நெல்லிக்காய் மகிமை: அவ்வையாரும் ஆல்பிரூனியும் அருணகிரிநாதரும்

Statue of Al Biruni

அதியமான், அவ்வையார், ஆல்பிரூனி, அருணகிரிநாதர் ஆகிய நால்வருக்கும் நெல்லிக்காயுக்கும் இடையே சுவையான தொடர்பு உண்டு.

 

அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி என்ற குறுநில மன்னன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டின் தகடூர் பகுதியை ஆண்டு வந்தான்.தமிழ்ப் புலவர்களை ஆதரித்த வள்ளல்களில் முதல் வரிசையில் நின்றவன். ஒரு முறை அவனை தமிழ் மூதாட்டி அவ்வையார் சந்திக்க வந்தார். நல்ல விருந்து கொடுத்து நிறைய பரிசுகளையும் கொடுத்தான். தமிழ் கூறு நல்லுலகில் அவ்வைக்குள்ள புகழழாலும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பெண்பால் புலவர்களில் ஒருவர் என்பதாலும் அவரை விஷேசமாகக் கவனிக்க விரும்பினான் அதியமான்.

 

நெல்லிக்காய் ஆரோக்கியம் தரும் ஒரு அருமருந்து. பழங்களையுயும் மிஞ்சும் அளவுக்கு சத்து உடையது. ஆயுளை வளர்க்கச் செய்வது. வைட்டமின் சி சத்தும் புத்தியை வளர்க்கும் பாஸ்பரஸ் சத்தும் மிக்கது.

 

வட இந்தியாவில் ரத்த சுத்திக்குப் பயன்படுத்தும் திரிபலா சூர்ணத்திலும்  சியவனப் ப்ராஷிலும் நெல்லிக்காய் பயன்படுத்தப் படுகிறது. தென் இந்தியாவில் ஊறுகாய், துவையல்,பச்சிடியில் முக்கிய அங்கம் வகிப்பது.

 

இவ்வளவு புகழ் உடைய நெல்லிக்காயிலும் ஒரு அரிய வகை நெல்லிக்காய் மரம் அதியமான் ஊரில் இருந்தது. அது கரு நெல்லி மரம். அதில் நன்கு வளர்ந்து முற்றிய ஒரு நெல்லிக்காய் மன்னன் கைக்கு வந்தது. நாட்டில் ஏதேனும் அரிதாகக் கிடைத்தால் அதை ஓடோடி வந்து மன்னரிடம் ஒப்படைப்பது பழங்கால இந்திய வழக்கம். புதையல் ஆனாலும் சரி, பெரிய வைரமானாலும் சரி, அரிதான பொருள் எல்லாம் இறைவனுக்குச் சமமான மன்னனுக்கே உரியது. இப்படிக் கிடைத்த அரிய நெல்லிக்காயை மன்னன் சாப்பிட்டால் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து எல்லோருக்கும் மேலும் மேலும் உதவுவான் என்று மக்கள் எண்ணினர்.

 

ஆனால் அதியமானோ தமிழின் மீது ஆராக் காதல் கொண்டவன். நான் சாப்பிடுவதை விட, வயதான அவ்வைப் பாட்டி சாப்பிட்டு இன்னும் நீண்ட காலம் உயிர்வாழ்ந்தால் தமிழ் மொழியும் வாழும் உலகமும் உய்வு பெறும் என்று எண்ணி அதை அவ்வையாரிடம் கொடுக்கிறான். என்ன அதிசயம் பாருங்கள். அவ்வையார் வாழ்ந்தாரோ இல்லையோ அது பற்றி ஒன்றும் இலக்கியச் சான்று இல்லை. ஆனால் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக அதியமானின் புகழ் வாழ்கிறது. இன்னும் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தமிழ் வாழும் வரை அவன் புகழும் வாழும். தங்கமும் வைரமும் சாதிக்காத பணியை நெல்லிக்காய் சாதித்தது என்றால் அது அதிசிய நெல்லிதானே! இது காலத்தால் அழியாத புறநானூற்றுக் கவிதையில் (91) இடம் பெற்றுவிட்டது.

 

நீல மணிமிடற்று ஒருவன் போல

மன்னுக பெரும நீயே! தொன்னிலைப்

பெருமலை விடர் அகத்து அருமிசை கொண்ட

சிறி இலை நெல்லி தீங்கினி குறியாது,

ஆதல் நின்னகத்து அடக்கிச்

சாதல் நீங்க எமக்கு ஈந்தனையே.

(அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி மீது ஔவையார் பாடியது-புறம் 91)

பொருள்: மலைச் சரிவிலே கடு முயற்சியுடன் பெற்ற நெல்லியின் இனிய கனியைப் பெறுதற்கு அரிது என்றும் கருதாது, அதனால் விளயும் பலனையும் கூறாது, அதை உன் மனதில் மட்டும் வைத்துக் கொண்டு என் மரணத்தைத் தவிர்க்க எனக்குக் கொடுத்தாயே நீ சிவ பெருமான் போல நீண்ட புகழோடு வாழ்வாயாக.

 

இந்தியவியலின் தந்தை ஆல்பிரூனி

 

ஆல்பிருனி என்பவர் இஸ்லாமியர்களில் மாமேதை. லியார்னோ டா வின்சி போல அவர் பல் துறை வித்தகர். பன் மொழிப் புலவர். கணிதம், மருத்துவம் ,வான சாத்திரம், உயிரியல், மொழியியல் என்று எல்லா துறைகளிலும் புலமை பெற்றவர். ஒரு பாரசீக மன்னர், அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி இந்து மத சாத்திர ரகசியங்களை அறிந்துவர உத்தரவிட்டார். அவர் கி.பி.1017 முதல் இந்தியாவில 13 ஆண்டுகள் தங்கி இந்திய அறிவியல் ரகசியங்களை அராபியர் மூலம் உலகத்துக்கு அறிவித்தார். இந்தியவியல் (Father of Indology) படிப்பின் தந்தை என்று இன்று அவரை உலகம் பாராட்டுகிறது. அவர் இந்தியாவின் சரித்திரம் என்ற புத்தகம் எழுதியுள்ளர். கஜினி முகமது படை எடுப்பு பற்றியும் எழுதியுள்ளார். அவர் நெல்லிக்காய் மகிமையை இந்தியர்களிடமிருந்து அறிந்து தனது மருத்துவப் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். திரிபலா சூர்ணத்தில் பயன்படும் கடுக்காய் மகிமையையும் எழுதியுள்ளார். நெல்லிக்காய், புளி ஆகியவற்றுடன் தயாரிக்கும் சில பொருட்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

 

நெல்லிக்காய் நிற விஷ்ணு

 

அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் விஷ்ணுவை கரு நெல்லி நிறத்துடன் ஒப்பிடுவது வியப்பான ஒரு உவமை. ஒருவேளை நெல்லி போல விஷ்ணுவும் நமக்கு ஆரோக்கியம் அருள்வான் என்பதை அருணகிரி நாதர் நமக்குச் சொல்லாமல் சொல்ல நினைக்கிறாரோ!! (கரு நெல்லி நிறமுடைய அரியின் மருகன் நீ)

 

“மருமல்லி யார் குழலின்    மடமாதர்

மருளுள்ளி நாயடியன்       அலையாமல்

இருநல்ல வாகும் உனது    அடிபேண

இனவல்ல மான மனது     அருளாயோ

கரு நெல்லி மேனியரி         மருகோனே

கன வள்ளியார் கணவ           முருகேசா

திருவல்லிதாயம் அதில்     உறைவோனே

திகழ் வல்ல மாதவர்கள்    பெருமாளே.

 

நெல்லிக்காயின் மகிமை 2000 ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டாலும் அந்த ஏழைகளின் ஆப்பிளுக்கு தமிழர்களிடையே இன்னும்  சரியான புகழ் கிட்டவில்லை! வட இந்தியர்கள் இதை தங்க பஸ்பம் போல கருதி பயன்படுத்துகிறார்கள்.

***

 

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் காளிதாசனின் உவமைகள்

காளிதாசனின் காலம் குறித்து நீண்ட காலமாக பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவி வந்தன. கி. மு முதல் நூற்றாண்டு முதல் குப்தர்களின் காலமான நான்காம் நுற்றாண்டு வரை பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல தேதிகளைக் குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால் அவைகளுக்கெல்லாம் முற்றுப் புள்ளி வைக்கும் நல்ல சான்றுகள் சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் கிடைத்துள்ளன. இதன் மூலம் காளிதாசனின் காலம் சங்க காலத்துக்கு முன் என்பது தெள்ளத் தெளிவாகிறது. புகழ்பெற்ற வரலாற்று நிபுணரும் கலைத்துறை வல்லுனருமான சிவராம மூர்த்தி போன்றோர் காளிதாசனை விக்ரமாதிதன் காலத்தில் வைத்தனர். சங்க இலக்கியமும் அவர் காலம் கி.மு முதல் நூற்றாண்டு என்பதை உறுதி செய்கிறது.

 

காளிதாசன் உலக மகா கவிஞர்களில் ஒருவன். மிகப் பெரிய நாடகாசிரியன். அவனுடைய ஏழு நூல்கள் அவனுக்கு உலகப் உகழை ஈட்டித் தந்துள்ளன. காளிதாசன் உவமை மன்னன். ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான உவமைகளை ரத்தினக் கற்கள் போல ஆங்காங்கு பொருத்தமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளான். சங்க இலக்கிய நூல்களில் இவனுடைய ஆயிரம் உவமைகளில் அல்லது சொற்றொடர்களில் 225 வரை அப்படியே கையாளப்பட்டுள்ளன.

 

ஜி யு போப் கண்டுபிடிப்பு

இந்திய பண்பாடு பற்றிப் பேசும் யாவரும் காளிதாசனின் காவியங்களைப் படித்திருக்க வேண்டும். அல்லது அவர்களுடைய அறிவு முழுமை பெற்றதாகாது. ஆங்கில இலக்கியத்துக்கு ஷேக்ஸ்பியர் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவுக்கு இந்தியப் பண்பாட்டுப் படிப்புக்கு காளிதாசன் முக்கியம். அவனது காவியங்களும் நாடகங்களும் சம்ஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழ் ஆங்கிலம் போன்ற முக்கிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுவிட்டன. கபிலரின் குறிஞ்சிப் பாட்டைப் படித்த பிரபல தமிழ் அறிஞர் ஜி யு போப் அது காளிதாசன் காவியத்தின் தழுவலே என்று கூறிவிட்டார். இரண்டு நூல்களையும் படிக்கும் எவருக்கும் இது எளிதில் புலப்படும். கபிலரும் குறிஞ்சிப் பாட்டை தமிழை இகழ்ந்த பிரமதத்தனுக்குப் பாடம் புகட்டவே செய்ததால் காளிதாசன் போலவே எழுதி அவனை ஒரு வழிக்குக் கொண்டுவந்தார் என்றால் அது மிகையாகாது. பிரகதத்தனை மனம் மாற்றியதோடு அவனையும் தமிழில் கவிதை எழுத வைத்தார் கபிலர்.

 

கபிலர் ஒரு பிராமணப் புலவர். அவர் ஆரிய மன்னன் பிரகததனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் மூலம் தான் தமிழ் கற்றுத் தர முடியும். அப்போது காளிதாசனின் உவமைகலைப் போல தமிழிலும் செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டியிருப்பார். சங்கத் தமிழ் கவிகளில் அதிகம் புனைந்தவர் (235 பாடல்கள்) கபிலர்தான். இவருக்கு அடுத்தபடியாகப் பெயர் பெற்றவர் பரணர். இவரும் பிராமணப் புலவரே. தமிழ் அறிஞர்கள் கபில-பரணர் என்று இரட்டையர்களாகவே எப்போதும் எழுதுவர். பரணரோவெனில் காளிதாசனின் வாசகங்களை அப்படியே எடுத்தாண்டுள்ளார். பரணர் வேதங்களில் கரைகண்டவராக இருக்க வேண்டும். கடல்கள் சத்தியம் தவறாது. எத்தனை ஆறுகள் எவ்வளவு தண்ணீர் கொண்டுவந்து கொட்டினாலும் கடல் எல்லை தாண்டாது, நிரம்பிவழியாது என்ற வேத வாசகத்தையும் பரணர் அப்படியே சங்கப் பாடலில் வடித்துள்ளார்.

தமிழ்ப் புலவர்கள் இமயம் வரை சென்றிருப்பது அரிதே. அவர்கள் கார், ரயில் விமானம், சாலை, நதிப் பாலங்கள் இல்லாத காலத்தில் காடுகள்  வழியே போய் வருவது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் கபிலர், பரணர் முதலிய பிராமணப் புலவர்கள் கங்கை நதி குறித்தும் இமயம் குறித்தும் சர்வ சாதாரணமாகப் பாடுகின்றனர். ஒருவேளை இமயத்திப் புலி, வில், மீன் பொறித்த மூவேந்தர்களுடன் போயிருந்தாலும் காளிதாசனின் சொற்றொடர்கள் இல்லாது வேறு விஷயங்களைக் கூறியிருப்பர்.

 

காளிதாசன் ஒரு மாமேதை. அவன் பேசாத பொருள் இல்லை. அவனுடைய பூகோள அறிவோ மூக்கில் விரலை வைத்து வியக்கும் வண்ணம் உள்ளது. இமய மலையை பூமியை அளக்கவந்த அடிக் கோல் என்கிறார். வரை படம் இல்லாத காலத்தில் 1500 மைல் நீளமுள்ள இமயமலையை அவர் எப்படி இப்படி வருணித்தார் என்பது ஆச்சரியமே.

 

ஈரான் முதல் இந்தோனேஷியா வரை பல இடங்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார். கப்பல் கவிழ்ந்தால் அந்த சொத்துயாருக்குப் போய்ச் சேரும் என்ற சட்ட விசயங்களை அலசுகிறார். ரகு வம்ச காவியத்தில் ஸ்வயம்வரத்துக்கு வந்த மன்னர்களை வருணிக்கையிலும் ரகுவின் திக் விஜயத்தை வருணிக்கையிலும் ஒவ்வோரு நாடு பற்றியும் முக்கியமான வியப்பூட்டும் குறிப்புகளைக் கொடுக்கிறார்.

இமயமலையை “தேவதாத்மா இமாலய:” என்று குமார சம்பவத்தில் அவர் கூறியதை சங்க இலக்கியத்தில் அப்படியே காண்கிறோம். பொற்கோட்டு இமயம் என்ற காஞ்சன ஸ்ருங்கத்தையும் இப்போதைய பெயர் கஞ்சன் ஜங்கா) தமிழில் காண்கிறோம். நாகரத்தினம், ஸ்வாதி நட்சத்திர மழையில் முத்து உருவாதல், முருகனுக்கும் அணங்குக்கும் உள்ள தொடர்பு, மகளிர் முருகன் கோட்டத்துக்குச் செல்ல அஞ்சுதல் (கலம் தொடா மாக்கள்), பறவைகள் குடியேற்றம், பாண்டியனுக்கும் அகத்தியனுக்கும் உள்ள தொடர்பு, பாண்டிய மன்னரின் அஸ்வமேத யாகம் (பல்யாக சாலை முது குடுமிப் பெருவழுதியின் அவப்ருத ஸ்நானம்), ஜாவா சுமத்ராவிலிருந்து வரும் வாசனைத் திரவியங்கள், யவனர்களின் இந்திய தொடர்பு, தீப சிகா உவமை (மதுரைக் காஞ்சி)  இப்படி 225 இடங்களில் காளிதாசனின் உவமைகளையும் சொற்றொடர்களையும் சங்கத்தமிழில் காண்கிறோம். தமிழ்ப் புலவர்கள் எழுதியதை எல்லாம் காளிதாசன் படித்துக் “காப்பி” அடித்திருந்தால் அவனை உவமை மன்னன் என்று உலகம் போற்றாது. ஆனால் பல தமிழ் கவிஞர்கள் காளிதாசனைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பின்பற்றினார்கள் என்றால் அதை நம்ப முடியும்.

 

கோணல் பார்வை வெள்ளைக்காரர்கள், பிராக்ருத மொழியில் எழுதப்பட்ட காமச் சுவை சொட்டும் காதா சப்த சதியை காளிதாசனுக்கு முன் வைத்து பல கதைகளைக் கட்டிவிட்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த நூலோ தமிழ் முருகனைக் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. வினாயகர் பற்றி ஓரிடத்தில் பேசுகிறது. காளிதாசனோ பழம்தமிழ் நூல்களோ கணபதியைப் பற்றிப் பேசவே இல்லை. ஏனெனில் இரண்டும் கணபதி வழிபாடு பெரிய அளவில் பரவும் முன்னரே எழுதப்பட்டவை. (கட்டுரையின் இரண்டாம் பகுதியில் மேலும் பால சான்றுகளைத் தருவேன்).

***************************

Do Hindus Believe in ETs and Alien Worlds?

By S Swaminathan

Do Hindus Believe in ETs and Alien Worlds? YES is the answer. We have plenty of evidence in Tamil and Sanskrit literature to confirm this. We have got evidence of Travel in Time and Dilation of Time in Mahabharata. We have clear description of aliens and Extra Terrestrials (ET) in our scriptures. The Laws of Physics declared by Newton and Einstein fail in their world. Scientists also agree all the laws of physics don’t work inside the black holes. Scientists also agree that in the world of quantum physics even an observer can influence the results of experiments he or she does.

 

Hindus see time as cyclical. Modern scientists see it as linear. When Arjuna asked Krishna how come he existed at the time of Vivaswan (Chapter 4-5, Bhagavad Gita), Krishna explained to him that soul is eternal. Everyone existed at that time and they will exist in future as well. He also showed him what is going to happen in the war (Vibhuti Yoga, Bhagavad Gita), again travel in time.

 

The more scientists explain Time and Black holes, better we understand our own scriptures. Till we read about black holes, worm holes and quantum physics ,all the miracles in our scriptures sound mumbo jumbo to us. Hindus believe that they can even influence the events happened in the past. We see it in several stories involving saints. The most famous Tamil Saivite saint Tiru Gnana Sambandhar of seventh century AD did lot of miracles like changing the sex of the Palmyra tree etc. But the most remarkable of all his miracles is bringing back a girl several years after her death. The girl was killed by a snake bite when she was a little girl. When the saint visited that spot the father of the girl cried and told him what happened several years ago. He asked him to bring the pot of  funeral ash. Gnana Sambandhar not only brought the girl alive from the pot of ash but also as a teenage girl. She had grown up to twelve. That means they can influence the past. Even in her death her normal growth was maintained. Though she died as a child she came back as a teenager to make the time she lost.

One of the Indian saints has explained beautifully well how the Hindu saints view past, present and future. They see it from the top of a mountain like a river flowing down. They go up (beyond time or above time) and view it as an observer. They interfere in it in extreme cases.

The story of time dilation

 

Arjuna was taken to Indra Loka by Matali in his special chariot (may be a spaceship). When he asked about the stars he saw in the sky he was told that they are holy spirits. Hindus believe that the seven great saints (Sapta Rishis) are in Ursa Major constellation. They have separate stars for Agastya (Canopus), Tri Shanku (Southern Cross) and Dhruva (Pole Star). The theory of Time dilation is explained in the story of Arjuna’s travel to Indraloka where Arjuna got a magical weapon.

Revati story : The Bhagavatha Purana story of Revati also explains time dilation. When his father went to see Brahma to find a suitable boy for her because she was so tall, Brahma laughed at him. Brahma told him that he had already lost thousands of years because the time scale was different in Brahmaloka and earth. When they came back to earth, the human beings were more shrunk. The story showed that our forefathers understood time dilation.

In Einstein’s Theory of Relativity, time dilation is an actual difference of elapsed time between two events as measured by observers either moving relative to each other or differently situated from gravitational masses. An accurate clock at rest with respect to one observer may be measured to tick at a different rate when compared to a second observer’s own equally accurate clocks. This effect arises neither from technical aspects of the clocks nor from the fact that signals need time to propagate, but from the nature of space time itself. You can indeed travel  very near the speed of light for a short time and come back to Earth, where some millions of years have passed.  Light travels at the speed of 186 000 miles per second. No one can exceed this limit. With all the modern space science we are nowhere near the speed of light. But if one can travel at the speed of light he will be a Markandeya for ever (Sweet sixteen for ever).

Deva’s three qualities:

 

Nala and Damayanti story: When Damyanti’s swayamvaram was announced , even the celestials wanted to marry her. Swayam waram is choosing a man independently from among the assembled kings and princes. This was practised by kingly caste in ancient India. But Damayanti was warned to avoid the four celestials and choose her own favourite prince Nala . She was given some clues to identify the celestials. She was told the celestials

Feet Don’t touch earth (floating)

Eyes Don’t Wink

Garlands Never Wither Away (ever fresh);

Other qualities attributed the celestials: No Gender Difference, No aging and their Life Span is very ,very long compared with Human beings .They are always happy; they enjoy Life. The description of the Devas/celestials showed very clearly there are different worlds for humans and super humans alias Devas.

Concept of Time:

Deva’s  life span is very different from ours. It may sound strange to us. But if we understand the life span of other living beings on earth then we can understand it better. Look at the following example:

The life span of a fly is just one day, that is 24 hours. Two flies were talking to each other:

Son (fly): Mum who are those tall guys we are sitting upon now?

Mum (fly): Oh! They are human beings. They live 100 years.

Son: What is 100 years, Mum?

Mum: We will die in 24 hours, what they call a day. But they live for hundred years. That means they are going to be here for 365 days X 100 yearsX24 hours.

Son: Mum, I can’t even imagine that number. It is incredible.  I see a big creature coming there. What is it Mum?

Mum: Now we are in a Zoo. They are tortoises. They live 350 years. That means 365 days X 350 years X 24 hours.

Son: Mum, it is interesting and unbelievable. So they live very, very long.

Mum: I will show you more.  Look at this. This is called sea clam. Clams live up to 450 years in human calculation. Look at that tree. It is called Methuselah. Human beings have calculated its age as 5000 years and it is still alive. It is in California, USA.

Son: Mum, amazing. That means the tree lives 5000 years X 365 daysX100=1825000 000 times of our life span. I don’t want to multiply by 24 hours because the number will be huge. Mum ,are there any creatures who live longer?

(The number 100 in the above is to compare it in a fly’s life span)

Mum: Yes, of course. On the other day I listened to two Hindus talking about Brahma, their God of Creation. His life span according to Hindus is huge. He lives 311 trillion human years.

Son fly: Where is Brahma and his world?

Mum fly: I don’t know. Look above. There are millions of stars. May be he is there. Hindus always say that the Gods and angels are in the seven worlds above them. My darling, stop talking. My life span is almost finished. We will have a good feast before I die. Take care. You will also be here only for few more hours. But the eggs your wife have laid will be hatched soon. So, don’t worry.

 

Brahma’s Age

The life span of Brahma is 100 Brahma years or 72,000 kalpas or 311.04 trillion human years. At the end of Brahma’s life all the worlds are dissolved. Great deluge follows. Two Kalpas make the day and night of Brahma. A Kalpa is equal to 4.32 billion human years according to our mythology.

Nasadiya Sukta of Rig Veda explains the origin of universe. The universe came in to existence from the “WORD”. In short Hindus believed in Big Bang and Big Shrink. It is like blowing a balloon and letting out the air, blowing it again.

Let us stop for a minute and think. Even if the calculations are exaggerated we must at least agree that they knew different time planes. Human years are very different from divine years. More over like the example of a fly and Methuselah tree we know they can exist at the same time on earth with a huge difference in life span. If we compare ourselves to Brahma’s life span we see such a difference. But if we are in different worlds we may not even realise it.

 

King of Tele Transportation

Hindu mythology is full of stories about Narada, the greatest Time traveller. He is Triloka Chanchari-one who travels between the three worlds. He can tele transport himself  in a fraction of a second. Hindus believe that we can travel faster than light. We call it Mano Veha- speed of the mind. By thinking we can travel billions of light years and if you have enough Yogic power you can physically present yourself there. Einstein will be disappointed to know that we will beat him soon.

தாயுமானவருடன் 60 வினாடி பேட்டி

(கேள்விகள்: சுவாமிநாதனின் கற்பனை, பதில்கள்:தாயுமானவர் பாடல்களிலிருந்து)

 

நீவீர் தினமும் இறைவனிடம் வேண்டுவது யாதோ?

 

எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே

அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியோம் பரபரமே

 

அருமையான வரிகள். இதை தினமும் ஒருவர் நினைத்தால் உலகம் முழுதும் அமைதி நிலவுமே. மந்திர தந்திரங்கள் செய்யத் தெரியுமா?

கந்துக மதக் கரியை வசமா நடத்தலாம்

கரடி வெம் புலி வாயையும்

கட்டலாம் ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேல் கொள்ளலாம்

கண் செவி எடுத்தாட்டலாம்

வெந்தழலின் இரதம் வைத்து ஐந்து உலோகத்தையும்

வேதித்து விற்று உண்ணலாம்

வேறு ஒருவர் காணாமல் உலகத்து உலா வரலாம்

விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம்

சந்ததமும் இளமையொடு இருக்கலாம் மற்றும் ஒரு

சரீரத்தினும் புகுதலாம்

சலமேல் நடக்கலாம் கனல் மேல் இருக்கலாம்

தன் நிகரில் சித்தி பெறாலாம்

சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற

திறம் அரிது  சத்தாகி என்

சித்தமிசை குடி கொண்ட

தேசோ மயானந்தமே

 

புரிகிறது, புரிகிறது, அஷ்டமா சித்திகள் கிடைத்தாலும் மனதை

அடக்குவதுதான் கடினம். “சும்மா இரு சொல் அற” என்றும் “பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே” என்றும் அருணகிரிநாதர் கூறுகிறாரே?

 

சொல்லும் பொருளும் அற்றுச் சும்மா இருப்பதற்கே

அல்லும் பகலும் எனக்கு ஆசை பராபரமே

 

மனதை சும்மா இருக்கவைப்பது எவ்வளவு கடினம் என்று அழகாகச்

சொல்லிவிட்டீர்கள். “இறைவன் சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினைச்

சத கூறு இட்ட கோணிலும் உளன்” என்று கம்பன் கூறுகிறானே?

 

மண்ணும் மறிகடலும்  மற்றுளவும் எல்லாம் உன்

கண்ணில் இருக்கவும் நான் கண்டேன் பராபரமே

 

ஓ! உமக்கும் அர்ஜுனனைப் போல விசுவ ரூப தரிசனம் கிடைத்ததா? புலால் சாப்பிடாதவர்களை “எல்லா உயிரும் கை கூப்பித் தொழும்” என்று எங்கள் வான் புகழ் வள்ளுவன் கூறுகிறானே?

 

“கொல்லா விரதம் ஒன்று கொண்டவரே நல்லார் மற்று

அல்லாதோர் யாரோ அறியேன் பராபரமே”

“கொல்லா விரதம் குவலயம் எல்லாம் ஓங்க

எல்லோர்க்கும் சொல்லுவது என் இச்சை பராபரமே”

 

அட, நீங்களும் வள்ளுவர் கட்சிதானா? கடவுளை நம்பினால் கிரகங்கள்

ஒன்றும் செய்யாது என்று தேவாரம் கூறுகிறதே?

கன்மம் ஏது? கடு நரகு ஏது? மேல்

சென்மம் ஏது? எனைத் தீண்டக் கடவதோ!

 

சுகர், ஜனகர் போன்று தாமரை இலைத் தண்ணீர் போல வாழ்க்கை

நடத்தியவர்களை உங்களுக்குப் பிடிக்குமாமே.

“மதுவுண்ட வண்டு எனவும் சனகன் ஆதி

மன்னவர்கள் சுகர் முதலோர் வாழ்ந்தார்”

“ஓதரிய சுகர் போல் ஏன் ஏன் என்ன

ஒருவர் இலையோ எனவும் உரைப்பேன்”

 

யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் என்று திருமூலர் சொல்லுகிறார். நீங்கள்……

“சைவ சமயமே சமயம் சமயாதீதப் பழம்பொருளைக்

கை வந்திடவே மன்றுல் வெளி காட்டும் இந்தக் கருத்தை விட்டுப்

பொய் வந்துழலும் சமய நெறி புகுத வேண்டா முக்தி தரும்

தெய்வ சபையை காண்பதற்கு சேரவாரும் சகத்தீரே”

“காகம் உறவு கலந்து உண்ணக் கண்டீர் அகண்டாகார சிவ

போகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கித் ததும்பி பூரணமாய்

ஏக உருவாய்க் கிடக்குதையோ இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த

தேகம் விழும் முன் புசிப்பதற்கு சேர வாரும் சகத்தீரே!”

 

நீர் எல்லா சமயங்களும் ஒன்று என்று அழகாகப் பாடியிருக்கிறீர்.

இதை எல்லோரும் கேட்டுத் தெளிவு பெற வேண்டும்.

வேறுபடும் சமயம் எல்லாம் புகுந்து பார்க்கின்

விளங்கு பரம் பொருளே! நின் விளையாட்டல்லால்

மாறுபடும் கருத்து இல்லை; முடிவில் மோன

வாரிதியில் நதித் திரள் போல் வயங்கிற்றம்மா

 

சாக்கிய நாயனார் கல்லால் அடித்தபோதும் அர்சுனன் வில்லால்

அடித்தபோதும் கூட சிவன் அருள் செய்தாராமே?

கல்லால் எறிந்தும் கை வில்லால்

அடித்தும் கனி மதுரச்

சொல்லால் துதித்தும் நற் பச்சிலை

தூவியும் தொண்டர் இனம்

எல்லாம் பிழைத்தனர் அன்பற்ற

நான் இனி ஏது செய்வேன்!

கொல்லா விரதியர் நேர் நின்ற

முக்கட் குரு மணியே!

 

நன்றி, தாயமானவரே.அருமையான செய்யுட்கள். “அவன் அன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது”, “மனம் ஒரு குரங்கு” என்று பல பொன்மொழிகளைப் பாட்டில் வைத்துப் பாடியுள்ளீர்கள்.உமது புகழ் தமிழ் உள்ள வரை வாழும்.

 

Brahmins deserve an entry in to Guinness Book of Records

(This is written for Brahmins by S Swaminathan. If they do Sandhyavandhanam everyday, they will understand it better.)

(Sandhyavanhana Bhashyam by a layman)
I do Sandhyavandhanam everyday in London (on the banks of River Thames). Every morning I wonder shouldn’t the Brahmins get an entry in to the Guinness Book of Records for using from Astronomy to Zoolatry in their life on day today basis?
1.       A for Astronomy is in our blood. The day , one was born the parents cast one’s horoscope. When I asked about the stars ,my dad showed me the Orion constellation and showed me the red star as Arudra (Betelgeuse) and the three stars as Mrigashirsa.  Below which the V shaped constellation with red colour Rohini (aldebaran) and twinkling six stars Karthika (Pleiades) are seen. Which culture in the world use astronomy and astrology from the day of their birth till the day of death. So we must be entered in to the book of records for this knowledge.
2.       When one gets married the priest shows us  the Arundhathi and Vashista stars in the Saptarishi mandala (Known as Ursa Major or Great Bear constellation). To identify it easily, he shows us the Dhruva star (Pole Star). To identify the northern direction he points out the Tri Shanku (Sothern Cross Constellation) in the opposite southern direction.
Now that I live in London I can’t see Tri shanku stars and the Agastya star (Canopus) because I am away from equator and the Southern sky is not visible here. Which culture in the world has this Star watching ceremony in their wedding? So we must be entered in to the Book of Records for our use of astronomy.
3.       We are the one who use Panchangam on day to day basis. The eclipses are calculated precisely well in advance. Though other cultures like Sumerians and Babylonians calculated eclipses we are the ones that use it continuously to find out the good and bad. Those Middle Eastern civilizations have become a history now their clay tablets and gods are in museum.
4.       A for Arts : Every Brahmin family use arts every day. Whether it is the Kolam (rangoli) or flower garlands to Gods, or singing with Ragas in front of Gods- the art is mingled with our life. No culture in the world uses this as everyday business. Don’t we deserve a place in the Book of Records?
5.       B for Biology is in our blood. Brahmins used to feed ants with some rice in the ant hill every day. I asked the elders why they did this. They told me Brahmins must do Pancha yagna (Five sacrifices) every day and one of them is Bhutayagna (looking after living beings). He told me that was the reason women throw food to the crows every morning and our grandparents giving Agathikeerai to the cows every day. I wondered which culture had this in their day to day life. So we must get an entry in to Book of Records for this Bhutayagna alone.
6.       Everyday Brahmin women cleaned the kitchen with fresh cow dung. Now we knew it is a powerful anti bacterial agent. This is the only animal excretion which doesn’t emit any bad smell which can be used even in the kitchen! Once they even drank cow’s urine almost on daily basis knowing that it is a powerful anti bacterial agent. Now we follow this custom only on the day of Punul Kalyanam as Panchakavyam. No animal’s milk is used on a mass scale as cow’s milk which is the closest to mother’s milk. The Brahmins not only domesticated this animal but also classified it as a holy animal. Which culture in the world does this?
7.       C for Castes: The status of a Brahmin is not decided by caste alone but by virtues. In the Vedic period ,a born Kshatriya Viswamitra became a Brahmarishi and at last Vashista himself called him a Brahmarishi (Vashistar vaayaal Brahmarishi is a phrase in Tamil equivalent to from the horse mouth in English).The most powerful mantra of all the three Vedas is composed by this Viswamitra. Brahmins recite this mantra every day, This shows Brahmins never bothered about castes, but allowed anyone to become a Brahmin by following virtues and controlling passions. Brahmins were the first to throw the caste barriers in to wind. So they deserve a palce in the Book of Records for this achievement.
8.       C for Chemistry in our blood. Elderly people like grandparents are fasting on Ekadasi day and next day they eat only certain type sof food .When I asked them the reason ,they told me that it would soothe the empty stomach. Now I know that they did it because of acidity in the empty stomach, they used Agathi keerai to bring the acidity down. We deserve an entry in to book of records for following chemistry in our day to day life.
9.       D for Dreams and Sleep:   Psychologists and scholars like Sigmund Freud, Carl Jung and William Donhoff interpreted dreams from a different angle. But Brahmins knew that dreams can’t be avoided by any one as it happens to everyone during REM sleep (Rapid Eye Movement) we pray every day at the end o f the Sandhyavandhanam to get rid of  Dus swpnam ( nightmares, bad dreams) only. Ref Mantra Adhyano deva savita—–.
In Western countries, proper sleep is a rare commodity. A lot of people are on sleeping pills. We know that sleep is more important than anything and we pray for ‘sayanam cha me’ (good sleep) in Rudram and Chamakam. Who else pray for good dreams and good sleep in their daily prayers? Even if you don’t say Rudram and Chamakam every day, Brahmin priests
in every Shiva temple around the world do it for us. Don’t we deserve a place in the Book of records for following it?
10.   E for Environment: Go to any South Indian temple and you will see one local tree associated with the temple or god. I went to various temples in Madurai. One god was under Neem Tree another god was under Peepal tree (Ficus Religiosa) and main god Sundaresa had a Kadamba tree. The Ganesh was under a Banyan tree (Ficus Indica). Devotees collect Vilva and Tulsi for Puja. Devotees never ever harm these divine plants. Now I know they cared for environment more than the modern man. That is the reason every temple has a particular tree as Sthala Vriksha. We must get an entry in to the Book of records for this knowledge about environmental protection.
11.   F for Full circle: When one does Sandhyavandhanam one does a  full circle worshipping all the four directions . Which race in the world worship East,South,West and North praying for good news from all the four directions. Perhaps we were the one who discovered clocks and clockwise direction. We do go round temples in clockwise direction. In addition to four directions we add two more up and down and the middle too(aparaya,antharikshaya , Bhumyai nama:) Who in the world worship earth (Bhumi) every day? Don’t we deserve a place in the Book of Records? We show respect to every direction.
12.   G for Geography is in our blood: When we do Puja in London  or India we always start with a sankalpa (Intention to do…..) and this vow has full geography of the place where we do it. Bharata Varshe, Bharata Kande, Mero: Dakshina Parswe.. etc. Now that I live in London I slightly change it to Mero: uttare parswe. I marvelled at the way our mantas are structured. Which culture in the world says their geographical location when they do the Prayer. Even before the GPS system was invented we used our own GPS and said that we do the puja in this particular place on the earth. What a marvellous and amazing geographical sense we have. We must definitely be in the Book of Records for using geography for our daily rituals.
13.   G for Grammar: When we do the Gayatri  Japa we do touch our nose and say Gayathri (24 syllables) , Ushnik (28), Anushtub (32), Bruhathi (36), Pankthi (40), Trustub (44), jagathi  (48 syllables)–all these are Vedic meters. Grammar for writing poetry-prosody. Who in the world use grammar (prosody) term for worship? Don’t we deserve a place in the Book of Records for using grammar for our daily rituals?
14.   H for Homeopathy: In the olden days Brahmins went from village to village to perform pujas and other ceremonies. They have to drink different types of water from different sources like rivers, wells and tanks. The water contamination gave them a lot of diseases. So they invented ACHAMANAM.  Achamanam is sipping water in tiny quantity reciting god’s names. If we drink this way no water infection will affect us. This is the basic principle of Homeopathy: Like cures Likes. If you take the disease causing agents in small quantity that won’t harm your body, because your body develops immunity. Even when they go to temples, they do achamanam first, sprinkle the water on the head and then dip in to water. We must get an entry to the Book of Records for this Homeopathic practice.
15.   H for Heritage: Finding your roots has become a craze in the Western countries. Genealogy websites are doing roaring business. Brahmins touch their heads and recite the names of Seven Rishis (Atri, Bruhu, Kutsa, Vashista, Gauthama, Kasyapa, Angirasa) in their daily ritual. Human beings came from these seven rishis/seers. We have been doing this recitation for ages. This practice matches with the latest Western theory that the entire humanity came from seven mothers.
16.   H for History is in our blood. No culture in the world has so much historical sense as we have. We even know the cyclical nature of TIME. So we start from Manvatara and finish with Kali yugam, year, month, thithi , star etc. The Manvantara calculation goes back to the time of The Big Bang. We must be entered in to Book of Records for using the History of our earth in our every day puja/prayer.
17.   I for Indra: Thousands of years ago our ancestors did worship Indra on the banks of River Saraswathi and Sindhu. Indra is praised in all the four Vedas. He is mentioned as one of the gods of the Tamils in the oldest Tamil book Tolkappiyam. He is later praised in Purananuru and Tirukkural. Brahmins worship Indra every day in their Sandhyavandhanam. When Sumerian, Egyptian, Babylonian gods have gone in to the window showcases of museums we still worship Indra. Indra’s name is still used in the naming of new born children as Surendran, Rajendran, Mahendran etc. on the subcontinent. Brahmins deserve a reference in the Book of Records for this continuity.
18.   I for India : India is in our blood. Indian constitution begins with the line INDIA ,THAT IS BHARATH. Brahmins use it in their sankalpam. Even when we do a ritual inEurope or USA our priests always start the sankalpa mantra  “ Bharatvarshe, Bharata kande.”  Brahmins will never forget the holy motherland India (That is Bharat) wherever they go. For this patriotism we must be entered in to the Book of Records.
19.   J for Japa: When one does Gayathri Japa everyday day one doesn’t stop praying for oneself only. The mantra says ‘we’ ,’us’ ( Na: ). So we pray for all the humanity. That is why Kings of ancient days always funded the Brahmins. Who else in the world pray for ‘us’ in plural in any part of the world in their daily prayers? Don’t we deserve a place in Book of Records?
20.   K for “Kayena vacha manasendhriyair ——Narayanaethi Samarppayaami”:  Bank Clerks count millions of rupees every day, jewellery shop assistant sells very expensive gems and gold every day, sari shop lady assistant displays expensive silk saris everyday but all these people know that the goods are not theirs. Whatever we do or enjoy in this world is not ours.  So we dedicate everything to the God at the end of all our ceremonies including Sandhyavandhan. The mantra ‘Kayena vacha’ reminds us this every day. Nothing is mine and nothing is done by me. If we develop this attitude there won’t be any worries. Who teaches us on day to day basis?
21.   K for “Kamo Karsheet manyura karsheen namo nama:”: Watch any crime film or read any crime story in the newspapers. They were all based on two things: Kama/desire-greed and manyur-anger. We are reminded of this every day by this mantra. (The meaning of the mantra is-The sins generated through desire and anger from ignorance may please be forgiven”). If one sheds these two vices, one becomes God. Aim High is the teaching of Sandhyavandhan. Who does it every day other than Brahmins? Don’t they deserve a place in the Book of Records?
22.   L for Language: When we do Sandhyavandanam every day we use Sanskrit like Christians use Latin in Catholic churches and Muslims use Arabic in mosques. But my teacher told me Sanskrit is the only language in the world which was not named after an ethnic group. That means it belongs to the entire humanity. It is the language of the Gods-Deva Bhasha. We have been using the same Vedic recitation for more than 3500 years without a break. I also thought the person who called Sanskrit a ‘dead language’ must be an idiot. Hindu priests use it every day in the prayers  like Latin is used by the Pope. For this language reason alone we must get an entry in to the Book of Records.
23.   Living Fossil: Brahmins are like living fossils. Jurassic Park of Michael Crichton created a lot of interest in Dinosaurs when Steven Spielberg made a film on it. The reason was people thought one day we can produce even Dinosaurs from the plant resin which contains the gene of a dinosaur. Brahmins who preserve the ancient heritage – The Vedas- are like the plant resin and they may create wonders one day. Kanchi Mahaswamikal said in one of his speeches that Brahmins must preserve this rituals even if they don’t understand the full meaning of it. One day an Adi Shankara  may come again and spread our name and fame far and wide.
24.   M for Mathematics: Everyday in the Madhanhika/noon time Sandhyavandhanam we pray to the sun god to give us 100 years of life. Pashyema sharadash-shatam,Jeevema sharadash-shatam,nandaama sharadash-shatam, modaama sharadash-shatam, bhavaama sharadash-shatam, shrunavama sharadash-shatam, prabravaama sharadash-shatam, ajeetaasyaama sharadash-shatam, jok cha sooryam drushe is a beautiful mantra.(Meaning: We must be able to see, live, speak, hear, enjoy, praise the glory of god for one hundred years). Even Kannadasan has used it in one of the Tamil film songs as Nuuraanduk kaalam vaazka, Noy nodi illaamal vaazka நூறாண்டு காலம் வாழ்க,நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்க. I used to wonder how we use decimal system even in our dally prayers. In addition to it, we pray to Lord Ganesh  as Surya Koti Samaprabha meaning He is as brilliant as 10 million suns. Now the astronomers say that millions of stars in the sky are suns! Even when someone curses they say “ that must break in to Hundred pieces “ (decimal again). For using mathematics in daily prayers ,we must get a place in the book of Records. Tell me which culture uses the decimal system in the daily prayers?
25.   N for Numbers : Brahmins read Vishnu or Lalitha or Shiva Sahasranamam (decimal system again). But they have found the mystic number  9. So instead of just 100 or just 1000 they added 8 to make it 108, 1008. Even when Gayatri is recited in the daily Sandhya we do 108 or 1008.
26.   N for Nature Worship : Worship of nature is part of Hinduism. Sun light, particularly Sandhya/twilight, gives us a lot of peace. It elevates our thoughts. Newer and newer meanings are found for the mantras and our practices at that time .A Brahmin does it every day if he sticks to the saying Kaanaamal konaamal kandu kodu காணாமல் கோணாமல்கண்டு கொடு. (Kaanaamal- without seeing the sun-just before sunrise, konaamal-without getting your shadow-exactly at 12 noon, kandu-seeing the sun-just before sunset, kodu-give the water argyam-do Sandhyavandhanam).
27.   O for OM: Hundreds of pages of articles are available to understand the greatness of this primordial sound. From The Vedas to The Gita, we read it, we recite it. A Brahmin recites this in the Sandhyavandhanam a number of times. Who else does it every day?
Don’t we deserve a place in the Book of Records for all the above categories?
28.   P for Pranayamam: Pranayamam is part of our daily Sandhya. By this breathing exercise we increase our life span. Now the Yoga, Meditation and TM of Maharishi Mahesh Yogi are taught throughout the western world. Even if I want to learn it in London, most of the teachers available are British Whites! If you have learnt it from your father or family priest, your mental health will be far better than many people. Probably in100 year time foreigners will be teaching Pranayama to us in India.
29.   Q for Quest for truth:
Sandhyavandhanam is a proof for Brahmin’s quest for truth. The word BRHMIN has got several meanings: one who has knowledge of god, one who knows god and one who seeks Brahman/God. I will go by the last meaning because two thousand year old Tamil literature has beautifully translated the word as PAARPAAN and ANTHANAN. The meaning is very clear: one who looks inward one who is seer. In the Sandhya , a Brahmin invokes over fifty Gods and 15 Rishis(seers) thrice a day. If the repetitions of God’s names are also taken in to account one will say God’s names hundreds of times. If one recites Gayathri 108 or 1008 times that must be added to the above statistics. The structure of Sandhayvandhanam is amazing. A great genius must have developed this. If one does Sandhayavandhanam that
itself will give him the status of a Brahmin, because he is always seeking Him/Brahman.
30.   R for river Narmada : Worship of river Narmada river is included in the Mantra “Narmadayai Nama: It is strange that we have not included the holy Ganges or Sindhu or Saraswathi. It may be due to the Yagna conducted on the banks of Narmada. There is scope for research on this mantra. I hope some intellectual throws more light on this mantra.
31.   S for Seven and S for Serpent: Seven is the most sacred number is many religions. Number seven is used more times than any other number in the Indus Valley Civilisation which proves its Hindu origin and religious nature.We repeat Seven Rishis, Seven Chandas and Seven Gods in the mantra ‘Atri,Bruhu……’.
 In the above said Narmada mantra the historical clash between the Naga race and the Kuru race is explained. To avenge the death of his father Parikshit, Janamejaya started killing Nagas (euphemistically called serpents).But a sage called Astika stopped that killing and peace prevailed over thereafter. Every day Brahmins recall this 3000 year old historical clash. Who in the world remembers a peace agreement in this way in their daily prayer? That is why I say Brahmins deserve a mention in the Book of Records
32.   S for sin and confession: Confession (paava mannippu in Tamil) and atonement are part of Hindu worship. A Brahmin prays for this every day in the mantra Suryascha or Agnnischa mamnyuscha, many kruthebya:  paapebyo Rakshanthaam…….
33.   S for Sindhudwipa/Indus valley civilisation: Each Hindu mantra has a rishi, chandas and devata. The rishis for Apohista Mayo Bhuva: is Sindhudwipa Rishi-probably a seer from the Indus Valley area. This takes the origin of Sandyavandhana to the Indus valley. The Sandhyavandhana also proves that he Brahmins were original inhabitants of Indus valley. Because from birth to death they use water in all the ceremonies. Even before eating, they sprinkle water around the leaf or plate with a mantra. If they were from any cold area like Central Asia they wouldn’t use water for each and every thing. They would have frozen to death. Brahmin ladies can’t survive without water. If they touch any cooked food they wash their hands. This proves they were from a riverside culture, not cold areas.
34.   T for Twelve/Dwadasa Namam & Touching twelve places: When Brahmins do Achamanam, they touch their bodies with cold water in twelve places. They also recite twelve names of Lord Vishnu starting with Kesava,Narayana——-. Each of these names has a detailed story.
Touching 12 places in the body with cold water makes a person alert. Even Christians do it but touching only three places. It is an abridged version of what Brahmins do.
35.   T for Twilight: The very word Sandhya means twilight. Nature can take anyone to SAMADHI and give concentration power very easily. One day Sri Ramkrishna Paramahamsa  was walking along the ever green paddy fields of West Bengal. The sky was darkening due to gathering thick clouds. At that time, beautiful white cranes were flying in the sky. Emerald green Paddy fields, Dark blue clouds, Pure white cranes- When Ramakrishna looked at this beautiful colour combination as creation of God , he fell in to Samadhi. His disciples had to carry him home. Knowing the power of Nature ,ingenious Brahmins selected the twilight time for Sandhya.
36.   U for Upanishad Mahavakyas: The ultimate aim of all the Hindu prayers is to elevate man to the status of GOD. Our Vedas have four Maha Vakyas.
(a)PRAJNANAM BRAHMA: Consciousness is Brahman (Aitareya Upanishad of Rik Veda)
(b)AHAM BRAHMA ASMI: I am Brahman (Brihadaranya Upanishad of Yajur Veda)
(c) TAT TVAM ASI : That Thou Art  (Chandokya Upanishad of Sama Veda)
(d)AYAM ATMA BRAHMA: This self is Brahman (Mandukya Upanishad of Atharva Veda)
When Brahmins say Asavaadityo Brahma, Brahmaivahamasmi, it reminds us of the highest goal. பிரக்ஜ்நானம்பிரம்ம , அஹம் பிரம்மாஸ்மி, தத் த்வம் அசி , அயமாத்ம பிரம்ம
 Even Valluvar says man can become God: வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்  வான் உறையும்தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்
37.   V for Vedic Gods : Throughout Sandhya Vandhana we invoke all the Vedic Gods from Agni to Varuna. Veda starts with the letter A. AGNI MEELE PUROHITHAM is the first mantra of Rik Veda. Lord Krishna says in the Gita  ‘Aksharanam Akaarosmi’-I am the first letter of the alphabet. Tamil Poet Valluvar also says அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ————-
The beauty in the Sandhyavandhana is all the ancient Gods like Agni, Vayu, Indra, Yama, Varuna and the later Gods like Brahma, Vishnu, Shiva(Rudra) are all covered.
We can’t see such higher thoughts anywhere else in the daily prayers. That is why I think Brahmins deserve a place in the Book of Records.
38.   W  for Water:
The use of water by the Hindus, particularly Brahmins, remains a mystery. From Birth to Death they use it in all the ceremonies. No one can imagine doing Sandhyavandhana without water. Ancient Rishis used it to bless, curse, donate, wed, purify, to satisfy the departed souls and cleanse. Though Christians use it for Baptism, Brahmins use it for everything. How can water get so much power when it is used in a curse or in a blessing (Prokshanam), no one knows.
W for We: Most of the Vedic mantras including Gayatri pray for the entire mankind. It is always ‘We’ and not ‘I’.
39.   X for Who are you? : Another beauty of Sandhyavandhanam is the self introduction. When unknown value is mentioned, we always use X and Y as we do in Algebra. With the Brahmins no one needs to ask’ Who are you?’ From Sandhyavandhanam to meeting elders (Except Sanyasins) a Brahmin introduces himself by saying Abhivadaye—- which indicates his Kulam, Gothram, Vedam etc. What a beautiful system we have. Who else in the world do it in their daily prayers?
40.   Y for Yamaya Nama: Everyone is afraid of death. But for Brahmins even death is a subject of worship. He faces South and prays to Yama everyday in his Sandhya and praises him as Dharmarajan-A king of Justice! This mantra will drive away the fear of death. No one else worships the God of Death every day. This reminds everyone that Life is short and Art is long. It motivates us to do more good. Which community in the world does it?
41.   Z for Zodiac and Z for Zoolatry : Nine planets travelling through twelve zodiac signs are worshipped by the Brahmins every day to ward off  their evil influence. The beauty of the worship lies in the order of the heavenly bodies in Sunday (adityam Tarpayami) ,Monday (somam),Tuesday (angarakam),Wednesday (budham),Thursday(bruhaspathim) ,Friday(sukram) and Saturday (sannaischaram tarpayami). We invented the days of the week. Neither the Egyptians nor the Europeans invented this. They haven’t got the heavenly bodis for all the seven days. Norse gods and Roman gods take the place for several days. Whereas our system has been the same from the Vedic days. Even Thirugnana Sambhandhar sings this in his KolaRu Thiruppathikam
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி
சனி பாம்பிரண்டும் உடனே ஆசறு நல்ல நல்ல அவை
நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே
                                                                –கோளறு பதிகம் (சம்பந்தர்)
Zoolatry is the worship of animals. We do worship the snakes in the Narmadhayai  nama: mantra. The mantra is actually done on two planes. One is the Naga race Vs Kuru race clashes as explained earlier. The other is actual snakes which ancients wanted to avoid.
So Sandhyavandhanam contains all sciences from Astronomy to Zoolatry. We must get an entry in to the Guinness Book of Records for carrying out this practice for several thousand years.
(Posted in Tamilbrahmins.com until 3rd December 2011 in 9 parts over nine days)
**************

பட்டினத்தாருடன் 60 வினாடி பேட்டி

 

காதற்ற ஊசியும் வாராது காண் கடை வழிக்கே என்று நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளையே எழுதி ஒரு ஊசியை வைத்துவிட்டுச் சென்றதாமே? 

வாதுற்ற திண்புயர் அண்ணாமலையர் மலர்ப் பதத்தை

போதுற்ற எப்போதும் புகலும் நெஞ்சே? இந்தப் பூதலத்தில்

தீதுற்ற செல்வமென்? தேடிப் புதைத்த திரவியம் என்?

காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடைவழிக்கே

 

பெரிய பணக்காரரான நீவீர் இப்படி திடீரென்று வீட்டை விட்டுப் போனால் ரோட்டில் எப்படி வாழ முடியும்?

 

உடை கோவணம் உண்டு, உறங்கப் புறத் திண்ணை உண்டு உணவு இங்கு

அடை காய் இலை உண்டு, அருந்தத் தண்ணீர் உண்டு, அருந் துணைக்கே

விடை ஏறும் ஈசர் திரு நாமம் உண்டு இந்த மேதினியில்

வட கோடு உயர்ந்தென்ன, தென் கோடு சாய்ந்தென்ன வான் பிறைக்கே?

 

அப்படியானால் உங்கள் வீடு?

வீடு நமக்குத் திரு ஆலங்காடு, விமலர் தந்த

ஓடு நமக்கு உண்டு வற்றாத பாத்திரம்

உமது தமக்கை உமக்கு விஷ அப்பம் கொடுத்தவுடன் அதை எறிந்தவுடன் வீடே எரிந்து போயிற்றாமே?

தன் வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடும்

அட, இந்த சொற்களே வீட்டை எரித்து விட்டதா? ஆதி சங்கரர் போலவே நீரும் அம்மா இறந்தவுடன் 10 பாடல் பாடியே சிதைக்கு தீ மூட்டினீரா?

முன்னை இட்ட தீ முப்புறத்திலே

பின்னை இட்ட தீ தென் இலங்கையில்

அன்னை இட்ட தீ அடிவயிற்றிலே

யானும் இட்ட தீ மூள்க மூள்கவே

 

இது ஒரு அற்புதமே!! என்ன என்ன பிழைகளுக்கு இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்?

கல்லாப் பிழையும் கருதாப் பிழையும்   கசிந்து உருகி

நில்லாப் பிழையும் நினையாப் பிழையும் நின் அஞ் செழுத்தைச்

சொல்லாப் பிழையும் துதியாப் பிழையும் தொழாப் பிழையும்

எல்லாப் பிழையும் பொருத்து அருள்வாய் கச்சி ஏகம்பனே.

 

அலை பாயும் மனதைக் கட்டுப் படுத்த ஒரு வழி சொல்லுங்களேன்?

ஒன்று என்று இரு; தெய்வம் உண்டு என்று இரு

உயர் செல்வம் எல்லாம் அன்று என்று இரு; பசித்தோர் முகம் பார்

நல் அறமும் நட்பும் நன்று என்று இரு; நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்ட படி

என்றுன்றிரு; மனமே உனக்கு உபதேசம் இதே!

 

சிறுத்தொண்டர், திருநீலகண்ட நாயனார், கண்ணப்பர் போன்று தியாகங்களைச் செய்ய முடியுமா?

வாளால் மகவு அரிந்து ஊட்ட வல்லேன் அல்லன்; மாது சொன்ன

சூளால் இளமை துறக்க வல்லேன் அல்லன்; தொண்டு செய்து

நாள் ஆறில் கண் இடத்து அப்ப வல்லேன் அல்லன்; நான் இனிச் சென்று

ஆள் ஆவது எப்படியோ திருக் காளத்தி அப்பனுக்கே.

 

கையில் வெண்ணெயை வைத்துக் கொண்டு நெய்க்கு அலைவார் பற்றி உங்கள் கருத்து என்னவோ?

ஆரூரர் இங்கு இருக்க அவ்வூர் திருநாள் என்று ஊர்கள் தோறும்

உழலுவீர்;–நேரே உளக் குறிப்பை நாடாத ஊமர்காள்! நீவீர்

விளக்கு இருக்க தீ தேடுவீர்

 

விளக்கு இருக்கும்போது தீயைத் தேடுவார்கள்- அருமையான பழமொழி. அது சரி, அபு என்பவன் தேவதூதனைப் பார்த்து தன் பெயரை மக்களை நேசிப்பவர் பட்டியலில் எழுதச் சொன்னான். உங்கள் வரிகளைப் பார்த்துதான் Abu Ben Adam கவிதை வந்ததோ?

தமர் பெயர் எழுதிய  வரி நெடும் புத்தகத்து

என்னையும் எழுத வேண்டுவன் (கோயில் நான் மணி மாலை)

 

நியமம், நிஷ்டை இவைகள் பற்றி நீங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள்?

நேமங்கள் நிட்டைகள் வேதங்கள் ஆகம நீதி நெறி

ஓமங்கள் தர்ப்பணம் சந்தி செப மந்திர யோக நிலை

நாமங்கள் சந்தனம் வெண்ணீறு பூசி நலமுடனே

சாமங்கள் தோறும் இவர் செய்யும் பூசைகள் சர்ப்பனையே

 

சிவவாக்கியர் “நட்ட கால்லைச் சுற்றி நாலு புஷ்பம் போடாதே”

என்கிறாரே. நீங்கள் அவர் சொல்வதை ஆதரிக்கிறீர்களா?

உளியிட்ட கல்லையும் ஒப்பற்ற சாந்தையும் ஊத்தை அறப்

புளியிட்ட செம்பையும் போற்றுகிலேன்

உங்கள் பாடல்களில் பெண்ணாசையை நிறைய கண்டிக்கிறீர்களே.

ஆசாரம் இல்லா அசடருடன் கூடிப்

பாசாங்கு பேசிப் பதி இழந்து கெட்டேனே

குரு மார்க்கம் இல்லா குருடருடன் கூடிக்

கரு மார்க்கத்துள்ளே கருத்தழிந்து கெட்டேனே

ஆலம் அருந்தும் அரன் பெருமை எண்ணாமல்

பாலர் பெண்டிர் மெய் என்று பதி இழந்து கெட்டேனே

நன்றி. உமது பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் படிக்க எனக்கு ஆசை

Kalidasa’s age: Tamil works confirm 1st century BC.

Picture:Kalidasa Statue in China

Kalidasa is widely considered to be the greatest Indian poet and playwright of all time. He wrote in Sanskrit. There are seven works written by him-two epic poems, two shorter poems and three plays. They are 1.Raghu Vamsa (dynasty of Raghu),2.Kumara Sambhava (Birth of Kumara, 3.Megha Duta (Cloud Messenger),4.Ritu Samhara (Cluster of Sesons), 5.Malavikagnimitram (Malavika and Agnimitra),6.Abijnana Shakuntala (The recognition of Shakuntala) and 7.Vikramorvasiya (Urvasi won by valour).His master piece was Shakuntala.

The age of Kalidasa has been debated for long. He could have lived anytime between 2nd century BC and 4th Century AD. Though the western scholars have placed him in the period of Gupta dynasty, Indians believe that he lived in the time of the great Indian king Vikramditya who started his own Vikrama era in 56BC. Kalidasa was one of the Nine Jewels (Navaratna) of Vikramaditya’s court.

My research into Tamil Cankam (also known as Sangam) literature shows that Kalidsa lived sometime before the birth of Christ. Tamil poets have used a lot of his similes. Kalidasa was most famous for his apt similes. The Sanskrit poets praised him as Upama Kalidasasya: ( Kalidasa owns similes).Tamil poets have used lot of common Indian/ Hindu beliefs. The source may be different ancient Indian works. But there are very clear indications to show that the poets have got them from Kalidasa’s works. There are over 200 similarities between the works of Kalidasa and the Sangam Tamil works. No one can reject them as co incidences or of pan Indian origin.

Cankam

Tamil Cankam literature is 2000 years old. Scholars date the Cankam literature to first few centuries of the modern era. Tamil Cankam anthologies consist of 2380 + poems composed by 470+ poets. It runs to approximately 30,000 lines. Brahmin poets contributed the highest number of poems or lines. Kapila who was praised as a ‘’Brahmin of spotless character’’ composed the highest number of poems (235)  in the anthology. He was well versed in Sanskrit and was able to teach Tamil to a North Indian king known as Arya king Brahadatta. No need to say that the medium of instruction was Sanskrit. Kapila made him a great scholar in Tamil and made him to write a poem in Tamil which is in Tamil anthology Kurunthokai. Kapila sang the great Kurinchipattu just to show the greatness of Tamil language to the North Indian king. Kurinchipattu is famous for portrayal of nature. Kapila recites 99 plant names at one go. Though we see a lot of plants were mentioned by Valmiki and Kalidasa, Kaipla beat them by giving a list of ninety nine plants together. Paranar is another great Brahmin Tamil poet always associated with Kaplilar. Both of them lived around 150 AD. It is corroborated by their reference to Roman (yavana) imports and exports from the South Indian ports.

Paranar “ may” be a Brahmin poet according to some scholars. There are two reasons to consider him a Brahmin. Chera king katal pirakottiya Senkuttuvan gave him land (Umbarkadu as ‘piramadeyam?) and his son when he composed a poem on him. The kings give such land to Brahmins only. They entrust their children for education only with Brahmins. The second reason is the name is a Sanskrit name found as one of the Gothra Rishis. It comes in stories of Vikramaditya as a Brahmin name. Kapilar and Paranar have used a lot of Kalidasa’s expressions and similes. Not only Kapilar and Paranar but also other Tamil poets used such similes. Most of them are Brahmins who must be well versed in Sanskrit and Kalidasa’s works. Kalidasa’s name and fame must have spread far and wide by 1st or 2nd century AD when most of the cankam poems were composed.

 

GSS

Another great work of the first few centuries is Gatha sapta sathi in Prakrit language. ‘’The occasional echoes in Gatha Sapta Sathi of ideas in Kalidasa’s poems and dramas (e.g. GSS 14,44,47,232,251 etc) would lead to the conclusion that Kalidasa belonged to the 1st century BC and enjoyed the parentage of King Vikramaditya’’ says MV Patwardhan (Gathakosa,1988).The Tamils might have got these ideas through the minor poets who lived in the borders of Taminadu and Andhra. Except King Hala the compiler of GSS, no one was famous. They simply followed and copied the great poets and we see only one or two bright sparks here and there. GSS is later than Kalidasa because of the following facts:

  1. GSS refers to Ganapathy/Vinayak but not to Murugan or Balaraman. Cankam and Kalidasa refer to Murugan and Balaraman but not Lord Ganesh, which became popular later.
  2. GSS refers to Hora (hour) which is considered a borrowing from Greek.
  3. GSS poem 361 by Salivahanan is a translation of Kumarasambhava poem.
  4. GSS refers to Vikramaditya.
  5. Lot of themes are common to Cankam and Kalidasa , but absent in GSS. It is a long list. But negative evidence is a weak evidence. So I am not giving them here. But this will prove that GSS is NOT the common source for Tamil or Sanskrit poems. It is vice verse.

GU Pope on Kapilar

Reverend GU Pope, the great Tamil devotee, wrote an article in 1893 in which he said that Kapila must be well versed with Kalidasa’s works and added that Kurinchipattu of Kapilar is nothing but an imitation of Kalidasa.

No wonder Kaiplar did this. He had to do this so that Aryan King Brahadattan understood Tamil well. When someone reads about similarities between two authors the first question will be who copied whom? The second question will be whether they got it from some common source. The third question will be whether it was all pan Indian beliefs. But all these doubts will be cleared when one sees the very same words used by two poets. It is like a verbatim translation. The scholars praised Kalidasa because he was the originator of these similes or expressions or phrases. Kalidasa could not have read all the 30000 Tamil lines and copied the best. Since Kapila lived in 150 AD, Kalidasa must have preceded him. No one could come anywhere near Kalidasa because he used 1000+ similes in apt places. He has rarely repeated any of them.  Though there are 3000+ similes in Mahabharata it is not considered one man’s work.

Now I will produce the evidence from Tamil poems:

1.Prayer to Lord Shiva

Now a days we start any book or event with a prayer to Lord Ganesh. But Kalidasa and Cankam poets begin their work with a prayer to Lord Shiva. Five Cankam works- Akananuru (Aka),Purananuru (Pur), Ainkurunuru (Ain),Pathitrupathu (Pathi) and Kalithokai (Kali) begin with a prayer to Shiva. Natrinai (Nat) is the only work with a prayer to Lord Vishnu. That too is a sloka from Vishnu Sahasranama is translated into Tamil. Kalidasa begins with a prayer to Shiva in Raghuvamsam, Kumarasambhavam and Shakunthalam. Though some scholars say that the Tamil prayers were added on a later date, that person must have followed Kalidasa. Another remarkable thing about Tamil literature is no one has used the word ‘’Shiva’’ in 30 000 lines. Shiva is referred to with other epithets. Kali also rarely used Shiva. This shows the closeness in time of Cankam poets and Kali. Even the oldest Rig Veda never used Lord Siva’s name, but Yajur Veda used his name.

Kali or Cankam poets never referred to Lingam. But Lingam was known in Gupta period. And Guptas called themselves as Parama Bagavathas (great devotees of Lord Vishnu).But Kali used only shiva for his prayers even in the book of ‘’Raghu’’ vamsa. He lived long before the Guptas. Guptas who were great sponsors of Sanskrit language, attracted by his works named their children Kumara Gupta and Skanda Gupta. Even Hala in GSS prayed to Lord Shiva. This reflects the time they lived.

Many of the Cankam poets have Sanskrit names.Rudran and Mahadevan (Bharatham Padiya Perunthevan) are names of at least four Tamil poets.

Shiva’s epithets in Kalidasand Cankam Tamil books:

a)      Neelakanta (blue throated),Neela lohitha:

Kali: Kumara VII 51,VIII 12,Shak VII 34

Cankam: akam 1,Pura 56,55,91 Paripatal 8,9 Malaipadu 83

b)      Ardhenthu Maulin (cresent moon)

Kali: Megha 57 =Cankam akam 1

c)       Ayugma netra (one and a half eye,three eyed)

Kali: Kumara III 51,69

Tri lochana,thri nayana, thraiyambaka (Kum III44,66VI 89,Mega 54,118,60)

Virupakshana (kum VI 21)

Cankam: Akam 181 (paranar),Pura 6(kari Kizar),pura 55, kali 2

d)      Bhutapathi,Bhuteswara,Bhutanatha (Lord of the livingbeings)

Kali: Ragu II 58,Kum II 43,74 Ragu II 46

Cankam :Puram 219,259,276 poets names also Shiva’s name with Puthan epithet!!!

Other Tamil poets with Puthan epithet of Lord Shiva: Madurai Kauniyan Puthathanar

(Brahmin poet of Kayndinya Gothra)Bhuta Nathan,Perumbhutan, Puthan Ilanagan, Bhutapandiyan,Karuvur Puthan Chathanar, Ezathu pthan thevan, Ven Bhuthan, Senthan Bhuthan,Kundram Bhuthanar

e)      Sula bruth,Sulin (Trident bearer)

Kali: Ragu II 38, Kuma VII 40, III 57,IV 94 Mega 15, 19,

Cankam : Akam 1 (Bharatham padiaya Mahadevan)

f)       Vrushanga (On the Bull mount, Bull flag)

Kali: Kuma III 23,14,62, VII 29,VIII 20, Ragu II 35, 36

Cankam : Puram 56 (Nakkeeran, A Brahmin poet)

g)      Parvathi Parameswaran

h)      Kali: Ragu I-1 = Cankam Akam 1, Puram 166

i)        Purasasana

Kali :Kuma VII 30= Puram 55 (Marutham Ilanagan)

Tripura Thaganm (one who burnt three forts)

Kali :Mega 58= Cankam Puram 55, Pari 5-2,Kali 2-1 to 8, 38-1,Kali 1

j)        Ardhanari (half siva half shakthi)

Ragu 1, Kum VII 28 =Cankam : ‘Maathoru paathiyan’ (Ainkurunuru  prayer)

k)      Maheswaran (Great Lord)

Kali Ragu III 49= Cankam Puram 166, Kali 1

l)        Rudra (angry towards bad)

Ragu II 54,Kuma II 26,III 76,Malavi I-4

Cankam Puram 56 (nakkeeran)

Also refer to poets with Rudran names given earlier.

 

Above references prove that there was not a big gap between Kali and Cankam poets and they were Pre Gupta. No reference to Ganesh ,No reference to Lingam and rarely used the word ‘Shiva’. Lord Shiva was not even mentioned in the oldest Tamil work Tolkappiyam.

Tolkappiyam refers only to Vedic Gods Indra, Varunan, Durga, Vishnu and Kartikeya (Seyon)

2.Lord Kartikeyan/Murugan

Lord Murugan or Skandan has got a special place in the hearts of Tamils. He is the god of Kurinchi landscape (Hills and its sorroundings). Kalidasa and Tamil poets agree on two important points:

a)      Murukans valour b) Murukan’s place is inaccessible to women

Ponmudiyar in his poem in Puram (299) says that fearful anangu is in the Murugan temple.

Women won’t go and touch anything there. Narrinai poet Kulambanar also (288) gives the same message. He says that girls who attained puberty are scared to enter Murugan temple.

One woman fortune teller says that a girl is possessed by Murugan. WE have more references in Nar 34, 173 Akam 22, 98 and Kuru 111.

 

Kalidasa also says in Vikram( IV 40,V-23,IV 71-3) that women were afraid of entering Murugan’s garden (groves sacred to Kumara were forbidden to women.)

Murugan dwells in Hills:

Mega 45, Raghu II-36 = Cankam: Murugu 218-317, Akam1,61,59,149, Kali 27, 93 ,

Madur 262-270,Pari 2, 19

Peacock as Vahana, came from fire:

Kali: Mega 46, Raghu VI-4 = Pura 56, Akam 149, Murugu 210 and Pari 18-26

Borb in Saravana poigai:

Kali:  Mega 47, Raghu III-23 = Murugu 58, 253, 257, 267

 

Reference to Himalayas: The best evidence comes from Kalidasa’s reference to the beautiful and holy Himalayas. Kalidasa had an amazing knowledge of the Himalyas. In the very first sloka of Kumarasambhava he praised Himalayas as the measuring rod of the earth. We did not know how he came to know that it extends from oone end of the the Sub continent to the other endin an age where there was not any map in India. Tamil poets repeated verbatim Devatatma Himalaya what Kalidasa said. Tamil poets Paranar and Kumattur Kannanar repeated this epithet in Pathitrup Pathu (43-1, 11-23). The golden Himalayas was referred to by Nappasalai (Puram 39 and Paranar 356). Tamil poets had no easy access to the Himalayas 2000 years ago. They just copied what Kalidasa said. They describe the beautiful scenery from kalidasa’s other works

 

Reference to Pandyas and Agastya: Kalidasa knew very well the connection between the Pandyas and Agastya. He referred to it in Raguvamsa. He even spoke about the Aswamedha Yagna of Pandyas indirectly by referring to Avabruda snanam. Mudukudumi Peruvazuthi, a powerful king did a great many Yagnas according to Puram poems 6 and 13.

 

Non reference to Ganesh: Neither Kalidasa nor Tamil Sangam literature mentioned Lord Ganesh. Worship of Lord Ganesh became popular only later.

 

Lord Murukan’s treatment, reference to the Himalayas and Ganges and reference to Lord Siva ,Deepa Shika simile are few of the 220 similarities. These proved that Kalidasa’s name and fame spread far and wide in South India by first few centuries of modern era.

 

*******************

Ravana trapped & Sita Devi died in Earth Quake

Sita is the name in India for everything that is good, pure and holy; everything that in women we call women. The women in India must grow and develop in the foot prints of Sita, that is the only way.

–Swami Vivekananda

Ahalya, Draupadi, Sita, Tara ,Manodari   thatha

Pancha kanya smaren nithyam sarva papa vinashanam

_Prathasmaranam

(All the sins of those who think about the five great women Ahalya, Draupadi, Sita, Tara and Mandodari will be destroyed).

The very thought of Sita Devi, wife of the epic hero Sri Rama purifies a person. No woman can come even closer to Sita in greatness. We read about the great qualities of Sita Devi in the words of Valmiki  in Ramayana. No good women would have undergone so many problems. In spite of her miserable life, she never  lost her balance. She held her husband Rama in high esteem till the last minute.

Sita’s death is miserable and mysterious. Miserable in the sense, she had a tragic end. But she herself chose it. She asked Mother Earth to take her back where from she came. If we read, between the lines, we may see that Sita Devi died in an earth quake. The Ramayana sloka clearly speaks of big tremors  through the ‘world’ when she went down the earth. The wonder of wonders is that she knew that there is going to be an earth quake. Hindu scriptures say that chaste women can control five elements- any aspects of nature. Earlier also she did fire walking at the command of her husband and came pure when a washer man suspected her chastity.

Sita was born and brought up in an earth quake prone area comprising modern Bihar bordering Nepal. Bihar was notorious for biggest earth quakes of India. Valmiki described her descent in to earth as a miracle. He said in the Ramayana that a marvellous throne supported on the heads of Nagas came from down the earth and when Sita took the seat it went down when the entire world was watching.  At that moment a great tremor passed through the whole world, he added.

Modern science shows that animals can sense earth quakes several days before it actually happens. No wonder Sita came to know about it days before it happened and prepared herself .  Valmiki who stood by her side though out her trials and tribulations was a Trikala Jnani. He can foretell anything. Hindus go beyond Einstein in understanding and  explaining  Time. They see it from the top of a mountain as a running stream of past, present and future. They can see all the three stages at the same time like we see the buses moving along the roads far down below a hill.

We also witnessed  a sad earth quake event in our own life time. On 26th January 2001, the Republic Day of India, there was a big earth quake in Gujarat which killed thousands of people. Students who were attending the Republic Day parade went down the earth and disappeared while people were watching the parade. Though it is rare, it could happen. We may believe that something like it happened on the last day of Sita’s life.

Bible narrated seven catastrophes happening on seven days during Moses’ struggle against the Pharaoh.  Modern research shows that it did not happen on consecutive days ,but over  a considerable time. Passage of time and myth making make strange stories (Please read my article Did Agastya drink the ocean in Is Brahmastra a Nuclear Weapon? ).

RAVANA TRAPPED

There is an anecdote about Ravana in our epics and mythologies. That also happened during an earth quake in the Himalayas. Ravana was ‘punished ‘ by Lord Siva for his arrogance. The Saivite saints sang about it in every Pathikam  (Ten Hymns) in Thevaram. The legend is that Ravana tried to lift the Kailash hills, the abode of Shiva, and Siva pressed it down and Ravana’s hands got crushed. Then Ravana fled the area. Gnana Sambandhar made it a point to refer to this anecdote in every ninth hymn in his Thevaram.

It looks like there was an earthquake when Ravana visited the Himalayas and got trapped there. After his prayers to Shiva everything went alright, but his arrogance was subdued. This gave place for this episode of Ravana getting crushed under Kailash.

There are lots of references in Sangam Literature and Sanskrit literature about earth quakes. The translation of the Tamil word Nilam Putai Peyarthal  (Purananuru 34 by Alathur Kizar) is land moving or dislocating.  They knew very well about such earth quakes.

 

 

சிவவாக்கியருடன் 60 வினாடி பேட்டி

(கேள்விகள்: எனது கற்பனை, பதில்கள்: சித்தர் பாடல்களிலிருந்து)

 

சாமி, குருட்டுத் தனமாக ,அர்த்தம் புரியாமல் செய்யும் சடங்குகளைச் சாடுகிறீர்களாமே?

நட்ட கல்லைத் தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே

சுற்றி  வந்து முணுமுணுத்துச் சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா

நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில்

சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கறிச்சுவை அறியுமோ

 

அம்மாடியோவ், பாட்டில் அனல் பறக்குதே! நீங்கள் எல்லோரும் எட்டு வகை சித்துக்களைச் செய்வீர்களாமே? இதனால் என்ன பயன் ?

யோகசாலை கட்டுவார் உயரவும் எழும்புவார்

வேகமாக அட்ட சித்து வித்தை கற்று நெட்டுவார்

மோகம் கொண்டு மாதரின் மூத்திரப் பை சிக்கிப் பின்

பேயது பிடித்தவர் போல் பேருலகில் சாவரே

 

அட, எட்டு சித்தி கிடைத்து அற்புதம் செய்தாலும் வழுக்கி விழ வாய்ப்பு உண்டு. அப்ப, புண்ய நதிகளில் குளித்தால் என்ன?

எத்திசை எங்கும் எங்குமோடி எண்ணிலாத நதிகளில்

சுற்றியும் தலை முழுக சுத்த ஞானி ஆவரோ?

 

அது சரி, இப்படி எதை எடுத்தாலும் எதிர்த்துப் பேசுவதை எங்கள் ஊர் எதிக் கட்சித் தலைவர்களும் செய்ய முடியும். ஏதேனும்  செய்ய வேண்டியதை சொல்லுங்களேன்.

 

தீர்த்தலிங்க மூர்த்தி என்று தேடி ஓடும் தீதரே

உள்ளில் நின்ற சீவனைத் தெளியுமே

உம்முளே தெளிந்து காண வல்லீரேல்

தான் அதாய்ச் சிறந்ததே சிவாயமே

 

நல்ல யோசனை. சித்தர்கள் எல்லோருக்கும் ஜாதியே கிடையாதா?

சாதியாவது ஏதடா? சலம் திரண்ட நீரெலாம்

பூத வாசல் ஒன்றலோ, பூத ஐந்தும் ஒன்றலோ?

காதில் வாளி , காரை, கம்பி, பாடகம் பொன் ஒன்றலோ?

சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ?

 

யார் போட்டாலும் தங்க நகைகள் மாறாதாக்கும் சித்தர்கள் சாகாமல் இருப்பார்களா?

கறந்த பால் முலைப் புகா, கடைந்த வெண்ணெய் மோர் புகா

உடைந்து போன சங்கின் ஓசை உயிர்களும் உடல் புகா;

விரிந்த பூ உதிர்ந்த காயும் மீண்டும் போய் மரம் புகா;

இறந்தவர் பிறப்பதில்லை இல்லை இல்லை இல்லையே

 

எங்களை மாதிரித்தான் நீங்களும். அரியும் சிவனும் ஒன்னு, அறியாதவன் வாயில் மண்ணு என்று சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன்.அது சரியா?

நாழி அப்பும் நாழி உப்பும் நாழியானவாறு  போல்

ஆழியோனும் ஈசனும் அமர்ந்து வாழ்ந்திருந்த இடம்

ஏறில் ஆறு ஈசனும்  இயங்கு சக்ரதரனையும்

வேறு கூறு பேசுவோர் வீழ்வர் வீண் நரகிலே

 

நீரும் உப்பும் போல இருவரும் ஒருவரே, சரி, கடவுளை நாடுவோர் கல்யாணம் கட்டி குடும்பம் நடத்தலாமா?

மனத்தகத்து அழுக்கறாத மவுன ஞான யோகிகள்

வனத்தகத்து இருக்கினும் மனத்தகத்து அழுக்கறார்

மனத்தகத்து அழுக்கறுத்த மவுன ஞான யோகிகள்

முலைத்தடத்து இருக்கினும் பிற்ப்பறுத்திருப்பரே

 

ஆக அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தினாலும் தாமரை இலைத் தண்ணீர் போல இருப்பார்கள். தெய்வத் தமிழில் நிறைய ஆகமங்கள் துதிகள் இருக்கின்றனவே. எதைப் படிப்பது?

“நூறு கோடி ஆகமங்கள் நூறு கோடி மந்திரம்

நூறு கோடி நாள் இருந்தும் ஓதினாலும் அது என்ன பயன்?”

 

“சாம நாலு வேதமும் சகல சாஸ்திரங்களும்

சேமமாக ஓதினும் சிவனை நீர் அறிகிலீர்”

 

நீங்கள் 600 பாடல்களில் சொன்ன கருத்துக்கள்: மனதில் கடவுள் இருக்கிறான். சடங்குகளோ கோவிலோ தேவை இல்லை. தூய்மையாக இருந்தால் சாதி பேதம் இன்றி எல்லோரும் இறைவனை அடையலாம். நல்ல கருத்துக்கள் தாம், நன்றி.

 

 

BULL FIGHTING: Indus Valley to Spain via Tamil Nadu

 

Bull fighting is practised till this day in two different parts of the world- Tamil Nadu in India and Spain in Europe. Both are poles apart culturally and geographically. Bull fighting in Europe is at least two thousand years old. It has its origin in Mithraism cult. They have 2000 year old Roman sculptures showing killing bulls. Mitra is a Vedic God of friendship. We have archaeological evidence about Vedic Mitra from the Bogakoy (Turkey) inscription dated to 1400 BC. All the important Vedic gods Indra, Mitra, Varuna and Ashwins find their place in the inscription of Hittite Friendship treaty with the Mittannis. But the Mithraic cult has nothing to do with the Vedic Mitra. It has come to Europe from Persian Mithra. We did not know how it got corrupted to killing bulls. In the Vedas, Indra was identified with the bull. Probably the Zoroastrians who opposed the Vedic hierarchy of gods and changed them upside down (Asura as Sura and Sura as Asura) might have done it to avenge Indra (bull).

 

In India the earliest archaeological evidence comes from the Indus Valley seals according to some scholars. But it is doubtful. It looks like a ritual killing of a buffalo to satisfy a god or a goddess. Those who argued that it was the most ancient bull fighting figure did not put together all the available seals. Other available seals clearly show it was a ritual killing of a buffalo to a god or goddess(Please see the pictures) . Bengalis sacrifice buffaloes to goddess Durga during Durga Puja.

 

If we consider our Hindu mythology pre dates the Indus seals we have the earliest reference of a killing of buffalo in the story of Mahisasuramardhani. Probably this is the only reference to a woman killing a buffalo in the world. In Indus seals men kill buffaloes for the gods. In the story of Mahisasura, it was a demon that comes in the form of a buffalo and got killed by the goddess. There are beautiful sculptures portraying this episode from Mahabalipuram in Tamil Nadu to Ellora in the North.

 

Bull fighting in Spain started around 18th century. There are different versions of bull fighting. In Spain the bull is killed ,that too with a weapon like we see in the Indus seals. This type of bull fighting has spread to Latin America and Mexico when the Spanish culture was introduced.

 

Whether it is Tamil Nadu or Spain special kind of bulls are raised exclusively for this purpose with a special type of diet and special training. Tamils have practised this ancient sport for at least two thousand years. They call it Jalli kattu or Manju Virattu or Eru Thazuvuthal. It means chasing the bull or tackling the bull. In ancient Tamil Nadu the horns of the bulls were tied with coins, may be gold coins. Whoever tackled the bull took it and in some places the owner of the bull gave his daughter to the person who tackled the bull. They were considered heroes. Like the Kshatriyas practised Swayamvaram ( a princess choosing her own husband from among the kings and princes), the Yadava Chief’s girls (cowherd community) choose their husbands from among the heroic bull fighters.

 

Now the bull fighting is conducted every year in Alanganallur, Palamedu, Avaniapuram and several other places around Madurai. Huge crowds gather to watch such events. After protest from animal welfare groups the government has introduced new laws for the safety of the animas and the bull fighters.

Lord Krishna started Bull Fighting

 

We have lot of proof to believe that the Bull fighting was started by Lord Krishna who was the most popular cowherd (Yadava Kula Tilaka) in the world. Kaliyuga started in 3102 BC after the death of Krishna. But Mahabharata war took place between 1000 and 1500 BC according to majority of the scholars. Even if we go by this date, Krishna was the first one to have a fight with almost all the animals. He fought with an elephant, a bull, a python, a horse, a cran , a donkey and many more . All were set up by his uncle Kamsa according to Hindu mythology. These anecdotes have produced huge literature in Tamil and Sanskrit which has got no parallel in any part of the world. Krishna’s episodes are mentioned in film songs even today in almost all the Indian languages. The bull Krishna fought was Aristasura.

 

The proof for Krishna starting this comes from 2000 year old Sangam Tamil literature. Kalitokai is one of the eight anthologies of Sangam (Cankam) period. Nalluruthtiranar who sang Mullai Kali gave a graphic description of bull fighting. Justifying his name Shiva (Rudra), the poet mentioned Lord Siva in all his poems. Justifying that it was started during Mahabaharata days the poet gave lot of references to Mahabharata episodes. He said that it was practised by the Ayar community (cowherds)in the pastoral areas.

 

The poet mentioned how the bulls tear the bull fighters apart like the buffalo riding Yama, God of Death. The colourful bulls are described and compared to various personalities -white bull to Balarama and black bull to Krishna and so on. The Mullaik Kali has got 16 poems beautifully describing the pastoral culture of ancient Tamilnadu. Anyone who reads this Mullaik Kali will get a better picture of how it was practised in ancient Tamil Nadu. All the suspense, gossip, flirting, amorous desires of Ayar girls are dealt with in hundreds of lines- a feast to Tamil lovers.

*****************