ஐம்புரி பற்றி அப்பர் பெருமான் தகவல்! (Post No.3860)

Written by London swaminathan

Date: 28 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 18-28

Post No. 3860

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

அப்பர் பாடிய தேவாரத்தில் ஆறாம் திருமுறையில் ஒரு பாடலில் ‘ஐம்புரி’  என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறார். இந்த ஐம்புரி  என்னும் சொல், பிராமணர்களிடத்தில் புழங்கும் சொல். அப்பரோ பிராமணர் அல்ல; ஆயினும் அவர் வேத பாராயணத்தில் புழங்கும் ஒரு சொல்லைப் பயன்படுத்தியது அவர் இந்த விஷயங்களில் எவ்வளவு அறிவுள்ளவர் என்பதைக் காட்டுகிறது. அது மட்டுமின்றி வேறு பல வியப்பான விஷயங்களையும்  தெரிவிக்கின்றது. முதலில் பாடலைக் காண்போம்:

 

இடிப்பான்காண், என் வினையை; ஏகம்பன் காண்;

எலும்பு ஆபரணன் காண்; எல்லாம் முன்னே

முடிப்பான் காண்; மூ உலகும் ஆயினான் காண்;

முறைமையால் ஐம்புரியும் வழுவா வண்ணம்

படித்தான் தலை அறுத்த பாசுபதன் காண்;

பராய்த்துறையான்; பழனம், பைஞ்ஞீலியான் காண்;

கடித்தார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணியான் காண் —

காளத்தியான் அவன், என் கண் உளானே

 

–அப்பர் தேவாரம், ஆறாம் திருமுறை, காளத்தியில் பாடியது.

 

பொருள்:-

சிவபெருமான் என்னுடைய வினையைத் தீர்க்கும் பரம்பொருள்; ஏகம்பனாகக் கச்சியில் வீற்றிருப்பவர்; எலும்பு மாலையை ஆபரணமாக உடையவர். எல்லாச் செயல்களையும் வகுத்து நடத்துபவர்; மூன்று உலகங்களும் அவரே; ஐம்புரி முதலான வேத பாராயணத்தை வகுத்தளித்த பிரமனின் தலையைக் கொய்தவர். பசுபதியாகத் திகழ்பவர்; திருப்பழனம், திருப்பைஞ்ஞீலி ஆகிய திருத்தலங்களில் உறைபவர். நறுமணம் கமழும் கொன்றை மலரைச் சூடியவர்; திருக்காளத்தியில் வீற்றிருப்பவர். அவர் என் உள்ளத்தில் உறைபவர்.

 

 

இங்கு ஐம்புரி என்னும் சொல்லைப் பல உரைகாரர்களும் விளக்குவதில்லை; இது ஒரு அருமையான சொல்; இதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ‘பஞ்சாதி’ என்று பெயர்.

 

காஞ்சி பரமாசார்ய சுவாமிகள் (1894-1994) தனது உரை ஒன்றில் பிராமணர்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களே என்பதை அழகாக விளக்குகிறார். சங்கத் தமிழ் இலக்கியம் முழுதும் நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் பிராமணர்களையும் அவர்களுடைய வேதங்களையும் சடங்குகளையும் குறிக்க தூய தமிழ்ச் சொற்கள் ( மறை, வேள்வி, நான்மறையாளர், இருபிறப்பாளர், அந்தணர் ) பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்த மண்ணின் ஒரு பகுதியாக, சொந்தக்காரர்களாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது என்பார். (கருத்து அவருடையது; சொற்கள் என்னுடையது)

 

அவ்வகையில் பார்த்தால் பஞ்சாதி என்பதையும் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அழகாக தமிழில் ‘ஐம்புரி’ என்று சொல்லாக்கம் செய்தது சிறப்புடைத்து.

ஐம்புரி என்றால் என்ன?

 

பிராமணர்கள் போட்டிருக்கும் பூணூலில் மூன்று வடங்கள் இருப்பதால் முப்புரி நூல் என்பர். அவ்வகையில் பார்த்தால் ஐந்து புரிகள் இருப்பது ஐம்புரி. ஆனால் இது எங்கும் அணியும் நூல் அல்ல. கணக்குப் பார்க்க வகுத்த கால்குலேட்டர்/ கணக்கிடு கருவி!

 

பிராமணச் சிறுவர்கள், வேத பாட சாலைகளில் ஆசிரியரின் காலடியில் அமர்ந்து வேதம் கற்கும் போது அவர் ஐம்பது, ஐம்பது  சொற்களாகச் சொல்லிக் கொடுப்பார். அதை எல்லா மாணவர்களும் பத்து முறை சொல்ல வேண்டும். இதைத் தமிழில் அழகாக திருவை என்பர். திரும்பத் திரும்பச் சொல்லுவதால் திருவை.

இப்படி ஒரு ஐம்பது  சொற்களைச் சொல்லிக் கொடுத்தபின் அடுத்த வரிகளைச் சொல்லுவார். அந்த வரிகளில் ஐம்பாதாவது சொல் எங்கு வருகிறதோ அத்தோடு நிறுத்திவிட்டு அதைப் பத்து முறை சொல்லச் சொல்லுவார். இதுவே பஞ்சாதி; அதாவது ஒவ்வொரு 50 சொல்லும் ஒரு பஞ்சாதி= ஐம்புரி. இது அத்தோடு நிற்பதல்ல; இப்படி ஒவ்வொரு பத்து முறை சொன்னபிறகும் அந்த பிராமணச் சிறுவர்கள் அவர்கள் அணிந்திருக்கும் பூணூலை ஒரு விரலில் ஒரு சுற்று சுற்றிக் கொள்வர். இப்படி ஐந்து பஞ்சாதிகள் முடிந்த பின்னர் ஐந்து விரல்களிலும் நூல் சுற்றப்பட்டிருக்கும். இப்பொழுது அந்த நிமிடம் வரை சிறுவர்கள் எவ்வளவு சொற்களை மனப் பாடம் செய்தனர் அல்லது பத்துப் பத்து    முறை திருப்பிச் சொன்னார்கள் என்று அவர்களுக்கே கணக்குத் தெரியும்.

 

சிலேட்டு வேண்டாம்; குச்சி (பல்பம்) வேண்டாம்; நோட்டு வேண்டாம்; பென்சில் வேண்டாம்; கால்குலேட்டர் வேண்டாம். ஒரு சிறுவன் அந்த நிமிடம் வரை எத்தனைச் சொற்களைப் படித்திருக்கிறான் என்பதை அவன் கைவிரல்களே காட்டிவிடும். என்ன அற்புதமான முறை; அதற்கு என்ன அற்புதமான தமிழ் சொல்! அதை அற்புதமாக நமக்கு நினைவு படுத்தும் அப்பர் பெருமான்!

 

அப்பர் பெருமான் பாடல்களில் நிறைய அற்புத விஷயங்கள் இருக்கின்றன. நால்வரில் அதிக வயது வாழ்ந்தவர் அவர்; அதிக உலக அநுபவம் பெற்றவர் அவர். ஆகையால் போகிற போக்கில் நிறைய விஷயங்களைச் சொல்லுகிறார். அவர் பெரிய வரலாற்று நிபுணர். நரியைப் பரியாக்கிய திருவிளையாடலைச் சொல்லி மாணிக்கவாசகர் தமக்கு முன் னே வாழ்ந்தவர் என்பதைக் காட்டுகி றார். தருமி என்னும் பிராமணப் புலவன் தமிழ்ச் சங்கத்தின் படிக்கட்டுகளில் ஏறி நக்கீரருடன் மோதிய திருவிளையாடலை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார். அந்தக் காலத்தில் எத்தனை வகைக் கோவில்கள் இருந்தன  என்பதை ஒரு பாடலில் அடுக்குகிறார். இன்னொரு பதிகத்தில் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ்ப் பழமொழிகளைப் பட்டியல் இடுகிறார். மகேந்திர பல்லவனுடன் அவர் மோதிய செய்தி நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அப்பர் ஒரு சிவ பக்தர்; ஒரு வரலாற்றுப் பேரறிஞர்.

 

(திருவை, ஐம்புரி பற்றிய விஷயங்களை மாயூரம் சுவாமிநாத சிவாச்சாரியார், திருச்சி கல்யாண சுந்தர சிவாச்சார்யார் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடியபோது அறிந்தேன்; நன்றி)

 

–subham–

 

31 more Quotations from the Pancha Tantra (Post No.3859)

Written by London swaminathan

Date: 28 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 14- 09

Post No. 3859

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

Good Thoughts Calendar, May, 2017

 

Festival Days: 1 May-May Day; 10 Chitra Purnima, Buddha Purnima

Full Moon-10

New Moon-25

Ekadasi-6,21

Auspicious Days- May 7, 12, 17, 18, 29

In the March and April calendars I have given over 60 quotes from the Book of Pancha Tantra; here are 31 more quotes:

1 May Monday

Intelligence and Perseverance

What is impossible if you have intelligence?

What is unachievable if your will is firm?

Who will not fall prey to sweet and smooth tongue?

What is unattainable if you persevere?

 

2 May Tuesday

Fort

Not a thousand elephants,

and not 10,000 horses

can furnish kings with power

that a single fortress can.

 

3 May Wednesday

Impatience

To rush headlong in rash impatience

before measuring one’s own strength and power

against the other’s is to court disaster

like the moth that plunges into a blazing fire

 

4 May Thursday

Fate

Fortune is surely his who constantly strives

it is cowards who wail, O,my fate, it is my fate.

 

5 May Friday

Effort

When men are determined, gods come through for them

as Vishnu, his discus and his divine mount

came at the weaver’s call to help him in his fight (Panchatantra story)

6 May Saturday

Beauty and Virtue

Where beauty is, there virtues dwell

so poets say, neither true, nor well.

 

7 May Sunday

Happiness

Those lost in themselves – they never find happiness

blest are they who desire the happiness of others

 

8 May Monday

Friend

He is friend whom you can trust

as you can trust your mother

what are others but mere acquaintances

 

9 May Tuesday

Grief and Relief

The man who discloses his grief

to a faithful wife, a loyal servant,

a sincere friend, or sensitive master

is bound to find relief

 

10 May Wednesday

Daughter

A daughter is born- start of world of worries

Find the fittest bridegroom – the biggest problem of all;

once wed, will she be happy, or will she weep

Father of a girl – just another name for grief.

11 May Thursday

Daughters- Disasters

No sooner born than her mother’s heart she steals;

growing up she brings pain to loving hearts

given in marriage, she can still bring dishonour

Daughters! Unavoidable disasters

 

12 May Friday

Love for Body

Who in the world does not love his body

however tainted by defects it might be;

once dear, a person remains always dear,

no matter what offences he is guilty of

 

13 May Saturday

Sage and Scoundrel

Does a scoundrel require provocation to fly into a great rage?

Or a saint need kindness to make him calm?

Isn’t it just the same with lime and sugarcane?

it is inherent nature of each

to produce its own flavour distinctive

 

14 May Sunday

Dog’s Tail

Try your very best to honour a rogue

he will still remain true to his nature

You may have a dog sweated,

or rubbed with musk if you choose,

his tail still remains curled

 

15 May Monday

Favours

Even small favours shown to men

richly blessed with a wealth of merits, look great;

The moon’s rays are enhanced, indeed

when they shine over the peaks of Snow Mountain

 

16 May Tuesday

Fools and Dull witted

Lost are a hundred kindness shown to the base;

Lost are a hundred wise maxims spoken to fools

Lost are a hundred words of advice on the incorrigible

Lost are a sage observations on the dull-witted

 

17 May Wednesday

Don’t Talk to fools

A cry in the wilderness

rubbing perfume on a corpse;

planting lotuses on dry ground

incessant rain over salt marshes

adorning the faces of the blind

like these is speaking good sense to fools

 

18 May Thursday

Ungrateful

The slayer of a Brahmana, a drunkard

an impotent man, a breaker of vows

a traitor- for all these the wise prescribe

rites of atonement – for the ungrateful none.

 

19 May Friday

Guests are welcome

Fire is most revered by Brahmnas

Brahmanas are the most revered of all classes

the husband is the only one revered by women

a guest is most revered by the whole world

 

20 May Saturday

Deliberation

 

he who has no time and palace

and of what is right and proper;

who does not know a thing beyond himself

who acts without deliberation

he is fool who reaps no reward.

 

21 May Sunday

Asylum

However angry, we must not spurn

one who has fallen at our feet;

in so doing we scorn all these gods

Brahma, Vishnu, Siva

 

22 May Monday

Living Death

Five endure living death

so sage Vyasa declares;

poor man, sick man, fool, exile and he

who  in perpetuity serves king

 

23 May Tuesday

Right Time, Right Place

Is it right time? is it right place?

Who are friends? what is he cost, and what’s the gain?

And what am I? And what my power and strength?

Time and again, one should ponder over these.

 

24 May Wednesday

How can one not dread a villain’s fierce hate

manifest; like a deadly snake’s venom,

it constantly drips from his lips as words

vicious, beyond all human endurance

 

25 May Thursday

Virtuous

The best of men endowed with virtue

whose rectitude remains unbroken

bear in mind only acts good and well done

and forgets offences and oversight

 

 

26 May Friday

Friendship

I need your friendship; and right now and here;

with great reverence cultivate it I shall

Even what is sullied gains purity

when it touches Ganga’s holy waters

 

27 May Saturday

Bad Friend

A man should shun the friend

who slanders him behind his back

while flattering him to his face;

for he is a jar of poison with milk on top

 

28 May Sunday

Marriage

Where wealth matches wealth and lineage is equal

there marriage or friendship works well

 

29 May Monday

Qualities-Foes

The branches of the great lords of the forest

bend low from the wealth of fruit they bear;

the peacock’s gait is slow and indolent

from the proudly swelling plumage he trails;

in persons endowed with qualities most admirable

most often, those qualities themselves become their worst foes

 

30 May Tuesday

Safety of Life-Asylum

No gift of cows, no gift of land,

nor any gift of food holds pre-eminence;

of all the gifts in the world, say the wise,

the foremost is the gift of safety of life.

 

31 May Wednesday

Forbidden Food

As the breath of life struggles in the throat

even then the wise refrain from forbidden food

and what a trifling mouthful too at that –

for fear of losing both the worlds.

 

–Subham–

 

இள வயதில் என் குழந்தை ஏன் இறந்தது? (Post No.3858)

Written by S NAGARAJAN

 

Date:28 April 2017

 

Time uploaded in London:-  6-11 am

 

 

Post No.3858

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

இள வயதில் என் குழந்தை ஏன் இறந்தது? தந்தையின் துக்கமும் பகவானின் பதிலும்!

 

ச.நாகராஜன்

 

18-9-1945. மதிய நேரம்.

 

ரமண மஹரிஷியின் ரமணாஸ்ரமத்திற்கு வஙகத்திலிருந்து சிலர் வந்திருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் சமீபத்தில் தன் குழந்தையை இழந்திருந்தார். அவ்ருக்கு ஒரே சோகம்.

 

 

அவர் பகவானிடம், “ ஏன் என் குழந்தை இந்த இளம் பிராயத்திலேயே இறந்தது? அது அந்தக் குழந்தையின் கர்மாவினால் தானா அல்லது நாங்கள் அந்த துக்கத்தை அடைய வேண்டுமென்ற எங்களின் கர்மாவினால் தானா?” என்று கேட்டார்.

இதற்கு பகவான் பதில் கூறினார் இப்படி:

 

 

“குழந்தையின் பிராரப்தம் இந்த உலகில் முடிவுக்கு வந்து விட்டதால் அது இறந்து விட்டது. உங்களைப் பொறுத்த வரை நீங்கள் அதைப் பற்றித் துக்கத்துடன் இருக்க வேண் டா.ம் ஆனால் மிக்க அமைதியுடன் எந்த வித பாதிப்பும் இன்றி அந்தக் குழந்தை கடவுளுடையதே. அவர் கொடுத்தார். அவரே எடுத்துக் கொண்டார் என்ற எண்ணத்துட்ன இருக்க வேண்டும்.” என்றார்.

இதைச் சற்று விள்க்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில் பகவான் யோக வாசிஷ்டம் நூலை எடுத்தார்.

 

 

என்ன ஆச்சரியம், அவர் எதைச் சொல்ல நினைத்தாரோ அதே பக்கம் திறந்தது. அதில் உள்ள ஒரு கதை புண்ய, பாவத்தைப் பற்றிய கதை.

அதை அணுக்க பக்தரான ஏ. தேவராஜ முதலியாரிடம் கொடுத்து பகவான் படிக்கச் சொன்னார்.

 

 

அதில் புண்யம் தனது சகோதரன் பாவனாவை அவர்களின் பெற்றோர்கள் இறந்ததைக் குறித்து முட்டாள்தனமாக வருந்த வேண்டாமென்றும், பாவனா எண்ணற்ற பிறவிகளைக் கடந்த காலத்தில் எடுத்திருப்பதாகவும், ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஏராளமான உறவினர்களைக் கொண்டிருந்தார் எனவும் அந்த அனைத்து உறவினர்களையும் பற்றி இப்போது பாவனா துக்கித்து வருத்தப்படுவதில்லை என்றும் ஆகவே அதே போலவே இந்தப் பிறவியில் அவரது தந்தை இறந்ததற்குத் துக்கிக்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுரை கூறியது.

 

 

வங்காள பக்தர் மேலும் கேட்டார்: “ஒரு குழந்தை இறந்து விட்டது, ஆனால் இன்னொருவரோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், இந்த இருவரில் அதிகப் பாவம் செய்தவர் யார்?”

பகவான்: என்னால் சொல்ல முடியாது.

 

உடனே தேவராஜ முதலியார் அவர் கொடுத்த விவரத்தின் மூலமாக யாராலும் யார் இதில் அதிக பாவம் செய்தவர் என்பதைக் கூற முடியாது என்று கூறினார்.

பக்தர்: ஒருவர் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தால் ஞானம் பெறுவதற்காக தன்னை முழுமையாக்கிக் கொள்ள நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டல்லவா?

 

பகவான்: இள்மையில் இறக்கும் ஒருவருக்கு சீக்கிரமே அடுத்த் பிறவி கிடைத்து அந்தப் பிறவியில் ஞானம் பெற இந்தப் பிறவியில் நீண்ட நாட்கள் வாழும் ஒருவரை விட இன்னும் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் இல்லையா?

குழுவினரில் ஒருவர் இதையொட்டி பகவானிடம்,  “எல்லாவற்றையும் துறந்து விட வேண்டுமென்று சொல்லும் போது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நமது செயல்களைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா?” என்று கேட்டார்.

 

 

அதற்கு பகவான், : எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடு என்பதற்கு அர்த்தம் அந்தச் செயல்களால் ஏற்படும் பலன்களைத் துறந்து விட் வேண்டுமென்று தான் அர்த்தம். நான் தான் இதைச் செய்கிறேன் என்ற பாவனையை விட்டு விட வேண்டும் என்றே அர்த்தம். இந்தச் செயல்களைச் செய்வதற்காக வந்திருக்கும் உடல் அவற்றைச் செய்தே ஆக வேண்டும். அந்தச் செயல்களைச் செய்யாமல் விடுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. அவற்றை ஒருவர் விரும்பினாலும் சரி, விரும்பாவிட்டாலும் சரி, செய்தே ஆக வேண்டும்” என்று பதில் அளித்தார்.

 

 

பொருள் பொதிந்த இந்த ச்ம்பாஷணையில் தான் எத்தனை இரகசியங்களை நம்மால் உணர முடிகிறது, கற்க முடிகிறது!

எப்படி வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும், எடுத்த உடலை நன்கு பயன்படுத்தி எப்படி மறைய வேண்டும் என்பதை அழகாக சில சொற்களால் விளக்கி விடுகிறார் பகவான்.

 

 

எடுத்த பிறவிக்கு அணி அடுத்த பிறவி அடையாமல் இருப்பதே தான் என்றால் எடுத்த பிறவியில் எல்லா நல்ல காரியங்களையும் பலனை எதிர்பாராமல் செய் என்பதே பகவானின் அருளுரை!

***

Source : Day by Day Bhagavan by Sri A.Devaraja mudaliyar

 

பெரியாரைப் பகைக்காதே! தமிழ்ப் புலவர்கள் எச்சரிக்கை!! (Post No.3857)

Written by London swaminathan

Date: 27 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 17-50

Post No. 3857

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

பெரியோர்களைப் பகைத்துக் கொள்ளாதீர்கள்; ஏனெனில் ஒரு நொடியில் பெரிய அரசாட்சியையும் கவிழ்த்துவிடக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு உண்டு என்று திருவள்ளுவர் உள்பட பல தமிழ்ப் புலவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

 

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியோடு

நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து (குறள் 898)

பொருள்:-

“குணங்களால் குன்று போல உயர்ந்த பெரியவர்கள், ஒருவனை அழிக்க நினைத்தால், நிலைத்து நின்றவர்களும் கூடக் குலத்தோடு அழிந்து போவார்கள்”— என்று வள்ளுவன் எச்சரிக்கிறான்.

 

ஆனால் அவர்களுக்கு கோபம் வந்த வேகத்தில், தணிந்தும் விடும்.

 

குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி

கணமேயும் காத்தல் அரிது (குறள் 29)

 

நற்குணம் வாய்ந்தவர்கள், சிறு தவறுகளையும் பொறுக்க மாட்டார்கள். கோபப்படுவார்கள் (ஆகையால் கவனம் அவசியம்) — என்பது ஒரு பொருள்.

 

இன்னொரு பொருள்: அவர்கள் கோபப்பட்டாலும் அது கணப்பொழுதில் மறைந்து விடும்; சாபமே தந்தாலும், அந்த சாபத்துக்கு ஒரு விமோசனமும் கொடுத்து விடுவார்கள் என்பது இன்னும் ஒரு பொருள்.

 

நீதி வெண்பா பாடிய புலவர் (பெயர் கிடைக்கவில்லை) சொல்கிறார்:-

அந்தத் தமிழ்ப் புலவர் செப்புவது யாதெனின்:

 

கடவுளுக்கு அவமரியாதை செய்தாலும், மன்னிப்புக் கேட்டால் மன்னித்து விடுவான்; ஆனால் அவனது அடியார்களுக்குத் தீங்கிழைத்தால் கடவுளே கூட மன்னிக்க முடியாது. அந்த அடியாரே மனது வைத்து தயை கூர்ந்தால்தான் கதி விமோசனம்.

 

ஈசனெதிர் நின்றாலும் ஈசனருள் பெற்றுயர்ந்த

நேசரெதிர் நிற்ப தரிதாமே — தேசு வளர்

செங்கதிர்முன் நின்றாலுஞ் செங்கதிர் வன்கிரணந்

தங்கு மணல் நிற்கரிதே தான்

 

தேசுவளர் = ஒளி மிக்க

செங்கதிர் முன் = சூரியனுக்கு முன்னால்

நின்றாலும் = வெய்யிலில் நின்றாலும்

செங்கதிரவன் கிரணம் தங்கும் மணல் = அந்தச் சூரியனின் சூட்டைக் கிரகித்த ஆற்று மணலில்

நிற்க அரிது = நிற்க முடியாது

அது போல

ஈசன் எதிர் நின்றாலும் = எல்லாம் வல்ல கடவுளை எதிர்த்துப் பேசினாலும், செயல்பட்டாலும்

ஈசன் அருள் பெற்று = அந்த இறைவனின் அருள் பெற்ற

உயர்ந்த = உயர்ந்த இடத்தை அடைந்த

நேசர் எதிர் = அடியார்களுக்கு எதிராக

நிற்பது அரிது =நிற்றல் இயலாது.

 

நகுலன், சுமுகன், வேனன், நவநந்தர்கள் அழிந்தனர்!

 

அகந்தையால் அழிந்த மன்னர்களின் பட்டியலை மனு, தனது மானவ தர்ம சாத்திரத்தில் தருகிறார். அவர் சொல்லும் சுமுகன் என்பவன் யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது. சுமேரியாவில் மட்டுமே சுமுகன் என்ற பெயரில் ஒரு மன்னன் இருக்கிறான்.

 

அகத்தியனைப் பகைத்த நகுலன் வீழ்ந்தான்;

மக்களைப் பகைத்த வேனன் விரட்டப்பட்டான்;

பரசுராமன் 21 தலைமுறை மன்னர்களை அழித்தான்;

பிராமணர்களைப் பகைத்த நந்த வம்சத்தை அடியோடு அழித்த சாணக்கியன், மகத சாம்ராஜ்யத்தை தாபிக்க உதவினான்.

 

முஸ்லீம் அரசர்களை வேருடன் சாய்க்க சிவாஜிக்கு சமர்த்த ராமதாசும், ஹரிஹரன், புக்கனுக்கு வித்யாரண்யரும் உதவினர்.

இதைக் கருத்திற்கொண்டே வள்ளுவன் பகர்வான்:-

ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து

வேந்தனும் வேந்து கெடும் (குறள் 899)

 

பொருள்:-

உயர்ந்த கொள்கையுடையவர் கோபப்பட்டால், நாட்டை ஆளும் மன்னர்களும், இடை முறிந்து,  பதவியை இழப்பான் – என்பது வள்ளுவனின் எச்சரிக்கை.

 

எமனை அழைக்காதீர்கள்!

கூற்றத்தை கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு

ஆற்றாதார் இன்ன செயல் (குறள் 894)

 

பொருள்:-

பெரியவர்களுக்கு தீங்கு செய்தவர்கள், பின்னால் வரக்கூடிய யமனுக்கு அழைப்பிதழ்  அனுப்பி என்னை இப்போதே கூட்டிச் செல் என்று சொல்லுவதற்குச் சமம்.

—Subham–

Curiosity and Cynicism Anecdotes (Post No.3856)

Compiled by London swaminathan

Date: 27 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 9-11 am

Post No. 3856

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

What made the deepest impression upon you? inquired a friend one day, of Abraham Lincoln, when you stood in the presence of the falls of  Niagara, the greatest of natural wonders?

“The thing that struck me most forcibly when I saw the Falls”, Lincoln responded with characteristic deliberation, “was where in the world did all that water come from?”

 

Xxx

 

Cynisim anecdotes 

Dr Johnson was told that a certain cynic of his acquaintance maintained that there was no distinction between virtue and vice.

“If he does really think there is no distinction between virtue and vice, answered Dr Johnson,

“Why, sir, when he leaves our houses let us count our spoons”.

Xxx

 

Civilization

 

Someone once asked the former Prince of Wales

“What is your idea of civilisation?”

“It is a good idea”, replied the prince

“Somebody ought to start it”.

 

Xxx

When it was remarked that Fouche, an associate of Talleyrand under Napoleon, had a profound contempt for human nature,Talleyrand replied, “To be sure; he has made a careful study of himself .”

 

Xxx

 

Gibbet

In one of his travels Mungo Park, the African explorer, traversed a wide extent of uncultivated regions, but at last he chanced upon a gibbet,

“The sight of which, said he, gave me infinite pleasure, as it proved that I was in a civilised society”.

 

Xxx

No Steps Backwards

 

When the motto of Hanover club of Gottingen, to which as a student he had belonged, was quoted to him as applicable to his own life, Bismarck reflected, “Yes, no steps backwards, but a good many zig-zags”  .

 

Xxxxx

 

ரமண தரிசனத்தின் போது கண்களில் நீர் வருவது ஏன்? (Post No.3855)

Written by S NAGARAJAN

 

Date:27 April 2017

 

Time uploaded in London:-  6-50 am

 

 

Post No.3855

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

 

ரமண சாரல்

 

ரமண தரிசனத்தின் போது கண்களில் நீர் வருவது ஏன்?

.நாகராஜன்

 

 

1945ஆம் வருடம். ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி.

வங்க மொழியில் சிறந்த எழுத்தாளரும் கவிஞருமான ஹரீந்த்ரநாத் சட்டோபாத்யாயா பகவான் ரமண மஹரிஷியின் முன் அமர்ந்திருந்தார். ரமணாஸ்ரமத்திற்கு அவர் வருது இது மூன்றாவது முறை.

 

 

பேச்சுக்கள் பல திசையில் சென்று கொண்டிருந்தன. திடீரென்று அவர் பகவானிடம், “பகவானே! சில சமயம் உங்கள் முன்னால் பேச்சு வராமல் கண்களில் நீர் சொரிகிறதே, அது ஏன்?” என்று கேட்டார்.

 

‘தானாகவே இப்படி கண்களில் நீர் வர பேச்சற்று இருப்பது பக்தியினால் தான்’ என்று அருளினார் பகவான்.

அதைத் தொடர்ந்து தனது அனுபவங்களை அவர் சொல்லலானார்.

 

 

மதுரையில் அவர் கோவிலுக்குச் சென்று சிலையின் முன் நிறகும் போது “தானாகவே தன் கண்களிலும் நீர்ப் பெருக்கு ஏற்பட்டு வழிந்தோடும். இது ஆனந்தம் அல்லது வலியினால் அல்ல, பக்தியினால் தான்”என்று விவரித்த பகவான்,

“இங்கு திருவண்ணாமலைக்கு வந்தவுடன் கூட சில புத்தகங்களின் பகுதிகளைப் படிக்கும் போதோ அல்லது கேட்கும் போதோ கூட  கண்களில் நீர் வரும்” என்றார்.’

 

அதைத் தொடர்ந்து அவர் விரூபாக்‌க்ஷி குகையில் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தைச் சொன்னார்.

அப்போது அவருக்கு வயது 22 தான்.

 

ஒரு நாள் குகைக்கு வெளியில் இருந்த ஒரு பாறையின் மீது அவர் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது எட்டு அல்லது பத்து வய்து பையன் ஒருவன் அவரிடம் வந்தான். நல்ல களையுடைய இளைஞன் ஒருவன் இப்படி கஷ்டமான தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கச் சகிக்காத அவன் மிகுந்த இரக்கத்துடன் அவரிடம் வந்து கேவிக் கேவி அழலானான்.

 

 

இந்த சம்பவத்தைச் சொல்லி நிறுத்திய பகவான் சிறிது நேரம் கழித்து, “அவன் ஏன் அழுதான்  அவனுக்கு ஏன் என்னைப் பார்த்ததுமே கண்களில் நீர் வந்தது என்பதற்கான காரணத்தை யார் சொல்ல முடியும்?” என்று கூறி நிறுத்தினார்.

 

இதற்கு முன்பாக ஒரு நாள் பகவான் தான் மதுரையில் இருந்த போது கடவுள் எப்படி வருவார் எங்கே தோன்றுவார் என்று ஏங்கி இருந்தவாறே இருந்ததையும் ஆகாயத்தைப் பார்த்தவாறே அங்கிருந்து எப்போது வருவார் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்ததையும் கூறினார்.

 

 

இப்படி பகவான் அபூர்வமாக தன்னைப் பற்றிய சில சம்பவங்களை அவ்வப்பொழுது கூறியதுண்டு.

 

இதிலிருந்தே அவர் மதுரையில் இருந்த போதே அந்த சின்ன வயதிலேயே அவரது இறை நாட்டம் முழு வீச்சில் இருந்தது என்பதையும் அது இறையருளால் அவர் ஆட்கொள்ளப்பட்டதையும் தெரிவிக்கிறது.

பகவானின் ஞானி நிலை ஒரு பக்கம் இருந்ததெனில் அவர் வாழ்ந்த உலகியலுக்கு ஏற்ப அவரது பக்தி நிலையும் அதனால் ஏற்பட்ட வெளிப்பாடுகளையும் கூட அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றில் காண்கிறோம்.

 

 

பெரிய புராணத்தில் நாயன்மார்களின் சரித்திரத்தைப் படிக்கக் கேட்கும் போது அருவி போல அவர் கண்களிலிருந்து நீர் வழியும்.

முழு இறைபக்தியின் வெளிப்பாடாக ஒரு ஞானிக்கும் கூட கண்ணீர் வரும் என்பதையும் அவரே கூட கூறி இருக்கிறார் அல்லவா!

***

Source ; Day by Day with Bhagavan by Sri A.Devaraja mudaliyar

 

 

Cheerfulness Anecdotes (Post No.3854)

Compiled by London swaminathan

Date: 26 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 20-05

Post No. 3854

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

Cheerfulness and Philosopher

 

When they reached Bolt Court, Edwards said to Dr Samuel Johnson,

“You are a philosopher, Dr Johnson. I have tried too, in my time, to be a philosopher; but I don’t know how, cheerfulness was always breaking in.

Xxx

Dealing with Inevitable!

“Uncle Joe, said Albert Edward Wiggam , the author, meeting an old Negro who was always cheerful in spite of having had more than his share of life’s troubles,

“How have you managed to remain so cheerful and calm?”

“Well, I will tell you, replied uncle joe. I have just learned to cooperate with the inevitable.”

 

Xxx

 

Dying Easier

When Thomas Hart Benton’s house in Washington was burned Benton left Congress and came to the ruin of his house. As he looked at it,he said, “It makes dying easier. There is so much less to leave.”

Xxxx

Conscience Anecdotes 

There is a tradition to the effect that Noel Coward once sent identical notes to the twenty most prominent men in London, saying,

“All is discovered. Escape while you can.

All twenty abruptly left the town”.

Xxxx

 

Many Consciences

To a friend who defended the behaviour of his upper chamber saying

“At least you find consciences there. Talleyrand replied.

Ah, yes, many, many consciences.  Semonville, for example, has at least two”.

 

Xxxx

 

Carelessness Anecdote

Hey wood Brown was noted for the general carelessness and disarray of his dress and personal appearance. One story has it, that on the occasion when Broun and a number of other war correspondents were presented to General Pershing, the general eyed the journalist with some concern and said, “Have you fallen down, Mr Broun?”

Xxxx

 

 

குரு ஏன் அவசியம்? தமிழ்ப் புலவரும் பரமஹம்சரும் தரும் தகவல் (Post No.3853)

Written by London swaminathan

Date: 26 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 9-23 am

Post No. 3853

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

ஒருவருக்கு ஆன்மீகப் பாதையில் முன்னேற குரு அவசியம் என்பது இந்துக்களுக்குத் தெரியும். ஆயினும் ஏன் அவசியம் என்பதைத் தெளிவாகக் கூறுகின்றனர் நீதி வெண்பா பாடிய புலவரும் ராமகிருஷ்ண பரம்ஹம்சரும்.

 

இறைவன் என்பவன் எங்கும் நிறைந்த ஜோதி- காட்டுத்தீ

குரு என்பவர் விளக்கு

ஆயினும் வெளிச்சம் வேண்டுவோரோ அல்லது நெருப்பு வேண்டுவோரோ காட்டுத் தீயிடமோ சூரியனிடமோ நெருங்கிப் போக முடியுமா?

முடியாது.

விளக்கை நெருங்கலாம்; பயன்படுத்தலாம். வெளிச்சமும் கிடைக்கும்; அதி.லிருந்து நெருப்பை எடுத்து இன்னொரு விளக்கும் ஏற்றலாம்; அடுப்பையும் பற்றவைத்து சமைக்கலாம்.

 

முற்று மிறை செயலே முற்றிடினுந்  தன்னருளைப்

பெற்றவர்தம் பாலே பெரிதாகும் – பற்றுபெருந்

தாபத்  திடத்தே தழன்றிடினும் நற்சோதி

தீபத் திடத்தே சிறப்பு

நீதி வெண்பா பாடல் (புலவர் பெயர் தெரியாது)

 

பொருள்:–

நல் சோதி =நல்ல ஒளி

பற்று பெரு தாபத்திடத்து = பற்றக் கூடிய பெரிய காட்டுத் தீயினிடத்தில்

தழன்றிடினும் = ஒளி விட்டாலும்

தீபத்திடத்தே = விளக்கினிடத்திலேயே

சிறப்பு = அந்த ஒளிக்குச் சிறப்பு ஆகும்

(அது போல)

 

முற்றும் = உலகெங்கும்

இறை செயல் = கடவுளின் அருள்

முற்றிடினும் = நிறைந்திருந்தாலும்

தன் அருளைப் பெற்றவர்தம் பாலே = ஆண்டவனின் அருளைப் பெற்ற அடியாரிடத்திலேதான்

பெரிதாகும்= இறைவன் அருள் அதிகமாகக் கிடைக்கும்.

 

அதாவது எளிதில் பெறலாம்.

 

 

சதுரங்க (Chess செஸ்) விளையாட்டும் குருவும்

 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்கிறார்:- ” சதுரங்க விளையாட்டை ஆடிக் கொண்டிருப்பவர்களைவிட, ஆட்டத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் எந்தக் காயை நகர்த்துவது சரியான ஆட்டமாகும் என்பதை நன்கு சொல்லக்கூடும். உலகத்திலுள்ள மனிதர்கள் தாங்கள் வெகு சமர்த்தர்கள் என்று கருதுகின்றனர். ஆனால் பணத்தாசை, கௌரவ (புகழ்) ஆசை, விஷய சுகங்கள் இவை போன்ற உலகப் பற்றுகள் அவர்களை விட்டபாடில்லை. விளையாட்டில் கலந்திருப்பதனால் சதுரங்கக் காயை சரியானபடி நகர்த்துவதற்குச் சாத்தியமில்லாமற் போகின்றது. உலகத்தைத் துறந்த புண்ய புருஷர்கள் அதனுள் சம்பந்தப் பட்டிருப்பது இல்லை.  அவர்கள் சதுரங்க ஆட்டத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் போன்றவர்கள்.  விஷயங்களின் உண்மைச் சுபாவம் அவர்களுக்குத் தெரிகின்றது.

 

உலகத்தில் உழலும் மனிதர்களைவிட அவர்களே விஷயங்களை நன்றாக எடை போடமுடியும். அதாலால் நல்ல வாழ்க்கையை விரும்புவோர், ஈசுவரனைத் தியானித்து அவனை நேரில் கண்டவர்களின் சொற்களில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ஒரு வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை கேட்க எப்படி வக்கீலிடம் போகிறோமோ அப்படி ஆன்மீக விஷயங்களுக்குக் குருவிடம் போக வேண்டும்.

 

ஒரே குரு ஏன்?

நமக்குக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்களைக் கற்பிக்கும் ஒவ்வொருவரையும் குரு என்று சொல்லாமல் ஒரே ஒருவரை மட்டும் குரு என்று சொல்ல வேண்டிய  அவசியம் என்ன?

 

முன்பின்னறியாத தேசத்திற்கு நீ போனால், அவ்விடங்களில் பரிச்சயமுள்ள ஒரு வழிகாட்டியை (Guide கைடு)  நம்பி அவன் சொல்கிறபடி நீ நடக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் அங்கு பலபேர் சொல்கிறபடி நடந்தால் நீ நிச்சயமாகத் தடுமாறிப்போவாய். அது போல ஈசுவரனை அடையும் முயற்சியில், அவரிடம் போகும் வழியைத் தெரிந்துகொண்ட ஒருவரின் — ஒரு குருவின் — புத்திமதியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

24 குருக்கள்

 

குரு ஒருவராக இருப்பினும் உப குருக்கள் பலர் இருக்கலாம். எந்த ஒன்றையும் யாரிடமிருந்து கற்றாலும், அவர் ஒரு உப குரு ஆகின்றார். மஹானான அவதூதருக்கு அப்படிப்பட்ட உப குருக்கள் இருபத்து நான்கு பேர் இருந்தனர்”.

 

இது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்னது.

–சுபம்–

God is Wild Fire, Guru is a Lamp! (Post No.3852)

Written by London swaminathan

Date: 26 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 8-27 am

Post No. 3852

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

Why do we need a Guru? A spiritual teacher. Sri Ramakrishna Paramahamsa and an anonymous Tamil poets give different answers.

 

An anonymous Tamil poet in the Tamil didactic work Neethi Venpa says:

God is like wild fire and Guru is like a lamp. When we need heat, and fire we don’t go to wild fire. We just use the lamp to drive darkness or light another lamp or to get fire to light the oven or gas stove. God’s grace is everywhere, but not all of us can use it. A little lamp can be used by every one. Gurus are like the lamps, easily accessible and usable.

Chess Game and Guru

Sri Ramakrishna Paramahamsa says,

At a game of chess, the on-lookers ca tell what the correct move is, better than the players themselves. Men of the world think that they are very clever, but they are attached to the things of the world – money, honours sense pleasures etc. As they are actually engaged in the play, it is hard for them to hit upon the right move.

 

Holy men who have given up the world are not attached to worldly objects. They are like the on-lookers at a game of chess.  They see things in their true light and can judge men better than the men of the world. Hence, in living the holy life, one must put faith only in the words of those who meditate upon god and who have realised Him. If you seek legal advice, will you not consult lawyers who are in the profession? Surely you will not take the advice of the man in the street.

 

Single Guru is a Must:

What is the necessity of calling a particular man our Guru instead of  calling everyone who teaches us something by that designation? When going to a strange country, one must abide by the  directions of the guide who knows the way. Taking the advice of many would lead to utter confusion. So in trying to reach God one must implicitly follow the advice of one single guru who knows the way to God.

 

24 Upa Gurus!

The Guru is only one but Upa Gurus (subsidiary teachers) may be many. He is an Upa guru from anything whatsoever is learned. The Great Avadhuta, (an ascetic of a high order in the Bhagavata) had 24 such upa gurus.

 

–Subham —

பாரதியும் ஏ.வி.எம்-மும் – சில உண்மைகள்! (POST No.3851)

Written by S NAGARAJAN

 

Date:26 April 2017

 

Time uploaded in London:-  5-52 am

 

 

Post No.3851

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 28

 

பாரதியும் ஏவிஎம்மும் – சில உண்மைகள்!

 

ச.நாகராஜன்

 

    பாரதியும் ஏவிஎம்மும் என்ற இந்த மின்னுலை எழுதியவர் ஹரி கிருஷ்ணன். 2000ஆம் வருட இறுதியில் அகத்தியர் குழுவில் எழுதி பின்னர் சிஃபி.காமால் தொடராக இது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

 

 

பாரதியின் பாடல்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாகக் கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்று பாரதி பக்தர்கள் பெரும் முயற்சி எடுத்தனர். அதைப் பற்றிய உண்மை வரலாற்றை அலசி ஆராய்ந்து உண்மைகளைத் தரும் நூல் இது.

முக்கியமாக பாரதியாரின் நூல்களை ஏவி. மெய்யப்பச் செட்டியார் காப்புரிமை பெற்று வைத்திருந்ததையும் அவரிடமிருந்து அது தமிழக அரசால் பெறப்பட்ட விதத்தையும் அதில் அடங்கி இருக்கும் “உண்மைகளையும்” தருவது இந்த நூலாசிரியரின் நோக்கம்.

 

 

மஹாகவி மறைந்த 1921ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதமே ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. இதற்கு திலகர் ஸ்வராஜ்ய நிதியிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாயும் தமிழ் மக்கள் உதவிய நிதி ரூபாய் பன்னிரெண்டும், ரங்கூனிலிருந்து வந்த நிதியாதாரமும் சேர்ந்து ஒரு தொகை கிடைத்தது. பாரதி ஆசிரமம் என்ற ஒரு அமைப்பை மஹாகவியின் மனைவியார் செல்லம்மா பார்தியும், பாரதியின்  மைத்துனர் ரா.அப்பாதுரையும் சேர்ந்து ஏற்படுத்தினர்.

 

 

1924இல் பாரதியாரின் இளைய மகள் சகுந்த்லாவுக்குத் திருமணம் நடந்த போது பாரதியாரின் பாடல்கள் அடகு வைக்கப்பட்டு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடனாகப் பெறப்பட்டது. பாடல்கள் அதிக விற்பனையை எட்டாத நிலை.

பாரதியின் தூரத்து உறவினரான ஹரிஹர சர்மாவும் பாரதியாரின் தம்பி சி.விசுவநாதனும் இயன்ற அளவு பாரதியாரின் பாடல்களைப் பரப்ப முயன்றனர்.

பாரதியின் பஜனை சமாஜம் என்ற அமைப்பை மதுரையில் சீனிவாச வரதன் ஆரம்பித்து வீதி தோறும் பாரதி பஜனைகள் செய்தார்.

 

 

பாரதியாரின் பாடல்களை தமது நாடகங்களில் எஸ்.ஜி.கிட்டப்பா போன்றோர் பாடிப் பரப்பினர்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் எஸ்.சத்தியமூர்த்தி அரும் பாடு பட்டு பாரதியாரைப் பரப்ப பெரு முயற்சி எடுத்தார்.

1931ஆம் ஆண்டு பாரதியாரின் பாடல்களை ஒலிப்பதிவு செய்யும் உரிமையை திரு ஏ.வி.மெய்யப்ப செட்டியார் நானூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டார்.

 

ஆனால் இந்த பாடல்களை ஏவி எம் வாங்கியது பற்றி எதிரொலி விசுவநாதன் என்னும் பாரதி பக்தர் வேறு விதமாகக் கூறுகிறார். பாரதியாரின் தம்பி சி.விசுவநாதன் 1941க்கும் 1944க்கும் இடையில் ஒரு மார்வாடி கடையில் பாரதியாரின் பாடல்களைப் பாடும் உரிமையை விற்று விட்டார். அவரிடமிருந்து  ஏவிஎம் அதிகப் பணம் கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டார்.

 

 

இத எதிரொலி விசுவநாதனின் தகவல்.

1944ஆம் ஆண்டு தமிழ் எழுத்தாளர் மாநாடு கோவையில் நடந்தது. அதில் அ.வெ.ரா. கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் தனி நபரிடமிருந்து பாரதி பாடல்களை “மீட்க வேண்டும்” என்ற கோரிக்கையை முன் வைத்தார். இதற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் ஆதரவு பெருகியது.

 

அவ்வை டி.கே சண்முகம், எழுத்தாளர் நாரண துரைக்கண்ணன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் இதற்குத் தங்கள் ஆதரவை நல்கினர்.

 

 

 1947இல் பாரதியின்  மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டது. அதையொட்டி வெளியிடப்பட்ட மலரிலும் மற்றும் நாளிதழ்களின் சிறப்பு மலர்களிலும் கூட பாரதியாரின் பாடல்களை வெளியிட ஏவிஎம்மின் அனுமதி தேவைப்படவே அவரது அனுமதி பெறப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

11-3-1948இல் பாரதி விடுதலைக் கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு வ.ரா. தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். நாரண.துரைக்கண்ணன், அ.சீனிவாசராகவன் ஆகியோர் துணைத் தலைவர்களாகவும் திருலோக சீதாராம் மற்றும் வல்லிக்கண்ணன் ஆகியோர் செயலாளர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

 

 

4.8.1934 அன்று ஜோஷிங்லால் மேத்தா “வாங்கிய” பாரதியாரின் பாடல்களை ஏவிஏம் 10-9-1946 அன்று “வாங்கினார்.” அவர் மூன்றண்டுகள் பாரதியாரை “தம்மிடம் வைத்திருந்தார்”.

இந்த நிலையில் வ.ராவின் மணி விழா நடைபெற இருந்தது. அதற்கு நிதியுதவி செய்யும் முக்கியமானவர்களில் கல்கி ஒருவர். அவர் வ.ராவிடம் மெய்யப்ப செட்டியாரை எதிர்த்து பாரதி விடுதலைக் கழகத்தில் தலைவர் பதவி வகிக்க வேண்டாமென்று கேட்டுக் கொள்ள தலைவர் பதவியை நாரண.துரைக்கண்ணன் ஏற்றார்.

 

 

இதற்கிடையில் ஔவை சண்முகம் சகோதரர்கள் பில்ஹணன் என்ற தமிழ் படத்தை 1948ஆம் ஆண்டு எடுக்க அந்தப் படத்தில் பில்ஹணன் நாடகத்தில் வரும் பாரதியாரின் பாடல்களை அப்படியே பயன்படுத்தி இருந்தனர். தன் அனுமதியின்றி திரைப்படத்தில் அந்தப் பாடல்களைப் பயன்படுத்தியது தவறு என்று பாரதியாரின் “உரிமையாளரான” மெய்யப்பர் ஒரு அறிக்கையை விடுத்தார்.

 

 

இதை அடுத்து மண்டபம் கட்டி மகிழ்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு பாரதியை விடுவிக்க வேண்டாமா என்று டி.கே.எஸ். சகோதரர்கள் தமிழ் மக்களின் முன் ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தனர். இதனால் வெகுண்ட மெய்யப்பர் அவர்கள் மீது கோவை நீதிமன்றத்தில்  வழக்குத் தொடுத்தார்.

முன்பே பாரதியாரின் பாடல்களை வெளியிட்ட பரலி சு.நெல்லையப்பர் வழக்கில் சாட்சி சொல்ல முன் வந்தார். பாரதியாரின் கைப்பட எழுதப்பட்ட கடிதங்களை நெல்லையப்பர் நீதிமன்றம் முன் வைத்து பாரதியார் தமிழர்களின் சொத்து என்றார்.

 

 

ஏவிஎம்மின் வழக்கு நீதி மன்றத்தில் தோற்றது.

பாரதியார் ‘விடுதலை’யானார்.

 

அப்போது மத்ராஸ் பிராந்தியத்தின் முதல்வராக இருந்த ஓமந்தூர் ரெட்டியாரை பாரதி விடுதலைக் கழகத்தார் சந்தித்து பாரதியின் பாடல்களை நாட்டுடமை ஆக்க வேண்டுமென்று வேண்டினர்.

 

அவரது குடும்பத்தினரிடமிருந்து இதற்கான ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும் என்றார் முதல்வர்.

 

உடனடியாக ஐவர் அடங்கிய குழு பாரதியாரின் மனைவியார் செல்லம்மா பாரதியைச் சந்தித்தது. அவர் மனமுவந்து அற்புதமான ஒரு கடிதத்தை எழுதி ஒப்புதலை அளித்தார்.

பின்னர் ஒரு நாள் வெரி அர்ஜெண்ட் என்று இரவு ஏழு மணிக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் மெஸஞ்சர் மூலமாக உடனடியாகத் தன்னைச் சந்திக்க  மெய்யப்பருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஓமந்தூர் ரெட்டியார்.

 

 

எட்டு மணிக்கு அவரைச் சந்தித்த ஏவிஎம் இந்தக் கணமே அரசுக்கு உரிமையை மாற்றி வழங்கி விடுகிறேன் என்று கூற, பாரதியார் பாடல்கள் அரசின் வசம் வந்தன.

 

நாரண துரைக்கண்ணனின் குழந்தை டிப்தீரியாவில் அவஸ்தைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது அதையும் பொருட்படுத்தாமல் நாரண துரைக்கண்ணன் பாரதி பணிக்காக ஓடோடிச் சென்றார். அவரது குழந்தை இறந்து விட்டது.

 

     பல பேரின் உழைப்பும் தியாகமும் பாரதியாரின் மீது கொண்ட பக்தியும் அதற்கு அடிப்படையில் தமிழ் பக்தியும் தேச பக்தியும் இருந்ததால் பாரதியார் நிஜமாகவே தமிழ் மக்களுக்குச் சொந்தமானார்.

 

 

   மேலே கண்ட விவரங்களை வரிசையாக அழகுற ஹரி கிருஷ்ணன் தெரிவிக்கிறா இந்த நூலில்.

   பாரதி பக்தர்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் இது.

 

    ஆனால் நூல் முழுவதும் கொப்பளிக்கும் கோபமும் எரிச்சலும் மெய்யப்பரின் மீதான காரசாரமான வார்த்தைகளும் நூலின் நல்ல ஆய்வு நோக்கத்தைச் சற்று தடம் பிறழச் செய்கிறது.

 

 

பாரதியாரின் பாடல்களை வாங்கி மெய்யப்பர் பொருள் ஈட்டினார் என்பது நூலாசிரியரின் உள்ளார்ந்த மனதிலிருந்து எழும் ஆதங்கம்.

 

 

பாரதியாரின் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மெய்யப்பரை காப்பாற்றி, “வரலாற்றின் உண்மையை மறைத்தும் திரித்தும் எழுதுவது எத்தனை வெட்கக்கேடு என்று ஹரி கிருஷ்ணன் தனது வேதனையைக் கொட்டித் தீர்க்கிறார்.

 

 

கோபம், எரிச்சல், ஏமாற்றம், வேதனை ஆகியவற்றைச் சற்றுத் தூரத் தள்ளி வைத்து விட்டு, விடப்பட்டிருக்கும் சில உண்மைகளையும் ஆவணங்களையும் சேர்த்து இன்னும் நல்ல விதமாக இன்னொரு பெரிய நூலை ஹரி கிருஷ்ணன் எழுதினால் அது பாரதி இயலுக்கு உகந்த ஒரு சிறப்பான நூலாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.

தமிழுக்கும் அது அணி சேர்க்கும்.

 

 

ஹரி கிருஷ்ணனுக்கு எமது பாராட்டுகள்.

இந்த நூலை இணைய தளத்தில் கீழ்க்கண்ட தொடுப்பில் இலவசமாகத் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்;

 

http://www.freetamilbooks.com/ebooks/bharati-and-avm