சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திரக்கார நரி (Post No.8799)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8799

Date uploaded in London – –11 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திரக்கார நரி

நீ அவல்  கொண்டு வா ; நான் உமி கொண்டுவருகிறேன் ; அவை இரண்டையும் கலந்து எங்கள் வீட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஊதி, ஊதித் தின்போம் என்ற கதை உங்களுக்குத் தெரிந்ததே. எங்கள் வீட்டுத் திண்ணை என்பது முக்கியம். அதே உமியைச் சேகரித்து அதை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். ஆக அந்த ஆளுக்கு 100 சதவிகித லாபம். இதே போல 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட புத்த மதக் கதை ஒன்றைக் கேளுங்கள் –

வசுபந்து என்பவர் கி.பி.நாலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார். அவருடைய சாஸ்திர அறிவு மிகப்  பரந்தது . அவர் இயற்றிய முக்கியமான நூல் அபிதர்மகோஸம் . இது நமக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆயினும் யசோதர்மர் இதற்கு உரை எழுதியுள்ளார். மேலும் இந்த நூல் திபெத்திய மொழியிலும் சீன மொழியிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றிலிருந்து நாம் இந்த நூலின் உள்ளடக்கத்தை அறிகிறோம். இதை பரமார்த்தர் என்பவர் கி.பி. 563-ல் மொழிபெயர்த்தார்

வசுபந்து  ‘கதா சங்கிரகம்’ என்ற  நீதிக்கதையையும் எழுதினார். இது தம்மபதக் கொள்கைகளை விளக்கும் நூல். ஆயினும் இதற்கு முன்னர் எழுந்த  சம்ஸ்கிருதக் கதை நூலான பஞ்ச தந்திரக் கதையைப் பின்பற்றுகிறது.

இதோ ஒரு கதை –

ஒரு நரி, ஒரு சிங்கத்தைப் பின் தொடர்ந்து சென்றது சிங்கம் அடித்துக் கொன்று சாப்பிடும் மாமிசத்தின் மிச்சம் மீதி  தமக்கு கிடைக்கும் என்பது அதன் எண்ணம். ஒரு முறை, சிங்கம் மிகப்பெரிய  காட்டுப் பன்றியை அடித்துக் கொன்று புசித்தது. ஆனால்  நிறைய பகுதி மிச்சமாக எஞ்சியிருந்தது. இதைத் தூக்கிக் கொண்டுவா என்று நரிக்கு கட்டளை இட்டது சிங்கம். நரியால் அதைத் தூக்க முடியவில்லை. உடனே தந்திர புத்தியைப் பயன்படுத்தியது. தூக்கிச் செல்லாவிட்டால் கோபத்தில் சிங்கம் தன்னைக் கொன்றுவிடும் என்றும் பயந்தது. சிங்கமோ கர்வம் உடைய பிராணி. ஆகையால் அதன் கர்வத்தை நரி பயன்படுத்திக்கொண்டது.

இதைத்தூக்கிச் சுமப்பதற்கு இரண்டு காரியங்கள் தேவை; ஒன்று பாரம் தாங்காமாட்டாமல் முனகுவது. அப்படிச் செய்தால்  காரியம் மன அளவில் எளிதாகத் தோன்றும் . இரண்டாவது இதைத் தூக்கி வருவதாகும் ;இரண்டு காரியங்களையும் ஒரே ஆள் செய்ய முடியாது.ஆகையால் ஏதேனும் ஒரு பணியை நீ எடுத்துக் கொள்  என்று நரி சொன்னது.

இதைக்கேட்ட சிங்கம் , முனகுவது தமது தகுதிக்கு உரிய செயலன்று என்று எண்ணி, நான் தூக்கி வருகிறேன் என்றது. நரியோ அதற்குப் பின்னால் ‘ஜாலி’யாக முனங்கிக் கொண்டே சென்றது . இது போல பெளத்த மதக் கொள்கைகளை சுமந்து சொல்லுகிறேன்.. என்னோடு ஒத்து, அது சரிதான் என்று முனகுவதற்குக் கூட  உங்களால் முடியவில்லையே என்று நகைச் சுவை ததும்ப கதையை முடிக்கிறார் வசுபந்து!

tags–  வசுபந்து,  சிங்கம், நரி.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: