அதிசய எண் ஏழு; புனித எண் 7! (Post No.6900)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 19 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 8-04 am

Post No. 6900

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))எண் ஏழு | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/எண்-ஏழு/

 1.  

ரிக் வேதத்திலும், சிந்து சமவெளி முத்திரைகளிலும் ஏழு என்ற எண் எப்படி முன்னிலையில் நிற்கிறது என்று ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை எழுதி, …

ஏழு எண்ணின் ரகசியம்: ரிக் வேதம் முதல் …https://tamilandvedas.com/…/ஏழு-எண்ணின்-…

 1.  

22 Nov 2014 – சப்த மாதாவுக்கு உயிர்ப் பலி தரும் சிந்து முத்திரை! கட்டுரையை எழுதியவர் :– லண்டன் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்– …

ஏழு மலை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/ஏழு-மலை/

 1.  

ஆழ்வார் தரும் அதிசயத் தகவல் : 7 மலை, 7 கடல், 7 முகில்! … ஏழு மேகங்கள், ஏழு கடல்கள், ஏழு மலைகள் உள்ள இந்தப் பூமியை அப்படியே உண்டும், …

கம்பன் பாட்டில் ஏழு கடல்கள் (Post No.5655 …https://tamilandvedas.com/…/கம்பன்-பாட்டி…

 1.  

13 Nov 2018 – பழங்கால சிறுவர் கதைகளிலும் இதனால் ‘ஏழு கடல் தாண்டி, ஏழு மலை தாண்டி, ஏழு குகை தாண்டி’ என்றெல்லாம் எழுதினர். நாம் …

பாபிலோனிய பூதம் 7 | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/பாபிலோனிய-ப…

 1.  

ஏழு எண்ணின் ரகசியம்: ரிக் வேதம் முதல் சிந்துவெளி வரை! … இது தவிர சப்தபதி, ஏழு கடல்ஏழு மலைஏழு நதி, ஏழு புனித நகரங்கள், ஏழுத்வீபங்கள் …

காளிதாசனில் ஏழு | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/காளிதாசனில்…

 1.  

ரிக் வேதத்திலும், சிந்து சமவெளி முத்திரைகளிலும் ஏழு என்ற எண் எப்படி … ஆழ்வார்தரும் அதிசயத் தகவல்: 7 மலை, 7 கடல், 7 முகில் என்று …

ஏழு நகரம், ஏழு நதி பெயர் தெரியுமா? (Post No …https://tamilandvedas.com/…/ஏழு-நகரம்-ஏழு-…

15 Nov 2018 – அயோத்யா புரி, மதுராமாயா, காசி, காஞ்சி,. அவந்திகா, துவாரகா புரி. ரேவா= நர்மதா. மாயா= ஹரித்வார். அவந்திகா= உஜ்ஜயினி.

Mystic No.7 in Music !! | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/2014/…/mystic-no-7-in-music…

13 Apr 2014 – It is no wonder 7 was considered a mystic number by our ancients. … Anandakalippu tune ‘ Nandavanathil Or Andi’ (all Tamil songs) are in this …

SACRED NUMBER SEVEN (Post No.6893) | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/sacred-number-seven-post-…

2 days ago – Mystic No.7 in Music! (posted on 13th April 2013) Numbers in the Rig Veda (posted on 3rd September2014) Hindus’ Magic Numbers 18,108 …

Sapta matas | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/sapta-matas/

 1.  
 2.  

Before going any further let me list my earlier posts on Numbers: Mystic No.7 in Music! (posted on 13th April 2013) Numbers in the Rig Veda (posted on 3rd …

Seven in Vedas | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/seven-in-vedas/

 1.  

Before going any further let me list my earlier posts on Numbers: Mystic No.7 in Music! (posted on 13th April 2013) Numbers in the Rig Veda (posted on 3rd …

Number Seven in Kalidasa and Kamba Ramayana! – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/number-seven-in-kalidasa-…

 1.  

7 Feb 2017 – I have already explained the significance of Number 7 in my two articles as given in the … Mystic No.7 in Music!! posted on 13th April 2014. 2).

7 demons | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/7-demons/

 1.  
 2.  

Some people see Seven Matas (seven mothers) as in Hindu scriptures and others see Seven Demons as described in Babylonian clay tablets. But Hindus have …


CAN YOU FIND THE 7 HOLY RIVERS AND 7 HOLY CITIES IN INDIA …

https://tamilandvedas.com/…/can-you-fined-the-7-holy-r…

13 Nov 2018 – Post No5658. Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a …

–subham–