ஹேப்பி பர்த் டே டூ யூ! பூமிக்கு பிறந்த நாள்!

Happy_Birthday_Cake_2013

நாம் வாழும் பூமிக்கு அக்டோபர் 23ஆம் தேதி 6017—ஆவது பிறந்த தினம் என்ற செய்தியை லண்டன் மெட்ரோ பத்திரிக்கை சில நாட்களுக்கு முன் வெளியிட்டது. உண்மையில் பூமியின் உண்மையான வயது 14 பில்லியன் ஆண்டுகள். அப்படியிருக்கையில் இந்த விந்தையான 6017 என்ற எண் எங்கிருந்து வந்தது? 1654 ஆம் ஆண்டு ஆர்மாக் ஆர்ச்பிஷப் ஜேம்ஸ் உஷர் பூமியின் வயதைக் ‘கண்டுபிடித்தார்’. பைபிள் கணக்குப்படி பூமி தோன்றியது கி.மு 4004 அக்டோபர் 23 என்ற “மகா பெரிய உண்மையை வெளியிட்டார்” என்பதையும் மெட்ரோ பத்திரிக்கை குறிப்பிட்டது.

பூமிக்குப் பிறந்தநாள் ‘கேக்’ செய்ய எவராலும் இயலாது. சந்திரன் அளவுக்கு அல்லவா செய்ய வேண்டும்!
இந்த அபத்தமான கணக்கை கிறிஸ்தவ உலகம் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டது.!! போனால் போகட்டுமே! நமக்கென்ன? என்று இந்துக்கள் சும்மா உட்காரமுடியாது. ஏனெனில் இந்தியாவைப் பற்றியும், இந்துமத நூல்கள் பற்றியும் ஆராய்ச்சி நூல்கள் எழுதிய வெள்ளைத் தோல் கிறிஸ்தவ அறிஞர்கள் கி.மு.4004ல்தான் உலகம் தோன்றியது என்று பலமாக நம்பியதால் ரிக் வேதம் முதலிய நூல்களுக்கு மிகமிகத் தவறான வயதைக் கணித்தார்கள். இந்துமதம் பற்றிய எதையும் பிற்காலத்தியது என்று முத்திரை குத்தினார்கள். அப்போது ஆங்கிலம் கற்ற இந்திய அறிஞர்களும் வாயை மூடிக்கொண்டு அந்த தேதியை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

manvanatara

இந்தியவியல் பற்றி ஆராய்ந்து இந்துமத நூல்களின் காலத்தை மட்டமாகக் கணக்குப் போட்டு, ஆரிய திராவிட விஷ வித்துக்களை ஊன்றிய வெள்ளைத்தோல் அறிஞர்கள் கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய, யூதமத நூல்கள் பற்றி குறைகூறவும் இல்லை, விஷமத்தனமான விமரிசனமும் செய்யவில்லை. அங்கே இனப் பூசல்களையும் திணிக்கவில்லை. நிறைய புத்தகங்களைப் படிப்போருக்கு இந்த பெரிய உண்மை வெள்ளிடை மலை என விளங்கும்.

விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி ‘பிக் பேங்’ எனப்படும் ‘மாபெரும் வெடிப்பு’ நிகழ்ந்தது 1400 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. இந்துக்கள் சொல்லக்கூடிய மன்வந்தரக் கணக்கும் இதுவும் கிட்டதட்ட ஒத்துப் போகிறது. இந்துக்கள் பூஜை செய்கையில் சொல்லப்படும் சங்கல்பத்தில் “14ஆவது மன்வதரமான வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் இந்த ஆண்டில் இந்த மாதத்தில் இன்ன திதியில் இதைச் செய்கிறேன்”– என்று சொல்லுவார்கள்.

இறைவன் உலகத்தைத் தோற்றுவித்த ஆறாவது நாளன்று களி மண்ணி லிருந்து முதல் மனிதனைத் தோற்றுவித்தான் என்றும் கிறிஸ்தவ அறிஞர்கள் நம்பினார்கள். இதை எல்லாம் தெரு மூலைகளில் நின்று பாடிக்கொண்டு தேவன் மீண்டும் வரப்போகிறான் என்று கூவிக் கொண்டிருந்த காலையில், இந்துக்களோவெனில் விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் முதலியவற்றில் சஹஸ்ர கோடி யுக கணக்குகளப் போட்டுக் கொண்டிருந்ததை “இந்துக்கள் கணித மேதைகள்” என்ற போன கட்டுரையில் விளக்கிவிட்டேன். இது மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்! இமயத்துக்கும் மண்ணாங்கட்டிக்கும் உள்ள அளவுக்கு அறிவு விரிசல்!

இப்போது புரிகிறதா? ஏன் இந்தியாவுக்கும், இந்துமத நூலகளுக்கும் குறைவான வயதைக் கணித்தார்கள் என்று. பாரதியாரோவெனில்—-

“தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் அறிந்திடும் சூழ்கலைவாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்”

—என்ற நித்திய சத்தியத்தை பாடல் வடிவில் நமக்குப் போதித்து தூங்கிக் கிடந்த இந்துக்களை உசுப்பிவிட்டார்.

history.bigbang
contact london swaminathan:- swami_48@yahoo.com

Happy Birth Day to you! Happy Birth Day to Earth!

Relative_satellite_sizes

The Big Blue Marble, our Earth, celebrated its 6017th birth day on 23rd October 2013!!! Unfortunately no cake was big enough for it. We have to prepare a birthday cake to the size of moon! Archbishop of Armagh James Ussher, concluded in 1654 that the Earth had been created on October 23, 4004 BC, making the Earth today 6017 years old! Christians believed that Adam (first man) had been crafted from dust on Day 6. White skinned European Christian scholars who strongly believed in these absurd calculations made big blunders in estimating the date of Hindu scriptures. They underestimated everything Hindu. Voracious readers would have noticed that these white skinned Indologists never criticized anything that is Christian, Muslim or Jew (All Semitic religions).

manvanatara

“Sahasra Koti Yuga Dharine Nama:”
While followers of other religions were standing in the street corners and singing the glory of Our Lord, Hindu children were reciting Vishnu Sahasra Nama stotra/hymn (Part of Mahabharata), which praised Vishnu who sustains the universe for 10,000 million yugas. The interesting thing about Yuga is that a Chathur yuga is 4,32,000 years. So this line –SAHASRA KOTI YUGADHARINE NAMA: from Vishnu Sahasra Nama Hymn—means 10,000 million X 4,32,000 years.

All these numbers are just symbolic. Because Hindus believe that God is beyond time (Kalathrayaatheetha:). Vishnu Sahasranama says God is Bhootha BHavya Bhavath Prabhu:–meaning ‘He is the master of three phases of time—the past, the present and the future’. Hindus knowledge in mathematics is amazing. Their knowledge about TIME is more amazing (I have already written about it in my two part article Hindus’ Future Predictions and Time Travel by Two Tamil Saints).

Manvantara
Hindu calculation of Manvantara approximately coincides with the time of Big Bang which happened 14 billion years ago. Now we are living in the 14th manvantara which is repeated by all the Hindus on Puja days (in the Sankalpa). Brahmins say that “we do the ritual on such and such day in the 14th manvanatara i.e.Vaivasvata Manvantare”.

history.bigbang

We come across Sanskrit words Sahasra (1000) and Koti (ten million) in Tamil and Sanskrit literature innumerable times. Famous Tamil poet Tiruvalluvar in his Tirukkural used ‘koti/crore’, seventy crores (couplet 639)and crores after crores in many couplets. The crores after crores phrase (Adukkiya Koti) may mean a bigger number!

Even before the astronomers wrote in science books that there are millions of galaxies and millions of suns, Hindu children were singing a Ganapati sloka/hymn with the words ‘Surya Koti samaprabha’ meaning brightness equal to 10 million suns.

Viveka Cudamani of Adi Shankara has a sloka that says human birth is rare and liberation is attained except through the well earned merits of a hundred crores of births (1000 million births). Hindus recite these numbers in their day to day hymns. Unless the general public is familiar with the decimal system and mathematics in general, poets like Vyasa, Shankara and Tiruvalluvar would not have used these BIG numbers in their hymns.

Decimal System

Decimal system was the biggest contribution of Hindus to the humanity. If any one takes a highlighter and underlines the decimal numbers such as 100, 1000, 100,000 in the oldest religious book Rig Veda, one will find out the whole book is highlighted,almost every page. Without decimal system mankind would not have made any progress in the field of sciences. Even the curse in the Story of Vikramaditya and Vetal, we see the decimal system- ‘your head will blow in to 100 pieces’.

Before the Hindu numerals reached Europe through the Arabs, they were using Roman numerals. We can see these numerals on all old buildings in Europe. It caused great difficulties and chaos. Nowadays even European children can’t read these Roman numbers. They can only understand Hindu numerals (1,2,3,4,5,6 etc).

If one reads an article about BLACK HOLES in a science magazine and then read the Viswa Rupa Darsana (Chapter 11 of Bhagavad Gita), a better understanding of TIME( as Hindus see) would emerge.

Please read my earlier articles on Numbers:
1)Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008 (Posted on 26 November 2011)
2)MOST HATED NUMBERS 666 and 13 (Posted on 29 July 2012)
3)Amazing TAMIL Mathematics (Posted on 8 August 2012)

1606
Roman Year 1606 in Roman letters.

Pictures are taken from different sites;thanks
Please note that different calculation for Yugas is followed by some people.

இந்துக்கள் கணித மேதைகள்!

Relative_satellite_sizes

“சஹஸ்ரகோடி யுகதாரிணே நம:”–

உலகிற்கு கணிதத்தைக் கற்பித்தவர்கள் இந்துக்கள். எதையும் ஆதாரம் இல்லாமல் எழுதினால், நான் எழுதுவதையே படிப்பதை நிறுத்தி விடுவார்கள். ஆகையால் நான் ஆதாரத்துடன் தான் எழுதுவேன். கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தை எடுத்தால் பழங்காலத்தில் எழுதப்பட்ட பெரிய எண் ஒரு சமண நூலில் இருப்பதைக் காட்டுவார்கள்.

“சஹஸ்ரகோடி யுகதாரிணே நம:”–என்று விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம தோத்திர பலஸ்ருதியில் ஒரு வரி வருகிறது. இதன் பொருள் ‘ஆயிரம் கோடி யுகங்களை இயக்குபவர்’. அதே துதியில் ஏராளமான இடங்களில் ‘சஹஸ்ரம்’ (ஆயிரம்) வருகிறது. வள்ளுவர் ஒரு குறளில் அடுக்கிய கோடி வரும் என்று சொல்வதும் ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம். இன்னொரு குறளில் 70 கோடி (குறள் 639) என்று சொல்கிறார்.
ஆயிரம் என்ற சொல், ‘சஹஸ்ரம்’ என்பதிலிருந்து வந்தது என்பதை மொழிநூல் வல்லுநர்கள் அறிவர். கோடி என்பதும் சம்ஸ்கிருத் சொல்லே.

ஒரு யுகம் என்பது கிருத யுகம், த்ரேதா யுகம், த்வாபர யுகம், கலியுகம் என்ற நான்கு யுகங்களில் ஒன்றை மட்டும் குறிக்காமல் சதுர்யுகம் (4 யுகம்) என்ற பொருளிலேயே கையாளப்பட்டிருக்கவேண்டும்.
சதுர் யுகக் கணக்கு:

360 மனித ஆண்டுகள்= ஒரு தேவ ஆண்டு
12,000 தேவ ஆண்டுகள்= ஒரு சதுர் யுகம்=
4,32,000 ஆண்டுகள்

இதுபோல ஆயிரம் கோடி யுகங்கள்!! வெள்ளைக்காரர் கணக்கில் 10,000 மில்லியன் யுகங்கள்! (ஒரு கோடி என்பது பத்து மில்லியன்=நூறு லட்சம்).
அதாவது 4,32,000X 1000 கோடி.
அதாவது….
432000 X100000000000=43200000000000000 ஆண்டுகள்.

(இன்னும் ஒரு சுவையான விஷயம்:- 2000 சதுர்யுகம்= பிரம்மாவின் ஒரு நாள். இதுபோன்ற ஆண்டுகளில் பிரம்மாவின் ஆயுள் 100 வருஷம்; என்ன ஐயா! ஒரே கப்சாவாக இருக்கிறது என்று யாராவது சொன்னால் முதல் முதல் “சைன்ஸ் Fபிக்சன்” SCIENCE FICTION கதைகள் எழுதிய பெருமையையாவது இந்துக்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டும். மற்ற மதத்தினர் உலகம் கி.மு.4100 வில் துவங்கியது என்று தெரு மூலைகளில் நின்று பிரசாரம் செய்த காலத்தில் இந்துக்கள் மட்டும் இன்றைய வான நூல் நிபுணர்கள் கூறுவதை அன்றே எழுதிவிட்டனர். காலம், கணிதம்— இவை இரண்டிலும் இந்துக்களுக்கிருந்த அறிவு வியப்பூட்டுகிறது. பகவத் கீதையின் விஸ்வரூபதரிசனப் பகுதியைப் படித்துவிட்டு கருந்துளைகள்=பிளாக் ஹோல் BLACK HOLES பற்றிப் படித்தால் நான் சொல்வது விளங்கும்).

big, bigger, biggest

இந்துக் குழந்தைகள் பிள்ளையாரை வணங்கும் சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகத்தில் கூட ‘சூர்ய கோடி சமப்ரபா’ என்று கணபதியைப் புகழ்வர். இதில் இரண்டு விஷயங்கள் இருப்பதை முன்னரே ஒரு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டேன். கோடி கோடி கோடி சூரியன்கள் இருப்பது இப்போதுதான் விஞ்ஞானிகளுக்கே தெரியும். ஆனால் அந்தக் காலத்திலேயே இது ஸ்லோக வடிவில் குழந்தைகளுக்குக் கூட சொல்லிக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. ஒருவருக்கு கற்பனையில் இதுபோல ஒரு சொற்றொடர் வரக் கூட விஞ்ஞான அறிவு இருக்கவேண்டும். இரண்டாவது விஷயம் தசமஸ் ஸ்தானம். இந்த ‘டெசிமல் சிஸ்டத்தை’ DECIMAL SYSTEM எல்லா சம்ஸ்கிருத தமிழ் நூல்களிலும் ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் காணலாம்.
ஆதி சங்கரர் விவேக சூடாமணியில்:

அரிது அரிது மனிதப் பிறவி, அதிலும் அரிது பிரம்மத்தை நாடும் பிறவி
அதனிலும் அரிது வேத அறிவு, அதனிலும் அரிது ஆத்ம ஞானம்
முக்தி பெறுவதோ நூறு கோடியில் ஒன்றே!—என்கிறார். எவ்வளவு பெரிய எண்களைச் சொன்னாலும் அவைகளைப் புரிந்துகொள்ளும் அளவுக்கு பொது மக்களிடையே கணித அறிவு இருந்ததை இது காட்டுகிறது. தமிழ் கல்வெட்டுகளில் நூறாயிரம் (லக்ஷம்) என்ற அழகிய சொல்லைக் காண்கிறோம்.

1583 ,inscription in Rome
Year 1583 in an inscription Rome

ரிக்வேதத்தைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு எங்கெங்கெல்லாம் எண்கள் வருகிறதோ அங்கெங்லாம் ஒரு ‘ஹைலைட்டர் HIghlighter ‘பேனாவால் கலர் இட்டால் 100, 1000, 100000 என்பனவற்றை நிறைய இடங்களில் காணலாம். இதற்கு 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் திருக்குறள் எழுதிய வள்ளுவனும் கோடி, ஆயிரம் என்ற சம்ஸ்கிருத சொற்களையும் பல இடங்களில் பயன் படுத்தி இருப்பதைக் காணலாம். விக்ரமாதித்தன் கதைகளிலும் உன் தலை சுக்கு “நூறாக” வெடித்துவிடும் என்று சாபம் கூட டெசிமல் Decimal எண்ணில்தான் வரும்!
1606
Year 1606 in Roman letters

மேலை நாட்டில் இந்த தசமஸ் ஸ்தான முறையையும் இந்து எண்களையும் பயன்படுத்துவது கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாகத்தான். அதற்கு முன் அவர்கள் எண்களை எழுதுவதற்கு ஆங்கில (ரோமன் Roman) எழுத்துக்களையே பயனபடுத்தினர். இது அதி பயங்கர குழப்பத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்தது. இன்றும் கூட லண்டனில் பல கட்டிடங்களில் இப்படிப் பழங்கால முறையில் எழுதப்பட்ட ஆண்டுகளைக் காணலாம். இப்போது வெள்ளைக்கார குழந்தைகளுக்குக் கூட அது என்ன என்று படிக்கத் தெரியாது. அராபியர் மூலம் இந்துக்கள உலகிற்குக் கொடுத்த இந்து (1,2,3,4,5………..) எண்களே உலகம் முழுதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

tall taller tallest

ஏனைய மத நூல்களில் வரும் எண்கள் மிகவும் சிறியவை. காலத்தைப் பற்றியும் கணிதத்தைப் பற்றியும் இந்து சாத்திரங்களில் இருக்கும் விஷயங்கள் மிகவும் அபூர்வமான கருத்துக்கள். ஐன்ஸ்டைன் போன்ற அறிஞர்கள் அறிந்ததைவிட நம்மவர்களுக்கு கூடுதல் ஞானம் இருப்பதை “எதிர்காலக் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி இந்துக்களின் ஆரூடம்” Hindus’ Future Predictions Part 1, Part 2 என்ற இரண்டு பகுதிக் கட்டுரைகளில் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறேன்.

எனது முந்தைய 625 கட்டுரைகள் பற்றி அறிய தொடர்பு கொள்ளவும்:

Contact London Swaminathan:– swami_48@yahoo.com
Please read my earlier articles on Numbers:
1)Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008 (Posted on 26 November 2011)
2)MOST HATED NUMBERS 666 and 13 (Posted on 29 July 2012)
3)Amazing TAMIL Mathematics (Posted on 8 August 2012)
4)தமிழர்கள் கணித மேதைகள் (Posted on 8 August 2012)

On Marxism, Jesus and Advaita

Hindu Thinker on Marxism, Jesus and Advaita
D.B.Thengadi’s (1920-2004) Quotations

250px-Thengadijee

Dattopant Bapurao Thengadi was born at Arvi (Maharashtra) on 10th November 1920. He studied up to BA.,LLB. He was a thinker, linguist, writer, parliamentarian and a trade unionist. He was the Founder of Baharatiya Mazdoor Sang, Bharatiya Kisan Sang and Swadeshi Jagran Manch. He was a full time RSS worker (pracharak).

Advaita Summit
All religions lead to Advaita Darsan. One can climb a mountain from any side. But once the top is reached the pathways merge. In Hindusthan our seers started from the Dvaita, proceeded through the Vishsitadvaita, and reached ultimately the summit of the Advaita The spiritual journey of Jesus has also been along the same path.

First he said, “Our Father which are in Heaven, hallowed be thy name”. This is Dvaita.
In the second stage, he said, “ I am in my Father. He in you and You in me”
Finally he said, “I and My Father are one. I am the way, the truth and the life” (This is Advaita).

Two Hours Bible
According to Houston Smith, “All the words of Jesus as reported in the New Testament can be spoken in two hours”.

Shankara

Shankaracharya in Arab Land
Had Shri Shankaracharya been required to address the Arab tribes of the sixth century, he would not have delivered the message to them through the Shankara Bhasya. The oft quoted “ Padma Patram iva ambasi”( Like a Lotus in the Water) is the most appropriate simile to illustrate the ideal of Detachment. But it would convey no sense to those who have seen neither a lake nor a lotus. To an average European mind strength is symbolised by Hercules—not by Hanuman. Had Lord Buddha appeared in Palestine before nineteen centuries, his teachings would have been clothed in different imagery, different similes and different metaphors. But such superficial differences in the form of expression notwithstanding, the Message essentially would have remained the same.

True seekers care only for the gold; they do not indulge in superfluous controversies over the nature of the dross.

jesus

Teachings of Jesus
Ethics is an integral part of religion. Christian ethics is in no way different from the ethics of the Hindu sages. There is no teachings of Jesus that cannot be found in the Hindu scriptures.
A true Hindu is automatically a true Christian, and a true Christian is already a true Hindu.
Bharatiya Christians must study Christ through the seers and sages of this Dharma Bhoomi, if they aspire to understand him correctly and completely.

The late Jagadguru Shankaracharya Swami Shri Bharati Krishna Theertha observed, “ We may note that the Bible does not devote much space to this question (metaphysics); and we are compelled to infer that this because the persons, to whom the biblical teachings were given were Adikaris, not for metaphysical disquisitions but only for elementary ethical precepts and were consequently given only the latter. But, in those rare passages where the Bible does touch hereon, we find it too, preaching in reality, the same doctrine, i.e., the Advaita (Monism); for example, we see Christ himself saying:

‘The Kingdom of God is within you’!
‘Ye are Gods’
There are some other similar passages, especially in St.John’s Gospel, his Epistles and his Revelation that clearly show, what a lot of Greek and Roman historical records too prove, that it was India’s Advaita Vedanta which Christ carried from India and preached in Palestine………. It is interesting to note that it was only his favourite disciple St.John who could assimilate such Philosophical teachings.”
—The Perspective by D.B.Thengadi

On Sanatana Dharma (Eternal Religion)
Sanatana Dharma is the Universal law. It is not man made. It is described as Hindu Dharma because the Hindus were the first to ‘see’ it, even as in the West, Newton was the first one to ‘see’ the Law of Gravitation or Einstein the Law of Relativity. Hindus ‘saw’ the Dharma and based their socio economic order on the foundation of its tenets.

marx-bio

On Marxism
Events have proved that the data upon which Marx worked was insufficient, his information inaccurate, his attitude unscientific, his conclusions incorrect, his predictions untrue, his theories untenable…… Marxism is an intellectual parasite on Newtonian science, Darwenian evolutionism and Hegelian dialecticism…. Those who try to compare Marxism with Hinduism betray their ignorance of both.
If workers succeed communists would fail; prosperity of the former is the adversity of the latter; failures of the proletariat are the pillars of communist success.

On Muslims
Fanatical Muslims assert that Islam does not permit of any kind of nation-worship and that Muslims must fight against nationalism. But the nationalists in the so called Muslim countries successfully combated this evil. The original tenets of Islam are quite combatable with the spirit of patriotism.

On Hindu Laws
Various are the sources of Hindu Law. Firstly Four Vedas and their six subsidiary sciences. Then, the Dharma Shastras. The compilers of Dharma Shastras flourished during different periods. They were Manu, Atri, Vishnu, Harita, Yajnavalkya, Usanas, Angiras, Yama, Apastamba, Sambarta, Katyayana, Brhaspati, Parasara, Vyasa, Sankha, Likhita, Daksha, Gautama, Satatapa and Vashishta. Other ancient sources being the Meemasa, the Nyaya and the Puranas. The Smritis, the current usage, good conscience—in absence of any other guide—and desire resulting from thorough deliberation are also important as sources of Hindu Law.

It is curious to note that the above authorities have been considerably overshadowed by subsequent commentaries or digests (Nibandhas). The work of compiling Nibhandhas was going on from the ninth to the nineteenth century.

Hindus never formulated any Code of Law. The Smritis are not the codes. One Smriti does not exclude the other, nor does One Smriti repeal the others. They are like the American Restatement of Law or English Digests of Case law. All the Smritis are sources of Law.

Another interesting feature of Hindu Law is the fact that in case of any inconsistency between the usage and the Smriti, the usage is supposed to carry with it greater validity.

Brhaspati, who founded the School of Materialism in India thousands of years Demokrites, the Father of Western Materialism, was accepted by even the theist Hindus as their preceptor. Kapila who challenged the authority of previous scriptures was also a Hindu. According to Dr Babasaheb Ambedkar, at the time when Gautama took Parivraja, besides the Brahmanic philosophy, there were as many as sixty two different schools of philosophy (in India).

The Hindu Law can embrace the entire mankind with the exception of those who denythemselves its magnificent benefits. It is significant Manu described his Smriti as the ‘ Manava Dharma Shastra’ (Law Book for Mankind).

Complied by London Swaminathan
Contact swami_48@yahoo.com

முன்னேறுவதற்குள்ள ஆறு தடைகள்!

knocking-down-hurdles-

17.சம்ஸ்கிருத செல்வம்
ச.நாகராஜன்

மனிதன் வாழ்க்கையில் முன்னேற உள்ள தடைகள் எவை என்று ஆராயப் புகுந்தார் கவிஞர். தீவிர ஆராய்ச்சிக்குப் பின்னர் தெளிவான விடையை இப்படித் தருகிறார்:-

ஆலஸ்யம் ஸ்த்ரீசேவா சரோகதா ஜன்மபூமி வாத்ஸல்யம் I
அபிமானோ பீருத்வம் ஷட்வ்யாகாதா மஹத்வஸ்ய II

ஆறு தடைகள் ஒருவன் மஹத்தானவன் ஆவதைத் தடுக்கின்றன.
ஆலஸ்யம் – சோம்பேறித்தனம்
ஸ்த்ரீ சேவா – பெண்களுக்கு இணங்கி இருப்பது
சரோகதா – வியாதிகளுடன் இருப்பது
ஜன்மபூமி வாத்ஸல்யம் – பிறந்த இடத்தைப் பெரிதும் நேசித்திருப்பது
அபிமானோ – கர்வம்
பீருத்வம் – பயம்

இந்த ஆறு தடைகளும் தான் ஒருவனை முன்னேறாமல் தடுப்பவை என்கிறார் கவிஞர். எவ்வளவு உண்மை!
hurdles3

சோம்பேறித்தனம் இருந்தால் எதிலும் உருப்பட முடியுமா?திருவள்ளுவர் மடி இன்மை என்ற ஒரு அதிகாரத்தையே (அதிகாரம் 61) வகுத்து பத்து முத்தான குறள்களைத் தந்துள்ளார்.

மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து (குறள் 603)

ஒருவனது குடியை அழிக்கும் இயல்பினை உடைய சோம்பலை மடியிலே கட்டிக் கொண்டு திரியும் அறிவில்லாதவன் பிறந்த குடி அவனுக்கும் முன்னதாகவே அழிந்து விடும் என்பதே இதன் பொருள்.

“Shun idleness. It is a rust that attaches itself to the most brilliant metals” என்று வால்டேர் கூறியதை இங்கு நினைவு கூரலாம்.

பெண்களின் நேசத்தால் பிணையுண்டு இருப்பவர் வெளியில் வேலை பார்க்கச் செல்வது எப்படி?

வியாதிகளுடன் இருக்கும் ஒருவன் அதைத் தீர்க்கும் முயற்சியை மேற்கொள்ளாதவரை எந்த வேலையையாவது செய்யத் தான் முடியுமா?

பிறந்த இடத்தை விட்டு நகரப் பிடிக்காமல் அதன் மீது அதிக வாத்ஸல்யம் கொண்டிருப்பவன் வெளியில் செல்வது எப்படி?’திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு’ என்றல்லவா ஆன்றோர்கள் அறிவுரை பகர்ந்துள்ளனர்!

கர்வமும், பயமும் முன்னேற்றத் தடைக் கற்கள் அல்லவா!
நன்கு சிந்திக்கும் ஒருவன் இந்த ஆறு தடைகளையும் அகற்றி விட்டால் மஹத்தானவன் ஆவது நிச்சயம் தானே!

Hurdles_Bislett

Pictures are taken from various sites; thanks.
contact london swaminathan:- swami_48@yahoo.com
********

Music Therapy for Pain Relief

Johann_Sebastian_Bach

When the drugs don’t work, listening to music can be the perfect tune-up for your health, it has been claimed.

It might sound farfetched but listening to Bach can ease back ache and the Eel’s Novocaine For The Soul could help dull pain, shows a new survey.

Johann Sebasitan Bach (1685—1750) was a German composer, organist and violinist
Now chemists at Lloyds Pharmacy are trialling the tuneful alternative therapies when patients ask them to Please Release Me from their pain.
India1985-Handel_Bach

Four in ten people living with persistent pain say listening to their favourite tunes helps them relax and feel better.

Pop, classical and rock and indie music are the most effective genres, according to the study.
And the songs that work best include Bridge over Troubled Water by Simon and Garfunkel, Robbie William’s Angels, Albatross by Fleetwood Mac and The Commodore’s hit Easy.

belgium

The high street chemist questioned 1500 people and learned two thirds of patients aged 16 to 24 got the most help by listening to music to manage their aches and pains.

Prof David Bradshaw, of the University of Utah’s pain management centre, said of the survey: ‘No matter how anxious you may feel, if you can get absorbed in the music it can help with your pain.
‘But choose music you like and know well, as humming or singing along can distract you from your pain.

(Metro News paper, London, 23-10-2013)

ஏற்கனவே வெளியான எனது சங்கீதம் தொடர்பான கட்டுரைகள்:
1.இசைத் தமிழ் அதிசயங்கள், 2.சங்கீத ரகசியம், 3.தியாகராஜருடன் 60 வினாடி பேட்டி, 4.முத்துசுவாமி தீட்சிதர் செய்த அற்புதங்கள்
J bach

வலியைப் போக்க சங்கீதம் உதவும்!

India1985-Handel_Bach

மன வலியைப் போக்கவும் உடல் வலியை நீக்கவும் இசை உதவும் என்பது அவ்வப்பொழுது பத்திரிக்கைகளில் வெளியாகும் செய்திதான். எத்தனை வலி நிவாரண மாத்திரைகளை விழுங்கினாலும் வலி குறைவதே இல்லை என்பவர்களுக்கு லாய்ட்ஸ் பார்மசி நடத்திய ஆராய்ச்சி ஊக்கமூட்டும் தகவலைத் தருகிறது.

‘பாக்’ Bach என்பவர் வடிவமைத்த மேல்நாட்டு சங்கீதம் பலருடைய நோய்களைப் போக்கியுள்ளது.. பத்து பேரைக் கேள்வி கேட்டால் அதில் நாலு பேராவது, தங்களுக்குப் பிடித்த இசையைக் கேட்பது மனதுக்கு நிம்மதி தருவதாகவும் பதட்டத்தைத் தணிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.
J bach

(ஜொஹன் செபஸ்டியான் பாக் என்பவர் கெர்மன் நாட்டு இசைக் கலைஞர். வயலின், ஆர்கன் முதலிய வாத்தியங்களை வாசித்த கலைஞர், பல பாடல்களை இயற்றியவர். வாழ்ந்த காலம் 1685—1750)
பாப் இசை, கர்நாடக இசை, மற்றும் சில பாடல்களை வாயாலேயே முனகுவது ஆகியன வலிக்கு நிவாரணம் தரும்.

1500 பேரிடம் கேள்வி கேட்ட லாயிட்ஸ் பார்மசி என்னும் மருந்துக் கடை நிறுவனம் 16 வயது முதல் 24 வயதுடையோர் தான் சங்கீதத்தில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் என்கிறது.
ஒருவர் இசை என்னும் இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்கிவிட்டால் என்ன கவலை இருந்தாலும் அது சூரியனைக் கண்ட பனி போல விலகிவிடும் என்று உடா பல்கலைக்கழகத்தில் வலி நிவாரணப் பகுதி தலைவர் பேராசிரியர் டாவிட் பிராட்ஷா கூறுகிறார்.

ராக், பாப், கர்நாடக சங்கீதம் போன்ற வகைப் பாடல்கள் மக்களுக்கு உடல் வலியைக் குறைக்கும் பட்டியலில் மேலிடத்தில் நிற்கின்றன.

எந்தப் பாடல் பிடிக்கிறதோ அதைக்கேட்பதும் வாயால் முனகுவதும் பாடுவதும் மனதை உடல் வலியிலிருந்து திசை திருப்பவாவது உதவும் என்றும் அவர்கூறினார்.

Johann_Sebastian_Bach

ஆதாரம்: லண்டன் மெட்ரோ 23-10-2013;மொழிபெயர்ப்பு- லண்டன் சுவாமிநாதன்

ஏற்கனவே வெளியான எனது சங்கீதம் தொடர்பான கட்டுரைகள்:
1.இசைத் தமிழ் அதிசயங்கள், 2.சங்கீத ரகசியம், 3.தியாகராஜருடன் 60 வினாடி பேட்டி, 4.முத்துசுவாமி தீட்சிதர் செய்த அற்புதங்கள்

தொடர்பு முகவரி: swami_48@yahoo.com
belgium

Look 15 years Younger through Face Yoga!

face yoga2

Face yoga is becoming popular in the western world. It will remove the wrinkles in our face.
Our face has 57 muscles. If you exercise properly, you will look 15 years younger, say Yoga specialists.
First Prime Minister of India Jawaharlal Nehru woke up at 4 AM every day and did Siras Asanam (standing upside down). He looked very young even when he was 70 years old.

How to do Face Yoga?

In simple words, it is pulling funny faces!

British Yoga instructor Danielle Collins has mastered it. Whoever exercises regularly will get a glow in their faces and look younger, she says.

These are exercise for neck and face muscles. It will remove toxins, puffiness and dark circles from face and neck.

Blowing loud kisses looking at the ceiling, massaging, making Owl with fingers and eyes, pressing certain points, pulling cheek muscles etc are part of the exercise. Famous stars have joined this face yoga course. A DVD is also sold for home use in Britain.
****
New Face Yoga

In Tamil

இளமை, இளமை, இதோ! முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம்!

மேலை நாடுகளில் முக வசீகர யோகா பிரபலமாகிவருகிறது. இதன் மூலம் முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள் மறைகின்றன. 15 வருஷம் இளமையாகத் தோன்றலாம்!! நமது முகத்தில் 57 தசைகள் இருக்கின்றன. இவைகளுக்கும் கழுத்துக்கும் முறையான பயிற்சி கொடுத்தால் இளமை திரும்பிவிடும்.
பாரத நாட்டின் முதல் பிரமர் ஜவஹர்லால் நேரு தினமும் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்து சிரசாசனம் செய்ததை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். இது அவருக்கு 70 வயதிலும் இளமைப் பொலிவைக் கொடுத்தது.

முகத்தால், கேலி செய்ய வலிப்பது போல, பல வேடிக்கைகளைச் செய்யவேண்டும் .ஆனால் அதை முறையாகச் செய்யவேண்டும். இதற்கு டேனியல் காலின்ஸ் என்ற பிரிட்டிஷ் யோகா ஆசிரியை ஒரு முறையை வகுத்துள்ளார். முகத்தை மசாஜ் செய்தல், கன்னத்தின் சதைகளை இழுத்தல், அனுமார் மாதிரி வாயை வைத்துக் கொள்ளல், வானத்தை நோக்கி முத்தம் கொடுத்தல், ஆந்தை போல கண்களை வைத்துக் கொண்டு கை விரல்களால் கண் காட்டுதல், முகத்தில் சில இடங்களை அமுக்குதல்—இப்படிப் பல ‘போஸ்’கள் உண்டு.
face yoga3

பிரிட்டனில் உள்ள பிரபல நடிகர், நடிகைகள், முக்கியப் புள்ளீகளீன் மனைவிமார்கள் ஆகியோர் இந்த முக யோகா செய்து இளமையை மீண்டும் பெறும் முயற்சியில் இறங்கிவிட்டனர். நாமும் நலம் தரும் ஆசனங்களைச் செய்யலாமே.

டானியல் வெளியிட்ட ‘டிவிடி’-யும் விற்பனை ஆகிறது. இந்தியாவில் கற்ற யோகா, ஆசனங்களை அவர்கள் புதிய முறையில் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். இந்த முறையான பயிற்சியினால் கழுத்தில் உள்ள வலையங்கள் மறையும், முகத்திலுள்ள சுருக்கங்கள் பறந்துவிடும்,. தொய்ந்து போன சதைகள் பொலிவு பெறும் ,முகத்தில் தேஜஸ் பெருகும் என்று விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது!!

Compiled from London Newsppaers by London Swaminathan; contact swami_48@yahoo.com

face yoga1

11. ஜென் மாஸ்டர் சொன்ன மூன்று உண்மைகள்!

sun buddha

ச.நாகராஜன்

கடைசி கடைசியாக டைடோகுஜி மடாலயத்தின் உள்ளே அடியெடுத்து வைத்தார் சோகோ.அவர் நுழைந்த அறையில் ஒரே ஒரு சுவர் தான் இருந்தது. மூன்று பக்கங்களிலும் தள்ளு கதவுகள். நான்காவது புறம் ஒரு சுவர்.தனது புங்கோ மூட்டையைக் கீழே வைத்து விட்டு சுவரை நோக்கி தியான நிலையில் (ஜஜென்) அமர்ந்தார் சோகோ.

மூன்று பக்கங்களிலிருந்தும் கதவுகளுக்கு அப்பாலிலிருந்து யாரேனும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்பதால் ஒரு விநாடி கூட சோகோவால் இயல்பான நிலையில் இருக்க முடியவில்லை. மூன்று வேளையும் எளிய உணவு வழங்கப்பட்டது. தூங்க அனுமதி தரப்பட்டதோடு பாய் ஒன்றும் தூங்குவதற்காகத் தரப்பட்டது. இப்படியே ஐந்து நாட்கள் கழிந்தன. ஆக காத்திருந்ததையும் சேர்த்து மொத்தம் எட்டு நாட்கள் கழிந்தன. எதற்காக நாம் இங்கே வந்தோம், என்ன செய்வதற்காக வந்தோம் என்று எண்ணியவாறே சோகோ நேரத்தைக் கழித்தார். ஆனால் தன் மாஸ்டரிடம் அளித்த உறுதி மொழியையும் தான் எடுத்துக்கொண்ட சங்கல்பத்தையும் சோகோ நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருந்தார்.

இறுதியாக சோகோ துறவிப் பயிற்சிக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்!
பதினைந்து வருடங்கள் உருண்டோடின. சோகோவுக்கு அவர் குருவிடமிருந்து இங்கா கிடைத்தது. (சாக்யமுனி புத்தரின் போதனைகளின் பெயர் இங்கா. இந்த இங்கா முத்திரையை குருவிடம் முறையாகப் பெற்றவர்களே உள்ளொளி பெற்றதற்கான அங்கீகாரத்தை குருவிடம் பெற்றவர்களாவர்)

இத்தனை வருடங்களிலும் அனுபவம் ஒன்று மட்டுமே தான் பயிற்சி. வெறும் பேச்சோ அல்லது தத்துவச் சொற்பொழிவுகளோ எதுவுமில்லை. டைடோகுஜி மடாலயத்தில் நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்பதை சோகோ கற்றுக் கொண்டார். எந்த கஷ்டம் வந்த போதிலும் அதை அசைக்க யாராலும் முடியவில்லை.

ஜென் மாஸ்டரான ஹகுயின் ஜென் பயிற்சியில் மூன்று முக்கியமான விஷயங்களைக் கூறியுள்ளார்.இது ஜென் பயிற்சிக்கு மட்டுமல்ல எங்கும் உதவக் கூடியவை! ஆழமான நம்பிக்கை, அதிக சந்தேகம், குறிக்கோளில் அசைக்க முடியாத உறுதி.

ஆழமான நம்பிக்கை என்றால் குருவிடம் அசாத்திய பக்தியும் அவர் கடைப்பிடிக்கும் பாரம்பரிய வழிகளில் அழுத்தமான நம்பிக்கையும் கொண்டிருப்பதாகும்.அத்தோடு ஒருவரிடம் அடங்கியுள்ள எல்லையற்ற ஆற்றலையும் அது குறிக்கும். அதிகமான சந்தேகம் என்பது ஆழமான நம்பிக்கைக்கு நேர் எதிரடியாக இருப்பது போலத் தோன்றினாலும், உண்மையில் அது தன்னிடம் உள்ளுணர்வு இல்லாமை பற்றி சந்தேகப்படுவதாகும். தன்னைப் பற்றிக் கவலைப்பட்டு “நான்” என்பதில் அவநம்பிக்கை கொள்வது தான் ‘அதிகமான சந்தேகம்’ என்பதாகும். குறிக்கோளில் அசைக்க முடியாத உறுதி என்பது என்னதான் தடைகள் வந்தாலும் அவற்றை எல்லாம் மீறி எடுத்த பயிற்சியைத் தொடர்வதும், வெற்றிகரமாக அதை முடிப்பதும் தான்!

இந்த மூன்றும் இல்லாமல் எதையும் சாதிக்க முடியாது.

buddha sandal

உபதேசங்களைக் கேட்டோ, புத்தகங்களைப் படித்தோ ஹகுயின் மாஸ்டர் கூறிய உண்மைகளை சோகோ உணரவில்லை,மாறாக நேரடி அனுபவத்தின் மூலமாகவே அவர் உணர்ந்தார். டைடோகுஜி மடாலயத்தின் வாயிலில் காத்துக் கிடந்து கற்ற பாடங்களே சோகோவுக்கு உதவின. இளமையான இருபதுகளிலிருந்த ஒரு இளைஞனுக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவன் உண்மையான ஜென் மாஸ்டராக பின்னால் ஆகி இருக்கமுடியுமா என்பது சந்தேகம் தான்! சமுதாயம் எப்படித் தான் எவ்வளவு தான் மாறட்டுமே, ஹகுயின் மாஸ்டர் கூறிய மூன்று உண்மைகள் இன்றும் என்றும் எந்தக் காலத்துக்கும் பொருந்துபவை. அவை காலத்தை வென்றவை.

இன்றோ நவீன யுகத்தில் மாணவர்களுக்கு கல்வி மீது நம்பிக்கையே போய் விட்டது. அன்றாட வாழ்க்கையின் மீதும் ஒரு பிடிப்பில்லை. தங்கள் தோல்விகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு காரணத்தைச் சொல்வதும் உதட்டைப் பிதுக்கி தனது பொறுப்பை உதறித் தள்ளுவதும் இளைஞர்களின் இன்றைய வாழ்க்கை முறை ஆகி விட்டது.பெரியவர்களுக்கோ இளைஞர்களை விமரிசிப்பதே வேலையாகி விட்டது. பெற்றோர்கள் ஒரு வழியில் போக ஆசிரியர்கள் இன்னொரு வழியில் போக எங்குமே ஒரே குழப்பம் தான்.ஒரு தோழமை உணர்வுடன் இருக்க வேண்டிய மனிதர்கள் ‘தான்’ என்ற குறுகிய வட்டத்திற்குள் அடங்கி விட்டனர்.அதனால் குழந்தைகள் வளர்ந்தவுடன் அவர்களுக்கு உலகில் அடி எடுத்து வைக்கும் போதே ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. அவர்கள் கற்ற கல்வி அவர்களுக்குத் தைரியத்தையும் தரவில்லை. தன்னை நம்பி வாழவும் சொல்லித் தரவில்லை.

சரி, இந்த ஸ்வர்ண லோகத்தை நீங்கள் ஏன் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? சும்மா, ஒரு ஆர்வம் உந்த, அதனால் தான் என்றால் நீங்கள் சோகோ என்பவர் வாழும் இன்னொரு வாழ்க்கை முறையைப் பற்றிச் சிறிது அறிந்தவர்கள் மட்டுமே ஆவீர்கள். மாறாக ஆழ்ந்து இதன் உண்மையை ஆராயப் போனால் இதில் அர்த்தமுள்ள ஒரு புது வாழ்க்கை முறை அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதை நீங்களும் உணரலாம். அன்றாட வாழ்க்கை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்பு அது – திருப்தியுள்ள அர்த்தமுள்ள வாழ்வுக்கான வாய்ப்பு.

மரணமே எதிரில் வந்தாலும் கவலைப்படாத வாழ்க்கை! இது தான் முதலாவதும் ஒன்றே ஒன்று என்று சொல்லக் கூடியதுமான ஜென் தரும் இலட்சியம்.

சோகோ (1925-1995) புகழ் பெற்ற பெரிய ஜென் மாஸ்டர் ஆனதோடு ஏராளமான மேலை நாட்டினருக்கு ஜென் பயிற்சியை அளித்தார்.அவரது சுய சரிதம் 2002ஆம் ஆண்டில் Novice to Master:An Ongoing Lesson to the extent of My Own Stupidity என்ற தலைப்பில் வெளியானது.

ஜென் குருமார்களில் ஒரே ஒருவரின் வாழ்க்கையைப் பற்றிச் சிறிது பார்த்தோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கானோரை உருவாக்க வேண்டுமெனில் புத்த மதத்தின் அடிப்படை எவ்வளவு ஆழமாக இருக்க வேண்டும்!

sandalwood-buddha-

சின்ன உண்மை
போதிதர்மர் சீனா சென்றவுடன் சக்கரவர்த்தி வூ டி-யைச் சந்தித்தார். சக்கரவர்த்தி, “மிக உயரிய உண்மை எது?” என்று போதிதர்மரைக் கேட்டார். ”இருப்பது பெரும் சூன்யம் தான், உயரிய உண்மை என்று ஒன்றும் இல்லை” என்றார் போதி தர்மர்.

This part 11 of Swarnalokam (story of Zen Master) written by S Nagarajan -தொடரும்

‘Jantunam Narajanma Durlabatha:’

tree-o-life

Human Birth is difficult to obtain
by london swaminathan

Human birth is difficult to obtain is a famous saying from northern Himalayas to Southern Kanyakumari. It is in ancient Tamil and Sanskrit literature. The above quote is from Viveka Cudamani of Adi Shankara. Let us look at the full sloka:

“ For all beings a human birth is difficult to obtain, more so is a male body; rarer than that is Brahmnahood; rarer still is the attachment to the path of Vedic religion; higher than is erudition in the scriptures; discrimination between the Self and not-Self, Realization, Identity with Brahman—these come next in order. Mukti/liberation is not to be attained except through the well earned merits of a hundred crores of births (1000 million births!)”.

In the next sloka he says three things are rare:Human birth, the longing for liberation and protective care of a greatman (mahapurusha).
Tamil literature explains the same thing in a beautiful way. One of the five Tamil epics is Jeevaka Chintamani which gives the story of Udayana and Vasavadatta. The author Thiruththakka devar says human birth is rare. It is like one yoke floating in southern sea coming next to another yoke floating in northern sea and a pole is inserted into it. Human birth is rarer than this.
evolution1

Avvai answers Lord Skanda’s question
Another famous episode in Tamil is about the grand old lady of Tamil literature Avvaiyar meeting Lord Skanda. Skanda asked her several thought provoking questions just to enjoy her beautiful Tamil. He asked her what is bigger, sweeter, crueler and rarer. When she answered his question about rarer things in the world she says human birth is rarer. Let us look at the beautiful Tamil poem in full:

“ Rare is human birth, Vadivel (Skanda/Subramanya)! Rarer is birth as a male with perfect limbs and with full use of all the senses. Rarer still is attainment of knowledge and wisdom. Rarer than this is the tendency to give and serve; and rarest of all is a life dedicated to spiritual enlightenment, for when one reaches the end the heavens will open to welcome that person—the perfect of all human beings”.

I consider this as an echo of Adi Shankara’s three slokas 2, 3 and 4 of Viveka Cudamani. It is not uncommon to see the same thoughts in all saints of India whether they speak Tamil or Sanskrit. Great men think alike. We see the same thought in all the hymns of Thevaram, Thiruvasagam and Divya Prabandham.
Seven types and Four Types of living beings

Even before Darwin gave the world the Theory of Evolution, even before the Linnaean classification of botanical species came in to practice, even before Aristotle gave his theory, Hindus divided the living beings in to four types and seven types in two different classifications:

evolutionary_tree_003
Type 1
1.Andajam: that which came from the eggs
2.Jarayutham: mammals
3.Udbhijam: that which comes out of seeds, roots
4.Swethajam: that which grows from sweat like liquids, i.e. germs etc

Type 2 Classification
1.Devas: supermen
2.Human beings
3.Animals
4.Birds
5.Reptiles
6.Fishes and other marine animals
7.Plant kingdom

evolution

Great Tamil saint Manikkavasagar gives a list of all the births one can get before realising God:

“Grass was I, shrub was I, worm, tree,
Full many a kind of beast, bird, snake,
Stone, man and demon. ’Midst Thy hosts I served.
The form of mighty Asuras, ascetics, Gods I bore.
Within this immobile and mobile forms of life,
In every species born, weary I have grown, great Lord!

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லரசுராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லா அ நின்ற தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
–சிவ புராணம், திருவாசகம் (மாணிக்கவாசகர்)

tree of life colour
Avvaiyar’s poem in Tamil

அரியது கேட்கின் வரிவடி வேலோய்!
அரிதரிது மானிடர் ஆதல் அரிது
மானிடராயினும் கூன் குருடு செவிடு
பேடு நீக்கிப் பிறத்தல் அரிது
பேடு நீக்கிப் பிறந்த காலையும்
ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது
ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும்
தானமும் தவமும் தான்செயல் அரிது
தானமும் தவமும் தான்செய்வராயின்
வானவர் நாடு வழிதிறந் திடுமே.
****
Pictures are taken from various sites;thanks.
contact london swaminathan: swami_48@yahoo.com