சரஸ்வதி தேவியை வணங்கத் துவங்கிய சுல்தான் இப்ராஹீம்!(Post 7644)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7644

Date uploaded in London – – 3 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

பீஜப்பூரை ஆண்ட சுல்தான் (இரண்டாம்) இப்ராஹீம் சிறந்த சரஸ்வதி பக்தன். சிறந்த கலைஞன். இசையில் தேர்ந்தவன்.

சுல்தான் இப்ராஹீம் அடில்ஷா II என்று வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுபவன். இவனது காலம் 1580-1627.

அவன் ஏன் சரஸ்வதி தேவியை வணங்கத் துவங்கினான் என்பதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன.

முக்கியமான காரணத்தை முதலில் பார்ப்போம்.

சுல்தான் இப்ராஹீம் (II) பீஜப்பூரை ஆண்ட காலத்தில் ஒரு யோகி வாழ்ந்து வந்தார். அவர் மீது சுல்தானுக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் நிரம்ப உண்டு. இதற்கான முக்கியமான காரணம் சுல்தானின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சோக சம்பவத்தை அவர் சந்தோஷ சம்பவமாக மாற்றியது தான்!

pictures from metropolitan museum of art

சுல்தானுக்கு ஒரு  அருமை மகள் உண்டு. அந்த மகளின் மீது சுல்தானுக்கு அளவற்ற பாசம். ஒரு நாள் திடீரென்று அந்த அருமை மகள் இறந்து விட்டாள். சுல்தான் துக்கத்தால் கதறி அழுதான். இதைக் கேள்விப்பட்ட யோகி உடனடியாக அவனிடம் வந்தார். சுல்தானிடம் சரஸ்வதி தேவியின் உருவச்சிலை உடனடியாக அந்த அறைக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு இறந்த மகளின் சவத்தையும் அந்த அறைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்றார். இப்படிச் செய்தால் சுல்தானின் மகள் உயிர் பிழைப்பாள் என்றார் அவர். உடனடியாக சுல்தான் அப்படியே செய்தான்.யோகி சிறந்த இசைக் கலைஞர்.  அவர் ஒரு ராகத்தைப் பாட ஆரம்பித்தார். அந்த ராகம் பாதி முடியும் முன்னரேயே இறந்த மகளின் உடலில் அசைவுகள் ஏற்பட ஆரம்பித்தன. ராகம் முடியும் போது  முற்றிலுமாக சுல்தானின் மகள் எழுந்து விட்டாள்.

சுல்தானும் அரசவையில் அங்கம் வகித்தோரும் பிரமித்தனர். யோகியின் ஆற்றலுக்கு அவர்கள் தலை வணங்கினர்.

அன்றே சரஸ்வதியின் திருவுருவச் சிலையை அரண்மனையில் பிரதிஷ்டை செய்த சுல்தான் ஹிந்துக்களின் பூஜை முறைப்படி சரஸ்வதிக்கு பூஜை செய்ய ஆரம்பித்தான்.

இப்ராஹீம் அனைத்து ராகங்களிலும் வல்லவன் என்பதால் அவன் சரஸ்வதியின் முன் பாடுவான்.

அரசவைக் கலைஞர்களும் பாடுவர்.

சுல்தானுக்கு போர், படையெடுப்பு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. ஒற்றுமையான அமைதியான வாழ்வையே அவன் விரும்பினான். அதை மக்களிடம் உறுதிப்படுத்தினான்.

விஜயபுரி என்ற நகரத்தின் பெயரை வித்யாபுரி என்று அவன் மாற்றினான்.

ஹிந்துக்களின் பழக்க வழக்கங்களை மதிக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவன் அதைத் தன் வாழ்விலும் கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்தான்.

அவனது கவிஞரான ஜுஹாரி (Zuhari) இயற்றிய கிதாப்-இ-நௌரஸ் (‘Kitab-i-Naurs) என்ற நூல் பிஸ்ம் அல்லாவைத் (Bism Allah) தொழுது ஆரம்பிக்கவில்லை.

மாறாக, ஹிந்து கவிஞர்கள் நூலின் ஆரம்பத்தில் துதிக்கும் கணபதி துதியைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கிறது!

சிவ பிரான், பார்வதி,பைரவர் உள்ளிட்ட தெய்வங்கள் நூலெங்கும் காணப்படுகின்றனர்.

என்றாலும் கூட சுல்தானுக்கு இஷ்ட தெய்வம் சரஸ்வதி தான்!

நா வன்மை, கவிதையின் தாய், அறிவுத் தெய்வம், கலைகளின் இருப்பிடம், சாஸ்திர புராண நாடக சஞ்சாரிணீ – ஆகிய சரஸ்வதி தேவியை அவன் ஆராதித்தான்.

இது அவனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டும் நடக்கவில்லை.

அரசாங்க ஆவணங்களிலும் பிரதிபலித்தது.

பெர்சிய மொழியிலும் மராத்திய மொழியிலும் எழுதப்படும் ஆவணங்கள், அஜ் பூஜா ஸ்ரீம் சரஸ்வதி (Ai puja shrim Saraswathi) என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

ஜுபைரி (Zubairi) என்ற வரலாற்று ஆசிரியன், தான் எழுதிய நூலான பசாசின் அல்-சுலாடின் (Basatib al-Sulatin) என்ற நூலில்,” சுல்தான் சிறந்த இசைக் கலைஞர்களுடன் நெருக்கமாகப் பழகி வந்தான். அவர்கள் அனைவரும் சரஸ்வதி தேவியை வழிபடுபவர்கள். ஆகவே சுல்தான் இப்ராஹிமும் சரஸ்வதி தேவி பால் ஈர்க்கப்பட்டான்” என்று எழுதியுள்ளான்.

இதற்கான இன்னும் பல காரணங்களைத் தங்கள் மனம் போல பல எழுத்தாளர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

இன்னும் ஒரு விஷயம். சுல்தானின் மகளை உயிர்ப்பித்த ருக்மாங்கத பண்டிதர் பற்றிய விஷயம் அது.

சுல்தான் ஹிந்து தெய்வத்திற்கு கொடுத்த மரியாதையையும் பக்தியையும் கண்டு பொறாத அப்துல் ஹாஸன் (Abdul- Hasan) என்பவர், தான் பீஜப்பூருக்கு வந்தவுடன் இதை மாற்ற வேண்டுமென்று நினைத்தார். அவரிடம் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்று பலரும் சொல்லவே, சுல்தானின் கவனம் யோகியிடமிருந்து தன் மீது திரும்பவேண்டுமென்று அவர்கள் விரும்புகிறார்களா என்று அவர் கேட்க அவர்கள் ஆமாம், ஆமாம் என்றனர்.

 உடனே அப்துல் ஹாஸன் தன் உருவத்தை ஒரு மண் பாண்டத்தில் வரைந்து அவர்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து, மறுநாள் யோகியைப் பார்க்க சுல்தான் செல்லும் போது அதை அவனிடம் காண்பிக்குமாறு கூறினார். மறுநாள் சுல்தான் வரும் போது அவரிடம் ஹாஸனின் படத்தைக் காண்பிக்கவே அவர் யோகியிடம் செல்லாமல் ஹாஸன் இருக்குமிடம் நோக்கிச் சென்றார்.

அங்கு ஹாஸன் சுல்தானை நோக்கி, “உன் மனம் இறைவனிடம் நிலை பெறட்டும் “ என்று பல்வேறு விதமாக உபதேசித்தார்.

யோகியை வரவழைத்த அப்துல் ஹாஸன் அவர் முன்னர் மழை நீரை பாலும் நெய்யுமாக மாற்றிக் காண்பிக்க ருக்மாங்கத பண்டிதர் ருக் அல் டின் (Rukn al-Din) என்று தன் பெயரை மாற்றிக் கொண்டு இஸ்லாமுக்கு மாறினார்.

இப்படி ஒரு கதை உண்மையா என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சந்தேகப்படுகின்றனர். அப்துல் ஹாஸன் யோகியை விட உயர்ந்தவர் என்ற அபிப்ராயத்தை உருவாக்க இப்படி ஒரு கதை உருவாக்கப்பட்டது என்பது அவர்கள் கருத்து.

சிந்தித்துப் பார்த்தால், இறந்த உயிரை எழுப்பிய யோகி பெரியவரா, மழை நீரை பாலாக மாற்றிக் காண்பித்த ஹாஸன் பெரியவரா என்று கேட்டால் சிறு குழந்தை கூட என்ன பதிலைச் சொல்லும் என்பது புலப்படும்.

தனது இறுதி வரை சரஸ்வதி தேவியின் பக்தனாக சுல்தான் இப்ராஹீம் திகழ்ந்தான் என்பதும் குறிப்பிடத் தகுந்தது.

*

சரஸ்வதி தேவியை வணங்கிய சுல்தான் இப்ராஹீம் போன்ற ஏராளமான வரலாறுகள் இந்திய சரித்திரத்தில் உண்டு. அதிகாரபூர்வமான நூல்கள் தரும் வரலாறுகள் இவை.

இவற்றை நாம் கேள்விப்படுவதே இல்லை.

காரணம் செகுலரிஸம்.

செகுலரிஸம் என்றால் இன்றைய செகுலரிஸ்டுகளின் உபதேசப்படி, ‘ஹிந்து மதத்தை இழிவு படுத்தும் எதையும் உடனடியாகப் பரப்புவது; அதற்குப் பெருமை சேர்க்கும் எதையும் மறைத்து விடுவது; இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவர்களை உண்மைக்கு மாறாகக் கூடப் புகழலாம்; ஆனால் ஒரு போதும் உண்மையான விஷயமாக இருந்தால் கூட இகழக் கூடாது’ என்பது தான்!

இது மாற வேண்டும் இல்லையா, சுல்தான் இரண்டாம் இப்ராஹீம் வாழ்க்கைச் சம்பவம் போல உள்ளவற்றை ஹிந்துக்கள் உணர வேண்டும்; பரப்ப வேண்டும்!

****

ஆதார நூல் : Sufi’s of Bijapur 1300-1700 by Richard Maxwell Eaton, 1978 publication

நன்றி : Richard Maxwell Eaton சுல்தான்படம் – நன்றி – ரிச்சர்ட் மாக்ஸ்வெல் ஈடன்

tags சுல்தான் இப் ராஹிம் , அடில்ஷா,பீஜப்பூர், சரஸ்வதி

MIRACLES DONE BY HINDU WOMEN (Post No.7590)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7590

Date uploaded in London – 18 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

Hindu epics and Puranas narrate many stories about women who changed the course of Nature to save their near and dear or their honour. Hindus believe chaste women can do miracles through the power of their chastity. Tiruvalluvar, the greatest of the Tamil poets, is the strongest advocate of such miraculous powers.

He says,

“A wife who may not worship god but wakes up with worshipful devotion to her husband has the (miraculous ) power to make rain fall at her bidding” – Kural couplet 55 tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Another translation of the same couplet

“Even the clouds will obey and pour out rain at the bidding of a wife

Who prefers to worship her husband rather than any other god”.

That is, a virtuous woman who knows no other god but her husband may command the very clouds to pour forth rain and they will do so.

Probably this is an echo of Manu Smrti, where Manu says,

A virtuous wife should constantly serve her husband as a god, even if he behaves badly.

Apart from their husbands women cannot perform fire sacrifices or undertake a vow or fast; it is because a wife obeys her husband that she is exalted in heaven- Manu 5-154/155 tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

This means they get direct, free flight ticket to Heaven without doing any ritual!  If they serve their husbands , that is more than enough!

Chaste women did such miracles only when they were very desperate. Hindus believed that truth and honesty are more powerful than Gods or Truth and Honesty are Gods.

Women don’t use the power for petty things. Hanuman had a novel plan for rescue Sita. Even when Hanuman asked Sita to sit on his shoulder so that she can easily escape from the prison house of Ravana, the demon,

Sita replied  “What did you say? I can burn the three worlds with my one word through my power of chastity. But that will diminish the name and fame of my beloved husband Rama”

–Kamba Ramayana in Tamil. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

So each one is expected to do his or her lawful duty. If one failed to so, then women used their power.

Kannaki, the heroine of the greatest Tamil epic Silappadikaram, burnt Madurai City, when her husband was unjustly executed. She just commanded Agni , the God of Fire, to burn all the bad people in the city and Madurai was burnt to ashes.

Here are FIVE GREAT MIRACLE WOMEN who are worshipped by Hindu women even today—

1.Damayanti

2.Nalayini

3.Anusuya

4.Savitri

5.Arundhati

What did they do?

1.Damayanti

Damayanti fell in love with a king named Nala. But the heavenly deities Indra, Agni, Varuna and Yama also wanted to marry her. Hindu women of the warrior caste (Kshatriyas) had the greatest freedom in the ancient world and they had chosen their own husbands. It was called Swayamvara. All the kings would get invitation letters. When Nala also attended it, the four Vedic Gods dressed themselves just like Nala and attended the Swayamvara ceremony. When the beauty Damyanti entered the decorated hall she was perplexed by seeing Five Nalas there. Immediately she used her power and prayed God to identify the Real Nala. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Vedic Gods are from alien worlds. They are extra -terrestrials. Hindu scriptures beautifully describe the qualities of ETs,

Their feet wont touch the ground;

They would not perspire;

Their eyes wont wink;

Their garlands wont wither;

They can have beautiful women Apsaras with them, but they cant have sex. If they want sex they have to do Inter Galactic Travel and come to earth for sex. Puranas say Parvati cursed them that they can never have sex in the Swarga/Heaven.

Damyanti knew all these things. So after her prayer she looked at the feet of Five Nala Figures in the hall. Feet of four deities or ETs were above the ground. She identified her dream lover Nala and garlanded him.

Xxx

2.Nalayini

The story of Nalayini is very long with interesting turns and twists. But for our part we will take only one incident. Since Nalayini put one condition for her marriage, she had to marry an old seer whose legs got paralysed. She told the world that she would marry a man of wisdom and thus landed herself in the hands of an old seer Maukhalya. He asked her to carry him in a basket wherever he wanted to go and Nalayini readily obeyed him. While transporting him in the strange vehicle of basket, she accidentally hit another seer Mandavya who was fighting for his life in a spiked pole. He was falsely accused of stealing royal jewels and was impaled. He was seething with anger because he did not steal the jewels and he cursed Nalayini that she would lose her husband before sun rise the next day. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Nalayini  also became angry for punishing her husband for her mistake. And she vowed that the sun would not rise if she is chaste and really devoted to her husband. The sun did not rise next day and it was still dark at 10 am. The whole world suffered and begged to Nalayini to bless them all with sun light. People even sought the good offices of Tri Murtis- Brahma, Vishnu and Shiva.

Though out Hindu scriptures we can see Truth wins; even god can’t change the Rtam=Rhythm=Truth. So gods begged to her as well. And she said ‘Let the Sun rise’. And it rose and shone. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Such is the power of chastity!

3.Anasuya

Vedic sage Atri had a chaste wife called Anasuya. Her name meant ‘Never Ever Jealous’. Because of this rare virtue in a woman (women always feel jealous of someone; men too, but not to the extent of a WOMAN) and her devotion to her husband, she earned her miraculous powers. When the whole world praised her there were some non- believers . So the all powerful Triumvirate – Brahma, Vishnu and Shiva came in the guise of Brahmins and had a good lunch at her house, when her husband was out. As a last request they told her they want to have breast milk, that too straight from her, not in a bottle or a cup.  She did not even wait for a moment. She said ‘Yes my Darlings. So be it – Thadaastu’- she changed them into six month old babies and fed the Three Great Gods. Such is the power of Chastity. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

4.Savitri

Savitri was the woman who married Sathyavan (meaning is Mr Truth) though astrologers told her family that he would die within a year of the marriage. She had so much confidence in her Chastity power she boldly married him. And came the predicted day. Yama, God of Death, came to take away his life. She argued with him and followed him, nagging him to return the life of Sathyavan. Yama couldn’t tolerate her nagging. He promised her several boons and one of which the traditional greeting that all Hindu women get. When a woman salutes any sage they will say ‘Deerga Sumangali Bhava. This means ‘let you live with your husband for ever’.  Yama also greeted her with these words. She put a tricky question. How can I be a Sumangali (wife with a husband)  when Yama has taken her husband’s life. Yama yielded and gave her husband’s life back. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

5.Arundhati

Arundhati was a low caste woman by name Akshamala. She became the wife of Vasistha, a great sage of Vedic lore, and became a symbol of chastity. She literally became a star and became part of Ursa Major constellation also known as Sapta Rishi mandala in the northern sky. From Kanyakumari to Kashmir, every married woman must see her before entering the First Night room and take a vow that she would be another Arundhati.

Once all the Seven Great Rishis (Seven Seers in the Great Bear/ Ursa Major Constellation) did a Fire Sacrifice -Yajna in Sanskrit. Agni, the messenger of Gods, who carry all the offerings to heaven wanted to test whether Arundhati is a chaste woman. In fact, Agni wanted to show the world that she is chaster than any woman in the world. So he invited all the women to come to bed with him. Wives of six seers were ready and Swaahaa helped them to take her guise and they entertained Agni. Swaha is the wife of Agni. Swaha could not take the shape of Arundhati however hard she tried. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Though it is a symbolic story that shows Arundhati became a star because she was the most chaste woman in the universe. Sangam Tamil literature praises her in several places. So she was recognised from Kanyakumari to Kashmir.

Even today she is one of the important part of rituals in Hindu marriages.

There are many more stories of chaste Hindu women. This must be part of School syllabus. There are many stories where men remained chaste and Rama stands at the top. All Hindu kings could marry many women, but Rama was the only Hindu king who refused to marry another woman. Since Hindu scriptures say that a man cannot perform religious rituals without wife, Rama made a golden statue of Sita and did religious rituals keeping it by his side. This rule applies when one’s wife is alive but not available for rituals. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

It wouldn’t be out of context to mention here that  two great people insisted  chastity for men also. Subrahmanya Bharatiyar, the greatest of the modern Tamil poets, who lived 100 years ago and Varahamihira who lived 1500 years ago insisted chastity for men like women.

Long Live Chaste Women!

பறக்கும் தட்டு மர்மம் நீடிக்கிறது! (Post No.7431)

written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 7 JANUARY 2020

Post No.7431

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

தினமணிப் பத்திரிக்கையில் 1992ம் ஆண்டு நான் எழுதிய பறக்கும் தட்டுச் செய்தியை இணைத்துள்ளேன்.

27 ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன. இன்னும் மர்மம் நீடிக்கிறது. ஒரு பறக்கும் தட்டையும் பிடிக்க முடியவில்லை. அகில் வரும் பிற கிரக மனிதர்களைப் பிடித்ததும் இல்லை. ஆயினும் அவ்வப்போது சில மனிதர்களைப்  பார்த்ததாக மட்டும் பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிடும்.

இதோ லேட்டஸ்ட் Latest பறக்கும் தட்டு UFO) நியூஸ்

UFO bombshell: US Senator vows to declassify UFO files if she wins US presidential race

UFO files will be declassified to the public in the event of Amy Klobuchar winning the race to the White House, the US Senator has announced.

பறக்கும் தட்டு பற்றி அமெரிக்க அரசாங்கம் இதுவரை சேகரித்து வைத்துள்ள ரகசிய பைல்களை அம்பலப்படுத்துவேன் என்று ஜனநாயகக்  கடசி வேட்பாளர் அமி நேற்று அறிவித்துள்ளார் . இவர் ஜன நாயகக் கடசி வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நவம்பர் மாதத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆனால்……………………… இது நடக்கும்.

UFO sighting: ‘Strange lights’ and ‘creepy stuff’ over the UK spark an alien UFO frenzy

UFO sightings and reports peaked last week when a mysterious chain of moving lights cut across the night skies over parts of the UK, prompting some to speculate aliens had finally visited Earth.

By SEBASTIAN KETTLEY

PUBLISHED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019 | UPDATED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019

The UFOs or unidentified flying objects were seen over Wales and England earlier last week. Eyewitness accounts shared on social media reported a train of bright lights moving across the starlit sky.

வேல்ஸ், இங்கிலாந்து பிரதேசங்களுக்கு மேல் பறக்கும் தட்டுகள் சென்றதாக ஒரு செய்தி வெளியானது. இப்படி வாரம்தோறும்  செய்தி வருவதால் உண்மை எது, பொய் எது என்றே தெரிவித்தில்லை. கடந்த ஒரு வாரத்தில் லண்டன் பத்திரிகைகள் வெளியிட்ட செய்திகளை மட்டும் காட்டினேன்.

UFO-  UNIDENTIFIED  FLYING OBJECTS.

 உலக நாடுகள் தபால் தலைகளிலும் பறக்கும் தட்டுப் படங்களைப்  போட்டு மக்களின் ஆர்வத்தைத் தக்கவைக்கின்றன.

HYDROTHERAPY, ACUPRESSURE, MONSOON IN THE RIG VEDA; TWO RARE VEDIC MANTRAS-PART 2 (Post No.7422)

Acupressure in Rig Veda

HYDROTHERAPY, ACUPRESSURE, MONSOON IN THE RIG VEDA; TWO RARE VEDIC MANTRAS-PART 2 (Post No.7422)

Research article Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 5 JANUARY 2020

Post No.7422

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

I explained the medical knowledge in the Rig Vedic hymn 10-136 yesterday on the basis of R T Griffith’s comments. Griffith (1826- 1906) makes another interesting comment in the next Rig Vedic hymn in the Tenth Mandala (10-137)

I add my comments about the Vedic seers’ knowledge about the two monsoons of India and Naturopathy including massage and acupressure.

Here is the full hymn:-

Rig Veda 10-137

xxx

Griffith says,

10-137-7

This stanza is important as showing that the Indians employed touches or laying-on of hands to relieve suffering or to restore health. See also X-60-12

Griffith’s translation of 10-60-12 also talks about hand cure:-

Felicitous is this mine hand, yet more felicitous is this.

This hand contains all healing balm, and this makes whole with gentle touch . tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

10-137-4

The Wind speaks , weakening malady: yaksma may be sickness in general, or the name of a large class of diseases, probably of consumptive nature.

10-137-1

Who committed sin: sickness and death being regarded as the consequence of sins.

Xxx

My Comments

This hymn is received from the great Seven Seers; Hindus named the Ursa Major constellation in the northern sky as Seven Seers (Sapta Rishi) constellation. They also named the twin star at the end of the seven star system as Vasishta and his wife Arundhati.

These Seven Seers and the chaste woman Arundhati are worshipped by Hindus for over 2000 years from the Himalayas to Kanyakumari. 2000 year old Sangam Tamil literature has all the praise for the chaste Hindu wife Arundhati in umpteen places. Seven Star system is worshipped by the Tamils according to Narrinai verse 231 by Tamil poet Ilanaganar. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

The Sapta Rishis say one stanza each in the hymn; they are

Bharadvaja, Kasyapa, Gautama, Atri, Visvamitra, Jamadagni,

and Vasishtha.

xxxx

Two Monsoons in the Rig Veda

Meteorology and Two Monsoons

10-137-2 speaks of the two winds from the seas. My interpretation is that they are South West Monsoon and North East Monsoon. Kalidasa of first century BCE, travels with the S W monsoon up to the Himalaya in his poem Megadhuta. He is the oldest poet who tracks the monsoon from south to north. He is the oldest tourist guide who describes all the places along the path of the S W monsoon.

10-137-1 shows the belief in the Karma theory of Hindus. What we get in this birth is from the acts we did in our previous births; Diseases come out of sins. Even atheists would agree that the sinful acts(smoking, drinking, too much indulgence etc)  done during this birth would result in several types of diseases. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

10-137-5 is about the wind born cure. Several patients carry oxygen cylinders for easy breathing. Hindus know from the early days that fresh, unpolluted air refreshes the body and mind. Maruts mentioned here are Wind Gods. Maruti (Hanuman, Anjaneya) is derived from this wind deity Marut.

10-137-6 is about the hydrotherapy; people use water to cure various diseases. This includes the holy dip in cold water, hot water springs and the springs with medicinal properties. Modern day spas are also included.

10-137-7  is about the ten fingers used to cure diseases. Those who believe in the human aura interpreted it as the magical vibration that passed to the patients. Those who don’t believe in such things interpret is as massage and acupressure.  We have already seen Acupuncture in the Bhisma’s Bed of Arrows. So here we may interpret it as Acupressure and Massage techniques with ten fingers. These are all part of Naturopathy.

All the Seven Rishis use nature as balms. Their soothing words will give psychological treatment to the patients. Placebo effect is great.

So I look at this hymn as a hymn on Naturopathy, Magical hand cure, Hydrotherapy, Meteorology and the Fresh air therapy which we get in hilly tourist resorts. tamilandvedas.com , swamiindology.blogspot.com

Hydrotherapy

Long Live the Vedic Seers.

–subham–

TWO RARE VEDIC HYMNS TO CURE SICKNESS- Part 1(Post No.7418)

Research article Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 4 JANUARY 2020

Post No.7418

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

Christian Blood Miracle கிறிஸ்தவ ரத்த அதிசயம் (Post No.7397)

Written  by london Swaminathan

Date – 29th December 2019

Post No.7397

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

1992 மார்ச் 15 தினமணியில் நான் எழுதிய இத்தாலி நாட்டு நேப்பிள்ஸ் நகர கத்தோலிக்க சாமியாரின் ரத்த அதிசயம் பற்றிய  கட்டுரையை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன் . 2019 செப்டம்பரில் ரத்தம் இளகிய செய்தி கத்தோலிக்க பத்திரிகைகளில் வெளியானது. அதாவது ஆண்டு தோறும் அதிசயம் நிகழ்கிறது .

The blood was shown to have liquefied shortly after 10 a.m. during Mass in the Naples’ Cathedral (19 September 2019).

The miracle of the liquefiction of the blood of early Church martyr St. Januarius took place Thursday in Naples.

The blood was shown to have liquefied shortly after 10 a.m. during Mass in the Naples’ Cathedral of the Assumption of Mary.

The Mass was celebrated by Cardinal Crescenzio Sepe, Archbishop of Naples, who in his homily, strongly criticized the violent crime of Neapolitan streets.

Despite the city’s recurring miracle, “the evil that the hateful and violent killers commit in Naples is limitless,” he said.” In effect they try to kill at birth just the possibility of making a future…”

This, he noted, generates fear and insecurity, and goes against the common good.

“We must ask ourselves: does Naples still have a great and sincere heart? Us citizens of today’s Naples have to answer this question with truth, therefore, with realism, with honesty and courageously, without letting ourselves be taken by a false nostalgia of the times we once had,” he stated.

St. Januarius, or San Gennaro in Italian, the patron of Naples, was a bishop of the city in the third century, whose bones and blood are preserved in the cathedral as relics. He is believed to have been martyred during Diocletian persecution.

The reputed miracle is locally known and accepted, though has not been the subject of official Church recognition. The liquefaction usually happens at least three times a year: September 19, the saint’s feast day, the Saturday before the first Sunday of May, and December 16, the anniversary of the 1631 eruption of Mount Vesuvius.

During the miracle, the dried, red-colored mass confined to one side of the reliquary becomes blood that covers the entire glass. In local lore, the failure of the blood to liquefy signals war, famine, disease or other disaster.

The blood did not liquefy in December 2016, but Monsignor Vincenzo De Gregorio, abbot of the Chapel of the Treasure of San Gennaro, said it was a sign that Catholics should pray rather than worry about what the lack of miracle could mean.

“We must not think of disasters and calamities. We are men of faith and we must pray,” he said at the time.

The vial has sometimes changed upon the visit of a pope.

On March 21, 2015, Pope Francis met with priests, religious and seminarians at the cathedral and gave a blessing with the relic.

Sepe then received the vial back from the pope and noted that the blood had partially liquefied.

The last time blood liquefied in the presence of a pope was in 1848 when Bl. Pius IX visited. The phenomenon didn’t happen when St. John Paul II visited the city in October 1979, or when Benedict XVI visited in October 2007.

–subham–

பிரிட்டனில் பேய் வீடுகள் பட்டியல் வெளியீடு, லண்டன் பேய் தோல்வி (Post No.7192)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 8  NOVEMBER 2019

Time  in London – 11-54 am

Post No. 7192

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

1992ம் ஆண்டில் தினமணியில் இதாலிய கிறிஸ்தவப் பேய்களின் அட்டஹாசம் பற்றியும் பேய் ஓட்டுபவரே தன்னால் என்னவும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னதையும் வெளியிட்டேன். இப்போதைய நிலவரம் இதாலியில் ரோம் நகருக்குள் இருக்கும் வாதிகன் சிட்டியில் வசிக்கும் போப்பாண்டவருக்குத்தான் தெரியும்! நிற்க.

இது ஒரு புறமிருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேலை நாடுகளில் கொண்டாடப்படும் பேய்கள் தினமான அக்டோபர் 31ம் தேதி பேய் வீடுகள் பற்றிய புதிய தகவல்களை பத்திரிக்கைகள் வெளியிடும். இதை ஹாலோவின் தினம் என்றும் அழைப்பர்.

வழக்கமாக லண்டனில்  லூயிஷாம் பகுதியில் வசிக்கும் பேய்தான் ஜெயிக்கும் . ஆனால் இந்த ஆண்டு லண்டனிலிருந்து 3 மணி தூர ரயி பயண தொலைவில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகர பேய் முதல்டம் பெற்றுவிட்டது!

அதிசய சக்திகளை ஆராயும் குழுவினர் பர்மிங்ஹாம் நகரிலுள்ள ஆஸ்டன் ஹால் என்னும் கட்டிடத்தை நாட்டின் அதிபயங்கரப் பேய் வீடு என்று அறிவித்துள்ளனர். காரணம் என்ன?

ஒரு வேலைக்காரனுடன் ஓடிவிட எண்ணிய பெண்ணை அவருடைய தந்தை 16 ஆண்டுகள் சிறை வைத்த வீடு இது. அவளுடைய பெயர் மேரி ஹாட்டி. அவள் சாம்பல் நிர பேயாக அங்கே உலவுகிறாள். அத்தோடு வேலைக்காரன் பச்சை நிற உடை அணிந்து ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து இருக்கிறான்.

இந்தப் பேய்வீடுகளை தேசிய பாரம்பர்ய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்டிடத்தில் சேர்த்திருப்பதால் தேசீய லாட்டரி நிதி உதவி வேறு கிடைத்து இருக்கிறது. பேய்ய்களுக்குக் கூட நிதி உதவி!!

தென் கிழக்கு லண்டனில் லூயிஷாமில் உள்ள மாளிகையும் பெக்கன்ஹாம் பூங்காவும் (Beckenham Place Park and Mansion in Lewisham, London) இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்த பேய் வீடுகள். அங்கு முக்காடு அணிந்த பேய் ஒன்று ஏரியின் மேல் காட்சி தருகிறது இது தவிர சிப்பாய் பேய்கள், பள்ளி மாணவ மானவி பேய்களும் காட்சி தருகின்றன.

மூன்றாவது இடம்

வட அயர்லாந்து எஸ்பி கோட்டையில் (Castle Espie Wetland Centre in Northern Ireland) உள்ள பெண் பேய், ஒரு குழந்தையைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு அலையும் பேய் ஆகும். உதவி செய்யுங்கள் என்று அலறுவாள். கையில் ஒரு லாந்தர் விலக்கு ஏந்தி வருவாள். ஆயினும் அருகில் போனால் மரத்துக்குப் பின்னர் மறைந்து ஓடி விடுவாளாம்.

லண்டனில் க்ராய்டன் பகுதியில் சர் வால்டர் ராலேயின் பேய், முதலாம் எலிஸபெத் மஹாராணியின் பேயுடன் குதிரை சவாரி செய்கிறது. ஆனால் எலிசபெத் மஹாராணிக்குத் தலை இல்லை ( (இப்போது ராணியாக உள்ளாவர் இரண்டாம் எலிசபெத்) பேய் மஹராணி சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர். சர் வால்டர் ராலே மர்ன தண்டனையில் உயிர் இழந்தவர்.

இந்தப் பேய்களால் சுற்றுலா வளர்ச்சி பெறுகிறது. பகல் நேரத்தில் எல்லோரும் வருகின்றனார். இரவு நேரத்தில் பேய்ப் பிரியர்களும் பேய் ஆராய்ச்சியாளர்களும் வருகின்றனர்.

இதோ முழுப்பட்டியல் (ஆங்கிலத்தில்)—

The Top Ten Haunted Historic Sites 2019

1. Aston Hall, Birmingham – home to Dick the houseboy who hanged himself after being accused of stealing

2. Beckenham Place Park and Mansion, Lewisham – home to a hooded ghost who floats on the lake

3. WWT Castle Espie Wetland Centre, Northern Ireland – home to a Victorian girl carrying her baby

4. Tamworth Castle, Staffordshire – home to the Black Lady, a 9th Century nun who returned to avenge herself

5. Beddington Park & The Grange (Carew Manor), Croydon – home to ghosts of Sir Walter Raleigh and Queen Elizabeth

6. Tower of London – residents include Thomas A. Beckett and Anne Boleyn

7. Ruthin Gaol, Wales – home to Josephine, a spirit who moves objects

8. Muncaster Castle, Cumbria – home to the ghost of Tom Fool, a notoriously cruel court jester

9. Llancaiach Fawr Manor, South Wales – home to Mattie, a former maid who burned to death in an accident

10. Swanbourne Area, Buckinghamshire – home to a ghost dressed in a long black cape and black hat

பேய்கள் வாழ்க                                                         சுற்றுலா வளர்க

பாதரச மணி பையில் இருந்தால் விண்ணில் பறக்கலாம்! (Post No.7184)

mica

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com
Date: 6 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-17

Post No. 7184

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

mercury in thermometer

தாயுமானவர் பாடல் இதோ:–

கந்துக மதக் கரியை வசமா நடத்தலாம்;

கரடி வெம்புலி வாயையுங் கட்டலாம்;

ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேற் கொள்ளலாம்;

கட்செவி எடுத்தாட்டலாம்

வெந்தழலின்  இரதம் வைத்தைந்து லோகத்தையும்

வேதித்து விற்றுண்ணலாம்;

வேறொருவர் காணாமல் உலத்துலாவரலாம்

விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம்;

சந்ததமும் இளமையோடிருக்கலாம்

மற்றொரு சரீரத்திலும் புகுதலாம்;

சலமேல் நடக்கலாம்; கனல் மேலிருக்கலாம்

தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்

சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது.

நேற்று முன் தினம் எழுதிய ஆங்கிலக் கட்டுரையில் சம்ஸ்க்ருத மொழியில் உள்ள நீண்ட ரசாயன நூல் பட்டியலைக் கொடுத்துள்ளேன்.

Old articles n my blog———

வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › வேதம்-…

  1.  

29 May 2018 – வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை அஷ்டமா சித்திகள்! அற்புத … தாயுமானவர் பாடிய அற்புத சக்திகள் பற்றிய பாடல் நாம் எல்லோரும் …

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS- FROM RIG VEDA …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › supernatural-…

  1.  

Translate this page

29 May 2018 – SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO THAYUMANAVAR (Post No.5057). Written by London Swaminathan. Date: 29 …

in the Rig Veda | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › in-the-rig-veda

  1.  

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO … Though lot of saints in later ages have sung about the mystic powers of saints and seers in …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 13/01/18

Aladdin’s Magic Lamp and Tamil Saints | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/03/09 › aladdins-magi…

  1.  
  2.  

9 Mar 2012 – In the Forest of Naimisaranya , saints used to gather and listen to stories. … They are supposed to have supernatural powers. In Tamil literature …

Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a …https://tamilandvedas.com › 2016/11/12 › rare-pictures-…

  1.  

12 Nov 2016 – Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a German book … SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO …

Miracles do Happen ! | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/09/01 › miracles-do-h…

  1.  

1 Sep 2012 – This gives an idea of the miracles done by Hindu saints, particularly … is one who attained Siddhi i.e. special psychic and supernatural powers, …

WHERE WERE THE HINDU SEERS AND SAINTS BORN …https://tamilandvedas.com › 2018/04/27 › where-were-the-hindu-seers-and…

  1.  

27 Apr 2018 – Nayanmars- Most of the 63 Nayanmars, the Tamil Saivite saints were born in … FIVE WAYS OF GETTING SUPERNATURAL POWERS (Post …

—subham–

RARE CHEMISTRY/ ALCHEMY/ MEDICINE BOOKS OF ANCIENT INDIA (Post No.7178)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 4 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-37

Post No. 7178

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

INDUS-SARASVATI VALLEY


In almost every country the progress of chemistry can be traced to medicine and alchemy. Alchemy details the method of changing base metals into silver or gold. It describes the elixir of life and philosopher’s stone. In India religious worship and certain religious rites are also included in the study of Chemistry or Rasayana. Throughout the Rig Veda we see people praying for 100-year life span. To keep themselves fit, they drank the Soma rasa which gave them long and healthy life. Indian life in all its aspects, social, political and intellectual has always been  under the mighty sway of religion. Soma rasa, juice of Soma plant is described as an Amrita (ambrosia, elixir of life).

Magic (Electric) Light

The ‘Vasavadatta’ and the’ Dasakumara charita’ in the sixth century allude to the preparation of a mass of fixed or coagulated mercury, (Paradindadrab), ; of a chemical powder capable of producing deep sleep or stupor by its inhalation ( Yoga churna); of a chemically prepared wick for producing light without fire (Yogabartika) and of a powder which acts like an anaesthetic and paralyses sensor and motor nerves, (Stambana churnam.) These are in the above mentioned two books.

MERCURY IN THERMOMETER

(Mercury is Paatha rasam in Tamil)


KUBJIKATANTRA is a manuscript in the collection of Maharajah of Nepal. This was written in Gupta character and copied in the sixth century. In one place of this Tantra work, Lord Shiva himself speaks about the efficacy of mercury when it is ‘killed’/ treated six times. Transmutation of copper into gold with the help of mercury is also explained.

Tantrics believe that preservation of body is necessary to achieve liberation through certain rites and mercury will  make the body undecaying and immortal.

Nagarjuna, the great Buddhist philosopher and alchemist is credited with a work called RASA RATNAKARA. He is also the reputed author of KAKSHAPUTA TANTRA and AROGYAMANJARI. He was the redactor of Susruta Samhita. He lived in the second century CE. There are two dialogues, one between Salivahana (Sathavahana) and Nagarjuna, and the other between Ratnagosha and Mandavya.

Letter of Nagarjuna

One Friendly epistle of Nagarjuna to King Udyana is available in Chinese and Tibetan languages. The Sanskrit original is lost. Sathavahanas ruled Andhra region in the first two centuries of modern era. It looks like there were more than one Nagarjuna. Arabian scholar Alberuni wrote about one Nagarjuna of Daihak near Somnath, nearly a century earlier than his own time. He was a great expert in alchemy according to Alberuni. Rasa ratnakara might have been written by the second Nagarjuna. In the Durbar Library of Nepal there are two more works attributed to Nagarjuna. They are Yogasara and Yogasatak.

RASARNAVA is a Hindu Saiva Tantra work which describes mercury as of divine origin. This book has valuable information on chemistry. Mica has been described as the seed of Goddess Gouri. It says mercury can not only improve the quality of metals but also can make human body undecaying and imperishable.


RASAHRIDAYA is another book which talks about ‘Rasa Siddhas’. They got another body without quitting their own bodies .

Asmaga was a Buddhist monk of Gandhara who lived around 400 CE. He composed Yogachara Bhumisastra. He introduced Patanjali yoga principles into Buddhism.

During the reign of the Pala Dynasty, there were many masters of magic and ‘Mantra Vajracharyas’, who performed the most prodigious feats with the Siddhis they attained. Siddhis are of eight types with which one becomes Superman with supernatural powers .


Following Buddhist works are minor chemistry books:-


RASAHRIDAYA was written by Govindabhagavat around 11 th century at the request of king of Bhutan, Kirataland .


RASENDRACHUDAMANI of Somadeva compiled lot of information from early works. He has praised Nagarjuna and others.


RASAPRAKASA SUDHAKARA by Yasodhara is another important work of 12th century.


Metallurgy of Zinc is explained in RASA RATNA SAMUCHCHAYA.


RASAKALPA is part of Rudrayamala Tantra which describes metals and minerals and the methods to kill/ treat them.


About the gigantic voluminous encyclopaedic Tibetan Tanjur and Kanjur, a separate article is posted already.

Please see the attached list of Chemistry Books (In Sanskrit):–

ONE PAGE FROM EACH CHEMISTRY BOOK

—–SUBHAM——

நடந்து வந்த பூஞ்ஜாடி – யோகி நிகழ்த்திய அற்புதம்! (Post No.7163)

WRITTEN  by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

Date: 1 NOVEMBER 2019

Time  in London – 5-11 AM

Post No. 7163

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

தத்தி தத்தி நடந்து வந்த பூஞ்ஜாடி – யோகி நிகழ்த்திய அற்புதம்!

ச.நாகராஜன்

பிரான்ஸின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த இந்தியப் பகுதியில் நடந்த உண்மை சம்பவங்கள் இவை.

பிரான்ஸின் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் (French East India) சந்திரநாகூரில் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் லூயிஸ் ஜாகொல்லியட். (Mons. Louis Jacolliot – Chief Justice of Chandranagoare).

அவர் ‘Occult Science in India and among the Ancients’  என்ற புத்தகத்தில் தன்னிடம் வந்து அதிசய சம்பவங்களை நிகழ்த்திக் காட்டிய இரு யோகிகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

ஒருவரின் பெயர் செல்வநாதன். இன்னொருவர் பெயர் கோவிந்தசாமி.

பாண்டிச்சேரி வந்த செல்வநாதன் ஒரு தராசில் ஒரு பக்கம் 176 பவுண்ட் எடை வைக்கப்பட்ட போது எதிர்பக்கம் ஒரு  மயில் இறகை மட்டும் வைத்தார். அவர் மயிலிறகை வைத்த பக்கம் தராசு தாழ்ந்து போனது.

தனது கையை அவர் அசைக்கவே  ஒரு பூங்கொத்து உருவானது. பின்னர் இன்னும் கையை அசைக்கவே ஒரு நிழல் விதவிதமான பூக்களின் படத்தை வானில் போட்டுக் காட்டிக் கொண்டே இருந்தது.

கோவிந்தசாமி என்ற யோகி ஜாகொல்லியட்டை வந்து பார்த்தார். அவர் ஒரு பூஞ்ஜாடியில் தண்ணீரை விட்டு சிறிது தூரத்தில் வைத்தார்.

அது சிறிது அசைந்து ஆடியது. பின்னர் மெதுவாக அவரை நோக்கித் தத்தித் தத்தி அசைந்தவாறே நடந்து அவரிடம் வந்தது.

பிறகு அவர் அந்த ஜாடியிலிருந்து வெவ்வேறு ஓசையை எழுப்பிக் காட்டினார். ஒரு இரும்புத் தடியினால் அதைத் தட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அந்த ஓசை.

பிறகு மேலிருந்து புயல் காற்று வீசும் ஓசை எழும்பியது.

பிறகு மத்தளத்தை வாசித்தால் எழும்பும் ஓசை தொடர்ந்து கேட்க ஆரம்பித்தது.

இசைக் கருவி ஒன்று கொண்டுவரப்பட்டு அது இசைக்கப்படவே முதலில் ஜாடியிலிருந்து தட்டுகின்ற ஓசை எழுந்தது.

பின்னர் ரபின் டெஸ் போயிஸ் (Rabin Des Bois) -இன் இசைக்குத் தக அதுவும் தாளம் போட ஆரம்பித்தது.

பின்னர் ஒரு புயல்காற்று போன்ற ஒன்றை அவர் உருவாக்க ஜாடியிலிருந்து எழும்ப ஆரம்பித்த நீர் சுமார் இரண்டடி உயரம் பீறிட்டு அடித்தது.

இந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்த அந்தச் சமயம் தோட்டக்காரன் தோட்டத்தின் மூலையில் இருந்த ஒரு கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்துக் கொண்டிருந்தான்.

அங்கு தான் கோவிந்தசாமி தனது நிகழ்ச்சியை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.

அவர் தனது கையை அசைத்தவுடன் கிணற்றிலிருந்த கயிறு அப்படியே அசையாமல் நின்று விட்டது.

தோட்டக்காரனோ பேச முடியாமல் ஊமையாகி விட்டான்.

தனது கையை அவர் கீழே இறக்கியவுடன் தண்ணீர் இறைக்கப்படும் வகையில் கயிறு அசைய ஆரம்பித்தது. தோட்டக்காரனும் பேச ஆரம்பித்தான்.

இதைக் கண்டு அனைவரும் அதிசயித்தனர்.

இந்த சம்பவங்களை டாக்டர் பால் ஜாய்ர் (Dr Paul Joire) தனது புத்தகமான ’Psychical and Supernormal Phenomenon’ என்ற புத்தகத்தில் (பக்கம் 79-84) விவரித்துள்ளார்.

யோகிகள் தங்கள் ஆற்றலைக் காண்பித்து மேலை நாட்டாரை வியக்க வைத்த இது போன்ற ஏராளமான சம்பவங்கள் உண்டு.

இவற்றை அப்படியே பலரும் பதிவு செய்ததால் நம்மால் இவற்றை அறிய முடிகிறது!

***