நட்சத்திரங்களுக்கான ருத்ராக்ஷங்கள் (Post No.3170)

rudraksah-mala-with-gold

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Date: 20 September 2016

Time uploaded in London:5-42 AM

Post No.3170

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

 

ருத்ராக்ஷ மஹிமை

நட்சத்திரங்களுக்கான ருத்ராக்ஷங்கள்

 

ச.நாகராஜன்

 stars4

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் பிறந்தவர்கள் அணிய வேண்டியதற்கான ருத்ராக்ஷங்கள் தனித்தனியே உண்டு.

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கான அதிதேவதையும் உண்டு.

அவற்றின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

இதை அணிபவர்களுக்கான பலன்கள் மகத்தானவை.

 

எண்   நட்சத்திரம்         அதி தேவதை  அணிய வேண்டிய

                                          ருத்ராக்ஷம்

 • அசுவனி கேது           நவ முகம்
 • பரணி சுக்ரன்         ஷண்முகம்
 • கார்த்திகை சூர்யன்        ஏக முகம்,

த்வாதச முகம்

கௌரி சங்கர்

 • ரோஹிணி சந்திரன்  த்வி முகம்
 • மிருகசீர்ஷம் செவ்வாய் த்ரி முகம்
 • திருவாதிரை ராகு       அஷ்ட முகம்
 • புனர்பூசம் ப்ருஹஸ்பதி பஞ்ச முகம்
 • பூசம் சனி          சப்த முகம்
 • ஆயில்யம் புதன்         சதுர் முகம்
 • மகம் கேது        நவ முகம்
 • பூரம் சுக்ரன்       ஷண்முகம்
 • உத்தரம் சூர்யன்      ஏக முகம்,

த்வாதச முகம்

கௌரி சங்கர்

 • ஹஸ்தம் சந்திரன்    த்வி முகம்
 • சித்திரை செவ்வாய்  த்ரி முகம்
 • சுவாதி ராகு        அஷ்ட முகம்
 • விசாகம் ப்ருஹஸ்பதி  பஞ்ச முகம்
 • அனுஷ்ம் சனி          சப்த முகம்
 • கேட்டை புதன்          சதுர் முகம்
 • மூலம் கேது          நவ முகம்
 • பூராடம் சுகரன்         ஷண்முகம்
 • உத்தராடம் சூர்யன்        ஏக முகம்,

த்வாதச முகம்

கௌரி சங்கர்

 • திருவோணம் சந்திரன்    த்வி முகம்
 • அவிட்டம் செவ்வாய்   த்ரி முகம்
 • சதயம் ராகு         அஷ்ட முகம்
 • பூரட்டாதி ப்ருஹஸ்பதி  பஞ்ச முகம்
 • உத்தரட்டாதி சனி          சப்த முகம்
 • ரேவதி புதன்         சதுர் முகம்

 

ஒவ்வொரு முகத்திற்கான பலன்களையும் நமது நூல்கள் தந்துள்ளன. அவற்றை இனி காண்போம்.

*********

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: