திருப்பாவை அதிசயம் 2- ‘அல்குல்’ பற்றி ஆண்டாள் பேசலாமா? (Post.9175)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9175

Date uploaded in London – –22 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

‘திருப்பாவை அதிசயம்-1’ இதே பிளாக்கில் ஜனவரி 18-ம் தேதி வெளியானது.

திருவல்லிக்கேணி தமிழ்ச்சங்க நூறாவது வெளியீடு 1957-ல் வெளியானது. அதன் பெயர் ‘திருப்பாவை மாலை’. அதில் அரிய  விஷயங்கள் தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன . இதோ மேலும் ஒரு அரிய தகவல்.

பதினோராவது திருப்பாவையில் “புற்றரவல்குல் புனமயிலே” — என்ற வரி வருகிறது.

ஆண்டாள் ஒரு Teen age Girl டீன் ஏஜ் கேர்ல் – பருவப் பெண் ; அவள் அல்குல் (நிதம்பம், பெண்குறி, female genital organ) பற்றிப் பாடலாமா ? அதுவும் மற்ற பருவப் பெண்கள் இடத்தில் ?

திருப்பாவையின் வரிகளின்  பொருள் —

“புற்றிற் கிடக்கும் பாம்பின் படம் போன்ற நிதம்பத்தையும் காட்டில் இஷ்டப்படி திரியும் மயில் போன்ற சாயலையும் உடையவளே” ……………..

சங்கத் தமிழ் பாடல்களில் சுமார் 100 பாடல்களில் ‘அல்குல்’ இடம்பெறுகிறது. தொல்காப்பியரும் விடவில்லை. அவரும் அல்குலைப் பாடுகிறார்.

இதற்கு ‘திருப்பாவை  மாலை’ புஸ்தகம் தரும் விளக்கத்தை முதலில் காண்போம்.

“புற்றரவு அல்குல் புனமயிலே — என்றது மல்லி நாடாண்ட மடமயில் பணிப்பு.

புற்று  அரவு அல்குல்- புறம்பு புறப்பட்டுத் திரிந்து புழுதி படைத்த உடம்புடைத்தாயிருக்கையன்றியே  தன் இருப்பிடந்தன்னிலே கிடக்கும் அரவரசின் படமும் கழுத்தும் போல ஒளியையும் அகலத்தையும் உடைய அல்குலை உடையவளே! என்றபடி. இதனால் அவயவ ஸோபை  கூறப்பட்டது .

இங்கு ஆராய வேண்டுவது ஒன்று உண்டு. அதாவது இவர்கள் தாங்களும் பெண்டிராயிருக்கச்செய்தெ இவளுடைய அல்குலை வருணித்தது பொருந்துமா என்பது. அது அவர்கள் நெஞ்சினால் ஆண்மை பூண்டமையால் என்க.

இவர்கள் இத்தனை சொல்லுவான்  என்னென்னில் ?

‘யாஸ் த்ரியோ த்ருஷ்ட வத்யஸ்தா : பும்பாவம் மனசாயுயு:’

என்னும்படியே  பெண்களை ஆண்களாக்கும் அழகிறே ;

‘பும்ஸாம் த்ருஷ்டி சித்தாப  ஹாரிணம்’ – என்று அவன் ஆண்களை பெண்ணுடையுடுக்கப்  பண்ணுமாப்போலே ” (மூவாயிரப்படி)

முன்னையது மஹாபாரதம் உத்யோக பர்வத்துள்ளது . தாமரையிதழ் போன்ற கண்களுடையவளாய் பாஞ்சாலத்தேசத்தரசன் மகளான திரெளபதி நீராடுகையில் பெரிதான அவள் அல்குலை எந்த ஸ்த்ரீகள் பார்த்தார்களோ அவர்கள் நெஞ்சினால் ஆண்மை அடைந்தனர்  என்பது முழு ஸ்லோகத்தின் பொருள்.  பின்னையது ஸ்ரீ ராமாயணத்துள்ளது (அயோத்யா காண்டம் 3-28).

சந்திரனை விட மனோகரமான திருமுக மண்டலத்தை உடையவரும் அத்யந்தம் இஷ்டமான தோற்றத்தை உடையவருமான செளந்தர்யாதி குணங்கள் என்ன, தானாதி குணங்கள் என்ன, இவற்றால் புருஷர்களுடைய கண்களையும் நெஞ்சையும் கவரா நின்ற ஸ்ரீ ராம மூர்த்தியை தசரத சக்ரவர்த்தி பார்த்தார் என்பது அம் முழுச்  ஸ்லோகத்தின் பொருள் .

சிந்தாமணியார் இலக்கணையின் அழகைப் புகழுமிடத்து ,

‘பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகிப் பேதுறு முலையினாள் ‘, ‘வாண் மதர் மழைக்க நோக்கி , ஆண் விருப்புற்று நின்றாரவ்வளைத் தோளினாரே ‘ என்றது காண்க

கம்ப நாடர் தாடகை வதைப்  படலத்து

…………… கண்ணிற் காண்பரேல்

ஆடவர் பெண்மையை யவாவுந்  தோளினாய்

(தம் தம் கண்களாற் காண்பார்களாயின் ஆண்மக்களும் பெண் தன்மையை விரும்பும் தோள்களின் அழகையுடைய ஸ்ரீ ராமபிரானே ) என ராமனைக் கோசிகர் கூறியதாகக் கூறினர்.

வாராக வாமனனே அரங்கா வட்ட நேமிவல

வாராகவா உன் வடிவு  கண்டால் மன்மதனு மட

வாராக ஆதரஞ்  செய்வன் …………………………

(வராகவதாரம் செய்தவனே ! வாமன மூர்த்தியானவனே! வட்ட வடிவமான சக்ராயுதத்தைப் பிரயோகித்தலில் வல்லவனே! ரகு குல ராமனாகத்  திருவவதரித்தவனே ! நினது திருமேனியழகைப் பார்த்தால் , எல்லோராலும் காமிக்கப்படும் கட்டழகு  உடைவனான மன்மதனும் தான் உன்னைக் கூடுதற்கு மகளிராய்ப் பிறக்க ஆசைப்படுவன் )

என்பது திவ்விய கவி பிள்ளைப் பெருமாளைய்யங்கார் அருளிச் செய்த திருவரங்கத்தந்தாதி

அங்கனம் ஆண் பெண்ணாகிலும் சாதாரணப் பெண்மையேயன்றி  எம் பெருமானுக்கு உரியவளாகும்  ஒரு பிராட்டியின் நிலையை அடையுமாறு எங்கனம் எனில் , கூறுதும் .

பரமாத்மாவினது தலைமையும் , ஜீவாத்மாவினது அடிமையும், ஜீவாத்மா  பரமாத்மாவுக்கே உரியதாயிருக்கையும் புருஷோத்தமனாகிய எம்பெருமானது  பேராண்மைக்கு முன்  உலக முழுதும் பெண் தன்மையாதலாலும் , ஜீவாத்மாவினது சுவாதந்திரியமின்மையும் , பாரதந்திரியமும் , தாம் எம்பெருமானது சேர்க்கையால் இன்பத்தையும், பிரிவினால் துன்பத்தையும் அடைதலும் அவனையே தம் கரணங்கள் எல்லாவற்றாலும் அனுபவித்து , ஆனந்தத்திலும் முதலிய காரணங்களால் தம்மைப் பிராட்டிமாரோடு ஒக்கக் கூறத்தகும் . சிருங்காரரஜப் பிரதானமான அகப்பொருட் கிளவித் துறைகளை  தோத்திரப் பிரபந்த ரூப மான  ஞான நூல்களிற் கூறுதற்குக் காரணம் , கடுத்தின்னாதானைக் கட்டி பூசிக் கட்டத்  தின்பிப்பார் போலச் சிற்றின்பங் கூறும் வகையாற் பேரின்பத்தைக் காட்டி நாட்டுதல் என்பர் ஆன்றோர்.”

Xxxx

என்னுடைய விளக்கம் …

ராமாயணம், மஹாபாரதம் , திருப்பாவை, சங்கத் தமிழ் பாடல் அனைத்திலும் ‘அல்குல்’ வருணனை வருகிறது. ஆதிகால இந்துக்கள் ‘செக்ஸ்’ SEX பற்றிப் பேசுவதற்கு (no taboos) தயங்கவில்லை; அஞ்ச வில்லை. வாத்ஸ்யாயன மகரிஷி காம சூத்திரம் புஸ்தகம் எழுதியத்திலிருந்தே இது தெரியும். உலகின் முதல் செக்ஸ் புஸ்தகம் அதுதான். அதுமட்டுமல்ல 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்தான் இது போன்ற முழு நீள விஞ்ஞான அடிப்படையிலான செக்ஸ் SEX புஸ்தகங்கள் வந்தன.

இரண்டாவது விஷயம்0– ஆண் அழகைப் பார்த்து ஆண்களே பெண்களாக மாறி அவரை  அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டதும் , இதே போல பெண் அழகைப் பார்த்த பெண்களே ஆண்களாக மாறி அவரை அனுபவிக்க ஆசைப்ப ட்டதும் கவிகளின் அதீத கற்பனையே. அதாவது அவ்வளவு அழகு.!! இது கவிகளின் கற்பனை.

மூன்றாவது விஷயம் – பக்தி இலக்கியத்தில் இது பொருந்துமா ? நாயக – நாயகி பாவம் என்பது இந்துக்களுக்கே உரிய ஒரு சிறப்பு அம்சம் . அப்பர் பாடல் முதல் மீரா பஜன் வரை காணலாம் . மேம் போக்காக காம ரசம் நிரம்பியதாகத் தோன்றும்; ‘கோபி’யர் செயல்பாடு, ஜெயதேவரின் அஷ்டபதி ஆகியவற்றுக்கு விவேகானந்தர் போன்றோர் அளித்த விளக்கங்களைப் படித்தோருக்கு,இது உடல் ரீதியான வேட்கை அல்ல என்பது விளங்கும்.

நாலாவது விஷயம் —கழிசடைகளை வடி கட்ட இது உதவும். கம்பன் 10, 000 பாடல் பாடினாலும் அதிலுள்ள காமரசப் பாடல்களை மட்டும் ரசித்து கம்பரசம் புஸ்தகம் எழுத்தும் கசடுகளை, கழிசடைகளை இனம்பிரித்துப் பார்க்க இப்பாடல்கள் உதவும்.

ஐந்தாவதாக ஒரு விளக்கம்– அழகாக தன பெண்ணுக்கு தாழம்பூ பூச்சூட்டி பின்னல் பின்னும் தாய்மார்கள் குழந்தையின் மீது கண் பட்டு விட கூடாதென்பற்காக கன்னத்தில் ஒரு கறுப்புப் பொட்டு – திருஷ்டி கழிய — வைப்பார்கள் . இனிப்பு பண்டம் செய்யும் சமையற்காரர்கள் , இனிப்பைத் தூக்கிக் காட்ட கொஞ்சம் உப்பு போடுவார்கள் . எங்கள் லண்டனில்  தயாராகும் சாக்லேட்டுகளிலும் கூட கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும். இப்படி சில காமப்பாடல்கள் மூலம் கவிஞர்கள் சுவை கூட்டினர் போலும் . அறிஞர்கள் இந்த இரண்டு மூன்று காமப்பாடல்களில் சிக்காமல் மேலே உயர்வர். கழிசடைகள் இவற்றின் ஆராய்ச்சியில் இறங்கி அதல பாதாளத்துக்கு சென்று உழல்வர்.

–subham—

Tags-  திருப்பாவை, அதிசயம்-2, அல்குல், ஆண்டாள் , நிதம்பம்

HUSBANDS HOLD WIFE ‘S HAND IN MALLS,WHY ? நவீன ஞான மொழிகள் -18 (Post 9174)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9174

Date uploaded in London – – 22 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

வீன ஞான மொழிகள் -18

Kattukutty

கடவுளே,

எதையும் தாங்கும் இதயம் எனக்கு வேண்டாம்,

இதயம் தாங்கும் எதையும் கொடு,

வாழ்க்கை வலி தாங்க முடியவில்லை…….

WHAT IS WINNING ATTITUDE

THREE ANTS SAW AN ELEPHANT COMING……..

ANT-1 WE WILL KILL HIM

ANT-2. WE WILL BREAK HIS LEGS

ANT-3. FORGIVE HIM, HE IS ALONE, AND WE ARE THREE!!!

உலகத்திலேயே திவாலாக்க முடியாத ஆசாமி யார் தெரியுமா்???

BEGGER

கருப்புக் கோழி வெள்ளை முட்டைதான் இடும்

கவிதை “கள்”

சாராயம் நீ சாப்பிட்டால் உன் வயதை தோராயமாக கடவுளால்

கூட கூற முடியாது.

கலக்கல் உண்டால் வி (ல)க்கல் ஆகிவிடுவாய் !!!

மில்லி உனக்கு கொள்ளி…..

நீ தினமும் பட்டை அடுத்தால் உன் குடும்பம் மொட்டையடிக்கும்!

நீ “பீர்” பருகினால் உயிர் வாழ “கீர்”வேலை செய்யாது !!!

ஒவ்வொரு நாளும் நீ அருந்தும் ஒயின்,

யமதர்ம ராஜனுக்கு “கெயின்” !!!

“ஜின்” நீ பருகினால்உன வாழ்க்கையை முடிக்கத்

தேவையில்லை “கன்”…..

உண்மைக் காதல் எனபது “பேய்” மாதிரி………

எல்லோரும் அதைப்பற்றி பேசினாலும் யாரும் அதை பார்த்ததே

இல்லை !!!

வயதாவதைக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்…….

பலருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமலே போய்விடுகிறது!!!

PSYCHOLOGIST SAY

 1. IF A PERSON LAUGHS TOO MUCH EVEN FOR STUPID THINGS, HE IS LONELY AND DEEP INSIDE.
 2. IF A PERSON SLEEPS ALONE HE IS SAD.
 3. IF A PERSON SPEAKS LESS, BUT SPEAKS FAST,HE KEEPS SECRET.
 4. IF SOMEONE SAYS, I CANT CRY, HE IS WEAK.
 5. IF A PERSON EATS IN AN ABNORMAL MANNER HE IS WEAK.
 6. IF SOMEONE CRIES FOR LITTLE THINGS, HE IS INNOCENT AND SOFT HEARTED.
 7. IF SOMEONE BECOMES ANGRY OVER SILLY OR PETTY THINGS, IT MEANS HE NEEDS LOVE.

மனிதா நினைவு கொள்

பூமியே வாடகை வீடு தான்.

எல்லோரும் ஒருநாள் வீட்டை காலி செய்துதான் ஆக வேண்டும்.

உன்னிடம் அடுத்தவரைப் பற்றி குறை கூறுபவர், உன்னைப் பற்றியும்

மற்றவரிடம் குறை கூறுவார்……..ஜாக்கிரதை !!!

XXX

IF AN APPLE A DAY KEEPS DOCTOR AWAY,

I WONDER WHAT WILL HAPPEN WHEN A DOCTORS

WIFE EAT AN APPLE A DAY??

XXX

WHEN YOU NEED AN “ADVICE” EVERYBODY IS READY

TO HELP YOU.

WHEN YOU NEED  A “HELP”, EVERYBODY GIVES YOU ONLY ADVICE.

XXX

SOME HUSBANDS HOLD WIFE ‘S HAND IN MALLS,

IF THEY LEAVE THEIR HANDS, SHE WILL GO TO SHOPPING!!!!

XXX

கோடம்பாக்கம் –

ஏராளமான படங்கள் ஷூட்டிங் செய்யப்படும் இடம்.

அப்படியே ஒன்றிரண்டு நடிகைகளையும், நடிகர்களையும்

ஷூட்டிங் செய்தால் நன்றாக இருக்கும்.

XXX

மனிதன், தான் ஆயுளோடு நீண்ட நாட்கள் இருக்க ஆசைப்படுகிறான்

ஆனால் அதே சமயம் வயோதிகத்தைக் கண்டும் பயப்படுகிறான்.

ஆக மனிதனைப் போல் ஒரு முட்டாள் உண்டா உலகினில்???

XXX

எல்லோருக்கும் தலையாட்டுகிறவன்,

ஒரு விஷயத்தைச் சொன்னால்,

அது தலையாட்டுகிற மாதிரி இருக்காது்

XXX

A MOTHER IS ALWAYS A MOTHER

SHE NEVER STOPS WORRYING ABOUT HER CHILDREN,

EVEN WHEN THEY ARE ALL GROWNUP AND HAVE CHILDREN

OF THEIR OWN !!!!

XXX

உனக்காக சிரிக்கும் உதடுகளை விட, உனக்காக கண்ணீர் சிந்தும்

கண்களை நேசி். அது உப்பாக இருந்தாலும் உண்மையாக இருக்கும்.

***

tags- நவீன,  ஞான மொழிகள்18

சின்னச் சின்ன செயல்கள் = பெரிய பெரிய பலன்கள்! (Post.9173)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9173

Date uploaded in London – –22 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சின்னச் சின்ன செயல்கள் = பெரிய பெரிய பலன்கள்!

ச.நாகராஜன்

ஜென் புத்தமதப் பிரிவில் ஏராளமான குட்டிக் குட்டி உபதேசங்கள் உண்டு. அவை அன்றாட வாழ்வில் எளிதில் கடைப்பிடிக்கக் கூடியவை; ஆனால் ஆழ்ந்த அர்த்தம் பொதிந்தவை. பார்க்க எளிதாக சுலபமாக இருக்கும் அந்த அன்றாடப் பழக்க வழக்கங்கள் மிக பிரம்மாண்டமான பலனைத் தரும்!

அசோகன் மாமன்னனாக எப்படி ஆனான்?

மாமன்னன் அசோகன் முந்தைய ஜென்மத்தில் ஒரு குழந்தையாக இருந்த போது அவர் புத்தபிரானைச் சந்தித்தார். புத்தருக்குக் கொடுக்க குழந்தையிடம் என்ன இருக்கும்? ஆனால் அந்தக் குழந்தை ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து புத்தபிரானிடம் பயபக்தியுடன் கொடுத்தது. அதை புத்தர் அன்புடன் வாங்கிக் கொண்டார்.

அந்தச் சிறிய செயலின் பலன் அந்தக் குழந்தை மாமன்னன் அசோகனாக உருவெடுத்தது. பெரும் செயல்களைச் செய்தது!

இது தான் ஒரு சிறிய நல்ல செயலின் பலன்!

xxx

பென்னியைச் சேகரித்தவர் கெடிலாக் கார் வாங்கிய சம்பவம்!

ஜென் பழக்க வழக்கங்களைப் பற்றி விளக்கும் ஜென் மாஸ்டர் டைனின் கடகிரி

(Dainin Katagiri) நம்மிடம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் மதிப்பு மிக்கதே என்கிறார். “நமது வாழ்க்கையில் நமக்குக் கிடைக்கும் படிப்பினைகள் மதிப்பு வாய்ந்தவை. நமக்குக் கிடைக்கும் அர்த்தமுள்ள ஞான மொழிகள் மதிப்பு மிக்கவை. ஒரே ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சிறு சொற்றொடராக அது இருக்கலாம். ஒரு சின்ன பைசா கூட மதிப்பு மிக்கது தான்” என்று கூறும் அவர் தான் கண்ட ஒருவரைப் பற்றி விவரிக்கிறார் இப்படி:

“எனக்குத் தெரிந்த ஒருவர் பென்னி (Penny Coins) யைச் சேர்ப்பதைப் பழக்கமாகக் கொண்டவர். இப்படி பென்னிகளாகச் சேர்த்து வந்தவர் பல மூட்டைகளில் பென்னி நாணயங்களைச் சேகரித்தார்.  அந்த பென்னிகளைக் கொண்டு அவர் ஒரு கெடிலாக் காரையே வாங்கி விட்டார்.  ஆகவே பென்னி கூட மதிப்பு வாய்ந்தது தான் என்பது தெரிகிறது”

ஒரு புல் கூட மதிப்பு மிக்கது தான். புல் இல்லாமல் உரமான மண் உருவாகாது.

நமது வாழ்க்கைக்கு நாம் உண்மையானவராக இருந்தால் அது மிக்க மதிப்பு மிக்கதாக மாறி விடும். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்ற உன்னதமான எண்ணமும் நமக்கு உருவாகும்.

xxxxx

மன்னர் மந்திரிக்குத் தந்த தாடி!

டாங் (Tang Dynasty) வமிசத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்தார். அவரது முக்கியமான மந்திரி ஒருவர் ஒருமுறை நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டார். ராஜ வைத்தியர் அவரைப் பரிசோதித்தார். நல்ல ஒரு தாடியை வறுத்து அவரிடம் கொடுத்தால் அந்த வியாதியிலிருந்து அவர் விடுபடுவார் என்றார் வைத்தியர்.

மன்னர் ஆசை ஆசையாக பெரிய தாடியை வளர்த்து வந்தார். அவர் உடனே தன் தாடியை மழித்து அதை வறுத்து மந்திரியிடம் தந்தார். என்ன ஆச்சரியம், மந்திரியின் கொடிய வியாதி நீங்கியது; அவர் குணமடைந்தார்.

மந்திரி தாடியைப் பற்றி, தாடி தானே என்று எண்ணவில்லை. அந்த தாடிக்குப் பின்னே அதை மழித்துத் தரும் மன்னரின் பேரன்பை நினைத்து உருகினார்.

தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மன்னருக்குச் செருப்பாக உழைக்கத் தயார் என்று எண்ணிய அவர், அப்படியே வாழ்ந்து காட்டினார்.

ஒரு சிறிய தாடி, ஒருவரின் வாழ்நாள் உழைப்பைப் பெற்றது!

xxxx

ஒபாகுவின் தாழ்ந்த வணக்கம்!

ஒபாகு (Zen Master Obaku) என்பவர் சிறந்த ஜென் மாஸ்டர். அவர் புத்தபிரானைப் பார்த்தவுடன் தலை தாழ்த்திக் குனிந்து வணங்கினார். புத்தர், தர்மம், சங்கம் எதையும் அவர் பதிலாக புத்தரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை. இடுப்பளவு குனிந்து ஒரு வணக்கம்! அந்தச் சின்ன செயலிலேயே அவர் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். அந்த குனிந்து வணங்கிய சிறிய செயல் என்ன ஆனது? இன்று வரை அனைவராலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் போது செய்யும் வணக்க முறையாகி விட்டது.

சிறிய செயல்; பெரிய பழக்கத்தை உருவாக்கி விட்ட பெரிய பலன்!

இப்படிச் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்!

xxx

வாழ்க்கையை வாழக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் அன்றாடம் சிறிய சிறிய நல்ல செயல்களை விதைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் – பயனை எதிர்பாராது!

ஆத்ம திருப்தியுடன் செய்யப்படும் அவை அதற்கு ஈடான சிறிய பலனைத் தராது; நேர்விகித பலனாக சரிக்குச் சரியான அளவாக இல்லாமல் அளவுக்கு மீறிய பிரம்மாண்டமான பலனை அது தரும்!

இது ஜென் பிரிவின் முக்கியமான ஒரு போதனை!

***

 tags- ஜென்,  சின்ன செயல், பெரிய பலன், 

TAMIL AND ENGLISH WORDS 2700 YEARS AGO- PART 28 (Post No.9172)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9172

Date uploaded in London – –21 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

DON’T FORGET TO READ 43 PARTS – “TAMIL WORDS IN ENGLISH” THAT ENDED ON SIXTH DECEMBER 2020; THIS SERIES STARTED ON NINTH DECEMBER 2020.

ALL THE NUMBERS BELOW ARE SUTRA NUMBERS FROM 2700 YEAR OLD ‘ASHTADHYAYI’ OF PANINI, WORLD’S FIRST GRAMMAR BOOK .

XXX

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ், ஆங்கில சொற்கள் – பகுதி -28

3-2-155

Lundaka –Thief

Loot may be related to it.

Xxx

3-2-157

Vam. Vomit

Vam Vaanthi in Tamil

வாந்தி, பிரசவி,பிரசவம்

Prasu to be born

Prasavi

Prasava was used till recently in all hospitals

Xxx

3-2-158

Dayalu sympathetic, pity

தயா , தயை

நித்திரை

சிரத்தை

Nidra- Sleep

Sraddha Faith

Xxx

3-2-161

Bhasuram jyoti= Bright light

Bhasura Phosphorus

In all languages, phosphosis bright

பாஸ்வர- பிரகாசமான , பாஸ்வரம்

Maturah pasu –fatty animal

Meththai– Mattress

மெத்தை, மெத்த /கொழுத்த

M = f or p

Marty = fatty

Xxx

3-2-162

Vitura pantitah- knowledgeable scholar

Pandita is in Oxford dictionary Pundit

விதுர பண்டித

Bituram kaashtam – breakable wood

Bit -bit cot

Citurah rajju cuttable rope

Citu -Cut

Xxx

3-2-163

Sruthvari- running river

Stream, streaming

Xxx

3-2-167

Smeram mukham- smiling face

Xxx

3-2-168

Bikshu beggarபிச்சை

Xxxx

3-2-169

Ish- ichcha

Ish –wish

இஷ்டம், இச்சை

Xxx

3-2-170

Sveta sweat

S/ weat = viyarvai in tamil

வியர்வை

Xxx

3-2-172

Thrush- Feel thirsty

Thrush  தாகம் Thaakam in tamil

Swap Somna sleep

Xxx

3-2-174

Biru Scared

B,/Biru Fear பயம்

Xxx

3-2-175

ஈஸ்வர – ஆள்பவன்

Eswara one who rules

Eswara is god in all indian languages

Bhaaswara – bright , phosphorus

பாஸ்வர- பிரகாசமான

Xxx

3-2-176

Yaayaavara- often going in rounds, circles

Yoyo

யாயாவரா – யோ யோ விளையாட்டு

Xxx

3-2-177

Dura- Torture

துர – துன்புறுத்து, ‘டார்சர்’

Xxx

3-2-178

Jagat World

ஜகத் ; கிரேக்க மொழியில்  ‘கையா’

Jagat – geo, Gaia

Xxx

3-2-180

chit , bit cut, break

சித், பித் – சின்னா,பின்ன

Sri Lakshmi

ஸ்ரீ = திரு= ‘சர்’ பட்டம்

S=t

Sri= Thiru

Prabhu = Lord

Xxxx

3-2-181

Dhaatri- foster mother

Dhaatri =thaathi

Dhaa = feed

தாத்ரி – தாதி, செவிலித் தாய்

Xxx

3-2-182

Yuj Yoke, unite

யுஜ்= யோக யூனை ட்

Vastram Vest வஸ்திரம் =

Xxx

3-2-183

Hala = Kalappai

ஹல – கலப்பை

Xxx

3-2-184

Charitra- History

சரித்திரம்

Sariththiram

–SUBHAM—

TAGS- TAMIL IN PANINI-28

பாஸ்வரம் -உடலுக்கும் தேவை……பகுதி 2 (Post No.9171)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9171

Date uploaded in London – –21 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

FIRST PART POSTED YESTERDAY

பாஸ்வரம் என்னும் மூலகத்தின்(ELEMENT)  பயன்பாட்டை மேலும் காண்போம்.

கட்டுரையில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆங்கிலச் சொற்கள்…

PHOSPHORUS

BIS  PHOSPHONATES FOR TREATING BONE CANCERS, OSTEOPOROSIS;

ENERGY MOLECULE – ATP- ADENOSINE TRI PHOSPATE;

MESSENGER MOLECULE – GMP- GUANOSINE MONOPHOSPHATE;

SODIUM, CALCIUM, POTASSIUM SALTS OF PHOSPHORIC ACID – USED AS FOOD ADDITIVES;

METAL PHOSPHIDES – INDIUM, GALLIUM PHOSPHIDES FOR LIGHT EMITTING DIODES;

DI SODIUM PHOSPATE FOR GLASS, CERAMIC, LEATHER INDUSTRIES;

ZINC PHOSPHIDES FOR RAT POISON;

MAGNESIUM PHOSPHIDES FOR WARNING FLARES IN MID SEA;

SODIUM TRI POLYPHOSPHATES FOR DETERGENTS AND DISHWASER POWDERS/ TABLETS;

PHOSPHORUS TRI CHLORIDE, PHOSPHORIC ACID- FOR INSECTICIDES, WEED KILLERS, FLAME RETARDANTS;

PHOSPHORIC ACID FOR FERTILIZERS;

PHOSPHORUS SULFIDES FOR OIL ADDITIVES, ‘STRIKE ANYWHERE’ MATCHES

RED PHOSPHORUS FOR SAFETY MATCHES;

GAS PHOSPHINE FOR FLAME PROOFING AGENTS, BIOCIDES;

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATES FOR TOOTH PASTE;

BLUE GREEN ALGAE-  CYANO BACTERIA;

ZOO PLANKTONS

PHOSPHORUS CYCLE

மருத்துவத்தில் ………………………….

பாஸ்வரம் விஷ சத்துடையது. தீப்பெட்டி, பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்வோருக்கு, 19-ம் நூற்றாண்டில் பாஸ்வர தாடை(Phossy jaws) நோய் ஏற்பட்டது . முகத்தில் பெரிய வீக்கம் ஏற்பட்டு முகமே கோணலாகிவிடும். பின்னர் இதைத்தடுக்க பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. இப்படி இருந்தபோதும் அக்கால மருத்துவ நூல்களில் பாஸ்பரஸ்  மருந்துகள் என்று ஒரு அத்தியாயம் இருந்தது. இப்பொழுது பழைய மருந்துகள் கைவிடப்பட்டன .

தற்காலத்தில் BIS  PHOSPHONATES பிஸ்- பாஸ்போனெட்ஸ் என்னும் ரசாயன உப்பு கலந்த மருந்துகள் எலும்பு புற்றுநோய்ச் சிகிச்சையிலும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சிகிச்சையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பாஸ்பேட் என்னும் பாஸ்வர உப்பு தேவை. எலும்புகளில் கால்சியம் பாஸ்பேட் உளது. டி.என் .ஏ.யில் சிறிதளவு இது உளது. செல்களுக்கு இடையில் உள்ள திரவத்தில் இது இருப்பதால் உடலில் கால்சியம் பரவுகிறது. சக்தியூட்டும் ஏ. டி. பி. மற்றும் தூது போகும் ஜி .எம். பி ஆகியவற்றில் ஆர்கானோ  பாஸ்பேட்ஸ் உப்பு இருக்கின்றது. ENERGY MOLECULE – ATP- ADENOSINE TRI PHOSPATE;

MESSENGER MOLECULE – GMP- GUANOSINE MONOPHOSPHATE;

நமது உடல் குளுக்கோஸ் என்னும் சர்க்கரைச் சத்தை உடைத்து ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் ஒரு கிலோகிராம் ATP  உற்பத்தி செய்கிறது. அது மீண்டும் பல பொருட்களாக மாறி மறுபடியும் பயன்படுகிறது. இதனால்தான் நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது.

நமது உடலில் எலும்புகள்தான் பாஸ்வர வங்கி (Source of Phosphorus) ஆகும். நாம் நினைக்கிறோம் – எலும்புகள் அப்படியே உரு மாறாமல் இருக்கும் என்று. அது தவறு. சதாசர்வ காலமும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்குப் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. அதாவது கொஞ்சம கரையும். பின்னர் அதன் மீது மேலும் எலும்பு படியும்.

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் 800 மில்லிகிராம் பாஸ்வரம் தேவை .  ஆயினும் நாம் தினமும் சாப்பிடும் பொருட்களிலிருந்து 1000 முதல் 2000 மில்லிகிராம் கிடைப்பதால் யாரும் இது பற்றிக் கவலைப்படத்தேவை இல்லை. இறைச்சி , பால், பாலடைக் கட்டி உணவு எண்ணெய் மூலம் கிடைத்துவிடும். சில குழந்தைகளுக்கு எலும்பு வளர்ச்சி இல்லாவிட்டால் டாக்டர்கள் பாஸ்பேட்டுகளை சாப்பிடச் சொல்லுவர். மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் எந்த மருந்தையும் சாப்பிடுவது கூடாது .

xxxx

பாஸ்வர குண்டு மழை

இரண்டாம் உலகப் போரில் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் முதலிய நேச நாடுகள் ஜெர்மனியின் மீது பாஸ்வர குண்டுகளை வீசி பல்லாயிரம் பொதுமக்களை எரித்துக் கொன்று குவித்தன. ஹாம்பர்க் என்னும்  ஜெர்மானிய  நகர் மீது வீசிய எரி குண்டுகளால் ஒரே நாளில் 25,000 பேர்  எரிந்து கருகினர். எப்போது பார்த்தாலும் ஹிட்லர் செய்த அட்டூழியம் பற்றி மட்டும் பேசுவதால் எதிர்தரப்பு செய்த அக்கிரமங்கள் வெளியாவதில்லை ஒரே நேரத்தில் 25,000  எரி குண்டுகள் போடப்பட்டன. மொ த்தத்தில் ஜெ ர்மா னிய நக ரங்கள் மீது 2000 டன்  பாஸ்வர குண்டுகள் வீசப்பட்டன.

Xxxx

பொருளாதாரத்தில்…………………………..

பாஸ்பேட் அடங்கிய பாறைத்தூளை கந்தக அமிலத்தில் கலந்தால் பாஸ்பாரிக் அமிலம் கிடைக்கும். அல்லது மின்சார உலையில் கரியுடன் எரித்தால் பாஸ்வரம் கிடைக்கும். பெரும்பாலும் விவசாய உரம் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் என்பதை பூச்சி கொல்லி , களை கொல்லி திரவத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

சோடியம் ட்ரைபாலி பாஸ்பேட் என்னும் உப்பை வாஷிங் பவுடரில் — சலவைத் தூள் — கலந்தது நல்ல பயன்தந்தது. இதனால் மில்லியன் டன் கணக்கில் இது உற்பத்தியானது.

தீக்குச்சசி , எஞ்சின் பாதுகாப்பு திரவம் ஆகியவற்றிலும் பாஸ்பைட் உப்பு பயன்படுகிறது.

துத்த நாக பாஸ்பைடு  , எலிமருந்திலும், மக்னீஷியம் பாஸ்பைடு கடலில் எச்சரிக்கை தீ உண்டாக்குவதிலும், டை சோடியம் பாஸ்பேட் கண்ணாடி, பீங்ககான் , தோல் தொழிற்சாலைகளிலும், கால்சியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் பற்பசையிலும் பயன்படுகின்றன.

ஒளி உமிழும் டையோடுகளில் காலியம் , இண்டியம் உலோக பாஸ்பைடுகள் இருக்கும்.

டிஷ் வாஷர் எனப்படும் பாத்திரம் கழுவும் எந்திரத்துக்கான மாத்திரைகளிலும் பாஸ்வர உப்புகள் உள்ளன

xxx

புறச் சூழல் பாதிப்பும் பாஸ்வரமும்

பாஸ்வர சுழற்சி (Phosphorus Cycle) என்னும் வினோதம் நம்மை அறியாமலே நடந்து வருகிறது. ஏற்கனேவே எட்டு கோடி டன் பாஸ்வரம்  கடலில் உளது. இத்தோடு ஆண்டுக்கு 20,000 டன் பாஸ்பேட் உப்புகளை மனிதர்கள் கலக்கிறார்கள். இதனால் பாசிகள் வளர்ந்து கடலை அசுத்தமாக்குகிறது என்று பலரும் கூச்சல் போட்டார்கள் .ஆயினும் சாக்கடை நீரிலிருந்து பாஸ்பேட்டுகளை பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம் வந்துவிட்டது. அது மட்டுமல்ல கடலில் ஒரு வினோத சுழற்சி நடைபெறுகிறது. கடலில் சூரிய ஒளி சில மீட்டர்கள் வரைதான் ஊடுருவும். அதற்கு கீழே கும்மிருட்டுதான் . கடலுக்கடியில் பாஸ்பேட் உப்புகள் படிந்து ஒரு கடல் பாலை  வனத்தை (Marine Desert) உருவாக்குகிறது. இதனால் பாஸ்பேட் காரணமாக வளரும் பாக்டிரியா, பாசி வகைகள் ஆழமான கடலை பாதிப்பதில்லை . ஆயினும் கடலின் அடி மட்டத்திலிருந்து வரும் வெப்ப நீரூற்றுகளும் கடல் நீரோட்டங்களும் பாஸ்பேட் உப்புக்களை மேலுக்கு கொண்டுவருவதால் பிளாங்க்ட்டான் (zoo planktons) என்னும் நுண்ணுயிர்கள் பெருகுகின்றன. உலகிலேயே மிகப்பிரிய மிருகங்களான திமிங்கிலத்துக்குக் கூட இவைதான் உணவு. ஆக மனிதர்கள் முதலில் கூச்சல் போட்டது போல பாஸ்பேட்டுகள் கடலை அசுத்தமாக்கவில்லை. அதற்கு நேர் மாறாக சிற்றுயிர்கள், வாழ உதவுகின்றன. அவை பேருயிர்கள் வாழ வகை செய்கின்றன.

எதிர்காலத்தில் நமக்குத் தேவையான பாஸ்பேட் முழுவதையும் டிஷ் வாஷிங், மற்றும் வாஷிங் திரவம் (Dishwashers and washing machines)  பயன்படுத்தும் கழிவு நீரிலிருந்து எடுத்தாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை .

–subham—

tag–பாஸ்வரம்-2

ராசிக்குரிய ராகங்களும், நவக்ரஹ கீர்த்தனை ராகங்களும்! (Post No.9170)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9170

Date uploaded in London – –21 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ராகங்கள் தொடரில் சில புதிய ராகங்கள்!

ராசிக்குரிய ராகங்களும், நவக்ரஹ கீர்த்தனை ராகங்களும்!

ச.நாகராஜன்

12 ராசிக்குரிய ராகங்கள்!

 1. மேஷம் – ஷண்முகப்ரியா
 2. ரிஷபம் – ஸ்ரீராகம்
 3. மிதுனம் – மாளவம்
 4. கடகம் – ஹிந்தோளம்
 5. சிம்மம் – வசந்தா
 6. கன்னி – பூபாளம்
 7. துலாம் – நாதநாமக்ரியா
 8. விருச்சிகம் – கரகரப்ரியா
 9. தனுசு – சாரங்கா
 10. மகரம் – பைரவி
 11. கும்பம் – சங்கராபரணம்
 12. மீனம் – பங்காளா

*

கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் பாட வேண்டிய ராகங்கள்

நிச்சயதார்த்தம் – கானடா, அடாணா, பியாக்கடை

மாப்பிள்ளை அழைப்பு – கல்யாணி, சங்கராபரணம்

ஜானவாசம் – தோடி, காம்போதி, கரகரப்ரியா

ஊஞ்சல் – ஆனந்தபைரவி

சடங்குகள் – கேதாரம், பூபாளம், லஹரி

முகூர்த்த நேரம் முன்பு – நாட்டைகுறிச்சி

முகூர்த்த நேரம் – தன்யாசி, நாராயணி

தாலி கட்டியவுடன் – ஆனந்த பைரவி

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பாடல் – சைந்தவி

*

ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் நவக்ரஹ கீர்த்தனைகளை இயற்றியுள்ளார்.

அதில் வரும் ராகங்கள் வருமாறு:-

சூர்யமூர்தே நமோஸ்துதே – சூரியன் -சௌராஷ்டிரம்

சந்த்ரம் பஜ மானஸ – சந்திரன் -அசாவேரி

அங்காரக மாஸ்ர யாம் யஹம் – செவ்வாய் – ஸுரடி

புதம் ஆஸ்ரயாமி ஸததம் – புதன் –  நாடகுரஞ்சி

ப்ரஹஸ்பதே தாராபதே – குரு – அடாணா

ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தம் சிந்தயாமி – சுக்ரன் – பரஸ்

திவாகரதனுஜம் சனைஸ்சரம் – சனி – யதுகுலகாம்போஜி

ஸ்மராம்யஹம் சதா ராஹும் – ராகு – ரமா மனோஹரி

மஹாசுரம் கேதுமஹம் – கேது – ஷண்முகப்ரியா (சாமரம் என்ற பெயரும் உண்டு)

*

ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் அவர்கள் இயற்றியுள்ள 11 கமலாம்பிகா நவாவர்ண கீர்த்தனைகளும் அவற்றின் ராகங்களும் வருமாறு:

 1. கமலாம்பிகே – தோடி
 2. கமலாம்பா சம்ரக்ஷது – ஆனந்தபைரவி
 3. கமலாம்பாம் பஜரே – கல்யாணி
 4. ஸ்ரீ கமலாம்பிகயம் – சங்கராபரணம்
 5. கமலாம்பிகாயை – காம்போஜி
 6. ஸ்ரீ கமலாம்பா பரம் – பைரவி
 7. கமலாம்பிகயாஸ்தவ – புன்னாகவராளி
 8. ஸ்ரீ கமலாம்பிகயம் – ஸஹானா
 9. ஸ்ரீ கமலாம்பிகே – கண்ட ராகம்
 10. ஸ்ரீ கமலாம்பா ஜயதி – ஆஹிரி
 11. ஸ்ரீ கமலாம்பிகே – ஸ்ரீ

***tags– ராசி, ராகம், நவக்ரஹ கீர்த்தனை, 

INDEX 45 FOR LONDON SWAMINATHAN’S AUGUST 2016 ENGLISH & TAMIL ARTICLES (Post. 9169)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9169

Date uploaded in London – –20 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

HOW TO GET ACCESS FOR THESE POSTS?

JUST COPY THE TITLE YOU WANT TO READ AND PASTE IT IN GOOGLE SEARCH AND ADD “FROM tamilandvedas.com or from swamiindology.blogspot.com”

IF YOU HAVE ANY PROBLEM, PLEASE CONTACT US. OUR E MAIL IS IN ALL THE 9100 PLUS POSTS.

INDEX 45- AUGUST 2016

List of Tamil Posts

வேதநாயகம் பிள்ளையின் விநோதக் கடிதம் (post No.3106);31 ஆகஸ்ட் 2016

இந்துக்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு சட்ட புத்தகங்கள்?

நாகரீக வளர்ச்சியா? பின்னடைவா? (Post No.3103);30/8

பஞ்சபூத தலங்களை நினைவில் வைக்க ஒரு பாடல் (Post No.3105);30/8

ஆசை பற்றி 30 பழமொழிகள்; செப்டம்பர் 2016 காலண்டர் (Post No.3101);29/8

கல்வி பற்றி இந்துக்களின் அபூர்வ கண்டுபிடிப்பு (Post No.3098)

விடுமுறையைக் கண்டுபிடித்தது யார்? (Post No.3096);27/8

மறைந்து போன வேதங்கள்! (Post No.3093);26/8

புத்தி கூர்மை: பலே! பலே! ரபலே!!! (Post No.3090);25/8

தொல்காப்பியத்தில் கார்த்திகைத் திருவிழா (Post No.3089);24/8

தமிழ் மன்னர்கள் செய்த யாகங்கள்! (Post No.3085);23/8

சோழ மன்னன் செய்த ராஜசூய யக்ஞம் (Post No.3083)22/8

கருவுயிர்த்தாள் குறத்தி; காயம் தின்றான் குறவன் (Post No.3082)22/8

நான் பெருந்தமிழன்: பூதத்தாழ்வார் பெருமிதம்!! (Post No.3080)21/8

தாய்தன்னை அறியாத கன்று இல்லை! கம்பன் உவமை நயம்!! (Post No 3079);21/8

மனைவி ஒரு மருந்து- மஹாபாரதப் பொன்மொழி (Post No.3077);20/8

அஷ்ட லெட்சுமி கதை: ஒன்று வாங்கினால் ஏழு இலவசம்! (Post No.3075);20/8

எதிரியைக் கொல்லும் தமிழ் மொழி!(Post No.3074);19/8

தீர்த்த யாத்திரை அவசியமா? (Post No.3072);19/8

உப்பு விற்கும் பெண் பாடிய கவிதை! (Post No.3070);18/8

திருவள்ளுவர் ஐயரா? ஐயங்காரா? (Post No.3068);17/8

அரக்கர்கள் யார்? கம்பன் தரும் உண்மைத் தகவல்! (Post No.3066);16/8

கம்பனின் அதிசய உவமை! புறச்சூழல் உண்மை!!(Post No.3065);15/8

ஆழ்வார் தரும் அதிசயத் தகவல் : 7 மலை, 7 கடல், 7 முகில்! (Post No.3064);15/8

துணை இலாதவரும், புணை இலாதவரும்– கம்ப ராமாயணச் சுவை (Post No. 3061);14/8

5 சம்ஸ்கிருத உணவும், 6 தமிழ் உணவும்! (Post No.3058);13/8

ஷெரிடன் கொடுத்த சூடான பதில் (Post No. 3057);13/8

வால்டேர், வெப்ஸ்டர் தப்பித்த விதம்! சூடான பதில்கள் (Post No.3054);12/8

மோடி ‘டீ’ விற்றார்; லிங்கன் விஸ்கி விற்றார்!!- சூடான பதில்கள் (Post No.3051)11/8

மனு ஸ்மிருதியில் மூன்று மர்மங்கள் – பகுதி 3 (Post No.3048)

வானத்தில்அதிசய கருந்துளைகள்! கீதை, மனு தரும் தகவல்!! (Post No.3046);9/8

உங்களுக்கு 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 தெரியுமா? (Post No.3044);8/8

மனு ஸ்மிருதியில் அதிசயச் செய்திகள்!-Part 1 (Post No.3042)7/8

கறுப்புப் பணம், வெள்ளைப் பணம், கறைபடிந்த பணம்! (Post No.3040)6/8

புதிய ஐடியாக்கள் -New Ideas from STRATFORD UPON AVON (Post No.3037)5/8

கம்ப ராமாயணத்தில் ‘காஸ்மாலஜி’ (Post No.3033)4/8

முப்பது கோடி உலகங்கள்: கம்பன் தரும் அதிசயத் தகவல்! (Post No.3031)3/8

திருடர்கள் இரண்டு வகை! ஜோதிடர்கள் மீது மனு தாக்குதல்! (Post No.3036)5/8

அகநானூறு ஆமை ரகசியம் அம்பலம்! (Post No.3028)2/8

சூர் அறுத்தவனும் ஊர் அறுத்தவனும்! ராமாயண இன்பம் (Post No.3026);1 ஆகஸ்ட் 2016

S NAGARAJAN’SS TAMIL  POSTS; ALREADY INDEXED-3087, 3062,3059, 3039, 3034, 3030, 3025

XXXXXXXXXXXXX

ENGLISH POSTS

Where is the need for a shield if you have patience? (Post No.3108);31 August  2016

Poverty Anecdotes (Post No. 3104);30/8

How many Law Books Hindus have? Why? (Post No.3102);29/8

Teacher teaches you only 25%- Hindu concept of Education (Post No. 3099);28/8

How much is Queen’s Letter worth? Shrewdness Anecdotes – Part 4 (Post No. 3097);27/8

Who Invented Holidays? 8 Days a Month? (Post No.3095)27/8

Disappearing Hindu Vedas (Post No.3095);26/8

Never run after your Hat! Shrewdness Anecdotes – Part 3 (Post No.3094);26/8

Four More Shrewdness Anecdotes (Post No.3092)25/8

Strange Caste Customs in Cochin and Travancore (Post No. 3091);25/8

Rabelais and Shrewdness Anecdotes (Post No.3088);24/8

List of Tamil Kings who performed Yagas and Yajnas -Post No. 308623/8

Tamil King’s Rajasuya Yagna! (Post No.3084);23/8

Part 6 – Comparative Proverbs about Different Castes (Post No.3081)22/8

Interesting Quote about WIFE in the Indian Epic (Post No.3078);21/8

Part-5: Anti- Weaver,Tanner, Scavenger Proverbs (Post No.3076);20/8

Is Pilgrimage Necessary? (Post No.3073);19/8

Proverbs on Oil Sellers, Tailors, Washer men and Fishermen (Post No.3071);18/8

HINDU GODS IN TAMIL BIBLE! (Post No.3069);17/8

Demolishing Dravidian Demon Theories! (Post No.3067);16/8

Anti-Barber, Goldsmith, Potter, Blacksmith, Carpenter Proverbs (Post No.3063);15/8

Tamil Taste and Sanskrit Taste! (Post No.3060);14/8

Sheridan, Disraeli, Crucifixion: Quick Thinking Anecdotes! (Post No. 3056);13/8

Proverbs against Kayasth and the Jats(Post No.3055);13/8

Voltaire and Webster: Quick Thinking Anecdotes (Post No.3053)#

Abraham Lincoln and Mark Twain–More Quick Thinking Anecdotes (Post No.3050);10/8

Quick thinking Anecdotes (Post No.3049);10/8

 Black Antelope in Manu: Strange Facts- Part 3 (Post No.3047)

Proverbs against Brahmins and Baniyas- Part 1 (Post No.3052)

Black Hole in Manu!! Wonderful and Strange Facts in Manu Smrti – Part -2 (Post No.3045);8/8

‘Save the Trees’ and ‘Save the Forests’ in Manu Smrti!(Post No.3043);7/8

Wonderful and Strange Facts in Manu Smrti (Post No.3041)6/8

Black Money and White Money in Sanskrit Literature! (Post No.3038)5/8

Two Types of Thieves (Post No.3035)4/8

Village Well is Ladies Club in India! (Post No. 3032)3/8

What is Agni Cayana? 10,800 Bricks in Five Layers!! (Post No.3029)2/8

Space Shuttle in Hindu Literature! (Post No.3027)1 AUGUST 2016

—-SUBHAM—-

tags-  Index 45, Swaminathan,August 2016

பாஸ்வரம் – உடலுக்கும் தேவை, உரத்துக்கும் தேவை- 1 (Post.9168)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9168

Date uploaded in London – –20 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

இதுவரை 29 மூலகம் பற்றி அறிந்தோம் . இன்று முப்பதாவதாக பாஸ்வரம் பற்றிய சுவையான விஷயங்களைக் காண்போம்.

பாஸ்வரம் (PHOSPHORUS)என்ற சம்ஸ்கிருதச்  சொல் கிரேக்கம், லத்தின் முதல் ஆங்கிலம் வரை எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிறது ‘முதா கரத்த மோதகம்’ என்ற கணேச பஞ்சரத்ன ஸ்லோகம் முதல் பல சூரிய துதிகளில் ‘பாஸ்வரம்’ வருகிறது. வெளிச்சம், சூரியன், ஒளி என்ற பொருள் கொண்ட சொல். இதே பொருள்தான் பாஸ்வரம் என்ற மூலகத்தின் பொருள். காற்றில் சிறிது நேரம் வைத்தால் தீப்பிடித்துவிடும். இது மஞ்சள்/வெள்ளை பாஸ்வரம் . இதைத் தீப்பிடிக்காமல் வைக்க சிவப்பு பாஸ்வரமாக்கி தீப்பெட்டி, தீக்குச்சி, மத்தாப்பு, பட்டாசு முதலியவற்றில் பயன்படுத்துவர் .

இரண்டாவது சுவையான விஷயம்

இதை சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் பயன்படுத்தியதாகும் . அந்தக் காலத்தில் இந்தியர்கள் தயாரித்த துணிகளையே , பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சுதந்திர வீரர்கள் வேண்டு கோள் விடுத்தநர். அ தைக் கேளாமல் சிலர் வெளிநாட்டுத் துணிகளை விற்றனர். அத்தகைய பிரிட்டிஷ் ஆதரவு துணிக்கடைகளில்  துணிகளை எரிக்க விடுதலை வீரர்கள் அந்த துணிக்கடைகளில் பாஸ்வரத்தை வைத்து விடுவாராம். அன்றிரவு கடைகள் தீப்பற்றி எரியும் என்பதைச் சொல்லத்  தேவையில்லை.

இன்னொரு சுவையான மொழியியல் விஷயம் ‘வ’ என்பது ‘ப’ ஆக மாறும். நாம் ‘வங்கம்’ என்றால் வங்காளிகள் ‘பெங்கால்’ என்பர். அவர்கள் பிரணா’ப்’ குமார் முகர்ஜி என்றால் நாம் அழகாக பிரண’வ’ குமார என்போம்.இதேபோல ஆங்கிலத்தில் பாஸ்’ப’ரஸ் என்பர். நாம் அதை பாஸ்’வ’ரம் என்போம் ‘பரஸ்’ – ‘வரம்’ ஆகும். இதை மாபெரும் சம்ஸ்கிருத அறிஞனான வள்ளுவனும் பயன்படுத்தினான். ‘பாபி’ என்ற சம்ஸ்கிருத சொல்லை அவன் ‘பாவி’ என்று குறளில் மாற்றுகிறான்.

பாஸ்வரம் உடலுக்கும் தேவை; நிலத்துக்கும் தேவை.நமது உடலுக்கு ஏன் தேவை ?

எலும்பும் பல்லும் வளரத் தேவை . மற்றும் பல பணிகளை செய்யும் உடல் என்சைம்,  டி என் ஏ DNA ஆகியவற்றுக்கும் தேவை .

நிலத்துக்கு ஏன் தேவை?

தாவரங்கள் வளருவதற்கு பொட்டாசியம் நைட்ரஜன் , பாஸ்வரம்  அவசியம். பாஸ்வரம்  அதிகம் இல்லாத நிலங்களில் தாவரங்கள் போதுமான வளர்ச்ச்சியில்லாமல் சிறுத்துப் போகும். விதைகளும் பலம் குன்றிப் போகும் . அறுவடையும் குறையும். இதற்காக பாஸ்பேட் உரங்கள் அவசியம் . இயற்கையான பாஸ்பேட் உரம் உண்டாக்க தேவையற்ற மக்கிப்போன தாவரப் பொருட்களுடன் பாஸ்பேட் தூ ளைச்  சேர்த்தும் இதைத் தயாரிப்பார்கள்.

xxxx

ஒரு எச்சரிக்கை 

எந்த மருத்துவக் கட்டுரையைப் படித்தாலும் அதிலுள்ள மருத்துவ விஷயங்களை டாக்டர்களைக் க லந்தாலோசிக்காமல் எடுக்கக் கூடாது. இதை என் எழுதுகிறேன் என்றால் நிலத்துக்குப் போடும் பாஸ்பேட் வேறு. உடலுக்குத்   தேவைப்படுவோருக்காக விற்கும் பாஸ்பேட் மாத்திரைகள் வேறு .

குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு போதுமான அளவு உடலில் பாஸ்வரச் சத்து இல்லையென்றால் டாக்டர் சொல்லுவார். அவர் சொல்லிய அளவுப்படி தாய் எடுக்கலாம் .

இனி ரசாயன விஷயங்களைச் சொல்கிறேன்

இது உலோகமல்ல (non-metal) . இது ஒரு உப்பு. இது மஞ்சள்/வெள்ளை  , சிவப்பு, கருப்பு என்று மூன்று வகைப்படும். வெள்ளை என்பதை சாதாரணமாக காற்றில் வைத்தாலேயே மஞ்சள் நிறமாகி எரியத் துவங்கிவிடும் ஆகையால் அதை நீருக்குள் வைத்திருப்பர்

ரசாயன குறியீடு P

அணு எண் 15

உருகு நிலை – 44 டிகிரி சி / வெள்ளை பாஸ்வரம்

கொதிநிலை – 280 டிகிரி சி / வெள்ளை பாஸ்வரம்

வெள்ளை பாஸ்வரம் அதிக விஷம் உடைய மூலகம் .

வெள்ளை பாஸ்வரத்தை பலநாட்களுக்கு மூடிய கலத்தில் வைத்து சூடாக்கி சிவப்பு பாஸ்வரத்தை உண்டாக்குவர் . அதிக அழுத்தம் கொடுத்தால் கிடைப்பது கருப்பு பாஸ்வரம். மின்சாரத்தைக் கடத்தும் சக்தி கொண்டது.

 பாஸ்வரம் – 31 என்ற கதிரியக்கம் இல்லாத  ஐசடோப் கிடைக்கிறது இதை வெள்ளை பாஸ்வரம் -32 என்ற கதிரியக்க பாஸ்வரமாக மாற்றி ஆராய்சசிகளில் பயன்படுத்துவர்

பா கிடைக்கும் நாடுகள்

ரஷ்யா , அமெரிக்கா , மொராக்கோ , டுனிஷியா , டோகோ, நவூரு

வெள்ளை பாஸ்வரம் இருக்கும் உணவுப் பொருட்கள்

இறைச்சி ,  முட்டை , பால், சீஸ் என்னும் பாலாடைக்கட்டி, சூரியகாந்தி விதைகள் , பூசணி விதைகள், கோழிக்கறி.

xxxx

மூத்திரத்தில் பாஸ்வரம் !! கண்டுபிடித்தது யார் ?

1669ம் ஆண்டில் ஜெர்மனியில் ஹென்னிக் பிராண்ட் (Hennig Brandt) என்பவர் இதை மூத்திரத்தை ஆவியாக்கி கண்டுபிடித்தார்

‘வேலையில்லாத அம்பட்டன் பூனையைப் பிடித்து சிரைத்தானாம்’ என்பது தமிழ் பழமொழி . அதுபோல பிராண்ட் , முத்திரத்தைக் காய்சும்போது தங்கிப்போன கசடை ஆவியாக்கி குளிரவைத்தார் பாஸ்பரஸ் கிடைத்தது. மஹா சந்தோஷம் .

ஈயத்தையும் இரும்பையும் தங்கமாக்கும் ரசவாதக் குளிகையைக் (Philosopher’s Stone) கண்டுபிடித்ததாக நம்பி யாருக்கும் சொல்லாமல் ரஹஸ்யம் காத்ததார் .பின்னர் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக டேனியல் கிராப்ட் என்பவரிடம் விற்றார். அவர் அதை ஐரோப்பா முழுதும் தம்பட்டம் அடித்துப் பெயர் பெற்றார். குங்கல் என்ற ஜெர்மனியருக்கு ரஹசியத்தைச் சொல்லிதருவதாக விலை பேசினார். அவர் கேட்ட விலையைத் தராமல் தானே பாஸ்வரத்தை உண்டாக்கத் தெரிந்துகொண்டார். பிறகு காப்ரெய்ட் லீப்னிட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து காசு வாங்கினார் . இப்படிப் பதுங்கிப் பதுங்கி வேலை செய்ததால் ஏனைய மூவரும் தாங்களே இதைக் கண்டுபிடித்ததாகப் பெருமை அடித்துக் கொண்டனர் .

இரண்டாவது பகுதியில் ஜெர்மனியின் ஹாம்பர்க் நகரத்தின் மீது அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் பாஸ்வர குண்டுகளை வீசி பல்லாயிரக் கணக்கான  பொது மக்களைக் கொன்று குவித்த வன்செயலையும் இந்த மூலகத்தின் பொருளாதார, மருத்துவ, உணவு, போர் உபயோகங்களையும் காண்போம்.

HAMBURG DESTROYED BY PHOSPHORUS BOMBS

To be continued………………………………………………

TAG- பாஸ்வரம்

Let us Laugh; More Jokes from Kattukuty (Post No.9167)

Compiled  BY KATTUKKUTY

Post No. 9167

Date uploaded in London – – 20 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Here are more jokes from Kattukuty collection which is over 50 years old.

tags– kattukuty jokes 

எள், தர்ப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன? புராணத்துளிகள் : 3-ம் பாகம் (9166)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9166

Date uploaded in London – –20 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் 1 : கட்டுரை எண் 9119 வெளியான தேதி 9-1-2021; அத்தியாயம் 2 கட்டுரை எண் 9123 வெளியான தேதி 9-1-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 3

ச.நாகராஜன்

7. எள், தர்ப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன?

கருடனை நோக்கி திருமால் கூறுவது : “எள் என்பது எனது வியர்வையிலிருந்து தோன்றியது. ஆகவே அந்த தானியம் மிகவும் பரிசுத்தமானது. எள் இரு வகைப்படும். ஒன்று கறுப்பு நிறமுள்ள எள். இன்னொன்று வெள்ளை நிறமுள்ள எள். இதில் எதை தானங்களோடு சேர்த்துக் கொடுத்தாலும் அது சிறப்புடையதே. சிரார்த்த காலத்தில் கறுப்பு எள்ளைச் சேர்த்தால் பிதிருக்கள் மிகவும் திருப்தி அடைவார்கள். தர்ப்பைப் புல்லானது ஆதியில் ஆகாயத்தில் உருவாயிற்று. அந்த தர்ப்பைப் புல்லின் இரு கோடிகளில் பிரமனும் சிவனும் வாசம் செய்ய நடுவில்  ஸ்ரீ ஹரியானவர் வாசம் செய்கிறார். தர்ப்பை இல்லாமல் சிரார்த்தம் உள்ளிட்ட கர்மங்கள் செய்யலாகாது. பிராமணருக்கும், மந்திரத்திற்கும், தர்ப்பைக்கும், அக்னிக்கும், திருத்துழாய்க்கும் நிர்மால்ய தோஷம் என்பது கிடையாது.

                                              – கருட புராணம்

8. பரீக்ஷித் என்று ஏன் பெயர் ஏற்பட்டது?

ஸ்ரீமத் பாகவம் முதலாம் ஸ்கந்தத்தில் பரீக்ஷித் மஹாராஜாவின் ஜனனம் பற்றிய 12ஆம் அத்தியாயத்தில் வருவது இது.

அந்தணர்கள் பலர் தர்மபுத்திரரைச் சந்தித்து பரீக்ஷித்தின் ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து பல விசேஷ பலன்களைக் கூறி விட்டு வெகுமதி பெற்றுத் தம் தம் வீடுகளுக்குச் சென்றனர்.

அந்த அந்தணர்களால் பல்வேறு குணங்கள் எல்லாம் கூறப்பட்ட உத்தரையின் புதல்வன், பரீக்ஷித் என்று உலகில் புகழ் பெற்றான், ஏனெனில், திறமையெல்லாம் அமைந்த பிரபுவாகிய அவன், தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போது, தான் கண்ட பரம புருஷனை (ஸ்ரீ  கிருஷ்ணரை) தியானம் செய்து கொண்டு இவ்வுலகத்தில் மனிதர்களுக்குள்  அந்த பரம புருஷன் இருக்கிறானா என்று தேடிக் கொண்டே இருந்தான். அங்ஙனம் தேடிப் பார்த்து  ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அந்த பரம புருஷன் என்று நிச்சயித்தான். ஆகவே இவன் பரீக்ஷித் என்று உலகமெங்கும் புகழ் பெற்றான்,

(அதாவது தான் கருப்பையில் இருக்கும் போது கண்ட புருஷன் எவனாய் இருப்பான் என்று பரீக்ஷை செய்து கொண்டே இருந்ததால் அவன் பரீக்ஷித் என்ற பெயரைப் பெற்றான் என்பது பெறப்படுகிறது.)

9) திருதராஷ்டிரனுக்கு விதுரன் கூறிய இறுதி அறிவுரை என்ன?

ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலாம் ஸ்கந்தத்தில் 13ஆம் அத்தியாயத்தில் வருவது இது.

விதுரன் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்து திருதராஷ்டிரனுக்குக் கூறிய இறுதி அறிவுரை :-

“ராஜனே! இந்த இடத்திலிருந்து சீக்கிரம் நீர் புறப்படுவீராக. நமக்குச் சமீபத்தில் நெருங்கி வந்திருக்கும் பயத்தைப் பற்றி ஆலோசிப்பீராக. எவ்வகைக் காரணத்தினாலும் எப்பொழுதும் எதற்குத் தடை செய்ய முடியாதோ அப்படிப்பட்டதும், பகவானுடைய ஆக்ஞைப்படி மாறாமல் நடப்பதும் ஆகிய மரண காலம் நம் எல்லோருக்கும் இதோ சமீபத்து வந்திருக்கிறது. இதோ, தோன்றுகின்ற உயிர்கள் எல்லாம் மரண காலம் நெருங்கி வரப் பெறின் மிகுதியும் பிரியத்திற்குரிய உயிரை விட்டுப் பிரிந்து போகப் பெறுமென்றால், உயிரைத் தொடர்ந்து மற்ற செல்வம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் விடுபட்டுவிடும் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? அப்படிப்பட்ட காலம் நமக்கு இப்போது வெகு அருகில் வந்துள்ளது. உமது தந்தை, உமது உடன் தோன்றல், நண்பர்கள், புதல்வர்கள் ஆகிய இவ்வனைவரும் மரணம் அடைந்தார்கள். வாலிப வயதும் போய் விட்டது. சரீரமும், கிழத்தனத்தால் மூடப்பெற்று விட்டது. ஆயினும் உயிர் வாழ்வதற்காக எதிரியின் வீட்டை அடுத்திருக்கின்றீர்! ஆ! என்ன ஆச்சரியம் இது!! உயிர்களுக்கு உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற  விருப்பம் மென் மேலும் எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து வரும் தன்மையது. நீர் அந்த ஆசையினால் அல்லவோ, பீமன் அவமதித்துக் கொடுத்த பிண்டத்தையும் வாங்கிப் புசித்து விட்டு, வீட்டைக் காக்கும் நாய் போல விழுந்து கிடக்கிறீர்!̀…

எவன் ஒருவன் தன் புத்தியினால் இந்த சம்சாரத்தின் மீது வைராக்கியம் உண்டாகப் பெற்று இந்திரியங்களை ஜெயித்து தன்னையே பற்றி இருப்பவரது சம்சார பந்தத்தைப் போக்கும் தன்மையுள்ள பகவானை மனதில் நிலை நிறுத்திக் கொண்டு பிள்ளை, பெண்டிரது வீட்டை விட்டுப் போவானோ அவனே மனிதர்களுள் சிறந்தவன். ஆகவே, நீர் வடதிசையை நோக்கிச் செல்வீராக!”

***

tags– எள், தர்ப்பை, புராணத்துளிகள்