எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post No.8671)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8671

Date uploaded in London – –12 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.நாற்பதிலே நாய்க் குணம்

2.ஐம்பதிலே  அறிவு , அறுபதிலே  அடக்கம், அறுபதுக்கு மேல் ஒன்றுமில்லை

3.ஐம்பது வயதானவனுக்கு ஐந்து வயதுப்  பெண்ணா?

4.அறுபது நாளுக்கு எழுபது கந்தை

5.அறுபத்திநாலு அடி கம்பத்திலேறி  ஆடினாலும் அடியிலிறங்கித்தான் தியாகம் வாங்க வேண்டும்

tags–எண் 40,  50, 60 , பழமொழிகள் ,

–subham–

மலை பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8659)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8659

Date uploaded in London – –10 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

.

மலை பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி  (Post 8689)

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.மலைபோல வந்தது பனி போல நீங்கிற்று

2.மலை நெல்லிக்காய்க்கும் கடல் உப்புக்கும் உறவு செய்தவர் யார்?

3.மலையைக் கல்லி  எலியைப் பிடிக்கிறது

4.மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

5.மலைத்தேன் முடவனுக்கு வருமா ?

6.மலை இலக்கானால் குருடனும் எய்வான்

Tags- மலை, பழமொழிகள்

சுக்கு பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கட்டத்தில் காண்க (Post 8654)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8654

Date uploaded in London – –9 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால் கட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இருக்கும் .

விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

1.சுக்கு அறியாத கஷாயம் உண்டா?

2.சுக்கு கண்ட இடத்திலே முக்கிக் குழந்தை பெறுவாளா?

3.சுக்கு கண்ட இடத்தில் பிள்ளை பெற்றுச்  சூரியநாராயணன் என்று பெயரிடுவாள்

4.சுக்கும் பாக்கும் வெட்டித்தாரேன்  சுள் சுள் என்று வெயில் எறி

5.சுக்கு கண்ட இடத்தில் பிரசவமா?

6.சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்துமில்லைசுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வமுமில்லை

tags சுக்கு, கஷாயம் ,பழமொழி

-subham–

நூறு என்ற எண் வரும் 6 பழமொழிகள் என்ன? (Post No.8643)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8643

Date uploaded in London – –7 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நூறு என்ற எண் வரும் 6 பழமொழிகள் என்ன? கட்டத்தில் 

காண்க!

ஒரு முறை வரும் சொற்கள் மீண்டும் இடம்பெறாது.நீங்களே யூகித்து அறியவேண்டும். விடைகள் கீழே :-

ANSWER–

1.நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி

2.நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று  ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப்பெருக்கு

3.நூறு குற்றம் ஆறு பிழை கொண்டு பொறுக்கவேண்டும்

4.நூறோடு நூறாகிறது நெய்யில் சுடடி பணிகாரம்

5.நூற்றுக்கு ஒரு பேச்சு  ஆயிரத்துக்கு ஒரு தலை  அசைப்பு

6.நூறு நாள் ஓதி ஆறு நாள் விடத் தீரும்

TAGS — நூறு, பழமொழிகள்

–SUBHAM–

புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8637 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8637

Date uploaded in London – –6 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.புல்லு விற்கிற கடையிலே பூ விற்கிறது

2.புல்லும் பூமியும் கல்லும் காவேரியும் உள்ள மட்டும் என் நிலத்தை அனுபோகம் பண்ணு

3.புல்லைத் தின்னும் மாடுபோல புலியைத் தின்னும் செந்நாய் உதவுமா

4.புல்லு இருக்கிற இடத்தில் மேய விடாது, சோறு இருக்கிற இடத்தில் தின்ன  விடாது

TAGS- புல்,பழமொழிகள்

செருப்பு பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8615)

Imelda Marcos, First Lady of Philippines , was famous for her 3000 pairs of shoe

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8615

Date uploaded in London – –2 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

BEATING EVE TEASERS WITH SHOES.

விடைகள்:–

1.செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும், நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும்

2.தங்கச் செருப்பானாலும் தலைக்கேறாது

3.செருப்பால் அடித்தாலும் திருட்டுக் கை நிற்காது

4.செருப்பால் அடித்துப் பட்டுப்புடவை கொடுத்தாற்  போல

5.செருப்புக்காகக் காலைத் தரிக்கிறதா

6.செருப்புக்கு அச்சாரம் துரும்பு

செருப்பு,பழமொழிகள்


PICTURES FROM SHOE MUSEUM ; OF IMELDA’S 3000 PAIRS, 800 ARE DISPLAYED IN SHOE MUSEUM IN PHILIPPINES

முத்து பற்றிய 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No. 8610)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8610

Date uploaded in London – –1 SEPTEMBER 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

,

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.முத்தால் நத்தை பெருமைப்படும் மூடர்  எத்தாலும் பெருமைப்படார்

2.முத்தைத் தெளித்தாலும் கலியாணந்தான் ,மோரைத் தெளித்தாலும் கலியாணந்தான்

3.முத்துக்கு முத்தாயிருக்கிறது

4.முத்தை அளக்கிறவளும்  பெண்பிள்ளைதான் ,மூசப்பயறு அளக்கிறவளும்  பெண்பிள்ளைதான்

5.முத்தளந்த கையினாலே மோர் விற்கிறதா

6.முத்திலும் சொத்தை உண்டு,பவழத்திலும் பழுது உண்டு.

tags-  முத்து ,பழமொழிகள்

பொன் பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post 8599)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8599

Date uploaded in London – 30 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பொன்னின் குடத்திற்குப் பொட்டு இட வேண்டுமா ?

2.பொன்னை வைக்கிற கோவிலிலே பூவையாவது வைக்கவேண்டும்

3.பொன்னின் குணம் போமா, பூவின் மணம் போமா ?

4.பொன்னுக்குத் துரு ஏறாது, பொறுமைக்கு சினம் ஏறாது

5.பொன்னின் கலப்பை வரகுக்கு  உழப்போனதாம் , வரகு செருக்கு வரகு பட்டதாம்

6.பொன்னான மனதைப் புண்ணாக்குகிறான்.


tags- பொன் , பழமொழிகள், 

–subham—

தலை பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8542)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8542

Date uploaded in London – 20 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பல பழமொழிகளில் தலை என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடும்; ஒருமுறை வந்த சொல் மீண்டும் கட்டத்தில் இராது ; கொண்டு  கூட்டிப்  பொருள் கொள்க.

1.தருமம் தலை காக்கும் ‘

2.தலைக்குத் தலை நாட்டாண்மையாய் இருக்கிறது

3.தலை இருக்க வால் ஆடுமா ?

4.தலை எழுத்திற்கு தலையைச் சிரைத்தாற்  போகுமா?

5.தலை அளவும் வேண்டாம் , அடி அளவும் வேண்டாம் , குறுக்கே அள அடா படியை

6.தலை  இடியும் காய்ச்சலும் தனக்கு  வந்தால்  தெரியும்

Tags – தலை, வால்

—subham–

கை பற்றிய 7 பழமொழிகள் – கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No.8531)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8531

Date uploaded in London – 18 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.கைக்கு வாய் உபசாரமா ?

2.தன்  கையே தனக்கு உதவி

3.கை  மேல் பலன்

4.காரியம் கைகூடும்

5.கையிலே காசு வாயிலே தோசை

6.கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடியா ?

7.கையில் வெண்ணை இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன்

tags- கை , பழமொழிகள்