கம்பன் கவி இன்பத்தில் வம்பு-2 (Post No.4296)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date:13 October 2017

 

Time uploaded in London- 6–08 am

 

 

Post No. 4296

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

வர்ஜிலையும், ஹோமரையும், மில்டனையும் வம்பிக்கிழுக்க வேண்டாமே! – 2

.நாகராஜன்

 

4

இனி அடுத்து கவிதா ரஸிகரான வ.வெ.சு. ஐயர் எப்படி வர்ஜில், ஹோமர், கம்பன், வால்மீகி, கம்பன் ஆகியோரின் கவிதையை ரஸித்தார் என்று பார்ப்போம்.

கம்பன் கவிதை என்ற தொகுப்பு நூல் பிரமாதி (1939), பங்குனி 8,9,10 ஆகிய நாட்களில் காரைக்குடியில் நடைபெற்ற கம்பன் திருநாளில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் முதல் கட்டுரையாக ‘கம்ப ராமாயண ரசனை’ என்ற தலைப்பில் வ்.வெ.ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர் எழுதிய கட்டுரை இடம் பெற்றுள்ளது. வ.வெ.சு, ஐயரின் கம்பராமாயண ரசனை நூலை தில்லி தமிழ்ச் சங்கமும் பின்னாளில் வெளியிட்டது.

102 பக்கங்கள் உள்ள அந்த நூலில் சில பகுதிகளை மட்டும் இங்குக் காண்போம்.

5

வ.வே.சு. ஐயரின் கட்டுரை, அவரது சொற்களில் :

இது மாத்திரமில்லை, கம்ப ராமாயணமானது ஹோமர் எழுதிய இலியாதையும், விர்க்கிலீயன் எழுதிய ஏனயிதையும், மில்டனுடைய சுவர்க்க நஷ்டம் என்ற காவியத்தையும், வியாஸ பாரதத்தையும், தனக்கே முதல் நூலாக இருந்த வால்மீகி ராமாயணத்தையும் கூட பெருங் காப்பிய லட்சணத்தின் அம்சங்களுள் அநேகமாய் எல்லாவற்றிலும் வென்று விட்டது என்று சொல்லுவோம். இவ்விமரிசனத்தைத் தொடர்ந்து வாசிப்போருக்கு எமது இவ்வபிப்ராயத்தை மெய்ப்பிக்க முயலுவோம்.  (பக்கம் 4)

கவிதை என்னும் அணங்கு இலக்கண வித்துவானைத் தந்தையென மதித்து அவனை அணுகாள். தார்க்கிகளைச் சகோதரன் என்று பாவித்து அவனை நெருங்காள். வேதாத்தியயனம் செய்தவனை (யும், சந்தத்தையே கவனிப்பவனையும்) விட்டுச் சண்டாளர்களிடம் நின்று ஓடுகிறவர்கள் போல ஓடியே போய் விடுகிறாள்.; மீமாம்சையை ஆராய்பவனை நபும்ஸகன் என்று நினைத்து அவமதித்து விடுகிறாள்; காவியாலங்கார சாஸ்திரமறிந்தவனைக் கண்டதும் அவனையே தன் கொழுநனாகப் பாவித்து அவனைச் சேருகிறாள்…….. வால்மீகியைச் சாமானிய கவியாக நாம் பாவிக்கவில்லை. உலகத்திலுள்ள முதல் ஏழெட்டு மகா கவிகள் என்று கணக்கிட்டு எந்த ஜாதி அறிஞர் எண்ணினாலும் அந்தக் கணக்கில் வால்மீகியின் பெயரைச் சேர்க்காதிருக்க முடியாது. எமது சொந்த அபிப்ராயத்தில் உலகத்தின் ஒரு தனிக் காவியம் என்று சொல்லத் தகுந்தது கம்பராமாயணம் தான் என்றும், வால்மீகி ராமாயணம் அதற்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை வகிக்கும் என்றும் சொல்லுகிறோம்.   (பக்கம் 10,11)

ஹோமர் எழுதிய ஒதூஸியத்தில் வரும் குக்ளோப உபாக்கியானம், விர்க்கீலியனுடைய ஏனையத்தில் வரும் ஹார்ப்பியரின் செய்தி, ஆகிய இவைகளோடு தான் இந்த விராதன் கதையையும் இக்காண்டத்தின் கடைசியில் வரும் அயோமுகியின் கதையையும் ஒப்பிடலாகும். (The episode of Polyphemus the Cyclops in the Odyssey of Homer and the account of the Harpius in Virgil’s Eneid.) (பக்கம் 14)

 

மகாகவிகளெல்லாம் இத்தகைய மகா சந்தர்ப்பங்களில் பிரகிருதி மனித உணர்ச்சியோடு நடப்பது போல எழுதுவது சகஜமாயிருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இலியாதின் 30-வது சருக்கத்தில் ஹோமர் பின்வருமாறு பாடுகிறார்:

“போர்க்கடவுள் துரோயா மீது வட்டமிட்டுக் கொண்டு தன் பயங்கரமான உருவத்தைப் ப்யற்காற்றாலும் மழை வேகத்தாலும் போர்த்தி மறைத்துக் கொண்டு, அத்துரோயாவின் உன்னதமான கோபுரங்களின் மீது நின்று கர்ஜித்துத் தன் வேகத்தைத் துரோயா நெஞ்சில் ஊற்றினான்.”

“பூதேவி புண்பட்டாள்; முடிவு வந்துற்றதென்று பகுதியாளும் தான் நிற்கும் அனைத்துப் பொருள்களினும் உயிர்த்துக் கொண்டு பொருமினாள், துடித்தாள் “ –

“Earth felt the wound and nature from her seat

Sighting through all her works, gave signs of woe

That all was lost” என்று மில்தனும் கற்பித்தெழுதுகிறான். எந்த ஜாதியினராயினும் பெருங் கவிகளின் இதயத்தில் ஒரே  மகாநாதம் ஒலிக்குமன்றோ? (பக்கம் 37)

 

உபாக்கியானங்கள் அமைப்பதில் ஹோமரைத்தான் – அவனும் இலியாதைப் பாடுகையில்தான் மிக சாமர்த்தியசாலி என்னலாம். அவன் எழுதிய ஒதூஸியம் என்னும் காவியத்தை உண்மையாக மகா காவியமென்று சொல்லக் கூடாது. அதை அநேகமாக உபாக்கியானங்களின் சேர்க்கையென்று சொல்லுவதே முறையாகும். ஆனால் இலியாதிலுள்ள அவனுடைய உட்கதைகள் சிறியனவாயும் அவய்வயங்களுக்கு அளவில் பொருத்தமாயும் இருக்கின்றன. கதையும் உபாக்கியானங்களும் ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொண்டு, கதைக்கு இடைஞ்சற்படுத்தாமல் பெரும்பாலும் எடுக்க முடியாதனவாய் இருக்கின்றன. ராமாயணத்தில் உபாக்கியான அமைப்பு இலியாதின் அமைப்புக்குத் தாழ்ந்ததன்று. (பக்கம் 39)

 

இவ் யுத்தகாண்டம்  ஒன்று மாத்திரம் அளவில் மேனாட்டுப் பெரிய மகா காவியங்களுக்கு ஏறத்தாழச் சரியாக இருக்கிறது. சாதாரணப் பதிப்புகளில் யுத்த காண்டத்தில் 4,358 விருத்தங்கள் காணப்படுகின்றன. இலியாதில் 15,693 அறுசீர் வரிகளே இருக்கின்றன என்று கணக்கிடுகிறார்களாதலால் கம்பனது யுத்த காண்டம் இலியாதை விடப் பெரியதாகவே இருக்கிறது. அவ் இலியாதில் உள்ள சகல சுவைகளையும் இக் காண்டத்தில் நாம் காணலாகும். (பக்கம் 53)

 

போரை வர்ணிப்பதில் ஹோமரே தான் சிறந்த கவி என்று மேனாட்டு ஆசிரியரின் கூற்றுக்களைக் கண்டும், ஹோமரின் உத்கிருஷ்டமான யுத்த வர்ணனைகளைப் படித்துப் பார்த்தும் நாம் மயங்கிப் போய், ஹோமரின் போர்ச் சித்திரங்களை விட உயர்ந்த சித்திரங்கள் கிடையா என மதித்திருந்தோம். ஆனால் கம்ப ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தைப் படித்துப் பார்த்ததும், கம்பன் போர் வர்ணனையில் ஹோமருக்குத் தாழ்ந்தவனில்லை என்றும், சில இடங்களிலும் சில விஷயங்களிலும் ஹோமரது போர் வர்ணனையை வென்றிருக்கிறானென்றும் கண்டு கொண்டோம். ஹோமரில் ஓர் குற்றம் இங்கு எடுத்தற்பாலது….. (பக்கம் 60)

தொடர்ந்து ஹோமரின் மீதான குற்றத்தை வ்.வெ.சு. ஐயர் விரிவாக விளக்குகிறார்.

மொத்தத்தில் சுவையான நூல்.

கம்பனின் காவியத்தை சிகரத்தில் நிறுத்தும் நேர்மையான விமரிசனம்.

அனைவரும் படிக்க வேண்டிய அற்புதமான நூல்.

கட்டுரையை முடிக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாலும் அரவிந்த ரிஷியின் கருத்துக்களைப் பார்க்கவில்லை என்பதால் அடுத்த கட்டுரை தொடரும். அத்துடன் இந்த விமரிசனம்  பற்றிய தொடர் முடியும்.

***

 

Great Men Praise Tamil Poet Tiruvalluvar and Tamil Veda Tirukkural! (Post No.4152)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 12 August 2017

 

Time uploaded in London- 9-18 am

 

Post No. 4152

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

(Don’t cut the name of the writer and blog if you are reusing it. Give respect to the writers and get respect. Be honest and your spouse and children will be honest to you; if you cheat me, they will cheat you.)

Great Men Praise Tamil Poet Tiruvalluvar and Tamil Veda Tirukkural! (Post No.4152)

TIRUVALLUVAR TEMPLE IN MYLAPORE, CHENNAI

Tirukkural, written by Tamil Poet Tiruvaluvar, is considered as the Tamil Veda. It consists of 1330 aphorisms grouped into 133 chapters of ten couplets each. These fall into three sections Dharma (virtue), Artha (wealth) and Kama (love).

 

Tirukkural literally means a ‘book of sacred couplets’

We can ungrudgingly compare it to the Confucian Analects, Plato’s Dialogue and Aristotle’s Ethics. Western scholars who have scrutinised it in translation are unquestionably impressed by its universal content and appeal.

xxx

Tirukkural is neither a scripture nor an epic, but an extraordinary treatise on the art of living, which delves deep into the unshifting foundations of human life and attempts to provide guidelines, not for the society in general but for the individuals – the ascetic, the family member, the father, the son, the ruler, the minister, the ambassador, and in general to the individuals in society with responsibilities to themselves and others  — Dr V C Kulandaiswamy

xxx

 

“There hardly exists in the literatures of the world a book of such lofty maxims”- Albert Schweitzer

xxx

 

M.Ariel (Journal Asiatique-1848)

“The Kural is the masterpiece of Tamil literature:- one of the highest and purest expressions of human thought.”

 

xxx

Dr Graul (1856)

“No translation can convey an idea of its charming effect. It is truly apple of gold in a net work of silver.”

xxx

Dr G.U. Pope (1886)

“The Kural owes much of its popularity to its exquisite poetic form. The brevity rendered necessary by the form gives an oracular effect to the utterances of the great Tamil ‘Master of Sentences’. They are the choicest of the moral epigrams. Their resemblance to gnomic poetry of Greece is remarkable as to their subjects, their sentiments, and the state of society when they were uttered. Something of the same kind is found in Greek epigrams, in Martial and Latin elegiac verse. There is a beauty in the periodic character of the Tamil construction in many of these verses that reminds the reader of the happiest efforts of Propertius”.

xxx

Dr Barth (Religions of India)

“The Kural is that admirable collection of stanzas in the Tamil language, which is instinct with the purest and most elevated religious emotion……………………… What philosophy he teaches seems to be of the eclectic school as represented by the Bhagavt Geeta.”

 

xxx

 

Frederic Pincott

“There are two books in India which have taken entire possession of the hears and minds of the people; the first of these is the Ramayana of Tulsidas, which is known to every peer and peasant in Northern India, and the other is the Kural of Thiruvalluvar which is equally well-known throughout the South of the Indian Peninsula. The authors of both these works were essentially moralists and monotheists, and their poems have moulded the characters and guided the lives of many generations of their countrymen.

xxx

Rev.Elijah Hoole D.D.

“Some of the sayings (of Cural) are probabaly as old as the earliest writings of the Old Testament. The Cural of Tiruvalluvar is a poetic work on morals, of great merit as literary performance”

 

xxx

Rev.W .H.Drew (1840)

“Called the first of works, from which, whether for thought or language, there is no appeal, the Cural has a strong claim on our attention as a part of the literature of the country, and as a work of intrinsic excellence”.

xxx

Rev. E.J. Robinson

“We may regard Valluvar… as Tamil Solomons, Ezras or Tuppers, who collected and arranged the ‘proverbial philosophy’ of primitive times”.

xxx

G.U. POPE’S POEM ON TIRUVALLUVAR

‘’Sage Valluvar, priest of the lowly clan,
No tongue repeats, no speech reveals thy name;
Yet, all things changing, dieth not thy fame
For thou art bard of universal man;

And still thy ‘book’ above the waters wan’
Virtue, true wealth, and joy, and being’s aim,
In sweetest mystic couplets doth proclaim
Where winds sea-wafted palmy forests fan.

Haply undreamed of ‘visions’ glad thine eyes
In reals beyond thy fabled ‘seven fold birth’,
And clouds of darkness from thy spirit roll;

While lands far off have heard with strange surprise
Faint echoes of thy song. Though all the earth
Men hail thee brother, seer of spotless soul’’
—Written by Dr G.U. Pope

xxxx

Tirukkural Commentaries

Tradition says that there were ten commentaries on the Kural in medieval times. Of these only five have been bought to light, namely those of Parimel alagar, Manakkudavar, Kalingar, Parithiyar and Paripperumal. Parmellagar was the most popular and authoritative commentary on the book. He was a native of Kanchi, where he lived and taught about 600 years ago. His style is almost as terse and vigorous as the original and all students of Kural are greatly indebted to him for his clear and convincing exposition of the couplets. His criticisms of the various readings current in his day are incisive and dignified.

Manakkudavar differs from him in many places and he often adopts a different renderings of the same text.

xxx

Tiruvalluvar’s Age

Tiruvalluvar hailed from Mylapore in Chennai and he lived at least 1500 years ago. Though the Tamil Nadu government publications place him around 31 BCE, linguistically he can be placed in the fourth or fifth century CE only. His style, language and grammatical constructions show him that he lived in the post- Sangam age. Sangam Age covers the first three centuries of modern era.

–Subham—

 

A few Anecdotes about Tamil Savant U.Ve.Sa (Post No.4135)

Written by London Swaminathan

 

Date: 6 August 2017

 

Time uploaded in London- 18-40

 

Post No. 4135

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

There is an interesting story about Uthamadhanapuram, a village 3-5 km south of Papanasam in Thanjavur district.

A Maratha king who happened to camp nearby had his food and Thamboolam (betelnut and betelleaves) without knowing it was Ekadasi Day that day – a day of prayer and fasting. As an act of atonement, he established and Agraharam (Street for Brahmins) for 80 Vedic scholars, providing each a house and 10 Velis of land. He named it Uthamadhanapuram, evidently to show how greatly he valued the Dhana (gift)

It was this Uthamadhanapuram that gifted to the world the ‘Uthama’ (great soul) of Tamil learning, Mahamahopadhyaya Dr U V Saminatha Iyer.

xxx

Two of many incidents show what Tamil meant to U Ve. Saminatha Iyer. He had picthed upon a girl for his grandson> She was clever, good looking and good singer. But she did not sing any Tamil song nor did she know Tirukkural (Tamil Veda).

Saminatha Iyer asked her, with some disappointment: How can a girl who does not know Tirukkural become my grand daughter-in-law?”

The girl did acquire the qualification and entered his house triumphantly.

xxx

 

Once a friend wished hi many more years of life to see the arrival of his great grandson.

“I want to live for many years but not for that reason”, he said.

Pointing to the piles of palm leaves in the room, he said with an innocent smile “They are my children. I want to see them in print before I die. If I depart suddenly, I wish to be reborn in this Tamil Land to complete the work. But when I come here in rebirth, I wonder if these people (relatives) would let me in”.

xxxx

Saminatha Iyer needs no new honour. He was a legend in his day – titles and honours were heaped upon him. Mahakavi Bharati sang a verse in praise of him in which he wonders if the foreign rulers with no knowledge of Tamil, honour him with the title MAHA MAHOPADHYAYA, what would have been his fame if he had been born in the days of Pandya Kings!

Addressing him as the king of poets, he tells Saminathan that he may not have money or know the way to enjoy the pleasures of life, but he will live in the hearts of poets as long as Tamil lasts, with words of praise on their lips.

 

XXX

Born on 19 February 1855

Died in 1942

His Guru: Mahavidwan Meenakshisundaram Pillay

Posts held: Adheena Vidwan of Thiruvavadurai

Tamil Teacher at Kumbakonam College

Publications: 100 books including his Autobiography, Edited versions of Sangam Literature, Silappadikaram, Manimekalai and Jeevaka Chintamani.

 

Source:V Sundaram’s article in Indian Express dated 26 December 1994

 

மருந்து உட்கொள்ள ஆரம்பித்தவுடன் எடை கூடுகிறதா? (Post No.4085)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 16 July 2017

 

Time uploaded in London:- 5-54 am

 

 

Post No.4085

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks. 

 

 

 

திருநெல்வேலியிலிருந்து திரு ஆர்.சி.ராஜாவை ஆசிரியராகக் கொண்டு வெளிவரும் ஹெல்த்கேர் மாத பத்திரிகையில் ஜூலை 2017 இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

புதிய மருந்து உட்கொள்ள ஆரம்பித்தவுடன் உங்க உடலின் எடை திடீரென்று கூடுகிறதா?

ச.நாகராஜன்

ள்﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ம்பிதவtsRSதிடீரென்று உடல் எடை கூடுகிறதே என்று கவலைப்படுபவர்களில் ஒருவர் நீங்கள் என்றால் உடனடியாக நீங்கள் ஏதேனும் மருந்துகளை உட்கொள்ள ஆரம்பித்தீர்களா என்பதைச் சரி பார்க்க வேண்டியதும் அவசியமாகிறது.

 

ஆம், சில மருந்துகள் உடலின் எடை கூடுவதற்குக் காரணமாக அமைகின்றன. பக்க விளைவாக உடல் எடையைக் கூட்டும் மருந்துகளைப் பற்றிய கவனம் தேவை.

On Planet Pluto

எடை குறைவாக இருந்தால், பரவாயில்லை சரி என்று விட்டு விடலாம்.ஆனால் ஏற்கனவே எடை கூடுதலாக இருந்தால் உடலின் எடை இன்னும் கூடுவது அபாயத்தில் அல்லவா முடியும்!

 

சிலருக்கு மாதத்தில் 5 முதல் 10 கிலோ வரை எடை கூடி விடுகிறது. டாக்டர்கள் குறிப்பிட்ட மருந்துகளை அவர்கள் தொடர்ந்து உட்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தால் அவர்களின் நிலை என்னவாகும்?

 

பல ஸ்ட்ராய்ட் மருந்துகள் (Steroid Drugs) உங்களுக்குப் பசி உணர்வைத் தூண்டி விடுகிறது. அதே போல மனம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்குத் தரும் மருந்துகள் கூட – மனச்சோர்வு, schizophrenia போன்ற வியாதிகளுக்குத் தரப்படும் மருந்துகள் கூட – உடலின் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

முதலில் இந்த மருந்துகள் பசி உணர்வைத் தூண்டுவதால் அதிகம் சாப்பிடத்  தோன்றும். இதன் விளைவாக உடலின் எடை கூடும். சில மருந்துகளோ உடலில் கலோரியை மிக மெதுவாகச் செலவழிக்க வைத்து உடல் கூற்றையே மாற்றும். இன்னும் சில மருந்துகளோ சர்க்கரைச் சத்தையும் சில ஊட்டச் சத்துகளையும் அவற்றை உறிஞ்சுவதிலும் சேமிப்பதிலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தி அதன் விளைவாக உடலின்

எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

உங்களுக்கு சுவாசம் விடுவதில் சில மருந்துகள் சிரமத்தை ஏற்படுத்தினால் இயல்பாகவே நீங்கள் உடல்பயிற்சியை செய்ய விரும்ப மாட்டீர்கள். இதன் விளைவாகவும் கூட உடல் எடை கூடக் கூடும்.

 

இன்னும் சில மருந்துகளோ நீரை உடலில் அப்படியே தங்கச் செய்யும். அதன் விளைவாக உடல் எடை கூடலாம். உடலில் கொழுப்பு சக்தி அதிகம் இல்லை என்றாலும்  உடலின் எடையை இந்த நீர் அதிகரித்தே காட்டும்! இன்னும் சில மருந்துகளைப் பற்றி ஆய்வாளர்களே அவை ஏன் எடையைக் கூட்டச் செய்கின்றன என்பதை அறியாது  தொடர்ந்த ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள்னர்.

உடலின் எடையைக் கூட்டும் மருந்துகளின் பட்டியல் இதோ:-

டயபடீஸ் நோய்க்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இன்சுலின், Thiazolidinediones, Sulfonylureas போன்றவை

ஆன்ட்டி சைகாடிக் (Antipsychotic)மருந்துகள் எனப்படும் Haloperidal, Clozapine, Lithium போன்றவை

Anttidepressant drugs எனப்படும் மனச்சோர்வை அகற்றும் மருந்துகளான amitriptyline, paroxetine மற்றும் sertraline போன்றவை

 

வலிப்பு நோய்க்கான Valproate, carbamazepine போன்றவை

ஸ்ட்ராய்ட் ஹார்மோன் மருந்துகளான prednisone அல்லது குடும்பக்கட்டுப்பாடு மாத்திரைகள்

பீட்டா ப்ளாக்கர்ஸ் (Beta –blockers) போன்ற ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மருந்துகள்

 

 

ஒரு முக்கியமான விஷயம்; இங்கு குறிப்பிடப்படுள்ள இவை அனைத்துமே உடல் எடையைக் கூட்டும் மருந்துகள் என்பதில்லை. உதாரணமாக metformin என்ற டயாபடீஸுக்கான மருந்து உடல் எடையைக் கூட்டுவதற்கு பதிலாக எடையைக் குறைக்கவும் கூடும். மைக்ரேன் மற்றும் இழுப்புக்கான மருந்தான Topiramteம் கூட ஒருவரின் உடல் எடை இழப்பதற்கான காரணமாகக் கூடும். ஆகவே முடிவெடுப்பதில் கவனம் தேவை.

ஒருவரின் எடை கூடுகிறது என்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு

 

ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளும் குறிப்பிட்ட மருந்து, அவரது வயது போன்றவற்றைச் சொல்லலாம்

முதலில் டாக்டரிடம் சென்று உடல் எடை கூடுவதைச் சொன்னவுடன் அவர் பல்வேறு காரணங்களைப் பகுத்து ஆராய்வார்.

 

இப்போது உட்கொள்ளும் மருந்து தான் காரணமெனில அவர் வேறு ஒரு மாற்று மருந்தை உட்கொள்ளுமாறு ஆலோசனை கூறலாம்.

 

அதே மருந்து தான் உங்கள் வியாதியைக் குணப்படுத்த தேவை எனில் அதன் உட்கொள்ளும் அளவை அவர் குறைக்கக் கூடும்.

 

சில வகையான கான்ஸர்கள் மற்றும்

உளவியல் ரீதியிலான வியாதிகள் போன்றவற்றில் மருந்துகளை மாற்ற முடியாத சூழ்நிலையில் டாக்டர் இப்படிப்பட்ட முடிவை பரிந்துரைக்கலாம்.

ஒரு மருந்தை உங்கள் டாக்டர் பரிந்துரைக்கும் போது அவரிடமே இதன் பக்க விளைவாக உடல் எடை கூடுதல் போன்றவை ஏற்படுமா என்று முதலிலேயே கேட்டுத் தெளிவு பெறலாம்.

நல்ல உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள், உடல் பயிற்சியை மேற்கொள்வது போன்றவற்றால் உங்கள் எடையை எப்பொழுதும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைப்பது சாத்தியம்.

அவசரப்பட்டுத் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்காமல் உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்து ஆலோசனை செய்து ஒரு முடிவை எடுப்பதோடு தொடர்ந்து உங்கள் எடை மீது கவனம் வைப்பது சாலச் சிறந்தது.

 

****

 

 

 

Development Tamil Culture and Tamil Language through Charitable activities (Post No.4013)

Written by London Swaminathan
Date: 18 June 2017
Time uploaded in London- 21-49
Post No. 4013
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.
contact: swami_48@yahoo.com

 

 

MITRA SEVA TALK by London Swaminathan on 17TH JUNE 2017

 

I was asked to give a talk on the charity work done by me in London at the First Anniversary meeting of Mitra Seva, an organisation started to serve the Elderly people in London, particularly from the South Indian community. It was held in Kenton, London on 17th June 2017.

 

Good Evening and thanks for inviting me to talk about my charity work. I thought it was irrelevant to talk about it to you bcaeuse of most of you known about it and you were also part of it. But yet it is important to place everything on record. And there is another part of charity work I did in India which many of you may not know.

Since I was given every limited time first let me give my work in Bullet points.

 

 

RAISED MONYE FOR 7 CHARITIES OVER 200, 000 POUNDS

I raised over 200,000 pounds in London for seven charities. The beneficiaries were :-

SINDHI MANIR

LONDON SATH SANGAM

LONDON TAMIL SANGAM

South Indian Society

World Hindu MAHA SANGAM

TAMIL HERITAGE FOUNDATION

Bharatiya Vidhya Bhavan

 

I have executed the following projects through the funding I received. When I say I, it means I was the one who ordinated, but you the people helped me through out these projects

PROJECTS

ELDERLY CARE PROJECT

LUNCHEON CLUB

TEACHING TAMIL

TEACHING SANSKRIT

POETRY PROJECT

PUBLISHING COMMUNITY NEWS LETTER

SINDHI CULTURE and Language Teaching

FIRST AIAD EACHING THROUGH REGIONAL LANGUAGES

Buying a SOUND SYSTEM

TAMIL BOOKS DIGITIZATION: I got a small funding for Tamil Heritage  Foundation to digitize ten old books from the British Library in London. They are available even now in T H F site.

TAMIL HERITAGE PROJECT: We interviewed thirty artistes in London who have settled here 25 years ago to record the history and development of Tamil culture in London. The recordings were put on a CD and the CDs were distributed to the  libraries.

MILLENNIUM GEM PROJECT : This is to give another chance to showcase their talents who have alredy staged their debut show and let it to get rusted.

RECENTLY I WAS ON THE  SOUVENIR COMIITEE OF  Nagapooshani Amman temple in London

RELIGIOUS EVENTS are organised by WHM Sagam

 

(For Bharatiya Viddhya Bhavan we staged a Tamil Drama and raised over 1500 pounds. We staged a Tamil drama for South Indian Society and raised over 1500 pounds. I took the main roles in both the dramas.

WHO FUNDED US?

Awards for all

National Lottery

Paul Hamlyn Foundation

Harrow Council (for Black History Month)

Paul Hamlyn Foundation

New Ham council

Camelot foundation

Calouste Gulbenkian Foundation

I received

 

WHO IS THE ROLE MODEL?

Any number of books you read would not inspire youto do charity work un less you have a role model in front of you; for me my father (V Santanam) was the role model. He was a freedom fighter who fought the British rule in India. He was imprisoned with K Kamaraj in Vellore Jail. Because he was a freedom fighter he allowed us to do all community activities. First myself and my bothers started an organisation called Literary and Cultural Association in Madurai with the help of our friends. All the famous personalities such as Solomon Pappaiah, Kundrkkudi Adigalar, K V Jagannathan. Later I joined RSS and took over the secetaryship of Vidyarthi Parishad and my bother became the secretary of Visva Hindu Parishad. The Madurai RSS Pracharak Shivaram Jogelakarwho has M.Sc and came from Pune inspired us very much. He was a man of few words but man of action, full of inspiration.

 

And  at that time the Vivekananda Rock Memorial was set up by Eknatha Ranade who was also an embodiment of inspiration. He asked us to got to every office school, college etc to sell one rupee donation ticket just to make them the part of this mighty national memeorial. As a result of this I contacted thousands of office workers and sold the donation picture cards. ( We did a month long exhibition in the Pudumandapam (built by King Tirumalai nayak) which attracted a huge crowd every day. In the same way when Swami Shanthanantha did a Sahasra Chandi Yajna in Madurai, since my father was on the committee we all helped as volunteers).

 

For any project, we need a role model who practise it. Years ago Swami Omkarananda visited London and I was organising several meetings for him. As a part of meetings at the Hindu temples here, I took him to Sivan Temple at Lewisham, London. The previous day I contacted the temple trustee who was in charge of programmes  to find out how many people were expected and what age group was targeted etc. To my surprise he told that he would be addressing little children from ween end Tamil school. I challenged him saying that Swami Omkarananda who is a great scholar delivering lectures on Kaivalyopanishad and Brhad Aranyaka Upanishad would be disappointed. Then he explained me the reason for arranging such a meeting for children. “These young students had seen the saffron clad Sanyasins only in films and dramas. They had never seen a real life true Sanyasi (ascetic)So they may think this is also an act and there may not be a Sanyasi at all. If they see a real life ascetic that will impress them at this young age.

This explanation opened my eyes. I realised  that a man of action, a man of truth can inspire several thousand people. So role models are important to inspire future workers.

 

At present I am part of the Hindu Forum of Britain, the umbrella organisation of Hindu organisations. I am the chairman of the Chaplaincy borad. As a life time trustee of W HM sangam, I do organise religious events.

 

Tomorrow the Second Part of my talk will cover the following topics:-

 

ARE INDIVIDUALS POWERFUL?

YOGA IS RUBBISH ADVTS.

CHRISTMAS STAMPS WITH HINDU LAIDES WITH TILAK

NOW 5 POUND NOTE and Government’s Promise.

 

 

IS SELFLESS SERVICE POSSIBLE?

 

ENCOUNTER WITH MY WIFE

SANSKRIT TEACHER’S SUSPICION

WHY DO I DO IT?

 

PITFALLS IN CHARITY WORK

NO THANKS, MOSTLY CRITICSM

DON’T BE TOO OPEN —–DANDAPANI

ONE THANKS IS EQUAL TO 1000 POUNDS

CREMATORIUM THANKS

 

LIST OF PEOPLE INTERVIWED AS PART OF ORAL HISTORY OF TAMIL ARTISTES IN LONDON.

 

–Subham–

 

புருஷ மேத யாகத்தில் 184 மனிதர்களை பலியிட்டார்களா? (Post No.3998)

Research Article Written by London Swaminathan
Date: 13 June 2017
Time uploaded in London- 21-09
Post No. 3998
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.
contact: swami_48@yahoo.com

 

 

அஸ்வ மேத யாகத்தில் ஒரு குதிரை பலியிடப்பட்டதாக நாம் படித்திருக்கிறோம். இதை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு நம்பினாலும் இதுவரை அஸ்வமேத யாகம் செய்த வரலாற்று அரசர்களை விரல்விட்டு எண்ணி விடலாம். இதிஹாச புராண புருஷர்களையும் சேர்த்தாலும் வெள்ளைக்காரர்களும் முஸ்லீம்களும் நாள்தோறும் கொல்லும் கோடிக்கணக்கான மிருகங்களைப் பார்க்கையில் இது கால் தூசுக்கு சமம். அதுமட்டுமல்ல அவர்கள் மாடுகள், கோழிகளைச் செய்யும் சித்திரவதைப் படங்களைப் பார்த்து, அழுதுவிட்டு, வெஜிட்டேரியன்களாக மாறிய வெள்ளைக்காரச் சிறுவர்கள் ஏராளம். இவர்கள் ஏன் முதலைக் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் என்பது எவருக்கும் விளங்காது. நிற்க.

 

 

அஸ்வமேத யாகத்தில் 200 வெவ்வேறு வகையான உயிரினங்களை   பலியிட்டதாகச் சொல்லுவர். ஆனால் வேடிக்கை என்னவென்றால் அதற்கான ஆதாரம் ஏதுமில்லை. மேலும் அந்த உயிரினங்களின் பட்டியலில் பாதிப்பெயர்களுக்கு அர்த்தமே விளங்கவில்ல!. இதுவாக இருக்கலாம், அதுவாக இருக்கலாம் என்று ஒரு ஊகத்தில் மொழி பெயர்த்து எழுதியுள்ளனர்.

 

 

ஆனால் அக நானுற்றுச் செய்யுள் ஒன்றில் வேள்விக்  குண்ட ஆமை ஒன்று ஊர்ந்து வந்ததை ஒரு பாட்டில் காணும் போது அவர்கள் , பல உயிரினங்களை அடையாளபூர்வமாக ஒரு கம்பத்தில் கட்டிவிட்டு அவிழ்த்து விட்டிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது.

 

மேலும் யஜூர் வேதத்தில் ‘நெல்’லை மாமிசத்துக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்திய செய்தியும் உளது.

 

 

எம்.ஆர்.ஜம்புநாதன் எழுதி வெளியிட்ட யஜூர்வேதக் கதைகள் என்ற நூலில் கீழ்கண்ட கதை உளது:-

“ஆதியிலே யக்ஞம் செய்யுங்கால்

மனிதனை பலியயளிக்க தேவர்கள் நினைத்தார்கள்.  அவனை எண்ணியவுடன் அவனிடமிருந்த யக்ஞசாரம் சென்றுவிட்டது. உடனே ஒவ்வொரு மிருககங்களாக எல்லா மிருகங்களையும் அளிக்க எண்ணியவுடன்  அவைகளிடமிருந்து  யக்ஞசாரம் எல்லாம் சென்றுவிட்டன. எங்கு சென்றன என்று தேடியபோது அவை பூமியிலே சென்று மறைந்துவிட்டன. பூமியிலிருந்து எடுத்தவுடன் அது நெல் தானியமாயிற்று. இந்த நெல் தானியத்தை அளிப்பதே மிருக பலி அளிப்பது போலாகும் என்று ரிஷி ஒருவர் சொல்லியதற்கு அது எப்படியாகும்? என்று சீடன் ஒருவன் வினவினான்.

 

அதற்கு ரிஷி பதில் அளித்ததாவது:-

அதன் நுணுக்குகள் ரோமம் போலாகும். சலத்துடன் கலந்தால் அது மாமிசம் போலாகும். சுட்டால் அது எலும்பாகும்.  நெருப்பிலிருந்து எடுத்து நெய்யுடன் கலந்தால் தாது போலாகும்” (1-2-3-7-9)

இந்தக் கதையைப் பார்க்கையில் வேத காலத்திலேயே நெல் தானியத்தைப் “பலி” கொடுத்து ஒவ்வொரு பிராணியையும் பலியிட்டதாக எண்ணினர் போலும் என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறது.

இதே போல புருஷமேத யக்ஞத்தில் 184 தொழில் செய்வோர் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். அவர்களில் பெரும்பாலோரை அடையாளம் கூடக் காண முடியவில்லை.

 

ஆயிரக்கணக்கிலுள்ள இந்து சமய நூல்களில் அரிச்சந்திரன்   மகன்  ஒருவனைப் பற்றி மட்டுமே புருஷ மேதம் தொடர்பான செய்தி உளது. அதிலும் கூட அவனை விஸ்வாமித்ரர் கூட்டிச் சென்றதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆக புருஷமேத யாகத்தில் எவரும் பலியிட்டதாக எழுத்தில் கூட இல்லை. ஆனால் உலகில் போரில் பலியிடுவோரின், பலி இடப்படுவோரின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடுகையில் இதைப் பறேறி வெளிநாட்டினர் எழுத நியாயமே இல்லை.

வாஜசயனேயி சம்ஹிதையில் அத்தியாயம் 36 முதல் 40 வரை பல புதுவகை யக்ஞங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அதில் ஒன்றுதான் இந்தப் புருஷமேதம்.

 

உலகில் கோண்டு (Khonds) இனப் பழங்குடி மக்கள், கெல்த் (Celt) இன மக்கள், எகிப்தியர்கள், பாபிலோனியர்கள், அஸ்தெக் (Aztec) நாகரீக மக்கள் எல்லோரும் உண்மையிலேயே மக்களைப் பலியிட்டதை விரிவாக எழுதி வைத்துள்ளனர். அப்படிப்பட்ட எந்த வருண னையும் நம் நாட்டிலுள்ள பல்லாயிரக் கணக்கா சமய நூல்களில் இல்லை. இது ஒரு பெரிய வித்தியாசம். இதுவே நமது கலாசாரம் பழங்காலத்தில்     மற்றவர்களை விட  எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையை அடைந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. அஸ்வமேத யாகப் பட்டியலில் உள்ள 200-க்கும் மேலான உயிரினங்கள், புருஷ மேத யாகத்திலுள்ள 184 வகையான மனிதர்கள் — இவை எல்லாம் வெளிநாட்டுக் காரர்களுக்கு விளங்கவே இல்லை. யாகத்தில் பலியிடுவோர் பட்டியலில் குஷ்டரோகி முதலிய வியாதிக்காரர்களும் சேர்க்கப் பட்டிருப்பதால் அவர்கள் பலியிடப் படவில்லை; அவர்கள் எல்லோரும் நலம்பெற வேண்டுவதே புருஷ மேத யாகம் என்பது வெள்ளிடை மலை என விளங்கும். யஜூர் வேதத்தில் ஒரு அத்தியாயம் முழுதும் புருஷமேதம் பற்றி இருக்கிறது. ஆனால் எவராலும் வாயே திறக்க முடியவில்லை!

Article related to this topic:-

தித்தியம், ஆமை | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/தித்தியம்-ஆமை/

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). அகநானூற்றுப் பாடல் 361ல், வேள்விக் குண்ட ஆமை (தித்தியம் ஆமை ) பற்றி சொல்லப்படுகிறதே; …

 

 

–சுபம்—

 

 

About Brahmins: Buddha and Valluvar Think Alike!- Part 7 (Post No.3956)

Research Article Written by London Swaminathan

 

Date: 30 May 2017

 

Time uploaded in London- 20-37

 

Post No. 3956

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

Buddha in Dhammapada and Tiru Valluvar in the Tamil Veda ‘Tirukkural’ praised the Brahmins sky-high, but defined who is a true Brahmin as well.

 

Tamil poet Valluvar lived approximately 1000 years after the Buddha. He referred to Brahmins in at least four couplets directly and another six couplets indirectly; but Buddha referred to Brahmins in at least 45 couplets; Buddha was so obsessed with the Brahmins that he wanted them to follow him like the emperor Ajata satru and others.

Let me give some examples for comparison which will show that great men think alike.

One must remember that the Brahmins of those days lived like saints; the very term meant one who seeks Brahman; Tamil words for Brahmins are also synonyms of saints such as inward looking, who sees (seer). Other Tamil names included ‘men of six tasks’ ‘Veda reciters’.

Buddha also accepted the Vedic Sanskrit word Brahmana, synonymous with a saint. But he devoted one entire chapter for Brahmins. It follows the chapter Bikshu varga (Buddhis monks). so by Brahmin he meant only Hindu Brahmins/saints.

 

In short Brahmins were saints and saints were Brahmins in those days. That is how even Viswamitra was called a Brahmin by Vasishtha after a long penance observed by him. Tamil kings and emperors of North India donated a lot to the Brahmins; Asoka mentioned Brahmins first and then Sramanas in his inscriptions.

Virtuous are called Brahmins

 

“It is the virtuous that are called Brahmins (Anthanar in Tamil) for it is they that scatter kindness towards all that breathes”- Kural 30

“And a saint, a Brahmin, is pure from past sins; even if he had killed his father and mother, had murdered two noble kings, and had ravaged a whole kingdom and its people” (294 Dhammapada).

 

He who hurts not with his thoughts, or words or deeds, who keeps these three under control – him I call a brahmin -(391 Dhammapada).

xxx

 

Don’t Hurt Brahmins

 

“Cows yield less and men of six duties forget their book (Vedas), if the king does not guard justice”- (Kural 560)

Cows and Brahmins will be paired together in most of the Tamil verses and Sanskrit hymns (E.g Bhagavad Gita 5-18 and Sambandar Tevaram)

One should never hurt a Brahmin; and a Brahmin should never return evil for evil. Alas for the man who hurts a Brahmin; Als for the Brahmin who returns evil for evil- (Dhammapada 389)

 

xxxx

Men of Character

“ A Brahmin can learn anew the Vedas even if he forgets his leaning; but if he fails in his conduct he slips down in his rank of birth”- Kural 134

Brahmins are placed first in the four castes in all the ancient books. If they lose the character they lose their birth right.

It is Manu Smrti also.

A man becomes not a Brahmin by long hair or family of birth. The man in whom truth and holiness, he is in joy and he is a Brahmin -(Dhammapada 393)

Of what use is your tangled hair, foolish man, of use your antelope garment, if within you have tangled cravings, and without ascetic ornaments-(Dhammapada 394)

 

 

xxxx

King and the Brahmins

 

As the ultimate basis of the Vedas of the sages/brahmins and the dharma of wise men

stands the straight sceptre of a just king- Kural 543

 

Here Valluvar used the Tamil word ‘book of the Anthanar’ and the word Anthanar stands for brahmins.

 

It is sweet in this world to be a mother; and to be a father is sweet. It is sweet in this world to be a monk; and to be a saintly Brahmin is sweet (Dhammapada 332)

Who clings not to sensuous pleasurers, even water clings nt to the lotus leaf, or a grain of mustard seed  to the point of a needle – him I call a Brahmin -(Dhammapada 401)

 

 

xxx

Avoidance of Killing (Non Killing)

In another Kural/couplet he mentioned the fire sacrifices of the Brahmins:

Far better and holier than a thousand oblations on the sacrificial fires is the one sacred act of abstaining from the flesh of a slaughtered animal (Kural 259)

Manu gives the same message in Manu Smrti 5-53:

“The man who offers a horse sacrifice (Asva medha Yajna) every year for a hundred years and the man who does not eat meat, the two of them reap the same fruit of good deeds” -Manu 5-53

This is about the Brahmins sacrifices; though Asva medha was done by the kings, only Brahmins performed it for them.

Who hurts not any living being, whether feeble or strong, who neither kills nor causes to kill – him I call a Brahmin- (Dhammapada 405)

 

But although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully; and is good, self-possessed, has faith and is pure; and if does not hurt any living being, he is a holy Brahmin, a hermit of seclusion, a monk called a Bikshu (Dhammapada 142)

xxx

Brahmins – Gods on Earth!

“Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods who enjoy who enjoy the food of the sacrifice”- Kural 413

Tamil words used by Valluvar ‘Kelvi’ litearlly means Sruti/Veda; ‘avi unavu’ = Havis food

Brahmins are called Busurar i.e. god among men in Tamil hymns; Satapata Brahmana call them living/walking gods.

He who lives in contemplation, who is pure and is in peace, and who has done what was to be done, who is free from passions, who reached the Supreme end – him I call a Brahmin – (Dhammapada 386)

xxxxx

In couplet 28 of Tirukkural, he mentioned Vedic mantras.

 

–Subham–

 

London-Capital of the Tamil Speaking World (Post No.3907)

Picture taken twenty years ago at SOAS. I am at the right extreme.

Left extreme Dr Singvi, High commissioner of India.

 

Written by London Swaminathan

 

Date: 14 May 2017

 

Time uploaded in London: 13-47

 

Post No. 3907

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

Talk by London Swaminathan (Santanam Swaminathan)  at the School of Oriental and African Studies, University of London on 13th May 2017. It was organised to celebrate the 20th anniversary of installation of Thiruvalluvar statue at the SOAS. I was there twenty years ago and yesterday as well. They invited me to give a talk on the development of Tamil Studies in London. Here is my speech delivered yesterday.

Thiruvalluvar Statue on 13-5-2017 (Twenty years later)

Dear Friends

Good Afternoon and Vanakkam.

Thanks for giving us an opportunity to express our views on the development of Tamil Studies at SOAS.

 

The very fact that Government of India approached SOAS to get some space for the installation of THIRUVALLUVAR statue ( twenty years ago) and the very fact that you readily agreed show us the importance of Tamil .

 

What are the advantages SOAS got over other places?

This is a prestigious institution with a long history of supporting South Asian culture.

It has a huge library with very old Tamil books.

Very near we have got the world famous British Library with a treasure trove of old Tamil books. I have been posting on face book all the 100 year old books for the past two years. And yet I have covered only a fraction of the treasure trove.

This has got a tremendous potential for research.

If a one-eyed person starts describing the beauty of nature and arts, we know that person hasn’t got the full view of the thing he describes.

 

Mother India- Bharat Mata- has got two eyes TAMIL AND SANSKRIT. Sanskrit is available here. We have got a big department. But if Tamil is not taught here SOAS will like a handicapped institution —  a one eyed giant!

 

Tamil is not taught anywhere in the UK universities; it is a black mark on the country which boasts of a multicultural society. But we have Tamil at Cambridge University holding A level O level exams only.

And as I mentioned earlier SOAS is the best place for teaching TAMIL

 

Great Tamil poet Valluvar has inspired generations of Tamil scholars. He is here to inspire us and guide us.

 

(Picture taken by Mrs Manian)

TAMIL CAPITAL OF THE WORLD

We know that London is the financial capital of the world. It is in such a time zone it can cover the early morning Hong Kong Tokyo share markets and late evening NY markets. No need to say that it covers all the European markets

Friends,

Let me tell you that London can be the capital of the Tamil speaking world. Now there are over a 100,000 Tamils in the country. Plane loads of Tamil personnel are coming every week to work in computer and other industries. There are over 25 Tamil Hindu Temples, over 130 Tamil organisations and 100 Dance and Music schools in London.

 

They all need help to learn the language. Particularly foreigners who are attracted towards Tamil culture are very keen to learn the language. Everyday British tourists are landing in the airports of Tamil speaking countries such as India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Seychelles, South Africa and far away Mauritius, Fiji and Guyana. If we conduct Tamil crash courses or summer school, there will be a good response. In the past they tried without much success because they lacked our support—I mean the community support. If we come together and help SOAS, they can help us in supporting our language.

 

I told you that there are over 30 Tamil week end schools in London alone. last week a Tamil organisation was launched at Chelmsford. The teachers need good training. They need a uniform syllabus. They need a structure and a certificate from a good institution like ours. Here we can play big role

 

london swaminathan now (20 year later)

Do we need a Separate Country?

I used to meet my Sri Lankan solicitor friend for a friendly chat. He was for a separate country for the Tamils. I am against it. One day our conversation turned towards Teaching Tamil. When I told him even languages spoken by lesser number of people have a lecturer and a department here, he asked me why.

I told him  “Are you asking me Why? You they are representing a country”.

Before I finished the sentence, he said, “ Look, that is why are fighting for a separate country”. I was shocked and surprised. I quickly change the topic.

Now my question is, “will Britain and SOAS teach Tamil and honour Tamil only when we divide a country? Doesn’t it look ridiculous?” I don’t want that situation to come.

 

Last week the BBC TamiI Service stopped broadcasting. They recruited me thirty years ago and brought me here on 1st January 1987. Why did they stop? Because there is no more political struggle there.

For them it is politics!

 

Thank You.

B V Bhavan students TIRUKKURAL recitation

 

During Question Time, I told them:

WAY FORWARD!

1.Restart the courses that were stopped.

2.Get teachers from India on secondment like the BBC world service do with the broadcasters.

3.Meet every third month to celebrate some Tamil event to gather and maintain the momentum.

4.Start a movement like Harvard University Tamil Chair movement here.

5.Involve all the Tamils by collecting donation. During the installation of Swami Vivekananda Statue in Kanyakumari, India we took the picture of Swami Vivekananda in Madurai and collected just one rupee to get them involved. We can do that here by distributing Tirukkural or Tiruvalluvar picture and get them involved.

 

Unhelpful attitude and Poaching

When I answered another question, I mentioned, “We have funding available at SOAS. Tamil was taught for over twenty years. I had been teaching here for 20 years. That funding is still there. Only because of the unhelpful attitude of the people at SOAS, Tamil is dead. Nepalese, Singhalese, Burmese are spoken by half of the population of Tamils in the world. But because they had lecturers appointed with big fat salary they pushed all the students toward learning those languages. It is called poaching (only when my Professor mentioned it after he left the SOAS, I came to know about it). Last four or five students were sent to me at the last minute and they were struggling like rudderless ships because they must sign the papers and give that evening. I told them to do what they think right because I did not want to spoil the future of the students. Unless we get five students we cant run the course. And I was not able to give them assurance because there were only four students and that too at the last minute. That is how the Tamil language was made to die.

Following points were in my speech but I read them the topics and I couldn’t deliver it for lack of time. Along with me three others spoke about Tamil teaching

Praticipants:-

Dr Meera Sabaratnam, SOAS (Chair)

Prof.Michael Hutt,SOAS

Mr Suresh Kumar, Tamil Reading Group, Ealing Rd Library

Mr Kuttiandysamy, London Tamil Sangam

Mr Santanam Swaminathan, formerly BBC Tamil Service and SOAS

Dr Chandramohan Balasubramaniam, SOAS, presented a Video. He was the main organiser of the event.

 

Tamil Training

My friend Dr Kalyanasundram of Project Madurai, based in Switzerland conducted a training course for the European Tamil Teachers. He asked me to organise a training course for UK based Tamil teachers. We can do that here.

Tamils are more in number than the Nepalese Singhalese and Burmese taught here. History wise it is one of the oldest and richest languages. If we don’t teach Tamil here it there will be a big vacuum.

—Subham–

 

Why did a Tamil King Kill 1000 Goldsmiths? (Post No.3821)

Written by London swaminathan

 

Date: 15 APRIL 2017

 

Time uploaded in London:- 15-59

 

Post No. 3821

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com 

 

Silappadikaram, the Tamil epic, is the story about Kannaki and Kovalan (The details of the story are given at the end of this post).

Matalan, the Brahmin, is a link in the story. He plays a key role and fills the gaps in the story. He advised the mighty king Cheran Senguttuvan about the good things in life (Dharma).

 

In the Nirpataik (Chapter) Kaathai of the epic he gives some important details:-

While King Senguttuvan was sitting on the throne, the Brahmana Matalan appeared before him and said:

“Long live the King! After going around the Potiyil Hills, sacred to the great sage (Agastya) and bathing in the famous ghat of Kumari, I was returning, when, as if impelled by fate, I went into Madura belonging to far-famed Tennavan (Pandya King) of the sharp sword.

 

There when Matari heard that beautiful (Kannaki) had defeated the Pandyan king of the mighty army with her anklet, she proclaimed in the Taateru manram (common meeting place of the cowherds and cowherdesses, and was generally under a tree):-

“O people of the cowherd community! Kovalan had done no wrong; it is the king who has erred; I have lost her to whom I gave refuge. Have the king’s umbrella and the sceptre fallen from the righteous path?”  With these words, she (Matari) threw herself into the burning flames in the dead of night.

Kavunti, distinguished for her penance, took a vow to die of starvation and thus gave up her life.

I heard in full detail all this and also of the devastation that over took the great city of Madurai ruled by the Pandyan of the golden car. Overcome by this I went back to my native place (KaveriPumpattinam, Port city of Chozas) and leant that Kovalan’s father distributed all his wealth in charity and entered Indra Viharas/Buddhist temple and practised penance. Kovalan’s mother died of pity. Kannaki’s father also gave away his wealth in religious gifts and adopted Dharma in the presence of Ajhivakas. His wife gave up her good life within a few days ( of Kovalan’s execution , followed by the death of Pandya King and Queen and Kannaki burning Madurai city).

 

The lady Matavi (courtesan), shorn of her hair with the flower wreaths therein, entered the Buddha Vihara and received the holy instruction. She told her mother that her daughter should not become a courtesan.

 

Brahmin Matalan continued………….

“These people died because, they heard this news from me, therefore I come to bathe in the holy waters of the Ganges (In order to purify myself). Long live you, O King of Kings!

 

When Matalan gave the king the tragic news about Kannaki’s parents, Kovalan’s parents, Cowherd woman Matari, Jain woman saint Kavunti and courtesan Matavi, the mighty lord of the Cheras, asked Matalan:

 

“May I hear what happened in the highly flourishing Pandya Kingdom after the king’s death?”

Matalan said,

“May you long live, King of the great world! You destroyed in a single day nine umbrellas of nine kings, who joined together in an alliance against your brother in law Killi valavan.

Human Sacrifice of 1000 people!

 

“The victorious (Pandya king) Ver Chezian residing at Korkai (Port City of the Pandyas), offered a human sacrifice of one thousand goldsmiths in a day to divine Pattini (chaste woman) who had twisted off one of her breasts (with which Kannaki burnt Madurai city).

“And when ancient Maduria lost her glory and was chafing in untold trouble owing to royal injustice, this Pandyan prince of the lunar line (Chandra vamsa) which was celebrated for the exemplary way in which it gave protection to the people of the southern regions, mounted in succession the royal throne of Madura, like the (sun) mounting in the morning, with his rays crimson, the divine chariot with the single wheel, yoked to seven horses with tiny bells attached to its necks. May the king of our land live for all time protecting the world from aeon to aeon; live he in fame.”

 

Thus, from the Brahmin Matalan we come to know the fate of cowherdess Matari, Jain woman saint Kavunti, Courtesan Matavi, Parents of Kannaki and Kovlan and the human sacrifice of 1000 goldsmiths.

 

Silappadikaram Story:–

 

Silappathikaram is the earliest among the available Tamil epics. It was written by a poet cum prince Ilango. The story of the epic is as follows:-

Kannaki and Kovalan were the daughter and son of wealthy merchants of the port city Kaveri Pumpattinam of Choza kingdom . Both of them were married  and before long Kovalan fell into the spell of courtesan Matavi. But Kannaki was a faithful wife and received Kovalan wholeheartedly when he came back to her. They wanted to start a new life away from their home town and so they travelled to the renowned city of the Pandyas, Madurai.

 

Kannaki came to Madurai along with her husband Kovalan to sell her anklet and start a new life. But, her husband was unjustly accused of stealing the anklet of the Queen by a GOLDSMITH and was killed under the orders of the Pandya King. To prove the innocence of her husband, and expose the heinous crime of the Great Pandya King, Kannaki went to his court with one of her anklets. She accused the Pandya King of having ordered the death of her husband without conducting proper trial. The Pandya Queen’s anklet had pearls whereas the anklet of Kannaki had gems inside. She broke her anklet in the presence of the king and proved that her husband Kovalan was not guilty. Immediately Pandya King and Queen died, probably of massive heart attack.

Image of Kannaki and Kovalan

Afterwards Kannaki burnt the city by twisting one off her breasts and throwing it in the streets of Madurai City , Capital of the Pandya Kingdom, sparing the elderly, invalids, children, Brahmins and women. In other words, all the bad people were burnt alive. Later she went to Chera Nadu (present Kerala in South India) and ascended to Heaven in the Pushpaka Vimana/ pilotless airplane, that came from the Heaven. When the Chera King Senguttuvan heard about it from the forest tribes who witnessed her ascension, he decided to go to Holy Himalayas to take a stone and bathe it in the holy Ganges and then carve a statue out of it for Kannaki. King Senguttuvan’s brother Ilango composed the Silappadikaram giving all the details about the chaste woman/Patni Kannaki. Though the incidents happened in the second century CE, the epic in its current form is from the fourth or fifth century CE (Post Sangam Period).

–Subham–

 

Tamil Proverbs on Importance of Water (Post No.3803)

Written by London swaminathan

 

Date: 9 APRIL 2017

 

Time uploaded in London:- 22-08

 

Post No. 3803

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

Water is very essential for any living being. Water changes the geography and the history of the world. From the oldest Vedas to the 17th Century Tiruvilaayatal Purana (Giving the miracles of Lord Shiva based in Madurai temple), we have innumerable references to drought and  the migration of people. No wonder that the Tamils also have so many proverbs on water in Tamil .

 

I have just compiled some Tamil proverbs at the request of a research student who is studying role water in every culture. I give below a rough translation of those Tamil proverbs:

 

Tamil Veda Tirukkural praises the rains in the second chapter. The last couplet says,

“Eve as life on earth cannot sustain without water, virtue too depends ultimately on rain (Kural 20)

 

World cannot exist in the absence of the waters is also found in 2000 year old Sangam Tamil Literature (Natrinai verse 1)

 

Tamil Proverbs

1.A country without water, an open courtyard without moon (both are desolate places)

(Niirillaa Naadu, Nilavillaa Mutram)

2.It is like the bottle gourd that is submerged in water (It can never be submerged; impossible task)

Niiril amiZththina suraikaay pola

 

3.Water also kills, Fire also kills

(Niirum kollum, Neruppum kollum)

4.It is like a mixture of water and algae (so muddy; confused)

(niirum paasiyum kalanthaar poola)

5.If you beat (smack) the water, will it become separate? (What is the use of punishing)

(Niirai adihthaal nir vilakuma?

6.Like washing the water and burying the shadow (impossible task)

(Niiraik kazuvi Nilavaip puthaippathu pola)

 

7.Spilling the water, frittering away the wealth

(Wasting water is like wasting the hard earned money)

(Niirai sinthinaiyoo, siirai sinthinaiyo)

 

8.Like the land spoils water (taste of water depends upon the condition of the land where it is stored)

(Nilaththinaal Niirin thanmai kundrinaarpola)

 

9.If the pot is full of water it does not make noise (Empty vessel makes noise)

(Nirai Kutam Thazumpaathu)

 

10.He is very clever who could see the foot print or the track in water

(Thanniirile Thatam Paarppaan)

11.Should he show his strength in the water? (Stupid act)

(Thanniirileyaa than Balam Kaatturathu)

 

12.Even the egg that sumbmerged in water should come when you put the aalt

(Thanniiril amukkina Muttai uppu pota kilambum)

13.Who knows whether frog in the water drank  water or not?

(Thanniiril irukkira thavalai thanniiraik kutiththathaik kantathu yaar? kutiyaathathaik kantathu yaar?)

 

14.Even if you fart under water, it would come out (obvious act)

Thanniirin kiize kusu vittaal thalaikku mele)

15.Water and anger are seen in low places

(Thanniirumkopamum Thaazntha itaththilee)

 

  1. Even water tolerates three mistakes

(Thanniirum Mundru Pilazi Porukkum)

17.Can you disparage or deprecate water and mother?

(Thanniiraiyum thaayaiyum pazikkalaamaa?)

18.Even if water becomes hot, it extinguishes fire

(Thanniir venniir aanaalum Neruppai avikkum)

 

  1. Can any one separate coldness from water and hotness from fire (inborn qualities)

(thanniirinindrum thanmai piriyumo,thiiyinindrum velmmai piriyumo?)

 

20.Salt that came out of water must dissolve in water itself

(Thanniiril piRantha uppu, thanniirileye karaiya vendum)

There are more proverbs on water. The list here is not exhaustive)

 

–Subham–