அஸ்திகள் பலவிதம்; ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்! (Post No.7386)

Written by london swaminathan

Date – 26th December 2019

Post No.7386

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

அஸ்தி கரைப்பதில் உள்ள விநோதங்கள் பற்றி 17-5-1992ல் தினமணியில் எழுதினேன்.

இந்தியாவிலேயே பல தலைவர்கள் தங்கள் அஸ்தியை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று  சொன்னதை எல்லோரும் அறிவர்.அத்தலைவர்களின் அஸ்தி கலசங்கள் ஊர் ஊராக ஊர்வலம் விடப்பட்டதையும் அறிவர் . புத்தரின் அஸ்திக்கும் எலும்புக்கும், பல்லுக்கும் போட்டா போட்டி காட்டா குஸ்தி நடந்ததையும் படித்திருக்கிறோம். நேருஜியின் அஸ்தி அவரது விருப்பப்படி நாடு முழுதும் விமானத்திலிருந்து தூவப்பட்டது .

காந்திஜிதியின் அஸ்தி நாடு முழுதும் புனித நதிகளில் கரைக்கப்பட்டது.

அஸ்தி என்பது  இறந்தவரின் உடலை எரித்த பின்னர் கிடைக்கும் சாம்பலும்  எலும்பும் ஆகும்.

இந்தப் பின்னணியில் இந்தக் கட்டுரையும் இன்று  வரை சுவை குன்றவில்லை.

Tags – அஸ்தி , கரைத்தல், விநோதங்கள்

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi after paying tribute to the ashes (‘Asthi Kalash’) of former prime minister Atal Bihari Vajpayee, before their distribution to all BJP state presidents for immersion in their respective states, at the party headquarters in New Delhi on Wednesday, Aug. 22, 2018. BJP President Amit Shah, party leaders Rajnath Singh, Sushma Swaraj and Vajpayee’s foster son-in-law Ranjan Bhattacharya are also seen. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI8_22_2018_000068B)
train with Gandhi’s ash coming to Kanpur
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: