ஏழு வகை ஸ்நானம் , குளியல் முறைகள் (Post No.4490)

Written by  London Swaminathan 

 

Date: 13 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  18-17

 

 

Post No. 4490

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

குளியல் போடுவது எப்படி? ஸ்நானம் செய்வது எப்படி? இந்து மதத்தில் ஏழு வகை ஸ்நானங்கள் சொல்லப் பட்டுள்ளன. அவையாவன:

 

ஏழு வகைகளின் விவரம்:

1.வாருண ஸ்நானம்

ஜலத்தில் அமிழ்ந்து தலை முழுகுவது. ஆற்றிலோ, குளத்திலோ, குழாயடியிலோ, கிணற்றடியிலோ தலையில் தண்ணீர் விட்டுக் கொண்டு செய்யும் குளியல் இது.

 

2.பார்த்திவ ஸ்நானம்:

‘ம்ருத்திகே ஹநமே பாபம்’ என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் தேஹம் முழுதும் சுத்தமான மண்ணைப் பூசிக்கொள்வது; அதாவது மண் குளியல். மேல் நாட்டிலும் கூட MUD BATH ‘மட் பாத்’ பிரசித்தம்.

 

3.ஆக்நேயம்:

அக்னிஹோத்ர பஸ்மத்தை ஈசாநம் முதலிய மந்திரங்களால் தேஹத்தில் பூசுவது (அதாவது திரு நீற்றுக் குளியல்)

 

4.வாயவ்யம்:

பசுக்களின் குளம்பு தூள்களை கோ ஸாவித்ரியால் ஜபித்து உடலில் பூசிக்கொள்வது; அதாவது பசுத் தூசி குளியல்; பசு நிற்கும் இடமும் அதன் கால் தூசும் அவ்வளவு புனிதமானது.

5.திவ்ய ஸ்நானம்

உத்தராயண மத்யத்தில் வெயிலுடன் கூட மழை பெய்யும்போது அதில் நனைவது திவ்ய ஸ்நானம் என்று அழைக்கப்படும்.

 

6.மந்த்ர ஸ்நானம்

பிராமணர்கள் தினமும் மூன்று காலங்களில் செய்யும் ஸந்தியாவந்தனத்தில் வரும் ‘ஆபோஹிஸ்டா’ என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி, மந்த்ரத்தின் ஒவ்வொரு பாதத்தால் கால், தலை, மார்பு, தலை, மார்பு, கால்,  மார்பு, கால், தலை என்ற வரிசையில் தீர்த்தத்தை ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ளவேண்டும். அதாவது இந்த மந்திரங்களால் உடலின் பாகங்களில் நீரைத் தெளித்துக்  கொள்ள  வேண்டும்

 

  1. மாநஸம்

சங்கு சக்ர தாரியாய் சூர்ய மண்டல மத்தியத்தில் தங்க நிறத்தில் பகவான் எழுந்தருளி இருப்பதாகவும் அவர் திருவடி பெரு விரலில் இருந்து கங்கை நதி ப்ரவாஹம் எடுத்து, ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தின் வழியாக நம் தேஹத்தில் விழுவதாகவும், அதனால் உள்ளும் புறமும் உள்ள மலம் (அழுக்கு) யாவும் கழிந்து விட்டதாகவும் தியானம் செய்வதே மாநஸம்.

 

இவை தவிர இரண்டு கால்களையும் கைகளையும் முகத்தையும் அலம்புவது பஞ்சாங்க ஸ்நானம் ஆகும்

ஈரத்துணியால் உடம்பு முழுவதையும் துடைத்துக் கொள்வது காபில ஸ்நானம் எனப்படும்

நெற்றிக்கும் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கும் விபூதி அல்லது திருமண் தரிப்பதும் ஒருவகை ஸ்நானம் ஆகும் உடலின் 12 இடங்களில் இந்த அடையாளக் குறி இடுவர்.

நெற்றிக்குத் திலகம் , பொட்டு, திருமண், திருநீறு  இல்லாமல் ஈரத் துணியுடன் செய்வது வேறு காரியங்களாகும்; அதாவது சுப காரியங்கள் அல்ல.

யாரும் ஈரத்துணியுடன் நல்ல காரியங்களைச் செய்யக் கூடாது. குளித்துவிட்டு உலர்ந்த வஸ்த்ரத்தை தரித்துக்கொண்டு (காய்ந்த ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு) ஜப, தபங்கள் (தப= தவ) செய்யலாம்.அவரவர் ஆசாரப்படியோ சம்ப்ரதாயப்படியோ நெற்றிக்குத் திலகமிட்டுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும்.

 

(காஞ்சி பரமாசார்ய ஸ்வாமிகள் சொன்ன ஐந்து வகை ஸ்நானங்களையும் படிக்கவும்)

 

TAGS:– ஸ்நான வகைகள், குளியல் முறைகள், ஏழு

–Subham–

Amazing Memory of Toscanini! Conductors Anecdotes (Post No.4489)

Compiled by  London Swaminathan 

 

Date: 13 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  11-12 am

 

 

Post No. 4489

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

Conductors Anecdotes 

Amazing Memory of Toscanini!

One of the great traditions of contemporary music is the astounding and infallible memory of Arturo Toscanini. One time early in his career, when Toscanini was a cellist, he formed an acquaintance with the violinists Romanini and Enrico Polo, and with Bolzoni ,the composer.

Bolzoni once composed an Adagio which the group performed on a special occasion. More than a year later the two violinists and Toscanini again met but Bolzoni was absent.

What a pity! Someone exclaimed, that Bolzoni has the score. If he had left us a copy we might have had the quartet we liked so much.

Toscanini said, give me a pencil and paper

Whereupon he proceeded to write down all four parts of the Adagio from memory.

ADAGIO:- a piece of music that should be played slowly

Xxx

Never have a Wallenstein in front of you!

The fine conductor, Bruno Walter, is a man of gentle and sensitive temperament. The first time that he conducted the New York philharmonic the noted cellist Alfred Wallenstein, occupied the first cellist’s chair . Walter was annoyed and embarrassed by the fact that Wallenstein ignored him throughout rehearsal and concerts alike, gazing everywhere in the auditorium, except at the conductor, while playing. Where another man might have flown into rage, Walter merely asked that Wallenstein come to speak privately with him.

Tell me Mr Wallenstein, said Walter mildly, what is your ambition?

I should like some day to be a conductor

Well, said Walter gently, I only hope you never have Wallenstein in front of you.

 

Xxx

Reverence, Please

The eminent conductor. Malcolm Sargent, was conducting a Royal Choral Society rehearsal of The Messiah. He was displeased with the women’s section s rendering of For unto Us a child is born. Calling for attention, he begged, Just a little more reverence, please, and not so much astonishment.

 

Xxx

Basil Cameron

When Basil Cameron, the conductor, was starting on his musical career, he looked round for a good name and decided on Von Hindenburg. And a good name it was, up to the beginning of August 1914, when Von Hindenburg quietly disappeared like so many Germans of the period In his case, however, the public was astounded to hear that the brilliant young conductor they had admired was commanding the German army.

 

Xxx

I don’t like Music, Sir

A certain young violinist came to Leopold Stokowski with a very forceful and impressive letter of introduction from an old and respected friend of the notable conductor.

I am very sorry that there is no opening for you now in the orchestra, Stokowski  explained , but it you can stay in Philadelphia for a while, I will be very glad to place you  at the first opportunity.

The chance came little more than a week later, when the second violinist was rushed to the hospital for an appendectomy only a few hours before a concert. Stokowski called the young aspirant and said,

We are playing a Beethoven cycle. Can you manage the second violin in the Seventh and Eighth symphonies?

Eagerly the young man assured him he could. In the opening passages of the Seventh symphony that night the conductor listened sharply for the strains of the second violin and noted that the newcomer seemed to be doing well. Glancing at him, he was shocked to see an expression of great agony and anguish on the violinist’s face.

Heavens, he thought, there must be a curse on the second violin. Will he be able to last out the programme!

As the symphony progressed from movement to movement, the second violinist appeared to writhe and grimace in increasing torture. Stokowski s concern began to change to anger and irritation. At the intermission, seeking to control himself, he went to the musicians dressing room and demanded,

Are you sick?

Why, no, said the young man.

Is there anything paining you?

Not at all.

Then, shouted Stokowski angrily, you must not approve of my conducting.

Oh, sir, said the musician, it is a privilege to play under you.

Then why on earth were you making such outlandish faces?

Oh, that, said the young man,

Well, you see, sir, I just don’t like music.

 

Xxxx SUBHAM xxxx

 

 

சங்கீத சாம்ராஜ்யம்: காசு கொடுத்து ரஸிகர் கூட்டம் சேர்த்த பாகவதர்! (Post No.4488)

 

சங்கீத சாம்ராஜ்யம்: காசு கொடுத்து ரஸிகர் கூட்டம் சேர்த்த பாகவதர்! (Post No.4488)

 

 

Written by London Swaminathan 

 

Date: 13 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  8-51 am

 

 

Post No. 4488

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

புகழ்பெற்ற வயலின் வித்வான் ப்ரிட்ஸ் க்ரைச்ட்லர் (FRITZ KREISTLER) தனது நண்பருடன்  கடைத் தெருவில் நடந்து சென்றார். அங்கே ஒரு மீன் விற்கும் கடை இருந்தது. அதில் வரிசையாக காட் வகை (CODFISH) மீன்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒவ்வொரு மீனும் வாயைப் பிளந்து கொண்டு இமைக்காத கண்களுடன் பார்த்துக்கொன்டிருந்தன.

திடீரென்று க்ரைட்ஸ்லர் தனது நண்பரின் கைகளைப் பிடித்தார். அடடா! நான் கச்சேரி வாசிக்கப் போக வேண்டும் என்பது நினைவுக்கு வந்துவிட்டது! என்றார்.

 

(அவரது ரசிகர்கள் வாயைப் பிளந்து கொண்டு, கண்கொட்டாமல் இசையை ரசிப்பராம்!)

XXXXX

 

மயக்கமா? தயக்கமா?

பிரான்ஸ் லிட்ஸ் (FRANZ LITSZ) என்ற புகழ் பெற்ற பியானோ வாத்தியக் கலைஞர் காசுகொடுத்து ரஸிகர்களை ‘செட் அப்’ பண்ணுவாராம். நல்ல அழகான பெண்களைக் கூட்டிவந்து, இந்தோ பாரு  உனக்கு 25 பிராங்க் (FRANKS) பணம் தருவேன். நான் இந்தப் பாட்டு வாசிக்கும்போது நீ மயக்கம் போட்டு விழுவதாக நடிக்க வேண்டும்; நான் உன்னைக் காப்பாற்றுவதாக நடிப்பேன். ஆனால் யாருக்கும் விஷயத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது. சரியா? — என்று சொல்லி அழைத்துவருவார்.

 

அவருக்கு மிகவும் புகழ் ஈட்டித் தந்த கிருதியை வாசிக்கும்போது, பணம் வாங்கிய பெண்மணி தடாலென்ற சப்தத்துடன் மயக்கம் போட்டு விழுவாள்; உடனே மேடையில் இருக்கும்  பிரான்ஸ், திடீரென்று தனது பியானோ ஆசனத்திலிருந்து கீழே குதிப்பார். அந்தப் பெண்மணியை அலாக்காகத் தூக்கிச் சென்று மேடைக்குப்பின் சென்றுவிட்டு வருவார்.

 

உடனே ரஸிகர் அனைவரும் அடடா! என்ன வாசிப்பு! என்ன ரசனை; மயக்கமே போட்டுவிட்டாளே! என்று பேசிக்கொள்வர்.

 

ஒருமுறை இவரது கணக்கு, தப்புக் கணக்காகிவிட்டது; காசு வாங்கிய பெண் மயக்கம்போட்டு விழ மறந்து விட்டாள்! அதை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த பிரான்ஸ், என்ன செய்வதென்று திகைத்து அவரே மயக்கம்போட்டு விழுந்துவிட்டார்!

XXXX

லண்டன் பெட்டிகோட் லேன் மார்க்கெட் (PETTICOAT LANE MARKET)

(இதைப் படித்தவுடன் எனக்கு எங்கள் லண்டனில் ஞாயிறு தோறும் நடக்கும் ஒரு ஏமாற்று வேலை நினைவுக்கு வருகிறது. லண்டனில் நுற்றாண்டுக் கணக்கில் நடக்கும் சாலை ஓரக் கடைகள் இன்றும் உண்டு. அவர்கள் ஞாயிறுதோறும் ரோட்டில் கடை விரிப்பர். இதில் மிகவும் புகழ்பெற்றது பெட்டிகோட் லேன் எனப்படும், லிவர்பூல் ஸ்ட்ரீட் (LIVERPOOL STREET) மர்க்கெட்டாகும். நான் வெளிநாடுகளில் இருந்து விருந்தினர் வருகையில் அவர்களை அழைத்துச் சென்று காட்டுவேன்; கூட வருபவரிடம் இந்த வேடிக்கை பற்றிச் சொல்லிவிட்டு ஒரு மூலையில் நின்று ஓரக் கண்களால் இதைப் பாருங்கள் என்பேன்.

 

அங்கே ஒருவன் திடீரென்று வந்து துண்டை விரிப்பான். நிறைய பெர்fயூம் பாட்டில்களை (PERFUME BOTTLES) வெளியே அடுக்கிவைப்பான். எல்லாம் பிரபல பிராண்ட் நேம்ஸ் (BRAND NAMES) உடைய சென்ட்கள். ஓடி வாருங்கள், ஓடி வாருங்கள்! போனால் வாராது; பொழுது விடிஞ்சா கிடைக்காது;  மூடப்பட்ட ஒரு கடையிலிருந்து வந்த  STOCK ஸ்டாக் இவை! இதோ இதைக் கடையில் வாங்கினால் 40 பவுன்; நான் தருகிறேன் 20 பவுனுக்கு; இதைப் பாருங்கள்!! இதைப் போய் கடையில் வாங்கினால் இதன் விலை 30 பவுன்; நான் உங்களுக்கு 15 பவுனுக்கு தருகிறேன் ; இதோ இதைப் பாருங்கள். நீங்கள் AIRPORT DUTY FREE SHOP ஏர்போர்ட் ட்யூட்டி ப்ரீ ஷாப்பில் வாங்குவதில் கால் பங்கு விலைக்குத் தருகிறேன்; போய்விடாதீர்கள்; இனித்தான் முக்கிய ரஹஸியத்தைச் சொல்லப் போகிறேன்; இன்று ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் SPECIAL DISCOUNT ONLY TODAY; அத்தனைக்கும் சேர்த்து 25 பவுன் கொடுங்கள் போதும் என்று அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் அங்கு கூடியிருக்கும் பெருங்க் கூட்டத்தில் இருந்து நாலு ஐந்து இளம் வெள்ளைக்கார அழகிகள் ஓ, வாவ்! எனக்கு இரண்டு வேண்டும் என்று 50 பவுன்களை எண்ணிக் கொடுப்பர்; அதற்குள் இன்னொரு பெண்மணி எனக்கும் வேண்டும் என்று காசு கொடுப்பாள்; மூன்றாவது அழகியோ அனைவரையும் விலக்கித் தள்ளிவிட்டு பிரமாதம் எனக்கும் என் நண்பிக்கும் வேண்டும் என்று காசு கொடுப்பாள்.

 

அந்த பெட்டிகோட் லேன் மார்க்கெட்டுக்கு வருவோர் பெரும்பாலும் லண்டனில் ஒரு சில நாட்களே தங்கும் டூரிஸ்டுகள்; அவர்களும் முண்டியடித்துக் கொண்டு முன்னால் போய் ஆளுக்கு ஒன்று வாங்குவர்.

 

ஏற்கனவே வாங்கிய பெண்கள் அனைவரும் ஒரு மூலையில் சென்று ஒளிந்து கொண்டு இருந்துவிட்டு திரும்பிவந்து அவனிடம் பெர்fயூம் பாட்டில்களைத் திருப்பிக் கொடுப்பர். அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் மீண்டும் இதே காட்சி துவங்கும்; இவர்கள் கூலிக்கு மாரடிக்கும் அழகிகள்! ஏமாறுவோர் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுவோரும் இருப்பர்!)

 

XXX

 

 

ஒரு பாகவதரின் சோகம்!

 

உலகப் புகழ்பெற்ற பியானோ கலைஞர் படெரெவ்ஸ்கி (PADEREWSKI) ஒரு நாள் கச்சேரி முடிந்தவுடன் ஸோகம்  ததும்பிய முகத்துடன், மேடைக்குப் பின்னால் போய் அமர்ந்தார். அவருடைய உதவியாளருக்கு மனக் கவலை.

ஐயன்மீர்! உடல்நலம் சரியில்லையா? ஏன் இப்படி முகத்தை தொங்கப்போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள்? என்று வினவினார்.

உடனே படெரெவ்ஸ்கி பதில் கொடுத்தார்?

எனது முக்கிய ரஸிகர்கள் இருவர் இன்று வரவில்லை; அதான் ஒரே கவலை.

அட, இந்த ஊரில் உங்களுக்கு நண்பர்கள் வேறு இருக்கிறார்களா? உங்களுடன் நான் அவர்களை என்றும் பார்த்ததே இல்லை யே என்றார் உதவியாளர்.

 

இது அமெரிக்காவின் தொலைதூர ஒரு ஊரில் நடந்தது.

ஆமாம் எனக்கு இங்கே ரஸிக நண்பர்கள் உண்டு; ஆனால் நானும் அவர்களைச் சந்தித்ததே இல்லையே என்றார்.

உதவியாளருக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை. நீங்கள் சொல்லுவது ஒன்றும் புரியவில்லையே என்றார்.

உடனே படரெவ்ஸ்கி தொடர்ந்தார்:-

 

20 ஆண்டுக் காலமாக நான் இந்த ஊரில் வந்து வாசிக்கிறேன். ஒவ்வொரு முறையும் நான் வசிக்கும்போது இரண்டாவது வரிசையில் அமர்ந்து நரைத்த தலை முடிய ஒரு  தம்பதியினர் என் வாசிப்பை ரஸிப்பர்; அவர்கள் ரஸிக்கும் விதத்தைப் பார்த்து நான் கூட வாசிப்பேன். அவர்கள் உண்மையான ரஸிகர்கள்; இன்று வரவில்லிலையே! ஏதேனும் எசகு பிஸகாக ஆகியிருக்குமோ என்று சொல்லிவிட்டு  பேசாமடந்தையாகிவிட்டார்

 

மேலும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு விட்டார்.

 

(ஒரு பாகவதருக்கு ரஸிகர்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் என்பது இதிலிருந்து புரியும்; நான் லண்டனில் நான்கு சங்கங்கள் நடத்திக் கொண்டிருந்த காலத்தில் பிரபல வித்துவான் டி.வி.கோபால கிருஷ்ணனின் (SRI T.V.G) இன்னிசையை ஏற்பாடு செய்திருந்தேன்; திடீரென்று ஏற்பாடு செய்ததால் ஒரு 75 பேருக்கும் குறைவாக ரஸிகர் இருந்தனர். கச்சேரி முடிந்தவுடன் எனக்கோ கவலை; கூட்டம் குறைந்ததற்கு ஏதேனும் சப்பைக்கட்டு காரணம், நொண்டிச் சாக்கு சொல்லுவோம் என்று அவரை மெதுவாக அணுகினேன்.

 

நான் பேசுவதற்கு முன் “எனக்கு இன்று ரொம்ப த்ருப்தி; இப்படிப்பட்ட ஆடியன்ஸுக்கு வாசிப்பதுதான் எனக்குப் பிடிக்கும்” என்றார். மேலும் தொடர்ந்து “இது போல அடிக்கடி ஏற்பாடு செய்யுங்கள்; எனக்கு பணம் முக்கியமில்லை; இப்படிப்பட்ட ரஸிகர்கள்தான் வேண்டும்” என்றார்.

 

எனக்கு வியப்பும் சந்தோஷமும் மேலிட்டாலும் இதன் பின்னனி நன்கு விளங்கியது.  லண்டனில் பல அரங்கேற்றங்கள், கச்சேரிகள் நடக்கும். அதில் வரும் பாதிக் கூட்டத்துக்கு சங்கீத ம் என்றால் அரைக் கிலோ என்ன விலை? என்று கேட்பர். அரங்கேற்றம் செய்யும் மாணவ மாணவியரும் மிலிட்டரி ட்றில் MILITARY DRILL போல அந்த ஆறு பாட்டை மட்டும் உருப்போட்டு வைத்திருப்பர்.

 

 

ஏனைய பாட்டுகளுக்கு பொருள் கேட்டாலோ, ‘ராகம் வராகம், தாளம் வேதாளம், க்ருதி ப்ரக்ருதி’ என்பர்; பெற்றோர்களோவெனில் 10,000 பவுண்ட் கடன் வாங்கி அரங்கேற்றம் நடத்திவிட்டு அதன் பொருள் விளங்காப் புதிராக — குதிராக – நிற்பர்.

 

ஆயினும் எனக்கு சந்தோஷமே; அந்த வீட்டுக் குழந்தைகள் காபரே, கூபரே என்று கிளப்புகளுக்கும் பாப் மியூஸிக் கச்சேரிகளுக்கும் போகாமல்,  ஏதோ இரண்டு தியாகராஜ கிருதிகளையும் புரந்தரதாஸர் கீர்த்தனைகளையும் பாடுகிறதே என்று மகிழ்வேன்.

 

‘ஆலை இல்லாத ஊரில் இலுப்பைப்பூ சர்க்கரை’ என்ற பழமொழி போல இங்கு யார் வேண்டுமானாலும் எந்த ஸ்கூல் வேண்டுமானாலும் நடத்தலாம். யோகா கற்பிக்கும் முக்கால் வாசிப்பேர் வெள்ளைக்காரர்கள்; ஒரு புத்தர் சிலையோ நடராஜர் சிலையோ வீட்டில் வைத்திருப்பர்!

அவர்களும் வாழ்க!

 

TAGS:- சங்கீத விநோதங்கள், ரஸிகர், காசு, படரெவ்ஸ்கி, மயக்கம் போட்ட, பாடகர் பாகவதர்

 

–SUBHAM–

கம்பன் கவி இன்பம்- கௌஸ்துப மணிமாலை இறுதிக் கட்டுரை (Post No.4487)

Date: 13  DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 8-14 am

 

WRITTEN BY S NAGARAJAN

 

Post No. 4487

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

கம்பன் கவி இன்பம் :கே.என்.சிவராஜ பிள்ளையின் கம்பராமாயண கௌஸ்துப மணிமாலை (கட்டுரை எண் 10; இந்தத் தொடரின் இறுதிக் கட்டுரை)

24-9-17 அன்று வெளியான கட்டுரை எண் 4239; 5-10-17- 4272; 12-10-17 -4293; 13-10-17-4296; 14-10-17-4299; 30-10-17- 4349 ; 7-11-17 – 4373 ; 21-11-17 – 4418 ; 4-12-17-4457ஆகிய கட்டுரைகளின் தொடர்ச்சியாக இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

 

உயர் பாற்கடலை ஒரு பூனை நக்கிக் குடிக்க முயன்றாற் போல இராமாயணத்தைப் பருக விழைகிறேன்” – கம்பனின் தன்னடக்கம்!

 

.நாகராஜன்

கம்ப ரஸிகர் கே.என்.சிவராஜ பிள்ளையின் இனிய பாக்களைத் தொடர்ந்து பார்ப்போம்:

 

 

வேறு

பாடல் 75

 

மூவரும் மூவரின் முதல்வரு  மிவரான்

தேவரு  மிதனிசை செவிமடுத் திடுவர்;

மேவரு மரசரும் விபுதரும் மேலாம்

பாவரு புலவரும் பருகலும் வியப்போ?

 

குறிப்பு: கம்பன் அடிகளை வேற்றுமையின்றித் தரும் பொழுது அவற்றை “ “ போன்ற இரட்டைத் தலைப் புள்ளி (Quotation Marks) யுள்ளமைத்தும் சிறிது வேறுபாட்டோடு தரும் பொழுது ‘ ‘ போன்ற ஒற்றைத் தலைப்புள்ளியமைத்தும் இங்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

 

உவமைப் பகுதி

பாடல் 76

ஓசை பெற்றுயர் பாற்கட லுற்றொரு

பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கெனப்

பேசலாய உவமையும் பேரெழில்

மூசத் தந்த கவித்திறம் முன்னுமின்

 

 

பாடல் 77

ஈர நீர்ப்படிந் திந்நிலத் தேசில

கார்க ளென்ன வருங்கரு மேதி யென்

றேரெ டுத்த இசைப்பு னிழைத்தனன்

ஊர டுத்தவோர் காட்சிக் கொருபடம்

 

பாடல் 78

கோல்பி டித்தகு ருடரொ ழுக்குபோல்

வால்பி டித்தொழு குங்கவி மாலையாம்

பால்ப டிந்தவு வமைஇ யற்கைமெய்ந்

நூல்ப டிந்தவ ரல்லர் நுவல்வரோ?

 

பாடல் 79

மீனொ ளித்தவான் முத்தினி டுபந்தர்

தானொ ளித்தெனச் சாற்றுங் கவிநயம்

தேன ளித்தசெ ழுஞ்சொலின் சீரிய

ரான ளித்திட்ட லன்றிமற் றாவதோ?

 

பாடல் 80

அரக்கி வன்குடர்க் கொண்ட வனுமனைக்

குரக்கு வாலிற் குயிற்றிக் குழூசஞ்சிறார்

பறக்க விட்ட கதலியெனப்பயன்

சிறக்கச் சொற்ற திறக்கத் தகுவதோ?

 

பாடல் 81

நிலம கள்முக மென்ன நிறுத்திடா

துலக வூழியு றையுள்வ ரைப்படி

பலக ணித்த வுருவகப் பந்திசெய்

புலவன் புந்தியோ ரந்தம் புணர்வதோ?

 

பாடல் 82

இடைந்து போனவி ளைஞர்தம் சிந்தைபோல்

மடந்தை மார்பின் மருவிள மஞ்ஞையென்

டந்தை யாளன் உரைத்த உவமைநூற்

றுகடைந்து நோக்கினுங் காணக் கிடைப்பதோ?

 

பாடல் 83

விண்ண வர்க்கு முனிசெயும் வேள்வியை

மண்ணைக் காத்துறை மன்னவன் மைந்தருங்

கண்ணைக் காக்குமி மையிற்காத் தாரென

எண்ணிக் கூறிய ஏற்றமுங் காண்பிரால்

 

பாடல் 84

எண்கின் கூட்டம் எறிந்தகி ரிக்குலம்

புண்ணி யம்பொருந் தாதமு யற்சிபோற்

சுண்ண நுண்பொடி யாகித் தொலைத்தெனத்

திண்ண றத்திறன் செப்பங் காண்பிரால்

 

பாடல் 85

திங்க ளைக்கரி தென்னத் திருத்திய

சங்க வெண்சுதை தாங்கிய மாளிகைத்

தங்கு வெண்மை தழைப்புறப் பாற்கடற்

பொங்க லைக்குவெங் காலும் பொருத்தினன்

 

பாடல் 86

இடும்பை யெத்தனை யும்படுத் தெய்தினுங்

குடும்பந் தாங்குங் குடிப்பிறந் தாரினே

துடும்பல் வேலைது ளங்கிய தில்லென

நெடும்பு கழப்பெரி யார்நிலை கூறினன்

 

பாடல் 87

வஞ்சப் பூசையின் வாயின் மறுகுறும்

பஞ்ச ரக்கிளிப் பான்மை கதறலும்

தஞ்ச  மாயதன் சேவற் பிடிபட

அஞ்சு மன்னத் தழுங்கலுந்தந்தனன்

 

பாடல் 88

கருத்த டக்கணக் காரிகை காதலர்

பொருந்த வெண்ணிப் புகுந்தக டைசிநாள்

வருந்து நீர்தசை யால்வரு மானெனப்

பெருந்த டையிற்பே துற்றதும் பேசினன்

 

பாடல் 89

வானும் மண்ணுநீர் வந்தம றுகுறும்

மீனெ னமுகில் மேற்றுவன் மின்னெனக்

கான வேழங்கை விட்டபிடியெனக்

கோனி ழந்தகொ டியைக் குறித்தனன்

 

பாடல் 90

முன்பி ழைக்கவ றுமையில் முற்றினோர்

பொன்பி ழைக்கப் பொதிந்தனர் போலெனா

வெம்பி யந்தியில் வீட்டை தாயினை

அன்பில் வந்தனை யான்கன்று போலெனா

 

பாடல் 91

ஊதை தாக்க ஒசியுங் கொடியெனா

ஊதி மூட்டிடா ஊழியின்  தீயெனா

ஓது மண்டத் துறையமை வாயெனா

ஏதெல்ல் லாம்பரி செண்ணி யடுக்கினன்!

                     கம்ப ராமாயண கௌஸ்துப மணி  மாலை  முற்றும்

***

இத்துடன் நான் படி எடுத்து வைத்துள்ள நூல் முடிவடைகிறது.

  • இதற்கு மேலும் பல பாடல்கள் நூலில் இருந்திருக்கலாம்.
  • மங்கிப் போன நோட்டு. தேதியைப் பார்த்த போது 18-6-1968 என்று இருக்கிறது.பழுப்பேறிய தாள்களை பூதக்கண்ணாடியின் உதவியோடு உற்று நோக்கி மேற்கண்ட பாடல்களைத் தந்துள்ளேன். பிழைகள் இருக்கக் கூடும். இருப்பின் சுட்டிக் காட்டினால் திருத்த ஏதுவாக இருக்கும்.

***                                                                                    

கம்ப ரஸிகரின் காவிய ரஸனையைப் பற்றி இனியும் கூறத் தேவையில்லை.

கம்பனைக் கரைத்துக் குடித்து முக்கியப் பகுதிகளில் உள்ள உவமைகளில் சிலவற்றைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடலில் பூனை நக்குவது போல நான் புகுந்துள்ளேன்; இராமாயணத்தைச் சிறிது தந்துள்ளேன் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார் சிவராஜ பிள்ளை. எப்படிப்பட்ட மகாகவி என்ன ஒரு தன்னடக்கத்துடன் இப்படிக் கூறுகிறான். எண்ணி வியக்காமல் இருக்க முடியாது.

இதையடுத்துப் பல உவமைகளைக் கூறி வியந்து போகிறார் கவிஞர் சிவராஜ பிள்ளை.

கம்பனைக் கற்க இது போல் ஒரு உத்வேகமூட்டும் நூல் இருந்தால் தானே கம்ப ராமாயணத்தின் அருமை, பெருமைகள் தெரியும்.

கம்பனின் ராமாயணம் ஒரு வாழ் நாள் பாடம்’. அந்தக் காலத்தில் பாடம்கேட்கும் பழக்கம் இருந்தது. இன்று அது மறைந்து விட்டது; பல அறிஞர்களின் துணையுடன், பல நூல்களின் துணையுடன் நாமே கற்க வேண்டியதாகி இருக்கிறது.

கற்கக் கற்க மணற் கேணி ஊற்றுப் போல கருத்துக்களும் இன்பமும் பொங்கி வரும்.

அன்பர்கள் அனைவரும் சிவராஜபிள்ளையைச் சிரமேல் வைத்துப் பாராட்டிக் கம்பனை இன்னும் நன்கு கற்கப் புகலாம்.

***                

                                                                            இதை முடிக்கின்ற போது ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படுகிறது. இருக்கின்ற ஒரு

பிரதியும் மங்கிப் பயனற்றுப் போய் விடுமோ என்ற பயம் நீங்கி விட்டது.எங்கேனும் இந்த நூலின் பிரதிகள் இருக்கலாம். கம்பன் கழகத்தினரோ, சிவராஜபிள்ளையின் சந்ததியினரோ,கம்ப ரஸிகர்களோ இதை மீண்டும் அச்சிட்டுத் தரலாம் அல்லது டிஜிடலாக் வலையில் உலாவ விடலாம்.

நன்றி, வணக்கம்!

***                                                                                              இந்தக் கட்டுரைத் தொடர் இத்துடன் முற்றும்

 

 

 

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 3 (Post No.4486)

Date: 13 DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 4-56 am

 

Compiled BY S NAGARAJAN

 

Post No. 4486

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 3

  பாடல்கள் 13 முதல் 18

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

 

 

எண்ணிலா மாட்சியுற்றோன்!

கலைமோகன்

பாடல் எண்: 13 முதல் 15

1

பாரதியின் புகழ் பேச யானோ வல்லேன்

   பார்போற்றப் பாமலர்கள் படைத்தான்; பார்த்தன்

சாரதிபோல் சீரான வழிகள் காட்டிச்

    சார்ந்திடுவீர் சேர்த்திடலா முரிமை யென்றான்!

2

இடியெனக் குரலும் துள்ள

    இரங்குநன் னெஞ்சும் கொண்டு

விடிதலு மென்றோ வெங்கள்

    வளமையு மென்றோ அன்னை

அடிமனத் துயரம் தன்னைத்

    தவிர்த்திடத் தக்கோ ரேநீர்

துடித்தெழத் தயக்கம் கொண்டே

     துஞ்சுதல் அழகோ வென்றான்!

3

சன்மார்க்க நெறியினில் சமரசத் தூதனெனச்

     சமயங்கள் சார்ந்து நின்றோன்

அன்பாகிச் சக்தியாம் அன்னையவள் தாளினை

      அருள்கவென ஆட்சி கொண்டோன்

என்பாகி உடலமே இளைத்துமிடி சூழினும்

    எஃகென உயர்ந்து வென்றோன்

எந்நாளும் சோர்விலா தெழுச்சிமிகு வீரனாய்

     எண்ணிலா மாட்சி யுற்றோன்!

தமிழ்க் குயில் கவிதைத் தொகுப்பில் கவிஞர் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

‘கலை மோகன்’: இப்புனைப் பெயர்க்குரியவர் ல.ராமகிருஷ்ணன். சேதுபதி உயர் பள்ளியில் எழுத்தராகப் பணி செய்பவர். கவிதை நயம் கொண்ட பல பாக்கள் புனைந்துள்ளார். நாடகங்களும் எழுதியுள்ளார்.

 

 

பாடல் எண்: 16 மற்றும் 17

 

பாரதி பிள்ளைத் தமிழ்

மு.சதாசிவம்

1

செங்கீரைப் பருவம்

சுவைபல தருமொழி ஒருமொழி எங்கள் தங்கத் தமிழ்மொழியில்

   கவிபல இசையுடன் உணர்வெனும் பக்தி சேர்ந்தே பலபாடல்

உவகையை “அவனு”ளம் கொளும்வகைப் பாடிப் போந்த திருவடியார்

        உளம்செலும் வழியினில உனதுளம் போக்கி;                   

       கண்ணன்    எனுமிறையை

நவமுறைக் கவிகளில் நயமுறப்பாடும் நல்லோய்! தமிழ்நாட்டின்

  நிறைபுகழ் பரவிட வழிசொலும் எங்கள் பாண்டித் திருமகனே!

புவிமிசைக் கவிகளில் தனியிடம் பெற்றோய்! செங்கோ செங்கீரை!

                   புகழொடு வறுமையின் முழுமையைக் கண்டோய்   

                    செங்கோ செங்கீரை!

2

முத்தப் பருவம்

 

அருள்நனி சுரக்கின்ற அமுதத்தை அறிவினை;          

                அன்பர்தம் நெஞ்சம் வாழும்:

      அமர்க்களம் தன்னிலொரு அருச்சுனன்

           தெளிவுபெற அறைந்திட்ட கீதை வாழ்வை;

பெருமறம், தூங்காமை, கல்விசேர் அரசனாய்ப்

            பேசியே  பெருமை கொண்டு,

         பிறப்பினை அறுக்கின்ற நினைப்பவர்

            உளவாழ்வை, பின்னரும் வேலையாளாய்,

பெருமையுடன் கொண்ட நீ அன்னவன் தன் மூலம்

             பேரறிவு, சீர்,சிறப்பு

         பேசுநற் கீர்த்தியுடன், இளமாண்பு, சிவஞானம்,

               கவியோடு செல்வத்தையும்

அருமையுடன் பெற்றவ! அவைகளையே

         அடியனேன் அடைந்திட முத்த மருளே!

      அழைக்கிறேன் அறிவொளி! திழைக்கின்ற

           தமிழ்க்கவி! அன்புடன் முத்தமருளே!

 

தமிழ்க்குயில் கவிதைத் தொகுப்பு நூலில் கவிஞரைப் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

 

 

மு.சதாசிவம்: ‘வித்துவான்’ பட்டம் பெற்றவர். யாப்பறி புலவர். நல்ல பேச்சாளர். வேம்பத்தூரார் வழி வந்தவர். கேப்ரன் ஹால் பெண்டிர் உயர்-பயிற்சிப் பள்ளிகளில் தமிழாசிரியராகப் பணிபுரிபவர்.

 

 

பாடல் எண்: 18

எண்ணங் கேள்!

கா.தேவராசக்கனி

 

 

ஊருலகைக் காப்பாற்று முத்தமராங் கள்ளமிலா

ஏருழவர் கைவினைகள் எக்களித்துப் பூரிக்குந்

தோட்டங்கள், புன்செய்கள், தோப்புகள், ஓங்குபனைக்

கூட்டங்கள், வெண்பருத்திக் காடுகள், ஓடைகள்;

செய்யாத கோலத்தார், செங்கரும்புச் சாறனைய

பொய்யாத நெஞ்சத்துப் பூத்தமுகத் தாய்மார்கள்

தம்முழைப்புத் தாங்கித் தமிழ்மணக்கு மண்பிறந்த

செம்மனத்துச் சான்றோனே! செப்பேட்டுச் சாசனமே!

காலத்தின் மூலத்தைக் கானக் கவிகளிலே

சீலத்தால் வைத்தவனே! சீரிடத்தைப் பெற்றவனே!

மூக்குடைந்த மானிடர்க்கு மூத்தநெறி யாத்தவனே!

மாக்கவிஞர் பேரணிக்கு வாய்த்த தளபதியே!

உண்மைக்குப் பாமுழங்கி, உள்ளார்ந்த நேசமுடன்

பெண்மைக்குக் காப்பான பேராண்மை மாமலையே!

பாரதத்தின் பண்பாட்டைப் பைந்தமிழ்த் தேன்குழைத்துக்

காரணைத்த மாமழைபோற் காசினிக்குப் பெய்தவனே!

தேவருக்குத் தேவனெனத் தோன்றுந் தலைமகனே!

பாவலர்க்குப் பாவலனே! பாமணியே! பாரதியே!

உன்னையான் வாழ்த்துவதால் உன்வழியிற் சென்றிடுவேன்:

சின்னஞ் சிறுமதியைச் ‘சீ’யென்பேன்! எண்ணங் கேள்!

மானுடத்தை வாழ்விக்கு மாண்பார்ந்த ஆன்மீகம்,

ஊனுடம்புக் கெட்டா உயர்காதற் றத்துவம்,

பாரத ஒற்றுமை, பாரின் நலவாழ்வு

வேறெதுவும் வேண்டேன் வினை!

 

தமிழ்க் குயில் கவிதைத் தொகுப்பில் கவிஞரைப் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

கா.தேவராசக்கனி: தமிழுணர்ச்சி மிகுந்த நல்ல கவிஞர். கவியரங்கேறியவர். ராஜபரமேசுவரி பள்ளியில் பணி செய்யும் ஆசிரியர்.

 

****                                             தொடரும்

குறிப்பு : இந்தப் பகுதிக்கு பாரதி பற்றி எழுதப்பட்ட பாடல்களை ஸ்கேன் செய்தோ, போட்டோ எடுத்தோ அனுப்பி உதவலாம். கவிஞரின் பெயர், அவரைப் பற்றிய 50 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் உள்ள குறிப்பு, பாடல் வெளியிடப்பட்ட இதழ் அல்லது நூல் பற்றிய குறிப்பு ஆகியவற்றையும் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். 

Opera and Concerts Anecdotes (Post No.4485)

Compiled by London Swaminathan 

 

Date: 12 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  19-24

 

 

Post No. 4485

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

Mouths wide open; eyes staring!

Walking with a friend one day, Fritz Kreisler passed a large fish shop where a fine catch of codfish, with mouths open and eyes staring, were arranged in a row. Kreisler suddenly stopped, looked at them, and clutching his friend by the arm exclaimed,

“Heavens! That reminds me — I should be playing at a concert!”

 

Xxx

Hired Audience!

So dependent on the adulation of the audiences was Franz Litsz that he is said to have paid women 25 Franks to faint at the concerts. The swoon was always timed to occur just before the climax of his most popular run. Litsz would stoop from his piano stool , pick up the swooner and leave the rest of the audience impressed by his brilliance and dismayed by their own stolidity. Once, however, the hired fainter forgot to faint. Liszt s fingers flew up the keys — but he could not finish the run. So, he fainted himself!

 

XxX

No Taste for Music

 

Joseph Choate, the lawyer, had no taste for music. Once he was persuaded by his daughter to accompany her to the opera. He looked at the libretto helplessly and said,

Helen, expound to me this record lest I dilate with the wrong emotion.

 

Xxx

True Listeners!

 

After his concert at a Midwestern town, Paderewski was found backstage in a silent, preoccupied mood. One of his aides asked if he were ill.

No, no, the great musician replied, but some friends were missing. The grey hired couple. They were not in their usual seats in the fourth row.

The aide was surprised. I didn’t know you had friends in this town. Did you know them well?

I knew them very well, explained Penderecki, but I never met them. I liked the way they listened. Every time I have played here for 20 years I have always played for them. He shook his head gravely. I hope there is nothing seriously wrong.

 

Xxx

Lower Classes like Music more

According to C R W Nevinson , it was a privilege to paint Mark Hambourg , a dear friend. Never have I met a man with such a gift for penetrating to the heart of things and by the use of a few vivid phrases he will lift any conversation out of the ordinary. I remember sitting beside him in an after dinner concert, when Moiseivitch was playing. The audience, all men and women of culture were anything but attentive, smoking, drinking, coughing, picking wriggling, but the waiters and waitresses stood entranced, their eyes on the master.

Look, said Mark, look at effects of education. It kills all concentration. The lower classes are the only people left who can listen and can respond to the highest emotions.

 

Xxx SUBHAM Xxx

 

திமிங்கிலம், புறச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி கம்பன் தரும் அறிவியல் செய்தி! (Post No.4484)

திமிங்கிலம், புறச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி  கம்பன் தரும் அறிவியல் செய்தி! (Post No.4484)

 

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 12 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  7-43 am

 

 

Post No. 4484

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

புறச் சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி வருணன் வாயிலாகவும் ராமனின் வாய் மொழி மூலமும் கம்பன் சொல்லும் செய்திகள் சிந்திக்க வைப்பவை.

 

யுத்த காண்டத்தில், ‘வருணனை வழிவிட வேண்டிய படல’த்தில், இந்தச் செய்திகள் வருகின்றன.கடலில் திமிங்கிலங்கள் அடிக்கடி கரை ஒதுங்கி தற்கொலை செய்துகொள்ளும் செய்திகள் பத்திரிக்கைகளில் வருகின்றன.இது பற்றிக் கம்பனும் பேசுகிறான்.

பூமிக்கடியிலிருந்து வரக்கூடிட்ய மின்காந்தலைகள் (magnetic waves) அல்லது பல நாட்டு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இருந்து வரும் சிக்னல்கள் SONAR SIGNALS (சமிக்ஞை ஒலிகளே) திமிங்கிலங்களை வழிதவறச் செய்வதாகவும் அல்லது அவைகளைக் குழப்புவதாகவும் இந்த திமிங்கிலத் தற்கொலைகளுக்கு (Mass Suicide of Whales) விளக்கம் தரப்படுகிறது. தமிழ் நாட்டின் கடல் ஓரங்களிலும் இது நிகழ்வதுண்டு என்பது அவனது பாடல்களில் இருந்து தெரிகிறது.

 

ராமன் விட்ட அம்புகள்,மலை போன்ற உடல் உடைய பெரிய மீன்களைக் கரையில் வந்து விழச் செய்ததாக ஒரு பாடலில் கூறுகிறான். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவன் கம்ப ராமாயணத்தை இயற்றினான். ஆனால் உவமை கூறும் விஷயங்களும், இது போன்ற நிகழ்வுகளும் உண்மையில் நடந்தால்தான் எழுத முடியும்; அவ்வாறு எழுதுவதை பாமர மக்களும் ரசிக்க முடியும்.

கம்பன் தனது பாடல்களில் ஜேம்ஸ், மேரி என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தமுடியாது நியூயார்க்கில் உள்ள வானளாவிய கட்டிடங்களை உவமை சொல்ல முடியாது. அந்த காலத்தில் உள்ள விஷயங்களைத்தான் சொல்ல முடியும். அவ்வாறே அவன்,சம காலத்திய நிகழ்வுகளையும், உவமைகளையும் நம் முன் வைக்கிறான்.

 

முதலில் கடற்கரையில் திமிங்கிலம் ஒதுங்கிய செய்திகளைக் கண்போம்:

 

பேருடைக் கிரி எனப் பெருத்த மீன்களும்

ஓரிடத்து உயிர்தரித்து ஒதுங்ககிற்றில

நீரிடைப் புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனாப்

பாரிடைக் குதித்தன  பதைக்கும் மெய்யன்

 

பொருள்:

பெரிய மலை போலப் பெருத்த மீன்களும், ஓரிடத்தில் உயிரைத் தாங்கி நிற்க முடியாமல் தீயில் வேகும் இந்தக் கடல் நீரைவிட நல்லதாகும் என்று தரையில் குதித்துத் துடிக்கும் உடலை உடையவை ஆகின.

 

இன்னொரு பாடலில் ராமனை சேது எனப்படும் பாலம் கட்டச் சொல்கிறான் வருணன்; கடலைக் குடித்து வற்றச் செய்வது காலம் பிடிக்கக்கூடிய செயல் என்றும் சக்தியை விரயம் செய்யும் செயல் என்றும் சொல்லிவிட்டு  அப்படிக் கடலை வற்றச் செய்தால் எவ்வளவு உயினங்கள் அழிந்து போகும் என்றும் நினைவிவு படுத்துகின்றான். ஆக, கடல் வாழ் உயிரினங்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற பெரும் உணர்வும்  அக்காலத்தில் இருந்தது.

கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கிலா உயிர்கள் எல்லாம்

ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகாவண்ணம்

எல்லை இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிந்தின் எந்தாய்

செல்லுதி சேது ஏன்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய்

 

பொருள்:

 

என் தந்தை போன்றவனே! வற்றாமல் நீர் இறுகிக்   கல்லைப் போல ஆனால் உயிரினங்கள் மாண்டுவிடும் ஆகையால் என் முதுகின் மீது சேது என்னும் அணையைக் கட்டி அதன் மீது செல்வாயாக. இதனால் நீண்ட காலம் நான் நிலைத்து நிற்பேன்.

 

 

இதைவிட ராமன் சொல்லும் காரணம் இன்னும் நன்றாக இருக்கிறது

நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர்கடல் பெருமை நம்மால்

இன்று இது தீரும் என்னில் எளிவரும் பூதம் எல்லாம்

குன்று கொண்டு அடுக்கிச் சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறிச்

சென்றனன் இருக்கை நோக்கி வருணனும் அருளிச் சென்றான்

–யுத்த காண்டம், கம்பராமாயணம்

பொருள்:

இராமன், ‘வருணன் கூறும் இது நல்லது, இதையே செய்வோம்’ என்றான். மேலும் பெரிய ஆழம் உடைய கடலின் பெருமை என்னால் நீக்கப்பட்டால் மற்ற நான்கு பூதங்களான நிலம், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆகியனவும் பெருமை நீங்கி எளிமைப் பட்டுவிடும். ஆகையால்  மலைப் பாறைகளை அடுக்கி பாலம் கட்டும் பணியை துவக்குங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தனது இருப்பிடத்துக்குச் சென்றான். இராமனின் அருளுடன் வருணனும் அவனது இருப்பிடத்திற்குச் சென்றான்.

பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றை நான் அவமானப்படுத்தினால், பின்னர் மற்ற நான்கு பூதங்களும் கெட்டுப்போக, பெருமை இழக்க நேரிடும் என்ற இராமனின் வாதம் பொருளுடைத்து; நாள் தோறும்கடலில் சேரும் குப்பைகள், அசுத்தங்கள் பற்றி நாளேடுகளில் செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. பெண்கள், குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் ஜிகினா பொட்டு முதலியன கடல் மீன்கள் வயிற்றில் சேர்ந்து அவைகளுக்குச் சொல்லொணாத் துயரம் தரும் செய்திகளும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. நமது வீட்டு சாக்கடைகளில் தூக்கிப் போடும் சிறிய பிளாஸ்டிக் பொட்டுகளும் பாட்டரிகளும் கடல் வரை சென்று உலகைப் பாதிக்கின்றன; கடலை விஷமாக்குகின்றன.

 

நானே இன்று கடலை வற்றச் செய்து அவமானப் படுத்தினால், சிறுமைப் படுத்தினால், அது கெட்ட முன்னுதாரணமாகி மற்ற நான்கு பூதங்களையும் பாதிக்கும் எனும் ராமனின் வாதம் கம்பன் கால அறிவியல் கூற்று என்று கண்டு வியப்படைகிறோம்.

 

இதைத் தனித்துப் பார்க்காமல், முந்தைய பாட்டுகளில் கம்பன் சொன்ன கடலில் நடக்கும் சுறாமீன் சண்டைகள் (Shark Fights), திமிங்கிலங்களைத் தின்னும் திமிங்கிலங்கள் (Killer Whales) பற்றிய விஷயங்களையும் இணைத்துப் பார்த்தால் சோழர்கால கடல்  இயல் விஞ்ஞா ம் பற்றி அறிய முடியும்; Killer Whale கில்லர் வேல் என்று அழைக்கப்படும் திமிங்கிலங்கள் மற்ற சிறியவகை திமிங்கிலம், டால்பீன் (Dolphins), சுறாமீன்கள் ஆகியவற்றைக் கொல்லும் காட்சிகளை இன்று நாம் இயற்கை பற்றிய டெலிவிஷன் (T V Documentaries on Nature)  நிகழ்ச்சிகளில் காண முடிகிறது; இதைக் கம்பனும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பாட்டில் கூறுவதால் கடலோர மக்கள் சொல்லும்  அன்றாடக்கதைகளில் இவை இடம்பெற்றதை நாம் அறிகிறோம்.

இதற்கெல்லாம் கம்பனுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த காளிதாசன் காவியத்திலேயே சான்று இருக்கிறது. அவன் திமிங்கிலங்கள் மூச்சு விடுகையில் தண்ணீர் ஊற்று போல மேலே பீய்ச்சி அடிப்பதையே குறிப்பிட்டுப் பாடுகிறான்.

 

கில்லர் வேல் எனப்படும் திமிங்கிலங்கள் பற்றிய பாடலுடன் கட்டுரையை முடிப்போம்:

 

நிமிர்ந்த செஞ்சரம் நிறத்தொறும்படுதலும் நெய்த்தோர்

உமிழ்ந்து உலந்தன மரங்கள் உலப்பு இல உருவத்

துமிந்த துண்டமும் பலபடத் துரந்தன தொடர்ந்து

திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலங்களும் சிதறி

பொருள்:

செஞ்சரமான அம்புகள் பட்டு சுறாமீன்கள் குருதி கக்கி இறந்தன. இராமன் தொடுத்த அம்புகள் தொடர்ந்து ஊடுருவியதால் திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலங்களும் பல துண்டுகளாகச் சிதறி விழுந்தன.

TAGS:– திமிங்கிலம், திமிங்கிலங்கள், கடல், புறச்சூழல், கரை ஒதுங்கல், கம்பன் அறிவியல்

 

–சுபம்–

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 2 (Post No.4483)

Date: 12 DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 6-29 am

 

Compiled BY S NAGARAJAN

 

Post No. 4483

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 2

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

 

பாடல்கள் 7 முதல் 12

 

பார் புகழும் பாரதியே!

இரகுபதி சாமிநாதன்

 

 

பாடல் எண்: 7

பார் புகழும் பாரதியே! பைந்தமிழின் சாரதியே!

ஆர்கடல்சூழ் அவனிக்கே அமரகவி அளித்தவரே!

நேர்மைக்குத் தலைதாழ்த்தி நீதியதன் தாள்பணிந்து

பேர்பெற்ற பெருங்கவியே! பல்லாண்டு பகர்கின்றோம்.

 

கட்டுண்டு கிடந்தவரைக் கண்விழிக்கச் செய்தவரே!

மட்டுண்டு மகிழ்வதற்கே ஒப்பாகும் விடுதலையைத்

தட்டின்றிப் பெறுவதற்குத் தமிழ்க்கவிகள் செய்தவரே!

இட்டமுடன் வாழ்த்துரைகள் இனிதுறவே இயம்புகிறோம்.

 

வெள்ளையுளம் கொண்டவரே! வேற்றவரை யெதிர்த்தவரே!

கள்ளமிலாக் குழந்தைகட்கும் கவியூட்டி உவந்தவரே!

புள்ளினத்தைத் தம்மினமாய்ப் புகன்றீரே! புகழ்ந்தீரே!

கொள்ளையின்பப் பாவருளும் கோமகனே! வாழ்த்துகிறோம்.

 

‘தமிழ்க்குயில்’ என்ற கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கவிதை இது.

 

 

அதில் வந்துள்ள கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு:   எம்.ஏ. பட்டம் பெற்றவர். டோக் பெருமாட்டி கல்லூரியில் தமிழ் விரிவுரையாளராகப் பணிபுரிபவர். கலப்பு மணத்தின் மூலம் காதலொருவரைக் கணவராகக் கொண்டவர். நல்ல தமிழில் இலக்கியக் கட்டுரைகள் எழுதுபவர்.

 

தமிழ்க் குயில்

இரா. இளங்குமரன்

 

 

பாடல்கள் 8,9,10,11,12

 

பூமணக்கும் சோலையெனப் புனலூற்றின் பெருக்கென்னப் புலவர் பாடும்

தேமணக்கும் தென்றலெனத் திகழ்நிலவின் ஒளியென்ன விளங்கி இன்பப்

பாமணத்தால் நாமணக்கச் செவிமணக்கப் பயின்றவொரு தமிழில் தோய்ந்து

“யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவ தெங்குங் காணோம்,

 

யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல் வள்ளுவர்போல் இளங்கோ வைப்போல்

பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை” என்றுரைத்த புலமைச் செல்வன்

தூமணியாய் ஓங்குமுயர் மொழித்தொண்டன் துடிதுடிக்கும் உணர்ச்சியாளன்

ஏமமிகு மொழியன்பன் இயற்புலவன் பாரதியே ஐயமின்றே!

 

தண்டமிழே தன்னுடலாய்த் தன்னுணர்வாய்த் தனி நின்றோன்; தகவு மிக்க

தண்டமிழே தனிப்பொருளாய்த் தவப்பேறாய்த் தளிர்ப்பெய்தி நின்றோன்; வாழுந்

தண்டமிழாம் மழைபொழிந்த மாமேகம்; தமிழருந்து வானம் பாடி

தண்டமிழே மூச்சான பாரதியாம் தமிழ்க்குயிலே; கவிதை வேந்தே!

 

ஆங்கிலத்தில் மேம்பட்டோன்; ஆரியத்தின் நிலைகண்டோன்; வனப்பு வெள்ளம்

ஓங்கியஓர் பிரெஞ்சுமொழி தெலுங்குமொழி யோடுமிந்தி யாக இன்ன

பாங்குணர்ந்த மொழிகள்பல பயின்றிருந்தும் பைந்தமிழின் வனப்பில் ஆழ்ந்த

தேங்குமொழிப் பற்றாளன்; தெய்வநிலைக் கவிமன்னன்; தேன்வண் டானோன்

 

சொல்லணியும் பொருளணியும் சுவையில்லாக் கற்பனையும் சொல்லிச் சொல்லி

நல்லபொழு தெல்லாமும் பாழ்செய்து நயத்தக்க பயனொன் றின்றிச்

செல்லுவதாம் வழியதனை ஒழிகென்று செழுந்தமிழி வளர்த்த செம்மல்

சொல்லரிய உணர்வாளன் சோர்வில்லா வினையாளன்; வாழி நன்றே!

*

கவிஞர் இளங்குமரைனைப் பற்றி தமிழ்க்குயில் நூலில் உள்ள குறிப்பு:

இரா.இளங்குமரன்: இத்தமிழ்ப் ‘புலவர்’ திருநகர் மு.மு. உயர்பள்ளியில் தலைமைத் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றுபவர். பெரும் புலவர். ‘குண்டலகேசி’யெனும் பெருங்காப்பிய நூலைச் சிறப்புற எழுதியுள்ளவர். சிறுவர்க்கான நூல்கள் பல எழுதியுள்ளவர்.

                                                  ***                                 தொடரும்

 

 

குறிப்பு : இந்தப் பகுதிக்கு பாரதி பற்றி எழுதப்பட்ட பாடல்களை ஸ்கேன் செய்தோ, போட்டோ எடுத்தோ அனுப்பி உதவலாம். கவிஞரின் பெயர், அவரைப் பற்றிய 50 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் உள்ள குறிப்பு, பாடல் வெளியிடப்பட்ட இதழ் அல்லது நூல் பற்றிய குறிப்பு ஆகியவற்றையும் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். 

 

*****

இந்திய ஜீவனைத் துடிக்க வைக்கும் ஏழை – ஹிந்துப் படகோட்டி! (4482)

Date: 12 DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 5-19 am

 

WRITTEN BY S NAGARAJAN

 

Post No. 4482

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

இது தான் இந்தியா

 

இந்திய ஜீவனைத் துடிக்க வைக்கும் ஏழை – ஹிந்துப் படகோட்டி!

ச.நாகராஜன்

1

 

கல்கத்தாவில் உள்ள ஹிந்து ஸ்கூலின் ஆக்டிங் ஹெட்மாஸ்டரான “வித்யா வைபவ், ஸ்ரீ அபானி ரஞ்சன் சென்குப்தா, இரண்டு தொகுதி அடங்கிய ஒரு புத்தகத்தை வங்க மொழியில் தொகுத்துள்ளார் – ஹிந்துக்களின் புகழோங்கிய பெருமையை விளக்கும் நூல் இது!

அவர் 1942இல் நடந்த ஒரு நிஜ சம்பவத்தைத் தொகுப்பில் விவரிக்கிறார். அது இது தான்:

 

 பிரயாகையிலிருந்து ஒரு கனவான் எழுதுகிறார்:

“கும்பமேளாவில், திரிவேணி சங்கமத்தில் என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில பெண்மணிகளுடன் அமாவாசை புண்ய காலத்தன்று புனித ஸ்நானத்தை  செய்வதற்காக நான் ஒரு படகை (க்விலா அல்லது கோட்டை எனப்படும்) கெல்லா காட்டிலிருந்து வாடகைக்கு எடுத்தேன்.

 

படகோட்டியின் பெயர் மோதிலால்.

 

 

கனவான்:  மோதிலால், காலையிலிருந்து நீ எவ்வளவு சம்பாதித்தாய்?

 

மோதிலால்:- “ஐயா. ஒரு கனவான் சில பெண்மணிகளுடன் என் படகை வாடகைக்கு எடுத்தார். 10 ரூ என்று ஒத்துக் கொண்டோம். சங்கமம் ஆகும் இடத்தில் மொட்டை அடிக்க வேண்டுமென்று அவர்கள் விரும்பினார்கள்.நாங்கள் வர லேட்டாகும். அதற்குள் மற்ற யாரையாவது அழைத்துக் கொண்டு போ என்றார்கள். எட்டு ரூபாய்க்கு இன்னொருவரை அழைத்துச் சென்றேன். ஆனால் வருகிறேன் என்று சொன்ன அந்தக் கனவான் திரும்பவே இல்லை.பின்னர் தான் நீங்கள் வந்தீர்கள்.

 

கனவான்: என்ன? அந்த ஆள் உன்னை ஒரு புனிதமான நாளில் ஏமாற்றி விட்டானா?

 

மோதிலால்:- என்னை அவன் ஏமாற்றியிருக்கலாம்.அது என் தலை விதி. அவனை போன ஜன்மத்தில் நான் ஏமாற்றி இருந்திருப்பேன். அல்லது இன்னொருவனை ஏமாற்றியிருந்திருப்பேன். எனது கெட்ட செயலுக்காக இப்போது அனுபவிக்கிறேன். யாரை நான் குறை கூற முடியும்?

 

கனவான்: மோதிலால், நீ நல்ல மனதைக் கொண்டவன். உன் கதையைக் கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்கிறது.

 

 

 

மோதிலால்: ஐயா, நான் கங்கா, யமுனா மாதாவின் குழந்தை. அவர்களால் தான் என் ஜீவிதமே நடக்கிறது. அவர்களே எனக்கு நல்ல சிந்தனையைத் தருகின்றனர்; சம்பாத்தியத்தையும் தருகின்றனர்.

 

கனவான்: ஆஹா! அற்புதம்!

மோதிலால்: ஒரு முறை என் மனைவி ஒரு ஆபரணம் வேண்டுமென்றாள். நான் யமுனை மாதாவைக் கேட்டேன். கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு பிரபு என் படகை ஐந்து ரூபாய் வாடகைக்கு எடுத்தார். அதை வைத்து ஒரு ஆபரணத்தை வாங்கி என் மனைவியிடம் சொன்னேன் -“ யமுனை அம்மா இதை உனக்குப் பரிசாகத் தந்திருக்கிறாள். நமது முன்னோர்கள் பிரபு ஸ்ரீ ராமசந்திர மூர்த்தி, சீதம்மா மற்றும் லக்ஷ்மணன் ஆகியோரை சித்ரகூடத்தை நோக்கி அவர்கள் வருகையில் உதவி புரிந்திருக்கின்றனர். அதனால் எனக்குக் கொஞ்சம் புண்ணியம் சேர்ந்திருக்க வேண்டும்.”

 

அந்தக் கனவான் மோதிலாலுக்கு நிறைய பணத்தைப் பரிசாக அளித்து விட்டுச் சொன்னார்:” நீ ரொம்ப நல்லவன். கங்கா மாதா, யமுனா மாதாவின் அருளும் அதே போல மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது!”

 

இதன் ஆங்கில மூலத்தைக் கீழே காண்லாம். இது ஆங்கில வார இதழான Truth  இல் 1-12-17 (தொகுதி 85; இதழ் 30) தேதியிட்ட இதழில் வெளி வந்துள்ளது.

நன்றி: Truth

 

 

2

 

Noble Righteous Hindus: Righteous Thinking

 

Vidya Vaibhav, Shri Abani Ranjan Sengupta, Acting Head Master, Hindu School, Calcutta compiled a book (two Volumes) in Bengali– Hindu Suhrid focusing on Hindu Glory.

 

 

He quotes a report of an incident that happened in 1942. A gentleman from Prayag writes – “I hired a country boat from Kella (Fort or Quila) Ghat for bathing in Triveni Sangam with few of ladies from my family during New Moon day of Kumbha Mela. The boatman’s name was Motilal”.

 

 

Gentleman – Motilal, How much did you earn since morning?

 

Motilal – “Sir, in morning one gentleman along with few ladies hired me. We agreed on Rs10. They went to perform the head tonsure ceremony at the sangam and told me. ‘We shall be late. You can make business with other persons meanwhile’. I secured Rs 8 with another party but could not find the gentleman out there on return. Then you came.”

 

 

Gentleman – What? That person cheated you on such an auspicious day?

 

Motilal– He could cheat me because it was my fate. I might have cheated him or someone else in my previous birth. I am suffering due to my own misdeeds. Whom should I blame?

 

 

Gentleman– Motilal, you are noble hearted.

 

It is such a delight to hear your story.

 

 

Motilal– Sir, I am the child of Mother Ganga and Yamuna. I make my living on them only. They only give me noble thinking and earning.

Gentleman – Great!

 

 

Motilal– “Once my wife wanted a garment. I asked Mother Yamuna. A little while after one gentleman hired me for Rs 5. I bought a garment with the same and told my wife. —“Mother Yamuna gifted you this. Our ancestors helped Lord Sri Ramchandra, Mother Sita and Lord Laxman to cross here on their jouney towards Chitrakut. I might have inherited some Punya.”

 

The gentleman tipped him generously and said “You are so Noble. Graces of Mother Ganga and Yamuna are equally great.”

 

*

3

இந்த தேசம் எதனால் இன்னும் ஜீவனுடன் இலங்குகிறது என்பதை இப்போது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அன்றாட வாழ்க்கைக்கே அல்லல் படும் ஏழைப் படகோட்டி. ஆனால் அவனோ அப்படி அலுத்துக் கொள்ளவில்லை. அவனை ஏமாற்றவும் பல பேர். அதனால் அவன் மனமுடையவில்லை.

கங்கா மாதா, யமுனா மாதாவின் அருள் தன் மீது பொழிகிறது என்பதை அவன் உள்ளார்ந்து நம்புகிறான். அந்த நம்பிக்கையே அவனுக்கு எல்லாமாக இருக்கிறது.

 

அது, அவனை வாழ வைப்பதோடு இந்த தேசத்தையும் உயிர்த்துடிப்புடன் இருக்கச் செய்கிறது.

 

நகர்ப்புறத்தில் ஏமாற்று வேலையையே தொழிலாகக் கொண்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஃபிராடு கும்பலை இப்போது நினைத்துப் பார்த்தால் நெஞ்சம் பகீர் என்கிறது.

அந்த திருட்டுக் கும்பல் இந்த தேசத்தை அரித்துப் பீடித்தாலும் தேசத்தின் ஜீவனை உயிர்மூச்சைத் துடிக்க வைப்பது மோதிலால் போன்ற ஏழைப் படகோட்டிகளே.

 

நன்றாக உற்றுப் பாருங்கள், உங்கள் அருகிலும் கூட ஒரு  மோதிலால் இருக்கக் கூடும். அவனைக் கையெடுத்துக் கும்பிடுங்கள்!

***

GREATEST TAMIL POET OF MODERN ERA-SUBRAHMANYA BHARATI (Post No.4481)

GREATEST TAMIL POET OF MODERN ERA-SUBRAHMANYA BHARATI (Post No.4481)

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 11 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  20-36

 

 

Post No. 4481

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

BHARATI was born on 11th December1882 in Ettayapuram in Tamil Nadu and died on 11th September in Chennai. He was the greatest of the Tamil poets of modern period. He composed patriotic and devotional poems. His other poems covered all the important issues facing the country. He lived well before his times and sang about women’s liberation and a casteless society. he predicted India would become independent, a quarter of a century before its actual independence in 1947. He was a great lover of Tamil language and the Vedas. He wanted to spread both Tamil and Vedas. He translated some of the hymns from the Rig Veda. He knew several languages including Sanskrit, French and English. He wrote  both in Tamil and English.

His poems inspired the freedom fighters including my father V santanam, who was the News Editor of Dinamani. He along with Kamaraj, Kakkan and other Congress leaders went to prison for fighting against the British Rule. My father and others sang Bharati’s famous patriotic song ‘Veera Swathanthram Vendi Nindraar…………’ through the main roads of Chennai. This is to emphasize that his poems inspired the freedom fighters and it would inspire generations to come.

 

 

Bharati was very kind towards all the living beings; he sang that the animate and inanimate beings of this land are his kith and kin. He was greatly influenced by Shelley, Byron, Milton, Browning, Francis Thompson and Thomas Moore. In the same way he was influenced by all the national leaders and poets. He sang about Guru Gobind Singh, the Sikh Guru, Veera Shivaji, the great Hindu King, Mahatma Gandhi, B G Tilak, Gokhale and others.

 

As a lover of Sanskrit he was influenced by the Upanishdic seers, Panini, Kalidas, Adi Shankara, doyen of Tamil literature U V Swaminatha Iyer to name a few.

He predicted that India would become a Super Power, a Super Guru and lead the world. He also predicted that there would be a bridge linking India with Sri Lanka along the Setu Bridge of Ramayana. His other predictions about Trip to Moon, Indian Independence etc. have already come true.

 

I will quote some of the tributes paid to Bharati by famous Tamil scholars:

 

“In Bharati there is a steady, ceaseless, unflagging spiritual evolution. His burning desire to shake off the yoke of an alien rule finds immortal expression in his soul-stirring national songs. The freedom from without is only a prelude to freedom from within. In the wailing of Panchali (Panchali sabatham), one hears the passionate cry of a down trodden nation for freedom. His love lyrics are nothing but an adumbration of the heavenward flight of his soul. His devotional songs in praise of Kali, mark a definite stage in his onward march to the faroff City of God, which he wants to found here on earth. His Cuckoo Song (Kuyil Paattu) is the crown of his achievement in the domain of poetry. Bharati’s ideal is that of Sri Aurobindo who strove to make our earth the very Kingdom of God”._- R S Desikan

 

“Poet Bharati has fulfilled the true mission of a poet. He has created Beauty not only through the medium of glowing and lovely words, but has kindled the souls of men and women by the million to a more passionate love of freedom and a richer dedication to the service of the country.

 

 

“Bharati was truly great and he was easily the greatest of the modern poets. With him came the flood-tide of renaissance, as a part of national upsurge for freedom. In his hands Tamil recovered its naturalness, clarity, vigour, vitality and flexibility. he turned to colloquial vocabulary and rhythms and brought the written Tamil closer to speech.

 

“His short life of thirty-nine years was full of trials and tribulations, which a freedom fighter had to face in the early  years of this century. His political Guru was the extremist Lokamanya Tilak. He had several spiritual Gurus including Sister Nivedita.

 

–Bharati Tamil Sangam , Calcutta, 1970

 

“Bharati was not only a poet who could rouse the patriotic feelings of his fellow-Tamils, but was also a literary artist of the highest order who could see the universal in particular. Although Bharati hails from Tamil Nadu, and occupies a front place in India’s regional literature, his impact will be felt wherever great literature is loved and read” – V K R V Rao

 

Bharati was not only a poet and a freedom fighter but also a humanist, journalist, Yogi, Siddha, Nature lover, Essayist, social reformer and linguist.

 

 

Subramanya Bharati | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/subramanya-bharati/

Translate this page

Compiled by Santanam Swaminathan; Post No 742 dated 11th December 2013. 11th December is Bharati’s Birth Day. Bharathiyar was born on 11 December 1882; Died on 11th September 1921. Quotes about Bharati: “Bharati kindled the souls of men by million to a more passionate love of freedom and a richer dedication …

Bharati’s view of women | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/bharatis-view-of-women/

(The writer Bharatiyar (C.Subrahmanya Bharati) is the greatest of the modern Tamil poets. He died in 1921. He wrote articles in English in addition to his most famous Tamil poems. Following are his views on women:-swami). Compiled by London swaminathan. Post No.918 dated 19th March 2014. In the mystic symbolism …

THREE INTERESTING STORIES FROM THE … – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/three-interesting-stories-from-the-brahmanas-post-no-40…

1 Jul 2017 – Tag Cloud. anecdotes Appar Avvaiyar Bharati Book review Brahmins Buddha calendar Hindu Human Sacrifice Humility Indra in literature in Tamil Kalidasa Kamban Lincoln mahabharata Manu Mark Twain miracles Pattinathar proverbs Quotations quotes Rig Veda Sanskrit Quotations Satapata brahmana …

You visited this page on 12/11/17.

Bharati on women’s freedom | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/bharati-on-womens-freedom/

Complied by London Swaminathan Post No.989; Date :— 19th April 2014. Also read an article on “The Place of Women by C.Subrahmanya Bharati(1882-1921) posted here on 19-3-14; Post No 918. This one is a new article he wrote in English on the same subject in 1915. It is amazing to readBharati’s views on women.

Books on Bharati | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/books-on-bharati/

 

1902-1904 Jul When the Maharajah of Ettayapuram visited Benares, on his way back from the Delhi Durbar (conducted by Lord Curzon) he invitedBharati to come back to Ettayapuram and work for him in his Samastana.Bharati agreed and came to his birth place to work for the Maharajah. His job was to read newspapers, …

harmonium | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/harmonium/

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com;. IMG_3519. There are very interesting anecdotes in the life of the great Tamil poet Subramanya Bharati. One of them was his fear of leprosy, which made him to consume a harmonium to fire! Once he was playing on harmonium; actually he was …

 

–Subham–