வேதாந்த தேசிகரின் வாழ்க்கை வரலாறும் அவர் செய்த அற்புதங்களும்- 1 (Post No. 7149)

Compiled by  London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

Date: 28 OCTOBER 2019

Time  in London – 14-23

Post No. 7149

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் பிறந்த 700 ஆவது ஆண்டு விழாவில் – 1968-ல்- சென்னையில் ஒரு மலர் வெளியிடப்பட்டது. அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள்- பகுதி 1 (நூல் இருக்குமிடம்- பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி, லண்டன்).

வேதாந்த தேசிகரின் தாயார்-

தந்தை –

to be continued…………………………………….

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: