தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி91219 (Post No.7320)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 9 DECEMBER 2019

 Time in London – 14-22

Post No. 7320

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண்,  அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. – (8 எழுத்துக்கள்) ஐந்து உபாயங்கள், சிறுவர் கதைகளும் இதே தலைப்பில் உண்டு

3.  (2)- குரங்கு

5. (6) – பிறவிப் பெருங்கடல்

8. (7)- கோவில் சிலையைக் கொண்டு விற்றல்

9. (4)- மாடியில் உலர்த்தி எண்ணையில் பொறித்து சாப்பிடும்  உணவு.

10.- (6)- கேரளத்தில் அதிகம் விளையும் பழம்

கீழே

1.- (5)- சுகதேவ், ராஜகுருவுடன் தூக்கில் தொங்கிய வீரர்

2. -(5)- செல்வம் என்னும் பொருள் தரும்; ஆண்களின் பெயரும் கூட

3. (3)- மேடு பள்ளம்; முரடு என்பதையும் சேர்த்துச் சொல்லுவர்

7.(4) – சதுரங்கத்தில் 64 உண்டு

6. (2)- பழத்தைப்  பிழிந்தால் வரும் 

4.(4)- கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் உருவம்

answers

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: