தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி29-12-18 (Post No.5852)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 29 December 2018
GMT Time uploaded in London –16-08
Post No. 5852


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

TAMIL CROSS WORD 29-12-18

கட்டத்திலுள்ள ஐந்து சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்.கீழே விடை தரப்பட்டுள்ளது

குறுக்கே

4. டால்டா

5. ‘எல்லா நோய்களுக்கும்’ நிவாரணி என்ற விளம்பரங்களில் வரும் சொற்கள்

கீழே

1.- ராமனின் இரு புதல்வர்கள்

2. பகவத் கீதையில் அர்ஜுனனைத் திட்டும்போது, கிருஷ்ண பரமாத்மா பயன்படுத்திய சொல்; சென்னை ஆட்டோக்காரர்களின் வாயில் சர்வ சாதாரணமாகப் புழங்கும் ஸம்ஸ்கிருதச் சொல்; பொருள் அழுக்கான, தூய்மையற்ற, பலவீனமான

3. பழத்தையோ காயையோ சமமாக வெட்டும் போது இருவருக்கும் கிடைக்கும் பகுதி

answer 


XXபா

ஸ்தி
கு
X
மாXபா

ரோ

ன்
Xம்Xம்

குறுக்கே

4.வன ஸ் பதி

5.சக ல ரோக

கீழே

1.லவ குசன்

2.கஸ்மாலம்

3.பாதி பாகம்

குறுக்கே

4.வனஸ்பதி- டால்டா

5.சகலரோக- ‘எல்லா நோய்களுக்கும்’ நிவாரணி என்ற விளம்பரங்களில் வரும் சொற்கள்

கீழே

1.லவகுசன்  – ராமனின் இரு புதல்வர்கள்

2.கஸ்மாலம்- பகவத் கீதையில் அர்ஜுனனைத் திட்டும்போது, கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத் கீதையில் பயன்படுத்திய சொல்; சென்னை ஆட்டோக்காரர்களின் வாயில் சர்வ சாதாரணமாகப் புழங்கும் ஸம்ஸ்கிருதச் சொல்; பொருள் :கஸ்மலம் =அழுக்கான, தூய்மையற்ற,பலவீனமான

3.பாதி பாகம் – பழத்தையோ காயையோ சமமாக வெட்டும் போது இருவருக்கும் கிடைக்கும் பகுதி