லண்டன் பார்க்க வருகிறீர்களா ?- PART 3 (Post No.9373)

BUCKINGHAM PALACE
LONDON SWAMINATHAN LIFTING GOLD BAR

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9373

Date uploaded in London – –12 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

லண்டன் பார்க்க வருகிறீர்களா- மூன்றாம் பகுதி

ஒவ்வொரு சுற்றுலா இடத்துக்கும் மிக அருகில் ஒரு  அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் இருக்கும். அதை அறிந்து திட்டமிட்டு பயணம் துவக்கினால் ஒரே நாளில் பல இடங்களைப் பார்த்துவிடலாம். சில இடங்களை நடந்தே பார்க்கலாம் ஒரு நாள் பாஸ் வாங்கினால் பஸ்ஸிலும் ரயிலிலும் அதை பயன்படுத்தலாம். ஆய்ஸ்டர் கார்ட் வாங்கி அவ்வப்போது பணத்தைப் போட்டு ‘டாப் அப்’ செய்தும் பயன்படுத்தலாம் .எல்லா ரயில் நிலையங்களிலும் ட்யூப் மேப், டூரிஸ்ட் தகவல்

TOWER BRIDGE WITH CARS AAND BUSES
TOWER BRIDGE OPEN FOR SHIPS

TAGS-TOURIST SPOTS IN LONDON, லண்டன் -3, 


THE SHARDS IN LONDON,  TALLEST BUILDING IN BRITAIN

TAGS- TOURIST SPOTS IN LONDON, லண்டன் -3,