தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி3619 (Post No.6483)

Tamil Crossword 3619

Written  by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 3 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 15-21

Post No. 6483

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எல்லாம் மூன்றெழுத்துச் சொற்கள். வண்ணமிட்ட இடத்தில் இரண்டு, இரண்டு சொற்களை இட்டு நிரப்புங்கள். எட்டு சொற்களையும் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் அதி மேதாவிகள்!

1. – காடு,

2. – சூரியன்

3. – வெண் கடுகு

4. – வேலையில் ஒரு பொறுப்பு; நிலை.

5. – கிராதார்ஜுனியம் இயற்றிய மாபெரும் கவிஞன்

6 – மணிமேகலையின் தாயார்

7. – மந்திர, தந்திரம் வல்லவன்

8. – முகடி என்று வள்ளுவன் பகர்வான்.

Answers

1.அடவி,2.இரவி,3.ஐயவி,4.பதவி,5.பாரவி,6.மாதவி,7.மாயாவி,

8.மூதேவி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: