நமது நூல்கள் தரும் நுட்பமான கருத்துக்கள்! (Post No.5027)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 20 MAY 2018

 

Time uploaded in London –  6-28 AM   (British Summer Time)

 

Post No. 5027

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

ஹெல்த்கேர் மாத பத்திரிகையில் மே 2018  இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

ஆரோக்கிய ரகசியம்

நமது நூல்கள் தரும் நுட்பமான கருத்துக்கள்!

 

ச.நாகராஜன்

நமது ஆயுர்வேத நூல்களிலும், வைத்ய நூல்களிலும் இதர சுபாஷித நூல்களிலும் ஆரோக்கியம் பற்றிய ஏராளமான நுட்பமான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இது அடிப்படையான விஷயம். இதை முதலில் தெரிந்து கொண்டால் நமக்குத் தேவையான மருத்துவ உதவியைப் பெற்று நோய்களிலிருந்து மீளலாம்.

நோயே இல்லாத ஆரோக்கிய வாழ்வைப் பெறவும் இந்தக் கருத்துக்கள் இன்றியமையாதவை.

சில கருத்துக்கள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டு தரப்படுகின்றன.

1

நோய் வருவதற்கான நான்கு காரணங்கள்

ரோக நிமித்தம்

  • ஆகண்டுகா – Exogenous – வெளியிலிருந்து
  • வாதம்
  • பித்தம்
  • ஸ்லேஷ்மா

சரக சம்ஹிதை (சூத்ர 20-3)

 

2

நோயாளியின் நான்கு குணங்கள்

ரோகாதுரா குணா:

 

1) ஸ்மிருதி – நல்ல ஞாபக சக்தி (good memory)

2) நிர்தேசா – மருத்துவ அறிவுரையின் படி நடத்தல் (follwoing the prescription)

3) அபீருத்வா – பயமின்மை (fearlessness)

4) ஞானபாகா – தடையற்ற வெளிப்பாடுகள் (uninhibited expressions)

 

சரக சம்ஹிதை (சூத்ர 9-9)

 

3

நோயைப் போக்கத் தேவையான அம்சங்கள்

Aspects of therapeutics for the cure of disease

 

1)பிஷக் – வைத்தியர் (Physician0

2) த்ரவ்யாணி –  மருந்துகள் (Medicines)

3) உபஸ்தாதா – உடன் இருந்து உதவி செய்பவர் -Upasthata

4) ரோகி – வியாதியஸ்தர் – Rogi

சரக சம்ஹிதை (சூத்ர 9-3)

 

4

வைத்யருக்கான குணங்கள்

வைத்ய குணா:

 

1) மிகச் சிறந்த மருத்துவ அறிவு (ச்ருதே பர்யாவதாதத்வம்)

2) பரந்த மருத்துவ அனுபவம் (பஹுஷோ த்ருஷ்டகர்மதா)

3) திறமை (தாக்ஷ்யம்)

4) சுத்தம் (சௌசம்)

சரக சம்ஹிதை (சூத்ர 9-6)

 

5

அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கான குணங்கள்

சஸ்த்ர வைத்ய குணா:

பயப்படாமை – சௌர்யம்

எளிதாகக் கையாளும் தன்மை – ஆசுக்ரியா

சஸ்த்ரதைக்ச்ன்யம் – மிகக் கூர்மையான கருவிகள்

வியர்வை இல்லாமல் இருத்தல், நடுங்காமல் இருத்தல் -அஸ்வேதவேபது

குழப்பமின்றி இருத்தல் – அஸம்மோஹ:

சுஸ்ருத சம்ஹிதா (சூத்ர 5-10)

 

6

நோயாளிகளிடம் வைத்யரின் அணுகுமுறை

வைத்ய வ்ருத்தி

 

நட்பு – (மைத்ரி)

தயை – (காருண்யா)

சந்தோஷம் – (ப்ரீதி)

இரக்கம் – (உபேக்ஷணம்)

சரக சம்ஹிதை (சூத்ர 9-26)

7

நோய் அறிதல்

வியவஹார தர்ஷணம் (Diagnosis)

 

கேட்டல்- (ஆகம)

உரையாடுதல் – (வியவஹாரா)

சிகிச்சை – (சிகித்ஸா)

முடுவெடுத்தல் – (நிர்ணயா)

நாரத ஸ்மிருதி (1-36)

 

8

நோய் அறிதல்

ரோக விஞ்ஞானம்

நோய் வருவதற்கான காரணம் – நிதானம்

முந்தைய நிலை – பூர்வரூபா

தோற்றம் – ரூபா

நோய்க்குத் தீர்வு – உபசாயா

முடிவு – சம்ப்ராப்தி

மாதவ நிதானம் (1-4)

 

9

 

வியாதிகளின் வகைகள்

வியாதி

 

தொற்று நோய் – (ஆகண்டவா)

உடல் சம்பந்தமானது – (சரீரா)

மனோ வியாதி – (மானஸா)

இயற்கையானது – (ஸ்வாபாவிகா)

சுஸ்ருத சம்ஹிதா (சூத்ர 1-23)

10

எலும்பு வகைகள்

அஸ்திவர்கா

 

தட்டை – (கபாலா)

பல் – (ருசகா)

குருத்தெலும்பு – (தருணா – cartilege)

வட்ட வடிவமானது – (வளயா)

நீளமானது – (நாளகா)

சுஸ்ருத சம்ஹிதா (சரீர 5-20)

11

மருந்துக் கஷாயங்கள்

கஷாயம்

 

அத்தி – (சமி)

அரசு – (அஸ்வத்தா)

ஆலமரம் – (ந்யாக்ரோதா)

புரசு – (பலாச)

 

இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தர்க்கரீதியாக ஆராய்ந்து எது நல்லது, யார் வியாதியை நீக்கத் தகுதியானவர்கள் என்பன போன்றவற்றை ஆயிரக் கணக்கான செய்யுள்கள் தருகின்றன.

 

அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சிறந்த வைத்தியர்கள் ஒவ்வொரு கிராமம்தோறும் இருந்து மக்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்து அவர்களின் ஆரோக்கிய மேம்பாட்டிற்காகப் பாடுபட்டனர். பாரம்பரிய வழியிலான அந்த ஆயுர்வேத மருத்துவம் பற்றி அறிவது நமது கடமை – நமது நலனுக்காகவே!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYURVEDA EXHIBITION IN LONDON (Post No. 4696)

Date: 3 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 7-05 am

 

Compiled by London swaminathan

 

Post No. 4696

 

PICTURES ARE TAKEN BY LONDON SWAMINATHAN

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST

WITH YOU.

 

There is a very interesting exhibition in London Wellcome Centre about Ayurveda, the Indian medical system. This is a free exhibition held until 8 April 2018. It is next to the Euston Square underground. The title given to the Exhibition is ‘Ayurvedic Man—Encounters with Indian Medicine’.

What is in the Exhibition?

Valuable collection of Sanskrit manuscripts, pictures and displays of surgical instruments. There is a beautiful video show of Himalayan herbal wealth.

 

A leaflet about the exhibition explains the title as follows:

“The exhibition sheds light on Sir Henry Wellcome’s historical collections that relate to Ayurveda and Indian medicine and traces how health narratives have been shaped by multiple cultural encounters.

The exhibition takes its title and inspiration from the Ayurvedic Man – an 18th century Nepali painting depicting the organs and vessels of the male body according to classical Ayurveda. It showcases an executive range off material from our collections, including Sanskrit, Persian and Tibetan manuscripts, vibrant gouche paintings and erotic manuals.”

 

 

What is Wellcome Centre?

Ninteenth Century philanthropist Sir Henry Wellcome had enormous interest in medical knowledge around the world. He collected lot of medical antiquities. Now it has become a charitable organisation funding medical research in 70 countries. Their website wellcome.ac.uk has full details of their funding, research and library details.

Wellcome collections include rare Ayurveda, Unani books and microfilms of rare medical books around the world.

Now I will show some of the displays:

Sushruta was the Father of Surgery. He describes a lot of surgical instruments. On the basis of his description, model instruments were created. They are displayed in London exhibition. Sushruta describes rhinoplasty – fixing artificial nose. See the pictures below:-

 

  

The Wellcome Centre has another display by the side of the temporary Ayurveda Exhibition. Henry Wellcome’s profile is displayed there.

Henry Welcome was a man of many parts: entrepreneur, philanthropist, patron of science and pioneer of aerial photography. He also created one of  the world’s great  museums: a vast stockpile of evidence about our universal interest in health and the body.

Henry Solomon Wellcome (1853—1936) was born in a Protestant family in America. He came to Britain as an ambitious salesman and remained, initially to help establish Boroughs Wellcome and Co eventually to build a pharmaceutical empire. He also had a fascination for the past and collected lot of treasures with medical, historical and anthropological interests. Now they are housed in museums and libraries around the world. Here is his picture:

 

 

–Subham–

 

HERBAL MYSTERY IN CHANAKYA NITI! (Post No.4645)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 21 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London 15-22

 

 

 

Post No. 4645

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

We know that Chanakya alias Kautilya was a great economist, author of the world’s first economic book Arthasastra, a poor and ugly Brahmin, a king maker, a statesman and author of several didactic works. But no one considered him a medicine man; yet he made some passing remarks about herbs and health tips. The puzzling one is a sloka/ couplet about a herb called Amruta. Here comes the trouble! What is Amruta?

 

Like no two clocks agree no two herb books on the term Amruta; but we are not wasting tie in identifying what exactly is Amruta. Whatever they say about different Amrutas is good according to Ayurveda, the ancient Hindu medical system.

 

Let us explore it further:

His sloka in Chanakya Niti runs like this:

sarvushadhinaamamrutaa pradhaanaa

sarveshu saukyeshvasanam pradhaanam.

 

sarvendriyaanaam nayanam pradhaanam

sarveshy gathreshu sirah pradhaanam

–chanakya niti, chapter 9, sloka 4

 

The translation for this sloka according to Satya Vat Shastri, a great scholar in Sanskrit, is as follows

“Of all the herbs it is the Cocculus Cordifolius that is the best, of all the forms of happiness it is eating that is so, of all the sense organs it is eye that steals the palm, of all the limbs it is the head that stands out”.

 

The next step is to identify this herb Cocculus cordifolius. In Sanskrit they call it Amrutavalli or Amrutaballi. But Chanakya just gave the name Amrutaa.

 

This Cocculus Cordifolius itself has another name Tinospora cordifolia. Both these names agree the leaf is Cordi= heart shaped, Folia= leaf. The leaf is heart shaped (like Pipal or peepul tree leaf)

 

The Ayurvedic sources give two  candidates for this name Amrutavalli; one is Guduchi and another is Amrutavalli. In Tamil we get Seenthil kodi or Sirukattukkodi. Most probably Seenthil corresponds with Amrutavalli. Bothe these have lot of curative properties. Diabetes, Cancer, Arthritis etc cured by these herbs.

 

It is interesting to see that Chankya mentioned this herb 2300 years ago.

xxxx

 

Water is a Medicine

Chanakya says,

“In indigestion water is the medicine, with the digestion of the food it imparts strength, it is nectar during meals and is poison at the end of them”

Ajiirne beshajam vaari jeerne vaari balapradam

bhojame caamrutam vaari bhojanaante vishapradam

chapter 8, sloka 7

 

xxx

 

Butter Power!

Chanakya says,

“Flour has ten times more of potency in it than rice, milk has ten times more of it than flour, meat has eight times more of it than milk and ghee has ten times more of it than meat”

Ghee= clarified butter or melted butter

 

annaad dasagunam pishtam pishtaad dasagunam payah

payasoshtagunam maamsam maamsaad dasagunam ghrutam

chapter 9, sloka 19

 

“Diseases catch up with vegetables, body gains in strength with milk, semen increases with ghee, flesh gains from flesh”

saakena roogaa vardhante payasaa vardhate tanuh

ghrutena vardhate viiryam maamsaanmaamsam pravardhate

chapter 9, sloka 20.

 

My comments:

Here the power of clarified butter is explained. Brahmins consume it a lot in all the ceremonies. So it may be a warning about cholesterol.

The effect of meat is explained very well. Tamil poet Tiruvalluvar also said the same. What is the use of eating flesh to increase one’s own meat/flesh? asks Valluvar in Tirukkural.

 

Chanakya’s statement about vegetables should be understood properly. If you don’t cook or wash and cook the vegetables it serves as a  source of diseases. Apart from it certain vegetables are avoided when one is on regular Siddha or Ayurvedic medication. This is not in allopathic medicines.

In modern terms we can translate ‘potency’ (in the sloka) as cholesterol.

 

–SUBHAM–

ஆரோக்கியம் மேம்பட அர்த்தமுள்ள சில குறிப்புகள்! (Post No.4626)

Date: 17 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London- 6-30 am

 

Written  by S NAGARAJAN

 

Post No. 4626

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

ஆரோக்கிய மேம்பாடு

 

2018 ஜனவரி ஹெல்த்கேர் இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை.

ஹெல்த்கேர் ஆண்டு சந்தா ரு 120/ முகவ்ரி: ஆசிரியர், ஹெல்த்கேர்,10, வையாபுரி நகர், திருநெல்வேலி டவுன்,627006

 

புத்தாண்டு 2018இல் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட அர்த்தமுள்ள சில குறிப்புகள்!

ச.நாகராஜன்

1

2018ஆம் ஆண்டு பிறந்து விட்டது.போனதெல்லாம் போகட்டும், புதிதாக நல்ல பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்வோம் என்று உறுதி பூணுவது இயல்பு.

 

முதலில் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தச் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளை அறிந்து கொண்டு அவற்றை முழுமனதுடன் கடைப்பிடிப்போம்.

 

உடல் வலுவானால் மனம் வலுவடையும்.

மனம் வலுவடைந்தால் சிந்தனை சீரடையும்.

சிந்தனை சீரடைந்தால் சிறப்பான யோசனைகள் பிறக்கும்.

சிறப்பான யோசனைகள் பிறந்தால் சிறப்பான செயல்முறைகள் பிறக்கும்.

 

சிறப்பான செயல்முறைகள் பிறந்தால் செல்வம் கொழிக்கும்.

செல்வம் கொழித்தால் சமுதாயம் உயரும்.

சமுதாயம் உயர்ந்தால் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் புரியும்.

ஆகவே உடல் நல மேம்பாட்டிற்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிந்து கொண்டு அவற்றைக் கடைப்பிடிப்போம்.

 

2

காலையில் எழுந்தவுடன் நீட்சிப் பயிற்சிகளைச் (Stretching Exercises) செய்யுங்கள். அது ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கும். ஜீரணத்தை அதிகரிக்கும். முதுகு வலியைப் போக்கும்.

நிச்சயமாக நல்ல காலை உணவை உண்ணுங்கள். எந்தக் காரணம் கொண்டும் அதைத் தவிர்க்காதீர்கள். உயர்ந்த நார்ச்சத்துள்ள உணவு வகைகள், பழச்சாறு, குறைந்த கொழுப்புச் சத்து உள்ள பால் நலம்.

பல் துலக்கல் ஒரு கலை. பலருக்கும் அது சரிவரத் தெரிவதில்லை. நல்ல முறையில் பல் துலக்கி, கொப்பளியுங்கள். பென்சிலை எப்படிப் பிடிப்பீர்களோ அப்படியே தான் பிரஷைப் பிடிக்க வேண்டும். இரண்டு நிமிடமாவது பற்களைத் துலக்க வேண்டும். பல் நலனைப் பற்றிய சந்தேகம் எழுந்தால் ஒரு பல் மருத்துவரைக் கலந்தாலோசியுங்கள்.

மனம் ஆற்றல் பெற இப்போதைய நடைமுறையானநியூரோபிக்ஸைசெய்யுங்கள். இது மூளை சர்க்ட்யூட்டுகளை வலுவூட்டிப் பாதுகாக்கும்

பிரார்த்தனையை மறக்காதீர்கள். அறிவியல் ஆமோதிக்கும் ஒரு வழிமுறை தான் பிரார்த்தனை.

 

உள்ளிப்பூண்டு, வெங்காயம் முதலியவை நல்ல சத்தைக் கொண்டிருப்பதால் அதை உணவில் சேருங்கள்.

சிகரட் புகைப்பதை விட்டு விடுங்கள்.

 

 

கால்சியம் அளவு சரியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறதா எனச் சரிபாருங்கள். முப்பது வயதிற்குப் பின்னர் எலும்பின் அடர்த்தி குறைய ஆரம்பிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 200 மில்லிகிராம் அன்றாடம் தேவை. அதுவும் மக்னீஷியத்துடன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சூடான, காரமுள்ள உணவு வகைகள் எண்டார்பின்களை தூண்டி விட்டு ஒரு நல்ல உணர்வை ஏற்படுத்தும்.

 

தக்காளி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார். கான்ஸரை எதிர்கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்த லிகோபென்னை அது கொண்டுள்ளது. விடமின் சி உள்ளது. சமைக்கப்பட்ட தக்காளியும் அதே சத்தைக் கொண்டிருக்கும் என்பது சுவையான செய்தி. தக்காளி ஆஸ்த்மாவைக் குறைக்கும். நுரையீரல் நோய்களைப் போக்கும்.

குறைந்த இரத்த சுகர் அளவு இருக்கக் கூடாது. ஆகவே சீரான, குறைந்த அளவு உணவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். மூலிகை தேநீர் நன்கு உதவும்.

 

ஒரு நாளைக்கு 90 எம்ஜி அளவு விடமின் சி தேவை. இதைப் பெற ஐந்து முறை ப்ரஷ் ஜூஸ் (Fresh Juice) சாப்பிட வேண்டும்.

விடமின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை உருவாக்கும். பால்வகை உணவுகள், மாங்காய், மிளகாய் உள்ளிட்ட போன்றவற்றில் விடமின் உள்ளது.

உடல்பயிற்சியின் போது எனர்ஜி பானங்கள் வேண்டாம். சுத்த நீரைப் பருகினால் போதும்.

 

பரபரப்பு வேண்டாம். அடிப்படை விஷயங்களில கவனம் செலுத்துங்கள். பரபரப்பை விட்டு விட்டு நிதானமாக வேலை செய்யுங்கள்.

சிரிக்க மறக்காதீர்கள். தினசரி மனம் விட்டுச் சிரிப்பது உடல் நோய்களையும் மன நோய்களையும் போக்கும்.

உலகில் இன்று டைப்2 டயபடீஸ் கொண்டுள்ளவர்கள் அதிகம். மாரடைப்பு அபாயம் இதனால் உண்டு. ஆகவே உங்கள் குளுகோஸ் அளவுகளை அவ்வப்பொழுது சரி பார்த்துக் கொள்ள மறக்காதீர்கள்.

 

டயட்டில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லாதீர்கள். மாறாக சீரான உணவுப் பழக்கங்களை நீண்ட காலத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளுங்கள்.

 

மது பானம் வேண்டாம்.

உப்பை உணவில் அதிகம் சேர்க்காதீர்கள். தினசரி நாம் சேர்க்க வேண்டிய உப்பின் அளவு 5-6கிராம் மட்டுமே.

1.5 லிட்டர் நீரை தினமும் அருந்த மறக்காதீர்கள்

இறுக்கமான உடை வேண்டாம். சாதாரணமாக உங்கள் நரையீரலின் கீழ்ப்பகுதிகளும் உதரவிதானமும் மேலும் கீழும் அசையும். இறுக்க உடை உங்கள் நுரையீரலின் மேல் பாகத்தில் மட்டுமே சுவாசிப்பதை ஏற்படுத்தும். இது தோள்களில் டென்ஷனை ஏற்படுத்தும். சுவாசிப்பதையும் கஷ்டமாக்கும்.

அதிகச் சுமையுள்ள ஹாண்ட் பேக்கைத் தோளில் சுமக்காதீர்கள.

மார்புப் பகுதியை  முன்னே வையுங்கள். தோள்களைப் பின்னே கொண்டு செல்லுங்கள். நேராக நில்லுங்கள். நன்றாக நடை பயிலக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். சரியான உடல் இருக்கை நிலையைக் கைக்கொள்ளுங்கள். அந்தப் பழக்கம் வாழ் நாள் முழுவதும் நீடிக்கும்.

 

இன்னும் இது போன்ற நிரூபிக்கப்பட்ட நல்ல ஆரோக்கிய மேம்பாட்டுக் குறிப்புகளைச் சேர்ப்பதைப் பழக்கமாகக் கொண்டு அதை அப்படியே அமுல் படுத்துங்கள்.

 

பிறகென்ன, ஹெல்தி, ஹாப்பி லைஃப் தான்!

ஹாப்பி 2018!

மேலும் பற்பல ஆரோக்கிய ஆண்டுகளைப் பார்க்க வாழ்த்துக்கள்!

****

 

 

 

CHANAKYA’S WARNING ABOUT FOOD HABITS (Post No.4573)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 1 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London- 16-09

 

 

Post No. 4573

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks

 

Chanakya did not write about cooking or the culinary customs of any culture. Nor did he write a book on health or medicines. But in his didactic work he makes passing remarks about the bad habits in eating. Let us look at some verses/slokas from his work Chanakyaniti.

 

You are what you eat

 

He says,

The conduct reveals the family;

the speech reveals one’s country;

the agitation the affection;

and the body reveals one’s food.

–chapter 3, sloka/verse 2

The sloka/verse in Sanskrit runs like this:

 

aachaarah ulamaakhyaati desamaakhyaati bhaashanam

sambramah snehamaakhyaati vapuraakhyaati bhojamam.

It is very true that the food shapes our body. In the olden days they used to say ‘you are what you eat’ and ‘Tell me the books you read, I will tell you what type of person you are’ and ‘tell me your friends, I will tell you who you are’; now we can tell anyone, ‘tell me your health problems, I will tell you what you eat and vice versa’.

xxxx

 

Burning without Fire!

Living in a petty village,

service to a low born person,

bad food,

irascible wife,

foolish son, and a widowed daughter,

these six singe the body even when there is no fire.

Bad food is one of the things that upset us physically and mentally.

The sloka/verse is as follows

kukgraamavaasah kulahiinasevaa kubhojanam krodhamukhi cha bharyaa

putrascha muurkho vidhavaa cha kanyaa vinaagninaa shat pradahanti kaayam

–chapter 4, verse 8

xxxx

Eating in indigestion is Poison

In another verse Chanakya says that eating in indigestion is poisonous. We live in an era where enormous food is forced on us in dinners and parties, where as there are millions of people born in poor families go without food.

Sastra without repeated study is poison

eating in indigestion is poison

an assembly for the poor is poison

a young woman for an old man is poison.

Here is the sloka/ verse giving the message,

anabyaasena visham saastram ajiirne bhoajanam visham

visham sabhaa daritrasya vrddasya tarunii visham

–chapter 4, verse 15

 

xxx

Be happy with what you have

Chanakya says, “one should be satisfied with one’s wife, meals and wealth. One should never be satisfied with study, austerities and charity.”

It is very important keep our tongue under control. The sloka/verse in Sanskrit runs like this:

 

santoshastrishu kartavyah svadaare bhojane dhane

trishu chaiva na kartavyo adhyayane tapadhaanayoh

–chapter 7, verse 5

Contentment in eating is very important. To get contentment in food, famous TV hypnotist Paul Mc Kenna says, “Never ever eat food while watching TV or reading books. Pay full attention to your eating and enjoy every bit you eat. Take little by little and enjoy it. By doing so you can avoid over eating and feel full in your stomach.

An easy advice anyone can follow without spending a penny.

–Subham–

EAT ONLY TWICE: VEDA SAYS (Post No.4351)

Written by London Swaminathan

 

Date: 30 October 2017

 

Time uploaded in London- 16-24

 

 

Post No. 4351

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

Satapata Brahmana is one of the important Brahmanas, part of the Vedic literature. It says,

“Devas, men, fathers (pitrs=departed souls) and Asuras approached Prajapati. One walked after another and asked him in what manner they have to live. He ordains for each.

To ‘the men clothed and bending their bodies’ ,

‘Your eating shall be in the morning and in the evening’.

The devas were told the sacrifice was to be their food.

The fathers/Pitrs were told to eat only monthly in Moon light;

The beasts (animals) can eat whatever and whenever they liked, in season or out of season

To the Asuras he gave darkness and illusion (Tamas and Maya):-

“Neither the gods/devas nor the Pitrs , nor beasts transgress (their several ordinances); some of the men alone transgress theirs. Hence whatever man grows fat, he grows fat in unrighteousness, since he totters and unable to walk because of his having grown fat by doing  wrong. One should therefore eat in the evening and morning; whosoever knowing this eats only in the evening and in the morning, reaches full measure of life, and whatever he speaks , that  is true. Because he observes the divine truth –Sat.Br.2-4-2-6

In Tamil Poetry book Neethi Venba, there is a verse which says, “Yogis eat once a day, healthy men eat twice a day, Rogis eat thrice a day (gluttons, those who want to fall sick; rogam=sickness)  those who want to leave the earth quickly eat four times a day”.

DISPUTE BETWEEN MIND AND SPEECH

A dispute once took place between Mind and Speech as to which was the better of the two. Both Speech and Mind said, ‘I am excellent’.

Mind said, ’surely I am better than you. For you do not speak anything that is not understood by me (mind).  And since you are only an imitator of what is done by me and a follower in my wake I am surely better than you’.

 

Speech said ‘surely I am better than you, for what you know, I make known. I communicate’

 

Both of them went to appeal to Prajapati for hi decision. He, Prajapati, decided in favour of mind, saying to Speech, ‘Mind is indeed better than you for you are an imitator of its deeds and a follower in its wake’.

 

Then Speech (Vach) being thus gainsaid was dismayed and miscarried. She, speech, then saidt  Prajapati,

‘May I never be your oblation bearer, I whom you have gainsaid’.

 

Hence whatever at the sacrifice is performed for Prajapati, that is performed in a low voice; for Speech would not act as oblation bearer for Prajapati- Sat. Bra. 1-5-1-8

(My comments: These symbolic stories show that the Vedic Hindus were very literate and they can even use speech and language for conveying some message.)

 

Here is an illustration of statecraft following the philosophy of Speech and Mind:

“Let him draw the cups of Soma for Indra Marutvat (accompanied by the Maruts), and not for the Maruts likewise. For were he to draw cups for the Maruts, he would make the people refractory to the nobility. He thus assigns to the Maruts a share therin after Indra, whereby he makes the people subservient and obedient to the nobility—4-3-3-10

SOME QUOTES FROM THE BRAHMANAS

Gods and evil spirits were originally soulless and mortal They become immortal by putting in their inmost being the immortal fire—2-2-2-8

xxx

In their originally mortal condition, they used to live on earth. But the gods grew, it is said, tired of man’s endless petitions and fled—2-3-3-4

xxx

 

The gods abhorred the Ribhus, on account of their human smell. The gods placed two Dhayyas between the Ribhus and themselves because of the human smell of the former- Aitareya Brahmana 3-30

xxx

The sun would not rise if the priests did not make sacrifice- Sat. Br.2-3-1-5

 

xxx

 

Be Exemplary!

The months follow one another as they do because in a certain ceremony one priest follows another:-

“Were to both walk out together, were to both enter together these months would assuredly pass separated from one another; therefore, while out walks the one, in steps the other—Sat Br.3-1-7-11

 

–subham, subham–

MYSTERY AND MIRACLE OF SOMA PLANT, SOMA RASA! (Post No.3959)

Anjaneya appears in Sacrificial Fire

 

Research Article Written by London Swaminathan

 

Date: 31 May 2017

 

Time uploaded in London- 18-13

 

Post No. 3959

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

In my two articles about Soma rasa (please see the links below) I have given the following points:

Foreigners account about the identification of Soma plant is wrong. Had they really identified it, they would have got the patent right and exported millions of bottles of Soma rasa (Soma juice) and made billions of dollars. Even today Muslims of Afghanistan cultivate opium and send them to different parts of the world and make loads of money.

 

Now I have got more interesting details from Zend Avesta, Zoroastrians Veda, and the ninth Mandala of Rig Veda. Before giving the details let me place some more arguments:

1.We knew for sure that the Vedic Soma Yaga was done for thousands of years. Is there any culture or race in the world which has a narcotic drug like this for such a long time and survived in good health?

2.If it is really a narcotic drug, the community or the race would have had its natural death.

3.Narcotic drugs lead to depression, violence etc. Has any one used drugs and avoided such after effects? In London, every week one youth is shot dead in drug related violence. In the Vedic literature, we have never seen any violence after drinking Soma rasa against one another.

  1. Is there any community in the world who sang about a plant and its juice and preserved the hymns for such a long time?

5.If Aryans came from outside why don’t we see Swayamvara, Mahabharata type of warfare, Asvamedha/Raja suya yajnas, caste systems etc. outside India?

 

The answer is simple. Soma rasa is not a narcotic drug. It is a rare plant which gave tremendous energy and boosted one’s health and increased one’s life span. It is in Zend Avesta. Vedic Hindus were the sons of the soil. They did not come from outside. When they went out of India they spread their culture.

 

Read the interesting points given below:-

In the Haoma (Soma) Yasht (hymn), Zarathustra(Zoroaster)  seeing the Haoma (Soma) plant addresses it in these words:

“O man! who art thou? In this physical world, I find you to be best, beautiful and of eternal life” and Haoma answers,

“I am who he wards off disease, squeeze me for drinking and chant my praises”.

In another place it is mentioned those who thus squeezed it and drank the squeezed liquid and chanted its praises are blessed with the best of health and progeny”

 

The above Zend Avesta verse gives us the following points

1.Soma gives long life 2.Soma gives health 3. Soma helps to get good children and 4. Soma wars off diseases.

 

I have already given what the Tamil inscription said about it: It purified the mind. In short it gave physical, mental and spiritual benefits.

Now more interesting comes from the three Vedas:

Ninth  Mandala of the Rig Veda contains all the hymns on Pavamana Soma. Nowhere in the world we see Mantras on narcotic drug in a religious book; so it is not a narcotic drug. If it is a drug like this the seers would have condemned it. Moreover, whether they condemn or not, the race would have exterminated itself by this time. But we see a continuous religion, Santana /Eternal religion for over 5000 years without any violence. So it is not a halucinative drug.

 

The Vedic seers praised the Soma as ‘The King’, ‘the guest’ etc.

Krishna seen in Yaga Fire

 

1000 year Sacrifice

Foreigners were baffled and got confused when they saw 1000 yearlong Soma sacrifice. They couldn’t understand it. Normally it lasted for 12 years but they talked about 1000 year Yajna as well. Where in the world one drinks drug or alcohol for 12 years and survive? So it was not an intoxicating drug, but a miraculous and a rare herb brought by an “Eagle”. When we read that it was available in Iran (Zoroaster) and in Gangetic and Indus valley (Rig Veda and Yajur Veda) we are amazed at the influence of a single plant on such a vast geographical area. Taittiriya Samhita of Yajur Veda deals with Soma Yaga in Cantos 6 and 8.

 

Moreover, it is not a drug is proved from the rituals that were practised. Following is the ritual:

The first stage is buying the Soma plant with a  calf which was later snatched  away later from the seller. Because he same sellers bring them back the Soma we knew for sure it was only a ritual and they got good money.

 

If I am cheated by a business man I would not go back to him and would warn other colleagues as well. Foreigners could not explain why Soma was “brought by an eagle”. They were struggling hard and as usual wrote all the rubbish.

 

The second stage is it is placed on a cart and taken in procession like a honoured guest. Because they considered it a divine one.

 

The next stage is the pressing of Soma plant and getting the juice.

 

In the last stage they gave it to different Gods in cups that were named differently.

Any person who thinks logically knew that it was not a narcotic drug. If it is they would not name different cups and wait patiently. Riots would break out to grab the drug. Moreover, the same kick they could get from umpteen sources such as alcohol etc.

 

If it is a drug, no idiot would pour it into sacrificial fire and “waste it” for thousands of years. We knew that Soma Yajnas were conducted until very recently but with alternate plants.

If it is a hallucinate substance, 12 year long sacrifices can be 12 year long orgy of drug addicts. So all the foreign accounts are half baked write ups or deliberate propaganda against Vedic religion.

 

The soma plant increases fertility (YV 6-5-8-5) according to Yajur Veda.

Radha and Krishna appears in Vedic Fire Sacrifice

 

In the Atharva Veda

The largest number of Atharvana Vedic hymns belong to the category of material well- being which include prayers for long life (100 years), property, architecture, astronomy ,well-being of trees, creatures, animals , for timely rain, avoiding unforeseen injuries etc. This shows their positive attitude.

 

Muujavat, the mythical home of the Soma plant in the Rig Veda, is shown as a distant place in the Atharva Veda; so by the time of Athrva veda, Soma was not easily available, almost extinct.

With the use of Soma plant we hear only the positive effects. It is unfortunate that the Hindus lost it very long ago.

 

Confusion about Vedic Soma Plant | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2013/05/05/confusion-about-vedic-soma-plant/

5 May 2013 – Confusion about Vedic Soma Plant Soma was the famous plant used by the Vedic priests to make juice for the fire sacrifice. The whole of Ninth …

 

Madurai Temple Tunnel and Soma Plant of Vedas … – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/madurai-temple-tunnel-and-soma-pla…

23 Apr 2017 – Madurai Temple Tunnel and Soma Plant of Vedas (Post No. 3844) … Soma Plant. I read your “Confusion about Vedic Soma Plant” article.

 

–Subham–

BENEFITS OF WALKING ! (Post No.3957)

Compiled by S NAGARAJAN

 

Date: 31 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-26  am

 

 

Post No.3957

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipdia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

The benefits of walking could not be enumerated in a single essay.

Dr Mercola has empahsised the following points which is worth reading:

 

 

If you want to add seven years to your lifespan, set aside 20 to 25 minutes for a daily walk. This simple habit, which can also arguably be one of the most enjoyable parts of your day, has been found to trigger an anti-aging process and even help repair old DNA.

 

The research, presented at the European Society of Cardiology (ESC) Congress, followed 69 people between the ages of 30 and 60. Those who engaged in daily moderate exercise, such as a brisk walk or jog, high-intensity interval training (HIIT), and strength training experienced anti-aging benefits that could add an additional three to seven years to your life.1

 

The researchers recommended a 20-minute daily walk to reap these benefits.

As noted by Katy Bowman, a scientist and author of the book, Move Your DNA: Restore Your Health Through Natural Movement

 

 

“Walking is a superfood. It’s the defining movement of a human.”

 

As mentioned, walking may help to slow down the aging process, and it works no matter what age you get started. Study author Sanjay Sharma, professor of inherited cardiac diseases in sports cardiology at St. George’s University Hospitals NHS Foundation Trust in London, told The Independent:

 

“We may never avoid becoming completely old, but we may delay the time we become old. We may look younger when we’re 70 and may live into our nineties. Exercise buys you three to seven additional years of life. It is an antidepressant, it improves cognitive function, and there is now evidence that it may retard the onset of dementia.”

 

Harvard Medical School lists out the five benefits of walking as follows:

 

  1. It counteracts the effects of weight-promoting genes.

Harvard researchers looked at 32 obesity-promoting genes in over 12,000 people to determine how much these genes actually contribute to body weight. They then discovered that, among the study participants who walked briskly for about an hour a day, the effects of those genes were cut in half.

 

  1. It helps tame a sweet tooth.

A pair of studies from the University of Exeter found that a 15-minute walk can curb cravings for chocolate and even reduce the amount of chocolate you eat in stressful situations. And the latest research confirms that walking can reduce cravings and intake of a variety of sugary snacks.

 

 

  1. It reduces the risk of developing breast cancer.

Researchers already know that any kind of physical activity blunts the risk of breast cancer. But an American Cancer Society study that zeroed in on walking found that women who walked seven or more hours a week had a 14% lower risk of breast cancer than those who walked three hours or fewer per week. And walking provided this protection even for the women with breast cancer risk factors, such as being overweight or using supplemental hormones.

 

 

  1. It eases joint pain.

Several studies have found that walking reduces arthritis-related pain, and that walking five to six miles a week can even prevent arthritis from forming in the first place. Walking protects the joints — especially the knees and hips, which are most susceptible to osteoarthritis — by lubricating them and strengthening the muscles that support them.

 

 

  1. It boosts immune function.

Walking can help protect you during cold and flu season. A study of over 1,000 men and women found that those who walked at least 20 minutes a day, at least 5 days a week, had 43% fewer sick days than those who exercised once a week or less. And if they did get sick, it was for a shorter duration, and their symptoms were milder.So why should not we walk everyday at least for 30 minute.

****                                                                                                      Thanks to Dr Mercola and Harvard Medical School  and all the sites belonging to them /publishing their findings

உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மசாஜ்! (Post No.3921)

 

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 19 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-51 am

 

 

Post No.3921

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

திருநெல்வேலியிலிருந்து வெளிவரு ஹெல்த்கேர் மாத பத்திரிகையில் மே 2017 இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

 

உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மசாஜ்!

 

தமிழாக்கம் ச.நாகராஜன்

 

மசாஜ் ஏன் உங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது?

உடலின் ஒவ்வொரு இயக்க அமைப்பும் மசாஜினால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நல்ல விதத்தில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது.  மசாஜினால் உங்கள் உடலில் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதற்கான வழிகாட்டி இதோ:-

 

எலும்பு மண்டலம் :-

 

மசாஜினால் எலும்புகள் மறைமுகமாக நலமடைகிறது. இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மேம்பாடானது ஆக்ஸிஜனையும் ஊட்டச்சத்துக்களையும் எலும்புகளுக்குத் தருகிறது. மூட்டுகளின் இறுக்கமும் வலியும் குறையும். தசைகள் மிகவும் நெகிழ்வுத் தனமையை அடைவதால் மூட்டின் இயக்கம் அதிகரிக்கப்படுகிறது.

தசை மண்டலம்:-

 

சில மசாஜ் இயக்கங்கள் தசைகளுக்கு ஓய்வையும் நீட்சியையும் தருகின்றன. இதனால் தசையின் இறுக்கமும் தசைப்பிடிப்பும் குறைகிறது.மசாஜ் த்சை உரத்தைக் (muscle tone) குறைத்து தசைகளின் நெகிழ்வுத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. தசைகள் ஓய்வு எடுப்பதன் மூலம் சோர்விலிருந்து மீள்வ்தை விட உடல்ப்யிற்சியின் மூலம் வெகு சீக்கிரம் சோர்விலிருந்து மீள்கிறது.

 

நரம்பு மண்டலம் :-

 

இதமாகத் தரப்படும் மசாஜ் நரம்பு எரிச்சலிலிருந்தும் இன்சோம்னியா மற்றும் தலைவலி போன்ற இறுக்கத்தினால் ஏற்படும் நிலைகளிலிருந்தும் நிவாரணத்தை அளிக்கிறது. ஊக்க்த்தை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் மசாஜ் செய்யப்பட்டால், அது சோம்பேறித்தனத்தையும் களைப்பையும் போக்கி விடுகிறது.

 

இரத்த ஓட்ட அமைப்பு :-

 

மசாஜ் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் மந்தமான இரத்த ஓட்டம் நீங்கும். நடமாட சக்தியின்றி இருந்த இடத்திலேயே இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு வரபிரசாதமாக பெரிதும் பயனளிக்கும்.

 

நிணநீர் மண்டலம் (Lymphatic System)

 

மிருதுவான மசாஜ் நிணநீர் மண்டலத்தை ஊக்குவிக்கிறது. உடலில் சேர்ந்திருக்கும் கழிவுகளை வெளியே அகற்ற இது உதவுகிறது. மசாஜினால் ஏற்படும் ஓய்வு இறுக்கத்தை நீக்க உதவும். இது நோய் எதிர்ப்புத் தன்மையையும் அதிகரிக்கும்.

 

சுவாச அமைப்பு:

 

மசாஜின் போது மிக அதிகமான ஓய்வைப் பெறுவதால், சுவாசம் விடுவது மெதுவாக ஆகி விடுவதோடு ஆழ்ந்த சுவாசமும் ஏற்படும். உங்கள் உதரவிதானத்தை சுவாசத்திற்காக சுவாசிக்கவும் பெருக்கவும் தேவையான சக்தி இதனால் குறைவாகவே தேவைப்படும். பிஸியோதெராபிஸ்டுகள் மார்பில் ஏற்படும் இறுக்கத்தை (செஸ்ட் Chest Congestion) நுரையீரலின் அடியில் கப் இயக்கம் (Cupping movements) எனப்படும் இயக்கத்தைச் செய்வதன் மூலம் அதை அகற்றி விடுவர்.

 

ஜீரண மண்டலம்:

 

மசாஜ் ஓய்வை அதிகரிப்பதால் உணவு மற்றும் கழிவுகளின் இயக்கத்தை ஜீரண மண்டலத்தில் அதிகரிக்க உதவுகிறது. இந்த ஓய்வானது ஜீரண மண்டலத்தில் ஒரு சமச்சீர் தன்மையை உருவாக்குகிறது.

 

சிறுநீரக மண்டலம் :

 

மசாஜ் செய்யப்படும் போது கழிவுப் பொருள்கள் இரத்தத்தின் மூலமாக சிறுநீரகங்களுக்குச் செல்லும் வழியைக் காண்கிறது. அங்கு இவை வடிகட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது.

 

பெண்களின் இனப்பெருக்க மண்டலம்:

மாதவிலக்கு வரும் போது உருவாகும் பிரச்சினைகளான வ்லி மற்றும் பிஎம்ஸ் (Premenstural Syndrome)  போன்றவை மசாஸ் செய்வதால் அது ஓய்வை ஏற்படுத்துவதன் காரணமாக மிகவும் தணியும். மாதவிலக்கு அறிகுறிகளில் மசாஜ் ஒரு நல்ல நிலைமையை ஏற்படுத்தும்

 

நன்றி டைய்லி மெயில் மார்ச் 4, 2017.

*****

Strange LUTA Disease in Kashmir! (Post No.3890)

Written by London Swaminathan

 

Date: 8 May 2017

 

Time uploaded in London: 21-41

 

Post No. 3890

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

Kalhana, the 12th century chronicler of Kashmir History, gives strange information in his Rajatarangini. He talks about a disease called Luta (meaning Spider). In Tamil also we have a disease called Silanthi (Spider), but it is not a fatal disease.

 

Here is what Kalhana (Fourth Taranga, slokas 524-529) says,

“At this junction in the principality of Rajah,there arose among the townsmen a calamity caused by the epidemic of Luta.

“The disease is contagious and fatal there owing to a peculiarity of the country and hence the living being who is attacked by Luta is forsaken.

Hearing this King Jayapida planned and brought secretly through his servant the necessary articles to prevent the disease.

By swallowing this, which tended to cause an overflow of bile, his bile was excited and he got fever; by applying the milk of Vajravrksa (tree) he was covered with boils.

His adversary having heard from the mouth of the guards that he was attacked by Luta and thinking that he would no doubt perish expelled him from the country.

In this manner, having crossed with the might of his own intelligence the ocean of calamity he seized the hill fort, which extended up to the sky, as well as the fame of the antagonist”.

 

Kalhana here explains how the king used the fatal disease Luta and escaped and captured new territory in around 750 CE.

The translator of Rajatarangini M P Pandit says in the footnote,

“ Luutaa= Literally a spider. It is a common belief that a certain kind of spider if it walks over the human body produces skin eruptions, hence a kind of skin trouble – rash and pimples- it is known as Luta.

 

Vajravrksa = a shrub like Arka, the juice of which if applied to the skin produces eruptions. Kig Jayapida used this to get false eruptions and pretended that he got Luta!

(When he British were looking for freedom fighters in Tamil Nadu, they used to pretend that one of the house holders was afflicted with small pox and hung the margosa leaves (neem eaves) in front of the house. The British were scared of this and never entered the street or the village).

 

Fatal disease!

And in the Sixth Taranga (chapter) of Rajatarangini, Kalhana says that Kng Kshemagupta died of Luta:

“Thus on the dark fourteenth (Krishnapaksha Chaturdasi) the , while engaged in the case, saw flames emerging from the mouth of a howling she jackal.

“The sight of this produced fear and trembling; he was seized of the Luta disease which fever was the cause of his death.

“With his body covered with eruptions of the shape of the split lentils on the ninth day of bright Pausa (Suklapaksha Navami), in the year 34 (of his rule), he died.

“Ksemagupta’s son, the infant Abhimanyu thereafter became king.”

 

In the Seventh Taranga

Kalhana says, “Then when Rudrapala died of the Luta disease the other Sahi princes, too, very soon met their end.

 

In the Eight Taranga

Thus, when some months had passed by, the king as luck would have it, suddenly fell ill suffering from a skin disease.

 

In another foot note here the translator MP pandit adds, “I am indebted to Vaidyaraj Pandit Ramachandra, my fellow prisoner in the district jail at barely, for the following references to the disease of Luta, Dadakaalasaka (7-1443) and Trsnaa mentioned by Kalahana.

Lutaa- see Astaanga Hrdaya, Sutrasthana chapter 5-verses 6-13.

–Subham–