நடிகை ஹேமமாலினி அம்மா எழுதிய ராமாயணம் (Post.9226)

COMPILED  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9226

Date uploaded in London – –4 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

துளசிதாசர் ஹிந்தியில் எழுதிய ராமாயணம் – ராம சரித மானஸ்

அதைத் தமிழில் மொழிபெயயர்த்தவர் – திருமதி ஜெயா சக்ரவர்த்தி

அவர் நடிகை ஹேமா மாலினியின் தாயார்

இதோ துளசி தாஸரின் வரலாறு

Xxxx

பாராயண ராமாயணங்கள்

Xxx subham xxxx

Tags – துளசிதாசர் ,ராம சரித மானஸ் , ஜெயா சக்ரவர்த்தி , பாராயண,  ராமாயணங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: