கண்ணன் கூறும் 26 தெய்வீக குணங்கள்

hiding krishna

Post No 727; Dated 30th November,2013

by london swaminathan

பகவத் கீதையில், ஞானிகளின் குணங்களை மூன்றே ஸ்லோகங்களில் (16– ஸ்லோகம் 1 முதல் 3) கண்ணன் பட்டியல் போட்டுத் தந்து விடுகிறான். பல ‘ஆனந்தா’-க்களையும், ‘சுவாமிஜி’-க்களையும் தரிசிப்போர் இதை ‘செக் லிஸ்டாகப்’ (Check List) பயன் படுத்தலாம். இந்த உரை கல்லில் அந்த சாமியார்களை உரசிப் பாருங்கள். அவர்கள் பத்தரை மாத்துத் தங்கமா, பம்மாத்துப் பேர்வழிகளா என்று விளங்கி விடும். சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் 26 குணங்கள் இருந்தால் ‘சாமி’; இல்லாவிடில் வெறும் ‘ஆசாமி’!!!

இதோ கிருஷ்ண பரமாத்மா கொடுக்கும் பட்டியல்:

1.அச்சமின்மை (அபயம்)
2.மனத் தூய்மை (சத்வ சம்சுத்தி:)
3.ஞானத்திலும் யோகத்திலும் நிலைபெறுதல் (ஞான யோக வ்யவஸ்திதி)
4.தானம் (தேவையானோருக்கு பொருளுதவி)
5.ஐம்புலனடக்கம் (தம:)
6. வேள்வி செய்தல் (யஜ்ஞ:, இது ஞான வேள்வியாகவும் இருக்கலாம்)
7.சாத்திரங்களை ஓதுதல் (ஸ்வாத்யாய:, இது தேவாரம் திவ்வியப் பிரபந்தம் முதலியனவாகவும் இருக்கலாம்)
8.தவம் (தப:)
9.நேர்மை (ஆர்ஜவம்)
10. உயிர்களுக்கு மனம்,மொழி,மெய்யால் தீங்கு செய்யாமை (அஹிம்சை)
11.உண்மை (சத்யம்)
12.சினமின்மை (அக்ரோத:)
13.துறவு (த்யாகம்)
14.அமைதி (சாந்தி)
15.கோள் சொல்லாமை (அபைசுனம், No Gossip Policy)
16.உயிர்களிடத்தில் அன்பு (பூதேஷு தயா)
17.பிறர் பொருள் நயவாமை ( அலோலுப்த்வம்)
18.மிருதுதன்மை (மார்தவம், அடாவடிப்போக்கு இன்மை)
19.நாணம் (ஹ்ரீ:, தீய செயல்களுக்கும் தன்னைப் புகழ்வதற்கும் வெட்கம்)
20.மன உறுதி (அசாபலம்)
21.தைரியம், துணிவு (தேஜ:)
22. பிறர் குற்றம் பொறுத்தல் (க்ஷமா)
23. மனம் தளராமை, செயலில் பிடிப்பு (த்ருதி/ திட உறுதி)
24.சுத்தம் (சௌசம்)
25.வஞ்சனை இன்மை (அத்ரோஹ:)
26. செருக்கின்மை ( ந அதிமானிதா )

flute krishna

இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களையும் மனப்பாடம் செய்வது நல்லது. நாள்தோறும் இறைவனிடம் இந்த 26 குணங்களையும் அருளும்படி பிரார்த்திக்கலாம். இதோ மூன்று ஸ்லோகங்கள்:

அபயம் ஸத்வஸம்சுத்திர் ஜ்ஞான யோக வ்யவஸ்திதி:
தானம் தமச்ச யஜ்ஞச்ச ஸ்வாத்யாயஸ் தப ஆர்ஜவம் (16-1)

அஹிம்ஸா ஸத்யம க்ரோதஸ் த்யாக: சாந்தி ரபைசுனம்
தயா பூதேஷ் வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீ ரசாபலம் (16-2)

தேஜ: க்ஷமா த்ருதி: சௌச மத்ரோஹோ நாதிமானிதா
பவந்தி ஸம்பதம் தைவீ மபிஜாதஸ்ய பாரத (16-3)

எனது முந்தைய கீதைக் கட்டுரைகள்:
Read also my earlier posts:

1).One Minute Bhagavad Gita
2). Bhagavad Gita through a Story
3).Bhagavad Gita in Tabular Columns
4). 45 commentaries on Bhagavad Gita
5). G for Ganga….. Gayatri…… Gita…. Govinda…
6).A to Z of Bhgavad Gita (Part 1 and Part 2)

“நீங்களும் கடவுள் ஆகலாம்”- திருவள்ளுவர்

namasthe
By london swaminathan

(Post No.726 dated 29th November 2013)

உங்களை எல்லோரும் தொழ வேண்டுமா?

ராம பிரான், கண்ண பிரான் போல நீங்களும் தெய்வமாகலாம் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார். அது மட்டுமா? எல்லோரும் உங்களை கை கூப்பித் தொழவும் வழி சொல்கிறார். நீங்கள் கடவுள் ஆக இது ஒரு சுருக்கு வழிப் பாதை! வள்ளுவர் காட்டும் பாதை. ‘சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிது. அரியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல்’!! இருந்தாலும் முயன்று பார்க்கலாமே!

1.வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ( குறள் 50)

யார் ஒருவன் இந்த பூவுலகில் முறையாக வாழ்கிறானோ அவன், வானத்தில் உறையும் தெய்வங்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுவான். இதனால்தான் நாம் ராமன், கண்ணன் போன்ற மன்னர்களையும் அவதார புரிஷர்களாக வழிபடுகிறோம். வள்ளுவனின் அழகான சொற்களைக் கவனிக்கவும்.: “வான் உறையும் தெய்வம்”.

2.கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும் (260)

நீங்கள் வெஜிட்டேரியனாக இருந்து எந்த வகை உயிருக்கும் மனதாலும் தீங்கு செய்யாதவராக இருந்தால் உங்களை எந்த மிருகமும் தீண்டாது. இது விஞ்ஞானிகளும் ஓரளவுக்கு ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமே. நாம் பயந்தவுடன் ‘அட்ரினலின்’ என்னும் ஹார்மோன் அதிக அளவில் சுரக்கிறது. மிருகங்களுக்கு மோப்ப சக்தி அதிகம். நாய்களுக்கு மனிதனைவிட 3000 மடங்கு மோப்ப சக்தி உண்டு. காட்டில் வாழும் மிருகங்களும் நாம் பயந்தவுடன் எங்கே தாக்கிவிடுவோமோ என்று அவைகள் நம்மைத் தாக்கும். நமது அட்ரினலினை அவை முகர்ந்து விடும்! சங்கரர், புத்தர் போன்ற ஞானிகளுக்கு மிருகங்களும் கீழ்ப்படிவதை கதைகளில் படித்திருக்கிறோம். பாம்பானாலும் நாம் தீங்கு செய்ய நினைத்தால்தான் நம்மைத் தாக்கும். வள்ளுவனின் அழகான சொற்களைக் கவனிக்கவும்.: “கை கூப்பித் தொழும்”. நம்மைப் பார்த்து நமஸ்தே சொல்லுமாம்!

3.தன்னுயிர் தான் அறப்பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும் ( குறள் 268)

சங்கராச்சார்யார் போன்றோர் சந்யாசம் வாங்கும் நாளன்று தண்ணீரில் நின்றுகொண்டு ஒரு சத்திய வாக்குப் பிரமாணம் செய்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். “இந்த நாள் முதல் மனம், மொழி, மெய் ( மனோ, வாக், காயம்) மூன்றாலும் எந்த உயிருக்கும் தீங்கிழைக்க மாட்டேன். எல்லோரும் சமம்” என்ற மந்திரத்தை முழங்குவார்களாம். ஆகையாலதான் அவர்களை கொடிய மிருகங்களும் விஷ ஜந்துக்களும் தாக்குவதில்லை. வள்ளுவர் ஒரு படி மேலே போய் அவர்களை உலக உயிரினங்கள் எல்லாம் தொழும் என்கிறார்.

கண்ணபிரானும் கீதையில் (5-18) “ஞானிகள் சமதர்சனம் உடையவர்கள். பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயைத் தின்னும் புலையன் ஆகிய அனைவரையும் ‘ஒன்றாகக் காண்பதே காட்சி’ என்பது அவர்கள் கொள்கை” என்கிறான்.

abhishek

4.முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப்படும் (388)

பழங்காலத்தில் சத்திய நெறி தவறாது ஆண்ட மன்னர்களையும் கடவுளாகவே மதித்தார்கள். திருவிளையாடல் புராணக் கதைகளைப் படிப்போருக்கு மன்னர்கள் செய்த அற்புதங்களின் பட்டியல் கிடைக்கும். காளிதாசனின் ரகுவம்ச காவியத்தைப் படிப்போருக்கு சூரியகுல வேந்தர்களின் அவதார மகிமை புரியும். தமிழில் மன்னருக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரே சொல்தான். அரண்மனைக்கும் கடவுள் உறைவிடத்துக்கும் கோவில் என்றே பெயர்.

5.செவியுணவிற் கேள்வியுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோடொப்பர் நிலத்து (413)

சத் சங்கத்தில் இருப்போர், அதாவது ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், அடியார்கள் எல்லாம் தேவர்களுக்குச் சமம்.

6.ஐய படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல் (702)

பிறர் மனதில் உள்ளதைக் கூறவல்லவர்களும் தெய்வம் போன்றவர்கள் என்கிறான் வள்ளுவன். சுவாமி விவேகாநந்தர், காஞ்சி பரமாச்சார்ய சுவாமிகள், சத்திய சாய் பாபா போன்றோர் இவ்வாறு Thought Reading சக்தி உடையோர்.

7.உள்ளத்தால் பொய்யாதொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் (294)

பாரதியும் கூட வள்ளுவரை அடியொற்றி “உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும், பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடர் எல்லாம் விழிபெற்றுப் பதவி கொள்வார்” என்கிறார். யார் ஒருவனுடைய சொல், செயல், சிந்தனை எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறதோ, அதுவும் நல்ல சிந்தனையாக இருக்கிறதோ அவன் சொற்களை உலகமே கேட்கும். பாரத நாட்டில் தோன்றிய ஆயிரக்கணக்கான சாது சந்யாசிகளும் மகா புருஷர்களும் இந்த வரிசையில் இடம்பெறுவர்.
உ.ம். ராமன், அரிச்சந்திரன்,

ஏழே திருக்குறட் பாக்களில் யார் தெய்வ நிலையை அடைந்தவர்கள், எப்படி தெய்வத் தன்மையை அடைய முடியும் என்பதை வள்ளுவன் எளிதில் சொல்லிவிட்டான்.

Contact swami_48@yahoo.com

Why did Vyasa write so many Puranas?

the-puranas-DA49_l

Post No. 725 dated 28th November 2013

Why do we cook so many dishes for our guests?

His Holiness Sachidananda Siva Abhinava Narasimha Bharati Svaminah of Sringeri Mutt (33rd Head of Sringeri Shankara Mutt) said in one of his lectures:

“ As the tastes and inclinations of people are infinite in their variety, it cannot be said that a single uniform form of God will appeal to all as worthy object of worship. Our system therefore prescribes innumerable forms from which any aspirant may choose that which most appeals to him, as the result of his pre -natal leanings and training.

“ This explains why saint Vyasa has written so many Puranas in each of which he has extolled a particular form and described it as the highest. Do we not see that a hospitable host who invites a large number of friends for dinner does not content himself with preparing a particular tasty dish to be relished by all of them but has several dishes prepared so that each guest may select what is most palatable to him and partake of it more than from other dishes? The host will really be inhospitable if he wants all his guests to take only the single dish which he chooses to prepare. The guests who are not able to relish it will have to return disappointed and hungry. It is to avoid such a contingency that several forms are prescribed for God.

“ As the satisfaction of the guests is the prime motive of the host in having a variety of dishes, the variety in the forms of God is intended only to help every aspirant towards the feet of God.

padma_purana_6127

“If we take children to a sweat meat shop and ask them to select what they want , a child may prefer to have a ring shaped sweat meat, another a rod like one , another in the form of a peacock, another in the form of a chair, and so on. We know all these are made up of sugar and it is not material to us what form each child chooses. We know also that, once the children put the sweat meats in to their mouths and begin to taste them, the particular forms will easily dissolve themselves leaving only the taste of sugar and that this taste will be common to all the children though the forms through which they obtain it are quite different from one another.

“Similarly our religion recognises that forms of God are necessary and that the forms lose their significance when the Godhead in them begins to be realised.
It is only by constant practice of worshipping the formful God that one attains competence to contemplate on God who transcends all forms”.

From the book ‘Golden Sayings’,1969 publication by Sri Jnanantha Grantha Prakasana Samiti, Thenkarai, Madurai District.

(My comments: Ramakrishna Paramahamsa also used this sweat meat simile in his Upadesa Manjari/ Gospel of Ramakrishna Paramahamsa).
vishnu_puran

Why Sastras vary in giving Advice?

His Holiness Sachidananda Siva Abhinava Narasimha Bharati Svaminah of Sringeri Mutt (33rd Head of Sringeri Shankara Mutt) said in one of his lectures:

If a traveller asks a man “Where can I halt conveniently for night?, the man may mention a village about ten miles off if the question is put to him early enough in the day and if the man thinks that the questioner is strong enough to walk that distance before night fall. If the same question is asked late in the evening and by a very tired person, the guide will suggest to him a place nearby. The variation in the answer of the guiding man is not due to any partiality in him towards one traveller and wanton cruelty to the other. Though the object of both is to have rest, the answers given to them have to vary according to the present circumstances and the capacity which are not the same in both.

Similarly, though the object of all human endeavour is to attain a state of freedom from ignorance and misery, the paths that have to be prescribed by the Sastras and the Guru for the various aspirants have to vary with their present circumstances and capacities.

The Vedas, aiming as they do at the welfare of all, have to take note of the present starting points of each individual, his pre natal tendencies, his past store of virtue and sin, his present leanings, his present capacity for any particular kind of effort, the chances of his successfully exercising that capacity and other innumerable factors before they can prescribe for him any particular course of conduct. That is why our scriptures contain such a variety of teachings.

siva purana

It is this variation in the nature of individual aspirants that is the basis of division into Varnas and Asramas. Every individual must avoid carefully the activities prohibited for him and equally carefully carry out the duties prescribed for him.

From the book ‘Golden Sayings’,1969 publication by Sri Jnanantha Grantha Prakasana Samiti, Thenkarai, Madurai District.

Compiled by London Swaminathan; contact swami_48@yahoo.com

16. உள்ளொளி பெற்ற உத்தமர்!

bankei yotaku

Post No. 724 dated 28th November 2013
By ச.நாகராஜன்

Part 16 of the History of Zen Buddhism in Tamil by Santanam Nagarajan

”பிறக்காத புத்த மனம்” என்பது புத்த மதத்தில் ஏற்கனவே இருந்த ஒன்று தான் என்றாலும், பாங்கெய் அதற்கு ஒரு புது பரிமாணத்தையும் அழுத்தத்தையும் தந்து அதை பிரபலமாக்கினார். பாங்கெயைப் பொ’றுத்த வரையில் மனம் அபாரமான சக்தி வாய்ந்த ஒன்று. உலகத்தைப் பிரதிபலிக்கும் உயிருள்ள கண்ணாடி அது! பார்த்த அனைத்தையும் பிரதிபலிப்பதோடு அனைத்தையும் அது சேர்த்து வைத்திருக்கும் ஒன்றும் கூட. யாரானாலும் சரி,அனைத்துப் பதிவுகளையும் ஒவ்வொன்றாக அகற்றி விட்டால் போதும், ஞானம் பெற்று விடலாம் என்று அவர் சுலபமாக உபதேசித்தார்.

‘பிறக்காத மனம்’ பற்றி ஒரு எளிய உதாரணம் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். இலை உதிர் காலத்தில் ஒரு மரத்தின் அடியில் உட்காரும் ஒருவன் இலைகளை அகற்றி இடத்தைச் சுத்தப் படுத்துகிறான். ஆனால் மரத்திலிருந்து இலைகள் கீழே விழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்தக் கணத்தில் அவன் இலைகளை அகற்றி விட்டாலும் கூட தொடர்ந்து இலைகள் விழுந்து கொண்டே தான் இருக்கும். அதே போல கோபம் பற்றிய எண்ணத்தை உங்கள் மனதிலிருந்து நீங்கள் அகற்றி விட்டாலும் கூட அதைத் தொடர்ந்து எழும் எண்ணங்கள் ஒரு போதும் முடிவுக்கு வரப்போவதே இல்லை.ஆனால் அப்படி எழும் எண்ணங்களைப் பற்றிச் சிறிதும் கவலைப்படாமலும் அதைப் பொருட்படுத்தாமலும் அதை நிறுத்த முயற்சி செய்யாமலும் இருந்து விட்டால் அது தான் ‘பிறக்காத புத்த மனம்’ ஆகும்.

பாங்கெய் ஒரு போதும் தனது கொள்கைகளையும் விதிமுறைகளையும் யார் மீதும் திணிக்கவில்லை.அதே போல ஜாதி, அந்தஸ்து, இனம், பால் ஆகிய எதுவும் ஆன்மீகப் பாதையில் குறுக்கிட முடியாது என்பது அவரது திண்ணமான எண்ணம். ஒரு நாள் சாமான்ய படிப்பறிவில்லாத ஒரு பெண்மணி அவரிடம் வந்து,” பெண்கள் எல்லோரும் கர்மாவினால் பெரும் பாரத்தைச் சுமந்து கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்களே! அவர்களால் புத்தத்வத்தை உணர முடியுமா?” என்று அப்பாவித்தனமாகக் கேட்டாள். அதற்கு பாங்கெய்,”நீ எப்போதிலிருந்து பெண்ணாக ஆனாய்?” என்று எளிமையாகக் கேட்டு ஆழ்ந்த உண்மையை விளக்கி விட்டார்!
japanese_art

1690 ஆம் ஆண்டிலேயே மிகவும் பிரபலமான துறவியாக அவர் ஆகிவிட்டார். அவர் பேச்சைக் கேட்பதற்காக யோமோஞ்ஜி ஆலயத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூறு புத்த துறவிகள் ஜப்பான் முழுவதிலுமிருந்தும் வந்து கூடினர். அவரது அருளுரைகள் அனைத்தும் தெளிவாக பதிவு செய்யப்பட்டன. 1693இல் அவரது உடல்நிலை சற்று மோசமடைந்தது. அவர் இன்னும் சில காலமே இருப்பார் என்பதை ஊகித்த அவரது சீடர்கள் தங்களது பணம், நேரம் உழைப்பைத் தந்து அவருக்கு ஒரு பகோடாவை அமைக்க முயன்றனர்.இரவு பகலாக வேலை தொடர்ந்தது.பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் சந்திர ஒளியில் பகோடா பணி தொடர்ந்தது. இறுதி நேரம் வந்ததை ஒட்டி பாங்கெய் மூன்று தினங்கள் கடைசிச் சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தி விட்டு ஆலயத்தினுள் சென்று அமைதியை நாடினார்; 1693ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் நிர்வாணம் அடைந்தார். அவரது அஸ்தி யோமோஞ்ஜி மற்றும் ந்யாஹாஜி ஆகிய இரண்டு முக்கிய ஆலயங்களுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்ட்து. 1740ஆண்டு அரசாங்கத்தின் உயரிய விருதான கோகுஷி எனப்படும் ‘நேஷனல் மாஸ்டர்’ என்ற விருதை அளித்து அரசு அவரை கௌரவித்தது.

முன்னமேயே அவரது உயரிய ஞான நிலையை சீனாவிலிருந்து வந்த பெரும் மகானே உலகிற்கு அறிவித்து விட்டார். டாவோ –சே சாவோ யுவான் என்ற மாபெரும் துறவி நாகசாகிக்கு வந்தார். அப்போது பெங்காயின் குருவான உம்போ அவரை டாவோ –சே சாவோ யுவானை தரிசிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். டாவோ சேக்கு ஜப்பானிய மொழி தெரியாது, சீன மொழி மட்டுமே தெரியும், ஆனால் அவர் எழுதிக் காண்பித்து தான் சொல்ல விரும்பியதைச் சொன்னார். ஏனெனில் எழுத்து வடிவத்தில் சீன மொழியையும் ஜப்பானிய மொழியையும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்.அவை ஒரே அர்த்தத்தையே தரும். டாவோ சே பாங்கெயின் உள்ளொளியை உடனே புரிந்து கொண்டார்.ஆனால் அவரது ஞானம் பூர்த்தியாகவில்லை என்று தெரிவித்தார்.

பாங்கெய் டாவோ சேயின் சிஷ்யர்களின் வட்டத்திற்குச் சென்றார். அங்கு அவர் சொல்வதை நன்கு கூர்ந்து கேட்டார். தியான அறையில் இருந்த போது ஒரு நாள் மாலை நேர சந்தியாகால நிழலில் அவர் ஞானவொளி அனுபவத்தைப் பெற்றார். ஜென் சம்பிரதாயப்படி உடனே டாவோ சேயிடம் சென்று தன் அனுபவத்தைக் கூறினார்.

“ பிறப்பையும் இறப்பையும் பற்றி என்ன?” என்று ஒரு பிரஷினால் எழுதிக் கேட்டார் பாங்கெய்.
“யாருடைய பிறப்பு, இறப்பு பற்றி?” என்று பதில் கேள்வியை எழுதிக் கேட்டார் டாவோ சே.

பாங்கெய் வெறுமனே தன் கைகளை நீட்டினார், அவ்வளவு தான்! டாவோ சே மீண்டும் எழுதுவதற்காக பிரஷை எடுக்க முயலுகையில் பாங்கெய் அதைப் பிடுங்கி தரையில் எறிந்தார். மறு நாள் காலை டாவோ சே தன் சீடர்களிடம் பாங்கெய் ஜென் பயிற்சியை முற்றிலுமாக முடித்து விட்டார் என்று அறிவித்தார்.
உள்ளொளி பெற்ற பின்னர் சொல்லும் எழுத்தும் தான் ஏது?!

bankei yotaku

சின்ன உண்மை
பாங்கெயின் முக்கியமான அருளுரை இது:- “சத்தியத்தின் உள்ளே ஆழ்ந்து செல்லச் செல்ல அது இன்னும் அதிக ஆழம் உடையதாக இருக்கும்”
-தொடரும்

Foreign Travel Banned for Brahmins!

ship 1

Post No. 723 dated 26th November 2013

By London swaminathan

Hindu Dharma Sastras (ancient law books) ban foreign travel. Crossing the sea was a taboo in those days. There were reasons for it. But great Brahmins like Agastya and Kaundinya travelled to South East Asia and established a Hindu empire which lasted 1300 years in Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Philippines, Malaysia, Singapore and Indonesia. I have written a lot about it my earlier posts.

His Holiness Sachidananda Siva Abhinava Narasimha Bharati Svaminah of Sringeri Mutt (33rd Head of Sringeri Shankara Mutt) answered a devotee’s question on the ban on orthodox Hindus travelling abroad:-

“ Some gentlemen pleaded with His Holiness for relaxation of the rules prohibiting foreign travel and urged the great need and the advantages of such travel in the interests of the welfare and advancement of our country. His Holiness said:-

“Brahmanyam is the highest asset of a Brahmana and for preserving it he is asked not to mix with all and sundry people even in this land whose contact or company is likely to affect the Brahmanyam. How can a Brahmana then be permitted to go to foreign lands and stay there with people of quite different tastes, tendencies and habits? No kind of expiatory rite can completely eradicate the effect of such contact. So the Sastras do not permit free intercourse as before with one who has returned from foreign lands though he may have performed some expiation ceremony. It is in no sense cruel to have such segregation.
Though we equally love all the portions of our body, do we not allow some portions to be operated upon and even removed if we find that they are likely to affect the general health of the whole body? It may be a painful process but is a necessary one. Similarly a person who has seriously impaired or lost his Brahmanyam is sure to affect the purity of others and nothing wrong in segregating him from the main society.

It will be well to bear in mind that the prohibition as regards foreign travel applies only to the small communities of Brahmana, Kshatriya, Vaisya collectively called Dvijas and not to Sudras and other castes which form the overwhelming majority in our society. Let the latter take to foreign travel and the former encourage and help them. If they do so, this will incidentally reduce the heart burning and hatred caused by the Brahmanas competing with others in all fields of worldly enterprise.
ship2

If it is said that the Brahmanas particularly are required for foreign travel by reason of their superior intelligence, quick grasp of new ideas, power of adjustment to circumstances etc., we must recollect that this superior capacity is not the result of physical labour but only of their habits of self restraint, strict adherence to the Sastras, frequent exercise of their intellect in the pursuit of subtle problems of life and more so of their inborn state of contentment.

If the Brahmana is allowed to give up all these and join in the race for worldly prosperity and imbibe the spirit of discontent, the superiority will vanish in no time and he will be just like others and sometimes even inferior to them. It is therefore dangerous to try to dilute and ultimately eradicate Brahmanyam from our land and make the Brahmanas remain so only in name to be treated with contempt.”

From the book ‘Golden Sayings’,1969 publication by Sri Jnanantha Grantha Prakasana Samiti, Thenkarai, Madurai District.

My (London Swaminathan) comments: What Swamiji said several decades ago is very true. It is a bitter truth that we are not ready to admit. No one will follow Swamiji’s advice. We have hundreds of excuses to put forth before him. Bu the religious heads cant dilute the Satras. I myself have noticed the following changes during my 27 year stay in London:

1. We can’t follow all the rituals in foreign countries which we followed in India.
2. Our sons and daughters are not following or believing what we believed when we were young.
3. Every family got marital connection with a Non Hindu. The minute it happened, their entire tone changed and began to talk about “universal brotherhood!”
4. Names of Sri Lankan and Mauritian Tamil children have been distorted beyond recognition. By the third generation they didn’t even understand their names. Neither do their parents! When they followed false numerology their names got wrong and negative connotations.

commissioning of INS Tarkash on 09 Nov 2012

5. The Non residents did not see anything wrong in religious conversions.
6. They did not attend their parents’ funerals for the fear of losing their asylum status.

7. Most of the youths lost their roots and forgot their mother tongue. Most of their religious hymns are in their mother tongue. When they read them through Roman letters they sounded awkward.

8. Few old people have become mental patients because of cultural and religious conflicts in their families.

9. Children who are born to couples belonging to two different religions feel like rudderless ships!
10. First generation forget their mother tongue. By second generation, they forget their culture. By third generation they forget their religion. By fourth generation they are rootless and feel like rudderless ships. Since their parents also forgot most of their language and culture they are unable to help their children

11. The writer can give hundreds of incidents to substantiate the above statement. Very few Brahmins do Sandhya Vandhana three times a day and monthly rituals like Tharpanam. Going to temples is rarer.

12. We must see His Holiness in the right context. He advised Brahmins to be content and be the torch bearers of religion and culture like in the olden days. You and I look at present day and care for our family and our friends, but Shankaracharyas and saints like him look at future and care about generations to come.

Contact:- swami_48@yahoo.com

15. பாங்கெய் யோடாகு (Bankei Yotaku)

Buddha with 1000s

Byச.நாகராஜன்

(Part 15 of The History of Zen Buddhism in Tamil)

ஹகுயின் போல ஜென் பிரிவில் நூற்றுக் கணக்கான குருமார்கள் ஆயிரக்கணக்கான சாதகர்களுக்கு அற்புதமாக போதித்துள்ளனர். பாங்கெய் யோடாகு (1622 -1693) Bankei Yotaku குறிப்பிடத் தகுந்த ஜென் மாஸ்டர்களுள் ஒருவர்.

அவரது பேச்சைக் கேட்க ஐயாயிரம் பேர் – பத்தாயிரம் பேர் ஏன் சில சமயம் ஐம்பதினாயிரம் பேர்கள் திரண்டனர். அவர் கடினமான சூத்ரங்களைச் சொல்வதில்லை. பண்டிதர்களுக்கு மட்டுமே புரிகின்ற வார்த்தை ஜாலங்களையும் செய்வதில்லை. அவரது இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து வரும் எளிய சொற்களால் அனைவரையும் அவர் கவர்ந்தார்.

ஏராளமான சுவையான சம்பவங்களை அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து கூறலாம்.
அவரது கீர்த்தியைக் கேள்விப்பட்ட நிசிரென் பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு துறவிக்கு வெகுவாகக் கோபம் வந்தது. ஒரு முறை அவரை விட்டு விட்டு பாங்கெயின் பேச்சைக் கேட்க அனைவரும் சென்று விட்டதால் அவரது ஆத்திரம் எல்லை கடந்தது. நேராக பாங்கெய் பேசுகின்ற இடத்திற்கு வந்தார். அவருடன் வாதம் புரிந்து அவரை மட்டம் தட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கவே, “ஏய், ஜென் மாஸ்டர்! நீ எல்லோரையும் கீழ்ப்படிய வைத்து விடுவாயாமே! எங்கே என்னைக் கீழ்ப்படிய வை, பார்ப்போம்!” என்று சவால் விட்டார்.

“வாருங்கள், என் பக்கம் வாருங்கள்!” என்று அவரை அழைத்தார் பாங்கெய்.
கூட்டத்தை விலக்கியவாறே பாங்கெயை அணுகினார் அவர்.
“எனது இடப்புறம் வாருங்கள்” என்றார் பாங்கெய்.

அவர் பாங்கெயினின் இடப்புறம் வந்தார். “இல்லை,இல்லை, நீங்கள் வலப்புறம் வந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும்.வலப்பக்கம் வாருங்கள்” என்றார் பாங்கெய்.
அவர் வலப்பக்கம் வந்தார். அவரை நோக்கிய பாங்கெய் “பாருங்கள்! நீங்கள் நன்கு கீழ்ப்படிகிறீர்கள்! எந்தப் பக்கம் வரச் சொன்னாலும் வருகிறீர்கள்! நீங்கள் அற்புதமான ஒரு கனவான். இப்போது இங்கே உட்கார்ந்து சொல்வதைக் கேளுங்கள்” என்றார், பிறகென்ன, அவர் கீழே உட்கார்ந்து கேட்டார். அவரது சிஷ்யராக ஆனார்.

இன்னொரு சம்பவம்:-
துறவி ஒருவர் பாங்கெயிடம் வந்தார். “ எனக்கு எப்போதும் முன்கோபம் வருகிறது. எவ்வளவோ முறை எனது மாஸ்டர் அதை விட்டு விடுமாறு கூறியும் என்னால் முடியவில்லை. இதை விட்டு விட ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று உளமார நினைக்கிறேன். ஆனால் எதைச் செய்தாலும் அதை விட முடியவில்லை. உங்கள் போதனைகளால் அதை விட்டு விடலாம் என்று உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன்” என்றார்.

அவரை நோக்கிய பாங்கெய்,” அட்டா, சுவாரசியமாக இருக்கிறதே நீங்கள் சொல்வது! உங்கள் முன்கோபம் உங்களிடம் இப்போது இருக்கிறதா, அதைச் சற்று காண்பியுங்கள். நான் குணப்படுத்தி விடுகிறேன்” என்றார்.

துறவியோ,” எனக்கு இப்போது கோபமே இல்லை. திடீரென்று கோபம் வந்து விடும்” என்றார்.
பாங்கெய்: “ஓஹோ! நீங்கள் அத்துடன் பிறக்கவில்லை போலும்! நீங்களே அவ்வப்பொழுது ஏதோ ஒரு காரணத்தை வைத்து அதை உருவாக்கி வெளியில் காண்பிப்பீர்கள் போலும்! அதைக் காண்பிக்காத போது அது எங்கே இருக்கிறது? அடுத்தவர்களை எதிர்த்து உங்கள் வழியே சிறந்த்து என்று நினைத்து உங்களுடைய ஒரு தலையான மனப்பான்மையால் நீங்களே கடினமாக உழைத்து அதை உருவாக்குக்கிறீர்கள் ஆனால் வமிசாவளியாக உங்கள் பெற்றோரே இதைத் தந்து விட்டதாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துகிறீர்கள். எப்படிப்பட்ட விசுவாசமில்லாத மகனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்! ஒவ்வொருவரும் பிறக்கும் போது புத்தரின் மனதை பெற்றோரிடமிருந்து பெறுகிறார். பாரபட்சமாக இருப்பதால் தன்னிடம் முன்கோபம் போன்றவை வந்து விட்டதாக ஒரு மாயையினால் எண்ணுகிறார். வமிசாவளியாக இவை வருகின்றன என்று எண்ணுவது தவறு. நீங்கள் கோபப்படாமல் இருக்கும் போது அந்தக் கோபம் எங்கே இருக்கிறது? இது போன்றே தான் எல்லா மாயைக:ளும்! நீங்கள் அவற்றை உருவாக்காவிடில்,அவை இல்லாமலேயே போய் விடும்! கெட்ட பழக்கங்கள் அனைத்தும் சுயநலமான ஆசைகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன! மாயையான சில மனப் பழக்கங்கள் உங்களுடனேயே இயல்பாகப் பிறக்காதவை. இதைத் தான் அனைவரும் உணரத் தவறுகின்றனர்”
MaghapujaDay

அன்பான பாங்கெயின் உபதேசத்தைக் கேட்டவுடன் அந்த துறவி முன் கோபத்தை மட்டும் விட்டு விடவில்லை. அனைத்துக் கெட்ட பழக்கங்களையும் துறந்து அற்புதமான ஒரு துறவியாக மாறினார்.
எந்தக் கெட்ட பழக்கமுமே நம்மிடம் பிறக்காதவை என்பதை அவர் சுட்டிக் காட்டியதால் “அன்பார்ன்” (Unborn) என்ற செல்லப் பெயரால் அவரை அழைக்கலாயினர்.

பாங்கெய் யோடாகு (Bankei Yotaku) அபூர்வமான ஜென் மாஸ்டர்களில் ஒருவர். கன்பூஸியஸை பின்பற்றும் ஒரு குடும்பத்தில் ஹமாடா என்ற நகரில் அவர் பிறந்தார். அவரது தந்தையார் ஒரு சாமுராய். 1632இல் அவரது பத்தாம் வயதில் அவரது தந்தை இறந்தார். எதை எடுத்தாலும் குடைந்து குடைந்து கேள்விகளைக் கேட்பது இளமையிலிருந்தே அவருக்குப் பழக்கமாகி விட்டது. அவரது கேள்விகளுக்கு யாராலும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. ஒரு பள்ளி விட்டு இன்னொரு பள்ளி, ஒரு துறவி விட்டு இன்னொரு துறவி என்று அவர் மாறிக் கொண்டே இருந்தார்.

இறுதியில் உம்போ என்ற மகானைச் சந்தித்தார். 1638இல் அவர் உம்போவின் சிஷ்யராக ஆனார். சில வருடங்கள் அவருடன் கழித்த பின்னர் புனிதத் தலங்களுக்கு யாத்திரையை மேற்கொண்டார்..1647ஆம் ஆண்டு மனிதனின் உள்ளார்ந்த இயற்கை எது என்று கண்டுபிடிக்க தீவிரமான தவத்தை மேற்கொண்ட அவர் சிறிய அளவு உணவையே உட்கொள்ள ஆரம்பித்தார். விளைவு, ஒரு நாள் தொண்டையை ஏதோ அடைப்பது போன்ற ஒரு உணர்வை அடைந்தார். தனது சக்தியை எல்லாம் ஒருங்கு திரட்டி தொண்டைய அடைத்திருப்பதைக் காறி உமிழ்ந்தார். உடனடியாக அவரது பலஹீனம் மறைந்தது. இதுவரை அவர் கேட்டுக் கொண்டிருந்த கேள்விக்கு அவருக்கு விடை கிடைத்தது. ஆதி மூலமாக இருக்கும் மனம் பிறக்காத ஒன்று – ஒரிஜினல் மைண்ட் இஸ் அன்பார்ன் – என்ற பேருண்மையை அவர் கண்டு பிடித்து உணர்ந்தார். அன்பார்ன் என்ற செல்லப் பெயருடன் பிரபலமானார்.

Bankei_Zen

சின்ன உண்மை
பாங்கெய்க்கு சூத்ரங்கள், கோயன்கள், சீன குருமார்களின் போதனைகள் ஆகிய எதுவும் பிடிக்காது. 30 நாட்கள் நீங்கள் பிறக்காமல் – “அன்பார்ன்” ஆக -இருந்து பாருங்கள், போதும் என்பார்!
-தொடரும்

Krishna’s List of 26 Divine Qualities!

Geethopadesam.245173453_large
Post No. 721 dated 24th November 2013

Who is god? RK Paramahamsa and Tamil Saint

1. That man whose hair stands on end at the mere mention of the name of God, and from whose eyes flow tears of love—he had indeed reached his last birth —-Ramakrishna Paramahamsa

2. Sugar and sand may be mixed together, but the ant rejects the sand and carries away the grain of sugar. So the holy Paramahamsas and pious men successfully sift the good from the bad —R.K Paramahamsa

3. The truly religious man is who he does not commit any sin even when he is alone, and when no man observes him , because he feels that God sees him even then—R.K Paramahamsa

Tamil Saint Valluvar (in Tirukkural)
4. Regard him DIVINE, who divines without a doubt what is passing in another’s mind (Tirukkural 702 in Tamil)

5. A man leading his life as he ought to will be regarded as one of the DEITIES in the heaven (Tirukkural 50)

(Eg. Lord Rama, Lord Krishna, Buddha)

6. Persons who have listened and internalised from instructions of the learned,
Will be like GODS on earth, flourishing on oblational offerings (Kural 413)
Eg. Shankaracharyas and other saints

RK P

7. The king who protects his people rendering justice, according to the laws of the land
Will be hailed s the DIVINE LORD, by his subjects (Kural 388).
Eg. Dharma (Yudhitra)

8. Those who refrain from killing animals, and abstain from eating its flesh
Will receive WORSHIP with folded hands from all creatures of this world. (Kural 260)
Eg. Mahavira

9. He who has controlled his ego and mastered him self
By doing penance, will be the object of universal WORSHIP (Kural 268)

Eg. Adi Shankara, Buddha

10. If he lives true to his inner mind
He lives in the hearts of all mankind (Kural 294)

Eg. Harichandra

readings_from_thirukkural_idh158
Lord Krishna’s List (Bhagavad Gita 16- slokas 1 to 3)

11. Krishna gives a long list of qualities of people born with Divine Nature:
1.Feralessness (Abhayam)
2.Purity of mind (satvasamsuddhi:)
3.Wise apportionment of knowledge & concentration(Jana yoga vyavastithi)
4.Charity (Dhanam)
5.Self control (Dama:)
6.Sacrifice (Yajna:)
7.Study of the scriptures (Svadhyaya:)
8.Austerity (Tapa:)
9.Uprightness (Arjavam)
10.Non violence (Ahimsa)
11.Truth (Satyam)
12.Freedom from anger (Akrodha:)
13.Renunciation (Thyaga:)
14.Tranquillity(Santi:)
15.Aversion to fault finding (Apaisnam)
16.Compassion to living beings(Buteshu Daya)
17.Freedom from covetousness (aloluptvam)
18.Gentleness (Mardavam)
19.Modesty (Hri:)
20.Steadiness (absence of fickleness/Acapalam)
21.Vigour(Teja:)
22.Forgivness (Ksama)
23.Fortitude (Druti:)
24.Purity (Saucam)
25.Freedom from malice (Adroha:)
26. Absence of excessive pride (Na Atimanita)

—these, O Pandava (Arjuna) are the endowments of him who is born with the DIVINE nature (Daivim Sampadam).

gitopasesa
Read also my earlier posts:

1.One Minute Bhagavad Gita
2. Bhagavad Gita through a Story
3.Bhagavad Gita in Tabular Columns
4. 45 commentaries on Bhagavad Gita
5. G for Ganga….. Gayatri…… Gita…. Govinda…
6.A to Z of Bhgavad Gita (Part 1 and Part 2)
7. Krishna’s Restaurant in Dwaraka: Hot Satwik Food Sold!

Contact swami_48@yahoo.com

‘ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே’

B_Id_437744_Miss_Universe

Post No 720 dated 24rd November 2013 (In Tamil and English)

Compiled and translated into English by London Swaminathan

“A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.”
― Oscar Wilde

தமிழிலும் வடமொழியிலும் பெண்களைப் பாராட்டியும் போற்றியும், புகழந்தும் ஏராளமான பாடல்கள், கவிதைகள் உள்ளன. மாதா, பிதா,குரு, தெய்வம் என்ற வரிசையில் முதலிடம் பெறுவதும், கடவுளின் உடலில் ஒரு பாதியைப் (அர்த்தநாரீஸ்வரர்) பெற்ற பெருமையும் பெண்ணுக்கே உண்டு. இதுபற்றி ‘உலகிலேயே அறிவாளியான பெண்’ என்ற கட்டுரையிலும், பெண்கள் பற்றிய பழமொழித் தொகுப்பிலும் ஏற்கனவே தந்து விட்டேன். தாய் என்ற நிலையில் வைக்கையில் புகழுரையும், வேசி, தேவதாசி என்ற நிலையில் இகழ்ச்சியும் பெறுபவர்கள் பெண்கள். பட்டினத்தார் பாடல்களிலும், அருணகிரியின் திருப்புகழ்களிலும் இதைக் காண்கிறோம்.

விவேக சிந்தாமணி என்ற நூலில் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே பெண் எதிர்ப்பு உணர்வு காணப்படுகிறது. அதை எழுதிய ஆசிரியரை தமிழ் கூறு நல்லுலகம் அறிய முடியாததால் அவரது மனப்பாங்கிற்குக் காரணம் என்ன என்று தெரியவில்லை. இதோ சில பெண் எதிர்ப்புப் பாடல்கள்:

1.மங்கை கைகை (கைகேயி) சொற்கேட்டு மன்னர்
புகழ் தசரதனும் மரணம் ஆனான்
செங்கமலச் சீதை சொல்லை ஸ்ரீராமன்
கேட்டவுடன் சென்றான் மான் பின்;
தங்கை அவள் சொல்லைக் கேட்டு இராவணனும்
கிளையோடும் தானும் மாண்டான்
நங்கையற் சொற் கேட்பதெல்லாம் கேடுதரும்
பேர் உலகோர் நகைப்பர்தாமே.

Emperor Dasaratha died because he listened to Kaikeyi; Rama went after a deer to satisfy lotus like Sita; Ravana died with all his relatives after listening to his sister; listening to women will bring disasters and you will be a laughing stock.

2.பெண்டுகள் சொல் கேட்கின்ற பேயரெனும்
குணம் மூடப் பேடி லோபர்
முண்டைகளுக்கு இணையில்லா முனை வீரர்
புருடரென மொழியொணாதே
உண்டுலகம் உதிர்ப்பாருள் கீர்த்தியறம்
இன்ன தென உணர்வே யில்லார்
அண்டினவர் தமைக் கொடுப்பா ர் அழிவழக்கே
செய்வதவர் அறிவுதானே

Hen pecked husbands are eunuchs and reckless; one can’t even compare them with misers and widows. They are not men at all. Those who don’t know what fame and dharma, are the ones who always support the wrong side. They support injustice and harm those who ask for help.

B_Id_437738_Isler

3.ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம்
ஆற்றையும் பெருங் காற்றையும் நம்பலாம்
கோல மாமத யானையை நம்பலாம்
கொல்லும் வேங்கைப் புலியையும் நம்பலாம்
காலனார் விடும் தூதரை நம்பலாம்
கள்ள வேடர் மறவரை நம்பலாம்
சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால்
தெருவில் நின்று தயங்கித் தவிப்பரே.

You may trust a deadly poison and a flowing river and gale force wind. You can trust a mad elephant or a man eating tiger. You can even trust messengers of death and robbers; but those who trust sari clad women will surely be left to suffer (This verse is used in a Tamil film)

4.படியினப் பொழுதே வதைத்திடும் பச்சை நாவியை நம்பலாம்
பழி நமக்கென வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம்
கொடு மதக் குவடென வளர்த்திடும் குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம்
குலுங்கப் பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர் தம்மையும் நம்பலாம்
கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர் தம்மையும் நம்பலாம்
காக்கைபோல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம்
நடை குலுக்கி மினுக்கிய நகை நகைத்திடு மாதரை
நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய்காணுமே
B_Id_437742_Isler

You can trust instant killing poison; you can even trust the old waylaying Neeli; you can trust a mad elephant, you can trust the laughing cheats, fraudulent accountants, land lords who rule the lands with crow like vision but never ever trust cat walking, laughing women with shiny jewellery. Never trust. Never trust.
(For Neeli story, read my post The Ghost that killed 72 Tamils)

5.அன்னம் பழித்த நடை ஆலம் பழித்த விழி
அமுதம் பழித்த மொழிகள்
பொன்னம் பெருத்த முலை கன்னங்கருத்த குழல்
சின்னஞ் சிறுத்த இடை பெண்
எண்னெஞ் சுருக்கவ டென்னெஞ்சுகற்ற
கலை என்னென்று உரைப்பதினி நான்
சின்னஞ் சிறுக்கி அவள் வில்லங்கம் இட்டபடி
தெய்வங்களுக்கு அபயமே

A Woman with more beautiful gait than a swan, more powerful eyes than poison, with words sweeter than nectar, with big breasts and dark curly hair and a thin waist made me go crazy. How can I describe the impact she made; that harlot has landed me in big trouble. Only God can save me now!

Above verses are from Viveka Chinthamani, a modern day Tamil poem by an anonymous author. The book is famous for its moral teachings and notorious for its anti women tirade. Though Arunagirinathar and Pattinathar also composed many poems with anti women lines, they were against only characterless women. Hindu literature places women in high esteem which I have already explained in my post ‘Most Intelligent Woman in the Ancient World’.

Tamils are not alone in this attack; look at the quotes from some western writers.

“A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.”
― Oscar Wilde

Here’s all you have to know about men and women: women are crazy, men are stupid. And the main reason women are crazy is that men are stupid.”
― George Carlin, When Will Jesus Bring The Pork Chops?

“As usual, there is a great woman behind every idiot.”
― John Lennon

“Dispute not with her: she is lunatic.”
― William Shakespeare, Richard III

“Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.”
― Mae West, Wit & Wisdom of Mae West
“Like a compass needle that points north, a man’s accusing finger always finds a woman. Always.”
― Khaled Hosseini

“There is always one woman to save you from another and as that woman saves you she makes ready to destroy”
― Charles Bukowski, Love is a Dog from Hell

“It’s absolutely unfair for women to say that guys only want one thing: sex. We also want food.”
― Jarod Kintz, $3.33

“I have been crying,” she replied, simply, “and it has done me good. It helps a woman you know, just as swearing helps a man.”
― Horace Annesley Vachell, The Romance of Judge Ketchum

B_Id_437745_Gabriela_Isler

Please read my earlier articles:

1.பெண்கள் பற்றி 300 தமிழ் பழமொழிகள்- பகுதி 1
2.பெண்கள் பற்றி 300 தமிழ் பழமொழிகள்- பகுதி 2

3.இந்தியப் பெண்கள் உலக மஹா அறிவாளிகள்- பகுதி 1
4.இந்தியப் பெண்கள் உலக மஹா அறிவாளிகள்- பகுதி 2

5.Most Intelligent Woman in the Ancient World

Sri Sathya Sai Baba on Himself

baba blessing

By Santhanam Nagarajan

Post No. 719 dated 22 November 2013

Sri Sathya Sai Baba of Puttaparthi, India is an incarnation of God.

Millions of people world wide worship him and seek His guidance.

We are going to read about the very purpose of His incarnation, His mission etc by His own words in this series.

He was born on 23rd of November in 1926 at Puttaparthi a small village in Andhra Pradesh, India.
We will now move to know all about HIM – in His own words!

1) No one can understand my Mystery. The best you can do it to get immersed in it. There is no use of arguing about pros and cons; dive and know the depth; eat and know the taste. Then, you can discuss Me to your heart’s content. Develop Sathyam (Truth) and premam (love), and then you need not even pray to Me to grant you this and that. Everything will be added to you unasked. – Discourse at Nellore on 25-7-1958

2) The miracle is but the natural behavior of the miraculous. That is why I favor with you with the experiences now and then, so that you may get a glimpse of the Glory. I will be in the mortal human form for 59 years more and I shall certainly achieve the purpose of this Avatar (incarnation), don’t doubt it. I will take My Own time to carry out My Plan so far you are concerned. – Discourse at Prasanthi Nilayam on 29-6-1960

sathya-sai-padapujya-deva

3) Note this also. In this Avatar (incarnation), the wicked will not be destroyed, they will be converted and reformed and educated and led back to the path from which they have strayed. The white-ant infested tree will not be cut; it will be saved. – Discourse at Prasanthi Nilayam on Mahasivarathri day in 1955

4) You might have heard some people say that I became Sai Baba when a scorpion stung me! Well, I challenge any one of you to get stung by scorpions and transform yourself into Sai Babas. No, the scorpion had nothing to do with it! In fact, there was no scorpion at all! I came in response to the prayers of sages and saints and Sadhakas, for the restoration of Dharma (Righteousness)
– Discourse on the Chitravathi River Bed, Puttaparthi on 23-2-1958

5) You have not realized yet the secret of this advent. You are indeed lucky, more fortunate than many others. It is only when Yasoda found every every length of rope a little too short to go round his belly that she discovered He (Lord Krishna) was the Lord. So too, you will realize every description of My Mahima (Divine Miracle) a little too short of the actuality; and then you will get convinced. Meanwhile if you study the Sastras (sacred scriptures) and know the characteristics of the Avathara (divine incarnation) of the Lord, you might get the glimpse of the Truth regarding me.
Discourse on the Chitravathi River Bed, Puttaparthi on 23-2-1958

6) If I had come amongst you as Narayana with four arms holding the conch, the discus, the mace and the lotus, you would have encased me in museum and collected charges from people for my darshan (seeing the Divine Incarnation)! If I had come as a mere man, you would not have respected my teachings and practiced them. So, I came in this human form with superhuman wisdom and powers.

baba vibhutim
“Paramam Pavitram Baba Vibhutim”.

7) Since I recline on Truth, I am called Sathya Sai; Saayi (as in Seshashaayi) means reclining. The name is very appropriate, let me assure you. It is only those who fail to follow my instructions and who deviate from the path I have laid down, that fail to get what I hold out before them. Follow my instructions and become soldiers in MY army; I will lead you on to victory. When someone asks you, in great earnestness, where the Lord is to be found, do not try to dodge the question. Give them the answer that rises up to your tongue from you heart. Direct them. He is here in the Prasanthi Nilayam.

Discourse at Prasanthi Nilayam, 21-11-1962
Written in 2007 (November 23rd is Baba’s Birth Day)
contact swami_48@yahoo.com

பாபாவின் வாழ்வும் ரமணரின் வாக்கும்

sathya-sai-baba-laughingramana-maharshi

November 23rd is Sri Sathya Sai Baba’s Birth Day
(Post No 718 dated 21st November 2013)

பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபாவின் வாழ்வும் பகவான் ரமணரின் வாக்கும் புகட்டும் அற்புத உண்மைகள்!
ச.நாகராஜன்

என் செயல்களைக் கூர்ந்து கவனியுங்கள்

“எனது வாழ்க்கையே என் செய்தி” (MY LIFE IS MY MESSAGE) என்று ஒரு முறை பக்தர்களுக்கு அருளுரையாக வழங்கிய ஸ்ரீ சத்ய சாயிபாபா தன் செயல்களைக் கூர்ந்து கவனிக்குமாறும் அதன்படியே நடக்குமாறும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்.

இறைவனே மானிட உருவமாக அவதாரம் எடுத்துள்ளபோது அது தரும் செய்தி மகத்தான செய்தியாக அல்லவா அமைகிறது. தனது ஜீவிதத்தில் ஒவ்வொரு கணத்தையும் மனித குலப் படிப்பினைக்காக அர்ப்பணித்த அவதாரத்தின் முக்கிய செய்திகளில் ஒன்று தியாகம்!
‘சர்வ சங்க பரித்யாகினே நம:’ என்று அவரது அஷ்டோத்தரத்தில் நாம் அன்றாடம் கூறும் போது கோடானு கோடி பணத்தையும் அவர் நிர்மாணித்த அனைத்தையும் க்ஷண நேரத்தில் துறந்து ஏக வெளியுடன் இரண்டறக் கலந்த ஸ்வாமியின் பெரும் தியாகத்தை நினைத்து நம் மெய் சிலிர்க்கிறது.

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிடி ஆஸ்பத்திரி

அவர் வாழ்வில் ஏட்டின் ஒரு பக்கம் இதோ:
1979ஆம் ஆண்டு லெப்டினண்ட் ஜெனரலாக பதவி உயர்வு பெற்று இரண்டு லட்சம் இந்தியப் படைவீர்ர்களுக்குத் தலைமை தாங்கும் பெரும் பொறுப்பைப் பெற்ற எம்.எல்.கிப்பர், பாபாவின் அணுக்கத் தொண்டர். 1991ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடந்த நிகழ்ச்சியை அவர் ‘த்ரூ தார்மிக் டைலம்மாஸ்’ என்ற தனது கட்டுரையில் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

சூபர் ஸ்பெஷாலிடி (Super Speciality Hospital) ஆஸ்பத்திரியின் கட்டுமான வேலைகள் இரவு பகலாக இடைவிடாது வெகு மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன. ஆஸ்பத்திரிக்குத் தேவையான மெஷின்களும் உபகரணங்களும் உலகெங்கிலும் இருந்து “பறந்து” வந்து கொண்டிருந்தன. ஆஸ்பத்திரி தரை பாலிஷ் செய்யப்பட்டு மெருகேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. குறித்த காலத்தில் திறப்பு விழா நடைபெற வேண்டும் என்ற பரபரப்பு பிரசாந்தி நிலையத்தில் ஆரம்பித்து உலகெங்கும் பரவி இருந்தது.

இந்த பிரம்மாண்டமான ஆஸ்பத்திரி உலக அதிசயமாக ஐந்தே மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.இன்னும் பத்து நாட்களே இருந்தன திறப்பு விழாவிற்கு. அன்று காலை ஸ்வாமி இன்டர்வியூ அறையிலிருந்து வெளியே வந்து நேராக பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் போனார். அவர் கையில் ஒரு கடிதம் இருந்தது. மாணவர்களிடம் அதைக் காட்டி ஸ்வாமி, இந்திய ஜனாதிபதி திரு ஆர்.வெங்கடராமன் ஐந்து மாதங்களில் இந்த ஆஸ்பத்திரி கட்டி முடித்திருப்பது ஒரு அற்புதம் என்று எழுதி இருப்பதாகக் கூறினார். இதுவே அரசினால் கட்டப்பட்டிருந்தால் ஐந்து வருடம் ஆகி இருக்கும். இதைச் சொல்லி விட்டு தனது இன்டர்வியூ அறைக்கு ஸ்வாமி மீண்டும் திரும்பினார்.

satya_sai_baba

செல்லும் வழியில் இருந்த கிப்பர், ஸ்வாமியிடம், “ மானேஜ்மெண்ட் மாணவர்களுக்கு ஐந்து மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஆஸ்பத்திரி அருமையான ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக அமையும்” என்று குறிப்பிட்டார். இதைக் கேட்டவாறே நடந்த ஸ்வாமி திரும்பினார். அவரைப் பார்த்தார். ஒரு சில வினாடிகள் கழிந்தன.பிறகு மேலே வானத்தில் அவர் கண்கள் பதிந்தன. ”இல்லை, எந்த மானேஜ்மெண்டிற்கும் வேண்டாம்” என்றவர் ஒரு ஸ்லோகத்தை உச்சரித்தார்.

“ந கர்மணா, ந ப்ரஜயா, தனேன
த்யாகேனைகே அம்ருதத்வமான்சு”

(கர்மத்தினால் அல்ல, ப்ரஜைகளால் அல்ல, பணத்தினால் அல்ல, தியாகத்தினால் மட்டுமே அம்ருதத்வம் அடையப்பட முடியும்)
இதைச் சொல்லி விட்டு மெல்ல அவர் நடக்கலானார்.

அற்புதமான பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரும் காரியத்தைச் செய்து விட்டு அதைப் பற்றிச் சிறிதும் பெருமைப்படக்கூடாது என்பதோடு கர்மத்தையும் அதனால் வந்த பெருமையையும் கூட தியாகம் செய் என்ற தைத்திரீய உபநிஷத்தின் மந்திரத்தை உபதேசமாக தக்கதொரு தருணத்தில் அவர் அருளியது அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தது; நெகிழ வைத்தது. மனித குலத்திற்கு அவர் வாழ்க்கை தந்த செய்தி இதுவே!

201106_sai_baba

அவரது மறைவுக்குப் பின்னர் தனி அறையில் கட்டுக் கூடப் பிரிக்கப் படாமல் கிடந்த பெரும் பணக் கட்டுகள் கீதையில் கண்ணபிரான் கூறிய “பற்றில்லாத செயலை”ப் பறை சாற்றின!

ஆத்ம பிரதக்ஷிணமே உண்மை பிரதக்ஷிணம்

இதே போல பகவான் ரமணரும் தான் அடைந்த பெரும் ஞான நிலையைக் காட்டாது காண்போர்க்கும் பழகுவோருக்கும் எளியனாக இருந்தார். பெரும் ரகசியங்களை அனாயாசமாக போகிற போக்கில் சொல்லிச் சென்று விடுவார். பக்குவிகள் பக்கென்று அந்த உபதேசத்தைப் பற்றிக் கொள்வர். அவர் கூறியஒரே ஒரு பெரும் ரகசியத்தைப் பார்க்கலாம்:

1946ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி (இதற்கு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து ஏப்ரல் மாதம் 14ஆம் தேதி இரவு 8.47க்கு வானில் ஜோதியாக ஐக்கியமானார் பகவான் என்பது நினைவு கூறத் தகுந்தது)
காலை எட்டு மணிக்கு அணுக்க பக்தை நாகம்மா, பகவான் அமர்ந்திருந்த ஹாலை இரண்டு முறை சுற்றி விட்டு பின் சந்நிதிக்கு வந்து பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்தார். “ ஓ! நீ கூட சுற்ற ஆரம்பிச்சாச்சா. ஒருவர் சுற்றி விட்டால் எல்லோரும் அப்படிச் சுற்றுவது தான் முறையான செயல் என்று நினைத்துச் சுற்ற ஆரம்பிப்பார்கள்” என்ற பகவான் பெரும் ரகசியத்தை சில சொற்களாலேயே விளக்கி விட்டார்.

“உண்மையான பிரதக்ஷிணம் எது தெரியுமா? ஆன்மாவைச் சுற்றுவது தான். ஆத்ம பிரதக்ஷிணம் தான் உண்மையான பிரதக்ஷிணம். நாம் ஆன்மா. நமக்குள் எண்ணற்ற கோளங்கள் சுழல்கின்றன என்று உணர வேண்டும். ரிபு கீதையில் உள்ள பாடல் இதை வர்ணிக்கிறது.

பூரண ஆனந்த ஆன்மா அகம் என்று எண்ணல்
புகழ் புஷ்பாஞ்சலி ஆகும் அனந்த கோடி
காரியமாம் பிரமாண்டம் என்னிடத்தே
கற்பிதமாய் சுழலும் எனும் தியானம் தானே
நேரதுவாய் வலம் வரலாம் என்றுமென்னை
நிகிலருமே வந்திப்பார் நானெப்போதும்
யாரையுமே வந்திக்கேன் என்னும் தியானம்
ஆன்ம மகாலிங்கத்தின் வணங்கலாமே

standing ramana

(இதன் பொருள் : பூரண ஆனந்தமான ஆன்மாவே நான் என்று எண்ணுவது அனந்த கோடி புகழ் அஞ்சலிக்கும் புஷ்பாஞ்சலிக்கும் நிகராகும். என்னுள் அண்டங்கள் அனைத்தும் கற்பிதமாய்ச் சுழல்கின்றன என்னும் எண்ணமே உண்மையான வலம் வருதல் ஆகும். அகிலமும் தன்னை வணங்குமென்றும் தான் யாரையும் எப்போதும் வணங்கேனென்றும் உணருபவன் மகாலிங்கமான ஆன்மாவை வணங்குகிறான்).

பிரம்மாண்டத்தில் உள்ள அனைத்தும் சூக்ஷ்மாண்டத்தில் உண்டு அதாவது அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உண்டு என்ற அற்புதமான பேருண்மையை அந்தக் கணத்தில் அங்கு குழுமி இருந்த அனைவரும் உணர்ந்து கொண்டனர்.

யோகவாசிஷ்டத்தில் ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளும் ஏராளமான உலகங்கள் இருக்கின்றன என்று உபதேசிக்கப்படுகிறது, விஞ்ஞானம் இதுவரை கண்டுபிடிக்காத மெய்ஞான உண்மையை பகவான் ரமணர் எளிதாக விளக்கி விட்டார். இப்படி அவர் விளக்கிய ரகசியங்கள் பற்பல!

மகான்களும் அவதாரங்களும் தங்கள் வாழ்வு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாகவும் வாக்கின் மூலமாகவும் பேருண்மைகளை விளக்குவர் என்பதற்கு நம் காலத்தில் வாழ்ந்த பகவான் பாபாவும் பகவான் ரமணருமே சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஏப்ரல் மாதம் மஹா சமாதி அடைந்த இருவரையும் போற்றி வணங்கி அவர்கள் காட்டிய வழியில் நடப்போம்!

(பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயிபாபாவின் மஹா சமாதி தினம் ஏப்ரல் மாதம் 24ஆம் தேதியும் பகவான் ரமணரின் மஹா சமாதி தினம் ஏப்ரல் மாதம் 14ஆம் தேதியும் வந்ததை ஒட்டி ஞான ஆலயம் ஆன்மீக
மாத பத்திரிக்கை ஏப்ரல் 2013 இதழில் வெளியான கட்டுரை. Written by Santanam Nagarajan)

November 23rd is Baba’s Birth Day. contact swami_48@yahoo.com

****************