கம்பன் கவி இன்பத்தில் வம்பு-2 (Post No.4296)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date:13 October 2017

 

Time uploaded in London- 6–08 am

 

 

Post No. 4296

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

வர்ஜிலையும், ஹோமரையும், மில்டனையும் வம்பிக்கிழுக்க வேண்டாமே! – 2

.நாகராஜன்

 

4

இனி அடுத்து கவிதா ரஸிகரான வ.வெ.சு. ஐயர் எப்படி வர்ஜில், ஹோமர், கம்பன், வால்மீகி, கம்பன் ஆகியோரின் கவிதையை ரஸித்தார் என்று பார்ப்போம்.

கம்பன் கவிதை என்ற தொகுப்பு நூல் பிரமாதி (1939), பங்குனி 8,9,10 ஆகிய நாட்களில் காரைக்குடியில் நடைபெற்ற கம்பன் திருநாளில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் முதல் கட்டுரையாக ‘கம்ப ராமாயண ரசனை’ என்ற தலைப்பில் வ்.வெ.ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர் எழுதிய கட்டுரை இடம் பெற்றுள்ளது. வ.வெ.சு, ஐயரின் கம்பராமாயண ரசனை நூலை தில்லி தமிழ்ச் சங்கமும் பின்னாளில் வெளியிட்டது.

102 பக்கங்கள் உள்ள அந்த நூலில் சில பகுதிகளை மட்டும் இங்குக் காண்போம்.

5

வ.வே.சு. ஐயரின் கட்டுரை, அவரது சொற்களில் :

இது மாத்திரமில்லை, கம்ப ராமாயணமானது ஹோமர் எழுதிய இலியாதையும், விர்க்கிலீயன் எழுதிய ஏனயிதையும், மில்டனுடைய சுவர்க்க நஷ்டம் என்ற காவியத்தையும், வியாஸ பாரதத்தையும், தனக்கே முதல் நூலாக இருந்த வால்மீகி ராமாயணத்தையும் கூட பெருங் காப்பிய லட்சணத்தின் அம்சங்களுள் அநேகமாய் எல்லாவற்றிலும் வென்று விட்டது என்று சொல்லுவோம். இவ்விமரிசனத்தைத் தொடர்ந்து வாசிப்போருக்கு எமது இவ்வபிப்ராயத்தை மெய்ப்பிக்க முயலுவோம்.  (பக்கம் 4)

கவிதை என்னும் அணங்கு இலக்கண வித்துவானைத் தந்தையென மதித்து அவனை அணுகாள். தார்க்கிகளைச் சகோதரன் என்று பாவித்து அவனை நெருங்காள். வேதாத்தியயனம் செய்தவனை (யும், சந்தத்தையே கவனிப்பவனையும்) விட்டுச் சண்டாளர்களிடம் நின்று ஓடுகிறவர்கள் போல ஓடியே போய் விடுகிறாள்.; மீமாம்சையை ஆராய்பவனை நபும்ஸகன் என்று நினைத்து அவமதித்து விடுகிறாள்; காவியாலங்கார சாஸ்திரமறிந்தவனைக் கண்டதும் அவனையே தன் கொழுநனாகப் பாவித்து அவனைச் சேருகிறாள்…….. வால்மீகியைச் சாமானிய கவியாக நாம் பாவிக்கவில்லை. உலகத்திலுள்ள முதல் ஏழெட்டு மகா கவிகள் என்று கணக்கிட்டு எந்த ஜாதி அறிஞர் எண்ணினாலும் அந்தக் கணக்கில் வால்மீகியின் பெயரைச் சேர்க்காதிருக்க முடியாது. எமது சொந்த அபிப்ராயத்தில் உலகத்தின் ஒரு தனிக் காவியம் என்று சொல்லத் தகுந்தது கம்பராமாயணம் தான் என்றும், வால்மீகி ராமாயணம் அதற்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை வகிக்கும் என்றும் சொல்லுகிறோம்.   (பக்கம் 10,11)

ஹோமர் எழுதிய ஒதூஸியத்தில் வரும் குக்ளோப உபாக்கியானம், விர்க்கீலியனுடைய ஏனையத்தில் வரும் ஹார்ப்பியரின் செய்தி, ஆகிய இவைகளோடு தான் இந்த விராதன் கதையையும் இக்காண்டத்தின் கடைசியில் வரும் அயோமுகியின் கதையையும் ஒப்பிடலாகும். (The episode of Polyphemus the Cyclops in the Odyssey of Homer and the account of the Harpius in Virgil’s Eneid.) (பக்கம் 14)

 

மகாகவிகளெல்லாம் இத்தகைய மகா சந்தர்ப்பங்களில் பிரகிருதி மனித உணர்ச்சியோடு நடப்பது போல எழுதுவது சகஜமாயிருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இலியாதின் 30-வது சருக்கத்தில் ஹோமர் பின்வருமாறு பாடுகிறார்:

“போர்க்கடவுள் துரோயா மீது வட்டமிட்டுக் கொண்டு தன் பயங்கரமான உருவத்தைப் ப்யற்காற்றாலும் மழை வேகத்தாலும் போர்த்தி மறைத்துக் கொண்டு, அத்துரோயாவின் உன்னதமான கோபுரங்களின் மீது நின்று கர்ஜித்துத் தன் வேகத்தைத் துரோயா நெஞ்சில் ஊற்றினான்.”

“பூதேவி புண்பட்டாள்; முடிவு வந்துற்றதென்று பகுதியாளும் தான் நிற்கும் அனைத்துப் பொருள்களினும் உயிர்த்துக் கொண்டு பொருமினாள், துடித்தாள் “ –

“Earth felt the wound and nature from her seat

Sighting through all her works, gave signs of woe

That all was lost” என்று மில்தனும் கற்பித்தெழுதுகிறான். எந்த ஜாதியினராயினும் பெருங் கவிகளின் இதயத்தில் ஒரே  மகாநாதம் ஒலிக்குமன்றோ? (பக்கம் 37)

 

உபாக்கியானங்கள் அமைப்பதில் ஹோமரைத்தான் – அவனும் இலியாதைப் பாடுகையில்தான் மிக சாமர்த்தியசாலி என்னலாம். அவன் எழுதிய ஒதூஸியம் என்னும் காவியத்தை உண்மையாக மகா காவியமென்று சொல்லக் கூடாது. அதை அநேகமாக உபாக்கியானங்களின் சேர்க்கையென்று சொல்லுவதே முறையாகும். ஆனால் இலியாதிலுள்ள அவனுடைய உட்கதைகள் சிறியனவாயும் அவய்வயங்களுக்கு அளவில் பொருத்தமாயும் இருக்கின்றன. கதையும் உபாக்கியானங்களும் ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொண்டு, கதைக்கு இடைஞ்சற்படுத்தாமல் பெரும்பாலும் எடுக்க முடியாதனவாய் இருக்கின்றன. ராமாயணத்தில் உபாக்கியான அமைப்பு இலியாதின் அமைப்புக்குத் தாழ்ந்ததன்று. (பக்கம் 39)

 

இவ் யுத்தகாண்டம்  ஒன்று மாத்திரம் அளவில் மேனாட்டுப் பெரிய மகா காவியங்களுக்கு ஏறத்தாழச் சரியாக இருக்கிறது. சாதாரணப் பதிப்புகளில் யுத்த காண்டத்தில் 4,358 விருத்தங்கள் காணப்படுகின்றன. இலியாதில் 15,693 அறுசீர் வரிகளே இருக்கின்றன என்று கணக்கிடுகிறார்களாதலால் கம்பனது யுத்த காண்டம் இலியாதை விடப் பெரியதாகவே இருக்கிறது. அவ் இலியாதில் உள்ள சகல சுவைகளையும் இக் காண்டத்தில் நாம் காணலாகும். (பக்கம் 53)

 

போரை வர்ணிப்பதில் ஹோமரே தான் சிறந்த கவி என்று மேனாட்டு ஆசிரியரின் கூற்றுக்களைக் கண்டும், ஹோமரின் உத்கிருஷ்டமான யுத்த வர்ணனைகளைப் படித்துப் பார்த்தும் நாம் மயங்கிப் போய், ஹோமரின் போர்ச் சித்திரங்களை விட உயர்ந்த சித்திரங்கள் கிடையா என மதித்திருந்தோம். ஆனால் கம்ப ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தைப் படித்துப் பார்த்ததும், கம்பன் போர் வர்ணனையில் ஹோமருக்குத் தாழ்ந்தவனில்லை என்றும், சில இடங்களிலும் சில விஷயங்களிலும் ஹோமரது போர் வர்ணனையை வென்றிருக்கிறானென்றும் கண்டு கொண்டோம். ஹோமரில் ஓர் குற்றம் இங்கு எடுத்தற்பாலது….. (பக்கம் 60)

தொடர்ந்து ஹோமரின் மீதான குற்றத்தை வ்.வெ.சு. ஐயர் விரிவாக விளக்குகிறார்.

மொத்தத்தில் சுவையான நூல்.

கம்பனின் காவியத்தை சிகரத்தில் நிறுத்தும் நேர்மையான விமரிசனம்.

அனைவரும் படிக்க வேண்டிய அற்புதமான நூல்.

கட்டுரையை முடிக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாலும் அரவிந்த ரிஷியின் கருத்துக்களைப் பார்க்கவில்லை என்பதால் அடுத்த கட்டுரை தொடரும். அத்துடன் இந்த விமரிசனம்  பற்றிய தொடர் முடியும்.

***

 

Astrology: Tamil’s Strange Prediction Method! (Post No.4280)

Written by London Swaminathan

 

Date: 7 October 2017

 

Time uploaded in London- 15-58

 

Post No. 4280

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

Some time ago I wrote about Tamil’s Rope Trick astrology. Like orthodox Hindus find some answer by throwing two differently coloured flowers in front of god and ask a child to pick one flower and decide the next course of action, every community has a different method. Some Hindus write Yes or No on two different pieces of papers and place it in front of child and the child picks one. That piece of paper decides the fate of the issue in their mind.

Orthodox Hindus insert a thread into a page in the holy books like Ramayana or Bhagavd Gita and find aa positive or negative message and take it an answer to their question. Christians also do this with the Bible. Tamils did this withholy scriptures (see my earlier article detailing one or two anecdotes)

Sand Astrology

 

2000 year old Tamil books describe one more method, unique to Tamils. Tamil ladies when separated from their husbands used this method to find out whether their husbands will join them soon. A lover also can find out whether he or she would succeed one’s heartthrob.

There were four great Tamil Saivite saints and they were called THE FOUR by the Tamils. Two of them who lived 1500 years ago described this strange prediction method. Appar alias Thirunavukkarasu and Manikka vasagar mentioned this method.

 

There are three ways of doing this:

1.Drawing lines

Closing her eyes, a separated woman draws two lines with her two hands in the sand and if they meet, her wish is fulfilled.

  1. A lady who is separated would draw a big circle in the sand, closing her eyes, and if the line forms a full circle, her husband or lover would join her soon.
  2. The third way of doing it is a blindfolded lady would draw lots of smaller circles within a big circle and her friend counts the completed circles. If they are more in number than the incomplete circles then her husband would come back soon.

This is attested in later books as well. As far as we know it has been in practise in Tamil Nadu at east for 2000 years. In Tamil it is called Kuudal Izaithal.

Some Tamils practise another thing in temples. In big temples like Madurai Meenakshi temple there are big lotus like flowers sculpted on the floor. It is a big circle around which six or eight people can sit. In Madurai it is front of the main shrines. Family members or friends who wanted to know whether they can go ahead with a project or matter, sit around the flower and place their hands on the stone petals. If their hands meet together  at the centre, the answer is a positive YES. In Tamil there is a phrase, which literally translated would mean “Work hands meet”. That is the work would be fulfilled or met with success.

 

Lizard predictions, Bird predictions, Animal predictions, Horoscope predictions, Palmistry, Possessed people’s predictions, Cowries (sea shell—Prasnam in Kerala) predictions and Palm leaf (Naadi) readings are also very popular among Tamils.

 

I wrote another article whether Tamils began the predictions and forecasts. There are umpteen names for each of the 27 stars and nine celestial bodies from 1st century BCE. A good subject for future research!

 

(For all the references in Thevaram and Tirukkovaiyar, please refer to my Tamil article posted today. Relevant Tamil verses are also given.)

Old articles on the same subject in my blogs:–

http://swamiindology.blogspot.com/2012/07/can-birds-predict-your-future.html#!

 

https://tamilandvedas.com/tag/bird-predictions/

  1. ஜோதிடம்| Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிடம்

Posts about ஜோதிடம் written … ஒரு கயிறு அல்லது நூலை … go to tamilandvedas.com OR …

  1. வேதத்தில்ஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/வேதத்தில்…

Posts about வேதத்தில் ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

  1. நாடிஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/நாடி…

Posts about நாடி ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

 

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Swami’s …

swamiindology.blogspot.com/2013/02/tamil-astrology-rope…

Today’s article is about a Rope Trick. It is not a magic like the famous Indian Rope Trick by the magicians. Actually it is a thread trick. What they do is they use …

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2013/02/27/tamil-astrology…

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! Tamils have novel ways of predicting your future. They listen to lizards and predict what is going to happen. They watch …

 

நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை வகுத்த ஸ்ரீபதி | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2012/12/20/நேபாள…

Tamil and Vedas A blog exploring themes in Tamil and vedic literature. நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை …

 

ஜோதிட மேதைகள் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிட…

Posts about ஜோதிட மேதைகள் written by Tamil and Vedas

 

புத்திசாலி ஜோதிடர் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag…

Posts about புத்திசாலி ஜோதிடர் written by Tamil and Vedas

 

திருடர்கள் இரண்டு வகை! ஜோதிடர்கள் மீது மனு தாக்குதல்! (Post …

tamilandvedas.com/2016/08/05…

Written by london swaminathan Date: 5th August 2016 Post No. 3036 Time uploaded in London :– 7-52 AM ( Thanks for the Pictures)

 

 

–SUBHAM–

Great Men Praise Tamil Poet Tiruvalluvar and Tamil Veda Tirukkural! (Post No.4152)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 12 August 2017

 

Time uploaded in London- 9-18 am

 

Post No. 4152

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

(Don’t cut the name of the writer and blog if you are reusing it. Give respect to the writers and get respect. Be honest and your spouse and children will be honest to you; if you cheat me, they will cheat you.)

Great Men Praise Tamil Poet Tiruvalluvar and Tamil Veda Tirukkural! (Post No.4152)

TIRUVALLUVAR TEMPLE IN MYLAPORE, CHENNAI

Tirukkural, written by Tamil Poet Tiruvaluvar, is considered as the Tamil Veda. It consists of 1330 aphorisms grouped into 133 chapters of ten couplets each. These fall into three sections Dharma (virtue), Artha (wealth) and Kama (love).

 

Tirukkural literally means a ‘book of sacred couplets’

We can ungrudgingly compare it to the Confucian Analects, Plato’s Dialogue and Aristotle’s Ethics. Western scholars who have scrutinised it in translation are unquestionably impressed by its universal content and appeal.

xxx

Tirukkural is neither a scripture nor an epic, but an extraordinary treatise on the art of living, which delves deep into the unshifting foundations of human life and attempts to provide guidelines, not for the society in general but for the individuals – the ascetic, the family member, the father, the son, the ruler, the minister, the ambassador, and in general to the individuals in society with responsibilities to themselves and others  — Dr V C Kulandaiswamy

xxx

 

“There hardly exists in the literatures of the world a book of such lofty maxims”- Albert Schweitzer

xxx

 

M.Ariel (Journal Asiatique-1848)

“The Kural is the masterpiece of Tamil literature:- one of the highest and purest expressions of human thought.”

 

xxx

Dr Graul (1856)

“No translation can convey an idea of its charming effect. It is truly apple of gold in a net work of silver.”

xxx

Dr G.U. Pope (1886)

“The Kural owes much of its popularity to its exquisite poetic form. The brevity rendered necessary by the form gives an oracular effect to the utterances of the great Tamil ‘Master of Sentences’. They are the choicest of the moral epigrams. Their resemblance to gnomic poetry of Greece is remarkable as to their subjects, their sentiments, and the state of society when they were uttered. Something of the same kind is found in Greek epigrams, in Martial and Latin elegiac verse. There is a beauty in the periodic character of the Tamil construction in many of these verses that reminds the reader of the happiest efforts of Propertius”.

xxx

Dr Barth (Religions of India)

“The Kural is that admirable collection of stanzas in the Tamil language, which is instinct with the purest and most elevated religious emotion……………………… What philosophy he teaches seems to be of the eclectic school as represented by the Bhagavt Geeta.”

 

xxx

 

Frederic Pincott

“There are two books in India which have taken entire possession of the hears and minds of the people; the first of these is the Ramayana of Tulsidas, which is known to every peer and peasant in Northern India, and the other is the Kural of Thiruvalluvar which is equally well-known throughout the South of the Indian Peninsula. The authors of both these works were essentially moralists and monotheists, and their poems have moulded the characters and guided the lives of many generations of their countrymen.

xxx

Rev.Elijah Hoole D.D.

“Some of the sayings (of Cural) are probabaly as old as the earliest writings of the Old Testament. The Cural of Tiruvalluvar is a poetic work on morals, of great merit as literary performance”

 

xxx

Rev.W .H.Drew (1840)

“Called the first of works, from which, whether for thought or language, there is no appeal, the Cural has a strong claim on our attention as a part of the literature of the country, and as a work of intrinsic excellence”.

xxx

Rev. E.J. Robinson

“We may regard Valluvar… as Tamil Solomons, Ezras or Tuppers, who collected and arranged the ‘proverbial philosophy’ of primitive times”.

xxx

G.U. POPE’S POEM ON TIRUVALLUVAR

‘’Sage Valluvar, priest of the lowly clan,
No tongue repeats, no speech reveals thy name;
Yet, all things changing, dieth not thy fame
For thou art bard of universal man;

And still thy ‘book’ above the waters wan’
Virtue, true wealth, and joy, and being’s aim,
In sweetest mystic couplets doth proclaim
Where winds sea-wafted palmy forests fan.

Haply undreamed of ‘visions’ glad thine eyes
In reals beyond thy fabled ‘seven fold birth’,
And clouds of darkness from thy spirit roll;

While lands far off have heard with strange surprise
Faint echoes of thy song. Though all the earth
Men hail thee brother, seer of spotless soul’’
—Written by Dr G.U. Pope

xxxx

Tirukkural Commentaries

Tradition says that there were ten commentaries on the Kural in medieval times. Of these only five have been bought to light, namely those of Parimel alagar, Manakkudavar, Kalingar, Parithiyar and Paripperumal. Parmellagar was the most popular and authoritative commentary on the book. He was a native of Kanchi, where he lived and taught about 600 years ago. His style is almost as terse and vigorous as the original and all students of Kural are greatly indebted to him for his clear and convincing exposition of the couplets. His criticisms of the various readings current in his day are incisive and dignified.

Manakkudavar differs from him in many places and he often adopts a different renderings of the same text.

xxx

Tiruvalluvar’s Age

Tiruvalluvar hailed from Mylapore in Chennai and he lived at least 1500 years ago. Though the Tamil Nadu government publications place him around 31 BCE, linguistically he can be placed in the fourth or fifth century CE only. His style, language and grammatical constructions show him that he lived in the post- Sangam age. Sangam Age covers the first three centuries of modern era.

–Subham—

 

A few Anecdotes about Tamil Savant U.Ve.Sa (Post No.4135)

Written by London Swaminathan

 

Date: 6 August 2017

 

Time uploaded in London- 18-40

 

Post No. 4135

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

There is an interesting story about Uthamadhanapuram, a village 3-5 km south of Papanasam in Thanjavur district.

A Maratha king who happened to camp nearby had his food and Thamboolam (betelnut and betelleaves) without knowing it was Ekadasi Day that day – a day of prayer and fasting. As an act of atonement, he established and Agraharam (Street for Brahmins) for 80 Vedic scholars, providing each a house and 10 Velis of land. He named it Uthamadhanapuram, evidently to show how greatly he valued the Dhana (gift)

It was this Uthamadhanapuram that gifted to the world the ‘Uthama’ (great soul) of Tamil learning, Mahamahopadhyaya Dr U V Saminatha Iyer.

xxx

Two of many incidents show what Tamil meant to U Ve. Saminatha Iyer. He had picthed upon a girl for his grandson> She was clever, good looking and good singer. But she did not sing any Tamil song nor did she know Tirukkural (Tamil Veda).

Saminatha Iyer asked her, with some disappointment: How can a girl who does not know Tirukkural become my grand daughter-in-law?”

The girl did acquire the qualification and entered his house triumphantly.

xxx

 

Once a friend wished hi many more years of life to see the arrival of his great grandson.

“I want to live for many years but not for that reason”, he said.

Pointing to the piles of palm leaves in the room, he said with an innocent smile “They are my children. I want to see them in print before I die. If I depart suddenly, I wish to be reborn in this Tamil Land to complete the work. But when I come here in rebirth, I wonder if these people (relatives) would let me in”.

xxxx

Saminatha Iyer needs no new honour. He was a legend in his day – titles and honours were heaped upon him. Mahakavi Bharati sang a verse in praise of him in which he wonders if the foreign rulers with no knowledge of Tamil, honour him with the title MAHA MAHOPADHYAYA, what would have been his fame if he had been born in the days of Pandya Kings!

Addressing him as the king of poets, he tells Saminathan that he may not have money or know the way to enjoy the pleasures of life, but he will live in the hearts of poets as long as Tamil lasts, with words of praise on their lips.

 

XXX

Born on 19 February 1855

Died in 1942

His Guru: Mahavidwan Meenakshisundaram Pillay

Posts held: Adheena Vidwan of Thiruvavadurai

Tamil Teacher at Kumbakonam College

Publications: 100 books including his Autobiography, Edited versions of Sangam Literature, Silappadikaram, Manimekalai and Jeevaka Chintamani.

 

Source:V Sundaram’s article in Indian Express dated 26 December 1994

 

Sacred Cow in Tamil Veda ‘Tirukkural” (Post No.4057)

Written by London Swaminathan
Date: 6 July 2017
Time uploaded in London- 19-59     
Post No. 4057

 
Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

Hindu culture has been practised by the people of India from the Northern most Himalayas to the southernmost Kanyakumari for thousands of years. Sacred cow is mentioned in the Sangam Tamil literature in several places. One of the post Sangam books is Tirukkural written by Tiruvalluvar. Like the Vedas always pair the Brahmins and Cow, Tiruvalluvar also does.

 

“Go brahmanebya subamastu nityam lokas samasto sukino bhavantu” is the daily prayer of the Hindus. From the Brahmins and cows all living beings must live happily is the meaning. The reason for placing Brahmins and cow in the beginning is that they are pure and selfless. This pairing continued from the Vedic days and we see that in the oldest part of Tamil Literature – Purananuru verse 9. Poet Nettimaiyar sang this poem in praise of the ancient Pandya king Mudukudumi Peruvazuthi. His epithet is that one who did innumerable Yagas (Fire sacrifices). The poet says before waging any war, he will first request that Brahmins, Women, Cows, invalids, sick people and those who has not given birth to child must keep away. Kannaki, the Tamil heroine of Silappadikaram also did the same. Before burning the city of Madurai she commanded the God of Fire (Agni Deva) not to burn the Brahmins, women and cows. Tamil Miracle boy and one of the four Tamil Saints Jnana Sambandar also sang Long Live the Brahmins, Long Live the Cows.

Tamil Purananuru verse lists the worst sins and one of them is killing the cow (verse 34 by Alathur Kizar)

 

Now let me quote two couplets from Tirukkural, considred Tamil Veda by the Tamils (actually it was one of the poets who sang the praise of Tiruvalluvar, used these words Tamil Veda).

“If the guardian of the country neglects to guard it, the produce of the cows will fail and the men of six duties (shad karmana: = brahmins) will forget The Book (Vedas)” (Kural 560).

Here we see the Go+Brahmna pairing.

 

in another couplet (1066) “It is most heinous to beg for a bucketful of water even to quench the feverish thirst of a sinking cow”.

 

Being cow the most sacred animal, Tiruvalluvar used the cow here. feeding the cows, worshipping the cows are part of Hinduism. In Tamil Nadu, Go Puja (worship of cow) and Gaja Puja (worship of elephant) are done in all the temples and mutts in the early morning.

 

In front of the temples, cows are tied to the poles and the devotees used to feed them with the Agathi leaves (Agathi grandiflora) to earn good merits (Punya).

Of late the picture of wish fulfilling cow Kamadhenu’s picture is displayed in many houses and shops as a symbol of good luck.

–Subham–

 

 

HINDU SPY IN THE SKY (Post No.4021)

Written by London Swaminathan
Date: 21 June 2017
Time uploaded in London- 10-28 am
Post No. 4021
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

 

“Light giving Varuna! Your piercing glance does scan

In quick succession, all this stirring active world

And penetrates, too the broad ethereal space,

Measuring our days and nights and SPYING OUT all creatures”—Rig Vedic Hymn on Varuna

 

Brahmins who do Sandhyavandanam thrice a day worship Varuna; He is the God of the coastal area according to the oldest Tamil book Tolkappiam; Sangam Tamil verses say that Tamil fishermen worshiped Varuna on sea coast of Tamil Nadu. Varuna is in almost all European and Iranian languages.

 

Max Muller says,

“Varuna is one of the most interesting creations of Hindu mind, because, though we can still perceive the physical background from which he rises, the vast, starry, brilliant expanse above, his features more than those of any other Vedic God have been completely transfigured, and he stands before us as a god who watches over the world, punishes the evil doer, and even forgives the sins of those who implore his pardon”

 

In the Rig Veda an exceedingly high position is ascribed to Varuna. He is Chief of the Adityas – sons of Aditi. They are inviolable, imperishable, eternal beings.

 

Aditi, the great Mother Goddess has twelve sons including Varuna, Mitra, Daksha, Indra and Surya. Varuna is derived from the Sanskrit root ‘var “to cover”. He is therefore god of the heavens covering all things. A mysterious presence, a mysterious power and a mysterious knowledge were all ascribed to him.

He is the one who makes the sun to shine in the heavens; the winds that blow is but his breath; he has hollowed out the channels of the rivers which flow at his command, and he has made the depths of the sea.

 

His ordinances are fixed and unassailable; through their operation the moon walks in brightness, and the stars which appear in the night sky vanish in the day light.

 

The birds flying in the air, the rivers in their sleepless flow, cannot attain a knowledge of his power and wrath. But he knows the flight of the birds in the sky, the course of the far travelling wind, paths of ships on the ocean, and beholds all the secret things that have been, or shall be, done.

He witnesses man’s truth and falsehood.

 

In truth, omniscience is his outstanding attribute. The sun and the thousand stars are his eyes searching out all the passes on earth, from which even darkness cannot hide. When two are in the company, he is the third. He is the god of the serene distant heaven, yet he is not far from any one of us.

 

“His spies descending from the skies glide all this world around;

Their thousand eyes, all scanning, sweep to earth’s remotest bound

Whatever exits in heaven and earth, whatever beyond the skies.,

Before the eyes of Varuna the thing unfolded lies.

The secret winkings all he counts of every mortal eyes

And wields this universal frame as gamester throws his dice!

 

Tamil God

Varuna is one of the Gods mentioned in the oldest Tamil book Tolkappiam. He is portrayed a s a god of the coastal Tamils. Tamil Sangam literature also has a reference to fishermen worshipping Varuna.

 

Mitra and Varuna are always paired in the Vedic hymns. Some people see it as positive and negative forces in the universe. Mitra represents light and Varuna represents night. It is like Shiva and Sakti; both are required for the survival of the universe.

 

Rig Veda (7-86-3/6) has the following prayer:

Be gracious, O mighty God, be gracious. I have sinned through want of power; be gracious.

Seeking to perceive that sin, O Varuna, I inquire: I resort to the wise to ask. The sages will tell me the same; it is Varuna who is angry with you.

What great sin  is it, Varuna, for which you seek to slay your worshipper and friend?

Tell me, O unassailable and self dependent God; and, freed from sin, I shall speedily come to you for adoration.

Release us from the sins of our fathers, and from those which we have committed in our own persons.

O King, loose, like a thief who feeds the cattle, as from the cord a calf, set free Vasistha.

It was not our own will, Varuna, but some seduction which lead us astray – wine anger, dice or thoughtlessness. The stronger perverts the weaker. Even sleep occasions sin.”

 

It is the prayer from the bottom of the heart of a true devotee!

 

Hundreds of hymns in the Vedas praise the mighty Varuna. They all make very interesting reading. The ancient Hindu society knew the general weakness of the human beings.

Perun (Varun) in Slavish Countries.

 

INTERESTING STORY IN YAJUR VEDA

In the Yajur Veda, the following story is narrated of Varuna:_

Varuna is found instructing Bhrigu, one of the Seven Divine Rishis, as to the nature of Brahman, the Supreme Spirit.

Varuna tod the seer: Whence all beings are produced; by which they live when born, towards which they tend, and unto which they pass.

Bhrigu, after meditating in devout contemplation, recognised food to be Brahman; for all things are indeed produced from food; when born they live by food; towards food they tend, they pass into food.

Unsatisfied, however after further meditation, he discovered breath to be Brahman: for all things are indeed produced from breath; when born they live by breath; towards breath they tend; they pass into breath.

Again he sought Brahman in deep meditation, and discovered intellect to be Brahman; for all things are indeed produced from thought; when born they live by thought; towards thought they tend; they pass into thought.

 

Then he went to Varuna and requested him,

“Venerable Father, make known to me Brahman.

Varuna replied, “Inquire by devout contemplation, profound meditation”.

Bhrigu thought deeply and then he knew Ananda (bliss, joy, felicity) to be Brahman; for all things are indeed produced from desire; when born they live by joy; towards happiness they tend; they pass into happiness.

Such is the science taught by Varuna of the origin of things.

 

Hymns to Varuna reach a lofty poetic height because they are rather sombre and inspire reverence and awe in a manner few other Vedic Gods do. As an unwinking watcher of men’s conduct and as judge and punisher he inspires awe and fear- the god who evokes an ethical response.

 

These hymns show that the Vedic Hindus were highly intellectual and reached the pinnacle of civilization. They are not primitive as westerners described. Human psychology is fully reflected in these Vedic poems.

(Bhagavad Gita 3-14 to 3-17 also discuss it)

 

“He instructs the seer Vasistha in mysteries; but his secrets and those of Mitra are not to be revealed to the foolish”

 

(that is why Vedic seers speak in symbolic language; it has hidden meaning; only the enlightened people can read between the lines)

 

“he has a hundred thousand remedies, and is supplicated to show his wide and deep benevolence and drive away evil and sin, to unite sin like a rope and remove it. He is entreated not to steal away, but to prolong life, and to spare the life who daily transgresses his laws. In many places mention is made of the bonds or nooses with which he seizes and punishes transgressors.

 

Amazing Knowledge of the Seas!

“By his wonderful contrivance the rivers pour out their waters into one ocean but never fill it”.

These lines are in the Vedas and Sangam Tamil Literature. Paranar, a Brahmin poet, quoted this in his Tamil Sangam verse.

This shows that the Vedic Hindus had amazing knowledge about the seas and oceans. They talk about thousands of rivers pouring into ocean and yet the seas never cross its shores. This is because of God’s order- Varuna’s orders.

 

All the Hindus use the simile every day at the end of their prayer “Akasat patitam toyam yathaa—– like the rain water that fall from the sky reaches the ocean , all my salutes/pranams go to Kesava”. They knew very well about the thousands of rivers and 7 oceans.

 

All the Tamil Sangam verses and earlier Sanskrit verses, whenever they mentioned earth, they say ‘sea clad earth’. Every second they remembered it. No literature in the world would mention it in all their verses that mentioned earth.

 

Vedic Hindus migrated from India to different parts of the world and spread Hindu values. All the famous rivers and seas around the world have Sanskrit names!

(I have dealt with this in my articles; so I am not going to repeat it)

 

If you get hold of the Vedas, just read the poems/hymns on Varuna! You will be wonderstruck!!!

In Mahabharata and Puranas, we see a different Varuna. ( I will deal with it separately)

 

Source Books:–  four different books on Vedas.

Vedic God Varuna in Oldest Tamil Book | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2013/07/08/vedic-god-varuna-in-oldest-tamil-book/

8 Jul 2013 – Vedic God Varuna in Oldest Tamil Book. East European Slavs worshiped Varu as Perun. Oldest Tamil book Tolkappaiam dated to 1st century …

 

-Subham–

 

Buddha and Valluvar on Words and Deeds: Great Men Think Alike-3 (Post No.3997)

Buddha and Valluvar on Words and Deeds: Great Men Think Alike-3 (Post No.3997)

 

Written by London Swaminathan
Date: 13 June 2017
Time uploaded in London- 18-06
Post No. 3997
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.
contact: swami_48@yahoo.com

 

 

(Though I have posted upto part 7, part 3 is missing in the series. So I am posting it today)

 

Valluvar says in Tirukkural on Words and Deeds

It is harmful even to dream of association with friends, whose words and actions are disgracefully different (Kural 819)

Buddha says in Dhammapada

If a man speaks many holy words but he speaks and does not, this thoughtless man cannot enjoy the life of holiness; he is like a cowherd who counts the cows of his master –(Dhammapada 19)

 

All the Hindu scriptures insist if anyone has Tri Karana Suddhi—purity in three: Thoughts, Words and Deeds – then that person can do miracles. It is very easy to write about it or talk about it but very difficult to follow it.

 

Hindu ascetics became great when they practised what they preached and preached only what they practised.

xxxx

 

Valluvar says in Tirukkural on Giving Advice

To give advice is easy for all; but to act according to one’s advice is indeed difficult (Kural 664)

Buddha says in Dhammapada

Let him first find what is right and then he can teach it to others, avoiding thus useless pain.

If he makes himself as good as he tells others to be, then he is in truth can teach others. Difficult indeed is self-control  –(Dhammapada 158,159)

 

xxxx

Valluvar says in Tirukkural on Adultery and Lying

Valluvar deals with adultery in ten couplets in chapter 15. Buddha also deals with it in various places.

Valluvar insists speaking truth in ten couplets. Buddha also speaks about it in several couplets. Since they are considered part of FIVE GREAT SINS (Panca Maha Patakas), they repeat it as many times as possible. We will look at a few couplets:

The Ideal house-holder is who he will not be attracted by the feminine grace of another’s wife (Kural 147)

 

If a man could conduct himself true to his own self he would be in the heart of all in the world (Kural 294)

In all true scriptures, we have known, nothing is praised so highly as truthfulness (300)

(Eg. Harischandra, Rama, Gandhiji)

In the Hindu Gurukula education system, the first thing the child learns is Satyam Vada (speak the truth); Truth alone triumphs is also in the motto of Government of Tamil Nadu and Government of India. It is from the Mundakopanishad)

 

Buddha says in Dhammapada

He who destroy lives

who utters lies

who takes what is not given to him

who goes to the wife of another

who gets drunk with liquor

–he digs up the root of his life (Dhammapada 246,247).

—Subham–

Drought in Tamil and Sanskrit Literature (Post No.3953)

Research Article Written by London Swaminathan

 

Date: 29 May 2017

 

Time uploaded in London- 14-36

 

Post No. 3953

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

Our forefathers and writers gave a true account of the weather conditions prevailing in those days. These true accounts prove that they wrote genuine things and not concocted anything. We have reports of Tsunamis, earth quakes, accidents, shipwrecks, massive engineering works such as diverting River Ganga (by Bhageeratha) and River Kaveri (by Agastya), laying roads through the Vindhya Hills (Agastya ), population explosion in North India and migrating to South east Asia (Agastya drank sea) etc. Only thing is people could not understand their symbolic language. They though these are all mythological ‘stories’.

 

If we read through our literature, we can see many droughts which caused massive migrations. We even come to know the drying of Saraswati river ended the Indus Valley civilization and they migrated to different parts of India. These are very important events to know the history of the land.

Massive drought resulted in the migration of people from the Saraswati River Valley during Vedic days. Brahmins in India are generally divided into 10 groups: Pancha Goawda and Pancha Dravida. Gowda Brahmins lived in North India and Dravida Brahmins lived in South India. It is all in our literature. Many droughts caused the migration of Brahmins from one part of the country to the other.

 

Hindus believed that the 12 year orbit of Jupiter around the sun caused a drought every twelve years. Position of Venus was also considered to measure the amount of rain.

Tevaram sung by three Saivite saints mentioned the drought in different parts of Tamil Nadu. Lord Siva helped the saints by providing huge quantity of paddy and gold coins, which are considered great miracles by the Tamils. Those  1400 year old Tevaram verses are sung by all the Saivaite Tamils even today.

 

The word for drought in Sanskrit is Varkadam. In Tamil we have Varatchi and it is related to Varkata.

 

Tamil Tiruvilaiyaadal Purana talks about the drought in and around Madurai.

 

Kalidasa and Tamil Sangam Literature

Kalidasa and other poets used drought followed by rains as similes in their poems.

रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः।
अभिवृष्य मरुत्सस्यम् कृष्णमेघस्तिरोदधे॥ १०-४८

rāvaṇāvagrahaklāntamiti vāgamṛtena saḥ।
abhivṛṣya marutsasyam kṛṣṇameghastirodadhe || 10-48

rAvaNAvagrahaklAntamiti vAgamR^itena saH|
abhivR^iShya marutsasyam kR^iShNameghastirodadhe || 10-48

 

On showering ambrosian water called his speech on the desiccating crop called gods owing to the drought called Ravana, he that black cloud called Vishnu disappeared.

Rain=speech, dry crops=gods, drought caused by=Ravana, Black Cloud=Vishnu

 

Tamil poet Alankudi Vanganar used the same simile in Natrinai verse 230. A man came back to his wife after visiting a courtesan. She told that the very sight of him is like rain flooding the land affected by drought.

 

Raghuvamsa 10-48= Natrinai 230

 

Sangam Tamil poets (Pura nanauru 35, 383 and 397) say that even if the planet Venus is seen in the wrong direction there wont be any drought because of the just rule of the kings. This shows their belief n the position of Venus in the sky.

 

12 long Drought and Indus Valley Civilization

 

There is an interesting reference to the drying of River Saraswati, the mighty river which ran through Punjab, Uttapradesh and other states.

 

Sarasvata, son of Dadhichi and Sarasvata survived a twelve year long drought. But all other rishis had gone away  in search of food. They had forgotten the Vedas completely. Then Sarasvata rishi taught them the Vedas (Mahabharata 9-51). This gives credit to the story of Vedic Hindus migration from the Indus valley to other parts of India after a 12 year long drought. Story of Saraswata Brahmins’ origin also corroborates this.

 

During the reign of Ukra Kumara Pandya, a legendary king, there was a 12 year long drought. Then he went and prayed to Agastya. He showed them the way.

 

The reference to 12 year long drought and once in 12 year drought are plenty in our literature.

Two droughts during Tevaram days

 

Tevaram is a collection f hymns sung by three saints Sambadar, Appar and Sundarar.

 

Sambandar and Appar were contemporaries who lived during seventh century CE. Because of drought and famine they went to Siva temple and prayed for the sake of the people. They were given one coin each till they tided over the famine. They used the coins to buy food articles.

 

Sundarar, who lived later than Appar and Sambadar , was getting regular  supply of paddy  from a generous Shiva devotee.  Suddenly he stopped it due to a severe drought. When Sundara came to know about it, he was very much worried. Lord Shiva appeared in the dream of that philanthropist and promised him a good supply of paddy. The very next day he went to nearby Tiruvarur and informed Sundara about the miracle. When Sundara saw the huge hills of paddy I a village he was wondering ow to carry them. Shiva told him that the paddy would be in Tiruarur. His words came true and every house in Tiruarur had a heap of paddy in front of his/her house. Sundara was very happy to see the delivery at the doorstep.

–SUBHAM–

 

Kalidasa and Valluvar on Bad Friends and Laughter (Post No.3946)

Written by London Swaminathan

 

Date: 27 May 2017

 

Time uploaded in London: 13-57

 

Post No. 3946

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

Kalidasa and Valluvar on Bad Friends and Laughter (Post No.3946)

 

Tiruvalluvar is the author of Tirukkural, the Tamil Veda. It has got 1330 couplets organised in 133 chapters. Each chapter has a specific subject dealing with virtues, wealth and love (between man and woman). It expresses the highest and purest truths. It is very rare to see a secular work like this in any other language in the world. It has become very popular because of its brevity and universal appeal. Anyone will enjoy reading it.

 

Kalidasa is the most celebrated poet of India. His seven literary works are considered the best in classical Sanskrit literature. He is more famous for his over 1300 apt similes, imageries and analogies. All the similes in other Indian literatures are his imitations or adaptations. His influence over Indian literature is enormous. There is lot of scope for comparative studies.

 

Here are some amazing similarities in the above two books on two subjects: Laughter and Friendship.

 

Tamil poet Thiru Valluvar is so obsessed with friendship, that he deals with it in 70 to 80 couplets under different headings.

 

Kalidasa says that the relationship with bad friends should be cut off like a poisoned finger affected by a snake bite. Tiruvalluvar says the bad friends are like harlots and thieves.

 

“Cunning friends whose motive is gaining money, are like harlots who sell their body for gold and thieves who plunder” (Kural 813)

“It is better to leave than have the friendship of mean, low minded people that are useless and unhelpful” (Kural 815)

Kalidasa says,

“A friend who is part and parcel of life should be discarded if wicked as a finger which is part of body is cut down if it is bitten by a snake. But a good man, though unfriendly should be accepted, as a medicine though distasteful is acceptable to the sick” (Raghuvamsa 1-28)

द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्।
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता॥ १-२८

dveṣyo’pi sammataḥ śiṣṭastasyārtasya yathauṣadham |
tyājyo duṣṭaḥ priyo’pyāsīdaṅgulīvoragakṣatā || 1-28

dveSyo.api sammataH shiSTastasyaartasya yathauSadham |
tyaajyo duSTaH priyo.apyaasiida~NguliivoragakShataa || 1-28

 

Even if someone is despicable he becomes agreeable to King DilIpa, in case if he were to be a principled person, as with a pungent medicine somehow agreeable to a patient; and even if someone is dearer to him he becomes discardable to him in case if he were to be an unprincipled person, as with a finger fanged by a snake, severable for anyone. [1-28]

A friend indeed is a friend in need!

In the Rtu Samhara Kalidasa says,

“The bodies of elephants, lions and oxen were scorched by the fire due to the excessive heat in summer season. They quickly emerged from the grass where they were burnt by fire and they all rested on the banks of a river together, forgetting their natural enmity. They behaved like friends. The image suggests that a real friend is helpful, particularly during distress. Rtu Samhara 1-27

 

Valluvan defines a good friend more beautifully:

“Genuine friendship hastens to redress distress even like the hand which picks up quickly that garment that slips (Kural 788)

“Friendship with worthy men is like the taste in the good books; the more we study the more we know” (Kural 783)

Laughter

There are two words for laughter in Tamil : one with good and another with bad connotations. Strictly speaking both are interchangeable. Only the context determines its meaning. Valluvar deals with laughter in over 16 couplets whereas Kalidasa used it in lesser places. But Kalidasas’ three plays have the Vidushaka (comedian, Jester) which gives good scope for creating mirth. All the ancient Sanskrit dramas have this Vidushaka/ jester character.

 

Let us look at one or two couplets from Tirukkural:

“Laugh when trials and troubles confront you, for there is no other way to overcome grief” (Kural 621)

It is very difficult to laugh when troubles come to us; one must be a saint like Tiruvalluvar to act that way. But most of us laugh at others’ troubles; particularly the troubles encountered by our enemies.

Valluvar echoed what Lord Krishna said in the Bhagavad Gita in the following couplets:

He does not suffer sorrow in sorrow, who does not look for pleasure in pleasure (Kural 629)

He is never afflicted by sorrow who knows the grief is natural and seeks no pleasure” (628)

Kalidasa says,

The lovely gardens resplendent with white jasmine flowers are imagined to be as bright as the sportive laugh f ladies, which is also considered white in colour—(Rtu Samhara 6-23)

 

In Hindu literature White is used for laughter, red is used for anger, Yellow is used for auspiciousness and Black for sorrow or wickedness. They have colour coded the emotions and feelings.

In the Raghu Vamsa (5-70) Kalidasa says,

“The dew drops fallen on the tender leaves with their interiors red resemble the sportive smile fallen on Aja’s lip brightened by the splendour of teeth”

Dew drops = smile; tender leaves = lips

ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु

निर्धौतहारगुलिकाविशदं हिमाम्भः

आभाति लब्धपरभागतयाधरोष्ठे

लीलास्मितं सदशनार्चिरिव त्वदीयम्॥ ५-७०

tāmrodareṣu patitaṁ tarupallaveṣu

nirdhautahāragulikāviśadaṁ himāmbhaḥ

ābhāti labdhaparabhāgatayādharoṣṭhe

līlāsmitaṁ sadaśanārciriva tvadīyam || 5-70

taamrodareShu patita.n tarupallaveShu
nirdhautahaaragulikaavishada.n himaambhaH
aabhaati labdhaparabhaagatayaadharoShThe
liilaasmita.n sadashanaarciriva tvadiiyam || 5-70

“Like the thoroughly cleansed pearls in a necklace the dewdrops are now stringing on the surfaces of tender coppery leaflets only to expropriate their ochreish magnificence onto their whitely white bodies, in which process they look like your pleasing smiles occasionally gleaming with the sparkle of your teeth radiating onto your lower lip… [5-70]

 

Kalidasa uses tears of joy to express happiness:

The stream of the Himalayan snow melting under the rays of the sun is compared to the tears of joy shed by a woman when her  lover returns to her after a long absence (Raghu vamsa 16-44)

 

अगस्त्यचिह्नादयनात्समीपम् दिगुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते।
आनन्दशीतामिव बाष्पवृष्टिम् हिमस्रुतिम् हैमवतीम् ससर्ज ॥ १६-४४

agastyacihnādayanātsamīpam
diguttarā bhāsvati saṁnivṛtte |
ānandaśītāmiva bāṣpavṛṣṭim
himasrutim haimavatīm sasarja  || 16-44

agastyacihnAdayanAtsamIpam diguttarA bhAsvati sa.nnivR^itte |
AnandashItAmiva bAShpavR^iShTim himasrutim haimavatIm sasarja  || 16-44

 

On the return of the Sun from her co-wife South (indicated by the star Canopus) after his southern solstice to the proximity of North, she that northerly quarter another wife of that Sun shed tears of joy duly dampened with her happiness to which the flow of melted snow from the Himalayas is hypothetical. [16-44]

(Agastya’s direction is South where the star Canopus is known as Agastya Nakshatra)

 

In the fourth act of famous drama Sakuntala Kanva, the foster father of Sakuntala, sheds tears of joy when she departs to join her husband King Dushyanta.

These are just some examples to show how great poets think alike and use forceful similes to bring out the emotions.

Sources: Raghuvamsa from sanskritdocuments.com

Tirukkural by A Aranganatha Mudaliyar, Trplicane, Madras, 1949

The Imagery of Kalidasa, Dr Vinod Aggarwal, Delhi, 1985

 

–Subham–

 

Karma Theory-Buddha and Valluvar Think Alike -Part 6 (Post No.3935)

Research article written by London Swaminathan

 

Date: 23 May 2017

 

Time uploaded in London: 21-19

 

Post No. 3935

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, google and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

Thiruvalluvar , the author of the Tamil Veda Tirukkural has confirmed his belief in Karma Theory in hundreds of his couplets. There is one chapter on Fate as well; here are two important couplets from Tirukkural:

Toil not through sacred books to what the fruits of virtue/Dharma are; but pause and look at the palanquin bearer, and him that proudly rides in it Kural 37).

Loss and gain come about because of one’s own previous actions;

But an unswerving rectitude of mind is the ornament of the great (Kural 115)

 

By oneself the evil is done, and it is oneself who suffers; by oneself the evil is not done, and by one’s Self one becomes pure The pure and the impure come from oneself: no man can purify another (Dhammapada 165)

Only a man himself can be master of himself; who else from outside  could be his master. When the Master and the servant are one, then there is true help and self possession (Dhammapada 160)

 

The most famous poem of Sangam Tamil Literature verse 192 of Purananuru explains Karma Theory beautifully well:

“Every town our home town; everyman a kinsman.
Good and evil do not come
From others
Pain and relief of pain
Come of themselves.
Dying is nothing new.
We do not rejoice
That life is sweet
Nor in anger
Call it bitter.
Our lives, however dear,
Follow their own course,
(like) Rafts drifting
In the rapids of a great river
Sounding and dashing over the rocks
After a downpour
From skies slashed by lightning’s
We know this
From the vision
Of men who see
So,
We are not amazed by the great
And we do not scorn the little”
————————-Kaniyan punkundran (Pura Nanuru, verse 192)

 

Another translation of the same poem:

To us all towns are one, all men our kin,
Life’s good comes not from others’ gifts, nor ill,
Man’s pains and pain’s relief are from within,
Death’s no new thing, nor do our bosoms thrill
When joyous life seems like a luscious draught.
When grieved, we patient suffer; for, we deem
This much-praised life of ours a fragile raft
Borne down the waters of some mountain stream
That o’er huge boulders roaring seeks the plain
Tho’ storms with lightning’s flash from darkened skies.
Descend, the raft goes on as fates ordain.
Thus have we seen in visions of the wise !
We marvel not at the greatness of the great;
Still less despise we men of low estate.
Kaniyan Poongundran, Purananuru – 192
(Translated by G.U.Pope, 1906)

xxxxx

Refraining from eating Meat

All living beings will raise their hands in worship to him who has never taken a living being’s life and has abstained from eating meat (Kural 260)

How can a man be compassionate who, for the purpose of increasing his own flesh, etas the flesh of other animals (Kural 251)

All beings tremble before danger, and fear death. When a man considers this, he does not kill or cause to kill (Dhamma 129)

Also see Vegetarianism in earlier post of Buddha and Valluvar thnk alike.

xxx

 

Friendship with Great men

Weigh the worth of the men of ripe wisdom and seek their fellowship (Kural 441)

Cherish with ardour the friendship of those who remedy your present ills and guard you against future ones. (Kural 442)

 

Cling to men of heroic mould and make them your kin; verily there is no greater blessing to you on earth (Kural 443)

Is there any force mightier to the sovereign than the alliance of the men of superior wisdom? (Kural 444)

 

If you find a man who is constant, awake to the inner light, learned, long suffering, endowed with devotion, a noble man – follow this good and great man ever as moon follows the path of the stars  (Dhammapada 208)

 

He who has to walk with fools has a long journey of sorrow, because to be with a fool is  as painful as to be with an enemy; but the joy of being with the wise is like the joy of meeting a beloved kinsman  (Dhammapada 207)

 

Adi Shankara’s Satsangatve nissangatvam…………

Greatest philosopher of India, Adi Shankara, says,
“ Satsangatve nissangatvam
Nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nischalatattvam
Nischalatattve jeevanmuktih” –Bhajagovindam (9)

“Through the company of the good, there arises non-attachment; through non-attachment there arises freedom from delusion; through freedom from delusion there arises steadfastness; through steadfastness, there arises liberation in life”- Bhajagovindam

He who knows not and knows not………………………

An ancient saying from the Middle East says:

He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool. Shun him.
He who knows not, and knows that he knows not, is simple. Teach him.
He who knows, and knows not he knows , is asleep. Wake him.
He who knows, and knows that he knows is wise. Follow him.

 

–Subham–