உலகில் எப்போதும் காற்றில் மிதக்கும் ஒலிகள் 5 (Post No.6572)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 19 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  17-26

Post No. 6572

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

எப்போது பொய் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/எப்போது-பொய்/

  1.  

Translate this page

யார் நம்பத் தகாதவன்? எப்போதும் பொய்சொல்பவன். எப்போது பொய் சொன்னால் பாபம் ஆகாது? தர்மத்தைக் காக்கச் சொல்லும் போது. இந்தக் …

ஐந்து விரல்களின் பெயர் என்ன? சுவையான கதைகள்! (Post No.6571)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 19 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  9-21 am

Post No. 6571

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

ஹிந்து ராஷ்ட்ரம் பெற பாடுபடுங்கள்- 2 (Post No.6570)

Written by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com


Date: 19 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  8-57 am

Post No. 6570

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

Swami’s Cross word- 18619 (Post No.6569)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  21-
12

Post No. 6569

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

ACROSS

1.PUSHKARA  (8 LETTERS) – brother of Nala;son of Varuna; place in Rajasthan with Brahma’s temple

5.RENUKA (6) –mother of Parashurama; wife of Jamadaghni

7.ADHAMA (6) – low; last of the three- uttama, madhyama……

8.URMILA (6)— Lakshmana’s wife

9.UGRA – (4) – furious; ferocous

10.VARKARI –(7) – means pilgrim; in Maharshtra they worship Vtobha in Pandharpur

11.AGASTYA (7)- saint who came to South and codified Grammar for Tamil language

DOWN

1.PURURUVA (8 LETTERS) –son of Ila

2.SINDURA –(7)- red pigment used for tilak or to place it on head.

3.AJAMILA – (7) – a sinner saved by god for reciting god’s name only  once; Bhgavata Purana

4.AMARADIP – (8)- everlasting light; immortal lamp

6.KAMA –(4) love, longing, cupid.

Xxx subham xxx

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி18619 (Post No.6568)

President of India

Written by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  19-
45

Post No. 6568

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

பதி, பதி, பதி – நன்றாகப் படி, படி, படி!

எட்டு ‘பதி’ சொற்களைக் கட்டத்தில் அடக்கலாம். எல்லாம் ‘பதி’ — என்று முடிவடையும். நேற்று மதி, வதி என்று முடியும் பெண்களின் ஸம்ஸ்க்ருதப் பெயர்களைக் கண்டோம். இன்று ‘பதி’யில் முடியும் ஆண்களின் பெயர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள். விடையும் இறுதியில் காண்க

1. — (6 எழுத்துக்கள் )- கம்பனின் புதல்வன்; காதல் வலையில் சிக்கியதால் கொல்லப்பட்டான்

2.—(5 எழுத்துக்கள் – பிரம்மாவின் மறு பெயர்

3. (6 எழுத்துக்கள்) – தேவர்கலுக்கு குரு; வியாழன் என்றும் பெயர்

4.  –(5) சாவித்ரியின் தந்தை; மாத்ர தேச மன்னர்

5.– (5) (வருணன்) – வாருண பகாவானுக்கு வேதத்தில் உள்ள பெயர்

6. — (5)- நாட்டை ஆளுவார்; குடியரசு தினத்தன்று அணிவகுப்பை ஏற்பார்

7 .  –(4) – முழுமுதற் கடவுள்

8.– (4) – சிவனின் மறுபெயர்

xxx

Answers

1.அம்பிகாபதி– (6 எழுத்துக்கள் )

2.பிரஜாபதி—(5 எழுத்துக்கள்

3.பிருஹஸ்பதி (6 எழுத்துக்கள்)

4.அஸ்வபதி  –(5)

5.அபாம் பதி – (5) (வருணன்)
6.ஜனாதிபதி  — (5)

7 .கணபதி  –(4)
8.உமா பதி – (4)

xxxxxx

brahma

STORY OF UTTANKA and QUEEN’S EARRINGS (Post No.6567)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  18-1
o

Post No. 6567

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

UTTANKA was disciple of Veda. He suggested to king Janamejaya to avenge the death of king Parikshit at the hand of Naga chief Takshaka. His  tory is in the Adi Parva and Asvamedhika Parva of Mahabharata.

A brahmin by name Veda had three disciples and one of them was Uttanka. When  Uttanka completed his studies at the Gurukulam, he wanted to give his Master the ‘Guru dakshina’. So before taking leave of him, he asked what fee he might give him for his teaching. The master left the choice of Guru Dakshina (fee for the teacher) to his wife. She asked him to get the earrings of the queen, the consort of King Paushya. Guru’s wife told him to get them within three days so that she can wear it in the festival that is going to take place on the fourth day.

Uttanka on his way saw a huge bull and mounted on it. When he requested the queen to give him the earrings she readily gave them with a warning, “Beware of the Naga Chief Takshaka. He was desperate to get them”.

Uttanka assured her that no one could harm him. On his way he saw a naked ascetic who was visible some time and invisible other time. He thought that there wouldn’t be any danger to the earrings from the ascetic and placed them on the bank of a river and went to perform ablution.

Meanwhile the ascetic drew near him in great speed and ran away with the ear rings. Uttanka  also pursued him with great speed. When Uttanka  caught that person he showed his true form -Takshaka Naga- the Serpent King. Suddenly he went into a hole on the ground and returned to Naga Loka.

When Uttanka  tried to enter the hole, he couldn’t enter it. At last Indra sent his thunder bolt and split it open. Uttanka  went inside and saw huge buildings, palaces and pavlions. etc. After singing lot of praises, he got back the ear rings and gave them to Guru’s wife right on time.

Then Uttanka  went to Hastinapura and met King Janamejaya, He asked the king to do a  Serpent Yajna and kill all the Nagas because Takshaka was the one who bit and killed Parikshit, father of Janamejaya.

In the Asvamedha Parva, Krishna also played a role in the story. May be it is a later addition. But there is some interesting geographical information. This version says that Uttanka  lived in a desert and whenever Krishna came there it rained heavily in the desert. So even today the clouds seen in the desert are called Uttanka clouds!

–subham–

கிறிஸ்தவ பாதிரியார் ‘ஜோக்’குகள்! ஆபிரஹாம் லிங்கன் ‘ஜோக்’! (Post No.6566)

Translated by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  9-50 am

Post No. 6566

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

This image has an empty alt attribute; its file name is 9f4ec-dove2bcloud252cchennai2bvatsala2bmettappalli.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is e7194-abraham-lincoln-.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is a4353-preacher.png

ஹிந்து ராஷ்ட்ரம் பெற பாடுபடுங்கள் – (Post No.6565

Telescope in Hoysaleswara temple of 12th century .

Translated by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  8-40 am

Post No. 6565

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 17619 (Post No.6564)

Written by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  21–
11

Post No. 6564

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கும் நெடுக்குமாக எட்டு ஐந்தெழுத்து சொற்கள்  இருக்கின்றன. அவை பெண்களின் பெயர்கள்- ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் பெண்களின் பெயர்கள் வதி அல்லது மதியில் முடியும், ஆண்களின் பெயர்கள் பதியில் முடியும். இங்கே எல்லாம் பெண்களின் பெயர்களே.  விடையும் கீழே உளது.

வதி, மதி …… தெரியுமா?

1.. – அப்பர் பெருமானின் சகோதரி பெயர் திலகவதி’. 

2. காரைக்கால் அம்மையாரின் பெயர் புனிதவதி’

3. மன்னன் ஹார்ஷவர்தனின் சகோதரியின் பெயர்

4. கிருஷ்ணனின் எட்டு மனைவியருள் ஒருத்தி.

5. கம்பனின் மகன் அம்பிகாபதியின் காதலி

6. – சந்தனுவின் மனைவி; விசித்ரவீர்யனின் தாய்

7. காளிதாசன் எழுதிய ரகுவம்சத்தில் இவளுடைய ஸ்வயம்வரம் மிகவும் அருமையாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது

8. – வளர்பிறைச் சந்திரனின் பெயர்.

Answers

1. திலகவதி. – அப்பர் பெருமானின் சகோதரி பெயர் திலகவதி’. 

2. புனிதவதிகாரைக்கால் அம்மையாரின் பெயர் புனிதவதி’

3. பிரபாவதிமன்னன் ஹார்ஷவர்தனின் சகோதரியின் பெயர்

4. ஜாம்பவதிகிருஷ்ணனின் எட்டு மனைவியருள் ஒருத்தி.

5. அமராவதிகம்பனின் மகன் அம்பிகாபதியின் காதலி

6. சத்யவதிசந்தனுவின் மனைவி; விசித்ரவீர்யனின் தாய்

7. இந்து மதிகாளிதாசன் எழுதிய ரகுவம்சத்தில் இவளுடைய ஸ்வயம்வரம் மிகவும் அருமையாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது

8. வளர் மதிவளர்பிறைச் சந்திரனின் பெயர்

–subham–

Abraham Lincoln refused go to Heaven or Hell! Evangelists Jokes! (Post No.6563)

compiled by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  19-
40

Post No. 6563

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

†