முதலையைக் கொலுசினால் கன்னத்தில் உதைத்த பெண்! (Post No.7095)

Written by  S. Nagarajan
swami_48@yahoo.com

Date: 14 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 13-36
Post No. 7095

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

தமிழ் இன்பம்

முதலையைக் கொலுசினால் கன்னத்தில் உதைத்த பெண்! (Post No.7095)

ச.நாகராஜன்

குலோத்துங்க சோழன் சிறந்த தமிழ்ப் புலவன். புலவர்களை ஆதரித்த மாபெரும் மன்னவன். ஒட்டக்கூத்தர் அவனது அரசவைப் புலவர்.

ஒட்டக்கூத்தர் பால் அவனுக்குப் பெரும் மரியாதை உண்டு.

ஒரு நாள் குலோத்துங்கன் ஒரு செய்தியைக் கேட்டான். அதிசயமான செய்தி.

ஒரு பெண் தன் சோர நாயகனைக் காண விரும்பினாள். அவன் இருப்பதோ அக்கரை. இவள் இருப்பதோ இக்கரை.

ஆனால் காம வெப்பம் தாங்கவில்லை இளம் பெண்ணுக்கு.

அவனை உடனே சந்திக்க விரும்பினாள்.

ஆனால் நீர் வெள்ளம் பெருக்கோடியது. என்ன செய்வது. துணிந்தாள்.

நீரில் மிதந்தோடும் ஒரு பிணத்தைப் பிடித்தாள். அதைத் தெப்பமாகக் கொண்டு அக்கரை சேர்ந்தாள்.

தன் காதலனொடு கூடி மகிழ்ந்தாள்.

பின்னர் இக்கரை வர வேண்டுமே! நீந்தி வர ஆரம்பித்தாள்.

அவளது காலை ஒரு முதலை பிடித்துக் கொண்டது.

தன் காலில் இருந்த கொலுசினால் அதன் கன்னத்தில் ஓங்கி உதைத்தாள்.

முதலைப் பிடியிலிருந்து மீண்டு வந்தாள்.

இந்த செய்தியைக் கேட்ட குலோத்துங்கன் ஒட்டக்கூத்தரை வினவ அவர் பாடிய கண்டசுத்தி இது:

கரண்டகண் டத்தொனிக் கஞ்சிய மான்கருங் கங்குலிலே

திரண்ட வெள்ளத்திற் பிணமீது சென்றனள் செர்ந்தவளை

அரண்டலின் பங்கொடி மீளக்கராப் பற்றவங் கொலுசால்

குரண்டி கன்னத்தி  லுதைத்தனன் காணங்கு லோத்துங்கனே

பொருள் : அம் குலோத்துங்கனே – அழகிய குலொத்துங்க அரசனே!

கரண்டம் – நீர்க்காக்கையின்

கண்டத் தொனிக்கு – குரல் ஓசைக்கு

அஞ்சிய – பயந்த

மான் – பெண்ணானவள்

கருங் கங்குலிலே – கருமையாகிய இருள் படர்ந்த இராக்காலத்தில்

திரண்ட வெள்ளத்தில் – பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளத்தில்

பிணமீது சென்றனள் – பிணத்தைத் தெப்பமாகக் கொண்டு சென்றால்

சேர்ந்தவளை – சோரநாயகனைக் கூடி

அரண்ட இன்பம் கொடு – வெருட்சியாகிய இன்பத்தை அனுபவித்து

மீள – மீண்டு வரும் போது

கரா பற்ற – அவளது காலை ஒரு முதலை பற்ற

அம் கொலுசால் – அழகிய தன் காலில் அணிந்த கொலுசினால்

குரண்ட கன்னத்தில் உதைத்தனள் –  திரைந்த கன்னத்தில் உதைத்தாள்

பாடலைக் கேட்ட மன்னன் மகிழ்ந்தான்.

ஒருநாள் இருவரும் பயணம் மேற்கொண்ட போது ஒட்டக்கூத்தர் சோழனைப் புகழ்ந்து பாட ஆரம்பித்தார்.

இரண்டு அடிகளை முடித்தவுடன் கையை அசைத்து அவரை நிறுத்திய குலோத்துங்கள் மீதி இரண்டு அடிகளைத் தானே பாடி பாடலை முடித்தான்.

பாடல் இது தான்:

ஆடுங் கடைமணி நாவசையா மகில மெங்கும்

நீடுங் குடையைத் தரித்தபிரா னிந்த நீணிலத்தில்

பாடும் புலவர் புகழொட்டக் கூத்தன் பதாம்புயத்தைச்

சூடுங்கு லோத்துங்க சோழனென்றே யென்னைச் சொல்லுவரே.

பொருள் : ஒட்டக்கூத்தர் பாடியது:

ஆடும் கடைமணி நாவசையாமல் – அசையும் இயல்புள்ளதான மணியானது நாவசையாமல்

அகிலம் எங்கும்  – உலகம் எங்கும்

நீடுங் குடையைத் தரித்த பிரான் – பெரிய குடையைத் தரித்து நிழலைச் செய்கின்ற பெருமான்

இங்கு அவரை நிறுத்திய குலோத்துங்கன் தான் பாட ஆரம்பித்தான் பொருள் கெடாமல்!

நீணிலத்தில் – இந்தப் பெரிய நிலத்தில்

புலவர் பாடும் புகழ் – புலவர் புகழ்ந்து பாடும்

ஒட்டக்கூத்தன் பதாம்புயத்தை – ஒட்டக்கூத்தரின் திருவடித் தாமரையை

சூடும் – சிரசில் அணிகின்ற

குலோத்துங்க சோழன் என்றே என்னைச் சொல்லுவரே – குலோத்துங்க சோழன் என்று என்னைச் சொல்லுவர்.

ஒட்டக்கூத்தர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை இருக்குமா என்ன?

****

கலைமகளே, கடவுளர் தெய்வமே, கண் கண்ட தெய்வமே சரணம்! (Post No.7068)

WRITTEN by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com

Date: 7 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 9-18 am
Post No. 7068

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

7-10-2019 சரஸ்வதி பூஜை. இதையொட்டி 6-10-2019 மாலைமலர் நாளிதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை!

கலைமகளே, கடவுளர் தெய்வமே, கண் கண்ட தெய்வமே சரணம்!

ச.நாகராஜன்

கவிஞர் தெய்வம், கடவுளர் தெய்வம் யார்?

தெய்வம் யாவும் உணர்ந்திடும் தெய்வம்,

      தீமை காட்டி விலக்கிடும் தெய்வம்,

உய்வம் என்ற கருத்துடையோர்கள்

     உயிரினுக்கு உயிர் ஆகிய தெய்வம்

செய்வம் என்று ஒரு செய்கை எடுப்போர்

      செம்மை நாடிப் பணிந்திடும் தெய்வம்

கைவருந்தி உழைப்பவர் தெய்வம்

     கவிஞர் தெய்வம் கடவுளர் தெய்வம் – சரஸ்வதியே தான்.

‘சரஸ்வதி தேவியின் புகழ்’ என்ற கவிதையில் இப்படிக் கூறும் மஹாகவி பாரதியார் கலைமகளைக் கொண்டாடிப் பாடிய பாடல்கள் நிறைய உள்ளன.

‘ஆணி முத்தைப் போலே அறிவு முத்து மாலையினாளைத்’ தொழுதால் என்னென்ன பெறலாம் என்று அவரே பட்டியலிட்டுத் தருகிறார்.

தான் என்னும் பேய் கெடும்.

பல சஞ்சலக் குரங்குகள் தளைப்படும்.

வான் என்னும் ஒளி பெறலாம்.

நல்ல வாய்மையிலே மதி நிலைத்திடும்.

ஊனங்கள் போக்கிடலாம்.

நல்ல ஊக்கமும் பெருமையும் பெறலாம்.

இதை விட வேறு என்ன வேண்டும், ஒரு மனித வாழ்க்கையில்?

அவ்ள் எங்கிருப்பாள் என்பதையும் அவரே அருமையாக விளக்கி விடுகிறார்:

வெள்ளைத் தாமரைப் பூவில் இருப்பாள்

வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள்.

கொள்ளை இன்பம் குலவு கவிதை கூறு பாவலர் உள்ளத்து இருப்பாள்,

வேதத்தின் உள் நின்று ஒளிர்வாள்.

முனிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்தின் உள் பொருளில் இருப்பாள்.

சாஸ்த்ர புராண நாடக மஹா காவ்யாதி சஞ்சாரிணீம் என  இலக்கியங்களில் சஞ்சரிக்கும் அவளைப் புகழ்கிறது சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்.

கவிஞர் தெய்வம் என்று பாரதியார் கூறியதை அப்படியே பலர் வாழ்க்கையிலும் கண் கூடாகக் காணலாம்.

காலம் – பதினேழாம் நூற்றாண்டு.

ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே பிறந்த குமரகுருபரருக்கு ஐந்து வயது வரை பேச்சு வரவில்லை. திருச்செந்தூர் முருகனைத் தொழ அவர் நாவிலிருந்து கவி மழை அருவியெனப் பொழியத் தொடங்கியது. கந்தர் கலி வெண்பாவைப் பாடினார்.

பின்னர் தல யாத்திரை மேற்கொண்டு வட தேசம் சென்று காசியை அடைந்தார். அங்கு ஒரு மடத்தை நிறுவி இறைப்பணி செய்ய நினைத்தார். அதற்கென காசியை ஆண்ட பாதுஷாவைச் சந்திக்க விரும்பினார்.

பாதுஷாவிற்கோ ஹிந்துஸ்தானி மொழி மட்டுமே தான் தெரியும்.

குமரகுருபரர் கலைமகளை வேண்டி மனமுருகிப் பாடினார். பத்துப் பாடல்களைக் கொண்ட சகலகலாவல்லி மாலை மலர்ந்தது.

சகலகலாவல்லி ஆயிற்றே, அவள் அருளால், ஒரு கணத்தில் ஹிந்துஸ்தானி பாஷையில் வல்லவரானார் குமரகுருபரர்.

பாதுஷாவின் அவையில் நுழைந்தார். அரியாசனத்தில் அமரிந்திருந்த பாதுஷா அவரை நிற்க வைத்துப் பேசுவதைக் கண்ட குமரகுருபரர் அரியாசனத்திற்கு நிகரான சரியாசனமாக ஒரு சிங்கத்தை வரவழைத்து அதன் மேலேறி அமர்ந்தார்.

பாதுஷா திகைத்தார்; பிரமித்தார். அவரது பல சந்தேகங்களைத் தீர்த்த குமரகுருபரர் அவருக்கும் அருள் பாலித்தார்.

பாதுஷா அவரது இறைப்பணிக்கு உதவிகள் செய்ய முன் வந்தார். காசித் திருத்தலத்தில் காசி மடம் உதித்தது.

 தென்னாடு வந்த அவர் திருப்பனந்தாளில் மடத்தை நிறுவினார்; அது இப்போதும் செய்யும் இறைத்தொண்டை அனைவரும் அறிவர்.

திருமலை நாயக்கரின் அரசவையிலே குமரகுருபரர் ஆற்றிய அற்புதங்கள் பல.

‘பண்ணும் பரதமும் கல்வியும் தீஞ்சொல் பனுவலும் யான்

எண்ணும் பொழுது எளிதெய்த நல்காய் எழுதா மறையும்

விண்ணும் புவியும் புனலும் கனலும் வெங்காலும் அன்பர்

கண்ணும் கருத்தும் நிறைந்தாய் சகல கலாவல்லியே’

என்று அவர் சகல கலாவல்லியைத் தொழுத பாடல் உள்ளிட்ட சகல கலாவல்லி மாலையின் பத்துப் பாடல்களையும் தினமும் ஓதினால் அன்னை கலைமகள் அருளைப் பெறலாம் என்பது திண்ணம்.

சரஸ்வதி தேவியைத் துதித்தால் அவள் அருளால் ‘தூக்கும் பனுவல் துறை தோய்ந்த கல்வியும் சொற்சுவை தோய் வாக்கும் பெருகும்’ என்பது அவரது சத்திய வாக்கு..

கம்பரோ ‘ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை’யைத் துதித்தால் ‘கல்லும் சொல்லாதோ கவி’ என்று கேட்கிறார்.

30 பாடல்கள் கொண்ட சரஸ்வதி அந்தாதியைப் பாடிய கம்பர் கலைமகளைத் துதித்தால் எதையும் ‘துணிந்து சாதிக்கலாம்’ என்ற பெரிய ரகசியத்தைப் பாடலிலேயே கூறுகிறார்.

அவர் பத்தாயிரம் பாடல்களால் இராமாயணம் பாடித் துணிந்து சாதித்தது சரஸ்வதி அருளாலேயே என்பது இதனால் பெறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் சரஸ்வதிக்கு உள்ள ஒரே கோவில் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டத்தில் கூத்தனூரில் உள்ளது.

ஒட்டக்கூத்தர் என்னும் பெரும் தமிழ்ப் புலவர் இங்கு வழிபட்டு அன்னையின் அருளைப் பெற்று பெரும் கவிஞராகி ‘கவி ராட்சதன்’ என்ற பட்டப் பெயரையும் பெற்றார். அவரே பூந்தோட்டம் என்னும் ஊரில் சரஸ்வதிக்குக் கோவில் அமைத்தார்; அதனால் இந்த ஊர் கூத்தனூர் என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த ஆலயத்தில் வெண்ணிற ஆடையுடன் வெண்தாமரையில் பத்மாசனத்தில் சரஸ்வதி தேவி வீற்றிருக்க அவர் வலது கீழ் கையில் சின் முத்திரை உள்ளது. இடது கையில் புத்தகமுள்ளது. வலது மேல்கையில் அட்சர மாலையும் இடது மேல் கையில் அமிர்தகலசமும் உள்ளது.

பழம் பெரும் புனித நூலான ரிக் வேதத்தில் சரஸ்வதியைப் பற்றிய் பல குறிப்புகளைக் காணலாம்.

யாக்ஞவல்க்யர் என்ற பெரும் முனிவர் சரஸ்வதியைத் துதிக்க அவர் முன் தோன்றி ஓம் என்பதைச் சொல்லி அனைத்து அட்சரங்களையும் சரஸ்வதி அருளினாள் என மஹாபாரதம் சாந்தி பர்வம் தெரிவிக்கிறது.

சரஸ்வதி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

சரஸ் என்றால் நீர். ஆக சரஸ்வதி என்பது தெய்வீக நதியான சரஸ்வதி நதியைக் குறிக்கிறது. அத்துடன் மட்டுமன்றி பெரும் நீர்நிலைகளையும் குறிக்கிறது.

இன்னொரு பொருள் சரஸ் என்றால் வாக்கு அல்லது பேச்சு;

வதி என்றால் தரித்திருப்பவள். ஆக சரஸ்வதி என்ற சொல்லுக்கு வாக்தேவி அல்லது வாணி என்ற பொருளும் ஏற்படுகிறது.

ஸ்வாமி சின்மயாநந்தர், ‘ஸ்வ’ என்றால் ஒருவரின் ஆன்மா என்றும் ‘சார’ என்றால் சாரம் என்றும் அர்த்தம் கூறி சரஸ்வதி என்றால் ஒருவரின் ஆன்மாவின் சாரத்தைத் தருபவள் (She who gives the essence (Saara) of our own Self (Sva)) என்று விளக்குகிறார்.

சரஸ்வதியின் வாகனம் ஹம்ஸம். சரஸ்வதியின் பூஜைக்கு உகந்த மலர்கள் வெண்தாமரை மற்றும் செந்தாமரை மலர்கள்.

சில்ப சாஸ்திரம் 12 விதமான சரஸ்வதி சிற்பங்களை விளக்குகிறது; 1) வாக் சரஸ்வதி 2) வித்யா சரஸ்வதி 3) கமலா 4) ஜயா 5) விஜயா 6) சாரங்கி 7) தம்புரி  8) நாரதி 9) சர்வ மங்களா 10)  வித்யா தாரி 11) சர்வ வித்யா 12) சாரதா

சரஸ்வதி தேவியின் கீழ்க்கண்ட 12 பெயர்களை புராணங்கள் விவரிக்கின்றன.

  1. பாரதி 2) சரஸ்வதி 3) சாரதா தேவி 4) ஹம்ஸவாஹினி 5) ஜகதி க்யாதா 6) வாகீஸ்வரி 7) குமுதி 8) ப்ரஹ்மசாரிணி 9) புத்திதாத்ரி 10 ) வரதாயினி 11) சந்த்ரகாந்தி 12) புவனேஸ்வரி

தேவியின் ஆயிரம் திரு நாமங்களை சரஸ்வதி சஹஸ்ரநாமமும் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் தேவியின் 108 திருநாமங்களையும் தருகின்றன.

சரஸ்வதிக்கு ஸ்ரீ என்ற சிறப்புப் பெயரும் உண்டு. இதனால் அனைத்தும் அருள்பவள் சரஸ்வதி என்பது பெறப்படுகிறது.

 சகல கலாவல்லி மாலை, சரஸ்வதி சஹஸ்ரநாமம், அஷ்டோத்திரம், சரஸ்வதி அஷ்டகம், சரஸ்வதி சூக்தம், சரஸ்வதி கவசம் மற்றும் சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரங்கள் ஏராளம் உள்ளன. இவற்றால் சரஸ்வதி தேவியை வழிபடலாம்; சுடர் விடும் அறிவைப் பெறலாம்.

பாரத நாடெங்கும் சரஸ்வதி தேவிக்கான ஆலயங்கள் பல உள்ளன. அவற்றில் குறிப்பித் தகுந்த சிலவற்றைப் பார்க்கலாம்.

பெஹோவா : ஹரியானா மாநிலத்தில் குருக்ஷேத்திர மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் இது. இதன் பழைய காலப் பெயர் ப்ரூதக்.

மன்னன் ப்ருது, தான் இறக்கும் சமயம் சரஸ்வதி நதிக் கரையில் இறக்க விரும்பியதால் அவனது மகன் அவரை அங்கு அழைத்துச் சென்றான். அவர் இறந்தவுடன் அவரது சிரார்த்ததையும் அங்கேயே செய்தான்.

விஸ்வாமித்திரர் இங்கு தான் பிரம்ம ரிஷி என்ற பட்டத்தைப் பெற்றார். இங்குள்ள சரஸ்வதி தேவியின் ஆலயம் மிகவும் புகழ் பெற்றது.

மஹாபாரத காலத்திற்கும் முற்பட்ட காலத்தில் அமைந்த நகர் இது.

 பிலானியில் உள்ள சரஸ்வதி ஆலயம் : 1959ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தானில் ஜி.டி. பிர்லாவினால் அமைக்கப்பட்ட ஆலயம் இது. ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்ட இந்த ஆலயம் 70 தூண்களின் மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரா : உத்தரபிரதேசத்தில் மதுரா நகருக்கு மேற்கே ஒரு சரஸ்வதி ஆலயம் உள்ளது. மஹாவித்யா தேவி ஆலயம் என அழைக்கப்படும் இதன் அருகில் சரஸ்வதி குண்ட் என்ற குளமும் உள்ளது.

சிருங்கேரியில் உள்ள பெருமை மிக்க சாரதா பீடம் விளக்க முடியா மஹிமை கொண்ட சரஸ்வதியின் பீடம்.

இன்னும் குஜராத், மஹராஷ்டிரம், பீஹார், காஷ்மீர், கர்நாடகம், மத்ய பிரதேஷ் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சரஸ்வதி தேவிக்கெனவே பிரத்யேக ஆலயங்கள் உள்ளன.

சரஸ்வதி தேவியை வசந்த ருதுவில் மாசி மாதம் சுக்ல பட்சத்தில் வரும் பஞ்சமியில் நாடெங்கும் கோலகலமாகக் கொண்டாடுகின்றனர். இது சரஸ்வதி தேவி தோன்றிய தினமாக கருதப்படுகிறது.

ஒரிஸாவில் இந்த தினம் சரஸ்வதி பூஜை தினமாகவும் ஆந்திர பிரதேச்த்தில் ஸ்ரீ பஞ்சமியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.

சரஸ்வதி தேவியின் சிறப்பு வழிபாடு நவராத்ரியில் அமைகிறது. காஷ்மீர் முதல் கன்யாகுமரி வரை கொண்டாடப்படும் பண்டிகை நவராத்ரி.

புரட்டாசி மாதம் அமாவாசை கழிந்த பிரதமை திதியில் ஆரம்பித்து நவமி முடிய ஒன்பது நாட்கள் நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது.

காளி, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி ஆக மூன்று தெய்வங்களும் மூன்று நாட்கள் வீதம் முறையே வழிபடப்பட்டு ஒன்பதாம் நாளான நவமி அன்று சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது.

துர்க்கா தேவி மகிஷாசுரனை எட்டு நாட்கள் போரிட்டு ஒன்பதாம் நாளன்று நவமியில் வதம் செய்தாள்.

அடுத்த நாள் வெற்றிக்கான விஜய தசமி நாளாக அமைகிறது

இசை, நாடகம் உள்ளிட்ட 64 கலையைப் பயில்பவர்களும் தமக்கு உரிய சாதனங்களுடன் ஆய கலைகள் அறுபத்திநான்கினுக்கும் அதி தேவதையான சரஸ்வதியை வழிபடுகின்றனர்.

 விஜய தசமித் திருநாளை, அடுத்த மேல் நிலையை அடைவதற்கான துவக்க நாளாகக் கொள்கின்றனர்.

மண்கண்ட வெண்குடைக் கீழாக மேற்பட்ட மன்னருமென்
பண்கண்டளவிற் பணியச் செய்வாய் படைப்போன் முதலாம்
விண்கண்ட தெய்வம் பல் கோடி உண்டேனும் விளம்பில் உன் போல்
கண்கண்ட தெய்வம் உளதோ சகல கலாவல்லியே என வாக் தேவியைத் துதித்து வளம் பெறுவோமாக!    

***

சிவபிரான் – உமா தேவி – ஒரு சூடான விவாதம்!(Post No.7038)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

Date: 30 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London –17-36

Post No. 7038

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

சிவபிரான் – உமா தேவி – ஒரு சூடான விவாதம்!

ச.நாகராஜன்

சிவபெருமானுக்கும் உமா தேவிக்கும் இடையே நடந்த ஒரு சூடான விவாதத்தை  அருகிலிருந்து கேட்டவர் போல் சொல்லி அருள்பவர் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்.

அவரது பாடல் இதோ:

அம்பிகையரன் றன்னை நோக்கி யுன்னா பரணமரவமென வுமையை நோக்கி

       அரியரவ சயனத்தை யரவுருவமானத்தை யறியாய் சொல் சிறிதுமென்ன

நம்பிமனை தொறுமிரந் துணுமாண்டிநீ யென்னநான் றாதனறிவேனென

       நவையுறும் பொய்புகன் றீ ரெனப்பாரத நடந்ததே கரியாமென

வெம்பியொருவன் பிரம்பாலடித்தானென விளங்கிழை யொருத்திதாம்பால்

       வீசினது சொல்லென்ன வெண்ணாயிரம்பெண்கள் மிகுகற்பை நீக்கியெனப்

பம்புகற்பினிலோ ரிரட்டிப்பு நீக்கினது பதறாம னீகேளெனப்

       பரமனருட் னிவ்வாறு விளையாடு பச்சைப் பசுங்கொடி யுமைக்காக்கவே!

பாடலின் பொருளைக் காண்போம்:

அம்பிகை – உமா தேவியானவள்

அரன் தனை நோக்கி – சிவபெருமானைப் பார்த்து

உன் ஆபரணம் அரவம் என – உனது ஆபரணமாக இருப்பது பாம்பு என்று சொல்ல

நம்பி – (அதற்கு) சிவ பெருமான்

உமையை நோக்கி – உமா தேவியைப் பார்த்து

அரி – திருமால்

அரவ சயனத்தை – சர்ப்ப சயனம் உடையதாகவும்

அரவுரும் ஆனத்தை – சர்ப்ப ரூபமாகவும் ஆனதை

சிறிதும் அறியாய் கொல் என்ன – சிறிதும் அறியாயோ என்று சொல்ல

மனைதொறும் இரந்து உண்ணும் ஆண்டி என்ன – நீ வீடுகள் தோறும் பிச்சை கேட்டு உண்ணுகின்ற ஆண்டி என்று சொல்ல

நான் தாதன் அறிவேன் என – தாதனை நான் அறிவேன் என்று சொல்ல

நவை உறும் பொய் புகன்றீர் என – குற்றம் மிகுந்த பொய்யைச் சொன்னீர்கள் என்று சொல்ல

பாரதம் நடந்ததே கரி ஆம் என – மஹாபாரதம் நடந்ததே சாட்சி என்று சொல்ல

வெம்பி ஒருவன் பிரம்பால் அடித்தான் என – கோபித்து ஒருவன் பிரம்பால் அடித்தான் என்று சொல்ல

விளங்கிழை ஒருத்தி –  பெண் ஒருத்தி

தாம்பால் வீசினது சொல் என்ன – தாம்புக் கயிற்றால் அடித்ததைச் சொல் என்று சொல்ல

எண்ணாயிரம் பெண்கள் – எண்ணாயிரம் பெண்களுடைய

மிகு கற்பை நீக்கின என – மிகுந்த கற்பினை நீக்கினாய் என்று சொல்ல

பம்பு கற்பினில் – மிகுந்த கற்பினில்

ஓர் இரட்டிப்பு நீக்கினது – ஓர் இரட்டிப்புக்காக நீக்கினதை

பதறாமல் நீ கேள் என – பதற்றம் கொள்ளாமல் நீ கேட்பாயாக என்று சொல்ல

பரமருடன் – பரமசிவனோடு

இவ்வாறு – இந்தப் பிரகாரம்

விளையாடு – விளையாடுகின்ற

பச்சைப் பசுங்கொடி – உமாதேவி ஆனவள்

உமைக் காக்க – உம்மைக் காக்கக் கடவன்

picture by Lalgudi Veda

பல திருவிளையாடல்களை உள்ளடக்கிய பாடல் இது. ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி மாற்றி சிவனும் உமையும் பேசுவது போல அமைக்கப்பட்ட இந்தப் பாடலின் சுவையே தனி தான்.

திருமால் அரவம் ஆனது எப்படி? ஒரு சமயம் பார்வதியும் பரமசிவனும் சூதாடி விளையாடிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் பார்வதி ஜெயித்தாள். ஆனால் பரமசிவனோ நான் தான் ஜெயித்தேன் என்று சொன்னார்.அருகிலிருந்த திருமாலைச் சாட்சிக்கு அழைத்தார்.

அவரும் சிவபிரானே ஜெயித்தான் என்று சொல்ல, கோபம் கொண்ட உமா தேவி திருமாலை நோக்கி, “நீ பொய் சாட் சொன்னதால் அரவமாகக் கடவாய்” என்று சாபமிட்டாள்.

இந்த வரலாறு கந்த புராணத்தில் உள்ளது. சிவபெருமான் பொய் கூறியதும் இதே சந்தர்ப்பத்தில் தான்.

பிரம்பால் அடி பட்டது பிட்டுக்கு மண் சுமந்த போது.

இப்படி ஒவ்வொரு விளையாடலையும் சுட்டிக் காட்டும் இந்தப் பாடல் மனமுருகி சிவன் மற்றும் உமையின் திருவிளையாடல்களை நினைக்க வைத்து அருள் வேண்டித் துதிக்கச் செய்கிறது!

***

உரிச்சொல் நிகண்டு எனும் வெண்பா நூலை இயற்றியவர்! (Post No.7001)

WRITTEN BY S Nagarajan

swami_48@yahoo.com


 Date: 22 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 15-35

Post No. 7001


Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

ச.நாகராஜன்

கொங்குமண்டல சதகம் 91ஆம் பாடலில் ஒரு அரிய செய்தியைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

அலைகடல் சூழு மவனியிற் செந்தமி ழாய்பவர்கள்

நலனுறத் தக்க வகையாக வுள்ள நனிமகிழ்ந்தே

இலகு முரிச்சொ னிகண்டுவெண் பாவி நிசைத்தகலை

வலவெழிற் காங்கேயன் வாழுமோ ரூர்கொங்கு மண்டலமே

பாடலின் பொருள் : தமிழிலக்கியம் கற்பவர்கள் எளிதில் பாடம் செய்யவும், தெரிந்து கொள்ளவும் உதவியாகும் படி உரிச்சொல் நிகண்டு என வெண்பாவினால் ஆன நூலைச் செய்து உதவிய காங்கேயன் என்பவன் வாழும் மோரூருங் கொங்கு மண்டலம் என்பதாகும்.

பலதலைதேர் காங்கேயன் பட்ட முடையான்

உலகறியச் சொன்ன வுரிச்சொல் – (உரிச்சொல் நிகண்டு)

என்றும்

முந்து காங்கேய னுரிச்சொல் – (ஆசிரிய நிகண்டு)

என்றும்

பெருத்த நூல்பலவுஞ் சுருக்கித் தமிழில்

உரிச்சொல் நிகண்டென உரைத்த காங்கேயன் –     

                (பாம்பணகவுண்டன் குறவஞ்சி)

என்றும் இப்படிப் பலபட நூல்கள் காங்கேயன் இயற்றிய உரிச்சொல் நிகண்டு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன.

ஆனால் காங்கேயன் என்ற பட்டப்பெயரை உடைய இவர் யார் என்பது தெரியவில்லை.

கங்கைக் குலத்தவரான வேளாண்டலைவைருக்குக் காங்கேயன் என்ற பட்டப் பெயரிட்டு அரசர் அழைத்திருக்கின்றனர் போலும்.

புதுவைக் காங்கேயன், ஆட்கொண்ட காங்கேயன் என்னும் பெயர் கள் வழங்கி வந்திருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

வேறொருவர் தான் இந்த உரிச்சொல் நிகண்டை இயற்றினார் எனக் கூறுவதுமுண்டு.

கொங்குமண்டல சதகத்துள்  54 மற்றும் 94 ஆகிய பாடல்கள் இம்மோரூர்க் காங்கேயர்களையே குறிப்பிடுகின்றன.

இவர்களுக்கு இம்முடி என்ற பட்டப்பெயர் இருக்கிறது.

காங்கேயர்களைப் பற்றிய சிறப்புக்களை கொங்குமண்டல சதகத்துள் கண்டு மகிழலாம்.

***

இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பெருக கான் மாரி வழிமுறை! (Post No.6990)

WRITTEN BY S. NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com


 Date: 20 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 7-03 am

Post No. 6990

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

15-8-19 பாக்யா இதழில்அறிவியல் துளிகள் பகுதியில் வெளியாகியுள்ள ஒன்பதாம் ஆண்டு பதிநான்காம் கட்டுரை : அத்தியாயம் 430

உங்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பெருக கான் மாரி வழிமுறை!

 ச.நாகராஜன்

35 வயதே ஆன ஒரு பெண்மணி உலகின் லட்சக்கணக்கான இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி பெருகக் காரணமாக இருக்கிறார் என்றால் நம்புவது சற்று ஆச்சரியமாக இல்லை? ஆனால் உண்மை அது தான்! கான்மாரி வழிமுறை (KonMari Method) என்பதைப் பற்றி ‘மகிழ்ச்சி எங்கள் இல்லங்களில் பொங்குகிறது’ என்று ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் உலகின் தலை சிறந்த பத்திரிகைகளின் வாயிலாகவும் தொலைக்காட்சி பேட்டிகள் மூலமாகவும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் சொல்லும்போது அதை நம்பத்தானே வேண்டும்.

அந்த வழிமுறையை நாமும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற உற்சாக உந்துதல் எழுவதும் இயல்பே.

மாரி காண்டோ (Marie Kondo) ஜப்பானைச் சேர்ந்தவர். 1984, அக்டோபர் 9ஆம் தேதி பிறந்தவர். அவரது சொத்து மதிப்பு இப்போது 80 லட்சம் டாலர்கள். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆலோசனையைத் தர அவரிடம் பயின்றவர்கள் வாங்கும் சார்ஜ் இந்திய மதிப்பில் சுமார் 7000 ரூபாய்!

அவர் எழுதிய ‘தி லைஃப் சேஞ்சிங் மாஜிக் ஆஃப் டைடியிங் அப்’ (‘The life Changing Magic of Tidying Up’) என்ற புத்தகம் உலகெங்கும் லட்சக்கணக்கில் விற்பனையாகி சக்கைப் போடு போடுகிறது.

மாரி ஷிண்டோயிஸத்தைப் பின்பற்றுபவர். ஷிண்டோயிஸம் என்பது ஜப்பானிய கலாசாரம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களின் அடிப்படையில் பிறந்தது. அது தூய்மையை மிகவும் வலியுறுத்துகிறது.

இளம் வயதிலிருந்தே இல்லத்தைத் தூய்மைப்படுத்துவதில் அக்கறை காட்டி வந்த மாரி அதில் நிபுணராக மாறி அனைவருக்கும் அதை எப்படி எந்த வழிமுறையில் செய்வது என்பதைச் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். அனைத்து இல்லங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்க வைத்தார். உலகின் இன்றைய பிரபலமான பெண்மணிகளுள் ஒருவராக ஆகிவிட்டார்.

அவர் 2012இல் டகுமி கவஹாரா என்பவரை மணந்தார்.தம்பதியர் இருவரும்  உலகின் பல விழாக்களில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கு பெறுகின்றனர்.

முதலி மாரி காண்டோ வழிமுறை என்றால் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.

சுருக்கமாக ஒரே வரியில் சொன்னால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்காத பொருள்களை வீட்டிலிருந்து அகற்றி வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்துவது தான் மாரி காண்டோ வழிமுறை என்று சொல்லி விடலாம்.

முதலில் வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்துவது என்ற உந்துதலையும் கடமை உணர்ச்சியையும்  நீங்கள் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து உங்கள் வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும். பிறகு தூய்மைப் படுத்தும் பணியை ஆரம்பிக்க வேண்டும். முதலில் துணிகள், பின்னர் புத்தகங்கள், பின்னர் இதர அனைத்துப் பொருள்கள். இறுதியாக நினைவுப் பரிசுகள்.

ஒவ்வொரு பொருளையும் அகற்றும் முன்னர் அது இதுவரை செய்த நன்மைக்காக அதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். இடவாரியாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டாம். பொருள்கள் வாரியாக தூய்மைப் படுத்துவதைச் செய்ய வேண்டும். மேலே கொடுத்துள்ள வரிசைப்படி வேண்டாத பொருள்களை அகற்ற ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதாவது துணிகள், புத்தகங்கள்… இப்படி குறிப்பிட்ட வரிசைப்படி செல்ல வேண்டும். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பொங்குகிறதா என்று கேட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.

இப்படிச் செய்யும் போது ஒரேயடியாக அனைத்தையும் தூக்கிப் போட்டு விடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் செய்யலாம் என்றால் அது வேலைக்கு உதவாது.

சமையலறையில் தேவையற்று இருக்கும் பொருள்கள் ஏராளம். அனைத்தையும் கண்ணை மூடிக் கொண்டு தூக்கிப் பொடுங்கள். சமையலுக்குத் தேவையில்லாத இதர பொருள்களையும அங்கிருந்து அகற்றி விடுங்கள். லிவிங் ரூம் எனப்படும் ஹாலில் தேவையற்ற படிக்கும் புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள் குவியலாக இருக்கிறதே, அதை உடனே அகற்றி விடலாம். குளியலறையில் ஒவ்வொரு டிராயராகப் பார்த்து தூய்மைப் படுத்தலாம்.

இப்படிச் செய்ய ஆரம்பித்தால் மீண்டும் ஒருநாளும் குப்பைகள் உங்கள் இல்லத்தில் சேரவே சேராது என்கிறார் மாரி.

ஆங்கில உளவியல் நிபுணரான ஜேன் க்ரேவ்ஸ் (Jane Graves)  வீட்டில் உள்ள பொருள்களின் ரகசியம் அது நமக்கு ஏற்படுத்தும் மலரும் நினைவுகள், உணர்வுகள், உணர்ச்சி பூர்வமான நிலைகள் ஆகியவையே என்கிறார். ஆகவே தூய்மைப் படுத்தும் போது பழைய சாக்ஸ் – காலுறைகள்- கூட மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

துணிகளை மடித்து வைப்பதில் கூட ஒரு ஒழுங்கு முறை வேண்டும். அப்படி மடித்து முறைப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும் துணிகளை அணிவதில் உள்ள மகிழ்ச்சியே தனி தான்!

ஒவ்வொரு அறையும் தூய்மையாகும் போது உங்கள் இதயத்தில் மகிழ்ச்சி மலர்கிறதா என்பதைக் கேட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.

இந்த தூய்மைப் படுத்தும் பணியை யாருக்கும் தெரிவிக்காமல் செய்ய வேண்டும். வயதான தாய் தந்தையர் இருந்தால் இப்படி வெளியில் தூக்கி எறியப்படும் பொருள்களைப் பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சி அடையக் கூடும். அது ஏற்படுத்தப் போகும் மகிழ்ச்சியை அவர்களால் உடனடியாக அறிய முடியாது என்பதால் தனியே சற்று ரகசியமாகவே இந்தப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். இதுவே மாரி காண்டாவைப் பின்பற்றும் ஆர்வலர்களின் அறிவுரை. செய்து தான் பார்ப்போமே!

நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி பொங்க ஆரம்பிக்கும்.

அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் .. ..

பிரபல இயற்பியல் விஞ்ஞானியான ஐன்ஸ்டீனை விருந்து ஒன்றில் அந்த விருந்தை அளித்த ஒரு பெண்மணி சந்தித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தார். பேச்சின் இடையில் ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடித்த ‘தியரி ஆஃப் ரிலேடிவிடி’ பற்றிக் கேட்டு அதை விளக்குமாறு வேண்டினார்.    

                             அதற்கு ஐன்ஸ்டீன் இப்படி பதில் அளித்தார்:  

                                            “அம்மணீ! ஒரு நாள் கிராமப்புறம் ஒன்றில் சரியான கோடைக்கால வெயிலில் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன். என்னுடன் பார்வையற்ற குருடான ஒரு நண்பர் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார். அவரிடம் நான் ஒரு கோப்பை பால் அருந்த வேண்டும் என்றேன். “பாலா? அப்படி என்றால் என்ன? எனக்குத் தெரியாது” என்றார் அவர். “அது ஒரு வெள்ளை நிறமுள்ள திரவம்” என்று நான் பதில் சொன்னேன். “திரவம் என்றால் புரிகிறது. ஆனால் வெள்ளை என்றால் என்ன? எனக்குப் புரியவில்லை” என்றார் அவர்.  “வாத்தின் சிறகுகளின் வண்ணம் தான் அது” என்றேன் நான். “சிறகு என்றால் புரிகிறது. ஆனால் வாத்து என்றால் எனக்குப்  புரியவில்லை” என்றார் அவர். “அது ஒரு நெளிந்த கழுத்துடைய பறவை” என்றேன் நான். “கழுத்து என்றால் எனக்குப் புரிகிறது. ஆனால் “நெளிந்த” என்று சொன்னீர்களே, அது எனக்குப் புரியவில்லை” என்றார் அவர். பொறுமையை இழந்த நான் அவரது கையைப் பிடித்து நன்கு நீட்டினேன். இது தான் நேராக இருப்பது என்று சொல்லி விட்டு அவரது முழங்கையை மடக்கி கைவிரல் மூட்டு வரை கொக்கி போல மடித்தேன். இது தான் நெளிந்து இருப்பது என்று சொன்னேன்.” “ஆஹா! இப்போது தான் பால் என்றால் என்ன என்று எனக்குப் புரிகிறது” என்று சொல்லி அவர் குதூகலப்பட்டார்.” இதைச் சொல்லி நிறுத்தினார் ஐன்ஸ்டீன். அம்மையார் முகம் போன போக்கைப் பார்க்க வேண்டுமே. நைஸாக அங்கிருந்து நகர்ந்தார் அவர்!

–subham-

சம்ஸ்க்ருதம் பற்றிய இரண்டு அரிய செய்திகள்! (Post No.6988)

WRITTEN BY London swaminathan

swami_48@yahoo.com


 Date: 19 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 16-25

Post No. 6988

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

பாகிஸ்தானில் பிறந்தவர் பாணினி

உலகமே வியக்கும் வண்ணம் உலகின் முதல் இலக்கண புஸ்தகத்தை எழுதியவர் பகவான் பாணினி. இவர் எழுதிய சம்ஸ்க்ருத இலக்கண நூலைக் கண்டு உலகமே வியக்கிறது. காரணம் என்னவெனில் ரத்தினச் சுருக்கமான சூத்திரங்கள்! ஒரு எழுத்து கூட வீணாகப் பயன்படுத்தாத நூல். இதை எழுதிய பாணினி 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாகிஸ்தானில் பிறந்தார். அவர் பிறந்த சாலாதுரா இப்போது பாகிஸ்தானில் ராவல்பிண்டிக்கு அருகில் இருக்கிறது 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அது இந்து பூமியாக இருந்தது. அவர் எழுதிய நூலின் பெயர் அஷ்டாத்யாயி (எட்டு அத்தியாயம்). அவருக்கு 300 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தோன்றிய காத்யாயனர் , பாணினி இலக்கண நூலுக்கு  ஒரு உரைநூல் எழுதினார். அதுவும் ரத்தினச் சுருக்கமான நூல்! அதை வ்யாகரண வார்த்திகா என்று அழைப்பர்.

அந்த உரைகாரர் தென்னாட்டைச் சேர்ந்தவர்.ஏதோ வெள்ளைக்காரன்தான் இந்த நாட்டை ஒற்றுமைப் படுத்தினான் என்று உளறுவோருக்கு இது செமை அடி கொடுக்கும். பாகிஸ்தான் பகுதியில் நூல் எழூதியவருக்கு தென்னாட்டுக் காரர் உரை. அதுவும் 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்!.

இதைவிட அதிசயம்- இந்த இரு நூல்களுக்கும் மாபெரும் உரை கண்டார் பதஞ்சலி. அந்த நூலுக்குப் பெயர் மஹா பாஷ்யம். உலகிலேயே மிகப்பெரிய உரைநூல்! அவர் பிறந்தது பாட்னா (பீஹார்) என்றும் தென்னாடு என்றும் கருத்து உளது. அவர் வாழ்ந்ததோ 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்.

ஆக எங்கோ ஒருவர் எழுதிய இலக்கண நூலுக்கு பல ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் வசித்தவர்கள் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே உரை கண்டனர் என்றால் ‘ஏக பாரதம்’ என்னும் கொள்கைக்கு மேலும் ஒரு சான்று தேவையா?

2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஸம்ஸ்க்ருத மொழி பாகிஸ்தான் உள்ள வடமேற்கு இந்தியா முதல் தென் குமரி வரை பரவி இருந்தது (கோவலன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சுவடியைப் படித்து ஒரு பார்ப்பனிக்கு உதவிய செய்தி சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ளது.)

பேரழகி தமயந்தியை மணக்கப் போட்டா போட்டி!

இன்னும் ஒரு அதிசயச் செய்தி இதோ! நள தமயந்தி கதையைக் கூறும் நூல் நைஷதீய சரித்ரம். அதை 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புலவர் ஸ்ரீஹர்ஷ எழுதினார். அதில் பத்தாவது காண்டத்தில் ஒரு அழகான பாடல் வருகிறது. தமயந்தியின் ஸ்வயம்வரத்தை அவரது தந்தை பீமன், தலைநகரான குண்டினபுரத்தில் ஏற்பாடு செய்து 56 தேச ராஜாக்களுக்கும் செய்தி அனுப்பி இருந்தார். மன்னர்கள் மட்டுமின்றி தேவலோக நாயகர்களான இந்திரன் மித்திரன் வருணன், வாயு, அக்னி, யமன் ஆகிய அனைவரும் பேரழகி தமயந்தியை மணக்க ஆசைப்பட்டு மாற்றுருவில் வந்தனர். அவர்களுக்கு மன்னர் பீமன் மாபெரும் வரவேற்பு அளித்தார்.

அப்போது எல்லா மன்னர்களும் ஒருமனதான ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர். நாம் எல்லோரும் ஸம்ஸ்க்ருதத்தில்தான் பேச வேண்டும்; நம்முடைய வட்டார மொழியில் பேசினால், தமயந்தி நாம்  யார், எந்த தேசம் என்று கண்டு பிடித்துவிடுவாள். அவள் கவிதை எழுதும் அளவுக்குப் புலமை பெற்ற பெரிய அறிவாளி. ஆகையால் நாம் ஸம்க்ருதத்தில் பேசுவோம்.”

அக்காலத்தில் நாடு முழுதும் ஸம்ஸ்க்ருதம்தான் பொது மொழி என்பதை இது காட்டுகிறது. வட இமயம் முதல் தென் குமரி வரை ஸம்ஸ்க்ருதம் பரவி இருந்தது. மன்னர்கள் அதைப் பேசினர். ஸம்ஸ்க்ருதம் பேச்சு மொழி இல்லை என்று உளறிக்கொட்டிக் கிளறி மூடும் அறிவிலிகளுக்கு நெத்தியடி, சுத்தியடி, செமை அடி கொடுக்கிறார் புலவர் ஹர்ஷ. இதோ பத்தாம் காண்டம் 34ம் ஸ்லோகம்–

அந்யோன்ய பாஷாணாவபோத பிதே ஸம்ஸ்க்ருத்ரிமாபிர் வ்யவஹாரவஸ்து

திக்ப்யஹ சமதேஷு ந்ருபேஷு வாக்பிஹி சௌவர்க வர்கோ ந ஜனைர் அசிஹ்னி.

இந்த ஸ்லோகம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்கூட 56 தேச மன்னர்களும் ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் பேசியதைக் காட்டுகிறது.

இந்த இரண்டு அற்புதச் செய்திகளை நான் அடையாறு நூலக டைரக்டர் டாக்டர் ஆர். சங்கர நாராயணன் எழுதிய ஆங்கிலக் கட்டுரையில் படித்தேன்.

–subham–

KRISHNA DEVA RAYA’S VISIT TO KUMBAKONAM MAHAMAHAM (Post No.6941)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com

 Date: 27 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 14-05

Post No. 6941

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.WHO IS RAYA?


One of the greatest kings of India. He ruled whole of south India in the 16th century.

WHERE IS KUMBAKONAM?
Kumbakonam is a town in Tamil Nadu with lot of temples.

WHAT IS MAHAMAGAM ?


MAHAMAHAM tank is in Kumbakonam. Every 12 year, a festival is held and lakes of people come to the tank to take bath. They believe that their sins will be washed away or their demands will be fulfilled.
it is interesting to read even a great king came all the way to Kumbakonam.


Here’s the detail


After conquering Gajapati Kingdom he went straight to Tirupati without returning to his capital Hampi. He went to Kalahasti, Madurai, Alagarkoil, Sriviliputur and all Tamil Nadu shrines.

Inscriptions give precise details and they are supported by literature. But there are minor discrepancies.


He was in Kumbakonam on sixth February 1517.


He stayed in Madurai for three days. (DON’T GET CONFUSED BETWEEN SAKA YEAR AND ENGLISH YEAR)
He stayed in Madurai for three days. (DON’T GET CONFUSED BETWEEN SAKA YEAR AND ENGLISH YEAR)
He stayed in Madurai for three days. (DON’T GET CONFUSED BETWEEN SAKA YEAR AND ENGLISH YEAR).Swami’s Crossword26819 (Post No.6938)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 26 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 19–51

Post No. 6938

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

ACROSS

1–7 LETTERS—GOD GAVE 3 ‘D’ WORDS ANSWER THROUH THUNDER; THIS IS RECEIVED BY DEVAS; MEANING CONTROL

6– 3— DESIRE, WISH

8.—5—THREE FOLD

9.—5–DYNASTY

10. – 7– ANYTHING AUSICIOUS, PARTIKULARLY WEDDING

DOWN

1.—5 LETTERS— GOD GAVE 3 ‘D’ WORDS ANSWER THROUH THUNDER; THIS IS RECEIVED BY HUMANS; MEANING GIVE.

2. –8—BLESSING

3. – -7— GREAT MAN; GANDHI IS CALLED WITH THIS PREFIX

4.—6— MOTHER OF ANJANEYA

5.—8— WONDER; ALSO NAME OF AN APSARAS

7 – ALL WORLD, EARTH; FEMININE NAME

Image result for Gandhi

–SUBHAM–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி21819 (Post No.6913)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com

 Date: 21 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 21-41

Post No. 6913

 Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் எத்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –6- இலங்கையில் சீதை இருந்த இடம்

5-2- சங்கீதம், நாடகம், ஓவியம் முதலியன

6.- 3- பெண்கள் குழாய் அல்லது கிணற்றடியில் பேசுவது

7. -3- இதை ஆன்மீகவாதிகள் குரங்கு என்பர்; நிலையில்லாதது;

8.-2- கை, கால்களால் காட்டும் தகவல்

கீழே

1.- 5– ரேடியோ கேட்க இது தெரிந்திருக்க வேண்டும்

2.—3– துயரம்; வருத்தம்

3.—3– தடி; அல்லது தினை வகை தானியம்

4.—5–மரியாதை தெரிவித்தல்; துதி பாடல்

9./ -5-=கீழிருந்து மேலே செல்க. கல்யாணம்

Xxx subham xxx

Swami’s Crossword 16819 (Post No.6889)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 16 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London – 19-43

Post No. 6889

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ACROSS

1. -10- ARJUNA LEARNT CELESTIAL MUSIC AND DANCING FROM THIS GANDHARVA

8.– 3- SUN, ADITYA

9. –  5- DESTROYED, KILLED

10. – 4–PENANCE

11. 6– SON OF ARJUNA AND ULUPI; SACRIFICED HIMSELF FOR THE VICTORY OF PANDAVAS

12.– 4–WEALTH, BRILLIANCE, BOSE IN BENGALI, CORRUPTED SANSKRIT WORD ‘VASU’

13. -4– END

14. – 4–AMBASSADOR, WORLD’S FIRST AMBASSADOR IS SARAMA IN RIG VEDA

15.–10– VYASA’S DISCIPLE WHO WAS  ENTRUSTED WITH TEACHING SAMA VEDA

DOWN

1. – 6–STAR SPICA; ALSO MEANS DRAWING

2. – 4–RACE THAT INVADED INDIA- MIHIRAHULA IS ONE OF THE KINGS

3.- 7–VAHANA OF INDRA; HE USED TO RIDE IT

4. – 6–THAMES IN LONDON GOT IT FROM THIS SANSKRIT WORD; RIVER ON THE BANKS OF WHICH VALMIKI LIVED

5. 6–FAVOURITE WIFE OF MOON; A STAR

6. – 8–CENTENARY; ALSO THE NAME OF EXPRESS TRAINS IN INDIA

7. – 7–HINDU SALUTE WITH FOLDED HANDS

Picture sent by Lalgudi Veda

-xx subham xx