பகவத்கீதை சொற்கள் Index 11 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -11 (Post No.10,257)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,257

Date uploaded in London – 25 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அபி ஜானந்தி 9-24 அறிகிறார்கள்

அபி ஜானாதி  4-14  அறிகிறான்

அபி ஜாயதே 13-1  தோன்றுகிறது, பிறக்கிறது

அபி த: 5-26  இரு வகையிலும், இம்மையிலும், மறுமையிலும்

: இரண்டு புள்ளிகள் விசர்கம் எனப்படும். அதற்கு முந்தைய சப்தத்தை நீட்டிக்கவேண்டும். அபி த: 5-26 என்பதை அபிதஹ என்று உச்சரிக்கவும்).

அபி தாஸ்யதி 18-68 போதிக்கிறானோ

அபி நந்ததி  2-57  மகிழ்தல்

அபி ப்ரவ்ருத்த: 4-20  ஈடுபட்டாலும்

அபி பவதி  1-40 பரவி நிற்கும், சூழ்கிறது

அபி பூய 14-10 அடக்கி

அபி முகா: (அபி முகாஹா ) 11-20

அபி ரக்ஷந்து  1-11 காக்கவேண்டும்

அபி ரத: 18-45 இன்புறுகின்ற

அபி  விஜ்வலந்தி  11-28 எங்கும் ஜொலிக்கின்ற

அபி சந்தாய  17-12 எதிர்பார்த்து, விரும்பி

அபி ஹிதா 2-39  சொல்லப்பட்டது

அப் யதிக: 11-43  உம்மிலும்  மேலானவர்

அப் யர்ச்ய 18-46 அர்ச்சித்து, வழிபட்டு

அப் யநுனாத்யன்(??)  1-19  எதிரொலிக்கிற

அப் யசூயகா: 16-18 அவமதிப்பவர்கள்

அப் யசூயதி 18-67 நிந்திக்கிற, இகழ்கிற

அப் யசூயந்த: 3-32  இகழ் பவர்களாய்

அப்ய ஹன்யந்த: 1-13  முழங்கின

அப்யாஸ யோக யுக்தேன 8-8 இடைவிடாத யோகப்பயிற்சியினால் நிலைப்படுத்தப்பட்டது

அப்யாஸ யோகேன 12-9  பயிற்சி என்னும் யோகத்தால்

அப்யாஸாத் 12-12  அப்பியாசத்தைக் காட்டிலும்

அப்யாஸே 12-10  அப்பியாசத்தில் / பயிற்சியில்

அப்யாஸேன  6-35  பழக்கத்தால் , பயிற்சியால்

அப்யுத்தானம் 4-7  எழுச்சி

அமலான் 14-14  குற்றமற்ற

29 WORDS ARE ADDED FROM BHAGAVAD GITA WORD INDEX IN TAMIL- PART 11

TO BE CONTINUED……………………………………

 tags — gita word index11