பெண்ணின் மனம்: ரிக் வேதம், ஷேக்ஸ்பியர், தமிழ் பாட்டு ஒப்பீடு (Post No.4220)

Written by London Swaminathan

 

Date: 17 September 2017

 

Time uploaded in London- 6-56 am

 

Post No. 4220

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

பெண்களை தாயார் ஸ்தானத்தில் வைக்கும்போது அவர்களை இந்து மதம் புகழ்வது போல வேறு எந்த மதமும் புகழ்வதில்லை; தமிழ் சம்ஸ்கிருத நூல்களில் கண்டது போல வேறு எங்கும் கண்டதில்லை. மனு தர்ம சாஸ்திரமோ பெண்களை உச்சானிக்  கொம்பில் வைத்து போற்றுகிறது. அவர்கள் அழுதால் அந்தக் குடும்பம் அல்லது அதற்குக்  காரணமானவர் வேருடன் சாய்வர் என்று எச்சரிக்கிறார் மனு. பெண்களுக்கு நகை நட்டுகளை வாங்கிக் கொடுத்து அவர்களை எப்போதும் மகிழ்ச்சிக் கடலில் மிதக்க வைக்க வேண்டும் என்றும் உலகிற்கு புத்திமதி சொல்கிறார். சுத்த மான இடங்கள் எவை என்பதை பட்டியலிடுகையில் பெண்களின் வாய் எப்போதும் சுத்தமானது என்றும் சொல்லுகிறார் மனு (எனது பழைய கட்டுரைகளில் ஸ்லோக எண்களுடன்  மேல் விவரம் காண்க)

 

மேல் நாட்டு இலக்கியங்களில் பெண்களின் அழகை வருணிப்பர்; அவர்களைத் தூற்றுவர். ஆங்கில  மஹா கவி ஷேக்ஸ்பியர் நாடக வசனங்களிலும் இதைக் காணலாம்; கம்பனிலும் இதைக் காணலாம். நீதி வெண்பாவிலும் இதைக் காணலாம்; திருக்குறளிலும் இதைப் படிக்கலாம்.

 

ஆனால் தாய், சஹோதரி என்ற நிலையில் நாம் புகழ்வோம்; மேல்நாட்டு இலக்கியங்களில் அப்படி இல்லை!

 

அதிகம் கேட்டிராத நீதி வெண்பாப் பாடலைப் பார்ப்போம்:

 

அத்தி மலரும் அருங்காக்கை வெண்ணிறமுங்

கத்து புனல் மீன் பதமுங் கண்டாலும் — பித்தரே

கானார் தெரியற் கடவுளருங் காண்பரோ

மானார் விழியார் மனம்.

 

பொருள்:

பித்தரே= பெண் மயக்கம் கொண்ட பித்தர்களே; பைத்தியக்காரர்களே!

 

அரு = பார்ப்பதற்கு அருமையான

அத்தி மலரும் = அத்திப் பூவும்

காக்கை வெண்ணிறமும் = காக்கையின் வெள்ளை நிறமும்

கத்து புனல் மீன் பதமும் = ஒலிக்கின்ற கடலில் உள்ள பெரு மீன்களின் கால்களும்

கண்டாலும் = ஒருக்கால் பார்க்க இயன்றாலும்

(பெண்களின் மன நிலையை நம்மால் காண/ அறிய முடியாது)

(நாம் மட்டும் அல்ல)

கான் ஆர் தெரியல் கடவுளரும் = மணம் பொருந்திய மாலைகளை உடைய தேவரும்

மான் ஆர் விழியார் மனம் = மான் பார்வை போலும் மருண்ட கண்களை உடைய அப்பெ ண்களின் நெஞ்சத்தைக் காண்பரோ = காண்பார்களோ?

(அவர்களும் காண மாட்டார்)

 

ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சொல்கிறார்?

புலியின் இதயம், பெண்ணின் அழகிய தோலுக்குள் மறைந்திருக்கிறது

ஹென்ரி 6- பகுதி 3

Oh tiger’s heart wrapped in a woman’s hide – York

Henry VI Part 3

 

ஒரு விலைமாது போல சொற்களால் என் இதயத்தைத் திறந்து காட்டுவேன்– ஹாம்லெட்

Must, like a whore, unpack my heart with words – Hamlet

 

ரிக் வேதத்தில் ஊர்வசிக்கும் (10-95) புரூருவசுக்கும் இடையே நடை பெறும் அற்புதமான உரையாடல் உளது; அதில் ஊர்வசி சொல்கிறாள்

 

வேண்டாம்; புரூருவஸ், இறந்து விடாதே, றைந்து விடாதே. கெட்ட ஓநாய்கள் உன்னை விழுங்கிவிடக் கூடாது.

 

பெண்களுடன் நிரந்தர நட்பு என்று எதுவுமே கிடையாது; பெண்களின் இதயம் புலியின் (கழுதைப் புலி) இதயம் போன்றது.

 

ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன அதே சொற்கள்!

Nay, do not die Puruvas, nor vanish;

let not the evil-omened wolves devour thee.

With women, there can be no lasting friendship; hearts of the hyenas are the hearts of women.

RV 10-95-15

கம்பன், வள்ளுவன், வேத கால ரிஷி, ஷேக்ஸ்பியர் ஆகியோர் எச்சரிக்கும் அழகே தனி! ஒப்பிட்டு மகிழ்க!

 

My Old Article:

  1. பெண்களின்எதிரி | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/பெண்களின்…

Posts about பெண்களின் … பெண்களின் எதிரியா? … கம்பன், …

 

 

 

TAGS: பெண் மனம், புலியின் இதயம், ஷேக்ஸ்பியர், ரிக்வேதம், நீதி வெண்பா

 

–Subham–

SEPTEMBER 2017 GOOD THOUGHT CALENDAR (Post No.4174)

30 Quotations on Chaste women

written by London Swaminathan

 

Date: 30 August 2017

 

Time uploaded in London- 19-27

 

Post No. 4174

 

 

FESTIVE DAYS : Sep.4- Onam, Sep 6- Yajur Upakarma, September 11- Bharati Memorial Day,  21- Navaratri begins,, 28- Sarasvati Puka, Durga Ashtami, 29- Sarasvati Puja, Maha Navami, 30- Dusserah, Vijaya Dasami

Sep 6- Malaya Paksham begins

 

 

EKADASI FASING DAYS- 1 or 2, 16

FULL MOON- 6

NEW MOON- Mahalaya Amavasai 19

AUSPICIOUS DAYS- 4, 8, 15

 

SEPTEMBER 1 FRIDAY

Chaste women are by nature truthful- Bharat Katha Manjari

SEPTEMBER 2 SATURDAY

The mind of chaste women finds happiness in the glorious tales of virtuous women- Bharat Katha Manjari (BKM)

 

SEPTEMBER 3 SUNDAY

Universally, virtuous women are desireless- Katha Sarit Sagara (KSS)

SEPTEMBER 4 MONDAY

Women of great calibre committed to their husbands are glorified in Heavens too- Valmiki Ramayana 2-118-12

SEPTEMBER 5 TUESDAY

Which chaste women  will defy her husbands instructions?- KSS

SEPTEMBER 6 WEDNESDAY

A chaste woman has no independent happiness, but her husband’s happiness is hers. -KSS

SEPTEMBER 7 THURSDAY

Noble women do not oppose the  desires of their husbands- KSS

 

SEPTEMBER 8 FRIDAY

It is sheer cruelty  on the part of a woman to desert her husband- Valmiki Ramayana 2-24-12

 

SEPTEMBER 9 SATURDAY

A woman attains supreme heaven by serving her husband – Valmiki Ramayana 2-24-36

 

SEPTEMBER 10 SUNDAY

Noble women are single pointedly focussed on the welfare of their husbands- BKM

SEPTEMBER 11 MONDAY

For women their husband’s desires are  paramount, not crores of sons- Valmiki Ramayana 2-35-8

SEPTEMBER 12 TUESDAY

The wife alone enjoys the fortunes of her husband- Valmiki Ramarayana 2-27-5

SEPTEMBER 13 WEDNESDAY

Women have their husbands as their Lords (PN)

 

SEPTEMBER 14 THURSDAY

Chaste women are protected by the strength of their character alone- KSS

 

SEPTEMBER 15FRIDAY

 

Modesty is the insignia of  chaste women -KSS

SEPTEMBER 16 SATURDAY

Chastity is a very challenging vow (Proverb)

SEPTEMBER 17 SUNDAY

Noble women do not visit their residence of their husband’s friend – (Proverb).

SEPTEMBER 18 MONDAY

Invincible indeed is the power of chaste women- BKM

SEPTEMBER 19 TUESDAY

For the chaste women husbands is GOD- BM

 

SEPTEMBER 20 WEDNESDAY

Following the path tread by their husbands is the ultimate vow of women- KSS

SEPTEMBER 21 THURSDAY

Women have their husbands as GODS – PN

 

SEPTEMBER 22 FRIDAY

Noble wives, ever engaged in the welfare of their husbands, endure all sorrows – BKM

SEPTEMBER 23 SATURDAY

Though the husband be ruthless, the minds of chaste women will not stray- KSS

SEPTEMBER 24 SUNDAY

When my husband is blnd why shy should I deck myself?-KR

 

SEPTEMBER 25 MONDAY

Gods alone protect women of moral integrity in their hour of danger KSS

SEPTEMBER 26 TUESDAY

For women husband himself is the lord- V Ramayana, 7-95

SEPTEMBER 27 WEDNESDAY

Good women, desirous of the welfare of their husbands , pay no heed to the malice of the others KSS

SEPTEMBER 28 THURSDAY

Tears of chaste women do not  wet the earth esaily- Valmiki Ramarayana 6-14-67

 

SEPTEMBER 29 FRIDAY

There is no vow ordained for women other than serving their husbands- Valmiki Ramarayana 2-118.9

 

SEPTEMBER 30 SATURDAY

The mind of a chaste woman is tender-KSS

 

–SUBHAM–

 

யமன் (எமன்) போல வந்த 3 பெண்கள்! (Post No.4104)

Written by London Swaminathan


Date: 22 July 2017


Time uploaded in London- 11-00 am


Post No. 4104


Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

ஒரு பாட்டுக்கு எனக்கு முழு அர்த்தம் விளங்கவில்லை. இது நீதி வெண்பாவில் உள்ளது. அந்த நூலை யார் எழுதினார்கள் அல்லது தொகுத்தார்கள் என்பது தமிழ் கூறு நல்லுலகிற்குத் தெரியாது. கால வெள்ளத்தில் மறைந்துவிட்டது. நாம் மிகவும் போற்றும் மூன்று பெண்களை எமனென்று வருணிக்கிறது இந்தப் பாடல்! ஓரளவுக்கு அர்த்தம் விளங்குகிறது!

 

முதலில் பாடலைப் படித்துவிட்டு விவாதிப்போம்:-

என்னே கிரேதத் திரேணுகையே கூற்றுவனாம்

தன்னேர் திரேதத்திற் சானகியே – பின்யுகத்திற்

கூடுந்திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில்

வீடுதொறும் கூற்றுவனாமே

 

பொருள்:-

கிரேதத்து- கிரேதா யுகத்தில்

இரேணுகையே – இரேணுகை என்பவளே

கூற்றுவன் ஆம் – யமன் ஆகும்

திரேதத்தில் – திரேதா யுகத்தில்

தன் நேர்- தனக்குத் தானே ஒப்பாகிய (வேறு எவரையும் உவமை சொல்ல முடியாத)

சானகியே –  சீதை என்பவளே

கூற்றுவனாம் – யமன் ஆகும்

பின் யுகத்தில் – அதற்கடுத்த துவாபர யுகத்தில்

கூடும் – வந்த

திரௌபதியே – திரௌபதையே

கூற்றாம் – யமன் ஆகும்

கலியுகத்தில் – இப்பொழுது நடக்கும் கலி யுகத்தில் என்றாலோ

வீடுதொறும் – ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கும் (ஒவ்வொரு பெண்ணும்)

கூற்றுவனாம் ஆம் – யமன் ஆகும்

என்னே – இஃது என்ன ஆச்சரியம்!

 

மொத்தத்தில் கருத்து என்னவென்றால் பெண்கள் அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று கேட்காமல் அடக்க ஒடுக்கமாக வாழவேண்டும். முன் யுகத்தில் இருந்ததைவிட இப்பொழுது பெண்கள் மிகவும் கெட்டுப் போய்விட்டார்கள் என்பதே.

 

அது எப்படி?

ரேணுகா – பரசுராமன் கதை பலருக்கும் தெரிந்ததே. ரேணுகாவுக்கு காமம் தொ டர்பான தீய எண்ணங்கள் வரவே அவரது கணவர் ஜமதக்னி ரேணுகாவைக் கொல்ல உத்தரவு இடுகிறார். உடனே பரசுராமன் அதைச் செய்கிறார். அதைப் பாராட்டி ஜமத்னி முனிவர் ஒரு வரம் தருகிறார். தன்னுடைய அம்மா ரேணுகாவை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். ரேணுகா மீண்டும் உயிர் பெறுகிறாள்.

 

இதில் ரேணுகா செய்த தவற்றால் ஒரு சம்பவம் நிகழ்கிறது. ஆனால் எல்லாம் சுபமாக முடிகிறது. பரசுராமர் க்ஷத்ரியர்கள் மீது கோபம் கொண்டு 21 தலைமுறையை அழித்ததற்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் தொடர்பில்லை.

 

சீதை, ஒரு மாய மானுக்காக ஆசைப்பட்டதால் ராவணன் கடத்துகிறான். இலங்கையே அழிகிறது. பிறகு சீதையைப் பற்றி ஒரு சலவைத் தொழிலாளி சந்தேகம் கிளப்பவே அவள் பூமாதேவியிடம் திரும்பிச் செல்கிறாள். இங்கு சீதை செய்த தவறு எல்லாப் பெண்களையும் போல தங்கத்துக்கு (பொன் மான்) ஆசைப்பட்டது. அதாவது அது பொன் மான் இல்லை என்று கணவன் தெளிவு படுத்தியும் அடம்பிடித்ததால் வந்த வினை.

 

மூன்றாவது, திரவுபதி சிரித்ததால் வந்த வினை. ரத்தினக் கல் போல இழைக்கப்பட்ட தரையைத் தண்ணீர் என்று நினைத்து துரியோதனன் தனது பட்டாடையைத் தூக்கவே பலகணியில் இருந்து அதைப் பார்த்த திரவுபதி ‘களுக்’ என்று சிரித்துவிட்டாள்; பெண்களுக்கான அடக்கம் அவளுக்கு அப்போது இல்லை.

 

இதற்கெல்லாம் சேர்த்துப் பழிவாங்க, வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அவளுடைய ஆடையை அவிழ்க்க உத்தரவிட்டான். அவள், உடனே சபதம் செய்து, மஹா பாரதப் போருக்குப் பின்னால்,  துரியோதனன் ரத்தத்தை முடியில் தடவி பழி தீர்த்துக்கொண்டாள். இது பெண்ணின் நகைப்பினால் வந்த வினை.

 

கலியுகத்தில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் இப்படித் தவறு செய்யக்கூடும் என்பதால் புலவர் எச்சரிக்கிறார் போலும்.

 

இன்று டெலிவிஷன்களில் வரும் சீரியல்களிலும் அப்படித்தானே பெண்களைக் (நீலாம்பரிகளாக) காட்டுகிறார்கள்.

 

புலவர் பெருமான் காரணம் சொல்லாவிடிலும் மூன்று கதைகளையும் நாமாகத் தொடர்புபடுத்தி விளக்கம் காண முடிகிறது.

 

வேறு ஏதேனும் பொருள் தெரிந்தால் நீங்களும் சொல்லலாம்.

TAGS:- யமன், பெண்கள்,ரேணுகா, சீதை, திரௌபதி, யுகம்

-சுபம்–

 

 

Asura’s Mistake- Satapata Brahmana Story (Post No.4087)

Compiled by London Swaminathan


Date: 16 July 2017


Time uploaded in London-19-03


Post No. 4087


Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

Once upon a time the gods and the Asuras, both of them sprung from Prajapati, strove together. And the Asuras even though arrogance, thinking,

“Unto whom, forsooth, should we make offering? went on offering into their own mouths. They came to naught, even through arrogance; wherefore let no one be arrogant, for verily arrogance is the cause (mouth) of ruin.

“Pride goeth before destruction.

But the gods went on making offerings to one another.

Prajapati game himself to them; thus the sacrifice became theirs; and indeed the sacrifice is the food of the gods – Satapata Brahmana.

xxx

“This which is sacrifice is the soul of all beings and of all gods”

–Satapata Brahmana14-3-2-1

 

Prajapati gave himself to the gods and became their sacrifice. He then created sacrifice as his own image or counterpart. Hence they say that ‘Prajapati is sacrifice’; for he created it as his own image.

–Satapata Brahmana 11-1-8-2

xxx

 

Women in Vedic Times

The following passage is of interest as clearly indicating that women in Vedic times had access to the Vedas; they took part in the sacrifices is clear from quite a number of passages:

Ida, the daughter of Manu, was a revealer of sacrifice. She heard, ‘The Asuras are placing fire’……………. Ida said to Manu, ‘I shall so place thy fire that thou shalt increase in offspring, cattle and twins; thou shalt be firmly established in  the world and shalt conquer the heavenly  word’. She first placed the Garhapatya fire. It was through the Garhapatya she produced for him offspring.

Taittiriya Brahmana 1-1-4-4

(Garhapatya is one of the three fires in a house)

xxx

Manu’s Wife Sacrificed!

There is another story where one must read between the lines; this one of the  symbolic stories:

“Manu had a bull. Into it an Asura slaying, enemy slaying voice had entered. In consequence of this bull’s snorting and bellowing. Asuras and Rakshasas were continually destroyed.

 

Then the Asuras said, “This bull, alas! does us mischief; how shall we overcome him? Now there were two priests of the Asuras called Kilata and Akuli. They said, ‘Manu is a devout believer; let us make trial of him’. They went and said to him, “Let us sacrifice for thee”

“Wherewith”, he asked.

With this bull, they replied.

Be it so, he answered.

 

When it had been slaughtered, the voice departed out of it and entered into Manu’s wife, Maanavaa.

Wherever they hear her speaking, the Asuras and Rakshasas continue to be destroyed in consequence of her voice.

The Asuras said, “She does yet more mischief; for the human voice speaks more”

 

Kilata and Akuli said, Manu is a devout believer; let us make trial of him. They went and said to him,

“Manu, let us sacrifice for thee”.

“Wherewith?, he asked.

“With this thy wife”, they replied.

Be it so, he answered.

When she had been slaughtered, the voice departed of her”.

–Satapata Brahmana 1-1-4-16

The same story is found with variations in the Kathaka Brahmana.

This is a symbolic story. One must rely on saints of India rather than foreigners.

–Subham–

 

 

Development Tamil Culture and Tamil Language through Charitable activities (Post No.4013)

Written by London Swaminathan
Date: 18 June 2017
Time uploaded in London- 21-49
Post No. 4013
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.
contact: swami_48@yahoo.com

 

 

MITRA SEVA TALK by London Swaminathan on 17TH JUNE 2017

 

I was asked to give a talk on the charity work done by me in London at the First Anniversary meeting of Mitra Seva, an organisation started to serve the Elderly people in London, particularly from the South Indian community. It was held in Kenton, London on 17th June 2017.

 

Good Evening and thanks for inviting me to talk about my charity work. I thought it was irrelevant to talk about it to you bcaeuse of most of you known about it and you were also part of it. But yet it is important to place everything on record. And there is another part of charity work I did in India which many of you may not know.

Since I was given every limited time first let me give my work in Bullet points.

 

 

RAISED MONYE FOR 7 CHARITIES OVER 200, 000 POUNDS

I raised over 200,000 pounds in London for seven charities. The beneficiaries were :-

SINDHI MANIR

LONDON SATH SANGAM

LONDON TAMIL SANGAM

South Indian Society

World Hindu MAHA SANGAM

TAMIL HERITAGE FOUNDATION

Bharatiya Vidhya Bhavan

 

I have executed the following projects through the funding I received. When I say I, it means I was the one who ordinated, but you the people helped me through out these projects

PROJECTS

ELDERLY CARE PROJECT

LUNCHEON CLUB

TEACHING TAMIL

TEACHING SANSKRIT

POETRY PROJECT

PUBLISHING COMMUNITY NEWS LETTER

SINDHI CULTURE and Language Teaching

FIRST AIAD EACHING THROUGH REGIONAL LANGUAGES

Buying a SOUND SYSTEM

TAMIL BOOKS DIGITIZATION: I got a small funding for Tamil Heritage  Foundation to digitize ten old books from the British Library in London. They are available even now in T H F site.

TAMIL HERITAGE PROJECT: We interviewed thirty artistes in London who have settled here 25 years ago to record the history and development of Tamil culture in London. The recordings were put on a CD and the CDs were distributed to the  libraries.

MILLENNIUM GEM PROJECT : This is to give another chance to showcase their talents who have alredy staged their debut show and let it to get rusted.

RECENTLY I WAS ON THE  SOUVENIR COMIITEE OF  Nagapooshani Amman temple in London

RELIGIOUS EVENTS are organised by WHM Sagam

 

(For Bharatiya Viddhya Bhavan we staged a Tamil Drama and raised over 1500 pounds. We staged a Tamil drama for South Indian Society and raised over 1500 pounds. I took the main roles in both the dramas.

WHO FUNDED US?

Awards for all

National Lottery

Paul Hamlyn Foundation

Harrow Council (for Black History Month)

Paul Hamlyn Foundation

New Ham council

Camelot foundation

Calouste Gulbenkian Foundation

I received

 

WHO IS THE ROLE MODEL?

Any number of books you read would not inspire youto do charity work un less you have a role model in front of you; for me my father (V Santanam) was the role model. He was a freedom fighter who fought the British rule in India. He was imprisoned with K Kamaraj in Vellore Jail. Because he was a freedom fighter he allowed us to do all community activities. First myself and my bothers started an organisation called Literary and Cultural Association in Madurai with the help of our friends. All the famous personalities such as Solomon Pappaiah, Kundrkkudi Adigalar, K V Jagannathan. Later I joined RSS and took over the secetaryship of Vidyarthi Parishad and my bother became the secretary of Visva Hindu Parishad. The Madurai RSS Pracharak Shivaram Jogelakarwho has M.Sc and came from Pune inspired us very much. He was a man of few words but man of action, full of inspiration.

 

And  at that time the Vivekananda Rock Memorial was set up by Eknatha Ranade who was also an embodiment of inspiration. He asked us to got to every office school, college etc to sell one rupee donation ticket just to make them the part of this mighty national memeorial. As a result of this I contacted thousands of office workers and sold the donation picture cards. ( We did a month long exhibition in the Pudumandapam (built by King Tirumalai nayak) which attracted a huge crowd every day. In the same way when Swami Shanthanantha did a Sahasra Chandi Yajna in Madurai, since my father was on the committee we all helped as volunteers).

 

For any project, we need a role model who practise it. Years ago Swami Omkarananda visited London and I was organising several meetings for him. As a part of meetings at the Hindu temples here, I took him to Sivan Temple at Lewisham, London. The previous day I contacted the temple trustee who was in charge of programmes  to find out how many people were expected and what age group was targeted etc. To my surprise he told that he would be addressing little children from ween end Tamil school. I challenged him saying that Swami Omkarananda who is a great scholar delivering lectures on Kaivalyopanishad and Brhad Aranyaka Upanishad would be disappointed. Then he explained me the reason for arranging such a meeting for children. “These young students had seen the saffron clad Sanyasins only in films and dramas. They had never seen a real life true Sanyasi (ascetic)So they may think this is also an act and there may not be a Sanyasi at all. If they see a real life ascetic that will impress them at this young age.

This explanation opened my eyes. I realised  that a man of action, a man of truth can inspire several thousand people. So role models are important to inspire future workers.

 

At present I am part of the Hindu Forum of Britain, the umbrella organisation of Hindu organisations. I am the chairman of the Chaplaincy borad. As a life time trustee of W HM sangam, I do organise religious events.

 

Tomorrow the Second Part of my talk will cover the following topics:-

 

ARE INDIVIDUALS POWERFUL?

YOGA IS RUBBISH ADVTS.

CHRISTMAS STAMPS WITH HINDU LAIDES WITH TILAK

NOW 5 POUND NOTE and Government’s Promise.

 

 

IS SELFLESS SERVICE POSSIBLE?

 

ENCOUNTER WITH MY WIFE

SANSKRIT TEACHER’S SUSPICION

WHY DO I DO IT?

 

PITFALLS IN CHARITY WORK

NO THANKS, MOSTLY CRITICSM

DON’T BE TOO OPEN —–DANDAPANI

ONE THANKS IS EQUAL TO 1000 POUNDS

CREMATORIUM THANKS

 

LIST OF PEOPLE INTERVIWED AS PART OF ORAL HISTORY OF TAMIL ARTISTES IN LONDON.

 

–Subham–

 

ஆங்கிலத்தில் நகைச்சுவை கவிதைகள்! (Post No.3987)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 10 June 2017

 

Time uploaded in London:-  6-44  am

 

 

Post No.3987

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

இலக்கிய இன்பம்

ஆங்கிலத்தில் நகைச்சுவை கவிதைகள்!

ச.நாகராஜன்

 

       தமிழில் தனிப்பாடல் திரட்டு என்று ஒரு திரட்டு நூல் இருக்கிறது. பல கவிஞர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சந்தர்ப்பங்களுக்குத் தகுந்தவாறு உடனுக்குடன் பாடிய பாடல்கள் அவை. அத்துடன் உதிரிப் பாடல்களும் அந்த நூலில் அடக்கம்.

 

நகைச்சுவையுடன் இருக்கும் பல பாடல்கள் நமக்குப் பல பாடங்களையும் போதிக்கும், சிந்திக்கவும் வைக்கும், தமிழின் கவிதை நயத்தை ரசிக்கவும் வைக்கும்.

 

இது போல ஆங்கிலத்தில் தனிப்பாடல் திரட்டு உண்டா என்று தேட ஆரம்பித்தேன்.

 

குறைந்த பட்சம் நகைச்சுவையுடன் கூடிய கவிதையோ அல்லது தனிப்பாடல் ரகத்தில் இருக்கும் கவிதையோ ஏதாவது கிடைக்குமா என்று கூகிள் செர்ச் (Google Search) ஆரம்பித்தேன்.

நிறைய இருக்கின்றன. இரண்டை மட்டும் இங்கு பார்க்கலாம்.

 

மூன்று மனைவிகள்

 

பயமுறுத்தும் சொல்லாக இந்த மனைவி என்ற சொல் இருக்கிறது என்று சிலர் சொன்னால் அவர்கள் சாக்ரடீஸ், போன்றோரை நினைவில் கொண்டிருக்கிறார்களோ, என்னவோ!

 

ஆனால், ‘மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்று இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறார் ஒரு கவிஞர்- ராபர்ட் வில்லையம் சர்வீஸ்.

அவரது மூன்று மனைவிகள் கவிதையை ரசிக்கலாம், வாருங்கள்!

 

 

Three Wives

 

by Robert William Service

 

Said Jones: “I’m glad my wife’s not clever; Her intellect is second-rate.
If she was witty she would never Give me a chance to scintillate; But cap my humorous endeavour And make me seem as addle-pate.
“Said Smith: “I’m glad my wife’s no beauty, For if a siren’s charm she had, And stinted her domestic duty, I fear that she would drive me mad: For I am one of those sad fellows Who are unreasonably jealous.
” Said Brown: “”I know my wife’s not witty, Nor is she very long on looks; She’s neither humorous nor pretty, But oh how she divinely cooks! You guys must come some night to dinner – You’ll see my little girl’s a winner.
”  So it’s important in our lives, (Exaggerating more or less), To be content with our wives, And prize the virtues they possess; And with dispraise to turn one’s back On all the qualities they lack.  ஆக வாழ்க்கையில் முக்கியமான  விஷயம் நமது மனைவிமார்களது அரும் குணங்களைப் போற்றி இல்லாததைப் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாதீர்கள் என்கிறார் ராபர்ட் வில்லியம் சர்வீஸ். நல்ல சர்வீஸ் தான் இவர் கொடுக்கும் புத்திமதி.

 

****

திருப்பித் திருப்பித் திருப்பி..!!!

 

அடுத்த கவிதை, அடுத்த கவிதை, அடுத்த கவிதை, திருப்பித் திருப்பித் திருப்பித் திருப்பி – அட தடுமாறி விட்டேன், கவிதையைப் பற்றி சொல்லப் போய்…. ஒன்றுமில்லை, திருப்பித் திருப்பிச் சொல்பவர் ஒருவரைப் பற்றிச் சொல்லப் போய்.. சொல்லப் போய், அட, வாருங்கள் கவிதையைப் பார்ப்போம்!

.

இந்தக் கவிதைக்குரிய கவிஞர் ஜாக் ப்ரெலுட்ஸ்கி. இவர் கவிதைகளில் நகைச்சுவை ததும்புகிறது.

ஒரே ஒரு கவிதையைக் கீழே காண்போம்:-

“I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.
I don’t don’t know why know why,
I simply know that I I I
am am inclined to say to say
a lot a lot this way this way-
I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.

I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.
My mom my mom gets mad gets mad,
it irritates my dad my dad,
it drives them up a tree a tree,
that’s what they tell they tell me me-
I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.

I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.
It gets me in a jam a jam,
but that’s the way I am I am,
in fact I think it’s neat it’s neat
to to to to repeat repeat-
I often repeat repeat myself,
I often repeat repeat.”

     – Jack Prelutsky, A Pizza the Size of the Sun

அம்மாவும் அப்பாவும் கூட எரிச்சல் படுகின்றனர்; என்றாலும் எனக்கு இது இயல்பு தான் என்கிறார் கவிஞர்!

நகைச்சுவை இழையோடச் சொல்லப்படும் விஷயம் திக்கு வாயினால் தானா, அல்லது திடமான பழக்க தோஷத்தினாலா?

சிரிப்போம், சிந்திப்போம்.

****

Comments on Vedic Women Poets (Post No.3923)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 19 May 2017

 

Time uploaded in London: 22-15

 

Post No. 3923

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, google and Wikipedia; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

VEDA SAMHITAS have at least twenty women poets (rsikas).  Prof. Rahurkar has shown, the names and contents of hymns, i.e .the nature of their prayers reveal the social background of their composers who thus become fairly representative of their society.

 

Ghosa was a maiden anxious to get married while Suryaa was the newly wedded wife. In Sasvati we have an affectionate and faithful wife. Indrani is a jealous wife while Romasa and Lopamudra are voluptuous women. Apala’s plea is moving, she is sick and abandoned by her husband. Visvavara is a happy and contented matron, while Aditi is a proud mother. Poor Godha was a modest and righteous woman. The nymph Urvasi, as her lover says has the heart of a hyena and Yami is eager to seduce her twin brother Yama. Thus no two women are exactly alike and together they offer glimpse into the feminine world in Vedic society.

RIG VEDIC REFERENCES:

 

Lopamudrs was the author of I- 179;

Apala Maitreyi of VIII-91

Yami of X -10

Vasukra’s wife X :28

Kaksivat Gbosa X 39-40;

Surya -X 85;

Urvasi of X 95

Vac, daughter of Ambhrna  X 125;

Brahma Jaya X 139;

Yami, daughter of Vivasvat X 145;

Indrani X: 145;

Sraddha Kamayani X: 151:

Paulomi Saci X 159.

From V G Rahurkar, “The Rsikas of flie Baveda” in Dandekar felicitation Volume

 

Also, Pouruchlila, Zarathustra’s daughter was a woman seer, the author of Gatha 53.

 

–Subham–

 

Women! I like their Beauty, their Delicacy, their Vivacity and I like….(Post No.3895)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 10 May 2017

 

Time uploaded in London: 20-13

 

Post No. 3895

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

Talking Anecdotes -Part 1

 

Dr Johnson was one day in conversation with a very talkative lady, of whom he appeared to take very little notice.

“Why, Doctor, I believe you prefer the company of men to that of the ladies?”

Madam, replied he, I am very fond of the company of ladies, I like their beauty, I like their delicacy, I like their vivacity and I like their silence.

 

Xxxx

Mark Twain and Winston Churchill

 

Mark Twain met Winston Churchill in 1900, when the latter was just coming into prominence as a young statesman. The occasion was a dinner in London   Churchill and Twain went out for a brief time to have a smoke. Sir William Vernon Harcourt observed, as they departed, that whichever one got the floor first would keep it. He speculated that inasmuch as Twain was an older and more experienced hand, Churchill’s  voice would get the first good rest that it had had in years .

When the two men returned, Harcourt asked Churchill whether he had enjoyed himself, and the young man replied, “Yes”, most enthusiastically.

Turning to Twain, Sir William put the same question.

Twain hesitated and said,

“I have had a good smoke”.

 

Xxx

In Silence!

 

A talkative barber was trimming the hair of King Achelous ,and asked, “how shall I cut?”

“In silence”, replied the King.

Xxx

Hush Money to Barber!

King Archelaus , perpetrator of that ancient joke about replying, in silence, to the barber who asked him how he should cut his hair, would be pleased to know that his tradition is being carried on in the modern era.

A man who might well stem from this kingly line, handled the barber a coin and then climbed into the chai .

“Why, sir, thank you”, said the astonished barber,” never before have I been tipped in advance”.

“That is not a tip”, snarled the customer. “It’s hush money”.

 

Xxx

Need to Talk to Someone

The need to talk to someone finds its expression in everything from friendly confidences, to the confessional, to the psychoanalyst. Recently it has been commercialised by an organisation calling itself The Southern Listening Bureau of Little Rock, Arkansas.

Their advertisement proclaims

“We offer well trained and experienced listeners who will hear you as long as you wish to talk, and without interruptions, for a nominal fee. As our listeners listen, their faces portray interest, pity, fellow feeling, understanding; where called for, they exhibit hope despair, hate, sorrow or joy.  Lawyers, politicians, club leaders, reformers can try their speeches on us. You may talk freely about your business or domestic problems without fear of having any confidence betrayed. Just let off steam into the discreet ears of our experts and feel better”.

 

Xxxx

At a party, someone observed to Dorothy Parker that their hostess was outspoken

“By whom?”, asked Miss Parker.

 

—Subham–

Shakespeare and Kalidasa-Hindu Thoughts in Shakespearean Plays (Post No.3866)

Compiled by London swaminathan

Date: 30 APRIL 2017

Time uploaded in London:-11-29  am

Post No. 3866

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

We know that great men think alike; but some similarities in the plays of Kalidasa and Shakespeare make us believe that Shakespeare has read Kalidasa or heard about his plays. Innocent forest girl Shakuntala is incarnated as Miranda in The Tempest. Kalidasa’s Vidusakas (Jesters/comedians) are seen in several of Shakespeare’s plays. There are similarities in Othello, Hamlet and The Winter’s Tale as well.

 

Plays of Shakespeare were largely founded on Hellenic, Roman and and other foreign models, where as Kalidasa’s plays were based on Ramayana and Mahabharata.

 

Shakespeare puts in the mouth of one of his characters: –

“The self-same sun that shines upon his court

Hides not his visage from our cottage, but

Looks on’s alike”.

 

In describing the moral greatness of the Himalaya, Kalidasa gives expression to the idea as follows:

 

“He protects from the sun in his caves the darkness which through fear of light adheres to them for shelter; the care of the great is impartially bestowed on inferior and important personages alike”.

“Divaakaraad rakshati yo guhaasu

Leenam divaabheetam vaandhakaaram;

Kshudrepi noonam saranam prapanne

Mamatvam uchchais sirasaam sateeva”

Polonius Advice

Shakespeare students are familiar with the advice of Polonius to his son Laertes.

 

“Give thy thoughts no tongue, Nor any unproportion’d thought his act. Be thou familiar, but by no means vulgar. Those friends thou hast, and their adoption tried,Grapple them to thy soul with hoops of steel; But do not dull thy palm with entertainment Of each new-hatch’s, unfledged comrade. Beware…: (Hamlet Act I)

 

According to Kalidasa, the following is the advice that Shakuntala received from her foster father Kanva when she was leaving him to go to her royal husband’s home:

“Show due reverence to him and to your superiors; should others share your husband’s love, be an affectionate handmaid to them; should your husband displease you, let not your resentment lead you to disobedience. Be just and impartial to domestics, and seek not your own gratifications. By such behaviours young women become exemplary mistresses, but perverse wives are the bane of a family.”

There may be a difference of opinion, according to present ideas, as to this description of the duty of a wife; but there can scarcely be any difference of opinion as to the sentiments expressed by Kalidasa in the following verses:-

 

“The wicked are controlled, not by favour, but by punishment”.

 

“Of righteous acts good wives are certainly the fundamental cause”.

“Devoted wives never oppose the wishes of their husbands”.

“When there is seniority in virtue, youth is not taken into account”.

Hamlet and Manu Smrti

The king in Hamlet speaks of his inviolability thus:-

“There is such divinity doth hedge a king

That treason can but peep to what it would”

 

Manu explains royal divinity thus

“With eight elements of the gods is a king made; hence, by his lustre he subdues all creatures.”

Kalidasa describes a king of the Raghuvamsa, who went about without attendants thus:

“The race of Manu needed no bodyguard, but relied for safety on its own prestige and prowess.”

 

On Royal attributes, such as King Henry V defined and Cranmer prophesied of the infant Elizabeth, Kalidasa speaks in referring to a king of the Solar Race thus:

 

“Broad-chested, strong shouldered like a bull, long armed like a pine-tree, his physical frae was suited to the task of his royal birth; he was the embodiment of the virtues of the warrior caste”.

All the world is a stage

“I hold the world but as the world, Horatio

A stage where everyman must play a part”.

 

and again in As You like It

“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,”

–As You Like It

I have given similar thoughts found in Tamil and Sanskrit in my post:–

Drama, Puppet Show, Folk Theatre in Tamil and Sanskrit Literature (Post No.3608); Date: 5 FEBRUARY 2017

 

The Winter’s Tale

The scene where the king (Shakuntalam), after dismounting from the is about to enter the grove of Marica’s hermitage and has his first glimpse of his son is a replica of the scene in Act One, where also the king after dismounting from the chariot at the fringes of the grove of Kanva’s hermitage, enters and see the boy’s mother for the first time. The finding of the lost son and heir precedes and leads to the recognition of the mother. An interesting parallel is provided in the last scene of Shakespeare’s ‘The Winter’s Tale’.

 

Othello and Sakuntalam

There is an interesting parallel in Othello. In the drama, proof of heroine’s chastity and love is demanded. Desdemona’s chastity hangs on a handkerchief; Sakuntala’s on a ring. Both heroines are blissfully unaware of the importance of the token. To them love is its own proof and a witness to their chastity.

 

In Ramayana, Sita was asked to prove her chastity by undergoing the ordeal of fire to allay the suspicions of the public: In Shakespeare’s Othello and King Lear where proof of fidelity and of filial love is demanded, we have a parallel.

 

A lot of Shakespeare’s quotable quotes have parallel in Sanskrit verses (I will give them separately).

 

Source Books:

Orient and Occident, Manmath C Mallick,1913

Kalidasa, The Loom of Time, Chandra Rajan, 1989

 

–Subham–

 

Definition of a Woman by a Tamil Poet! (Post No.3841)

Written by London swaminathan

Date: 22 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 17-43

Post No. 3841

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

Neethi Venpa is a Tamil Didactic work by an anonymous author. It has got lot of four line verses similar to Samskrita Subhashitas of didactic nature. Two verses are about good women and talkative women.

The poet gives the definition of a good woman:

A woman is one who has the following six attributes:

1.One who showers Love and Affection like a Mother

2.one who has got Patience like the Earth

(Tamil and Sanskrit literatures compare Patience with the Earth)

3.one who serves like a servant

4.one who looks beautiful like goddess Lakshmi

5.one who gives pleasure (to her husband in bed) like a courtesan

6.one who give advice like a minister

that one is called a WOMAN

If women chat……………….

 

In another verse the poet describes what would happen if talkative and bad women chat:

If one woman speaks the earth will shake;

if two ( bad) women chat the stars will fall from the heaven;

if three (bad) women chat the sea will become dry;

if many women chat, Oh My God!, what will happen?

 

We have similar verses in Sanskrit as well (Please go to my old posts).

 

My Old Articles on the same subject:

1.Most Intelligent Woman in the Ancient World; 7 August 2013

2.‘Women’s Freedom’ by Bharatiyar; Post No.989; Date :— 19th April 2014.

3.Only Religion where Woman is worshiped!

Post No. 1775; Date 4th April 2015

4.‘Women in state affairs are like Monkeys in Glass Shops’ (Post No 2625)

D ate: 12 March 2016

5. Manu Smrti on Low Caste Women (Post No.2946) Date: 5 July 2016

6.Gems of Women: Varahamihirar’s Definition; Research Article No.1650; Dated 14th February 2015.

7.Are Women always demanding?

Post No.1244; Dated: 22nd August 2014.

8.A WIFE IS HALF THE MAN: STATUS OF WOMEN IN HINDUISM (Post No.3279)

Date: 23 October 2016

 

9.Mahabharata–about Women! (Post No.2813) ; Date: 15 May 2016

 

10).31 Good Quotations on Wife! Post No. 1439; Date: 26 November 2014.

 

11.One Mother is greater than 1000 Fathers! 7 June 2013

12. Wonderful Syllabus for Women! Post No.1020 ; Date 4th May 2014.

 

-SUBHAM-