அரச மரம் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8513)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8513

Date uploaded in London – 15 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

அரச மரத்தைச் சுற்றியதும்  அடிவயிற்றைத் தொட்டுப் பார்த்துக் கொண்டாற்  போல

( கர்ப்பிணி  ஆகிவிட்டோமா என்று அறிய)

அரச மரத்துக்கடியில் இருக்கும் கல் அத்தனையும் பிள்ளையார்தாம்

அரச மரத்தடி பிள்ளையாரே அடியேனுக்கும் ஒரு பெண் பாரும்

அரச மரத்தைப் பிடித்த சனியன் பிள்ளையாரையும் பிடித்ததாம்

ஆல் பழுத்தால் அங்கே , அரசு பழுத்தால் இங்கே 

tags – அரச மரம் , பழமொழி,

—– subham —-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: