தமிழர்கள் கண்ட, வசிஷ்டர் சொன்ன ஜோதிடம் பலித்தது! (Post No.11,758)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,758

Date uploaded in London – –  8 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx 

வால்மீகி ராமாயண அயோத்யா காண்ட பொன்மொழிகள்

ராமன் பட்டாபிஷேகம் நடைபெறாது என்பது முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவரான வசிஷ்டருக்கு முன்னரே தெரிந்துவிட்டது. முனிவர்களும் ஜோதிடத்தை வைத்துத்தான் அப்படிச் சொல்லுகின்றனர். நிமித்தம் என்ற ஆரூடம் பற்றிய ஸம்ஸ்க்ருத்ச் சொல்லை தொல்காப்பியரும் பயன்படுத்துகிறார். பகவத் கீதையிலும் விபரீதானி நிமித்ததானி  என்ற வாக்கியத்தைக் காண்கிறோம். 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சாணக்கியன் எழுதிய அர்த்த சாஸ்திரத்திலும் காண்கிறோம். வால்மீகி ராமாயணம், மஹாபாரதம் ஆகியவற்றிலும் நிறைய இடங்களில் நிமித்தம் என்ற சொல் வருகிறது ; அதற்கு இரண்டு அர்த்தம் உண்டு (1)காரணம் , (2)ஜோதிட அறிகுறிகள் என்ற இரண்டு பொருள் அவை.

இதோ வால்மீகி எச்சரிக்கை:

அவஷ்டப்தம் ச மே ராம நக்ஷத்ரம் தாருணைர் க்ரஹைஹி

ப்ராயேண ஹி நிமித்தா நாமீத்ருசா நாமு பக்ரமே

ராஜா ஹி ம்ருத்யுமாப்னோதி கோராம் வாபதம் ருச்சதி

தாவதே வாபி ஷிஞ்சஸ்வ  சலா ஹி ப்ரா ணி நாம் மதி

பொருள்

ராமா ! எனது நக்ஷத்ரம் கொடிய க்ரஹங்களால் தாக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதிரியான நிமித்தங்கள் தோன்றும் பொழுது அரசன் மரணம் அடைவான் , இல்லையேல் கொடிய விபத்தைச்  சந்திப்பான். ஆதலால் அதற்குள் பட்டாபிஷேகத்தைச் செய்துகொள் .

ராமாபிரானுக்கு மரணம் சம்பவிக்காமல் 14 வருஷ வனவாசம் என்னும் விபத்தே நிகழ்ந்தது.

xxxx

புறநானூற்றிலும் இதே காட்சி :

புறநானூற்றிலும் கொடிய நிமித்தங்களால் அரசன் மரணம் அடைவான் என்று புலவர் கூடலூர் கிழார் அஞ்சுகிறார். அதே போல அரசன் மரணம் அடைகிறார்.

புலவர் கூடலூர் கிழார் ஒரு சங்க கால ஜோதிடர்

ஒருநாள் எரிகல் METEOR  ஒன்று வானத்திலிருந்து விழுந்தது.

அதனைக் கண்ணுற்ற புலவர் அப்போது இருந்த கிரஹ, நக்ஷத்ரங்களின் நிலையையும் அரசன் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரலின் ஜாதத்தையும்  ஒப்பிட்டுக் கணித்துப் பார்த்தார்.

அரசன் அன்றைக்கு ஏழாம் நாள் மரணம் அடைவான்  என்பதைக் கண்டறிந்தார் . அதுபோலவே மன்னர் இறந்தான். அப்போது அவர் பாடிய பாடல் இது. இந்தப் பாடலில் அரண்மனைக்குள் கண்ட நிமித்தங்களையும் கூடலூர்க் கிழார் பட்டியலிட்டுள்ளார்.

XXXXX

புறநானூறு 229

ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து

ஆர் இருள் அரை இரவில்,

முடப் பனையத்து வேர் முதலாக்

கடைக் குளத்துக் கயம் காய,

பங்குனி உயர் அழுவத்து,                    5

தலை நாள்மீன் நிலை திரிய,

நிலை நாள்மீன் அதன் எதிர் ஏர்தர,

தொல் நாள்மீன் துறை படிய,

பாசிச் செல்லாதுஊசித் துன்னாது,

அளக்கர்த் திணை விளக்காகக்    10

கனை எரி பரப்ப, கால் எதிர்பு பொங்கி,

ஒரு மீன் வீழ்ந்தன்றால், விசும்பினானே;

அது கண்டு, யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர்,

‘பறை இசை அருவி நல் நாட்டுப் பொருநன்

நோய் இலனாயின் நன்றுமன் தில்’ என 15

அழிந்த நெஞ்சம் மடிஉளம் பரப்ப,

அஞ்சினம்; எழு நாள் வந்தன்று, இன்றே;

மைந்துடை யானை கை வைத்து உறங்கவும்,

திண் பிணி முரசம் கண் கிழிந்து உருளவும்,

காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும்,     20

கால் இயல் கலி மாக் கதி இல வைகவும்,

மேலோர் உலகம் எய்தினன்; ஆகலின்,

ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறு துணை ஆகி,

தன் துணை ஆயம் மறந்தனன் கொல்லோ

பகைவர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றல், நசைவர்க்கு        25

அளந்து கொடை அறியா ஈகை,

மணி வரை அன்ன மாஅயோனே?— 229

பொருள்

மேட இராசி பொருந்திய கார்த்திகை நாளின் KRITHIKA NAKSHATHRA முதற்காலின்கண்

நிறைந்த இருளை உடைய பாதி இரவின்கண்

முடப்பனை போலும் வடிவுடைய அனுட ANUSHA NAKSHATRA நாளின் அடியின்வெள்ளி (முதல் நட்சத்திரம்) முதலாகக்,

கயமாகிய குளவடிவு போலும் வடிவமைவுடைய புனர்பூசத்துக் PUNAR PUSA கடையின் வெள்ளி எல்லையாக விளங்கப்,

பங்குனி FALGUNA MONTH  மாதத்தினது முதற் பதினைந்தின்கண் உச்சமாகிய உத்தரம் UTTARA STAR அவ் உச்சியினின்றும் சாய,

அதற்கு எட்டாம் மீனாகிய மூலம்MOOLAM STAR அதற்கு எதிரே எழாநிற்க, அந்த உத்தரத்துக்கு முன் செல்லப்பட்ட எட்டாம் மீனாகிய மிருகசீரிடமாகிய MRIGASHIRSHA (நட்சத்திரம்) துறையிடத்தே தாழக்,

கீழ்த்திசையிற் போகாது, வடதிசையிற் போகாது,

கடலாற் சூழப்பட்ட பூமிக்கு விளக்காக முழங்காநின்ற தீப் பரக்கக்,

காற்றால் பிதிர்ந்து கிளர்ந்து ஒரு மீன் விழுந்தது, வானத்தினின்றும்;

அதனைப் பார்த்து யாமும் பிறருமாகிய பல்வேறு வகைப்பட்ட இரவலர்

எம்முடைய பறையொலி போலும் ஒலியை உடைய அருவியை உடைய நல்ல மலைநாட்டு வேந்தனாகியவன்

நோயை உடையன் அல்லன் ஆகப்பெறின் அழகிது என

இரங்கிய நெஞ்சத்துடனே மடிந்த உள்ளம் பரப்ப யாம் அஞ்சினேம்;

அஞ்சினபடியேஏழாம் நாள் வந்தது ஆகலின், இன்று,

BAD OMENS – BAD NIMITTAS

வலிமையுடைய யானை கையை நிலத்தே இட்டுத் துஞ்சவும்,

திண்ணிய வாரால் பிணிக்கப்பட்ட முரசம் கண் கிழிந்து உருளவும்,

உலகிற்குக் காவலாகிய வெண்கொற்றக் குடை கால் துணித்து உலரவும்,

காற்றுப் போலும் இயலை உடைய மனம் செருக்கிய குதிரைகள் கதி இன்றிக் கிடக்கவும்,

இப்படிக் கிடக்கத்,

தேவர் உலகத்தை அடைந்தான்; ஆகையாலே,

ஒள்ளிய வளையையுடைய மகளிர்க்கு மேவப்பட்ட துணையாகித், தனக்குத் துணையாகிய மகளிரையும் மறந்தான் கொல்லோ?

பகைவரைப் பிணித்துக்கொள்ளும் வலிமையும், நச்சினோர்க்கு அளந்து கொடுத்தல் அறியாத வண்மையும் உடைய நீலமலை போலும் மாயோன்.

XXX

இந்தப் பாடலில் ஏராளமான ரகசியங்கள் உள்ளன

1. தமிழர்கள், சங்க காலத்திலேயே ஜோதிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நிபுணத்துவம் அடைந்தனர் என்பதைக் காட்டும் 200 சங்க கால ஜோதிடக் குறிப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான பாடல் இது.

2. கிரேக்க நாட்டிலிருந்துதான் இந்துக்களுக்கு ஜோதிடம் வந்தது என்று சொன்ன வெளிநாட்டுஅறிஞர்களின் முகத்திரையைக் கிழிக்கிறது.

3. ஆரிய- திராவிடம் வாதம் பேசி தங்களை அறிஞர்கள் போலக் காட்டிக்கொள்ளும் அரைவேக்காடுகள் முகத்தில் தார் TAR போன்ற கரியைப் பூசுகிறது.

4. இந்தப் பாடலில் வரும் பங்குனி என்ற ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்லையும் பிராமணர்கள் தினமும் மூன்று வேளை செய்யும் சந்தியா வந்தனத்தில் சொல்லும் பாசி (பிராச்யை )ஊசி (உதீச்யை )  என்ற ஸம்ஸ்க்ருத்ச் சொற்களையும் கவனித்தல் வேண்டும். அஸ்வினி முதல் உள்ள நட்சத்திரக் கணக்கையும் கவனிக்க வேண்டும் .

இதற்குச் சில நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர் திரு ஞான சம்பந்தர் பாடிய கோளறு திருப்பதிகத்திலும் இந்த நக்ஷத்திரக் கணக்கு வருகிறது.

5. தமிழர் மாதங்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் , சம்ஸ்க்ருத மாதங்களின் தமிழாக்கம் என்பதை காஞ்சி பரமாசார்ய சுவாமிகள் வழங்கிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்து அறிக

6. நட்சத்திரங்களின் வடிவத்தை வைத்து, அவைகளுக்குப் பெயரிடும் முறையும் சம்ஸ்க்ருத ஜோதிட நூல்களில் உளதே . மிருக சீர்ஷம் = மான்  தலை என்பது போல பல மொழி பெயர்ப்புகள்.

7. எரிகல் வீழ்ச்சி (METEOR FALLING) ஒவ்வொரு வினாடியும் லட்சக் கணக்கில் நடக்கிறது என்பது வானியல் ASTRONOMY படித்தோருக்குத் தெரியும் ; ஆயினும் குறிப்பிட்ட திசையில் குறிப்பிட்ட நாளில் நிகழ்வதைக் கொண்டு ஆரூடம்  சொல்லுவார்கள்..

8. இது ராமாயண, மஹாபாரத காலத்திலிருந்தே வடஇமயம் முதல் தென் குமரி வரை  இருப்பதால் ஜோதிடம் என்பது கிரேக்கத்திலிருந்து வந்தது என்பது பிதற்றல்.

9.ஜோதிடம் சொல்லும்போது ஸம்ஸ்க்ருதச் சொற்களைப் பயன்படுத்திய கூடலூர்க் கிழார் பெரிய சம்ஸ்க்ருத அறிஞராக இருந்திருக்க வேண்டும்.

10. தமிழும் ஸம்ஸ்க்ருதமும் அறிந்தால்தான் இந்திய வரலாற்றைப்  பற்றிப்  பேச ஒருவருக்கு அருகதை உண்டு.. எடுத்துக்காட்டாக வராஹ மிஹிரரின் பிருஹத் சம்ஹிதாபிருஹத் ஜாதகம் ஆகியவற்றை ஐந்தாம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லுவதும் தவறு. கூடலூர்க் கிழார், வால்மீகி போன்றோர் சொல்லும் ஜோதிடம், இந்தக் கலை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே செப்பம் அடைந்திருப்பதைக் காட்டுகிறது. ராமர் பட்டாபிஷேகத்துக்கு சித்திரா பெளர்ணமி நாளை வசிஷ்டர் தேர்ந்தெடுத்ததும் இன்னொரு சுலோகத்தில் வருகிறது.

ஆகவே தமிழ் மட்டும் படித்தவன் 50 சதவிகித அறிஞன்; ஸம்ஸ்க்ருதம்  மட்டும் படித்தவன் 50 சதவிகித அறிஞன்; இரண்டையும் பாடித்தவனே  முழு அறிஞன் . தமிழ் நாட்டில் டாக்டர் நாகசாமி, பி.எஸ் குப்புசுவாமி சாஸ்திரி போன்ற பேரறிஞர்கள் இப்போது இல்லாததால் பலரும் தமிழ் இலக்கியத்தை சரியாக எடைபோட முடிவதில்லை .

—SUBHAM—

Tags- தமிழர்கள்  வசிஷ்டர், ஜோதிடம் பலித்தது,வால்மீகி ,ஸ்லோகங்கள் , அயோத்யா காண்டம்

Tamil Hindu Encyclopaedia 49; போர்க்களப் பேய்கள் Ghosts of Battlefields (Post No.11,757) 

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,757

Date uploaded in London – –  8 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

LET US CONTINUE WITH GHOSTS IN SANGAM TAMIL BOOKS.

Sangam Tamil books give the locations where the ghosts are more in umber and where they live.

Tamils say the ghosts are everywhere during midnight and they go in groups in crematoriums,

“கழுது வழங்கு அரை நாள்‌ (அக. 260:13, 311:4) akam 260

கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக்‌ குழறும்‌’ (௮௧. 122:14). Akam 122

கழுது கால்‌ கொள்ளும்‌ பொழுது கொள்‌ பானாள்‌” (நற்‌.171-9) natr.171

The bold letters show mid night. Hindu day begins at 6 am and night begins at 6 pm. From that point 12 midnight is half way through.

“கழுது கால்கிளர ஊர்மடிந்‌ தன்றே: (நற்‌. 255:1), natr.255

“அணங்கு கால்‌ கிளரும்‌, மயங்குஇருள்‌ நடுநாள்‌: (நற்‌. 319:6) natr.319

ஆயமொடு பெட்டாங்கு வழங்கும்‌

காடு முன்னினனே கட்‌ காமுறுநன்‌’ go in groups; purm.238

(புற. 238:4-5)

Xxx

They occupy not only crematoriums but also dilapidated buildings.

Pathitr 13-14/19 (பதிற்‌. 13:14-19;

Madurai 156/63 மதுரை. 156-163).

Like Suur and Anangu they also trouble human beings. To escape from the troubles, Tamils do special worship at squares and meeting point of three streets. To feed the ghosts the travellers cut the head of a goat or sheep and offer It to them. They play on different instruments at that time. Offering bali/ sacrificial offering in such places is also sung by a kuunthokai  poet 263-1/4

Those  who want to do Fast unto Death facing Holy Northern Direction (வடக்கிருத்தல்)  also come to such places says puram verse 219.

When the bali offering is offered the ghosts compete with one another and rush to that place.

A chieftain by name Minjili offered balis to fearful ghosts residing in

Nannan’s dilapidated  place says akam 142

xxx

Child offered to ghost

 Rare incident is reported in NATRINAI  A chaste woman who has no blemish offered her baby to a ghost. As soon as the ghost took over the baby, mother leaves it. Ghosts take the due offerings and leave the place at once.

It is compared to kings who pay tributes to the victorious kings to save their lives.  Ghosts also don’t kill if the offerings are given. pathitruppaththu 71-19/24

Xxx

Ghosts in battlefields

When there are big wars, the ghosts enter the field and eat all the dead animals and warriors. They wear the intestines as garlands and dance happily. It is sung by many Sangam Tamil poets. Women ghosts are more interested in diggging the bodies deeper and enjoy the flesh. It is reported in Akam 265 and Puram 359.

They not only eat but also do ecstatic dancing and laughing at the same time;  the half cut body parts also jump up and down. Ghosts do a particular type of dance called Thunangai .

Very detailed descriptions of such scenes are available in various Sangam books.

A long simile , like an epic simile or Homeric simile is available in

Maduraik . Lines 24-39 and Puram verse 26

When the kings battle and offer many dead bodies to ghosts it is called Kala velvi, literally Battlefield Yajna

The ghosts used the drums as cooking vessels;

The heads of dead heroes are used as oven stones;

Blood is the boiling water and body parts are cooking food items;

Shoulder bones are used as ladles or stirring spoons.

The chef among the ghost community do it in a methodical way.

All the ghosts assemble in a place to enjoy such dinner.

It laid the basis for later literature called Barani literature. They have more horrific descriptions.

XXXX

Role of Bhuutams

Bhuuta Pisasa Pey is a phrase used in Tamil and Sanskrit . The role of bhuutams is guarding the place. They are short but larger in shape. They also do the dancing. Generally they guard the Kali temples, says pattin.line 57. They reside in Vengai trees or they look like bhuutam

More references are in akam 365 and perum lines 234-237

It is interesting to see Tamils have so much to say about Ghosts and Spirits in their 2000 year old literature.

Xxxx

Tamil references

Branching points  of roads are used for Fast unto Death facing North

உள்‌ ஆற்றுக்‌ கவலைப்‌ புள்ளி நீழல்‌,

முழூ௨ வள்ளூரம்‌ உணக்கும்‌ மள்ள!’ (புறம்‌. 219 1-2) puram 219

Xxx

Offering goats and sheep with music

மறிக்குரல்‌ அறுத்து, தினைப்‌ பிரப்பு இரீ இ.

செல்‌ ஆற்றுக்‌ கவலைப்‌ பல்‌இயம்‌ கறங்க MUSIC

தோற்றம்‌ அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா

வேற்றுப்‌ பெருந்தெய்வம்‌ பல உடன்‌ வாழ்த்தி (குறுந்‌. 263:1-4) kurun 263

Xxxx

Ghosts come with a great rush competing with one another to eat

வேனில்‌ முருக்கின்‌ விளைதுணர்‌ அன்ன

மாணா விரல வல்வாய்ப்‌ பேஎய்‌

மல்லல்‌ மூதூர்‌ மலர்ப்பலி உணீஇய

மன்றம்‌ போழும்‌ புன்கண்‌ மாலை: (நற்‌. 73:1-4) natrinai 73

Xxxx

Scary ghosts fed by Minjili at Nannan’s place

*கறை அடி யானை நன்னன்‌ பாழி.

ஊட்டு அரு மரபின்‌ அஞ்சு வரு பேஎய்க்‌

கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி (அக 142:9- 11) akam 142

Xxxx

CHILD SACRIFICE TO GHOST

“மாகஇல்‌ கற்பின்‌ மடவோள்‌ குழவி

பேஎய்‌ வாங்கக்‌ கைவிட்டாங்கு,

‘சேணும்‌ எம்மொடு வந்த

நாணும்‌ விட்டேம்‌: அலர்க, இவ்‌ ஊரே! (நற்‌. 15:7-10)  NATRINAI 15

XXXX

TRIBUTES OF KINGS = OFFERINGS TO GHOSTS

“விருந்தின்‌ வாழ்க்கையொடு பெருந்திரு அற்றென

அருஞ்சமத்து அருநிலை தாங்கிய புகா நுதற்‌

பெருங்‌ களிற்று யானையொடு அருங்கலம்‌ தராஅர்‌,

மெய்பனி கூரா, அணங்கு எனப்‌ பராவலின்‌,,

பலி கொண்டு பெயரும்‌ பாசம்‌ போல,

திறை கொண்டு பெயர்தி; வாழ்க நின்‌ ஊழி!” –(பதிற்‌. 71:19-24),

PATHIRUPPATHU

XXXXX

GHOSTS ENJOY EATING DEAD BODIES IN THE BATTLE FIELD

அணங்கு அரு மரபின்‌ பேஎய்‌’போல.

விளர்‌ ஊன்‌ தின்ற வேட்கை நீங்க (அக. 265:14-15)  AKAM 265

XXXX

WOMEN GHOSTS

பேஎய்‌ மகளிர்‌ பிணம்‌ தழூஉப்‌ பற்றி,

விளர்‌ ஊன்‌.தின்ற வெம்புலால்‌ மெய்யர்‌ (புற. 359:4-5), PURAM 359

XXXX

WOMEN GHOSTS EAT AND LAUGH

‘கவை அடிப்‌ பேய்‌ மகள்‌ நிணன்‌ உண்டு சிரித்த தோற்றம்‌ போல:

XXXXX

PLEASE SEE REFERENCES IN

PURAM 62-2/6

PATTINA 259-260

PURAM 370- 23/25

PATHITRU- 5-6/10 AND 36- 11/14

MADURAI 24-27

PURAM 371- 21-26

MURUGU 51-56

ALL THESE PASSAGES DESCRIBED THE GHOSTS IN THE BATTLE FIELDS.

XXX

BATTLEFIELD YAJNA — LONG HOMERIC SIMILE

பிணக்‌ கோட்ட களிற்றுக்‌ குழும்பின்‌.

நிணம்‌ வாய்ப்‌ பெய்த பேய்‌ மகளிர்‌

இணை ஒலி இமிழ்‌ துணங்கைக்‌ சீர்ப்‌

பிணை யூபம்‌ எழுந்து ஆட.

அஞ்சு வந்த போர்க்களத்தான்‌,

ஆண்தலை அணங்கு அடுப்பின்‌,

வய வேந்தர்‌ ஒண்‌ குருதி

சினத்தீயின்‌ பெயர்பு பொங்க,

தெறல்‌ அருங்‌ கடுந்‌ துப்பின்‌,

விறல்‌ விளங்கிய விழுச்‌ சூர்ப்பின்‌,

‘தொடித்‌ தோட்கை துடுப்பு ஆக.

ஆடுற்ற ஊன்‌ சோறு,

நெறிஅறிந்த கடி வாலுவன்‌

அடி ஒதுங்கிப்‌ பின்‌ பெயராப்‌

படை யோர்க்கு முருகு அயர.

அமர்‌ கடக்கும்‌ வியன்‌ தானை (மதுரை. 24-39)

MADURAI 24-39

XXX

ONE MORE HOMERIC SIMILE

களன்‌ அகற்றிய வியல்‌ ஆங்கண்‌

ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி,

அரைசு பட அமர்‌ உழக்கி,

உரைசெல முரசு வெளவி,

முடித்தலை அடுப்பு ஆக.

புனற்குருதி உலைக்‌ கொளீஇ.

தொடித்தோட்‌ துடுப்பின்‌ துழந்த வல்சியின்‌

அடுகளம்‌ வேட்ட அடு போர்ச்‌ செழிய!” (புறம்‌. 26:4-11)

PURAM- VERSE 26-4/11

XXX

ROLE OF BHUTAS AND SHAPE OF BHUTAS

பேய்மகள்‌ பற்றிய பிணம்‌ பிறங்கு பல்போர்பு,

கண நரியோடு கழுது களம்‌ படுப்ப,

பூதம்‌ காப்ப, பொலிகளம்‌ தழீஇ,

பாடுநர்க்கு இருந்த பீடுடையாள! (PURAM 369:15-18)

XXXX

DANCING BHUTAS LOOK LIKE SPIDER WEBS ON PADDY STOCK

“கணம்‌ கொள்‌ சுற்றமொடு கைபுணர்ந்து ஆடும்‌.

துணங்கை அம்‌ பூதம்‌ துகில்‌ உடுத்தவை போல்‌.

சிலம்பி வரய்நூல்‌ வலந்த மருங்கின்‌,

குழுமு நிலைப்‌ போரின்‌ முழுமுதல்‌ தொலைச்சி”

(பெரும்‌. 234-237) PERUM

XXXX

SHAPE OF BHUTAS AND VENGAI TREE

“மாவண்‌ கழுமுள்‌ காமூர்‌ ஆங்கண்‌

பூதம்‌ தந்த பொரி அரை வேங்கைத்‌,

தண்‌ மகழ்‌ புதுமலர்‌ நாறும்‌

அம்சில்‌ ஓதி ஆய்மடத்‌ தசையே’ (௮௧. 365:12-15) AKAM 365

XXXX

BHUTAS GUARD THE KALI TEMPLE ACCORDING TO COMMENTATOR NACHCHINAARKKINIYAR

“‘பூதம்‌ காக்கும்‌ புகல்‌அருங்‌ கடிநகர்‌’ (பட்‌. 57)= PAATINA

—subham—

 tags–பூதம், பேய், பிசாசு, போர்க்களம், சுடுகாடு, சங்கத் தமிழ் நூல்கள் 

முருகனுக்கு நாமம் சாற்றினார்; நம்மை என் செய்வாரோ? (Post No.11,756)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 11,756

Date uploaded in London –  8 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

முருகனுக்கு நாமம் சாற்றினார்; நம்மையும் என் செய்வாரோபுலவரின் பயம்!

 ச.நாகராஜன்

கவிஞர்களும் பெரும் கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர் மு.ரா.அருணாசலக் கவிராயர்.

 சேற்றூர் சமஸ்தான வித்வானாக இருந்த முகவூர் வேளாள குலத்தினராகிய இராமசாமிக் கவிராயரின்  மூத்த புதல்வர் இவர்.

கொல்லம் ஆண்டு 1027இல் (கி.பி.1852) விரோதிகிருது வருடம் பங்குனி மாதம் பிறந்தவர்.

திருவாவாடுதுறை ஆதீனம் இரண்டாவது சந்நிதானமாகிய ஶ்ரீலஶ்ரீ நமசிவாய தேசிக சுவாமிகளிடம் இலக்கிய, இலக்கணங்களைக் கற்றவர். 25 வருடங்கள் சிவகாசியில் வசித்தவர்.

மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்தில் நூல் பரிசோதகராகப் பணியாற்றியவர். தமிழ்ச்சங்க வித்வான்களில் ஒருவராக இருந்தார்.

சிவகாசி தலத்து விஸ்வேஸ்வரரையே தனது முழுமுதல் தெய்வமாகக் கொண்டு சிவகாசிப் புராணம், பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, கலித்துறைத்திரிபந்தாதி, வெண்பா அந்தாதி, கலிவிருத்த அந்தாதி, மாலை ஆகியவற்றை இயற்றிப் பாடியவர்.

இது மட்டுமின்றி, திருசெங்கோட்டுத் திரிபந்தாதி, திருப்பரங்கிரி முருகர் பிள்ளைத் தமிழ், சேறைத்தவம்பெற்றநாயகி பிள்ளைத்தமிழ், இராமேச்சுரம் பர்வதவர்த்தனியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், குறுக்குத்துறைச் சிலேடை வெண்பா, அரிமழம் மீனாட்சி சுந்தரேசர் பதிகம், மீனாட்சியம்மை பதிகம், பழநியாண்டவர் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, ஶ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம் ஆகிய நூல்களையும் இவர் இயற்றியுள்ளார்.

ஆங்காங்கே சென்ற ஊர்களில் சமயத்திற்கேற்றவாறு பல தனிப்பாடல்களையும் சமத்காரமாக இயற்றியவர் இவர்.

திருச்செந்தூர்ப் புராண வசனம், திருப்பரங்கிரிப் புராண வசனம், திருக்குற்றாலத் தல புராண வசனம், புதுவைப் புராணச் சுருக்க வசனம், சிவகாசி மான்மிய வசனம் ஆகிய வசன நூல்களையும் இவர் எழுதியுள்ளார்.

இத்துடன், சிவ ரகசியம், பாவநாசத் தல புராணம், கம்பராமாயணம் ஆரணியகாண்ட உரை, புதுவைத் தல புராணம், கன்னியாகுமரித் தல புராணம் முதலிய நூல்களையும் பரிசோதித்து அச்சிட்டு வெளியிட்டவர்.

திருவாவடுதுறை ஆதீன வித்துவான் சுப்பிரமணியக் கவிராயரும் மதுரை விவேகபானு பத்திரிகையின் அதிபர் கந்தசாமிக் கவிராயரும் இவருக்குப் பின்னர் பிறந்த சகோதரர்களாவர் (தம்பிகள் ஆவர்).

இவர் சிறந்த முருக பக்தர்.

திருப்பதி திருத்தலமானது வேங்கடாஜலபதி கோவில் கொண்டுள்ள தலம் என்று சொல்லப்படுவதை இவர் மனம் ஒப்பவில்லை.

குன்று என்றாலேயே அது முருகனுக்குரிய இடம் என்பதில் இவர் திட நம்பிக்கை கொண்டவர்.

இப்பொது திருப்பதி என்று நாம் வழங்கும் வட வேங்கடத் தலத்திற்கு இவர் சென்றார்.

பாடினார் இப்படி:

வடவேங் கடமலையில் வாழ்முருகா நிற்குந்

திடமோங்கு நின்சீர் தெரிந்து – மடமோங்க

நாமத்தைச் சாற்றினார் நம்மையுமென் செய்வாரோ

காமுற்றிங் காரிருப்பர் காண்

வட வேங்கட மலையில் குடி கொண்டிருக்கும் முருகா, உன் சீர் தெரிந்து உனக்கு நாமத்தைச் சாற்றி விட்டார்கள். என்னையும் என் செய்வார்களோ?! இங்கு யார் இருப்பர் என்று அச்சத்துடன் பாடினார் கவிராயர்.

அதுமட்டுமல்ல, இன்னொரு பாடலையும் பாடினார்:

உருமாறிப் பேர்மாறி யோர்புலவன் பின்போய்

மருவு மொருவெண்பா வாங்கு – முருகவுனக்

கித்தனைதுந்ன் பெற்றுக்கின் றெத்தனைவெண் பாவேண்டும்

அத்தனைக்கு மென்னவருள் வாய்

முருகன் ஒரு புலவர் பின்னால் சென்று வெண்பா பெற்ற வரலாறை ஏற்கனவே ஒரு கட்டுரை வாயிலாகப் பார்த்திருக்கிறோம்.

உனக்கு இத்தனை துன்பம் ஏனோ? எத்தனை வெண்பா வேண்டும், அத்தனையையும் நான் பாடுகிறேன், அதற்கு அருள்வாயாக என்று வேண்டிப் பாடினார் கவிராயர்.

திருப்பதி பற்றிய விவாதம் நீண்ட கால விவாதம். ஆனால் ஒரு புலவர் இப்படிப் பாடலில் பதிவு செய்தது இந்தப் பாடலில் தான்.

அருணகிரிநாதர் திருவேங்கடம் குறித்து நான்கு பாடல்களை அருளியுள்ளார்.

‘கறுத்த தலை’ எனத் தொடங்கும் பாடலில் ‘குகைவழி வந்த மலைச்சிகர வடமலை நின்ற பெருமாளே’ என்று வடவேங்கடமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும்  முருகனைப் பாடி இருக்கிறார்.

அத்துடன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் வில்வம் கொண்டு திருப்பதி மூலவருக்கு அர்ச்சனை செய்யப்படுவது உள்ளிட்ட பல காரணங்கள் இது முருகன் உறையும் திருத்தலம் என்ற வாதத்தை  முன் வைக்கின்றன.

ஆனால் பின்னொரு காலத்தில் இது வைணவத் திருத்தலமாக ஆகி விட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது.

எது எப்படியானாலும் வெங்கடாஜலபதியின் அருள் பெற்று பல கோடிப் பேர்கள் தம்தம் குறைகள் தீரப்பெற்று முன்னேறி செல்வத்துடன் வாழ்வதை நேரடியாக இன்றும் பார்க்க முடிகிறது.

தினமும் ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் திரளும் திருத்தலமும் இதுவே தான் என்பதில் ஐயமே இல்லை!

***

குறிப்பு :-

அன்பர்கள் tamilandvedas.com திரு பா.கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய அருணகிரிநாதரின் மூன்று புதிர்களுக்கு விடை என்ற கட்டுரையில் மேலதிக விவரங்களைப் படித்து மகிழலாம்.

கட்டுரை எண் 9301 வெளியான தேதி 23-2-2021

tags– அருணாசலக் கவிராயர்., முருகனுக்கு நாமம்

Astrology in the Oldest Tamil Book Tolkappiam (Post No.11,755)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,755

Date uploaded in London – –  7 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

 A Brahmin by name Trna Duumaagni wrote the oldest book in Tamil according to the most famous Tamil commentator Nachchinarkiniar (abbreviated as Nachi.) of Madurai. About 700 years ago Nacchi. who proudly proclaims that he was from Madurai and of Bharadwaja Gotra. Like Aadhi Shankara and Vyasa, he wrote most commentaries in Tamil. His commentary on Tolkappiam (abbreviated as Tol.) a grammar book, gives lot of interesting stories. Like everyone else he said that Tolkaappian  (pronunciation guide Thol Kaappiyam) was the student of Rishi Agastya, but he added the conflict between him and Tolkaappian, the author of Tolkaappiam.

Before going into astrology bits, I want to caution you about fake and fanatic commentators. Tiruvalluvar was seen with sacred thread of Brahmins in all old books. The fake and fanatic Dravidians wiped off his Vibhuti (Shivaa’s holy ash) from his forehead and hid his Poonool (sacred thread of Brahmins) with a shoulder towel. This is a bad joke played by Brahmin haters.

In the same way fake and fanatic Dravidians created a new Tolkaappian with a moustache and a shoulder towel. So, he is the oldest moustached Tamil Brahmin!!!

His book has KAAPPIYA and his name has KAAPPIYA. There is another controversy here. Normal explanation is that he belonged to Kaappiya Gotra ; that proved his Brahmin origin. Kaavya gotra is the one which created the word KAVI for any poet KAVITHA for any poem. And Kaavya gotra is the one who gave us the word KAAVYA for any classic. That Gotra was appreciated as the best and  the best poet UCHANAS KAVI  from that Gotra/clan according to Bhagavad Gita and Rig Veda.

 And the last but important personal detail comes from the Foreword to Tol Kaappiam called Paayiram written by his classmate Panam Paranaaar. He said Tol Kaappian was a great scholar in Aindram grammar and this grammar book was certified by a Brahmin Acharya of Athankodu (previously belonged to Chera country). That Brahmin certified this book in the assembly of Nilam Tharu Tiru Vil Pandya. Thank god, no one has distorted this passage until this day!!

xxxx

Here is the caution:

So don’t trust any commentary written by fake and fanatic Dravidians that came out in the last 75 years. The 700 year old commentaries written by Nachchi. and Ilam pooranar are very reliable. My astrology bits are from old commentaries and not from the Brahmin hating, God denying fake Dravidians. Everyone has a right to produce new commentaries; but he or she must say that how and why the person differs from old commentators.

Xxxx

Those who know his Brahminical background, wouldn’t suspect the commentators.

Tol. Talks about Good days and Bad days, Bird Omens and Panchangam.

He himself used the Sanskrit word Sutra in his book. So I also used the word Sutra ( a pithy saying or a  rule)

NIMITTA- निमित्त

Tol used Nimitta, a pure Sanskrit word in many places:

3-16-2; 39–2; 88-17; 101-1;175-3; 263-2 (Tol. Third Chapter called Porul Adhikaaram.

Nimitta has two meanings: purpose or reason; second meaning is Omen. The ancient commentators give us astrological meaning in the following places:

In Sutra 1037 he talks about the agony and ecstasy that Nimitta/ omen gives:

If it is good omen, happiness; if it is bad omen, sadness says the commentators.

Since Good Day, Bird omen, Nimitta , Time etc come in this Sutra I take it as Panchaangam (almanac).

The word Sakuna for omen came from Bird in Sanskrit. More over the famous Tamil almanacs publish Pancha Pakshi Shastra (Omens based on Five Birds) even today.

Xxx

In the same Sutra 1037, Tol. Talks about King’s Birth day celebration and Coronation Day celebration; Hindus are very familiar with such days in Ramayana and Mahabharata.

Xxx

In Sutra 1081 Tol. Talks about Hora and Day. He says the hero (lover) is very keen about Muhurta (auspicious time) and good day.

The word HORA ( Orai in Tamil) was another debatable point when Professor Vaiyapuri Pillai pointed out that it is a Greek word which Hindu astrologers borrowed around fifth century CE.

Fake and fanatic Tamils gave another meaning which would look ridiculous in this context.

Leaving the controversy to one side, if we go by old commentaries, it is an astrological remark.

Xxx

In Sutra 1014, Tol. says the king must take out his White Umbrella and Sword before an expedition, on an auspicious day. All these are confirmed in later epics like Silappadikaram and Manimekalai.

Xxx

In Sutra 1021 we come across another Tamil word ARIVAN. The meaning is a ‘knowledgeable scholar’. This epithet is used for a saint or an astrologer who can predict all the Three Times (Past, Present, Future).

In Sutra 1021 the word Arivan is interpreted as a Saint by Nachi. and an astrologer by Ilampooranar who the oldest commentator in Tamil is.

Both the meanings talk about one who can predict Past, Present and Future. Even today we see people who are worried about their life go to a saint or an astrologer.

Xxx

The same word Arivan is used with another spelling arivaR in a few places.

3-152-1; 191-3; 491-4; 498-1

In Sutra 1139, Tol. Refers to 12 people who mediate between the estranged couples and one of them is ArivaR. There also the meaning is astrologer or saint.

Xxx

Kani or Ganiyan

There are other words such as Kaniyan or Ganiyan. Ordinary meaning is one who calculates (anything). Even the time keepers and accountants used this word. But the famous Purananuru verse 192 of Kaniyan Poonkundran and other poems by Gani Medhaviyaar point out towards astrology or sainthood.

In short, one should go to old commentaries, particularly regarding the Third Chapter Porul Adhikaaram. Fake and fanatic Dravidians changed even the Sanskrit word Adhikaram as Iyal and Sutra as Noorpaa. Even Tol used Sutra and Ilango used Silapp Adhikaaram and Tiru Valluvar used 133 Adhikaarams. My linguistic research shows.

all the thee books belonged to Fifth Century CE. But I must hasten to add that the authors may have been from older periods. The books are presented in Fifth Century Tamil. Story and rules may be from an older period.

Xxx

Following is take from Wisdom Library website to show that the word Nimitta comes from Mauryan period. It is at least 2400 year old.

Sanskrit dictionary

Nimitta (निमित्त).—[ni-mid-kta Tv.]

1) A cause, motive, ground reason; निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमः (nimittanaimittikayorayaṃ kramaḥ) Ś.7.3.

4) A mark, sign, token.

6) An omen, prognostic (good or bad); निमित्तं सूचयित्वा (nimittaṃ sūcayitvā) Ś.1; निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव (nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava) Bhagavadgītā (Bombay) 1.31; R.1.86; Manusmṛti 6.5; Y.1.23;3.171.

XXXX

Jyotisha (astronomy and astrology)

[«previous (N) next»] — Nimitta in Jyotisha glossary

Source: Wisdom Library: Brihat Samhita by Varahamihira

Nimitta (निमित्त) refers to “portents”, according to the Bṛhatsaṃhitā (chapter 5), an encyclopedic Sanskrit work written by Varāhamihira mainly focusing on the science of ancient Indian astronomy astronomy (Jyotiṣa).—Accordingly, “If there should be both lunar and solar eclipses in one month, princes will suffer both from dissensions among their own army and from wars. […] If during the eclipse, there should occur portents [i.e., nimitta], meteoric fails, dust storms, earthquakes, universal darkness or thunderbolt, the eclipse will re-occur after six, twelve, eighteen, twenty-four, thirty, or thirty-six months respectively”.

XXXX

Arthashastra (politics and welfare)

[«previous (N) next»] — Nimitta in Arthashastra glossary

Source: Brill: Śaivism and the Tantric Traditions (artha)

Nimitta (निमित्त) refers to “(divine) omens”, according to the Arthaśāstra verse 1.9.9-10.—Accordingly, “He should appoint as chaplain a man who comes from a very distinguished family and has an equally distinguished character, who is thoroughly trained in the Veda together with the limbs, in divine omens (daiva-nimittadaive nimitte), and in government, and who could counteract divine and human adversities through Atharvan means. He should follow him as a pupil his teacher, a son his father, and a servant his master”.

XXXX

—subham—-

Tags – Nimitta, Tokappian, Tolkappiam, astrology, Panchangam, Sakuna, bird omen, Nachinarkiniyar, Ilampuranar, Ilampooranar

Learn Tamil Verb Part 41 (Class Four Verbs)—Post No.11,754

book name – Pathitrup Paththu (10×10)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,754

Date uploaded in London – –  7 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx 

In lesson 40 we saw saappidu/eat which is a CLASS FOUR verb. The following verbs also belong to the same fourth class. So, they are all conjugated in the same way.

Here are more verbs from the same class:

சாப்பிடு = saappidu = eat

கூப்பிடு = kooppidu= call

கும்பிடு = kumbidu = worship, pray

தொடு  = thodu = touch

போடு = podu = put= drop = throw

திடுக்கிடு = thidukkidu=  be shocked

புறப்படு = purappadu = start- depart-  set out=

Xxx

Compound Verbs

All VIDU / விடு and  PADU/  படு ending compound verbs

கவலை ப்படு = kavalaip padu = worry, feel sad

சந்தோஷ ப்படு = santhoshap padu = feel happy

வருத்த ப்படு = varuththap padu = be worried

ஆச்சரிய ப்படு = aachchariyap padu = be surprised, wondering

கோப ப்படு = kobap padu = get angry

ஆசை ப்படு = aasaip padu = desire

We have innumerable words with padu and vidu

பய ப்படு = bayap padu= get scared

வெட்க ப்படு = vetkap padu= feel ashamed or shy

சந்தேக ப்படு = santhekap padu= doubt or suspect

பொறாமை ப்படு = poraamaip padu= feel jealous

Are also done in the same way

xxxx

When we use VIDU, the action is complete; finished; similar to

He had eaten= அவன் சாப்பிட்டு விட்டான்

She had slept- அவள் தூங்கி விட்டாள்

They had read (the book) = அவர்கள் படித்து விட்டார்கள்

He had gone = அவன் போய் விட்டான்

Dog had died = நாய் செத்து விட்டது 

Xxx

Important Tamil words

Day = நாள் = NAAL

Night= இரவு = IRAVU

Afternoon= பிற்பகல் = PIR PAKAL

Next week = அடுத்த வாரம் =ADUTHTHA VAARAM

Next month = அடுத்த மாதம் = ADUTHTHA MAATHAM

Last year = போன வருஷம் = PONA VARUSHAM

Last month = போன மாதம் = PONA MAATHAM

Today = இன்று = INDRU /INDRAIKKU

Tomorrow= நாளை, நாளைக்கு = NAALAI/ NAALAIKKU

Yesterday = நேற்று = NETRU NETRAIKKU

Five days back= ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் = AINTHU NAATKALUKKU MUNNAAL

One month ago =  மாதத்துக்கு முன்னால் /  முன்பு

= ORU MAATHATHTHUKKU MUNNAAL or MUNBU

XXXX

Adjectives

Big = பெரிய = PERIYA

Small= சிறிய- சின்ன = SRIYA- SINNA

Good = நல்ல = NALLA

Bad = கெட்ட = KETTA

Beautiful= அழகான = AZAKAANA

Ugly= அழகில்லாத = AZAKILLAATHA

xxxx

Colours  VARNANGKAL/ NIRANGAL

Red சிவப்பு = SIVAPPU

green பச்சை= PACHCHAI

black கருப்பு= KARUPPU,

white வெள்ளை

yellow மஞ்சள் MANJAL

blue நீலம்= NEELAM

brown பழுப்பு PAZUPPU 

colour வர்ணம், நிறம்

xxxx

Days = NAATKAL=நாட்கள்

Sun DAY = ஞாயிற்றுக் கிழமை= JNAAYITRUK KIZAMAI

Mon DAY = திங்கட் கிழமை =THINGAT KIZAMAI

Tues DAY = செவ்வாய்க் கிழமை =SEVVAYK KIZAMAI

Wednes  DAY= புதன் கிழமை = BHUDAN KIZAMAI

Thurs DAY வியாழக் கிழமை =VIYAAZAK KIZAMAI

Fri DAY வெள்ளிக் கிழமை= VELLIK KIZAMAI

Satur day சனிக் கிழமை = SANIK KIZAMAI

book name Natrinai

Numbers ENKAL எண்கள்

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 =

1.ஒன்று ONDRU

இரண்டு= IRANDU,

மூன்று = MOONDRU,

நான்கு= NAANKU

5.ஐந்து = AINTHU

ஆறு = AARU

ஏழு = EZEU

எட்டு= ETTU

ஒன்பது = ONPATHU

10.பத்து = PATHTHU

10/100/1000/10000/100 000/100 000 00

பத்து= PATHU= 10

நூறு= NOORU= 100

ஆயிரம் = AAYIRAM = 1000

பத்தாயிரம்= PATHTHAAYIRAM = 10,000

லட்சம்= LATCHAM = 100,000

 பத்து லட்சம்= MILLION= PATHTHU LATCHAM

கோடி = 1 MILLION= KODI

First/ முதல், முதலாவது = MUTHALAAVATHU

 Second/ இரண்டாவது = IRANDAVATHU

Third/மூன்றாவது = MOONDRAAVATHU

Fourth நாலாவது NAALAAVATHU

Date தேதி = THETHI

Water தண்ணீர் =THANNEER

/Milk பால்= PAAL

 Sugar சர்க்கரை = SAKKARAI / சீனி /= SEENI

Fruit பழம் = PAZAM

Vegetables/காய்கறி = KAAYKARI OR KARI KAAY

Friend நண்பன் = NANBAN

/Student மாணவன்= MAANAVAN

Relative சொந்தக்காரன் = SONTHAKKAARAN

Here/இங்கே= INGE

 There அங்கே= ANGE

 Where எங்கே = ENGE

xxxxx

Adverbs

Fast வேகமாக VEKAMAGA

 Slowly/மெதுவாக METHUVAAKA

certainly/நிச்சயமாக  NICHCHAYAMAKA

surely/கட்டாயமாக KATTAAYAMAAKA

definitely/well/நன்றாக NANDRAAKA

beautifully/bஅழகாக AZAKAAKA

Badly= MOSAMAAKA= மோசமாக

hot/ SOODAAKA சூடாக

cold  குளிராக= KULIRAAKA

XXXX

book name Tolkaappiyam

FULL CONJUGATION FOR SOME VERBS in Class Four IS GIVEN BELOW

புறப்படு= PURAPPADU= SET OUT = START=     DEPART புறப்பட        

நான் புறப்படுகிறேன்   புறப்படவில்லை புறப்படுவேன்    புறப்படமாட்டேன்     புறப்பட்டேன்    புறப்படவில்லை

;நாங்கள்   புறப்படுகிறோம்  புறப்படவில்லை புறப்படு;வோம்   புறப்பிமாட்டோம்     புறப்பட்டோம்    புறப்படவில்லை

நீ    புறப்படுகிறாய்   புறப்படவில்லை புறப்படுவாய்    புறப்படமாட்டாய்     புறப்பட்டாய்     புறப்படவில்லை

நீங்கள்     புறப்ப டுகிறீர்கள் புறப்படவில்லை புறப்படுவீர்கள்   புறப்படமாட்டீர்கள்     புறப்பட்டீர்கள்    புறப்படவில்லை

அவன்     புறப்படுகிறான்   புறப்படவில்லை புறப்படுவான்    புறப்பிமாட்டான்     புறப்பட்டான்     புறப்படவில்லை

அவள்     புறப்படுகிறாள்   புறப்படவில்லை புறப்படுவாள்    புறப்படமாட்டாள்     புறப்பட்டாள்     புறப்படவில்லை

அவர்

                புறப்பிடுகிறார்;

                புறப்படவில்லை புறப்படுவார் புறப்படமாட்டார்

                புறப்பட்டார் புறப்படவில்லை

அவர்கள்   புறப்படுகிறார்கள் புறப்படவில்லை புறப்படுவார்;              புறப்படமாட்டார்கள     புறப்பட்டார்கள்   புறப்படவில்லை

அது-இது   புறப்பகிறது புறப்படவில்லை புறப்படும்  புறப்படமாட்டாது

புறப்படாது புறப்பட்டது புறப்படவில்லை

ஆவைகள் புறப்படுகின்றன  புறப்படவில்லை புறப்படும்  புறப்பிது   புறப்பட்டன     புறப்படவில்லை

ஐஅpநசயவiஎந   புறப்படு    புறப்படாதே

புறப்படாதீர்கள்                  

CONVERBS          சாப்பிட்டு/POSITIVE   புறப்படாது/NEGATIVE                                                             

CONDITIONAL   புறப்பட்டால்/ POSITIVE         புறப்படாவிட்டால் / NEGATIVE                                      

PRESENT, PAST FUTURE PARTICIPLE புறப்படுகிற   புறப்பட்ட  புறப்படும் 

PARTICIPIAL NOUN புறப்படுகிறவன் புறப்பட்டவன்    புறப்படுபவன்

VERBAL NOUN புறப்படுவது புறப்படாதது                    

POTENTIAL புறப்படலாம்  PERMISSIVE புறப்படட்டும்

PROHIBITIVE புறப்படக்கூடாது        

XXXXX                                  

                சந்தோசப்படு SANTHOSHAPPADU  

நான் சந்தோசப்படுகிறேன்   சந்தோப்படவில்லை   ச.          படுவேன்  ச.     படமாட்டேன்    ச.     பட்டேன்  சந்தோப்படவில்லை

;நாங்கள்   ச.           படுகிறோம்     சந்தோப்படவில்லை   ச.         படுவோம்     சந்தோசப்       படமாட்டோம்     ச.        பட்டோம்    சந்தோப்படவில்லை

நீ    ச.             படுகிறாய்    சந்தோப்படவில்லை   ச.               படுவாய்     ச.         படமாட்டாய் ச.         பட்டாய்    சந்தோப்படவில்லை

நீங்கள்     ச.           படுகிறீர்கள்    சந்தோப்படவில்லை   ச.           படுவீர்கள்  ச.      படமாட்டீர்கள் ச.       பட்டீர்கள்     சந்தோப்படவில்லை

அவன்     ச.             படுகிறான்    சந்தோப்படவில்லை   ச               படுவான்   ச.        படமாட்டான் ச.         பட்டான்    சந்தோப்படவில்லை

அவள்     ச.             படுகிறாள்    சந்தோப்படவில்லை   ச               படுவாள்   ச.         படமாட்டாள் ச.         .பட்டாள்    சந்தோப்படவில்லை

அவர்

                ச.               படுகிறார்;

                சந்தோப்படவில்லை   ச                 படுவார்

                ச.         படமாட்டார்

                ச.     .பட்டார்

                சந்தோப்படவில்லை

அவர்கள்   ச.          படுகிறார்கள்    சந்தோப்படவில்லை   ச            படுவார்கள் சந்தோசப்       படமாட்டார்கள்   ச.     பட்டார்கள் சந்தோப்படவில்லை

அது-இது   ச.             படுகிறது     சந்தோப்படவில்லை   ச                 படும் ச.        படமாட்டாது

ச           படாது    ச.      பட்டது   சந்தோப்படவில்லை

அவைகள்  ச.           படுகின்றன     சந்தோப்படவில்லை   ச                 படும் ச.       படாது  ச.      பட்டன  சந்தோப்படவில்லை

     சந்தோசப்படு    ச.           படாதே

ச.           படாதீர்கள்               

ட    சந்தோசப்பட்டு   ச.            படாது                  

     சந்தோசப்பட்டால் ச.      படாவிட்டால்                 

     சந்தோசப்படுகிற சுந்தோசப்பட்ட   ச.            படும்    ச.        படுகிறவன்     ச.     பட்டவன் ச.    படுபவன்

ஏநசடியட ழேரn    

                சந்தோசப்படலாம்

 ச.               படட்டும் 

ச.       படக்கூடாது            

XXXXX                                                                  

                வருத்தப்படு VARUTHTHAPPADU ,    வருத்தப்பட

நான் வருத்தப்படுகிறேன்    வருத்தப்படவில்லை   வ.          படுவேன் வ.     படமாட்டேன்    வ.     பட்டேன் வருத்தப்படவில்லை

;நாங்கள்   வ.           படுகிறோம்    வருத்தப்படவில்லை   வ.         படுவோம்     வருத்தப்       படமாட்டோம் வ.        பட்டோம்   வருத்தப்படவில்லை

நீ    வ.            படுகிறாய்    வருத்தப்படவில்லை   வ.              படுவாய்     வ.         படமாட்டாய்     வ.         பட்டாய்    வருத்தப்படவில்லை

நீங்கள்     வ.          படுகிறீர்கள்     வருத்தப்படவில்லை   வ.           படுவீர்கள்  வ.      படமாட்டீர்கள் வ.       பட்டீர்கள்    வருத்தப்படவில்லை

அவன்     வ.             படுகிறான்   வருத்தப்படவில்லை   வ.              படுவான்   வ.        படமாட்டான் வ.         பட்டான்   வருத்தப்படவில்லை

அவள்     வ.            படுகிறாள்    வருத்தப்படவில்லை   வ             படுவாள்   வ.         படமாட்டாள்     வ.         .பட்டாள்   வருத்தப்படவில்லை

அவர்

                வ.              படுகிறார்;

                வருத்தப்படவில்லை   வு                 படுவார்

                வ.         படமாட்டார்

                வ.     .பட்டார்

                வருத்தப்படவில்லை

அவர்கள்   வ.         படுகிறார்கள்     வருத்தப்படவில்லை   வ.           படுவார்கள் வருத்தப்       படமாட்டார்கள்    வ.     பட்டார்கள்     வருத்தப்படவில்லை

அது-இது   வ.             படுகிறது    வருத்தப்படவில்லை   வ.                 படும் வ.        படமாட்டாது

வ.           படாது   வ.      பட்டது  வருத்தப்படவில்லை

அவைகள்  வ.           படுகின்றன    வருத்தப்படவில்லை   வ.                 படும் வ.       படாது  வ.      பட்டன  வருத்தப்படவில்லை

     வருத்தப்படு வ.           படாதே

வ.          படாதீர்கள்               

     வருத்தப்பட்டால் வ.      படாவிட்டால்                

           வ.        படுகிறவன்  வ.     பட்டவன் வ.    படுபவன்

வருத்தப்படுவது  வ.             படாதது               

                வருத்தப்படலாம்

 வ.               படட்டும் 

                XXXXXXX            

                கவலைப்படு     கவலைப்பட         

நான் கவலைப்படுகிறேன்    கவலைப்படவில்லை  க.          படுவேன்  க.     படமாட்டேன்    க.     பட்டேன்  கவலைப்படவில்லை

;நாங்கள்   க.           படுகிறோம்     கவலைப்படவில்லை  க.         படுவோம்     கவலைப்       படமாட்டோம்     க.        பட்டோம்    கவலைப்படவில்லை

நீ    க.             படுகிறாய்    கவலைப்படவில்லை  க.               படுவாய்     க.         படமாட்டாய் க.         பட்டாய்    கவலைப்படவில்லை

நீங்கள்     க.           படுகிறீர்கள்    கவலைப்படவில்லை  க.           படுவீர்கள்  க.      படமாட்டீர்கள் க.       பட்டீர்கள்     கவலைப்படவில்லை

அவன்     க.             படுகிறான்    கவலைப்படவில்லை  க               படுவான்   க.        படமாட்டான் க.         பட்டான்    கவலைப்படவில்லை

அவள்     க.             படுகிறாள்    கவலைப்படவில்லை  க               படுவாள்   க.         படமாட்டாள் க.         .பட்டாள்    கவலைப்படவில்லை

அவர்

                க.               படுகிறார்;

                கவலைப்படவில்லை  க                 படுவார்

                க.         படமாட்டார்

                க.     .பட்டார்

                கவலைப்படவில்லை

அவர்கள்   க.          படுகிறார்கள்    கவலைப்படவில்லை  க            படுவார்கள் கவலைப்       படமாட்டார்கள்    க.     பட்டார்கள் கவலைப்படவில்லை

அது-இது   க.             படுகிறது     கவலைப்படவில்லை  க                 படும் கு        படமாட்டாது         க.          படாது  க.      பட்டது     கவலைப்படவில்லை

அவைகள்  க.           படுகின்றன    கவலைப்படவில்லை  க                 படும் க.       படாது  க.      பட்டன  கவலைப்படவில்லை

     கவலைப்படு     க.           படாதே

க.           படாதீர்கள்               

     கவலைப்பட்டால் க.      படாவிட்டால்                 

கவலைப்படுகிற  சுந்தோசப்பட்ட   க.            படும்    க.        படுகிறவன்  க.     பட்டவன்  க.    படுபவன்

கவலைப்படுவது க.             படாதது               

                கவலைப்படலாம்

க.               படட்டும்  

க.       படக்கூடாது            

XXXXX                  

                பயப்படு BAYAPPADU              

நான் பயப்படுகிறேன்  பயப்படவில்லை பயப்  படுவேன்  பயப் படமாட்டேன்     பயப்  பட்டேன்  பயப்படவில்லை

;நாங்கள்   பயப்   படுகிறோம்    பயப்படவில்லை பயப்      படுவோம்   பயப் படமாட்டோம்    பயப் பட்டோம்   பயப்படவில்லை

நீ    ப.            படுகிறாய்     பயப்படவில்லை பயப்           படுவாய்     பயப்      படமாட்டாய் பயப்      பட்டாய்     பயப்படவில்லை

நீங்கள்     ப.          படுகிறீர்கள் பயப்படவில்லை பயப்        படுவீர்கள் பயப்   படமாட்டீர்கள்   பயப்    பட்டீர்கள்     பயப்படவில்லை

அவன்     ப.             படுகிறான்    பயப்படவில்லை பயப்           படுவான்     பயப்     படமாட்டான் பயப்      பட்டான்    பயப்படவில்லை

அவள்     ப.            படுகிறாள்     பயப்படவில்லை பயப்         படுவாள்     பயப்      படமாட்டாள் பயப்      .பட்டாள்    பயப்படவில்லை

அவர்

                ப.              படுகிறார்;

                பயப்படவில்லை பயப்             படுவார்

                பயப்      படமாட்டார்

                பயப்  .பட்டார்   பயப்படவில்லை

அவர்கள்   ப.         படுகிறார்கள் பயப்படவில்லை பயப்        படுவார்கள் பயப்       படமாட்டார்கள்  பயப்  பட்டார்கள் பயப்படவில்லை

அது-இது   ப.             படுகிறது     பயப்படவில்லை பயப்              படும்     பயப்   படமாட்டாது

பயப்        படாது    பயப்   பட்டது   பயப்படவில்லை

அவைகள்  ப.           படுகின்றன     பயப்படவில்லை பயப்              படும்     பயப்    படாது   பயப்   பட்டன   பயப்படவில்லை

பயப்படு    பயப் படாதே

பயப்       படாதீர்கள்                

     பயப்பட்டு  பயப்        படாது                   

     பயப்பட்டால்     பயப்   படாவிட்டால்                 

     பயப்படுகிற பயப்பட்ட  பயப்         படும்    பயப்     படுகிறவன்   பயப்  பட்டவன்  பயப்  படுபவன்

                பயப்படலாம் , பயப்படட்டும்  ,பயப்    படக்கூடாது      

XXXXXXX                  

                     Tags- Tamil verbs, Class Four, Important Words, Part 41                  

பாரத தேசத்தில் கப்பல் கட்டும் கலை! (Post No.11,753)


WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 11,753

Date uploaded in London –  7 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

 பாரத தேசத்தில் கப்பல் கட்டும் கலை!

ச.நாகராஜன்  

பாரத தேசத்தில் கப்பல் கட்டும் கலை புராதன கலைகளுள் ஒன்றாகத் திகழ்ந்தது.

 வர்ணாசிரம தர்மத்தில் பிராமணர், க்ஷத்திரியர்,  வைசியர், சூத்ரர் என்று நான்கு வர்ணங்கள் இருந்தது போலவே மரங்களிலும் இப்படி நான்கு வகைகள் இருந்தன.

வர்ண சங்க்ரஹம் எனப்படும் கலப்பு வர்ண மரங்களும் உண்டு.

மிக நீண்ட கடினமான கடல் பயணங்களுக்கு க்ஷத்திரிய மரம்  பொருத்தமானதாக இருந்தது.

ஒரு கப்பலின் நீளம் 180 அடி, அகலம் 90 அடி, ஆழம் 90 அடி!

இன்னொரு கப்பல் 700 பயணிகளைச் சுமந்து சென்றது.

இன்னொரு கப்பலோ 800 பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றது.

திடமான இருக்கை (Rocking Seat) என்ற ஒரு இருக்கை விசேஷமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் உட்கார்ந்தால் ஆழ்ந்த அலைகடலில் சீறுகின்ற அலைகளால் கப்பல் அலைப்புண்டாலும் உட்கார்ந்தவர் விழ மாட்டார். கடலில் பயணப்படுவதால் வரும் கடல் வியாதியும் ஏற்படாது.

வங்காளத்தில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு கப்பல் கட்டும் தளத்தைக் கொண்டிருந்தது.

1781ஆம் ஆண்டு முதல் 1850ஆம் ஆண்டு முடிய 19 ஆண்டுகளில் 35 கப்பல்கள் 17020 டன் எடை கொண்டவையாக கட்டப்பட்டன. கல்கத்தாவில் ஹூக்ளியில் கட்டப்பட்ட இவற்றின் சரசரி எடை 5000 டன்கள் எனக் கொள்ளலாம்.

பிரெஞ்சுக்காரரான எஃப். சால்வின்ஸ் (F.Solvyns) என்பவர் தனது புத்தகமான லெஸ் ஹிந்துஸ்’ (‘Les hindous’) என்ற 1811 ஆம் ஆண்டு வெளியான புத்தகத்தில், “ஹிந்துக்கள் கப்பல் கட்டும் கலையில் மிகவும் சிறந்து விளங்கினார்கள். இன்றைய ஹிந்துக்களும் கூட ஐரோப்பியர்களுக்கு சிறந்த வடிவமைப்புகளைத் தர முடியும். கப்பல் கட்டுவதில் பல புதிய முன்னேற்றங்களை ஐரோப்பியர்கள் ஹிந்துக்களிடமிருந்து கடன் வாங்கினர்.  இந்திய கப்பல்கள் அழகுடன் பயன்பாட்டுத் தன்மையை ஒருங்கிணைத்து நேர்த்தியான வேலைப்பாடு கொண்டவையாக அமைந்திருந்தன.” என்கிறார்.

அவர் மேலும் எழுதுகையில் தெரிவிப்பது:-

“இந்திய கப்பல் கட்டும் கலையானது 1840ஆம் ஆண்டு முதல் சீரழிய ஆரம்பித்தது. பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்ய மகுடத்தின் பேரால் அது அழிக்கப்படலாயிற்று”.

சர் ஜான் மால்காம் (Sir John Malcolm) என்பவர் ஏஷியாடிக் சொஸைடி இதழில்  (Journal of Asiatic Society) எழுதுகிறார் இப்படி:-

“இந்திய கப்பல்கள், ஐரோப்பிய விஞ்ஞானம் ஒரு புதிய மேம்பாட்டையும் தர முடியாதபடி வெகு நேர்த்தியாக கட்டப்படுகின்றன.

மார்க்கோபோலோ என்ற வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற கடல் பயணி, இந்திய கப்பல் கட்டும் திறமைக்குச் சான்றிதழ் அளிக்கிறார். 300 பேர் செலுத்தினால் கடலில் செல்லும்படி அமைக்கப்பட்ட கப்பல்களை அவர் பார்த்து வியந்தார். கப்பலின் அடிப்பாகங்கள் ஒரு புதிய வடிவமைப்பால் நீடித்து இருக்கும்படி செய்யப்பட்டன. இவை பல்வேறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. அதில் மரக்கட்டைகள் வெகு நேர்த்தியாகப் பொருத்தப்பட்டிருந்ததால், ஏதேனும் ஒரு சமயம் கடல் நீர் அதற்குள் புகுந்து ஒழுக ஆரம்பித்தால் ஒரு அடுக்கில் உள்ள ஒழுகல் இன்னொரு அடுக்கிற்குச் செல்ல முடியாதபடி அவை வடிவமைக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருந்தன.

இல்லஸ்ட் ரேடட் வீக்லி (The Illustrated Weekly) தனது கட்டுரையில் தெரிவிப்பது இது :

“இந்திய கப்பல்களின் உயரிய தரமானது அதைச் செலுத்தும் மாலுமிகளின் திறமையையும் தைரியத்தையும் போலவே இருந்தது. அவை மலபார் தேக்கு மரங்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன.  உலகில் மிக வலிமையானதாகவும் நீடித்து நெடுங்காலம் இருக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளவை அவை மட்டுமே. பிரிட்டிஷ் கடற்படையில் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கப்பல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன. ஆனால் இந்திய கப்பல்களோ நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலானாலும் அப்படியே இருந்தன.  ஒரு பழம் பெரும் கப்பல் 125 ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் கூட அப்படியே இருந்தது.  ஸ்காண்டிநேவியாவில் இன்றும் கூட 100 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு இந்திய கப்பல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. வியத்தக்கும் இவற்றின் வலிமை ஒரு புறமிருக்க, இவை மிகவும் விலை குறைவானவை.  நெல்ஸனின் கடற்படையில் உள்ள கப்பல்களில் இருந்த தேக்கு இரண்டு அடி கனம் உடையவை. அவை குண்டுகளால் துளைக்கப்பட முடியாதவை. என்றாலும் கூட அவை வேகமாகச் செல்லும்படி எடை குறைந்தவை.  ‘பஞ்சாப்’ (The Punjab) என்ற இன்னொரு இந்தியக் கப்பல் அதி வேகமாகச் செல்லும் ஒரு கப்பல். அது ஒரு சமயம் சிங்கப்பூர்- ஹாங்காங்கில் ஓடும் நீராவிக் கப்பலை அது வேகத்தில் தோற்கடித்தது.

இந்தியாவில் மஹாபாரத காலத்தில் இயந்திரங்கள் மூலம் செல்லும் கப்பலகளும் இருந்தன.

நன்றி : ட்ரூத் ஆங்கில வார இதழ் தொகுதி 84 இதழ் 14 தேதி : 15-7-2016

இந்தக் கட்டுரை தொகுதி 11 இதழ் 19 தேதி 20-8-1943 இதழில் வெளியான கட்டுரையின் மறு பிரசுரம் ஆகும்.

Sincere Thanks to Truth, a Kolkata Weekly

***

tags- கப்பல், கட்டும் கலை

Tamils followed Dasaratha’s Eight Ministers and Their Virtues (Post No.11,752)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,752

Date uploaded in London – –  6 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

Valmiki gives a list of good virtues of the 8 ministers in Ram Rajya. Sangam Tamils who lived 2000 years ago in Tamil Nadu followed them as well. See my annotations with the slokas/couplets.

अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विन: ।

शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यश: ।।1.7.2।। BALA KANDA, VALMIKI RAMAYANA


वीरस्य of the mighty, यशस्विन: glorious, तस्य for that king Dasaratha, शुचय: free from blemish in dealings, नित्यशः ever, राजकृत्येषु in royal duties, अनुरक्ताश्च loyally devoted, अष्टौ eight, अमात्या: ministers, बभूवु: had been employed.


The mighty and glorious (king Dasaratha) had eight ministers who were free from blemish in their dealings and ever devoted to royal duties.

Xxxx

धृष्टिर्जयन्तो विजयस्सिद्धार्थो ह्यर्थसाधक: ।

अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत् ।।1.7.3।।


धृष्टि: Dhrishti, जयन्त: Jayanta, विजय: Vijaya, सिद्धार्थ: Siddhartha, अर्थसाधक: Arthasadhaka, अशोक: Ashoka, मन्त्रपालश्च Mantrapala, सुमन्त्रः Sumantra, अष्टम: eigth, अभवत् were present.


The eight ministers were Dhrishti, Jayanta,Vijaya, Siddhartha, Arthasadhaka, Ashoka, Mantrapala and Sumantra.

MY COMMENTS

Number 8 is a lucky number. So Tamils also followed Ram Rajya policy. Veera Shivaji of Hindu Rashtra, Krishna Devaraya of Vijaya Nagara Empire and Sangam Tamils had eight-member cabinet. In the North it was called ASHTA PRADHAN and in the south it was called EN PERAAYAM. It means eight-member cabinet. The policy is that running a government with a cabinet should be always in odd number. Including the king it would be Nine. If the ministry is divided equally in decision making, the king would use his vote to give majority. It is followed in several countries where the Speaker’s vote will decide the fate of a resolution in case of 50/50 voting.

Tamil References:

Silappadikaram – 26-38; Manimekalai – 1-17

Tamils also had Five Member Cabinet called  ‘Aim perum kuzu’.

Tamil references : Silappadikaram – 3-126; Manimekalai – at least in ten places.

Xxxx

TWO PRIESTS

ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्याऽऽस्तामृषिसत्तमौ ।

वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ।।1.7.4।।


तस्य for him, वसिष्ठ: Vasihta, वामदेव: च and Vamadeva, द्वौ two, ऋषिसत्तमौ excellent rishis, अभिमतौ highly desired, ऋत्विजौ family priests, आस्ताम् existed, तथा and, अपरे some other, मन्त्रिणश्च counsellors also.


He had two well chosen excellent rishis, Vasishta and Vamadeva, as family priests besides some other counsellors.

MY COMMENTS

Tamils also had priests. If the kings die without war wounds, they could not enter Heroes’ Heaven/ Veera Swarga . So Sangam poem says the Brahmins spread the Darbha grass and laid the body of the dead king on it and performed atonement rituals..

Another reference is about the Deva Guru Brihaspati/ Jupiter and Asura Guru Sukra Acharya/ Venus.

Tamil Reference: Silappadikaram – 16-67 (Iru Muthu Kuravar)

XXXX

VIRTUES

विद्याविनीता ह्रीमन्त: कुशला नियतेन्द्रिया: ।

श्रीमन्तश्च महात्मानश्शास्त्रज्ञा दृढविक्रमा: ।।1.7.5।।

कीर्तिमन्त: प्रणिहिता: यथावचनकारिण: ।

तेज: क्षमायश:प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिण: ।।1.7.6।।


विद्याविनीता: well educated in all branches of knowledge, ह्रीमन्त: those who feel ashamed to do unjust acts, कुशला: proficient, नियतेन्द्रिया: those having restrained senses, श्रीमन्तश्च wealthy, महात्मान: illustrious, शास्त्रज्ञा: versed in shastras, दृढविक्रमा: steadfast in prowess, कीर्तिमन्त: renowned, प्रणिहिता: fixing their attention on their thoughts, यथावचनकारिण: doing in accordance with word, तेज:क्षमायश:प्राप्ता: possessing splendour forgiveness and fame, स्मितपूर्वाभिभाषिण: speaking with a smile.


They were well educated in all branches of knowledge and deemed unjust acts shameful. They were renowned, proficient, versed in sastras, wealthy and magnanimous. They had their senses restrained and their deeds were in accordance with their words. They acted with determination. They were brilliant, forgiving and reputed. And always spoke with a smile.

MY COMMENTS

There is a beautiful poem in Sangam book Purananuru (verse No.182) sung by Ilam Peru Vazuthi. He was a Pandya king who lost his life while he was travelling by ship in Indian Ocean. Two Brahmin priests Agastya and Kaundinya took Pandya kings to South East Asia and established Hindu Empire which lasted for 1500 years until Muslims destroyed them. We have proofs for this in Sri Maran inscription in Vietnam (Champa) and Mula Varman Inscription deep inside the forests of Borneo in Indonesia. That Pandya king repeated whatever Valmiki said above.

Ilam Peru Vazuthi said:

“Tamils will give their own life if it is an act that leads to fame. They wont accept a bribe that contains the wealth of entire world if it is an act that leads to blemish/ disgrace/ ill fame. Even if Indra’s Amrit is received by Tamils, they wont drink it without sharing.”

Pandya’s reference to Indra’s Amrit in Sanskrit shows Tamils were great and ardent Hindus. He gave the list of other virtues as well in the same Tamil poem.

XXXX

NO BRIBES ACCEPTED

क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वच: ।

तेषामविदितं किञ्चित्स्वेषु नास्ति परेषु वा ।

क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम् ।।1.7.7।।


क्रोधात् either in anger, कामार्थहेतोर्वा or for the reason of pecuniary gains or for desire, अनृतम् untruth or unjust, वचword,  ब्रूयुdo not utter, स्वेषु in the midst of their own, परेषु वा or among their enemies, क्रियमाणम् what was being done, कृतं वापि or what had been done, चिकीर्षितम् or intended to be done, तेषाम् for them, चारेण through spies, अविदितम् unknown, किञ्चित् even little, नास्ति was not there.


Either in anger or for pecuniary gains or for fulfilment of desire, they never uttered an untrue or unjust word. In the midst of their own people or among their enemies, they knew, through spies everything being done or had been done or intended to be done in future.

XXX

EVEN MINISTERS’ SONS ARE PUNISHED; NO NEPOTISM

कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता: ।

प्राप्तकालं तु ते दण्डं धारयेयुस्सुतेष्वपि ।।1.7.8।।


ते those ministers, व्यवहारेषु in their dealings, कुशला: competent, सौहृदेषु in friendship, परीक्षिता: tested, सुतेष्वपि even in the matter of sons, प्राप्तकालम् appropriately, दण्डम् punishment, धारयेयुused to impose.


They knew how to deal (with people). They were true to their friends. They used to impose appropriate punishment even on their own sons.

MY COMMENTS

Tamils punished even King’s own son when he committed blunders.  When Manu Neethi Choza ruled from Tiruvarur in Tamil Nadu, his son drove the chariot in great speed and a  calf got crushed under the wheels. Its mother cow came to the palace and rang the Calling Bell. Ancient Hindu kings had Calling Bells erected in front of the palaces according to Sanskrit literature. Tamil King who had never heard that sound came to know that a cow shedding tears  did this. After hearing the full report of the accident,  he ordered his son to be crushed under the wheels of the same chariot. He followed Manu Smrti and so he is called MANU NEETHI CHOZA. His statues are in Madras High Court and Tiruvarur.

When the son of a Bengal King did crimes he was banished to Sri Lanka and that son VIJAYA established a kingdom in Sri Lanka.

XXX

NO FALSE CASES FILED IN POLICE STATIONS

कोशसङ्ग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे ।

अहितं चापि पुरुषं न विहिंस्युरदूषकम् ।।1.7.9।।


कोशसङ्ग्रहणे in replenishing the exchequer, बलस्य army’s, परिग्रहे च also holding, युक्ता: experts, अदूषकम् who did not commit any offence, अहितं पुरुषमपि those who were not wellw ishers,  विहिंस्युnever inflicted with punishment.


They were experts in replenishing the exchequer and in collecting the army. They never inflicted any punishment even on those who were not their well wishers, if they did not commit any offence.

xxxx

वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिता: ।

शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम् ।।1.7.10।।


वीराश्च mighty and powerful, नियतोत्साहा: possessing steady perseverance, राजशास्त्रम् state policy, अनुष्ठिता: followed, विषयवासिनाम् living in the state, शुचीनाम् of virtuous people, नित्यम् always, रक्षितारश्च protectors.


They were heroic. They possessed steady perseverance. They followed the state policy and always protected the virtuous people living in the state.

XXX

THOGHT WORD AND DEED=  TRI KARANA SUDDHI

ब्रह्म क्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन् ।

सुतीक्ष्णदण्डास्संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम् ।।1.7.11।।


ब्रह्म brahmanas, क्षत्रम् kshatriyas, अहिंसन्त: did not cause pain (in thought, word and deed), ते they, कोशम् treasury, समपूरयन् filled, पुरुषस्य for a person, बलाबलम् strength and weakness, सम्प्रेक्ष्य investigating, सुतीक्ष्णदण्डा: inflicted stringent punishments.


While ensuring that they did not cause pain to brahmanas and kshatriyas (in thought, word and deed), they filled the treasury. They inflicted stringent punishments on a man after examining his strength and weakness.

CHERA KING SENGUTTUVAN 

MY COMMENTS

Kanchi Paramacharya (1894-1994), Shankaracharya of Kamakoti Peetam, said that the Parsi saint Zoroaster was actually a saint from Saurashtra. (wrongly spelt Zoroaster)

I supported that theory with two more arguments. This ‘Thought Word and Deed’ is seen throughout Bhagavad Gita and Tamil literature. Zoroaster’s Zend Avesta also repeated it. Nowhere else in the world, this Tri Karana Sudhdhi / Three Fold Purity is seen.

 My second arguments is that they came back to Gujarat from Iran when the Muslims massacred Parsis. They considered Saurashtra/ Gujarat as their own original mother land.

(I have given more linguistic points in my research articles on Zend Avesta)

–SUBHAM—

Tags- Dasaratha, Eight Ministers, Virtues, Tamils, Manu Neethi Choza, Purananuru verse 182, Pandya king, Ilam peru vazuthi

தொல்காப்பியத்தில் ஜோதிடம் (Post No.11,751)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,751

Date uploaded in London – –  6 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

தமிழர்களின் மிகப்பழைய புஸ்தகம் என்று கருதப்படும் தொல்காப்பியத்தில் இந்திரன், விஷ்ணு, வருணன், துர்க்கை, பலராமனின் பனைக்கொடி , அறம்,பொருள், இன்பம் , அக்நி பகவான் , யமன் , பிராமணர்களின் வேதம் பற்றிய குறிப்புகள் இருப்பதை பல கட்டுரைகளில் தொகுத்து அளித்தேன். சங்க இலக்கிய  நூல்களில் 200 ஜோதிடக் குறிப்புகள் உள்ளன. தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் என்ற போதிலும் அதிலும் ஜோதிடம் பற்றி, தொல்காப்பியர் குறிப்பிடத் தவறவில்லை.

நிமித்தம் என்பது நல்லன தீயன நிகழப்போவதை அறிவிக்கும் அறிகுறிகள் என்பதை பகவத் கீதையிலும் அர்த்த சாஸ்திரத்திலும் வராஹ மிஹிரரின் பிருஹத் ஸம்ஹிதாவிலும் காண்கிறோம். இந்த ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல் குறைந்தது 3000 ஆண்டுப் பழமை உடைய சொல் .(Full details are given at the end of this article.)

த்ருண தூமாக்கினி என்ற பிராமணன் ஆகிய தொல்காப்பியர் இந்தச் சொல்லை பயன்படுத்தியதில் வியப்பு ஒன்றுமில்லை .

எச்சரிக்கை

GOOD BOOK WITH OLD COMMENTARY

பழைய நூல்களில் மிகவும் விஷமத்தனமான, திசை திருப்பும் உரைகள் மிக்கது தொல்காப்பிய நூலாகும். இதனால் இந்த நூல் பற்றி தற்காலத்தியர் கூறுவதை ஒதுக்கிவிட்டு பழங்கால உரைகாரர்களான இளம்பூரணர், நச்சினார்க்கினியர் ஆகியோர் உரைகளையே அடிப்படையாக ஏற்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

திராவிடத் திருடர்களை இனம் காண, நமக்கு மிகவும் உதவி செய்வது தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் ஆகும். எந்த இரண்டு திராவிடங்களும் ஒரே மாதிரி உரை எழுதவில்லை; NO TWO CLOCKS AGREE; கற்பனை சிறகடித்துப் பறக்க உரை எழுதியுள்ளனர். புது உரை காண்பதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. இது பழைய உரைகள் சொல்வது; இது என் கருத்து என்று எழுதியிருந்தால் அவர்களை மன்னிக்கலாம்..

xxx

தொல்காப்பியத்தில் காணப்படும் ஜோதிடச் சொற்கள் :-

நிமித்தம் – தொல் . பொருளதிகாரம்

3-16-2; 39–2; 88-17; 101-1;175-3; 263-2

இது தவிர சங்க இலக்கியத்தில் இதைக் காணமுடியாது. இது ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்.

திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், தொல்காப்பிய நூல்கள் கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை என்று மொழியியல் அடிப்படையில் நான் நிரூபித்துள்ளேன். ஆனால் தொல்காப்பியர் காலம் , இளங்கோ சொல்லும் சிலப்பதிகார நிகழ்ச்சிகள் ஆகியன காலத்தால் முற்பட்டவை.

இதை மேலும் ருசுப்பிக்கும் வண்ணம் நிமித்தம் என்ற சொல் சிலப்பதிகாரத்தில் மட்டுமே வருகிறது .

நிமித்தம் என்ற சொல்லுக்குச் சோதிட ரீதியிலும் பொருள் சொல்லலாம். சாதாரணமாகவும்  பொருள் சொல்லலாம்.

என்ன நிமித்தம் அங்கு சென்றனை? என்றால் என்ன காரணத்துக்காக அங்கு போனாய் ? என்பதாகும்.

மற்றும் ஒரு பொருள்— வரும்பொருள் உரைக்கும் ஜோதிட அறிகுறியாகும் .பழந்தமிழ் உரைகாரர்கள் ஜோதிட விளக்கங்களையும் ஆங்காங்கு கொடுத்திருப்பதால் அவற்றையே நாம் ஏற்க வேண்டும்.

மிகத்  தெளிவான குறிப்பு

அச்சமும் உவகையும் எச்சம் இன்றி

நாளும் புள்ளும் பிறவற்றில் நிமித்தமும்

காலங் கண்ணிய வோம்படையுளப்பட 

ஞாலத்து வருஉ நடக்கையது –1037

பொருள்

நாளானாலும் புள்ளானாலும் பிற நிமித்தத்தான் வரும் அச்சமும் உவகையும் காலக் கணிப்பால் அறிந்து கூறும்  பாதுகாப்புரையாகிய …………..

நல்ல நிமித்தமானால் உவகை/சந்தோஷம் ; தீய நிமித்தமானால் அச்சம்.

Xxxx

இந்த சூத்திரத்தில் நாள் (பஞ்சாங்கத்தில் நல்ல நாள் பார்ப்பது), புள் (பறவைகளைக் கொண்டு சகுனம் பார்ப்பது, நிமித்தம் (ஜோதிட ரீதியில் விளக்கம் காண்பது) ஆகியன அனைத்தும் வந்து விடுகிறது.

புள் என்றால் பறவை; சம்ஸ்க்ருதத்தில் சகுந்த, சகுன என்றால் பறவை. அதை ஒட்டி சகுன சாஸ்திரம் எழுந்தது. சங்க இலக்கியத்திலும் புள் என்ற சொல்லை சகுனம் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தினர்.

பிரபல பஞ்சாங்கங்களில் இன்றும் பஞ்ச பட்சி சாஸ்திர படத்தையும் விளக்கத்தையும் காணலாம். வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், கோழி, மயில் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ‘வருவது’ உரைத்தனர்.

Xxxx

இதே 1037 சூத்திரத்தில்

பிறந்த நாள் வயின் பெருமங்கலமும்

சிறந்த சீர்த்தி மண்ணு மங்கலமும்

என்ற வரிகளில் மன்னர்கள் பிறந்த நாள் , பட்டாபிஷேக நாள் ஆகியவற்றை கொண்டாடிய செய்தியும் உள .

xxxx

மறைந்த ஒழுக்கத்து ஓரையும் நாளும்

துறந்த ஒழுக்கம் கிழவோற்கு இல்லை

பொருள் . களவியல் – சூத்திர எண் 1081

களவொழுக்கத்தின் கண்ணே முகூர்த்தமும் நாளும் துறந்து ஒழுகும் ஒழுக்கம் தலைவன் மாட்டு இல்லை.

துறப்பானாயின் தலைவி மாட்டு அவனது அன்பு குறைந்தது என்ற குற்றம் உண்டாகும்.

Xxx

குடையும் வாளும் நாள்கோள் அன்றி

மடையமை ஏணி மிசை மயக்கம் -சூத்திரம் 1014

வெண்கொற்றக்குடையை  நல்ல நாளில் அனுப்பல் ;

வெற்றிபெறும் வாளை  நல்ல நாளில் செலுத்தல்

மன்னர் படை எடுப்பு , பயணம் எல்லாவற்றிற்கும் நல்ல நாளை கணக்கிட்டே செய்தனர் தமிழ் மன்னர்கள் .

xxx

அறிவன்

தொல் 3-74-4

முக்காலமும் அறிந்தவர் அல்லது சொல்ல வல்லவர் . இந்த சொற்

பிரயோகமும் பிற்கால நூல்களிலேயே  அதிகம் காணப்படுகிறது

தொல்காப்பியத்தில் இது ஜோதிடரையே குறித்தது என்பதை உரைகாரர்கள் வாயிலாக நாம் அறிகிறோம்

மறுவில் செய்தி மூவகைக்காலமும்

நெறியின் ஆற்றிய அறிவன் தேயம்

நாவிரு வழக்கில் தாபதப் பக்கமும்

பாலறி மரபில் பொருநர் கண்ணும்

தொல் . புறத்திணை 16சூத்திர எண் 1021

இதில் அறிவன் என்பதை முனிவர் என்று நச்சினார்க்கினியரும் ஜோதிடர் என்று இளம்பூரணரும் விளக்குவார்கள்.

இரண்டிலும் மூவகைக் காலமும் அறிந்தவர் என்ற பொருள் வந்துவிடுகிறது இன்றும் கூட பிரச்சனை என்று வந்தால், வருங்காலத்தை அறிய எல்லோரும் சாமியார் அல்லது ஜோதிடரைத்தான் அணுகுகின்றனர்.

இது தவிர அறிவர் என்ற சொற் பிரயோகமும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ளது . அங்கு ஜோதிடர் அல்லது அறிவுரை வழங்குவோர் என்று உரைகாரர்கள் பொருள் காண்பர் .

காலம் , தேசம்/தேயம் என்ற ஸம்ஸ்க்ருதச்  சொற்களையும் கவனிக்கவும்; இப்போதும் கால, தேச, வர்த்தமானம் என்ற சொல் தொடரைப் புழக்கத்தில் காணலாம்.

xxxx

அறிவர் —

தொல் .3-152-1; 191-3; 491-4; 498-1

இவை தவிர குறுந்தொகை 190, புறநானூற்றில் 399 இரண்டே இடங்கள்

தோழி தாயே பார்ப்பான் பாங்கன்

பாணன் பாட்டி இளையர்  விருந்தினர்

கூத்தர் விறலியர் அறிவர்

யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப – பொருள் – கற் 52 சூத்திர எண்- 1139

தோழி, தாய், பார்ப்பான், பாங்கன், பாணர், பாடினி, இளையர், விருந்தினர், கூத்தர், விறலியர், அறிவர், கண்டோர் என்போர் கணவன்- மனைவி ஊடலைத் தீர்க்கும் தூதுவர் ஆவர்.

இங்கும் முனிவர் அல்லது ஜோதிடர் என்ற பொருள் கொள்ள முடியும்.

xxxx

கணியன்

பொதுவான பொருள் – கணக்கு செய்பவன். மணி அறிவிப்பானை  நாழிகைகைக் கணக்கர் என்பர். இன்னொரு பொருள் ஜோதிட ரீதியில் கணக்குப்  போட்டு வருங்காலம் உரைப்போன். .இச்சொல்லையும் புகழ்பெற்ற யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் — தத்துவப் பாடலின் ஆசிரியர் பெயரிலும் — கணியன் பூங்குன்றன் மற்றும் கணி மேதாவியார் பெயர்களில் காணலாம்.

xxxx

FOLLOWING IS TAKEN FROM WISDOM LIBRARY WEBSITE

Sanskrit dictionary

Nimitta (निमित्त).—[ni-mid-kta Tv.]

1) A cause, motive, ground reason; निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमः (nimittanaimittikayorayaṃ kramaḥ) Ś.7.3.

4) A mark, sign, token.

6) An omen, prognostic (good or bad); निमित्तं सूचयित्वा (nimittaṃ sūcayitvā) Ś.1; निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव (nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava) Bhagavadgītā (Bombay) 1.31; R.1.86; Manusmṛti 6.5; Y.1.23;3.171.

XXXX

Jyotisha (astronomy and astrology)

[«previous (N) next»] — Nimitta in Jyotisha glossary

Source: Wisdom Library: Brihat Samhita by Varahamihira

Nimitta (निमित्त) refers to “portents”, according to the Bṛhatsaṃhitā (chapter 5), an encyclopedic Sanskrit work written by Varāhamihira mainly focusing on the science of ancient Indian astronomy astronomy (Jyotiṣa).—Accordingly, “If there should be both lunar and solar eclipses in one month, princes will suffer both from dissensions among their own army and from wars. […] If during the eclipse, there should occur portents [i.e., nimitta], meteoric fails, dust storms, earthquakes, universal darkness or thunderbolt, the eclipse will re-occur after six, twelve, eighteen, twenty-four, thirty, or thirty-six months respectively”.

XXXX

Arthashastra (politics and welfare)

[«previous (N) next»] — Nimitta in Arthashastra glossary

Source: Brill: Śaivism and the Tantric Traditions (artha)

Nimitta (निमित्त) refers to “(divine) omens”, according to the Arthaśāstra verse 1.9.9-10.—Accordingly, “He should appoint as chaplain a man who comes from a very distinguished family and has an equally distinguished character, who is thoroughly trained in the Veda together with the limbs, in divine omens (daiva-nimittadaive nimitte), and in government, and who could counteract divine and human adversities through Atharvan means. He should follow him as a pupil his teacher, a son his father, and a servant his master”.

XXXX

—subham—-

Tags- தொல்காப்பியம் , ஜோதிடம், நாள், புள், சகுனம், ஓரை,நிமித்தம், அறிவன், கணியன், nimitta

பாரத ஜோதிடக் கலையை வியந்த ரொனால்ட் வைல்ட் (Post No.11,750)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 11,750

Date uploaded in London –  6 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பாரத தேச ஜோதிடக் கலையை வியந்த ரொனால்ட் வைல்ட்!

ச.நாகராஜன்

பாரத ஜோதிடக் கலையை வியக்காதவர் யாருமே கிடையாது. இதற்கு மேலை நாட்டவரும் விலக்கல்ல.

லண்டனிலிருந்து வெளிவந்த ‘பீப்பிள்’ (People) பத்திரிகை, ரொனால்ட் வைல்ட் (Ronald Wild) என்பவரின் கட்டுரை ஒன்றை பிரதானமாக பிரசுரித்திருந்தது. அது பாரத ஜோதிடக் கலை பற்றிய கட்டுரை.

அதில் ரொனால்ட் வைல்ட் தெரிவித்த சில சுவையான செய்திகள்:

இந்திய ஜோதிடக் கலையை மதிக்காதவர்கள் கிடையாது. இந்தியாவில் உள்ள ராஜாக்கள் சிறந்த ஜோதிடரை அடிக்கடி கலந்தாலோசிப்பது வழக்கம்.

பண்டிட் ஹரேஷ்வர் என்று ஒரு சிறந்த ஜோதிடர் இருந்தார். பம்பாயில் அவர் வசித்து வந்தார். அவரை அனைவரும் கலந்து ஆலோசிப்பது வழக்கமாக இருந்தது.

நவநகர் மஹாராஜா (Maharaha of Nawanagar) பம்பாய்க்குச் செல்லும் போதெல்லாம் அவரைச் சந்தித்து ஜோதிடம் கேட்பது வழக்கம்.

மஹாராஜாவை அனைவரும் ரஞ்சி (Ranji) என்றே அறிவர்.

வயதானதன் காரணமாக ஹரேஷ்வர் ஜோதிடம் பார்ப்பதை விட்டு விட்டார்.

ஆனால் மஹாராஜாவுக்கு மட்டும் பார்ப்பதாக ஒத்துக் கொண்டார்.

ஜோதிடம் பார்க்கப் பல மாதங்கள் ஆயின.

ரஞ்சியின் இறுதிக் காலத்தில் அவரால் எல்லா வேலைகளையும் பழைய காலம் போலச் செய்ய முடியவில்லை. அவருக்கு வந்த கடிதங்கள் எல்லாம் பிரிக்கப்படாமலேயே கிடந்தன.

அவற்றில் ஒன்று பம்பாயிலிருந்து வந்த தந்தி. அது பிரிக்கப்படவே இல்லை.

கடைசி கடைசியாக ரஞ்சியின் நெருங்கிய உறவினர் பிரிக்கப்படாமல் இருந்த அந்த உறையைத் திறந்தார். அவர் தான் ரஞ்சிக்குப் பிறகு தற்போதைய மஹாராஜாவாக ஆகியிருந்தார்.

தந்தியில் அவர் கண்ட செய்தி இது:-

“உங்கள் மாரகம் உங்கள் ஜாதகத்திலிருந்து தெரிய வருகிறது. உங்களது மகுடம் சூடிய 25 வருட விழா நடந்த பிறகு சரியாக ஒரு வருடத்தில் உங்கள் மரணம் சம்பவிக்கும்.”

மஹாராஜா ரஞ்சியின் மகுடம் சூடிய வெள்ளி விழாக் கொண்டாட்டம் 1932ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது.

1933ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதி காலை 5 மணிக்கு மஹாராஜா ரஞ்சி மரணமடைந்தார்.

அந்த உறையைத் திறந்து படித்தவர் தற்போதைய மஹாராஜா.

இப்போதைய ராஜாவான இளைய ரஞ்சியின் எதிர்காலம் இருள் சூழ்ந்ததாக இருந்தது. அவர் இந்தியாவில் இருப்பது ஆபத்தாக இருந்தது. அவர் மஹாராஜாவாக இருப்பாரா என்பதும் சந்தேகமாக இருந்தது.

ஆகவே அவர் தனது எதிர்காலத்தைச் சரியாக அறிய ஒரு சின்ன சோதனையைச் செய்தார்.

பண்டிட் ஹரேஷ்வர் பம்பாய்க்கு வெளியில் இருந்த ராஜாவின் பங்களாவிற்கு அழைக்கப்பட்டார்.

அவர் நான்கு ஆள்களைப் பார்த்தார். அவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு சேவகன் விசிறியை வைத்து வீசிக் கொண்டிருந்தான்.

நால்வரில் ஒருவர், “ஓ! பண்டிட்ஜி, எங்கள் நால்வரில் யார் மஹாராஜாவாக ஆகப் போகிறோம். சொல்லுங்கள்” என்றார்.

பண்டிட்ஜி  அவர்களது பிறந்த தேதி, நேரம் முதலியவற்றைக் கேட்டறிந்தார். பின்னர் சிறிது நேரத்தில், “உங்கள் நால்வரில் யாருமே மஹாராஜாவாக ஆக முடியாது” என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

“இதோ நிற்கும் இந்த சேவகனின் கையை நான் பார்க்கிறேன்” என்று கூறிய அவர் சேவகனின் கைரேகையைக் கூர்ந்து கவனித்தார்.

“ஆஹா! இவரே தான் மஹாராஜாவாக ஆகப் போகிறார். அது மட்டுமல்ல, அவர் இன்னொரு துறையிலும் பிரகாசிக்கப் போகிறார். அது விளையாட்டுத் துறை. அதிலும் இவர் பிரகாசிப்பார்” என்றார் பண்டிட்ஜி.

சேவகனாக நின்று சோதனையை நடத்திய இளைய ரஞ்சி வியந்து போனார்.

பண்டிட்ஜியை கௌரவித்தார். அவர் கூறியபடியே தான் எல்லாம் நடந்தது.

*

இங்கிலாந்திலும் கூட ஜோதிடர்களுக்குத் தனி மதிப்பு இருந்தது.

16,17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் அவர்கள் பெரிதும் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

முதலாம் சார்லஸ், க்ராம்வெல் ஆகியோர் ஜோதிடர்களைக் கலந்தாலோசித்தே எதையும் செய்து வந்தனர்.

லார்டு கர்ஸானிலிருந்து பலரும் ஜோதிடர்களைக் கலந்தாலோசிக்காமல் எதையும் செய்ததில்லை.

உலகப் போர் நடக்கப்போவதை முதலில் கணித்து அறிவித்தவர்கள் பாரத ஜோதிடர்களே.

ஐந்து பெரிய தேசங்கள் நான்கு வருடங்கள் இந்தப் போரில் ஈடுபடும் என்று கூறிய அவர்கள் ஐந்து பெரிய தேசங்களில்இங்கிலாந்தைப் பெயர் சொல்லிக் குறிப்பிட்டனர்.

ஐந்தாம் ஜார்ஜின் மரண தேதி மிகத் துல்லியமாக பல ஜோதிடர்களாலும் கணிக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டது.

பூகம்பங்கள், வெள்ளங்கள், புயல்கள்  என அனைத்தையும் வருடா வருடம் ஜோதிடர்கள் தெரிவித்த வண்ணம் இருந்தனர்.

அதன்படியே அனைத்தும் நடந்தது.

இப்படி முக்கிய விஷயங்களை ரொனால்ட் வைல்ட் தனது கட்டுரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மஹாராஜா ரஞ்சியின் விஷயம் அவரால் நேரடியாகப் பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

இந்தக் கட்டுரை பற்றி ஆங்கில வார இதழான ‘ட்ரூத்’ எழாம் தொகுதியில் 5-5-1939ஆம் தேதியிட்ட இதழில் குறிப்பிட்டிருந்தது.

இதன் மறு பிரசுரம் 78ஆம் தொகுதியில் 35ஆம் இதழில் 10-12-2010 இதழில் வெளி வந்தது.

**

நன்றி : Truth weekly Kolkata, Issue Dated 10-12-2010 

Valmiki ’s Amazing Description of Rama Rajya! (Post No.11,749)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,749

Date uploaded in London – –  5 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

No atheists; no poor people; no uneducated; no one without jewels; no avarice; fully content; spoke only truth; ever happy; No thieves

Poet and saint Valmiki gives us minute details about the people of Ayodhya. That was a Rama Rajya which Gandhiji dreamt of. I have compare it with Tamil Kamba Ramayana in my Tamil articles.

XXX

தமிழ்க் கட்டுரைகள் இணைப்பைக் கீழே காண்க FOR TAMIL ARTICLES ON AYODHYA, SEE THE LINKS AT THE END.

xxc

HAPPY, HAPPY! EVER HAPPY!!

तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता: ।
नरास्तुष्टा धनैस्स्वैस्स्वैरलुब्धास्सत्यवादिन: ।।1.6.6।।


तस्मिन् In that, पुरवरे excellent city, नरा: people, हृष्टा: happy, धर्मात्मान: virtuous, बहुश्रुता: widely learned, स्वै:स्वै: of their own, धनै: riches and possessions, तुष्टा: contended, अलुब्धा: without greed, सत्यवादिन: were speaking truth.


The people living in that excellent city were happy, virtuous, well read (in the Vedas and the sastras) and content with the possessions of their own. They were free from avarice. And always spoke the truth.

Xxxx

WEALTHY

नाल्पसन्निचय: कश्चिदासीत्तस्मिन् पुरोत्तमे ।
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान् ।।1.6.7।।


तस्मिन् In that, पुरोत्तमे best of cities, य: who, अल्पसन्निचय: one who accumulated the riches in smaller quantities, असिद्धार्थ: had not fulfilled (dharma, artha and kama), अगवाश्वधनधान्यवान् prosperous in wealth of foodgrains, cattle and horses, कुटुम्बी householder, कश्चित् even one, नासीत् did not exist.


In that best of cities, there was not even a single householder who had not adequate wealth or who had not achieved dharma, artha and kama or who did not possess the wealth of foodgrains, cattle and horses.

XXX

NO ATHEISTS

कामी वा न कदर्यो वा नृशंस: पुरुष: क्वचित् ।
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायान्नाविद्वान्न च नास्तिक: ।।1.6.8।।


कामी lustful person, न कदर्यो वा miser (who tortures parents, wife, sons and sisters), नृशंस: cruel, पुरुष: man, अयोध्यायाम् in Ayodhya, क्वचित् anywhere, द्रष्टुम् to be seen, न शक्यम् not possible, अविद्वान् न not scholarly, नास्तिक: atheist, न not.


The lustful, the miserly, the unscholarly and atheists were not to be seen anywhere in the city of Ayodhya.

XXXX

PURITY- ALL SAINTS

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलास्सुसंयता: ।
उदिताश्शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामला: ।।1.6.9।।


सर्वे all, नराश्च men, नार्यश्च women, धर्मशीला: righteous in conduct, सुसंयता: fully selfcontrolled, शीलवृत्ताभ्याम् with good conduct and behaviour, उदिता: prospering, महर्षय: इव like maharshis, अमला: pure.


All men and women (in the city) were of righteous conduct, fully selfcontrolled and prosperous with good conduct and behaviour. They were pure like Maha Rshis.

XXXXX

PERFUMES & JEWELS

नाकुण्डली नामकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् ।
नामृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते ।।1.6.10।।


अकुण्डली without earornaments, न विद्यते there was none, अमकुटी without coronet, न none, अस्रग्वी without wearing garlands, न none, अल्पभोगवान् deficient in worldly enjoyments, न none, अमृष्ट: unclean (cleansed without applying oil before bath), न none, नानुलिप्ताङ्ग: without having his limbs anointed, असुगन्धश्च without applying fragrant substances on his body, न none.


In the city, there was none without earornaments, without coronet, without wearing garlands and none unclean. And none without the anointment of fragrants on the body.

XXXX

CHARITY;  FULL  STOMACH; NO BEGGARS

नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् ।
नाहस्ताभरणो वाऽपि दृश्यते नाप्यनात्मवान् ।।1.6.11।।


अमृष्टभोजी eating the food without full satisfaction, न दृश्यते cannot be seen, अदाता person without charitable nature, न none, अनङ्गदनिष्कधृक् अपि also without wearing bracelets on the upper arms and ornament around the neck, न none, अहस्ताभरणो वाऽपि without wearing hand ornaments, न none, अनात्मवानपि one who had not restrained his self, न none.


(In the city of Ayodhya) there was no one who did not eat food to full satisfaction and was not charitable. None was found without wearing ornaments on the hands and bracelets on the upper arms and around the neck. Also no one could be seen who had not restrained his passions and emotions.

XXXX

NO THIEVES

नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्कर: ।
कश्चिदासीदयोध्यायान्न च निर्वृत्तसङ्कर: ।।1.6.12।।


अयोध्यायाम् In the city of Ayodhya, अनाहिताग्नि: person who did not kindle sacrificial fire, न आसीत् did not exist, अयज्वा not performing sacrifices, न none, क्षुद्र: meanminded, न none, तस्कर: thief, न none, निर्वृत्तसङ्कर: improper descent of mixed castes, कश्चित् even one, न none.


In the city of Ayodhya there was none who did not kindle the sacrificial fire. There was none who did not perform a sacrifice. There were no thieves or mean minded persons or persons of improper descent of mixed castes.

XXXX

SELF CONTROLLED

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया: ।
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च परिग्रहे ।।1.6.13।।


ब्राह्मणा: The brahmins, नित्यम् always, स्वकर्मनिरता: interested in the performance of their duties, विजितेन्द्रिया: having control over senses, दानाध्ययनशीला:च having the nature of charity and selfstudy, संयताश्च selfcontrolled with regard to, परिग्रहे accepting charity, संयताश्च the marital relations were confined, परिग्रहे to their wives.


The brahmins were always interested in the performance of their duties. They had control over their senses. They were charitable and studious. They were self controlled while accepting charity and maintaining marital relations.

Xxxx

NO JEALOUSY; NO INCOMPETENCE

न नास्तिको नानृतको न कश्चिदबहुश्रुत: ।

नासूयको न चाऽशक्तो नाविद्वान्विद्यते तदा ।।1.6.14।।


तदा during that period, कश्चित् even one, नास्तिक: atheist, न none, अनृतक: speaking untruthful statements, न none, अबहुश्रुत: not very learned in sastras, न none, असूयक: a detractor who finds faults in others (a jealous man), न none, अशक्त: incompetent, न none, अविद्वान् not scholarly, न none.


That time there was no atheist, no liar and none ignorant of the sastras. There was no one who was jealous, incompetent or illiterate.

XXX

GRATEFUL; GOD FEARING

वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजका:।

कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुता: ।।1.6.17।।

दीर्घायुषो नरास्सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिता: ।

सहिता: पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभि: पुरोत्तमे ।।1.6.18।।


पुरोत्तमे in that best of cities, अग्र्यचतुर्थेषु in the first of the four orders, वर्णेषु in castes, सर्वे all, नरा: men, देवतातिथिपूजका: worshipped the gods and guests, कृतज्ञाश्च endowed with gratitude, वदान्याश्च munificient, शूरा: heroic, विक्रमसंयुता: possessing prowess, दीर्घायुष: longlived, नित्यम् always, पुत्रपौत्रै: with sons and grandsons, स्त्रीभि: wives, च सहिता: surrounded by, धर्मम् righteousness, सत्यम् च truth, संश्रिता: resorted to.


There in Ayodhya the best of cities, the first of the four castes (brahmins) used to worship gods and guests. They had the sense of gratitude. They were munificient, heroic and possessed prowess. They lived long. They were righteous and truthful. And they lived together with their sons, grandsons and wives.

XXXX

WARRIORS LIKE LIONS

योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम् ।
सम्पूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ।।1.6.21।।


अग्निकल्पानाम् of men comparable to a flaming fire, पेशलानाम् of experts, अमर्षिणाम् determined, कृतविद्यानाम् accomplished in the learning of science of arms, योधानाम् warrior, केसरिणाम् resembling lions, गुहा इव like mountain caves, सम्पूर्णा filled with.


It abounded with warriors, like a cave with lions. They were almost like flaming fire, the most determined among experts and accomplished in learning (the science of arms).

XXXX

AYODHYA WITH 16 MILE CIRCUMFERENCE

सा योजने च द्वे भूय: सत्यनामा प्रकाशते ।
यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् ।।1.6.26।।


दशरथ: राजा king Dasaratha, यस्याम् in which city, वसन् living, राज्यम् kingdom, अपालयत् ruled, सा that Ayodhya, भूय: outside, द्वे योजने distance of two yojanas, सत्यनामा worthy of its name, प्रकाशते was shining.


The city where king Dasaratha lived and ruled, spread over a distance of sixteen miles. And it was worthy of its name.

Xxx

Tamil Poet Kamban

Tamil poet Kamban described Ram Rajya with double negatives to bring the same positive meaning.

Philanthropy is not at all seen in Ram Rajya because there is no poverty; (no beggars; no thieves!)

Peoples’ strength is not at all visible because there is no war; (peace everywhere).

Truth is also not found there because there were no lies; (liars are not there; so there is no need for truth).

(Were they intelligent? We cant say it because ) learnedness is not at all seen there; everyone was educated and intelligent; (there was no debating societies or discussion panels; No Atheists; Word, Deed and Thoughts were same in Ram Rajya).

வண்மை இல்லை, ஓர் வறுமை இன்மையால்;

திண்மை இல்லை, நேர் செறுநர் இன்மையால்;

உண்மை இல்லை, பொய் உரை இலாமையால்;

ஒண்மை இல்லை,பல் கேள்வி ஒங்கலால். –(பால. 85)

—SUBHAM—

கம்பன் | Tamil and Vedas | Page 4

https://tamilandvedas.com › tag › page

13 Nov 2018 — அயோத்தி மாநகரின் மதிலை வர்ணிக்க வந்த கம்பன் அதன் உயர்வு பற்றி …

அயோத்தி | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com › tag › அ…

·

10 Jul 2014 — அவனுடைய மகன் ராமனின் புகழை வால்மீகி, கம்பன், துளசிதாஸ், எழுத்தச்சன் உள்பட பல …

அயோத்தி நகரில் 4 புதிய வாசல்கள் (Post No.8279)

https://tamilandvedas.com › அய…

3 Jul 2020 — அயோத்தி நகரம் பற்றி நமக்குத் தெரியாத புதிய தகவலை கம்பன் அளிக்கிறான் .

கம்பன் | Tamil and Vedas | Page 2

https://tamilandvedas.com › tag › page

4 Dec 2020 — கம்பனால் முடியும்,. அயோத்தி நகர வர்ணனை. ஒரு மாளிகையை வர்ணிக்கிறான் கம்பன்.

அயோத்தியில் புது வகை மரம் கண்டுபிடிப்பு …

https://tamilandvedas.com › அய…

6 Jul 2020 — கம்பன் அயோத்தி நகர தெரு வழியாக நடந்து போனான். ஒரு மண்டபத்தில் இருந்து பெரிய …

லண்டன் புறாவும் கம்பன் புறாவும் – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com › லண்…

19 Jul 2014 — கம்பன் பாடலில் அயோத்தி நகர மாளிகையில் புறவுக்கு மாடம் வைத்திருப்பதை ஒரு …

கம்பன் | Tamil and Vedas | Page 7

https://tamilandvedas.com › tag › page

3 Jan 2017 — ராமன் நிஜமான தலைவன் என்பதைக் காட்ட விரும்புகிறான் கம்பன்அயோத்தி நகரத்து …

–SUBHAM—

TAGS Ayodhya, No thieves, No atheists, Ram Rajya, Valmiki, Kamban