ஏழு நகரம், ஏழு நதி பெயர் தெரியுமா? (Post No.5659)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 13 November 2018

GMT Time uploaded in London –11-23 am
Post No. 5659

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

இந்துக்களுக்குப் புனிதமான ஏழு நகரங்களும், ஏழு நதிகளும்

இந்தக் கட்டத்தில் மறைந்திருக்கின்றன. கண்டுபிடியுங்கள்.

விடையும் கீழே உளது

னை மு தி ஸ்
தா கா சி ந் தி கா
ஞ்  ரி யோ xxx ரா து
ர் சி பு த் வா கா xxx
ந் xxx யா மா ங் கா
xxx து கா வே ரி தா கோ

 

 

Answer:–

கங்கா, சிந்து, காவேரி, யமுனை, சரஸ்வதி,

நர்மதா, கோதாவரி,

அயோத்யா புரி, மதுரா, மாயா, காசி, காஞ்சி,

அவந்திகா,  துவாரகா புரி

ரேவா= நர்மதா

மாயா= ஹரித்வார்

அவந்திகா= உஜ்ஜயினி

Tags:- Tamil 7 rivers, 7 cities word search

 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: