பஞ்ச கன்யா, சப்தபுரி குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.12,014)

( for colour squares, please go to swamiindolgy.blogspot.com)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 12,014

Date uploaded in London – –  18 May , 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

Pancha Kanyas and Saptapuris Tamil Crossword 18-5-2023

இந்து மதத்தில் ஐந்து புகழ்பெற்ற பெண்களை பஞ்ச கன்யாஹா என்று தினமும் மனத்தில்  ஸ்மரிப்பர் (நினைப்பார்கள்) அதே போல மோட்சம் நல்கும் 7 நகரங்களையும் சொல்லுவார்கள். இந்தக் கட்டத்தில் அவை உள்ளன. கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம்  .

கீழேயுள்ள விடையைப் பார்க்காமல் சொல்லுங்கள்

 2       3
            
        4   
 5          6
     7      
     8   9 10, 11  
        12    
     13       
            
 14           
         15   

குறுக்கே (இடம் வலமாக அல்லது வலம் இடமாகச் செல்லவும்)

2. ராவணன் மனைவி; பத்தினி

3.ஏழு நகரம் என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

4 பல்லவர் தலைநகர்

4 விஸ்வநாதர் கோவில்

5 கோசல நாட்டின் தலை நகர்

8 மஹா காலம் என்னும் சிவன் உறை தலம்

9 வாலியின் மனைவி

13 உஜ்ஜையினியின் மறு  பெயர்

14 கங்கை நதி சமவெளியில் இறங்கும் ஊரின் மறு பெயர்

15 ஐந்து பெண்கள்

xxxx

கீழே (மேல் கீழாக அல்லது கீழ் மேலாகச் செல்லவும்)

1.கெளதமரின் மனைவி ; ராமரின் கால் பட்டதால் விமோசனம்.

6 கங்கை நதி மீது பாலம்; அது சமவெளியில் இறங்கும் ஊர்

7. ராமருடன் கானகம் சென்ற பெண்

10 கிருஷ்ணர்  ஆண்ட துறைமுக ஊர்

12 பாண்டவர் மனைவி

Xxxx

Answer

1அ 2 மண்டோரிபுப்ச3
           
   ல்   சிகா4ஞ்சி 
அ 5 யோத்யா     ஹ6
     சீ7  வா  ரி
னி ஜைஜ்உ 8 தா  9ராது10, ம  11 த்
       தி 12   வா
காதிந்அ 13     ர்
         வு  
மா 14 யா        
   யான் சஞ்ப 15  தி

12.பஞ்சகன்யா 3.சப்தபுரி

1.அஹல்யா , 6.சீதா , மண்டோதரி, 7.தாரா, 9.திரவுபதி

5.அயோத்யா, 8.மதுரா, 11.மாயா, 4.காசி, 4.காஞ்சி , 10.அவந்திகா,10.துவாரகா,

6.ஹரித்வார், 8.உஜ்ஜைனி

–subham- 

tags :- பஞ்ச கன்யா, சப்தபுரி ,குறுக்கெழுத்துப் போட்டி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: