எந்தக் கடவுளுக்கு என்ன வாகனம்?

Picture: Gold Rishaba Vahana of Madurai Meenakshi Temple

இந்துக் கடவுளருக்கு வெவ்வேறு வாகனங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒவ்வொரு வாகனம் அமைந்தது எப்படி என்பது பற்றி சுவையான கதைகளும் இருக்கின்றன. பெரும்பாலும் இவைகள் தத்துவத்தின் பெயரில் அமைந்த கதைகள்தான். வேத காலம் முதல் இந்து மதத்தில் வாகனங்கள் உண்டு. சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்திலும் வாகனக் குறிப்புகள் இருப்பதைத் தனிக் கட்டுரையில் கண்டோம். உலகம் முழுதும் இந்து வாகனங்கள் இருப்பதை சுமேரிய, பாபிலோனிய, எகிப்திய, கிரேக்க, ரோமானிய நாகரீகத்தில் கண்டோம்.

 

இப்போது எந்தக் கடவுளருக்கு என்ன வாகனங்கள என்று சைவ, வைணவ ஆகமங்கள் கூறுவதைக் காண்போம்:

1.ஸ்ரீ மஹா கணபதி—மூஞ்சுறு Ganesh/Vinayaka=Mouse

2.வேல் முருகன் —மயில்  Kartikeya/Skanda/Murugan–Peacock

3.சிவ பெருமான் காளை, நந்தி Shiva=Bull/ Nandhi

4.ராஜ ராஜேஸ்வரி—சிம்மம் Raja Rajeswari= Lion

5.மஹா விஷ்ணு— கருடன் Vishnu= Garuda/Eagle

6.பைரவர்— நாய் Bhairava=Dog

7.சாஸ்தா—குதிரை Sastha= Horse

8.அய்யப்பன்— புலி Ayyappa= Tiger

9.சனைச்சரன்–காகம் Sani/Saturn= Crow

10.கல்கி—- குதிரை Kalki Avatar=Horse

 

11.இந்திரன்—ஐராவதம் யானை Indra= Airavata/ Elephant

12.லெட்சுமி—செந்தாமரை, ஆந்தை Lakshmi= Red Lotus, Owl

13.சரஸ்வதி— வெண் தாமரை, அன்னம் Sarasvati=White Lotus, Swan

14.கங்காதேவி—மகரம்/முதலை Ganga Devi= Crocodile

15.மன்மதன், ரதி—கிளி Manamatha & Rathi= Parrot

16.குபேரன்—மனிதன், கிளி, குதிரை, கீரி Kubera= Man,Parrot or Horse

17.விஷ்ணு— சேஷ (பாம்பு) வாகனம் Vishnu= 7 headed Snake/ Sesha

18.கண்ணன் —ஆல இலை Krishna=Banyan leaf

19.பிரம்மா— அன்னம் Brahma= Swan

20.கார்த்திகேயன்- காண்டாமிருகம் (வியட்நாம்) Kartikeya=Rhino (Vietnam)

 

21.சண்டி தேவி—பன்றி/வராஹம் (சுஜனாகாட்) Chandi= Pig

22.சிந்தி இன மஹான்—மீன் Sindhi saint= Fish

23.கண்டபேரண்ட பட்சி— மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி

Ganda Beranda Bird= Mannarkudi Rajagopalswamy

24. வருணன் — மகரம் Varuna= Makara (Shark or Crcodile)

25. அக்னி— ஆடு Agni / Fire= Ram

26.துர்க்கை—கலைமான் Durga= Antelope

27. மருத்— மான் Marut= Deer

28.நேபாளத்தில் லெட்சுமி— ஆமை, வங்காளத்தில் —ஆந்தை

Lakshmi in Nepal=Turtle, In Bengal=owl

29.tதுர்க்கை—புலி அல்லது சிங்கம் Durga= Lion or Tiger

30.சாமுண்டி—ஆந்தை Chamundi- Owl

Picture: Navagrahas with Vahanas

31.கழுதை—அஸ்வினிதேவர்கள், இந்திரா, அக்னி

Asvini Devas= Donkey (also for Indra and Agni)

32.பிண வாகனம்—நிருதி Dead Body= Niruthi

33. சூரியன்—ஏழு குதிரைகள் Sun= 7 Horse Chariot

34.ராகு, சஷ்டி— பூனை Rahu/ Shasti= Cat

35.ரதி- புறா Rathi= Pigeon

கீழ்கண்ட (36 to 43) வாகனங்கள் பொதுவாக கோவில்களில் எல்லா தெய்வங்களையும் உலா விடப் பயன்படுத்துகின்றனர்

36.சூரிய பிரபை—வட தமிழ்நாட்டு தெய்வங்கள்

Surya Prabha (SUN)= Northern Districts of Tamil Nadu

37.சந்திர பிரபை– வட தமிழ்நாட்டு தெய்வங்கள்

Chandra Prabha (MOON)= Northern Districts of Tamil Nadu

38. கற்பக விருட்சம் Karpaka Vrksha= (Wish fulfilling Tree)

39. காமதேனு Kamadenu= Wish fulfilling Cow

 

40. கைலாச வாகனம் Kailash Vahana= Siva

41.பூபால வாகனம் Bhupala Vahanam= Vishnu

42.புருஷாமிருக வாகனம் Purusha Mrugam

43.பூத வாகனம் Bhuta Vahanam= Shiva

44.புன்னைமர வாகனம் Punnai Tree Vahana= krishna

45.காராம்பசு வாகனம் Karampasu Vahanam (See Kamadhenu)

46.ஆடுகள் பூட்டிய ரதம்—பூஷன் Goat Chariot=Pushan

47.ஏழு பசுக்கள் பூட்டிய ரதம்—உஷஸ் 7 Cow Chariot=Ushas

48.காளி—யாளி Kali= Yali (Yali is a mythical animal)

48.பாம்பு—மானசா தேவி Snake= Manasa Devi

49.சீதளா தேவி– கழுதை Seetala= Donkey

50.விஸ்வகர்மா—யானை  Viswakarma= Elephant

 

நவக்ரஹ வாகனங்கள் (Nine Planets)

சூரியன்- ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதம் Sun=Horse Chaiot

சந்திரன்- மான்கள் பூட்டிய ரதம், Antelope chariot= Moon

செவ்வாய்—ஆட்டுக் கிடா/ Mars=Ram

புதன்- குதிரை Bhudan/ Mercury= Horse

வியாழன்/பிருஹஸ்பதி—யானை Jupiter= Elephant

சுக்ரன்/வெள்ளி—குதிரை/ முதலை Venus= Horse/ Crocodile

சனி—காகம் Saturn / Saniswarea= Crow

ராகு— சிங்கம் அல்லது பூனை அல்லது புலி Rahu= Lion/ Cat/Tiger

கேது— மீன் Ketu=Fish

இரண்டாவது பட்டியலில் சப்த மாதா, அஷ்ட பைரவ வாகனங்களைக் காண்போம்.

Other Vahana Articles written and posted by me

Please read my other articles on Vahanas in my blogs:

1.Iraq: 7 Gods Procession on Vahanas,2.Deer Chariot: Rig Veda to Santa Claus, 3.Hindu Vahanas around the World,4.Vahanas in Kalidasa and Tamil Literature, 5.Who Rides What Vahanas? Tamil Articles: 6.உலகம் முழுதும் இந்து தெய்வ வாகனங்கள்,7.சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் வாகனங்கள், 8.வாகனங்கள் தோன்றியது எங்கே?ஏன்? எப்போது?9.எந்தக் கடவுளுக்கு என்ன வாகனங்கள்?

Contact: swami_48@yahoo.com

****************

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: