பகவத்கீதை சொற்கள் Index 15 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -15 (Post.10,274)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,274

Date uploaded in London – 29 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அஸ்வானாம் 10-27  குதிரைகளில்

அஸ்வினவ்  11-6 அஸ்வினி தேவர்கள் இருவர்

அஷ்டதா 7-4 எட்டு விதமாக

அஸக்த புத்தி: (புதிதிஹி) 18-49  பற்றற்ற புத்தியுடையவனாய்

அஸக்தம்  9-9 பற்றற்றவனை

அஸக்த: 3-7 பற்றற்று

அஸக்தாத்மா  5-21  மனப்பற்று இல்லாதவன்

அஸக்தி: 13-9  பற்றின்மை

அஸங்க சஸ்த்ரேன 15-3  திடமான பற்றின்மை என்னும் வாளால்

அஸத  9-19 அசத்தும் / இல்லாமையும்

அஸத்க்ருதம் 17-22 பூஜையின்றி

அஸத்க்ருத: 11-42 அவமதிக்கப்பட்டனையோ

அஸத்யம் 16-8 பொய் நிறைந்தது

அஸத்க்ராஹான் 16-10  கெட்ட எண்ணங்களை

அஸபத்னம் 2-8 எதிர்ப்பில்லாத

அஸமர்த்த: 12-10  திறமை இல்லையாயின்

அஸந்த்யஸ்த சங்கல்ப: 6-2  சங்கல்பத்தைத் துறவாத

அஸம்மூட: 5-20 மனக் குழப்பம் அடையாதவன்

அஸம்மோஹ: 10-4  மோஹமின்மை

அஸம்யதாத்மனா 6-36  மனத்தை அடக்க முடியாதவனால்

அஸம்சயம்  6-35  சந்தேகமில்லை

அஸம்சய: 8-7  சந்தேகமின்றி

அசி 4-3  இருக்கிறாய்

அசித : 10-13 அசிதர்

tags -gita word index 15

To be continued……………………………………….