn; they are

Bharadvaja, Kasyapa, Gautama, Atri, Visvamitra, Jamadagni,

and Vasishtha.

xxxx

Two Monsoons in the Rig Veda

Meteorology and Two Monsoons

10-137-2 speaks of the two winds from the seas. My interpretation is that they are South West Monsoon and North East Monsoon. Kalidasa of first century BCE, travels with the S W monsoon up to the Himalaya in his poem Megadhuta. He is the oldest poet who tracks the monsoon from south to north. He is the oldest tourist guide who describes all the places along the path of the S W monsoon.

10-137-1 shows the belief in the Karma theory of Hindus. What we get in this birth is from the acts we did in our previous births; Diseases come out of sins. Even atheists would agree that the sinful acts(smoking, drinking, too much indulgence etc)  done during this birth would result in several types of diseases. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

10-137-5 is about the wind born cure. Several patients carry oxygen cylinders for easy breathing. Hindus know from the early days that fresh, unpolluted air refreshes the body and mind. Maruts mentioned here are Wind Gods. Maruti (Hanuman, Anjaneya) is derived from this wind deity Marut.

10-137-6 is about the hydrotherapy; people use water to cure various diseases. This includes the holy dip in cold water, hot water springs and the springs with medicinal properties. Modern day spas are also included.

10-137-7  is about the ten fingers used to cure diseases. Those who believe in the human aura interpreted it as the magical vibration that passed to the patients. Those who don’t believe in such things interpret is as massage and acupressure.  We have already seen Acupuncture in the Bhisma’s Bed of Arrows. So here we may interpret it as Acupressure and Massage techniques with ten fingers. These are all part of Naturopathy.

All the Seven Rishis use nature as balms. Their soothing words will give psychological treatment to the patients. Placebo effect is great.

So I look at this hymn as a hymn on Naturopathy, Magical hand cure, Hydrotherapy, Meteorology and the Fresh air therapy which we get in hilly tourist resorts. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

Hydrotherapy

Long Live the Vedic Seers.

–subham–

TWO RARE VEDIC HYMNS TO CURE SICKNESS- Part 1(Post No.7418)

Research article Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 4 JANUARY 2020

Post No.7418

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

Christian Blood Miracle கிறிஸ்தவ ரத்த அதிசயம் (Post No.7397)

Written  by london Swaminathan

Date – 29th December 2019

Post No.7397

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

1992 மார்ச் 15 தினமணியில் நான் எழுதிய இத்தாலி நாட்டு நேப்பிள்ஸ் நகர கத்தோலிக்க சாமியாரின் ரத்த அதிசயம் பற்றிய  கட்டுரையை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன் . 2019 செப்டம்பரில் ரத்தம் இளகிய செய்தி கத்தோலிக்க பத்திரிகைகளில் வெளியானது. அதாவது ஆண்டு தோறும் அதிசயம் நிகழ்கிறது .

The blood was shown to have liquefied shortly after 10 a.m. during Mass in the Naples’ Cathedral (19 September 2019).

The miracle of the liquefiction of the blood of early Church martyr St. Januarius took place Thursday in Naples.

The blood was shown to have liquefied shortly after 10 a.m. during Mass in the Naples’ Cathedral of the Assumption of Mary.

The Mass was celebrated by Cardinal Crescenzio Sepe, Archbishop of Naples, who in his homily, strongly criticized the violent crime of Neapolitan streets.

Despite the city’s recurring miracle, “the evil that the hateful and violent killers commit in Naples is limitless,” he said.” In effect they try to kill at birth just the possibility of making a future…”

This, he noted, generates fear and insecurity, and goes against the common good.

“We must ask ourselves: does Naples still have a great and sincere heart? Us citizens of today’s Naples have to answer this question with truth, therefore, with realism, with honesty and courageously, without letting ourselves be taken by a false nostalgia of the times we once had,” he stated.

St. Januarius, or San Gennaro in Italian, the patron of Naples, was a bishop of the city in the third century, whose bones and blood are preserved in the cathedral as relics. He is believed to have been martyred during Diocletian persecution.

The reputed miracle is locally known and accepted, though has not been the subject of official Church recognition. The liquefaction usually happens at least three times a year: September 19, the saint’s feast day, the Saturday before the first Sunday of May, and December 16, the anniversary of the 1631 eruption of Mount Vesuvius.

During the miracle, the dried, red-colored mass confined to one side of the reliquary becomes blood that covers the entire glass. In local lore, the failure of the blood to liquefy signals war, famine, disease or other disaster.

The blood did not liquefy in December 2016, but Monsignor Vincenzo De Gregorio, abbot of the Chapel of the Treasure of San Gennaro, said it was a sign that Catholics should pray rather than worry about what the lack of miracle could mean.

“We must not think of disasters and calamities. We are men of faith and we must pray,” he said at the time.

The vial has sometimes changed upon the visit of a pope.

On March 21, 2015, Pope Francis met with priests, religious and seminarians at the cathedral and gave a blessing with the relic.

Sepe then received the vial back from the pope and noted that the blood had partially liquefied.

The last time blood liquefied in the presence of a pope was in 1848 when Bl. Pius IX visited. The phenomenon didn’t happen when St. John Paul II visited the city in October 1979, or when Benedict XVI visited in October 2007.

–subham–

பிரிட்டனில் பேய் வீடுகள் பட்டியல் வெளியீடு, லண்டன் பேய் தோல்வி (Post No.7192)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 8  NOVEMBER 2019

Time  in London – 11-54 am

Post No. 7192

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

1992ம் ஆண்டில் தினமணியில் இதாலிய கிறிஸ்தவப் பேய்களின் அட்டஹாசம் பற்றியும் பேய் ஓட்டுபவரே தன்னால் என்னவும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னதையும் வெளியிட்டேன். இப்போதைய நிலவரம் இதாலியில் ரோம் நகருக்குள் இருக்கும் வாதிகன் சிட்டியில் வசிக்கும் போப்பாண்டவருக்குத்தான் தெரியும்! நிற்க.

இது ஒரு புறமிருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேலை நாடுகளில் கொண்டாடப்படும் பேய்கள் தினமான அக்டோபர் 31ம் தேதி பேய் வீடுகள் பற்றிய புதிய தகவல்களை பத்திரிக்கைகள் வெளியிடும். இதை ஹாலோவின் தினம் என்றும் அழைப்பர்.

வழக்கமாக லண்டனில்  லூயிஷாம் பகுதியில் வசிக்கும் பேய்தான் ஜெயிக்கும் . ஆனால் இந்த ஆண்டு லண்டனிலிருந்து 3 மணி தூர ரயி பயண தொலைவில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகர பேய் முதல்டம் பெற்றுவிட்டது!

அதிசய சக்திகளை ஆராயும் குழுவினர் பர்மிங்ஹாம் நகரிலுள்ள ஆஸ்டன் ஹால் என்னும் கட்டிடத்தை நாட்டின் அதிபயங்கரப் பேய் வீடு என்று அறிவித்துள்ளனர். காரணம் என்ன?

ஒரு வேலைக்காரனுடன் ஓடிவிட எண்ணிய பெண்ணை அவருடைய தந்தை 16 ஆண்டுகள் சிறை வைத்த வீடு இது. அவளுடைய பெயர் மேரி ஹாட்டி. அவள் சாம்பல் நிர பேயாக அங்கே உலவுகிறாள். அத்தோடு வேலைக்காரன் பச்சை நிற உடை அணிந்து ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து இருக்கிறான்.

இந்தப் பேய்வீடுகளை தேசிய பாரம்பர்ய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்டிடத்தில் சேர்த்திருப்பதால் தேசீய லாட்டரி நிதி உதவி வேறு கிடைத்து இருக்கிறது. பேய்ய்களுக்குக் கூட நிதி உதவி!!

தென் கிழக்கு லண்டனில் லூயிஷாமில் உள்ள மாளிகையும் பெக்கன்ஹாம் பூங்காவும் (Beckenham Place Park and Mansion in Lewisham, London) இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்த பேய் வீடுகள். அங்கு முக்காடு அணிந்த பேய் ஒன்று ஏரியின் மேல் காட்சி தருகிறது இது தவிர சிப்பாய் பேய்கள், பள்ளி மாணவ மானவி பேய்களும் காட்சி தருகின்றன.

மூன்றாவது இடம்

வட அயர்லாந்து எஸ்பி கோட்டையில் (Castle Espie Wetland Centre in Northern Ireland) உள்ள பெண் பேய், ஒரு குழந்தையைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு அலையும் பேய் ஆகும். உதவி செய்யுங்கள் என்று அலறுவாள். கையில் ஒரு லாந்தர் விலக்கு ஏந்தி வருவாள். ஆயினும் அருகில் போனால் மரத்துக்குப் பின்னர் மறைந்து ஓடி விடுவாளாம்.

லண்டனில் க்ராய்டன் பகுதியில் சர் வால்டர் ராலேயின் பேய், முதலாம் எலிஸபெத் மஹாராணியின் பேயுடன் குதிரை சவாரி செய்கிறது. ஆனால் எலிசபெத் மஹாராணிக்குத் தலை இல்லை ( (இப்போது ராணியாக உள்ளாவர் இரண்டாம் எலிசபெத்) பேய் மஹராணி சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர். சர் வால்டர் ராலே மர்ன தண்டனையில் உயிர் இழந்தவர்.

இந்தப் பேய்களால் சுற்றுலா வளர்ச்சி பெறுகிறது. பகல் நேரத்தில் எல்லோரும் வருகின்றனார். இரவு நேரத்தில் பேய்ப் பிரியர்களும் பேய் ஆராய்ச்சியாளர்களும் வருகின்றனர்.

இதோ முழுப்பட்டியல் (ஆங்கிலத்தில்)—

The Top Ten Haunted Historic Sites 2019

1. Aston Hall, Birmingham – home to Dick the houseboy who hanged himself after being accused of stealing

2. Beckenham Place Park and Mansion, Lewisham – home to a hooded ghost who floats on the lake

3. WWT Castle Espie Wetland Centre, Northern Ireland – home to a Victorian girl carrying her baby

4. Tamworth Castle, Staffordshire – home to the Black Lady, a 9th Century nun who returned to avenge herself

5. Beddington Park & The Grange (Carew Manor), Croydon – home to ghosts of Sir Walter Raleigh and Queen Elizabeth

6. Tower of London – residents include Thomas A. Beckett and Anne Boleyn

7. Ruthin Gaol, Wales – home to Josephine, a spirit who moves objects

8. Muncaster Castle, Cumbria – home to the ghost of Tom Fool, a notoriously cruel court jester

9. Llancaiach Fawr Manor, South Wales – home to Mattie, a former maid who burned to death in an accident

10. Swanbourne Area, Buckinghamshire – home to a ghost dressed in a long black cape and black hat

பேய்கள் வாழ்க                                                         சுற்றுலா வளர்க

பாதரச மணி பையில் இருந்தால் விண்ணில் பறக்கலாம்! (Post No.7184)

mica

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com
Date: 6 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-17

Post No. 7184

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

mercury in thermometer

தாயுமானவர் பாடல் இதோ:–

கந்துக மதக் கரியை வசமா நடத்தலாம்;

கரடி வெம்புலி வாயையுங் கட்டலாம்;

ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேற் கொள்ளலாம்;

கட்செவி எடுத்தாட்டலாம்

வெந்தழலின்  இரதம் வைத்தைந்து லோகத்தையும்

வேதித்து விற்றுண்ணலாம்;

வேறொருவர் காணாமல் உலத்துலாவரலாம்

விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம்;

சந்ததமும் இளமையோடிருக்கலாம்

மற்றொரு சரீரத்திலும் புகுதலாம்;

சலமேல் நடக்கலாம்; கனல் மேலிருக்கலாம்

தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்

சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது.

நேற்று முன் தினம் எழுதிய ஆங்கிலக் கட்டுரையில் சம்ஸ்க்ருத மொழியில் உள்ள நீண்ட ரசாயன நூல் பட்டியலைக் கொடுத்துள்ளேன்.

Old articles n my blog———

வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › வேதம்-…

 1.  

29 May 2018 – வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை அஷ்டமா சித்திகள்! அற்புத … தாயுமானவர் பாடிய அற்புத சக்திகள் பற்றிய பாடல் நாம் எல்லோரும் …

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS- FROM RIG VEDA …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › supernatural-…

 1.  

Translate this page

29 May 2018 – SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO THAYUMANAVAR (Post No.5057). Written by London Swaminathan. Date: 29 …

in the Rig Veda | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › in-the-rig-veda

 1.  

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO … Though lot of saints in later ages have sung about the mystic powers of saints and seers in …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 13/01/18

Aladdin’s Magic Lamp and Tamil Saints | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/03/09 › aladdins-magi…

 1.  
 2.  

9 Mar 2012 – In the Forest of Naimisaranya , saints used to gather and listen to stories. … They are supposed to have supernatural powers. In Tamil literature …

Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a …https://tamilandvedas.com › 2016/11/12 › rare-pictures-…

 1.  

12 Nov 2016 – Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a German book … SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO …

Miracles do Happen ! | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/09/01 › miracles-do-h…

 1.  

1 Sep 2012 – This gives an idea of the miracles done by Hindu saints, particularly … is one who attained Siddhi i.e. special psychic and supernatural powers, …

WHERE WERE THE HINDU SEERS AND SAINTS BORN …https://tamilandvedas.com › 2018/04/27 › where-were-the-hindu-seers-and…

 1.  

27 Apr 2018 – Nayanmars- Most of the 63 Nayanmars, the Tamil Saivite saints were born in … FIVE WAYS OF GETTING SUPERNATURAL POWERS (Post …

—subham–

RARE CHEMISTRY/ ALCHEMY/ MEDICINE BOOKS OF ANCIENT INDIA (Post No.7178)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 4 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-37

Post No. 7178

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

INDUS-SARASVATI VALLEY


In almost every country the progress of chemistry can be traced to medicine and alchemy. Alchemy details the method of changing base metals into silver or gold. It describes the elixir of life and philosopher’s stone. In India religious worship and certain religious rites are also included in the study of Chemistry or Rasayana. Throughout the Rig Veda we see people praying for 100-year life span. To keep themselves fit, they drank the Soma rasa which gave them long and healthy life. Indian life in all its aspects, social, political and intellectual has always been  under the mighty sway of religion. Soma rasa, juice of Soma plant is described as an Amrita (ambrosia, elixir of life).

Magic (Electric) Light

The ‘Vasavadatta’ and the’ Dasakumara charita’ in the sixth century allude to the preparation of a mass of fixed or coagulated mercury, (Paradindadrab), ; of a chemical powder capable of producing deep sleep or stupor by its inhalation ( Yoga churna); of a chemically prepared wick for producing light without fire (Yogabartika) and of a powder which acts like an anaesthetic and paralyses sensor and motor nerves, (Stambana churnam.) These are in the above mentioned two books.

MERCURY IN THERMOMETER

(Mercury is Paatha rasam in Tamil)


KUBJIKATANTRA is a manuscript in the collection of Maharajah of Nepal. This was written in Gupta character and copied in the sixth century. In one place of this Tantra work, Lord Shiva himself speaks about the efficacy of mercury when it is ‘killed’/ treated six times. Transmutation of copper into gold with the help of mercury is also explained.

Tantrics believe that preservation of body is necessary to achieve liberation through certain rites and mercury will  make the body undecaying and immortal.

Nagarjuna, the great Buddhist philosopher and alchemist is credited with a work called RASA RATNAKARA. He is also the reputed author of KAKSHAPUTA TANTRA and AROGYAMANJARI. He was the redactor of Susruta Samhita. He lived in the second century CE. There are two dialogues, one between Salivahana (Sathavahana) and Nagarjuna, and the other between Ratnagosha and Mandavya.

Letter of Nagarjuna

One Friendly epistle of Nagarjuna to King Udyana is available in Chinese and Tibetan languages. The Sanskrit original is lost. Sathavahanas ruled Andhra region in the first two centuries of modern era. It looks like there were more than one Nagarjuna. Arabian scholar Alberuni wrote about one Nagarjuna of Daihak near Somnath, nearly a century earlier than his own time. He was a great expert in alchemy according to Alberuni. Rasa ratnakara might have been written by the second Nagarjuna. In the Durbar Library of Nepal there are two more works attributed to Nagarjuna. They are Yogasara and Yogasatak.

RASARNAVA is a Hindu Saiva Tantra work which describes mercury as of divine origin. This book has valuable information on chemistry. Mica has been described as the seed of Goddess Gouri. It says mercury can not only improve the quality of metals but also can make human body undecaying and imperishable.


RASAHRIDAYA is another book which talks about ‘Rasa Siddhas’. They got another body without quitting their own bodies .

Asmaga was a Buddhist monk of Gandhara who lived around 400 CE. He composed Yogachara Bhumisastra. He introduced Patanjali yoga principles into Buddhism.

During the reign of the Pala Dynasty, there were many masters of magic and ‘Mantra Vajracharyas’, who performed the most prodigious feats with the Siddhis they attained. Siddhis are of eight types with which one becomes Superman with supernatural powers .


Following Buddhist works are minor chemistry books:-


RASAHRIDAYA was written by Govindabhagavat around 11 th century at the request of king of Bhutan, Kirataland .


RASENDRACHUDAMANI of Somadeva compiled lot of information from early works. He has praised Nagarjuna and others.


RASAPRAKASA SUDHAKARA by Yasodhara is another important work of 12th century.


Metallurgy of Zinc is explained in RASA RATNA SAMUCHCHAYA.


RASAKALPA is part of Rudrayamala Tantra which describes metals and minerals and the methods to kill/ treat them.


About the gigantic voluminous encyclopaedic Tibetan Tanjur and Kanjur, a separate article is posted already.

Please see the attached list of Chemistry Books (In Sanskrit):–

ONE PAGE FROM EACH CHEMISTRY BOOK

—–SUBHAM——

நடந்து வந்த பூஞ்ஜாடி – யோகி நிகழ்த்திய அற்புதம்! (Post No.7163)

WRITTEN  by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

Date: 1 NOVEMBER 2019

Time  in London – 5-11 AM

Post No. 7163

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

தத்தி தத்தி நடந்து வந்த பூஞ்ஜாடி – யோகி நிகழ்த்திய அற்புதம்!

ச.நாகராஜன்

பிரான்ஸின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த இந்தியப் பகுதியில் நடந்த உண்மை சம்பவங்கள் இவை.

பிரான்ஸின் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் (French East India) சந்திரநாகூரில் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் லூயிஸ் ஜாகொல்லியட். (Mons. Louis Jacolliot – Chief Justice of Chandranagoare).

அவர் ‘Occult Science in India and among the Ancients’  என்ற புத்தகத்தில் தன்னிடம் வந்து அதிசய சம்பவங்களை நிகழ்த்திக் காட்டிய இரு யோகிகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

ஒருவரின் பெயர் செல்வநாதன். இன்னொருவர் பெயர் கோவிந்தசாமி.

பாண்டிச்சேரி வந்த செல்வநாதன் ஒரு தராசில் ஒரு பக்கம் 176 பவுண்ட் எடை வைக்கப்பட்ட போது எதிர்பக்கம் ஒரு  மயில் இறகை மட்டும் வைத்தார். அவர் மயிலிறகை வைத்த பக்கம் தராசு தாழ்ந்து போனது.

தனது கையை அவர் அசைக்கவே  ஒரு பூங்கொத்து உருவானது. பின்னர் இன்னும் கையை அசைக்கவே ஒரு நிழல் விதவிதமான பூக்களின் படத்தை வானில் போட்டுக் காட்டிக் கொண்டே இருந்தது.

கோவிந்தசாமி என்ற யோகி ஜாகொல்லியட்டை வந்து பார்த்தார். அவர் ஒரு பூஞ்ஜாடியில் தண்ணீரை விட்டு சிறிது தூரத்தில் வைத்தார்.

அது சிறிது அசைந்து ஆடியது. பின்னர் மெதுவாக அவரை நோக்கித் தத்தித் தத்தி அசைந்தவாறே நடந்து அவரிடம் வந்தது.

பிறகு அவர் அந்த ஜாடியிலிருந்து வெவ்வேறு ஓசையை எழுப்பிக் காட்டினார். ஒரு இரும்புத் தடியினால் அதைத் தட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அந்த ஓசை.

பிறகு மேலிருந்து புயல் காற்று வீசும் ஓசை எழும்பியது.

பிறகு மத்தளத்தை வாசித்தால் எழும்பும் ஓசை தொடர்ந்து கேட்க ஆரம்பித்தது.

இசைக் கருவி ஒன்று கொண்டுவரப்பட்டு அது இசைக்கப்படவே முதலில் ஜாடியிலிருந்து தட்டுகின்ற ஓசை எழுந்தது.

பின்னர் ரபின் டெஸ் போயிஸ் (Rabin Des Bois) -இன் இசைக்குத் தக அதுவும் தாளம் போட ஆரம்பித்தது.

பின்னர் ஒரு புயல்காற்று போன்ற ஒன்றை அவர் உருவாக்க ஜாடியிலிருந்து எழும்ப ஆரம்பித்த நீர் சுமார் இரண்டடி உயரம் பீறிட்டு அடித்தது.

இந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்த அந்தச் சமயம் தோட்டக்காரன் தோட்டத்தின் மூலையில் இருந்த ஒரு கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்துக் கொண்டிருந்தான்.

அங்கு தான் கோவிந்தசாமி தனது நிகழ்ச்சியை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.

அவர் தனது கையை அசைத்தவுடன் கிணற்றிலிருந்த கயிறு அப்படியே அசையாமல் நின்று விட்டது.

தோட்டக்காரனோ பேச முடியாமல் ஊமையாகி விட்டான்.

தனது கையை அவர் கீழே இறக்கியவுடன் தண்ணீர் இறைக்கப்படும் வகையில் கயிறு அசைய ஆரம்பித்தது. தோட்டக்காரனும் பேச ஆரம்பித்தான்.

இதைக் கண்டு அனைவரும் அதிசயித்தனர்.

இந்த சம்பவங்களை டாக்டர் பால் ஜாய்ர் (Dr Paul Joire) தனது புத்தகமான ’Psychical and Supernormal Phenomenon’ என்ற புத்தகத்தில் (பக்கம் 79-84) விவரித்துள்ளார்.

யோகிகள் தங்கள் ஆற்றலைக் காண்பித்து மேலை நாட்டாரை வியக்க வைத்த இது போன்ற ஏராளமான சம்பவங்கள் உண்டு.

இவற்றை அப்படியே பலரும் பதிவு செய்ததால் நம்மால் இவற்றை அறிய முடிகிறது!

***

MYSTERIOUS MEDICINAL PROPERTIES OF THE SOMA PLANT IN RIG VEDA (Post No.7069)

WRITTEN by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 7 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 18-19
Post No. 7069

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

SACRED NUMBER SEVEN (Post No.6893)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

  Date: 17 AUGUST 2019  
British Summer Time uploaded in London – 14-51

Post No. 6893

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

In Hindu Puranas Seven is the most sacred number. All the sacred objects and saints and gods are grouped in Sevens; We  find Seven Sacred Rivers, Seven Sacred Forests, Seven Sacred Towns, Seven Sacred Hills , Seven Sacred Immortals etc. In Indus valley Number 7 and Number 3 are seen more than other numbers. First let us look at the significance Number Seven in other cultures and compare it with Hindu culture:-

Seven Days of the Week Sunday To Saturday

Even the Tamil saint Thirugnana Sambandar sang the seven days in the same order 1400 years ago. (see Kolaaru Tiruppathikam in Thevaram). In Sanskrit

Sunday – Bhaanuvaar or Ravivaar

Monday – Soma vaar or Induvaar

Tuesday – Mangalvaar or Paumavaar

Wednesday- Budhavaar or Saumyavaar

Thursday- Guruvaar

Friday – Sukravaar or Bruguvaar

Saturday – Sanivaar or or Sthira vaar

Apart from sun, moon and Saturn all other days were named after Norse Gods in Western countries. But Hindus used the planets names.

In the Puranic geography earth was divided into Seven Dvipas or Islands

Jambudvipa, Plakshadvipa, Kusadvipa, Kraunchadvipa, Sagaradvipa,

Salmalidvipa, Pushkaradvipa.

Seven Sacred Rivers

Ganga, Sindhu, Kaveri, Yamuna, Sarasvati, Godavari, Narmada

Seven Sacred Cities

Ayodhya, Mathura, Maya/Haridvar, Kasi, Varanasi, Kanchi, Avantik/Ujjaini, Dwaraka

To be continued……………………

Number seven | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/number-seven/

 1.  

Mystic No.7 in Music! (posted on 13th April 2013) Numbers in the Rig Veda (posted on 3rd September2014) Hindus’ Magic Numbers 18,108,1008! (posted on …

Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008 | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/2011/11/…/hindus-magic-numbers-18-108-100…

 1.  
 2.  

26 Nov 2011 – Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008. By S Swaminathan … One digit numberswill be 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). “With each breath you are positively …