வைரங்களின் அளவு, தரம், விலை (Post No.7493)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7493

Date uploaded in London – 25 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் வைரங்கள் பற்றிய பதினோராவது கட்டுரை.

வெளியான தேதி-   ஜூன்-ஜூலை  2000 & May- June 2000

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு –  வைரங்களின் அளவு, தரம், விலை

—-subham—-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: