பெண்கள் வாழ்க- Part 20; பெண்களைப் பற்றிய பொன்மொழிகள் (Post.9547)

Compiled  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9547

Date uploaded in London – –29 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்களைப் பற்றிய பாரதி பொன்மொழிகள்

(தொடர் மார்ச் 22, 2021ல் துவங்கியது. முதல் கட்டுரை எண் 9410)

1.பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் – புவி
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்;
மண்ணுக்குள்ளே சிலமூடர் – நல்ல
மாதர் அறிவைக் கெடுத்தார்.

கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக் – குத்தி
காட்சி கெடுத்திட லாமோ?
பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால் – வையம்
பேதமை யற்றிடும் காணீர்

Xxxx

2.கற்புநிலை என்று சொல்ல வந்தால் இரு

கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்

வற்புறுத்தி பெண்ணை கட்டிக் கொடுக்கும்

வழக்கத்தைத் தள்ளி மிதித்திடுவோம்

3.சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம்; தெய்வச்

சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம்

xxxx

(பிஜிதீவு கரும்புத் தோட்ட்த்தில் ஹிந்து மாதர்க்கு நேர்ந்த கொடுமைகள்)

4.பெண் என்று சொல்லிடிலோ – ஒரு

பேயும் இரங்கும் என்பார்; தெய்வமே நினது

எண்ணம் இரங்காதோ? – அந்த

ஏழைகள் அங்கே சொரியும் கண்ணீர் வெறும்

மண்ணிற் கலந்திடுமோ – தெற்கு

மாகடலுக்கு நடுவினிலே அங்கோர்

கண்ணற்ற தீவினிலே – தனிக்

காட்டினிலே பெண்கள் நடுங்குகிறார் – அந்த

கரும்புத் தோட்டத்திலே

xxx

5.தில்லித் துருக்கர் செய்த வழக்கமடீ! – பெண்கள்

திரையிட்டு முகமலர் மறைத்து வைத்தல்;

வல்லி யிடையினையும் ஓங்கி முன்னிற்கும்-இந்த

மார்பையும் மூடுவது சாத்திரங் கண்டாய்;

xxxx

6.புதுமைப் பெண்ணிவள் சொற்களும் செய்கையும்

பொய்ம்மை கொண்ட கலிக்குப் புதிதன்றிச்

சதுர் மறைப்படி மாந்தர் இருந்தநாள்

தன்னி லேபொது வான் வழக்கமாம்;

xxx

7.போற்றி,போற்றி! ஜயஜய போற்றி!இப்
புதுமைப் பெண்ணொளி வாழிபல் லாண்டிங்கே!
மாற்றி வையம் புதுமை யுறச்செய்து
மனிதர் தம்மை அமர்க ளாக்கவே
ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி யன்னைநல்
அருளி நாலொரு கன்னிகை யாகியே
தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள்
செல்வம் யாவினும் மேற்செல்வம் எய்தினோம்

8.ஆதிசக்தி தனையுடம்பில் அரனும் கோத்தான்;
அயன்வாணி தனைநாவில் அமர்த்திக் கொண்டான்;
சோதிமணி முகத்தினளைச் செல்வ மெல்லாம்
சுரந்தருளும் விழியாளைத் திருவை மார்பில்
மாதவனும் ஏந்தினான்: வானோர்க் கேனும்
மாதரின்பம் போற்பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ?
காதல்செயும் மனைவியே சதி கண்டீர்
கடவுள்நிலை அவளாலே எய்த வேண்டும்.

சிவன் உடலிலே பாதி மலைமகள், அயன் (பிரம்மன்) நாவினிலே சரஸ்வதி, விஷ்ணுவின் மார்பில் திருமகள் ஆணில்லாமல் பெண் இயங்க முடியாது பெண்ணில்லாமல் ஆண் இயங்க முடியாது என்று இந்து மதம் உணர்த்துகிறது. இதைத்தான் பாரதி தனது பாடலில் அழகாக விளக்கியுள்ளார்.

8a.பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான்; பங்கயத் திருந்த பொன்னை

ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான்; அந்தணன் நாவில் வைத்தான்

  • கம்பராமாயணம் ஆரண்ய 627
  •  

(சிவன் தனது உடலில் ஒரு பாகத்தில் உமை அம்மையை வைத்தான். தாமரையில் வீற்றிருக்கும் லெட்சுமியை விஷ்ணு தனது மார்பில் வைத்தான். பிரம்மனோ— சரஸ்வதியை தனது நாவில் வைத்தான்.)

xxxx

9.உண்டாக்கிப் பாலூட்டி வளர்த்த தாயை

உமையவள் என்று அறியீரோ – உணர்ச்சி கெட்டீர்!

பண்டாய்ச்சி ஔவை அன்னையும் பிதாவும்

பாரிடை முன்னறி தெய்வம் என்றாள் அன்றோ?

xxxx

9a.O woman! lovely woman!

Nature made thee to temper man:

we had been beasts without you. – OTWAY

பெண்ணே அழகிய பெண்ணே

ஆணை கட்டுக்குள் வைக்க அல்லவோ

இயற்கை உன்னைப் படைத்தது

நீ இல்லாதபோது நாங்கள் மிருகமாகி இருந்தோம் – OTWAY

xxxx

10.சிங்கத்தில் ஏறி சிரிப்பாள் உலகழிப்பாள்

சிங்கத்தில் ஏறி சிரித்து எதையும் காத்திடுவாள்

11.வசிட்டருக்கும் இராமருக்கும் பின்னொரு

வள்ளு வர்க்கும்முன் வாய்த்திட்ட மாதர்போல்

பசித்தொ ராயிரம் ஆண்டு தவஞ்செய்து

பார்க்கினும் பெறல் சால அரிதுகாண்.

xxxx

12.பூட்டைத் திறப்பது கையாலே நல்ல

மனந்திறப்பது மதியாலே

பாட்டைத் திறப்பது பண்ணாலே இன்ப

வீட்டைத் திறப்பது பெண்ணாலே

xxxx

13.பெண் விடுதலை வேண்டும்

பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும்

மண் பயனுற வேண்டும்

வானகமிங்கு தென்பட வேண்டும்
உண்மை நின்றிட வேண்டும்

ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்

xxxx

14.நல்லறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி

நயம்புரி வாள்எங்கள் தாய் – அவர்

அல்லவ ராயின் அவரைவி ழுங்கிப்பின்

ஆனந்தக் கூத்தி டுவாள்.

xxxx

15.நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும்
நிறைந்த சுடர்மணிப் பூண்,
பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங்களாம்,இவள்
பார்வைக்கு நேர்பெருந்தீ
வஞ்சனை யின்றிப் பகையின்றிச் சூதின்றி
வையக மாந்தரெல் லாம்,
தஞ்சமென் றேயுரைப் பீர்அவள் பேர்,சக்தி
ஓம்சக்தி, ஓம்சக்தி, ஓம்

xxxx

16.மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
மடமையைக் கொளுத்துவோம்
வைய வாழ்வு தன்னில்
எந்த வகையினும் நமக்குளே
தாதர் என்ற நிலைமை மாறி
ஆண்களோடு பெண்களும்
சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வம்
இந்த நாட்டிலே

xxxx

17.ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்!
அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம்
பூணு நல்லறத் தோடிங்குப் பெண்ணுருப்
போந்து நிற்பது தாய்சிவ சக்தியாம்

QUOTATIONS FROM POET BHARATIYAR

xxxx

TO BE CONTINUED………………………………………………

tags — பெண்கள் வாழ்க Part 20,   பொன்மொழிகள் , பாரதி 

பாரதியே மீண்டும் பிறந்து வா!!! (Post 9055)

Compiled   BY KATTUKKUTY

Post No. 9055

Date uploaded in London – – 20 DECEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

www.tamilandvedas.com சஇல் வெளிவந்த ச.நாகராஜன் தொகுத்த பாரதி போற்றி ஆயிரம், இதோ தொடர்கிறது, இதோ kattukutty  மிகப் பழைய தமிழ் இதழ்களிலிருந்து தொகுத்துத் தரும் சில புதுக் கவிதைகள்!

பாரதியே மீண்டும் பிறந்து வா!!!

(என் கவிதை தொகுப்பிலிருந்து) –

By Kattukutty

மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்

மடமையை கொளுத்துவோம்

என்ற பாரதியே!!!

அழகிப் போட்டிகளில் தங்கள் “தங்க”

அடையாளங்களைக் காட்டி

பரிசு பெறும் பெண்களைப் பார்!!!

நாகரீகம் என்ற பெயரில் நடை,உடைகளை

மாற்றித்திரியும் நங்கைகளைப்பார்!!!

அழகு என்ற பெயரில் அரை குறையாய்

திரியும் பேதைகளைப் பார்………

பணத்திற்காக தன் உடலை விற்கும்

பெண் பாவைகளைப் பார்……….

ஆபாசப் பொருள் ஆக்காதே என

கூக்குரலிட்டு அரைகுறை உடைகளுடன்

அழகிப்போட்டிகள் நடத்தும்

மாதர் சங்கங்களைப் பார்……..

இவ்வளவையும் பார்த்த பின்பும் கூடவா

உனக்கு மனமில்லை மீண்டும்

பிறக்க பாரதியே????

மீண்டும் பிறந்து வா

இங்கு மாதர் தம்மை இழிவு செய்வோரை

கொளுத்த அல்ல…….

இழிவு செய்யும் அந்த

மாதரையே கொளுத்த……………. என். வீர விஜயன் கோவை

பாரதியே…….நீ இல்லை என்றால்

காந்தி இல்லை என்றால்

அஹிம்சை தெரிந்திருக்காது………….

புத்தன் இல்லை என்றால் வாழ்வின்

தத்துவம் தெரிந்திருக்காது…….

இயேசு இல்லை என்றால் அன்பின்

அர்த்தம் புரிந்திருக்காது……….

ஹிட்லர் இல்லையென்றால் சர்வாதிகார

கொடுமை தெரிந்திருக்காது……….

பாரதியே நீமட்டும் இல்லையென்றால்

புரட்சிக் கவிதையே பிறந்திருக்காது!!!

                             டி.சந்திரசேகரன்அய்யம்பாளையம்

Xxx

மீசை முளைக்காத பாரதிகள்

உண்ணாமல், உறங்காமல்,சம்பாதித்து

அள்ளிக் கொடுத்து எங்களைத் தள்ளி விட்டீர்கள்…….

அன்று முதல் இன்று வரை சுவற்றில் அடித்த பந்து போல

பிறந்த வீட்டிற்கும், புகுந்த வீட்டிற்கும்

வந்து வந்து போகின்றோம்

நீங்கள் எங்களை உருவாக்கவில்லை,

நாங்களும் உருப்படவில்லை

பெற்றோர்களே இனிமேல் நாங்கள்

மீசை முளைக்காத பாரதிகள்…….

பாரதியே உங்களின் வார்த்தைகளே

எங்கள் நெஞ்சுக்கு உரங்கள்…………

சகோதரிகளே நமது ஒவ்வொரு வீட்டிலும்

மீசை முளைக்காத பாரதிகளை

உருவாக்கிட வேண்டும்…….

நாம் ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் தாய்

என மார் தட்டிட வேண்டும்!!!                     

சி. மரகதம்,சமத்தூர்

xxxxx

மீசைக்காளிபாரதியே !!!

பாரதியே, ஏழு வயதில் பாட்டெழுதிய

இலக்கிய தீபமே!!!

விதையிலேயே விழுது விட்ட

ஆல மரம் நீ!!!

கயமையைக்கண்டு

கனலாய் எழுந்த மீசைக்காளியே!!!!

மீசை மட்டுமா பெரியது, உனது

ஆசை கூட பெரியது தான்!!!

நீ காணி நிலத்தினுள் சொர்க்கத்தையே

அல்லவா கேட்டாய்???

எமன் கூட உன்னிடம் எருமையில்

வரப் பயந்து மாறுவேடமிட்டு

யானை உருவில் வந்தான்!!!

உனது சவ ஊர்வலத்தில்

ஜனங்கள் திரளாததே சரி எனப்படுகிறது!!!

இறப்பில்லாதவனுக்கு

இறுதி ஊர்வலம் எதற்கு????                 அ. பால முருகன், பாகாயம்

***

tags- பாரதி,  பிறந்து வா, 

பாரதியாரின் ராகங்கள்! – 1 (Post No.9020)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 9020

Date uploaded in London – – 11 DECEMBER 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

டிசம்பர் 11. பாரதியாரின் பிறந்த தினம். அதையொட்டிய சிறப்புக் கட்டுரை இது!

பாரதியாரின் ராகங்கள்! – 1

ச.நாகராஜன்

மஹாகவி பாரதியாரின் இசை ஞானம் மிக அற்புதமானது.

கவி பாட வல்லவராக இருந்த அவர் தனது பாடல்களுக்கு உரிய ராகங்களைக் கண்டு இசை அமைப்பவராகவும் திகழ்ந்தார்.

பாஞ்சாலி சபதம் நூலுக்கு அவர் எழுதிய முகவுரையில்,

“எளிய பதங்கள், எளிய நடை, எளிதில் அறிது கொள்ளக் கூடிய சந்தம், பொது ஜனங்கள் விரும்பும் மெட்டு இவற்றினையுடைய காவியமொன்று தற்காலத்திலே செய்து தருவோன் நமது தாய்மொழிக்குப் புதிய உயிர் தருவோனாகின்றான்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

புகழ் பெற்ற ஒரு கவிதை அல்லது பாடல் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதன் சந்தம், மெட்டு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய அவரது கண்ணோட்டம் இதிலிருந்து புலப்படுகிறது.

இதை ஒரு வரையறுப்பு (Definition) வாக்கியமாகவே கொள்ளலாம்.

அவரது பாடல்களுக்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்த ராகங்கள் அவரை ஒரு இசை மேதை என்பதைச் சுட்டிக் காட்டும்.

இங்கு சில பாடல்களுக்கு அவர் தந்துள்ள ராகங்களைக் காணலாம்.

1)வந்தே மாதரம் என்போம் என்ற பாடல்

தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பு மெட்டு

ராகம் – நாதநாமக்கிரியை தாளம் – ஆதி

2)வந்தே – மாதரம் – ஜய

வந்தே மாதரம் என்ற பாடல்

ராகம் – ஹிந்துஸ்தானி பியாக் தாளம் – ஆதி

3) சுதேச வந்தனம் – எந்தையுந் தாயும் பாடல்

ராகம் – காம்போதி தாளம்  – ஆதி

4) பாரத நாடு – பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாடல்

ராகம் – ஹிந்துஸ்தானி தோடி தாளம் – ஆதி

5) பாரத தேசம் – பாரத தேசமென்று பெயர் சொல்லுவார்

ராகம் – புன்னாகவராளி பியாக்

6) எங்கள் நாடு

ராகம் – பூபாளம்

7) பாரத மாதா – முன்னை யிலங்கை

சந்தம் – தான தனதந்தன தான தனதந்தன

         தானனத் தானானே

8) பாரத தேவியின் திருத்தசாங்கம்

நாமம் – காம்போதி

நாடு – வஸந்தம்

நகர் – மணிரங்கு

ஆறு – சுருட்டி

மலை – கானடா

ஊர்தி – தன்யாசி

படை – முகாரி

முரசு – செஞ்சுருட்டி

தார் – பிலகரி

கொடி – கேதாரம்

9) மாதாவின் துவஜம் – தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பு வர்ணமெட்டு

10) எங்கள் காவடிச் சிந்து – தொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும்

காவடிச்சிந்தில் ஆறுமுக வேலவனே என்ற வர்ணமெட்டு

11) தொண்டு செய்யும் அடிமை – தொண்டு செய்யும் அடிமை

நந்தனார் சரித்திரத்திலுள்ள “மாடு தின்னும் புலையா – உனக்கு மார்கழித் திருநாளா” என்ற பாட்டின் வர்ணமெட்டு

12) மேத்தா திலகருக்குச் சொல்வது – ஓய் திலகரே நம்ம ஜாதிக்கடுக்குமோ

சிதம்பர பதவியாகிய முக்தியிலே, நந்தனார் அடங்காத தாகம் கொண்டிருந்தார். அது அவரை அடிமை கொண்டிருந்த ஆண்டைக்கும் மனமில்லை. அவன் நந்தனாரைப் பலவித இம்சைகளுக்கு உட்படுத்தினார்; அதுவுமின்றிச் சேரியிலிருந்த நிதானப் பறையர்கள் பலர் நந்தனார் சிதம்பரத்தைப் பற்றி நினைக்கலாகாதென்று போதனை செய்தார்கள். அந்த நிதானஸ்தர்களிலே ஒருவர் பாடிய பாட்டின் கருத்தையும் வர்ணமெட்டையும் தழுவிப் பின்வரும் பாடல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. (ஓய் நந்தனாரே, நம்ம ஜாதிக்கடுக்குமோ, நியாயந்தானோ, நீர் சொல்லும்” என்ற வர்ணமெட்டு

13) நிதானக்கட்சியார் சுதேசியத்தைப் பழித்தல் – நாமென்ன செய்வோம், தலைவரே

ராகம் – புன்னாகவராளி தாளம் – ரூபகம்

14) ஆங்கிலேயன் ஒரு தேசபக்தனுக்குக் கூறுவது – நாட்டிலெங்கும் சுதந்திர வாஞ்சையை ஊட்டினாய்

தண்டகம் – ஆதி தாளம்

15) பாரத தேவியின் அடிமை – அன்னியர் தமக்கடிமை யல்லவே

நந்தன் சரித்திரத்திலுள்ள “ஆண்டைக் கடிமைக் காரனல்லவே” என்ற பாட்டின் வர்ணமெட்டையும் கருத்தையும் பின்பற்றி எழுதப்பட்டது.

16) சுதந்திரப் பள்ளு (பள்ளர் களியாட்டம்) – ஆடுவோமே பள்ளுப் பாடுவோமே

ராகம் – வராளி தாளம் – ஆதி

17) ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம் – என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்?

ராகம் – கமால் தாளம் – ஆதி

18) விடுதலை – விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை!

ராகம் – பிலஹரி

19) பாரத ஸமுதாயம் – பாரத ஸமுதாயம் வாழ்கவே!

ராகம் – பியாக் தாளம் – திஸ்ர ஏகதாளம்

20) பாரத ஜனங்களின் தற்கால நிலைமை – நெஞ்சு பொறுக்குதிலையே

நொண்டிச்சிந்து

21) பிஜித்தீவிலே ஹிந்து ஸ்திரீகள் – கரும்புத் தோட்டத்திலே

ஹரிகாம்போதிஜன்யம்

ராகம் – ஸைந்தவி  திஸ்ரசாப்பு தாளம்

22) பெண்கள் விடுதலைக் கும்மி – பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள்

கும்மிப் பாட்டு

23) தமிழ்த் தாய்  ஆதிசிவன் பெற்று விட்டான்

தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பு சந்தம்

24) தமிழ் மொழி வாழ்த்து – வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொடி

தான தனத்தன தான தனத்தன்

தான தந்தன

மேற்கண்ட பாடல்களிந்ன் ராகங்கள், சந்தம், வர்ண மெட்டு ஆகியவை தேசீய கீதங்கள் (பகுதி 1) என்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலில் 58 பாடல்கள் உள்ளன. இது 1936ஆம் ஆண்டு ஐந்தாம் பதிப்பைக் கண்டது. முதல் நான்கு பதிப்புகளில் 9000 பிரதிகளும் ஐந்தாம் பதிப்பில் 1000 பிரதிகளும் அடிக்கப்பட்டன.

மிகத் தெளிவாக ராகம், தாளம், வர்ணமெட்டு, சந்தம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை இதில் காணலாம்.

பல ராகங்களும் மெட்டுகளும் பாரதியாரிந்ன் இசைத் திறமையை நன்கு உணர்த்துகின்றன.

இனி அடுத்த பகுதியைப் பார்ப்போம்.

        ***       தொடரும்

tags – பாரதி, ராகங்கள், 

பாரதியின் ஜாதகம் (Post No.8665)

Compiled  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8665

Date uploaded in London – –11 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சித்திர பாரதி என்ற நூலில் இருந்து கிடைத்த பாரதியார் ஜாதகம் –

ஹரித கோத்திரம் , மூல நட்சத்திரம், கடக லக்கினம், தனுர் ராசி, 11-12-1882, சித்திரபானு வருஷம், கார்த்திகை மா தம் 27, திங்கட்கிழமை, சுக்ல பக்ஷ பிரதமை

xxxx

பாரதியி ன் புனைப்பெயர் ஷெல்லிதாசன்!

tags – பாரதியார் ,ஜாதகம், பாரதி,  புனைப்பெயர் , ஷெல்லிதாசன் 

பாரதியாருடன் ஒரு சந்திப்பு (Post No.8661)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8661

Date uploaded in London – – 11 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

செப்டம்பர் 11 – மஹாகவிக்கு அஞ்சலி!

மஹாகவி பாரதியாருடன் ஒரு சந்திப்பு:  வழிகாட்டும் பாடல்கள்!

ச.நாகராஜன்

மஹாகவி பாரதியாரை நினைவு தினமான இன்று (செப்டம்பர் 11), சந்திக்கிறோம். அவரது வழி காட்டும் பாடல்களைப் பெற ஆவலுடன் நிற்கிறோம். இதோ மஹாகவி வந்து விட்டார்.

வணக்கம் கூறுகிறோம். ‘பலே பாண்டியா’ வந்து விட்டாயா, கேள்’ என்கிறார்.

இதோ தொடர்கிறது நமது உரையாடல்!

கேள்வி : தேச பக்தி பெருக ஒரு வழி?

பாரதியார் பதில் : “வந்தே மாதரம் என்போம்

                எங்கள் மாநிலத் தாயை வணங்குதும் என்போம்”

கேள்வி: நமது நாட்டின் பெருமை பற்றி..?

பதில்: ஞானத்திலே பர மோனத்திலே – உயர்

     மானத்திலே அன்ன தானத்திலே

   கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த

     கவிதையிலே உயர் நாடு

கே: பிரிவினை சக்திகள் தேசத்தைத் துண்டாட நினைக்கின்றனவே..?

ப : நெஞ்சில் உரமுமின்றி   

       நேர்மைத் திறமுமின்றி

   வஞ்சனை செய்வாரடி

      வாய்ச்சொல்லில் வீரரடி

கே: இவர்களை நினைத்தாலே பயமாக இருக்கிறது..?

ப :  தீயோர்க்கு அஞ்சேல்

கே: பிரிவினைவாதிகளின் எதிர்காலம் என்ன”

     “பேயவள் காண் எங்கள் அன்னை

        பெரும் பித்துடையாள் எங்கள் அன்னை!”

     பூமியினும் பொறை மிக்குடையாள் உருப்

       புண்ணியமாம் எங்கள் தாய் – எனில்

     தோமிழைப்பார் முன் நின்றிடுங்கால் கொடும்

        துர்க்கையுமாம் எங்கள் தாய்

     நல்லறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி

          நலம் புரிவாள் எங்கள் தாய் – அவர்

     அல்லவராயின் அவரை விழுங்கிப் பின்

         ஆனந்தக் கூத்திடுவாள்.

கே: அனைவரின் குணமும் உயர்ந்திட வழி?

ப: கணபதி ராயன் – அவன் இரு

      காலைப் பிடித்திடுவோம்

   குணம் உயர்ந்திடவே – விடுதலை

      கூடி மகிழ்ந்திடவே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்

கே: நாட்டு மக்களுக்கு உங்கள் செய்தி..?

ப :   விடுதலை நாடி

     எய்திடும் செல்வ எழுச்சியிற் களிப்போம்

     மெய்திகழ் ஒற்றுமை மேவுவோம்; உளத்தே

     கட்டின்றி வாழ்வோம்; புறத்தளைக் கட்டினை

     எட்டுணை மதியாதேறுவோம்; பழம்போர்க்

     கொலைத் தொழில் கருவிகள் கொள்ளாதென்றும்

     நிலைத்தன ஆகிய நீதிக் கருவியும்

     அறிவும் கொண்டே அரும் போர் புரிவோம்

கே: தமிழ் என்றும் வாழ வழி?

ப:    பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்

       தமிழ் மொழியிற் பெயர்த்தல் வேண்டும்

    இறவாத புகழுடைய புது நூல்கள்

       தமிழ் மொழியில் இயற்றல் வேண்டும்

     மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள்

       சொல்வதிலோர் மகிமை இல்லை

     திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டோர்

         அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும்

கே: இதற்கு வழி என்ன?

ப: யவனர் போல் முயற்சி கொள்

கே: தலைமை இடத்தைப் பிடிக்க வழி?

ப: அமிழ்தம் அமிழ்தம் என்று கூவுவோம் – நித்தம்

   அனலைப் பணிந்து மலர் தூவுவோம்

   தமிழில் பழமறையைப் பாடுவோம் – என்றும்

     தலைமை, பெருமை, புகழ் கூடுவோம்

கே: தலைமை, பெருமை, புகழ் பெற சூத்திரங்கள் வடிவில் மூன்றே மூன்று வரிகள்..?

ப:   நொந்தது சாகும்

     வீரியம் பெருக்கு

     தேசத்தைக் காத்தல் செய்!

கே: மேன்மை பெற வழி?

ப:  கூடித் தொழில் புரிதல் வேண்டும் – நெஞ்சக்

       குடைச்சல் எல்லாம் மெல்லச் சரிப்படுத்தி

    நீடித்த நன்மையினைக் கருதி – நல்ல

       நீதி தவறாதபடி பாகம் இயற்றிப்

    பேடிப் பதர்களைப் பின் விலக்கிப்- பொது

       பெரும்பயன் கருதித் தம் சிறு பயனை

    வேடிக்கை போல் உதறித் தள்ளிப் – பொது

       வெற்றியினை நாடுவர் மேன்மை பெறுவார்

கே: எங்களுக்கு என்ன செய்தி?

ப : நல்ல காலம் வருகுது, நல்ல காலம் வருகுது!

    சாதிகள் சேருது; சண்டைகள் தொலையுது!

    வீரம் வருகுது, மேன்மை கிடைக்குது!

    தர்மம் பெருகுது! தர்மம் பெருகுது!

நல்ல செய்தி பெற்ற மன மகிழ்ச்சியுடன் பாரதியாரை வணங்குகிறோம்.

புன்முறுவலுடன் ஆசி தருகிறார். விடை பெறுகிறோம். தேசமும் தெய்வமும் இரு கண்கள் எனப் புரிந்து கொண்டோம். முன்னேறவும் முதலிடத்தைப் பிடிக்கவும் முயற்சி தேவை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டோம்.

சேர்ந்து செயல்படுவோம்; பாரதம் உலகின் தலைமை பீடத்தை அடைய ஓயாது உழைப்போம்! வாழ்க பாரதி திருநாமம்.

tags– பாரதி, சந்திப்பு

***

பாரதி, திருவெம்பாவை பாடிய சுவையான சம்பவம் (Post No.7333)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 12 DECEMBER 2019

 Time in London – 13-27

Post No. 7333

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

தமிழ் சுடர்மணியில் பேரறிஞர் வையாபுரிப்  பிள்ளை ,

 பாரதியார்   பற்றிச் சொன்ன இரண்டு சுவை யான

சம்பவங்கள் இதோ:-

subham

டிசம்பர் மாத 2019 ‘நற்சிந்தனை’ காலண்டர் (Post No.7278)

BHARATI AND HIS WIFE CHELLAMMA
GREATEST OF THE MODERN TAMIL POETS- BHARATI

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 30  NOVEMBER 2019

Time  in London – 6-57 am

Post No. 7278

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

பண்டிகை  நாட்கள்

டிசம்பர் 8- கீதா ஜயந்தி ; 10- கார்த்திகை தீபம் ; 11- பாரதியார் பிறந்த தினம் 12- பாஞ்சராத்ர தீபம் ; 17 –திருப்பாவை, திருவெம்பாவை விழா துவக்கம் ; 25- கிறிஸ்துமஸ்

அமாவாசை -25; பவுர்ணமி -11; ஏகாதசி –8,22

முகூர்த்த நாட்கள் 1, 2, 6,  11, 15.

பாரதியார் பிறந்த மாதமாதலால் 31 பாரதி மேற்கோள்களைக்  காண்போம்

தமிழ் வாழ்க , பாரதி வாழ்க

xxx

டிசம்பர் 1 ஞாயிற்றுக் கிழமை

நம்பினார் கெடுவதில்லை, இது நான்கு மறை தீர்ப்பு

டிசம்பர் 2 திங்கட் கிழமை

ஒன்று பரம்பொருள்  நாம் அதன்மக்கள் , உலகு இன்பக்கேணி

டிசம்பர் 3 செவ்வாய்க் கிழமை

வாழிய செந்தமிழ் , வாழ்க நற்றமிழர்

டிசம்பர் 4 புதன் கிழமை

பன்னரும் உபநிடத நூல் எங்கள் நூலே

பார்மிசை ஏதொரு நூல் இது போலே?

டிசம்பர் 5 வியாழக் கிழமை

இன்றெமை வருத்தும் இன்னல்கள் மாய்க

டிசம்பர் 6 வெள்ளிக் கிழமை

தெள்ளு கலைத் தமிழ் வாணி நினக்கு ஒரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன்

எள்ளத்தனைப்பொழுதும் பயனின்றி இராதென் நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய்

டிசம்பர் 7 சனிக் கிழமை

பாரதநாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாதீர்

WORLD BHAGAVAD GITA DAY -8TH DECEMBER

டிசம்பர் 8 ஞாயிற்றுக் கிழமை

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வு

டிசம்பர் 9 திங்கட் கிழமை

ஊனம்  ஒன்றும் அறியா ஞான மெய்ப்பூமி

வானவர் விழையும் மாட்சியார்  தேயம்

டிசம்பர் 10 செவ்வாய்க் கிழமை

வெற்றியேயன்றி வேறேதும் பெறுகிலேம்

டிசம்பர் 11 புதன் கிழமை

முன்னர் நமது இச்சையால் பிறந்தோமில்லை

முதல் இறுதி இடை  நமது வசத்தில் இல்லை

டிசம்பர் 12 வியாழக் கிழமை

பொய்க்கும் கலியை நான் கொன்று பூ லோகத்தார்  கண்முன்னே

மெய்க்கும் கிருதயுகத்தினையே கொணர்வேன் தெய்வ விஃதியிதே

டிசம்பர் 13 வெள்ளிக் கிழமை

தர்மமே வெல்லும் எனும் சான்றோர் சொல்லும் பொய்யாமோ

டிசம்பர் 14  சனிக் கிழமை

நமக்குத் தொழில் கவிதை , நாட்டிற்கு உழைத்தல், இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல்

டிசம்பர் 15 ஞாயிற்றுக் கிழமை

தனி ஒருவனுக்கு  உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்

டிசம்பர் 16 திங்கட் கிழமை

ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வம்  இந்த நாட்டினிலே

AS MINISTER – MANIKKAVASAGAR

AS AN ASCETIC – MANIKKAVASAGAR

டிசம்பர் 17 செவ்வாய்க் கிழமை

எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் ,நல்லவே எண்ணல்  வேண்டும்

TIRUPPAVAI, TIRUVEMBAVAI FESTIVAL FROM 17-12-2019

டிசம்பர் 18 புதன் கிழமை

வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம்  பயனுற வாழ்வதற்கே

டிசம்பர் 19 வியாழக் கிழமை

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்றே தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தமென்போம்

டிசம்பர் 20 வெள்ளிக் கிழமை

அன்பு  சிவம் உலகத்துயர் யாவும் அன்பினில் போகும்

டிசம்பர் 21 சனிக் கிழமை

மூர்த்திகள்  மூன்று  பொருள் ஒன்று – அந்த மூலப்   பொருள்

ஒளியின் குன்று ; நேர்த்தி திகழும் அந்த ஒளி யை – எந்த நேரமும் போற்று சக்தி என்று

டிசம்பர் 22 ஞாயிற்றுக் கிழமை

வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே

டிசம்பர் 23 திங்கட் கிழமை

வேத நூல்  பழிக்கும் வெளித்திசை மிலேச்சர்

பாதமும் பொறுப்பளோ பாரத தேவி

டிசம்பர் 24 செவ்வாய்க் கிழமை

பூமியில் இனி எவர்க்கும் அடிமை செய்யோம்- பரி

பூரணனுக்கே யடிமை செய்து வாழ்வோம்

டிசம்பர் 25 புதன் கிழமை

வாழ்வுமுற்றும் கனவெனக் கூறிய

மறை வலோர்தம் உரை பிழையன்று காண்

டிசம்பர் 26 வியாழக் கிழமை

சாமி நீ சாமி நீ கடவுள் நீயே

தத்வமஸி தத்வமஸி நீயே அஃதாம்

டிசம்பர் 27 வெள்ளிக் கிழமை

அறம் வளர்ந்திடுக மறம் மடிவுறுக

டிசம்பர் 28 சனிக் கிழமை

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல்

இனிதாவது எங்கும் காணோம்

டிசம்பர் 29 ஞாயிற்றுக் கிழமை

சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்

தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்  செய்வீர்

தேமதுரத்  தமிழோசை உலகமெலாம்

பரவும்வகை  செய்தல் வேண்டும்

டிசம்பர் 30 திங்கட் கிழமை

பண்டைச் சிறுமைகள் போக்கி  என் நாவில் பழுத்த சுவைத்

தெண் தமிழ் பாடல் ஒரு கோடி மேவிடச் செய்குவையே

டிசம்பர் 31 செவ்வாய்க் கிழமை

உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளியுண்டாகும்

Xxxx  subham xxxxx

Bonus Quotes

நோவு வேண்டேன், நூறாண்டு வேண்டினேன்,அச்சம்  வேண்டேன் அமைதி வேண்டினேன்

xxx

மனத்திற்  சலனம் இல்லாமல் , மதியில் இருளே தோன்றாமல் .

நினைக்கும்பொழுது  நின் மவுன நிலை வந்திட நீ செ யல்வேண்டும்

xxx

கனக்கும் செல்வம்  நுறு வயது  இவையும் தர

நீ கடவாயே

xxxx

தோகைமேல் உலவும் கந்தன் சுடர்க்கரத்து இருக்கும் வெற்றி

வாகையே சுமக்கும் வேலை வணங்குவது  எமக்கு வேலை

xxx

சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை

xxx

ஓம்சக்தி அருளால் உலகில் ஏறு , ஒரு சங்கடம் வந்தால் இரண்டு கூறு

xxxx

இன்னும் ஒரு முறை சொல்வேன் பேதை நெஞ்சே

எதற்கும் இனி உலைவதிலே பயன் ஒன்றில்லை

xxxx

ஆயிர வருடம்  அன்பிலா அந்நியர் ஆட்சியின் விளைந்த

அல்லல்கள் எண்ணில

–subham

பாரதியும் கிரேக்க மன்னன் பிர்ரஸும் (Post No.7002)

WRITTEN BY London Swaminaathan

swami_48@yahoo.com


 Date: 22 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 16-45

Post No. 7002


Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

கிரேக்க மன்னன் பிர்ரஸ் (Pyrrhus of Epirus, 318- 272 BCE) உலகையே வென்ற பின்னaர் சின்ன வீடு கட்டி சுகமாக இருக்கப் போவதாகச் சொன்னான். பாரதியோ உலகையே வெல்ல நினைக்காமல் காணி நிலம் போதும் என்றார். அவர் ஒரு வேதாந்தி. இதோ பிர்ரஸுக்கும் வேதாந்திக்கும் நடந்த வாக்குவாதமும் பாரதி பாடலும்:-

பாரதியாரும் ஆதி சங்கரரும்! (Post No.5418)

WRITTEN by London Swaminathan

 

swami_48@yahoo.com

Date: 11 September 2018

 

Time uploaded in London – 8-15 am (British Summer Time)

 

Post No. 5418

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

பாரதி ‘தேச விடுதலை’க்குப் போரடினார். ஆதி சங்கரரோ மனிதர்களின் மோட்சம், முக்தி எனப்படும் ‘ஆன்ம விடுதலை’க்குப் போரடினார். ஆதி சங்கரரின் விவேக சூடாமணி ஒரு அற்புதமான கவிதை நூல். பாரதியாரோ 300 க்கும் மேலான கவிதைகளைப் பாடிய பெருங் கவிஞன்.

இருவர் பாட்டிலும் ‘விடுதலை’ பற்றிய பாடல்களில் ஒரே சிந்தனை ஓட்டமும், ஒருமித்த உவமைகளும் இருப்பது, கற்றோருக்கு இன்பம் தரும்.

 

முதலில் பாரதியாரின் வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் கவிதையை ஒப்பிட்டு ஆராய்வோம்.

 

வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் பின்னர்

 

வேறொன்று கொள்வாரோ? – என்றும்

 

ஆரமுது உண்ண ஆசை கொண்டார் கள்ளில்

 

அறிவைச் செலுத்துவாரோ? (பாரதியார்)

 

மானுட ஜன்மம் பற்றி பாரதியார் சொல்லும் கருத்து ஆதி சங்கரரும் போற்றிய கருத்து. ‘அரிது, அரிது, மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது’- என்பது அவ்வையின் வாக்கு.

 

இதோ ஆதி சங்கரரின் விவேக சூடாமணியின் இரண்டாவது ஸ்லோகம்:-

 

‘ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபதஹ’. மனிதனாய் பிறப்பது அரிது என்கிறார்.

மானுட ஜன்மம் பெறுவதற்கு அரிது’– என்பது இந்தப் பாட்டில் பாரதியின் வரிகள்

XXX

சூரியனை விட்டு விட்டு எவரும் மின்மினிப் பூச்சியை நாடுவரோ என்பது பாரதியின் வாக்கு. ஆதி சங்கரர் சொல்வார்,

சூரியனும் மின்மினியும் போல, அரசனும் சேவகனும் போல, கிணற்று நீரும் கடல் நீரும் போல என்று முரண்பாடுகள் உள்ளன (241).

 

இந்த ஸ்லோகத்திலும்  பாரதி- சங்கரர் ஒரே அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

XXXX

கண்கள் இரண்டையும் விற்றுவிட்டுச் சித்திரப் படம் வாங்கினால் சிரிக்க மாட்டார்களா என்பது பாரதியின் கேள்வி.

 

நிலவொளி பிரகாஸிக்கும்போது, சித்திரத்திலெழுதிய நிலவை எந்த புத்திசாலியாவது நாடுவானா என்கிறார் சங்கரர் (522)

 

XXXX

 

பொய்மை எனும் பாம்பு கடித்தவகுக்கு ஒரே மருந்து, பிரம்ம ஞானமே என்பது சங்கரரின் வாதம் (ஸ்லோகம் 61)

 

பாரதி ஒரு பாட்டில் பாடுகிறார்,

‘பயமென்னும் பேய்தனை யடித்தோம்- பொய்மைப்

பாம்பைப் பிளந்துயிரைக் குடித்தோம்

வியனுலகனைத்தையும் அமுதென நுகரும்

வேத வாழ்வினைக் கடைப் பிடித்தோம்

 

-என்று ஜயபேரிகை கொட்டுகிறார்.

 

இங்கு இருவர் படியதும் பிரம்ம ஞானம், மாயப் பாம்பு பற்றியே.

XXXX

 

குருவின் பெருமையைப் போற்றும் சங்கர்,

குருவின் சொற்களைக் கேட்ட சீடன் எல்லா பந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுச் சென்றான்; குரு என்பவர் சதானந்தத்தில் திளைத்து உலகையே  தூய்மையாக்குகிறார். அப்போது வேறுபாடுகள் மறையும்; இப்படிப்பட்ட ஆசார்ய- சிஷ்ய ஸம்வாதம் ஐயங்களுக்கு எல்லாம் முற்றுப் புள்ளி வைக்கும் என்று மூன்று ஸ்லோகங்களில் பாடுகிறார் (576-578)

 

பாரதியும் சுயசரிதையில்,

‘ஞானகுரு தேசிகனைப் போற்றுகின்றேன்

நாடனைத்துந்தானாவான் நலிவிலாதான்

மோனகுரு திருவருளால் பிறப்புமாறி

முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம்’

 

என்று ஆனந்தக் கூத்தாடுகிறான்.

 

சங்கரர் தனது 580 ஸ்லோகங்களில் பலமுறை சொல்லும் தத்வமஸி (நீயே அது/கடவுள்) என்ற உபநிஷத வாக்கியத்தையும் பாரதி பாடுகிறான்.

‘சாமி நீ சாமி நீ கடவுள் நீயே

தத்வமஸி தத்வமஸி நீயே அஃதாம்’ என்று பாடுகிறான்.

XXXX

 

ஆதிசங்கரர் போன்றோர் ஞானம் எனும் எவரெஸ்ட் சிகரத்தைத் தொட்ட போதும் பக்தி மார்க்கம் மூலமே கடவுளை அடைய முடியும் என்பதற்காக விவேக சூடாமணி, சௌந்தர்ய லஹரி, பஜ கோவிந்தம் போல 120க்-கும் மேலான துதிகளைப் பாடி வைத்தார். பாரதியும் பக்தியின் பெருமைதனைப் பாடுவான்,

 

பக்தியினாலே, தெய்வ பக்தியினாலே

 

பக்தியினாலே – இந்தப்

பாரிலெய்திடும் மேன்மைகள் கேளடீ

சித்தந்தெளியும்- இங்கு

செய்கையனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும்

வித்தைகள் சேரும்-நல்ல

வீரருறவு கிடைக்கும், மனத்திடைத்

தத்துவமுண்டாம், நெஞ்சிற்

சஞ்சலம் நீங்கி உறுதி விளங்கிடும்

 

ஆசையைக்கொல்வோம்- புலை

அச்சத்தைக் கொன்று பொசுக்கிடுவோம், கெட்ட பாசமறுப்போம்……

என்று நீண்டதொருபாடலைப் பாடுகிறார்.

XXXX

எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் என்ற பாட்டில், பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிதி முன் பனியே போல, நண்ணிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய்’- என்கிறார்.

 

இதே உவமையை ஆதி சங்கரர்,

சூரியனைக் கண்ட இருள் விலகுவது போல, ஞானம் எய்தியவுடன் எல்லாம் பிரம்மத்தில் கரைந்து விடும் என்பார் (ஸ்லோகம் 564). அதாவது எல்லாம் ஒன்றே என்ற உணர்வு பிறக்கும்.

XXX

பாரதியின் வேதாந்தப் பாடல்கள் அனைத்திலும் சங்கரரின் அத்வைதக் கருத்துகளைக் காணலாம். பாரதப் புதல்வர்களின்- தவ சீலர்களின்- கருத்து ஒன்றே என்பதற்கு இது எடுத்துக் காட்டு.

 

வாழ்க பாரதி- வளர்க அத்வைதம்

 

–SUBHAM-

 

 

 

சுதந்திரம் பற்றி பாரதி (Post No.5321)

Compiled  by London swaminathan

Date: 14 August 2018

 

Time uploaded in London –18-44 (British Summer Time)

 

Post No. 5321

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Wikipedia, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே!

நரகமொத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே!

ஏலு மனிதர் அறிவையடர்க்கும் இருள் அழிகவே

எந்த நாளும் உலகம் மீதில் அச்சம் ஒழிகவே!பாரதி

 

வந்தே மாதரம் என்றுயிர் போகும் வரை

வாழ்த்துவோம்;- முடி தாழ்த்துவோம்

எந்தம் ஆருயிர் அன்னையைப் போற்றுதல்

 ஈனமோ?- அவமானமோ?– சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

 

ஒற்றுமை வழியொன்றே வழியென்பது

ஓர்ந்திட்டோம்;- நன்கு தேர்ந்திட்டோம்

மற்று நீங்கள் செய்யுங் கொடுமைக்கெல்லாம்

மலைவுறோம்; – சித்தம் கலைவுறோம் சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

ஜய ஜய பவானி! ஜய ஜய பாரதம்!

ஜய ஜய மாதா! ஜய ஜய துர்கா!

வந்தே மாதரம்! வந்தே மாதரம்!  பாரதி

 

 

ஏழையென்றும் அடிமையென்றும்

எவனும் இல்லை ஜாதியில்

இழிவு கொண்ட மனிதரென்பது

இந்தியாவில் இல்லையே! பாரதி

 

என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்?

என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம்?

என்றெமதன்னை கை விலங்குகள் போகும்?

என்றெமதின்னல்கள் தீர்ந்து பொய்யாகும்? சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

 

இதந்தரு மனையின் நீங்கி

இடர்மிகு சிறைப்பாட்டாலும்

பதந்திரு இரண்டும் மாறிப்

பழிமிகுத் திழிவுற்றாலும்

விதந்தரு கோடி இன்னல்

விளைந்தெனை அழித்திட்டாலும்

சுதந்திர தேவி! நின்னைத்

தொழுதிடல் மறக்கிலேனே சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

தண்ணீர் விட்டோம் வளர்த்தோம்? சர்வேசா! இப்பயிரைக்

கண்ணீராற் காத்தோம்; கருகத் திருவுளமோ?

 

ஓராயிர வருடம் ஓய்ந்துகிடந்த பின்னர்

வாராது போல வந்த மாமணியைத் தோற்போமோ?– சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் பின்னர்

வேறொன்று கொள்வாரோ? – என்றும்

ஆரமுதுண்ணுதற் காசை கொண்டார் கள்ளில்

அறிவைச் செலுத்துவாரோ?– சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

வந்தே மாதரம் என்று வணங்கிய பின்

மாயத்தை வணங்குவாரோ?

வந்தே மாதரம் ஒன்றே தாரகம்

என்பதை மறப்பாரோ?– சுதந்திரம் பற்றி பாரதி

 

 

எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும்நன்முறையை

இந்தியா உலகிற்களிக்கும்- ஆம்

இந்தியா உலகிற்களிக்கும்- ஆம், ஆம்

இந்தியா உலகிற்களிக்கும் வாழ்க! பாரதி

 

 

 

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே– வாழ்க வாழ்க!

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே- ஜய ஜய ஜய பாரதி

 

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்

முழுமைக்கும் பொது  உடைமை

ஒப்பிலாத சமுதாயம்

உலகத்துக்கொரு புதுமை- வாழ்க

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே– வாழ்க வாழ்க!

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே- ஜய ஜய ஜய பாரதி

 

 

ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்

உச்சியின்மேல் வந்தே மாதரம் என்றே

பாங்கின் எழுதித் திகழும்- செய்ய

பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் பாரதி

 

 

பாரத தேசமென்று பெயர்சொல்லுவார்- மிடிப்

பயங்கொல்லுவார் துயர்ப் பகை வெல்லுவார்

 

ஆடுவோமே- பள்ளுப் பாடுவோமே;

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமென்று

 

எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு நாம்

எல்லோரும் சமமென்பது உறுதியாச்சு;

சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே

தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே

 

எல்லோரும் ஒன்றென்னும் காலம் வந்ததே- பொய்யும்

ஏமாற்றும் தொலைகின்ற காலம் வந்ததே- இனி

நல்லோர் பெரியாரென்னும் காலம் வந்ததே – கெட்ட

நயவஞ்சக் காரருக்கு நரகம் வந்ததே

 

நாமிருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம் – இது

நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம்- இந்தப்

பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம்- பரி

பூரணனுக்கே யடிமை செய்து வாழ்வோம்.

 

–subham–