பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 32 (Post No.3963)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 2 June 2017

 

Time uploaded in London:-  7-03  am

 

 

Post No.3963

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

பாரதி இயல் 

பாரதி அன்பர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சுவையான செய்தி!

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 32

 

ஸ்ரீ கபாலி சாஸ்திரி ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசனம் செய்ய உதவிய மஹாகவி பாரதியார்!

 

வேதங்களைச் சிறப்பாக ஆராய்ந்த மேதைகளுள் ஸ்ரீ டி.வி. கபாலி சாஸ்திரியார் தனி இடத்தைப் பெறுகிறார்.

காவ்யகண்ட் கணபதி முனிக்ளின் சிஷ்யரான இவர் ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசித்து ஆஸ்ரமத்திலேயே சில காலம் தங்கி இருந்தவர். அவ்ரையே பின்னர் குருவாக வரித்தவர்..

வேத ரகசியங்களை விண்டு உரைக்கும் ஏராளமான கட்டுரைகளையும் நூல்களையும் படைத்தவர்.

 

இவர் பெயரால் இன்றும் வாசகர் வட்டம் எனப்படும் ஸ்டடி சர்க்கிள் நடந்து வருகிறது.

 

அவர் மஹாகவி பாரதியாரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். அப்போது பாரதியார் ஜயமுண்டு பயமில்லை மனமே என்று கம்பீரமாகப் பாடிக் கொண்டிருந்தார்.

 

ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தன் ஆவலை பாரதியாரிடம் அவர் தெரிவிக்கவே, “இப்போது முன் போல அவரை சுலபமாகச் சந்திக்க முடிவதில்லை” என்று கூறிய மகாகவி ஒரு துண்டுச் சீட்டை சக்திகுமார் என்று பெயர் எழுதி அனுப்பி வைத்தார்.

 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கபாலி சாஸ்திரிகளை அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வந்து சந்திக்குமாறு தெரிவித்தார்.

இப்படியாக ஒரு பெரிய சந்திப்பை மகாகவி ஏற்பாடு செய்தார். அது வேத ஆராய்ச்சியின் வித்தாக அமைந்தது.

 

அத்துடன் ஸ்ரீ கபாலி சாஸ்திரிகளிடம் பாரதியார் தான் சுமார் 200 வேத ரிக்குகளை ஸ்ரீ அரவிந்தரிடம் கற்றதாகக் கூறியுள்ளார்.

அதன் மூலமே காலத்தை வென்ற பல் பாக்கள் உருவாயின.

கீழே க்பாலி சாஸ்திரிகள் தனது சந்திப்பைக் கூறியதை அவர் எழுத்துக்களிலேயே பார்ப்போம்.

 

அரிய இந்த செய்தி அரவிந்த ஆசிரம வெளியீடுகளில் உள்ளது.

ஆசிரமம் காப்புரிமை பெற்ற நூலக்ள், கட்டுரைகளை ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமம் பாண்டிச்சேரியுடன் தொடர்பு கொண்டு ஆர்வமுள்ளவர்கள் பெறலாம்.

 

How Sri Kapali Sastri met Sri Aurobindo through the introduction by the Mahakavi is an interesting story:

 

In Kapali Sastri’s words:-


“I decided to take the trip with this main object of visiting Sri Aurobindo. On arrival in Pondicherry, I called at Poet Bharati’s. He was then living in Iswaran Dharmaraja Kovil Street and when I was announced, his little daughter led me up to the first floor where I found him singing

˜Victory in this life is certain
O Mind, fear there is none.”

 

(ஜயமுண்டு பயமில்லை மனமே)

Then after a pause he made enquires of one or two friends in Madras. I had met Bharati in Mylapore, the last I saw him was a little before 1907. But what a change! Circumstances had conspired to wreck the physique and handsome and spirited face of the inspired poet, the national poet of Tamilnad; he was shrunken, pale and setting. Suddenly he burst out:

˜In the secret cave, O growing Flame,
Son of the Supreme”

I knew Bharati had some knowledge of Sanskrit which he had studied at Kashi but not that he had acquaintance with the Vedas deep enough to give expression to such an essentially Vedic conception or as the growing Flame in the heart of man. Besides the poet identifies Agni as Guha, Kumara, son of the Supreme. When I asked him how he caught the idea, he gave an interesting explanation in the course of which he said:

“Yes, I have studied 200 hymns (I do not quite recollect whether he said hymns or Riks) under Aurobindo Ghose.”

It was from Bharati himself that I learnt he got the inspiration and general knowledge of the Vedic gods and hymns from Sri Aurobindo. Later he translated into Tamil, some of the Vedic hymns to Agni. So the talk switched on to A. G. (as he used to be known in those days – Aurobindo Gosh).


“Where is he living?”
I asked.
“There”
he pointed out in the direction of the European quarters.
“I want to see him”


“But now-a-days he is very much disinclined to see people. I myself do not meet him often as I used to do before. Anyway I shall ascertain”.
“Please mention that I have come on a pilgrimage to him”.
I pressed, as if on impulse. Indeed the pilgrimage had commenced somewhere long ago.

Bharati wrote out a short note in Tamil- a characteristically humourous one- to Nagaswami who was attending on Sri Aurobindo at that time, and signed himself as Shakti Kumar, and he sent me with an escort to the house where Sri Aurobindo lived.

It was 3 p.m. when we arrived there. Nagaswami was obliging. He took the note, went up to A.G. and was back within a couple of minutes. “He will see you at 6 p.m. today”. He said.

 


Dilemma of dilemmas! The hour for which I had looked forward with so much eagerness had arrived. But the timing was embarrassing. For precisely at 6 the meeting was also scheduled to commence at which the lecture was to be delivered. Neither of these could be missed. And yet both could not be fulfilled at the same time. Was it the proverbial sattva-pariksha?
I wondered. I thought for a while and sent word to the organizers of the function that the meeting could commence a little later than the fixed hour.

 

.

 At six, I was escorted up the stairs of the house of Sri Aurobindo. It is now known as the Guest House-, which name it acquired after Sri Aurobindo shifted to another building now in the main Ashram block. As I went up the stairs and reached the threshold, there stretched in front of me a long hall with a simple table and two chairs at the center. At the farther end was a room on the threshold of which stood Sri Aurobindo. Like a moving statue- such was his impersonal bearing- he advanced towards the table as I proceeded from my end and we both met at the center. Like Rama, the Aryan model of courtesy and nobility held up by Valmiki, Sri Aurobindo spoke first, purva-bhashi. I carried with me a lemon fruit as a humble expression of my esteem for him and after he sat down, I placed it on the table in his front and said: sudinam asid adya (a happy day today)”.

 

 

An extract  from ‘My First Meeting with Sri Aurobind’, Service Letter, September 1997, Edited and Published by Sraddhalu Ranade, for Diptri Trust, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 605002

 

நன்றி : அரவிந்த ஆசிரமம், தீப்தி ட்ரஸ்ட்

****

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: