பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-35; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -35 (Post No.10,544)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,544

Date uploaded in London – –    9 JANUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் தமிழ் இன்டெக்ஸ் 35

ததம்  2-17  நிறைந்துள்ளது

தத்பரம்  5-16  அந்தப் பரம்பொருளை

தத்பரஹ 4-39 அதையே  மேலாகக் கருதுபவராய்

தத்பராயணாஹா  5-17  அதையே சிறந்த  புகலிடமாகக் கொண்டவராய்

தத்ப்ரஸாதாத்  18-62 அவன் அருளால்

தத்ர  1-26  அங்கே

தத்வஞானார்த்த தர்சனம்  13-11 மெய்ப்பொருள் ஆராய்ச்சி

தத்வதஹ  4-9  உள்ளபடியே

தத்வதர்சினஹ  4-34  மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர்கள்

தத்வதர்சிபிஹி  2-16  உண்மையை உணர்ந்தவர்களால்…………… 10

தத்வவித்  3-28 உண்மையை உணர்ந்தவன்

தத்வம்   18-1 மெய்ப்பொருள்

தத்வேன 9-24 உள்ளபடி

ததனந்தரம் 18-55    சீக்கிரத்தில்   / அதற்குப் பின்

ததர்தம்  3-9  அதன் பொருட்டு

ததர்த்தியம்  17-27  அதற்கான

ததா  1-2  அப்போது

ததாத் மானஹ  5-17 அதையே ஆன்மாவாய்க் கொண்ட

தத்புத்தயஹ 5-17 அதில் புத்தியுடையவராய்

தத்பாவ பாவிதஹ  8-6  அதையே நினைத்ததால் ………… 20

தத்வத் 2-70   அவ்வாறு

தத்விதஹ  13-1 அதை உணர்ந்தவர்கள்

தனும்  7-21  மூர்த்தியை 

தன்னிஷ்டா ஹா – 5-17 அதில் நிலைபெற்றவராய்

தபந்தம் 11-19  எரிப்பவனும்

தபஸா 11-53 தவத்தாலும்

தபஸி   17-27  தவத்தில்

தபஸ்யஸி  9-27 தவம் செய்கிறாயோ

தபஸ்விப்யஹ  6-46  தவசிகளை விட

தபஸ்விஷு 7-9  தவம் செய்வோருள்……. 30

தபஹ   7-9  தவம் 

தபஸ் ஸு 8-28 தவத்திலும்

தபாமி –  9-19 வெய்யிலாய் காய்கிறேன்

தபோபிஹி 11-48  தவத்தாலும்

தபோ யக்ஞாஹா  4-28  தவமான வேள்வியைச் செய்வோர்

தப்தம் 17-17 செய்யப்பட்ட

தப்யந்தே  17-5  செய்கிறார்களோ

தமஸஹ  8-9 அறியாமை என்னும் இருள்

தமஸா 18-32   இருளால்

தமஸி  14-13    தமோ குணம் ………………….. 40

தமஹ 10-11 இருளை

தமோத்வாரைஹி  16-22

தயா  2-44  அதனால்

தயோஹோ 3-34  அவற்றின்

தரந்தி  7-14  தாண்டுகிறார்கள்

தரிஷ்யஸி  18-58  தாண்டிச் செல்வாய்

தவ 1-3   உம்முடைய

தஸ்மாத் 1-37  ஆகையால்

தஸ்மின் 14-3 அதில்

தஸ்ய 1-12  அவனுக்கு……………………….. 50

தஸ்யாம் 2-69  அதில்

தஸ்ய -7-22 அந்த தேவதையின்

தம் 2-1  அர்ஜுனனை நோக்கி

தாத 6-40  மகனே

தானி 2-61  அவை

தான் 1-7 அவர்களை

தாமஸப்ரியம் 17-10 தாமஸ குணம் உள்ளவர்களுக்குப் பிடித்தது

தாமஸம் 17-13  தாமஸம்

தாமஸஹ 18-7  தாமஸம்

தாமஸீ  17-2  …   தாமஸம் ……      60

தாவான் 2-46  அங்ஙனமே

தாஸாம் 14-4 அவைகட்கெல்லாம்

தாம் 7-21 அந்த

திதிக்க்ஷ ஸ்வ 2-14 பொறுத்துக்கொள்

திஷ்டதி  3-5  நிற்கிறது, நிற்பது

திஷ்டந்தம்  13-27  நிலைபெற்றுள்ளவனும்

திஷ்டந்தி  14-18   நிற்கின்றனர்

திஷ்டஸி  10-16  – நிற்கிறாயோ ……………68

68 words are added from Gita Index  index 35

To be continued……………………………………………………………………..

tags- gita word index35