இராமசாமிப் புலவர் சொல்லும் கவச அற்புதங்கள் ! (Post No.10,014)

kanaka dhara – shower of gold coins

Compiled  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,014

Date uploaded in London – 24 AUGUST  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கவசங்களைப் பற்றி இதுவரை மூன்று கட்டுரைகளை எழுதினேன். இதற் கெல்லாம்  மூல காரணமான புஸ்தகம் ராமசாமிப் புலவர் வெளியிட்ட பல கவசங்கள் அடங்கிய நூலாகும். இதற்குப் பின்னர் வந்த நூல்களில் பொழிப்புரை இல்லை, அர்த்தமும் இல்லை. ஆகையால் ராமசாமிப் புலவர் நூலை யாரேனும் முழுதுமாக வெளியிட வேண்டும். என்னிடமுள்ள நூல் தூள் தூளாகும் நிலையில் உள்ளது. காரணம் நாங்கள் எல்லோரும் ‘படித்துக்கிழித்தவர்கள்’ !!! அதாவது 1962 முதல் இந்த நூலை உபயோகித்து வருகிறோம்.

இதோ அவர் சொல்லும் அதிசயங்கள் ( என் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அதிசயங்களை முன்னரே எழுதிவிட்டேன்) இதுவரை படிக்காதவர்கள் விநாயக கவசம் மற்றும் சகல கலா வல்லி  மாலையையாவது படியுங்கள். குமர குருபரர் இயற்றிய சகல கலா வல்லி  மாலையை ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளேன்.

ஒரு அன்பர் கேட்டதால் விநாயக கவசத்தையும் இன்று வெளியான இன்னொரு கட்டுரையில் கொடுத்துள்ளேன். படித்துப்  பயன் பெறுக. ராமசாமிப் புலவருக்கு நாம் நன்றிக்  கடன்பட்டுள்ளோம். அவர் வாழ்க ; அவர் குலம் வாழ்க!!

கீழேயுள்ள இணைப்புகளைப் படிக்கவும்:-

tags – இராமசாமிப் புலவர் , கவச அற்புதங்கள், கவசங்கள் புஸ்தகம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: