கடுக்காய் சாப்பிடு; மோர் குடி–மருத்துவத்தில் எண் 4- Part 1(Post No.6377)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 12 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-34

Post No. 6377

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

காலையில் நீர், பகலில் மோர் … – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/காலையில்-நீர்-பகல…

1.      

Translate this page

3 Jul 2015 – போஜனாந்தே பிபேத் தக்ரம் வாசராந்தரே பிபேத் பய: நிசாந்தே ச பிபேத் வாரி த்ரிபி: ரோகோ ந ஜாயதே சாப்பிட்ட பின்னர் மோர் …

இரவில் பால் சாதம், பகலில் தயிர் சாதம் …https://tamilandvedas.com/…/இரவில்-பால்-சாதம்-…

1.      

Translate this page

5 Jun 2016 – இரவில் பால் சாதம்பகலில் தயிர் சாதம் ஆயுளை அதிகரிக்கும்! (Post No 2869) … (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). Contact …

இரவில் பால் சாதம், பகலில் தயிர் சாதம் …https://swamiindology.blogspot.com/2016/06/post-no-2869.html

4 Jun 2016 – இரவில் பால் சாதம்பகலில் தயிர் சாதம் ஆயுளை அதிகரிக்கும்! (Post No 2869). Written by … (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). Contact .

subham