தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி18319

Written by London swaminathan 


swami_48@yahoo.com


Date: 18 March 2019


GMT Time uploaded in London – 10-04


Post No. 6207

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

1. –  வைணவப் பெரியார்; ஹம்ச சந்தேசம்,பாதுகா சஹஸ்ரம், தயா சதகம் முதலிய 124 நூல்களைச் செய்தவர்

6. – உப்புக் கரிக்கும், இதன் எண்ணிக்கை 7 என்று கவிகள் பாடுவர்

7. – நீலகிரி மலையில் வசிக்கும், மான் போலவும் ஆடு போலவும் இருக்கும்; வருடை என்றும் இலக்கியங்கள் புகழும்

9. – ஊர்வசி, திலோத்தமைக்கு முன்பாக வரும் நடன மாது

11. – எள்

13. – ராமாயணம் பாடியவர்; அம்பிகாபதியின் அப்பா

14. –கங்கையை தவம் செய்து கொணர்ந்தவன்

15. – கசக்கும் காய்; ஞானத்தைத் தருமாம்

16. – விதவிதமான, பல தரம்

17. – குடத்தில் பிறந்த ரிஷி

18. — தண்ணீர் கொண்டு செல்ல உதவும் சிறிய உலோக பாத்திரம்

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. – சீதையின் முற்பிறப்பில் வழங்கிய பெயர்; ஒரு நதியுமிதன் பெயரில் ஓடுகிறது

2. – இந்தியாவின் தேசீய மலர்; பெரிய கட்சியின் சின்னம்

3. — கீரைக்கும் உண்டு, தாமரைக்கும் உண்டு; ஆயினும் வாழையின் xxxxxxxx  இரும்பையும் கரைக்குமாம்

4. –  எவரெஸ்ட், நந்த தேவி, தொட்டபெட்டா — ஆகிய எல்லாவற்றையும் இப்படி அழைப்பர்

5. 16.வனம்- கந்தனின் மற்றொரு பெயர்; அவன் வசிக்கும் காடு

8. -நீரில் வளரும் மலர்; அல்லியின் மறு பெயர்

10. – குழந்தையும் குடிக்கும், பூனையும் குடிக்கும்

10. – காண், பூமி

12. – பட்டினி; xxxxxxxxxxxxxx பரம ஔஷதம்

13. -தலையில் குடம் வைத்து ஆடுவது

15. – வெற்றிலையின் துணைவன்

19. – கஞ்சி; நொய்க் கஞ்சி; ஏழைகளின் உணவு

– subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: