இந்தப் பழம் பழுத்து விட்டது! (Post No.6089)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-31 am


Post No. 6089
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))
ஆறு வகை எள் ஏகாதஸி (Post No.6088)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 19-19


Post No. 6088

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

GOD’S GIFT TO NEWSPAPER WOMEN (Post No.6087)

Compiled by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 16-31


Post No. 6087

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

English cross word 1722019 (Post No.6086)

English cross word 1722019 (Post No.6086)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 14-49


Post No. 6086

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ACROSS

1. – every Bhajan singer knows this – ‘Protect me’ in Sanskrit

5. – enemy; part name of several kings

6. – part of incense sticks; fragrant smelling.

8. – non stop, not broken,any ritual done without usual breaks

10. planet Saturn; procuring, gift, gain

11.– end. English word END came from this Sanskrit word.

12. – Tibetan Buddhist leader

14. – Garden

7. – Antelope, dog; also girl’s name

13a. – great hero of Ramayana

15. – soul

16. – mind

DOWN

2. – means Gold; part of many demons’ names

4.A- great man, great soul

3. circular, round, heel, period of 40 days

9. A- mother, goddess

13. – great hero of Ramayana

13a. – truth, order in Rig Veda

ANSWERS

Across

1.PAHIMAM- every Bhajan singer knows this – ‘Protect me’ in Sanskrit

5.ARI- enemy; part name of several kings

6.AGAR- part of incense sticks; fragrant smelling.

8.AKANDA- non stop, not broken,any ritual done without usual breaks

10.SANI- planet Saturn; procuring, gift, gain

11.ANTA – end. English word END came from this Sanskrit word.

12.LAMA- Tibetan Buddhist leader

14.ARAMA- Garden

7.RURU- Antelope, dog; also girl’s name

13a.RAMA- great hero of Ramayana

15.ATMA- soul

16.MANAS- mind

DOWN

1.PARASURAM- enemy of Kshatrias,avatar of  Vishnu

2.HIRANYAM- meansGold; part of many demons’ names

4.MAHATMA- great man, great soul

3.MANDALAM- circular, round, heel, period of 40 days

9.MAA- mother, goddess

1a.ARUKA- sun (Tamil spelling for Sanskrit word for sun)

13.RAM- great hero of Ramayana

13a. RTM- truth, order in Rig Veda

மஹாராஜா ரஞ்சித் சிங்கின் பதில்! (Post No.6085)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 10-07 am


Post No. 6085

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அசோக மரக் கதை தெரியுமா? (Post No.6084)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-49


Post No. 6084

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


புகழ் பெற்ற புனித மரங்கள் | Tamil and Vedas

Translate this page

இறவாப் பனை மரம்! பிறவாப் புளிய மரம்!-தமிழ் அதிசயம்! (Post No.4901). Written by London Swaminathan. Date: 10 April 2018. Time uploaded in London – 8-15 am (British Summer Time). Post No. 4901.

பேய்கள் பற்றி | Tamil and Vedas

Translate this page

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). புளியமர2. நானும் என் அண்ணன் … அங்குள்ள ஒரு புளிய மரம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. காரணம் – தன் …

மரத்தடியர்களுக்கு ஒரு க்விஸ் + சொல் …

Translate this page

18 Nov 2018 – நாநிலத்தில் ஒரு நிலத்திற்கு தமிழர்கள் பெயர் வைத்த மரம்; XXXX மலை கோவில் … புளிய மரம்- நம்மாழ்வார் ஞானோதயம் பெற்ற மரம்; …

கடம்ப மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

உடனே கொறடா, புளிய மரக் கிளைகளை எடுத்துச் சென்றாலும் அடுப்பு … கடம்ப மரம் உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

ஆலமரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

சிறிய விதையுடைய ஆல மரம் மன்னரின் நாற்படைக்கும் நிழல் தரும். ஆகவே மக்கள் இரு தரப்பட்டவர்கள்; சிலர் பனை மரம்; சிலர் ஆலமரம்.

அரச மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

Bodhi-Tree புத்த கயாவில் இருக்கும் போதி மரம் (அரச மரம், அஸ்வத்தம்) … அரச மரம்” — என்ற கட்டுரையில் மேல் விவரம் காண்க). Banyan_tree-2ஆல மரம். ஆலமர …

Banyan Tree and Sanatkumaras | Tamil and Vedas

Translate this page

They installed gods’ statues under Peepal or Banyan (Arasu and Aal in Tamil அரச, ஆல மரம்) only. Krishna says he is Asvaththa among the trees in Bhagavad Gita. Buddha who was born a Hindu followed the Vedic tradition and did his …

அசோகன் மனைவி செய்த அக்கிரமம் …

Translate this page

4 Oct 2014 – புத்த கயாவில் இருக்கும் போதி மரம்(அரச மரம், அஸ்வத்தம்) … மஹாவம்சத்தில்மரங்கள் பற்றி பல சுவையான தகவல்கள் இருக்கின்றன. … பிறவாப் புளிய மரம்!- … https://tamilandvedas.com/2014/10/04/%e0%ae%85%e0%ae%9a%e0%af%8b%e0%ae%95%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0 …

செக்ஸ் மாறிய மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

ஞான சம்பந்தர் சிலை. பிரிட்டனிலும் ஆண் மரம்பெண் மரம் ஆனது! சம்பந்தர் செயலுக்கு அறிவியல் சான்று! Research Article Written by London swaminathan.

புளியமரத்தில் பேய்கள் வசிப்பது ஏன் …

27 Mar 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). புளியமர2. நானும் … அங்குள்ள ஒரு புளிய மரம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. காரணம் – தன் …

இறவாப் பனை மரம்! பிறவாப் புளிய மரம் …

10 Apr 2018 – தான்சேன் என்ற புகழ்பெற்ற பாடகரின் சமாதியில் உள்ள புகழ் பெற்ற புனிதமரம், குருக்ஷேத்திரத்தில் உள்ள புனித மரம், …

வியப்பூட்டும் அதிசய மரங்கள் | Swami’s …

 
swamiindology.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html

5 Oct 2012 – பகவத் கீதையில் ‘மரங்களில் நான் அஸ்வத்தம் என்னும் அரச மரம்’ … ஒரு பெரிய மரத்தையொட்டி வளர்ந்துள்ள ஏழு மூலிகைமரங்கள் …

–subham–

ஒரு பூனைக் கதை சொல்லவா? (Post No.6083)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 17-29


Post No. 6083

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

HINDU TREE WONDERS (Post No.6082)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 15-36


Post No. 6082

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Hindu tree worship is known in the Vedas and the Indus-Sarasvati Civilization. The wonder is that they have been worshipped until today. Most of the worshipful trees are associated with famous giants. When one Bodhi tree (Pipal – Ficus religiose) gave the Buddha wisdom, Buddhists took its branches or saplings to different counties like Sri Lanka and Burma. Hindus never did it because every tree is holy for them.

Here are some trees which are famous among Hindus, at least local Hindus:-

Alandi near Pune in Maharashtra , is a famous pilgrimage centre. Marathi poet and saint Dhyaneswar attained Samadhi here. There is an Ajaana vriksha (vriksha=tree) is in the temple complex. According to botanists, this tree is known as Ehretia laeveis (family Boraginaceae)

In addition to this tree, there is a peepal tree which is also worshipped by the pilgrims. On the Ekadasi of Kartika Krishna Paksha there is a big festival is held in Alandi.

Golden Sami Tree

On Vijaya Dasami Day (October, End of Navaratri) Sami tree ( also known as Vahni)is worshipped. The leaves of these trees are distributed to friends under the name of gold. It means the tree is as valuable as gold. In many places where the tree is not available, the more common AApta (Bauhinia) is substituted. The significance of the tree is that the Pandavas hid their weapons during their incognito period. On the Vijaya Dasami day they took their weapons from the hiding place and fought against the Kauravas and won the Mahabharata  war.

Asoka Tree

Asoka tree is known through Ramayana because Sita was kept under watch in Asoka Grove in Sri Lanka. Asoka means NO SORROW (a+ soka)

There are two festivals associated with this tree.

Asoka Shasthi means sorrow free sixth day. It falls in the bright half (Shukla Paksha) of Chaitra month (coreesponding April/May). The goddess is invoked to ensure the well being off children. Women drink water in which six flower buds of the Asoka tree have been steeped.

There is a very strange and interesting story behind this custom.

The legend says that a certain sage found an infant at his door, whom he adopted and brought up. At her marriage to a prince, he gave her some Asoka seeds, telling her to scatter them on the ground as she went to her husband’s house, and an avenue of trees would grow up, down which she could come to find him, if at any time she needed help.

Later on disaster fell her family; one morning all her sons and their wives were found dead. The queen remembered the promise, and went down the Asoka avenue, at the end of which she found the sage. The sage gave her some holy water, which being sprinkled upon the dead bodies, restored them all to life.

Two days after Shasthi comes Asoka Ashtami (8th day). This day coincides with the Brahmaputra River bathing festival. Asoka flowers only are used.

The legend is that Ravana, demon king of Sri Lanka imprisoned Sita (Rama’s wife) in a grove of Asoka trees. Hanuman saw her for the first time sitting under the Asoka tree. He reported back

to Rama, who rescued her after killing Ravana, who abducted Sita. Sita, through out her stay under the tree prayed for her release. In memory of this event women worship the tree on Asokashtami Day. They embrace it and eat its leaves toscure immunity from sorrow.

Both festivals Asoka Shasthi and Asoka Asthami are celebrating the trees.

Story of Avali Tree Festival

In the month of Kartika (November), on the Shukla Ekadasi (ii days after new moon/Amavasya) Prabodhi Ekadasi (Awakening 11th day) is celebrated. Vishnu is said to have woken up after four months sleep. Tulasi (holy basil plant) marriage is done on the following day.

But a special custom is followed by Marathis and it is called Avali Bhojana or Vana Bhojana. The Avali tree is Embilica myrobalan and it is sacred to Vishnu. It is well known for its medicinal use (Amalaki in Sanskrit and Nelli in Tamil). People in Maharashtra go to grove where these trees are and have a picnic. They go with music bad. They sprinkle water at its roots, wind a thread around it and worship it with mantras and circumambulation. After this they eat under the tree.

This is a popular festival among women and children. Those who have laid their Vishnu image to rest , restore it today in upright position. The image from some temples are taken to near by river or tank and invoked to awake. Actually, this day marks the end of rainy season.

MY OLD ARTICLES ON TREE WORSHIP

tree worship | Tamil and Vedas 1.  
 2.  

Posts about tree worship written by Tamil and Vedas.

sacred trees | Tamil and Vedas 1.  

6 Nov 2017 – Hindus worship trees out of fear or out of its sacredness. Another reason for the worship of trees is their wonderful utility in daily life. Their shade …

ABOUT TREE WORSHIP IN ANCIENT INDIA – Tamil and Vedas 1.  

MORE ABOUT TREE WORSHIP IN ANCIENT INDIA (Post No.4389). Written by London Swaminathan. Date: 12 NOVEMBER 2017. Time uploaded in London- …

Hindu tree worship | Tamil and Vedas 1.  
 2.  

Translate this page

The Rudram and Chamakam Hymn (Mantra) refers to Shiva as God of Trees and … One should go to the desired/selectedtree and offer worship to it with food …

Palmyra Tree Worship in India and Sri Lanka! | Tamil and Vedas 1.  
 2.  

23 Sep 2014 – Rare branched palmyra trees in Batticaloa in Sri Lanka. Research paper written by London Swaminathan Post No 1306; Dated 23rd …

Plants in Mahavamsa | Tamil and Vedas 1.  

3 Oct 2014 – Mahabodhi Tree in Bodha Gaya Research paper by London … Palmyra was worshipped as a sacred tree in India (Natrinai Tamil verse 303) …

Palmyra | Tamil and Vedas 1.  

Tree worship is practised around the world. We see it in Sumer, Indus and Maya civilizations to name a few. But India is a country where it is practised till today …

Perur temple trees | Tamil and Vedas

Perur temple trees | Tamil and Vedas 1.  

Posts about Perur temple trees written by Tamil and Vedas. … And similarly devotees believe that those who worshipLord Shiva at Perur Temple will live for long …

famous trees | Tamil and Vedas 1.  

Posts about famous trees written by Tamil and Vedas. … Banyan Tree worship and Pipal Tree worship are very popular in North India. In Valmiki Ramayana, the …

Banyan Tree and Sanatkumaras | Tamil and Vedas 1.  

Translate this page

From time immemorial Hindus have been worshipping treesof wisdom .Three trees from the same genus Ficus (belongs to the family Moraceae) have been …

Kadamba tree | Tamil and Vedas 1.  

Translate this page

10 Apr 2018 – The Mythology of Plants (Mythologie des Plants) says that in 17th century Hindus worshipped a Banyan tree near Surat (Gujarat), supposed to …

Bodhi Tree | Tamil and Vedas 1.  
 2.  

Mostly we read about the love and affection towards plants, respect and worship of sacred trees. What we find in Mahavamsa wouldn’t surprise any Hindu or a …

largest tree | Tamil and Vedas 1.  

Vata is banyan tree in Sanskrit. Throughout India peopleworshipped gods and goddesses under the banyan tree in the olden days. In Cambodia where Hindu …

Why do Hindus Worship Vanni /Shami Tree on … – Tamil and Vedas 1.  

Translate this page

11 Oct 2016 – They worship trees, rivers, animals, Birds and even insexcts lie ants. For every creature they have a story in their vast literature. Of all the tress …

Druhyus | Tamil and Vedas 1.  

Posts about Druhyus written by Tamil and Vedas. … Tree worship was part of Vedic culture and Indus Valley Civilisation. Since Peepal Tree and Banyan Tree …

Tamarind Tree | Tamil and Vedas 1.  
 2.  

Posts about Tamarind Tree written by Tamil and Vedas. … From time immemorial Hindus have been worshipping treesof wisdom .Three trees from the same …

-Subham-

SEVEN THORNS THAT PRICKS EVERYONE’S MIND! (Post No.6081)Compiled by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London –  8-08 am


Post No. 6081

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–subham–

எங்கும் லஞ்சம் எதிலும் லஞ்சம்! – மீள வழி என்ன? (Post No.6080)

Written by S Nagarajan


Date: 16 February 2019


GMT Time uploaded in London – 6-18 am


Post No. 6080

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

புதிய ஒரு பத்திரிகை தமிழ் உலகில் துவங்கி இருக்கிறது லஞ்சத்தை ஒழிக்க. பத்திரிகையின் பெயர் ‘தி ஆன்டி கரப்ஷன் பிரஸ் தமிழ்நாடு’! அதில் ஜனவரி 2019 இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை.

எங்கும் லஞ்சம் எதிலும் லஞ்சம்! – மீள வழி என்ன?

ச.நாகராஜன்

எங்கும் லஞ்சம், எதிலும் லஞ்சம்!

நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் லஞ்சம் கொடுக்காமல் ஒரு சாமனியனால் வாழவே முடியவில்லை.

சாணக்கியன் கூறினான் அன்று : அரசு வேலையில் இருப்போர் லஞ்சம் வாங்குவதை லேசில் அறிய முடியாது என்று. ஏன்? நீருக்குள் ஒரு மீன் நீரை அருந்துவதை எப்படிக் கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அதே போல அரசு ஊழியர் லஞ்சத்தை வாங்குவாராம் (குடிப்பாராம்!)

என்ன அழகிய உவமை!

விண் முதல் மண் வரை லஞ்சம்!

ஆகாய விமானம் வாங்குவதில் ஊழல் என்றால் மண்ணுக்குள் அடக்கம் செய்யும் சுடுகாட்டிலும் ஊழல். சுடுகாட்டுக் கூரை போடுவதிலும் லஞ்சம்!

ரியல் எஸ்டேட்.

ரிஜிஸ்டிரார் அலுவலகம்

சுரங்கம்

விமானம்

மின்சாரம் அதைச் சார்ந்த துறை

அரசுச் சான்றிதழ் தரும் இடங்கள்

எந்தத் துறை பற்றி வேண்டுமானாலும் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே போனாலும் அங்கெல்லாம் அடிக்கும் ஷாக் – லஞ்ச ஷாக்!

இதை அன்றாட வாழ்க்கை முறையாக ஏற்றுக் கொண்டு விட்டோம் நாம்.

தடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கல்லூரி இடம் கிடைக்காமல் போய் விடுமே! (எஞ்சினியரிங் மெடிகல் என்றால் பல லட்சம் ‘அழ’ வேண்டி இருக்கிறது) என்று பயப்படுகிறோம். மருத்துவ உதவி இல்லாமல் போய் விடுமே என்று பயப்படுகிறோம்!

ஒரு தனி மனிதனால் ‘சிஸ்டத்தை’ மாற்றி விட முடியுமா என்ன என்ற ஆதங்கமும்,கையாலாகாத்தனமும் வேறு இருக்கிறது!

ஒரு சர்வே கூறுகிறது  – இந்தியாவில் பத்தில் ஏழு பேர் லஞ்சம் கொடுத்தே ஆக வேண்டியிருக்கிறது;லஞ்சம் தராமல் ஒரு காரியமும் நடப்பதில்லை என்று.

லஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் நாடு ஜப்பான் தான்! ஜப்பானில் லஞ்சம் கொடுப்பது 0.2% தானாம்!

உலகெங்கும் எடுத்துக் கொண்டு பார்த்தால் லஞ்சம் கொடுக்கும் தொகை ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு டிரில்லியன் டாலரைத் தாண்டுகிறதாம். அதென்ன டிரில்லியன் (ஒன்றுக்குப் பின்னால் 29 சைபர் போட்டால் வரும் தொகை தான் மலைக்க வைக்கும் எண்ணிக்கையான டிரில்லியன் – ஒரு டாலர் சுமார் 70 ரூபாய் – அதாவது 70 டிரில்லியன் ரூபாய்கள்!)

மீள வழியே இல்லையா?

இருக்கிறது.

உத்வேகம் ஊட்டும் நிஜ சம்பவங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. மாதிரிக்கு ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் இங்கு பார்ப்போம்.

மார்டனுக்கு கடைசி டிரைவிங் வகுப்பு அது. ஹங்கேரியில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் கிடைப்பது சற்று கஷ்டம் தான்! மார்டன், ‘எப்படி சார் என் டிரைவிங்?’ என்று அவருக்குச்  சொல்லிக் கொடுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்டரைக் கேட்க அவர்  கூறினார் :”எல்லாம் சரிதான்! ஆனால் லைசென்ஸ் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் 25000 ஹங்கேரி ஃபாரின்ட்ஸ் (அமெரிக்க டாலர் 100க்குச் சமம். அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 7000 ரூபாய்) தர வேண்டும்; அதுவும் இறுதி டெஸ்டுக்கு முன்னால் தர வேண்டும்; இன்னும் அரை மணிக்குள் தந்தால் அவரைச் சரி செய்து விடலாம் என்றார்.

மார்டனுக்கு Transparency International ஞாபகம் வந்தது. அரை மணி கழித்து வருவதாகச் சொன்ன மார்டன் டிரான்ஸ்பரன்ஸி இண்டர்நேஷனலுக்குப் போன் செய்தார்.

லஞ்சத்தை ஒழிப்பதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்ட அந்த நிறுவனத்திடமிருந்து வந்த பதில் : “பணத்தைத் தயார் செய்கிறேன்; ஆனால் கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். ஏனெனில் போலீஸுக்குப் போகக் கூட நேரம் இல்லை.”

அப்படியே மார்டன் சொல்ல வலை விரிக்கப்பட்டது. வங்கி நோட்டில்  உள்ள சீரியல் நம்பர்களை போலீஸ் குறித்து வைத்துக் கொள்ள குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் அந்த நோட்டுகளை அவர் ‘கொடுக்க வேண்டியவருக்கு” கொடுக்கும் போது வீடியோவும் ரகசியமாக எடுக்கப்பட்டது.

லஞ்சம் வாங்கியவரை போலீஸார் ஆதாரத்துடன் கைது செய்தது. டெஸ்டை நேர்மையாக எதிர் கொண்ட மார்டன் லஞ்சம் கொடுக்காமல் அதைப் பெற்றார்.

அதிசயமான அரிதான நிஜ சம்பவம் தான்!

ஆனால் மார்டன் போன்றவர்கள் ஆயிரக் கணக்கில் உருவானால் லஞ்ச அசுரனை அழித்து விடலாம்!

சரி, ஒவ்வொருவரும் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டுக் கொண்டால் உடனே

பதிலும் கிடைக்கும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி “பன்னாட்டு லஞ்ச எதிர்ப்பு தினமாக” – International Anti-Corruption Day”-ஆக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் நாமும் இணைந்து அதன் கொள்கை நிறைவேறப் பாடுபடலாம்.

(இதில் சேர லஞ்சம் தர வேண்டியதில்லை. ஹி.. ஹி..)

2003 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 31ஆம் தேதி ஐக்கியநாடுகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் படி இந்த தினம் உலகெங்கும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உத்வேகம் ஊட்டும் சம்பவங்கள் உலகில் ஆயிரக்கணக்கில் பெருகி வருகின்றன.

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் லஞ்சத்தைக் களை எடுத்து அழிப்போம் என்ற லட்சிய வாசகத்தைக் கேட்கும் போதே உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் துள்ளும்.

இப்படி ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுவோம்; அனைவருக்கும் எடுத்துச் சொல்லி அதில் சேரச் செய்வோம்.

லஞ்சத்திலிருந்து மீள இது முதல் ஸ்டெப்; முதல் அடி!

போகும் இடம் வெகு தூரம்;

போக வேண்டும் நெடு நேரம்!

என்றாலும் ஒவ்வொரு அடியாய் முன்னேறுவோம். இருள் அடர்ந்த வழி தான்; என்றாலும் கையில் லஞ்ச ஒழிப்பு என்ற சின்ன கை விளக்கு இருக்கிறதில்லையா!

அது வெளிச்சம் காட்டும்; ஒவ்வொரு அடியாய் முன்னேறுவோம்; ஒவ்வொருவரும் முன்னேறுவோம்.

அனைவரும் இணைக!

புதிய உலகம் காண்போம்.

லஞ்சமில்லாத ஒளி உலகம் காண்போம்.

***