உ.வே.சாமிநாதையரின் என் சரித்திரம் – Part 1

Picture: Rare photo of U Ve Swaminatha Iyer whose birth day falls on 19th February.

பார்த்ததில் ரசித்தது! படித்ததில் பிடித்தது!! –

உ.வே.சாமிநாதையரின் என் சரித்திரம் – Part 1 

By ச.நாகராஜன்

தமிழனாகப் பிறக்கும் பேறு பெற்ற ஒவ்வொரு தமிழனும், தமிழ் தெரிந்த ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உத்தமர் உத்தமதானபுரம் வேங்கடசுப்பையர் சாமிநாதையர் ஆவார். (1855-1942) அவரது ‘என் சரித்திரம்’ அற்புதமான தமிழ் உரைநடைக்கு ஒர் எடுத்துக் காட்டு. இந்த நூலைப் படிப்பதால் பல பயன்கள் உண்டு.

தமிழைக் காத்து அரிய ஓலைச்சுவடிகளைச் சேகரித்து அவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து அதில் உள்ள உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிந்து பல அற்புத நூல்களைப் பதிப்பித்த ஒரு தமிழறிஞரின் வாழ்வை அறிந்து கொள்ளும் பேறு இதைப் படிப்பதால்  முதல் பரிசாக நமக்குக் கிடைக்கிறது. அடுத்து தமிழின் ஆழத்தையும் அற்புதத்தையும் அறியும் பேறு கிடைக்கிறது. அடுத்து ஜிலு ஜிலுவென்ற தெளிந்த ஓட்டத்தை உடைய தூய பளிங்கு நீர் மானசசரோவரிலிருந்து கங்கை  பிரவாகமாக நாடு முழுவதும் பாய்வது போன்ற தமிழ் பிரவாகம் நம்மை பரவசப்படுத்துகிறது.

 

 

கவிகளுள் மகாகவி கம்பன். பத்தாயிரம் பாடல்களைப் பாடியவன். அவன் போல் பத்து மடங்கு அதாவது நூறாயிரம் – ஒரு லட்சம் பாடல்களைப் பாடி ‘பத்துக் கம்பன்’ என்ற பெயரைப் பெற்ற  மகாவித்துவான திரிசிரபுரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களைப் பற்றிய செய்திகளை அறிய முடிகிறது. அவரின் மாணாக்கரே உ.வே.சா.

 

தமிழுக்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மாமேதையின் வீட்டில் ஒரு சிறிய சம்பவம்! அதை அவர் சொற்களாலேயே பார்ப்போம்:

“சென்னையிலிருந்து பைண்டர் நூறு சிந்தாமணி பிரதிகள் வரையில் பைண்டு செய்து ஒரு பெட்டியில் அனுப்பியிருந்தார். அதைப் பிரித்துப் புஸ்தகங்களை எடுத்துக் கோலம் போட்ட ஒரு பலகையின் மேல் வைத்து மாலை சுத்திக் கற்பூர நீராஞ்சனம் செய்து மஞ்சள் நீர் சுற்றி என் தாயார் என் கையில் எடுத்து அளித்து ஆசீர்வாதம் செய்தார். என் தந்தையார் கண்குளிரக் கண்டு மகிழ்ந்தார்”

 

எப்படிப்பட்ட வைபவம்! எப்படிப்பட்ட தாயார்! எப்படிப்பட்ட தந்தையார்! என் சரித்திரம் என்ற நூலில் உ.வே.சா. இதைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

 

தனக்குக் குடும்பக் கவலையே இல்லாமல்  குடும்பத்தினர் பார்த்துக் கொண்டதால் தமிழ்ப் பணியைத் தன்னால் தொடர்ந்து ஆற்ற முடிந்தது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். சங்க நூல்களைச் சேகரித்து அவற்றைப் பதிப்பித்து தமிழர்களுக்கு ஒர் முகவரியைத் தந்தவர் உ.வே.சா. தனது வாழ்நாளில் 91 அரிய நூல்களைப் பதிப்பித்தவர் அவர். சுமார் 3067 ஏட்டுப் பிரதிகளை அவர் சேகரித்தார். அதற்காக அவர் பட்ட பாடு கொஞ்சநஞ்சமல்ல.

Picture of postage stamp to honour U.Ve.Sa.

என் சரித்திரத்தில் வரும் சில நிகழ்வுகளை இங்கே நினைவு கூர்வோம்! அந்நாளில் எல்லா நூல்களையும் பாடம் கேட்டுப் பயில்வதே பழக்கமாக இருந்தது. பெரியபுராணத்தை மகாவித்துவான் விளக்கமாகப் பாடம் சொன்ன போது நடந்த சம்பவம் இது.

 

“கண்ணப்ப நாயனார் செயலைக் கண்டு சிவகோசரியார் வருத்தமுற்றதாகச் சொல்லும் சந்தர்ப்பம் வந்தது. நாங்கள் மேலே படித்தோம். உடனே பிள்ளையவர்கள், “இங்கே சில செய்யுட்கள் இருக்க வேண்டும். சிவபெருமான் கண்ணப்ப நாயனாரது அன்பின் பெருமையைச் சிவகோசரியாருக்கு வெளியிடுவதாக அமைந்துள்ள பகுதியில் சில அருமையான செய்யுட்களைப் பதிப்பிக்காமல் விட்டு விட்டார்கள்” என்று சொல்லித் தம் பெட்டியில் இருந்த பெரியபுராண ஏட்டுப் பிரதியை என்னை எடுத்து வரச்செய்து அதனைப் பிரித்துப் பார்த்தார். அவர் கூறியபடியே அங்கே ஐந்து செய்யுட்கள் காணப்பட்டன. அவற்றைப் படிக்கச் செய்து பொருள் கூறினார். நாங்கள் யாவரும் அந்த உயிருள்ள புஸ்தகசாலையின்  ஞாபகசக்தியை அறிந்து வியந்தோம்.”

 

அனைத்துச் செய்யுள்களையும் மனப்பாடமாக அறிந்த பெரும் வித்தகர் பற்றிய அரிய செய்தியைக் கூறும் உ.வே.சா அடுத்துச் சொல்லும் நிகழ்ச்சி நம்மை வேதனை அடையச் செய்கிறது. தமிழன் இப்படி இருக்கலாமா என்று வெட்கமடையச் செய்கிறது.

பிற்பகலில் தொடங்கிய கண்ணப்ப நாயனார் புராணம் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு நிறைவேறியது.

அப்பால் மடத்திலேயே ஆகாரம் செய்து கொள்ளும்படி என் ஆசிரியரைத் தம்பிரான் வற்புறுத்திக் கூறினர். அவர் அவ்வாறே இசைந்து  அங்கு உணவு உட்கொண்டார். நான் அதற்குள் என் சாப்பாட்டு விடுதிக்குச்

சென்று போஜனம் செய்துவிட்டு வந்தேன்.

Picture of U.Ve.Sa.’s Statue at his birth place Uthamadhanapuram

ஆகாரம் ஆன பிறகு என் ஆசிரியர் தம்பிரான்களிடம் விடை
பெற்றுக்கொண்டு தம் வீடு சென்றார். நானும் அவருடன் சென்றேன். அப்போது அவர், “மடத்தில் ஆகாரம் செய்தமையால் இன்று நெய் கிடைத்தது” என்றார். அந்த வார்த்தை என் உள்ளத்தை வருத்தியது. அவர் சில நாட்களாக நெய் இல்லாமல் உண்டு\ வந்தார். நெய் வாங்குவதற்கு வேண்டிய பணம் கையில் இல்லை. குறிப்பறிந்து யாரேனும் உதவினாலன்றித் தாமாக ஒருவரிடம் இன்னது வேண்டுமென்று சொல்லிப் பெறும் வழக்கம் அவரிடம் பெரும்பாலும் இல்லை. இடைவிடாது பாடம் சொல்லி வந்த அவர் நெய் இல்லாமலே உண்டு வருவதை நான் அறிந்தவனாதலால் “இன்று நெய் கிடைத்தது” என்று அவர் கூறும்போது  அவர் உள்ளம் எவ்வளவு வெம்பியிருந்ததென்பதை உணர்ந்தேன்.

வறுமையின் கொடுமை எனக்குப் புதிதன்று. அதனால் விளையும்
துன்பத்தை அறிவு வந்தது முதலே நான் உணரத் தொடங்கி யிருக்கிறேன்.ஆயினும் பிள்ளையவர்களிடம் அதனை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.

“பெரிய கவிஞர், தக்க பிரபுக்களால் நன்கு மதிக்கப்படுபவர், தமிழுலகமுழுதும் கொண்டாடும் புகழ் வாய்ந்தவர், ஒரு பெரிய சைவ ஆதீனத்துச் சார்பிலே இருந்து வருபவர், சில நாள் நெய் இல்லாமல் உண்டார், ஒரு வேளை  கட்டளை மடத்தில் உண்ட உண்வு அவர் நெஞ்சப் புண்ணுக்கு மருந்தாயிற்று” என்ற விஷயங்களை அவரோடு நெருங்கிப் பழகினவரன்றி மற்றவர்களால் அறிய முடியாது. அவரும் அந்நிலையை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை.

அவருடைய வாழ்க்கையே நிலையற்றதாகத்தான் இருந்தது. “இருந்தால் விருந்துணவு; இல்லாவிட்டால் பட்டினி” என்பதே அக்கவிஞர் பிரானுக்கு உலகம் அளித்திருந்த வாழ்க்கை நிலை. எனக்கு அதனை உணர உணர ஆச்சரியமும் வருத்தமும் உண்டாயின.”

உ.வே.சா அவர்கள் வருத்தத்துடன் பதிவு செய்யும் இந்த வார்த்தைகள் தமிழன் எப்படி வாழும் போதே பெரிய கவிஞர்களை இனம் கண்டு கொண்டதில்லை என்பதை நன்கு உணர வைக்கிறது.

பாரதியார் பட்ட சிரமம் போலவே மகா கவிஞரும் வேதனைப் பட்டு வாடியிருக்கிறார்.

தொடரும்

 

247 தமிழ் எழுத்துக்கள் வேண்டாமே!

தமிழ் வாழ்க ! தமிழ் (எழுத்து) ஒழிக!!

ஆண்டுதோறும் லண்டன் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழ் வகுப்பில் முதல் நாள்தான் எனக்கு மிகவும் கஷ்டமான நாள். முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் தமிழையும் தமிழ் கலாசாரத்தையும் ‘இந்திரனே சந்திரனே’ என்று புகழ்வேன். தொல்காப்பியத்தில் துவங்கி இட்லி, சாம்பார், வடை, மசாலா தோசை முதலியவற்றை விளக்கிவிட்டு நகைப்புக்குரிய திராவிட கட்சிகள் பிளவுபட்டதையும் தமிழ் அரசியல் சினிமா அடிப்படையுடையது என்பதையும் சொல்லிவிட்டு, தமிழர்கள் சினிமா இல்லாமல் வாழமுடியாது என்ற பொன் மொழிகளை உதிர்த்துவிட்டு ஒரு ‘காப்பி பிரேக்’ கொடுத்து விடுவேன். சுவையான விஷயங்களை கேட்ட மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு திரும்பியவுடன் ஒரு குண்டைத் தூக்கிப் போடுவேன்.

“ ஆங்கிலத்தில் 26 எழுத்துக்கள் இருப்பது உங்களில் பெரும்பாலோருக்குத் தெரியும். தமிழில் எத்தனை எழுத்துக்கள் என்று தெரியுமா?” என்று கேட்பேன். பெரும்பாலும் அமைதியே நிலவும். ஏனெனில் படிக்க வருவோரில் ஒரு இத்தாலியர், ஒரு பிரெஞ்சு,, ஒரு ஜப்பானியர், அதிகமாக பிரிட்டனில் பிறந்த இந்திய-இலங்கைத் தமிழர்கள், அவர்களை மணந்துகொண்ட நார்வே, கனடா, சுவீடன் நாட்டினர் என்று ஒரே அவியல்தான்.

நான் சொல்கிறேன். தமிழில் 247 எழுத்துக்கள் என்றவுடன் வகுப்பில் பெருமூச்சு விடும் இரைச்சல் கேட்கும். பின்னர் ஒருவரை ஒருவர் புருவத்தை உயர்த்தியவாறே முறைத்துப் பார்ப்பார்கள். ஒரு நிமிடம் ‘பாஸ்’ கொடுத்துவிட்டு ஒரு ‘குட் நியூஸ்’ சொல்கிறேன். 12 உயிர் எழுத்துக்களையும் 18 மெய் எழுத்துக்களையும் படித்துப் புரிந்து கொண்டால் போதும் மற்ற 216 (18×12=216) எழுத்துக்கள் தானாக வந்து விடும் என்பேன். அப்போதும் அவர்கள் முகத்தில் ஏமாற்றமே தேங்கி நிற்கும். இன்னொரு ‘குட் நியூஸ்’ சொல்லட்டுமா? என்று சொல்லிக் கொண்டே மதுரை புதுமண்டபம் புத்தகக் கடைகளில் இருந்து வாங்கிவந்த பெரிய ‘போஸ்டர்’களைப் பிரித்து சுவற்றில் ஒட்டி இவைதான் 247 தமிழ் எழுத்துக்கள் என்று அறிமுகப் படுத்துவேன். பெரும்பாலான தமிழ் மாணவர்களுக்குத் தமிழ் தெய்வத்தின் முதல் தரிசனம் அதுதான். கன்னத்தில் போட்டுக் கொள்ளாத குறையுடன் பயபக்தியுடன் எழுத நோட்டுப் புத்தகங்களைத் திறப்பார்கள். இதற்குள் வேறு ஒரு போஸ்டரைத் திறந்து “ இதில் இவை எல்லாம் உதவாக்கரை எழுத்துக்கள். இன்று பயன்படாதவை. அதில் ஒன்று ஆயுத எழுத்து” என்றெல்லாம் விளக்குவேன்.

தமிழில் வேண்டாத எழுத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு புதிய அரிச்சுவடி செய்தால் என்ன? என்று தோன்றவே தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒழிக என்று தலைப்பிட்டேன்.

தமிழர்கள் ‘டியூப் லைட்’டுகள்! எந்தக் கருத்தைச் சொன்னாலும் முதலில் ஏற்கமாட்டார்கள். காரணம், புரிவதற்கு கொஞ்சம் தாமதமாகும். எங்களைப் போன்று வெளி நாட்டு மாணவர்களுக்குப் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தால்தான் இந்த விசயம் நன்கு புரியும் ‘ங’ வர்க்கம் ‘ஞ’ வர்கம் ‘ஔ’ வர்கம் ‘ ஃ ’ இவை இல்லாமல் தமிழால் வாழ முடியும். பல எழுத்துகளை நாம் பயன்படுத்துவதே இல்லை. ஆனால் அரிச்சுவடியில் இன்னும் இருக்கின்றன!!!!!

‘யுனிகோட்’ வந்த பின்னர்,  முன்னால் இருந்த பல எழுத்துக்கள் போய்விட்டன. பழைய கால குமுதம் ஆனந்த விகடன், கல்கி படிப்பவர்கள் “லை” முதலிய எழுத்துகள் வேறு விதமாக இருப்பதை அறிவார்கள். நானே கூட அவசரத்தில் போர்டில் அப்படி எழுதிவிடுவேன். தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டில் என்பது சரிதான். யாராவது ஒருவர் கேள்வி கேட்ட பின்னர் அது பழைய ‘ஆர்த்தோக்ராபி’ பற்றி விளக்குவேன்.

 

நீங்களும் யோசியுங்கள். கீழேயுள்ள எழுத்துக்கள் தேவையா?

ங வரிசை, ஞ வரிசை, ஔ வரிசையை எடுத்தால் சுமார் 40 எழுத்துக்களைக் குறைக்கலாம். மேலும் சிறிது முயற்சி செய்தால் எதிர்காலத்தில் இன்னும் குறைக்க முடியும்.

 

நான் முன்னர் எழுதிய இந்தக் கட்டுரைகளையும் படியுங்கள் :–

1.தமிழ் தாய் வாழ்த்தை மாற்றுக 2.தமிழ் ஒரு கடல் 3.தமிழ் எழுத்துக்கள் முப்பதா? ஐம்பத்தொன்றா? 4.மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் கட்டுக்கதையா? உண்மையா 5. தொல்காப்பியம் காலம் தவறு- பகுதி 1,2,3,4,5 (6) தமிழர்களின் தழை உடை 1 & 2 (7) Ghost that killed 72 Tamil people 8). Three beautiful Tamil Hindu Weddings 9).இசைத் தமிழ் அதிசயங்கள் 10)தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய பேய் 11) வள்ளுவன் ஒரு சம்ஸ்கிருத அறிஞன் 12) வீரத்தாயும் வீர மாதாவும் 13) சங்க இலக்கியத்தில் வாகனங்கள் 14) தமிழர்கள் கணித மேதைகள் 15) Tamil saint’s Mad Experiment 17) Hundred Wonders of Tamil Nadu 18) Time Travel by Two Tamil Saints 19) Tamil Quiz பகுதிகள் 1, 2, 3. 20) First Tamil Historian 21) வரலாறு எழுதிய முதல் தமிழன் 22) தமிழ் பூதமும் கிரேக்க பூதமும் 23) முதல் திராவிட ராணீ 24) கலித்தொகையில் ஒரு அதிசய செய்தி 25) புறநானூற்றில் காமாட்சி 26) புறநானூற்றில் பகவத் கீதை—பகுதி 1&2 27) சுமார் 20 தமிழ் அறிஞர்களுடன் 60 வினாடி பேட்டிகள் (எ.கா) பாரதியுடன்… கம்பனுடன்…. வள்ளுவனுடன்……. 28) குறுந்தொகையில் இருதலைக் குழந்தை 29) 20,000 தமிழ் பழமொழிகள் 30)சங்க இலக்கியத்தில் காளிதாசன் உவமைகள் 31)தமிழர்களின் எண் ஜோதிடம் 32)அதிசய பறவைத் தமிழன் 33)Mysterious Tamil Bird Man 34) 3 Tamil Sangams: Myth and Reality 35) வரலாறு எழுதிய முதல் தமிழன் 36)தமிழன் காதுல பூ 37)Tolkappiyan –A genious 38) தமிழர்களுக்கு தாலி உண்டு

studytamil.wordpress.com

Free YouTube Videos!

The link to my YouTube channel is below.

http://www.youtube.com/user/swaminathansantanam

 

Hindu Eagle Mystery deepens

Picture shows Tiruk Kazuku Kundram eagles taking temple offering.

 

 

Hindu eagle mystery is deepening with more information coming from different sources.

1.Why do Hindus worship eagle (suparna=garuda) from Rig Vedic Days till today?

2.Why do Hindus including the greatest Tamil king Karikal Choza built their Yaga Kundas (Fire altars) in eagle shape?

3.How is that two eagles come to Tirukazuku kundram just to eat rice pudding everyday for over 1300 year period?

4.Why do Hindus call Emeralds as Garuda Ratna (eagle gem), which Sindbad story writer copied it from the Hindus?

5.Why a Saivaite saint sang 1300 years ago about an eagle bringing flowers to Shiva every day?

6.Why do Tamil children shout ‘Drop me  a flower please’ when they see Garudas (falcon/eagle) in the sky? Why do Hindus recite a Sanskrit hymn when they see Garuda?

7.Why does Vishnu use Garuda as his Vahana (Mount of God)?

8.Why did Rama cremate an eagle Jatayu in Ramayana? Was it eagle totem people or real eagle? Why Tamils associate this with Vaitheeswarankoil (eagle town)?

9. Why did Eagle people and Snake people (Garudas and Nagas) fight all over the world? We have the story here in Puranas, but symbols are in Egypt and Maya civilization?

10. How come eagle brought Soma plant for the Yagas (Fire ceremonies of Hindus)?

Picture Shows Greek Ambassador Heliodorous’ Pillar at Vidhisha 150 BC

11. Why did a Greek build an eagle pillar with inscription calling himself as a great devotee of Vishnu?

12.Tamil Encyclopedia Abithana Chintamani ( year 1899) attributes sixteen acts to Garudas. Many of them actually belong to people with eagle totem. They were against people with snake totem (Nagas). It is the ancient history of India. One must go deeper in to it to reveal the secrets.

13. Why do women fast on Garuda Panchami day every year?

14. Why is Garuda Purana is associated with the departed souls? It is read in the 13 day mourning period.

15. Indus People painted eagle in (funeral ??)  potteries, Why? Has it anything to do with Hindus reading Garuda Purana after the funeral?

16. Why is it that Amrita (ambrosia) is linked with Garuda/suparna?

17. In the Assyrian bas-relief in Khorsabad (885 BC) Eagle headed  winged genie is carrying a vessel of lustral water and a pine cone sprinkler. It is one of the benevolent genies that protected men from diseases and evil forces. Is it Garuda with Amrita? (see the images)

18. Why does Jaiminiya Brahmana (Vedic literature) say that eagle separates water from milk like Krauncha (swan) bird?

19. Why does Romulus saw an eagle on the Aventine Hill and considered it as a good omen like Hindus and keep it in front of his army? Orthodox Hindus wait for Garuda Darsanam every day.

Picture shows white necked Brahminy Kite (Garuda)

20.Why do newspapers report sighting of Garuda as a good omen during Kumbhabishekam or any religious event?

21. Why does Krishna say that he is garuda/eagle among birds in Bhagavad Gita (10-30)(vainatheyascha pakshinam)? Western cultures also consider eagle as ‘King of Brids’.

If I write answers to all these questions it would become a big book. I am going to answer a few of these questions in this article.

I have already written about Vahanas, eagle shaped fire altars of Karikal Choza, Eagle Vs  Naga clans enmity, Double headed Eagle, Garuda Sthamaba of Greek Ambassador etc. Please see the titles of the articles given at the bottom.

Eagle, falcon, kite, hawk, osprey and vulture are known as symbol of might and valour. Rig Veda, the oldest religious scripture in the world mentions Suparna and Syena. Later literature gives the story of Garuda (Haliastur Indus=Brahminy Kite), which is the Vahana and flag of Lord Vishnu.

Lord Vishnu and Lakshmi on Garuda Vahana

Oldest Eagle Miracle

Perhaps the oldest and strangest eagle miracle in the world is Tirukkazuku kundram eagle miracle. Two eagles have been visiting this hillock for at least 1300 years just to eat temple rice pudding. We have records from Thevaram and Tiruppukaz . Saivaite saint Sambandhar of seventh century has sung bout Vedagireeswarar temple in Tirukkazuku kundram. The name of the town means eagle hill. Arunagirainathar of 15th century mentions very clearly that the eagles visit and worship god at Vedagiri. So we have records for at least 1300 years. Normally birds of prey like eagles gather in flocks and hunt for food. They are carnivorous and so prefer animals dead or alive. But in Tiruk kazuku kundram only two eagles come to the hill and wait outside for the temple prasad (offering) which is nothing but rice offering. Is it not strange for two birds of prey come just to eat rice that too every day at the appointed time? I heard that nowadays the eagle visit has become irregular. But my family members themselves have seen this wonder.

There is a story behind this eagle visit. Sambu Budhan and Ma Budhan were great devotees of Shiva and Shakti respectively. Now and then they had heated argument on this issue. They wanted to find out who was the greater of the two and went straight to Shiva for an answer. Shiva told them it was like two sides of a coin. No one is bigger than the other. Out they came and started arguing again on the same issue. Shiva cursed them to become eagles. When they begged him to take back the curse, Shiva told them to come to Tiruk kazuku kundram until the end of Kali yuga.

Hindus believe two different persons come as eagles in every yuga. The story has an underlying truth. That is, it has been going on for Yugas (epochs).

Tirukkazuku kundram is not far from Chennai in Tamil Nadu. It is easily accessible by bus from Chengalpattu.

Picture: Garuda in Bagkok, Thailand

Garuda brings flower

As children we used to shout “O Garuda, Drop me a flower”, whenever a Garuda flies just above our head in the sky. At the same time elderly people used to recite a Sanskrit sloka (hymn). Till a few days ago I did not know the meaning. When I read Thevaram hymn in Tamil, there was a reference about Garuda bringing flower to Shiva every day. Probably like Tiruk kaluku kundram there was another eagle mystery happening every day 1300 years ago. Sambandhar sang about another shrine in Vaitheeswarankoil near Mayuram in Tamil Nadu

He says that the eagle brought flower every day from Kaveri Poompattinam, which was a famous harbour 2000 years ago. Some of the Cholza kings ruled from this port city which was mentioned by Greek and Roman writers as Kaberis. Eagles brought flowers from this city to Vaitheeswaran koil every day! It is a small town with a very famous Shiva temple. The very name of the town is named after the bird PULLIRUKKUVELUR ( Pul=eagle, Irukku=Rig Veda, Vel= Lord Skanda, Ur= Sun; all the four worshipped here). Once again we get some new information which no Ramayana gives us. The two great two eagle men Jatayu and Sampathi (Jatayu fought with Ravana while he abducted Sita Devi to Sri Lanka) worshipped Shiva here according to Gnana Sambandhar.

When Jatayu died after giving the vital information about abduction to Rama, he cremated the bird. Birds are not cremated when they die. Even today tourist guides show you the Jatayu’s ash. So my guess is that Jatayu and Sampati were men with eagle symbol (totem). Whatever they may be, they brought flowers every day to Shiva thousands of years before our time. So this is what made Tamil children shout at eagles or Garudas, ‘Please drop me a flower’ (கருடா, கருடா பூப் போடு in Tamil).

Tamil references are given at the end.

Eagle with holy water, Norrthern Iraq 850 BC

Eagle and Ambrosia, eagle and Soma plant

Hindu epics and mythologies give us some information about Garuda getting Amrita from the heaven. Kadru and Vinata were daughters of Daksha Parajapati and wives of Kashyapa. Because of infighting, Vinata was enslaved by Kadru, mother of snakes (Naga clan). When Garuda came to know about his mum’s pathetic condition he tried to release her from this bondage. But Amrita was demanded for her release. Garuda went to heaven and stole Amrita (elixir of life). When Indra saw this, it ended in a big fight. Indra was worsted but allowed Garuda to take part of the Amrita. Once again this confirms my guess they were men with eagle tattoos or symbols and not birds.

Garuda was a sworn enemy of snakes (people of Naga Clan). Though we see here part of ancient history, we must remember both the clans were cousins. Garuda was considered an incarnation of Fire God Agni. Rig Veda praises him for bringing Soma plant. Probably people of Garuda clan were involved in this business.

Picture of Tiruk kazuku kundram: The eagles are said to sharpen their beaks here.

 

Emerald= Garuda Ratna= Eagle Gem

One of the Nine Gems, emerald is known as Garuda Ratna (Eagle Gem). The reason for this name is eagles brought this gem from the valleys and deep ravines. People who could not go deep down the ravines and valleys where emerald stones were in plenty threw lumps of meat. When the eagles brought those meat balls stuck with emerald, people shot the birds with arrows and got the emeralds. This story was copied in the Stories of Arabian Nights and later literature. The link between Garuda  and Amrita- Gem stones- Soma plant throw lot of light on ancient history of India. Deeper research will explode the myth of Soma being an addictive drug producing hallucination. A Pandya copper plate inscription describes Soma plant as purifier of mind (Mano Sudhdha Soam yajee) . I will write a separate post about it.

 

Tamil References:

1).கழுகுதொழு வேத கிரிசிகரி வீறு

கதிருலவு வாசல்                     நிறைவானோர்

கடலொலிய தான மறைதமிழ்க ளோது

கதலிவன மேவு                      பெருமாளே

(திருக்கழுக்குன்றம் திருப்புகழ்)

2).யோசனை போய்ப் பூக்கொணர்ந்தங் கொருநாளு மொழியாமே

பூசனை செய்தினி திருந்தான் புள்ளிருக்கு வேளீரே (தேவாரம்)

3).தள்ளாய சம்பாதி சடாயு என்பார்தாம் இருவர்

புள்ளானார்க் கரையனிடம் புள்ளிருக்கு வேளூரே (சம்பந்தர் தேவாரம்)

Swami_48@yahoo.com (London Swaminathan)

Picture: Tiruk Kazuku kundram hill with 540 steps

Please read my earlier posts:

1.Vishnu Seal in Indus Valley Civilization 2.Double Headed Eagle: Sumerian- Indian Connection 3.Karikal Choza and Eagle Shaped Fire Altar 4. Bird Migration in Kalidasa and Tamil Lterature 5. Friends of Birds 6.Are Mayas, Hindu Nagas? 7. Four Birds in One Sloka 8. Cn Birds Predict Your Future? 9.Hindu Vahanas Around The World 10. Who Rides What Vahana? 11. Hindu Vahanas in Greece and Italy 12. Intersting Facts About Vahanas 13. Deer Chariot: Rig Veda to Santa Claus 14. Mystrous Fisg Gods 14. Why do Animals worship Gods? 15.Can Parrots recites Vedas16. Gods and Birds

Picture : Garuda emblem in Thailand. Pictures are taken from various websites. Thanks.

 

Orbiting the Earth: Skanda beat Yuri Gagarin

Orbiting the Earth: Skanda beat Yuri Gagarin

(This article is already posted in Tamil)

If you google who was the first person to orbit earth? Then you will get the answer in a second: Russian cosmonaut Yuri Gagarin . If you look at any encyclopaedia you will get the same answer. But if you put the same question to an orthodox Hindu , he or she will tell you it was Lord Skanda/Kartikeya. Arunagirinathar , a 15th century Tamil saint has sung about Lord Kartikeyan circling the earth in a second.

 

Yuri Gagarin did go round the earth in Vostok spacecraft in April 1961 in 90 minutes, but Skanda on his peacock took one second to go round the earth,  sings the great saint. Even before Magellan sailed around the world, Hindus knew that the earth was round. From the days of Aryabhatta we called this earth -globular. The very word globe came from Gola, Goli =Round.

Arunagiri in his beautiful Tamil verse  ‘Thiru Vakuppu’described that the worlds up and down the earth were shaking when the peacock flew around the earth. For the Doubting Thomas who may not believe that this happened in the hoary past, I would like to say a word, at least give the credit of this concept to Lord Skanda or the Hindu scriptures!

Western scholars attribute everything science to the Greeks or all the inventions to Learnado Da Vinci or the science fiction to Jules Verne. It is not correct. When we advanced far in science and mathematics, the western world did not even know the earth was round.

 

We have lots of reports about Narada’s Inter Planetary Travel in Hindu mythology. I have already written that the next news story that would shake the entire world will be ‘meeting or discovering aliens’. We have already written how they would look like: 1. Their feet won’t touch the ground 2. They would not sweat 3. Even the flower garlands they wear won’t wither away. 4.They don’t blink 5. They can’t have sex because of Parvathy’s curse  6. They are ever happy 7. They don’t eat food like us i.e. they don’t need it at all 8. Their calculation of time is very different from ours. They stand beyond time.

For more details please go to my post: 1.Do Hindus believe in ETs and Alien Worlds? and 2. Hindus’ Future Predictions Part 1 and Part 2.

Kartikeyan /Skanda flew round the earth to beat his brother Lord Ganesh in a Round the World competition held by his parents and Narada. For the full story, please read my post Two Mangoes that changed the Tamil World.

contact swami_48@yahoo.com

மூர்க்கனை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?

சம்ஸ்கிருதச் செல்வம்- 8

 

மூர்க்கனை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?

By ச.நாகராஜன்

 

சுய முன்னேற்றம் என்னும் SELF IMPROVEMENT நூல்களில் ‘HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE’ என்ற டேல் கார்னீகி நூலில் ஆரம்பித்து இன்று ஆயிரக்கணக்கான “ஹௌ டு” நூல்கள் வந்து விட்டன. ஆனால் நம் முன்னோர்கள் சின்னச் சின்ன பாடல்களில் சுய முன்னேற்ற வழிகளைச் சுலபமாக நினைவில் இருக்கும்படி பாடலாகப் பாடி விட்டார்கள்.

 

யாருடன் சேரக் கூடாது. மூர்க்கரோடு அதாவது முட்டாள்களுடன். இவர்களை நம் வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுக்கி விட்டாலே ஐம்பது சதவிகிதம் வெற்றி நிச்சயம்!

அவர்களை எப்படி இனம் காண்பது?

கவிஞர் வழி காட்டுகிறார்:-

 

கர்வம் (PRIDE), துர்வசனம் (NASTY WORDS), விரோதம் (ENEMITY), தேவையற்ற அதிகப் பேச்சு (TOO MUCH TALK), கடமையைச் செய்ய மறுப்பது (REFUSAL TO DO THE DUTY), செய்யும் செயல்களில் அலட்சியம் (CARELESSNESS IN ACTIONS) இந்த ஆறு குணங்களும் எவரிடம் இருக்கின்றனவோ அவர்கள் மூர்க்கர்கள். அவர்களுடன் சேர வேண்டாம் என்பது கவிஞரின் அறிவுரை. பாடலைப் பார்ப்போம்.

 

மூர்க்கம் சின்ஹானி ஷடிதி கர்வோ துர்வசனம் முகே I

விரோதி தீர்க்கவாதி க்ருத்யாக்ருத்யம் ந மன்யதே II

 

மூர்க்கருக்கான சின்னங்கள் ஆறு. கர்வம், கெட்ட வார்த்தைகள், பகைமை, தீர்க்கவாதம் என்னும் அதிகப்பேச்சு, கடமையைச் செய்யாமை, செய்யும் செயல்களில் அக்கறையின்மை (இவையே மூர்க்கருக்கான அடையாளங்கள்!)

 

மூர்க்கனிடம் தர்ம பிரஸங்கம் ஏன்?

—————————————————————  

இன்னொரு கவிஞர் இவர்களுடன் பேசி அறிவுரை சொல்வது வீண் அல்லவா என்று எச்சரிக்கிறார் நளினமாக!

 

முக்தாபலை: கிம் ம்ருகபக்ஷிணாம் ச

   மிஷ்டான்னபானம் கிமு கர்தபானாம் I

அந்தஸ்ய தீபோ பதிரஸ்ய கானம்

   மூர்கஸ்ய கிம் தர்மகதா ப்ரஸங்கை: II

 

ம்ருகபக்ஷிணாம் – மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும்

முக்தாபலை: கிம் – முத்துக்களினால் என்ன பயன்!

மிஷ்டான்னபானம் – (அற்புதமான) அறுசுவை உணவும்,   பானங்களும்

கிமு கர்தபானாம் – கழுதைக்கு என்ன பயன்?

(கர்த்தபம் – கழுதை)

அந்தஸ்ய தீபோ – அந்தகனுக்கு தீபத்தால் என்ன பயன்?

பதிரஸ்ய  கானம் –அருமையான கானம் செவிடனுக்கு

என்ன பயன்? மூர்கஸ்ய  கிம் தர்மகதா ப்ரஸங்கை –முட்டாளுக்கு தர்ம கதையை பிரசங்கம் செய்து என்ன பிரயோஜனம்?

 

தர்மோபதேசத்தால் அவன் திருந்தவும் போவதில்லை; நமது நேரமும் வீண் தான் என்று சுட்டிக் காட்டுகிறார் கவிஞர்.

‘ஆத்திசூடி’யில் அவ்வையாரும் ‘மூர்க்கரோடு இணங்கேல்’ என்று சுருக்கமாகக் கூறி விட்டார்.

 

அதிவீர்ராம பாண்டியரோ ‘வெற்றி வேற்கை’யில்,

 

நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை

நீர்க்குள் பாசி போல் வேர்க் கொள்ளாதே

என்று அழகுறச் சொல்லி விட்டார்.

நீர்க்குள் பாசி போல வேர் கொள்ளாத நட்பு எதற்காக?

உலகநாத பண்டிதரோ தனது ‘உலக நீதி’யில்

 

“நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம்

   நல் இணக்கம் இல்லாரோடு இணங்க வேண்டாம்”  என்றும்

“சேராத இடம்தனிலே சேர வேண்டாம்”     என்றும்

“துர்ச்சனராய்த் திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம்” என்றும்

எச்சரித்து அறிவுரை பகர்கிறார்.

 

மூர்க்கரை இனம் கண்டு அவர்களை ஒதுக்கி முன்னேறுவதே வெற்றி பெறும் வழியாகும்!

***********

 

உலகத்தை முதலில் வலம் வந்தவர் யார்? கந்தனா? யூரி ககாரினா?

 

உலகத்தை முதலில் வலம் வந்தவர் யார்? கந்தனா? யூரி ககாரினா?

முதல் முதலில் ஒரு விண்கலத்தில் இந்தப் பூமியை வலம் வந்தவர் யார்? என்று கேட்டால் பலரும் ரஷ்ய விண்வெளி வீரர் யூரி ககாரின் என்றே சொல்லுவார்கள். கலைக் களஞ்சியங்களும் அப்படியே சொல்லும். அது சரியல்ல. த்ரிலோக சஞ்சரியான நாரதர் கிரஹங்களுக்கிடையே பயணம் செய்ய வல்லவர். ஆயினும் பூமியை வலம் வந்ததாக தெளிவான குறிப்புகள் இல்லை. ஆனால் முருகப் பெருமான பூமியை வலம் வந்த குறிப்பை  அருணகிரிநாதர் எழுதிய திருவகுப்பில் தெளிவாகக் காணலாம். அவர் ஒரு நொடிப் பொழுதில் உலகை வலம் வந்ததை அருமையாகப் பாடி இருக்கிறார். இதை கற்பனை என்று யாராவது கருதுவார்களானால் குறைந்தது இந்தக் கொள்கையை முதலில் சொன்ன பெருமையையாவது அவருக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.

 

அருணகிரிநாதர் 500 அண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர். அப்போது உலகம் உருண்டை என்பது கூட மேலை நாட்டினருக்குத் தெரியாது. நாமோ வட மொழியிலும் தமிழிலும் பூகோளம் முதலிய சொற்கள் மூலம் துவக்க காலத்திலிருந்தே இதை உருண்டையானது என்று சொல்லிவருகிறோம்.

இதோ திருவகுப்பு பாடல்:

“ ஆகமம் விளைத்து அகில லோகமும் நொடிப்பொழுதில்

ஆசையொடு சுற்றும் அதிவேகக் காரனும்

இலகு கனி கடலை பயறொடியல் பொரி அமுது செயும்

இலகு வெகுகட விகட தட பார மேருவுடன்

இகலி முது திகிரி கிரி நெரிய வளை கடல் கதற

எழு புவியை ஒரு நொடியில் வலமாக ஓடுவதும்”  (திருவகுப்பு)

 

ஒரே நொடியில் உலகம் முழுதையும் சுற்றி வந்தார் முருகன். 1961  ஆம் ஆண்டில் ககாரின் ஒரு முறை பூமியை வலம் வர ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் ஆயிற்று!!

Picture of Yuri Gagarin on Stamps

இசைகேட்கும் ‘ஐ பாட்’ கருவியும் சிவபெருமானும்

ஐபாட் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் எல்லோரும் காதுகளில் இயர்போனை (ear phone) வைத்துக் கொண்டு இசை கேட்பது சர்வ சாதாரணமாகி விட்டது. அந்தக் காலத்தில் விமானத்தை ஓட்டும் பைலட்டுகள் இசைத்துறை இயக்குனர்கள் அல்லது டெலிபோன் துறையினர் பெரிய இயர் போன்களை காதுகளில் வைத்திருப்பதை பழைய திரைப்படங்களில் பார்த்தோம். இன்றோ இசைக் கருவி காதில் சொருகாத இளஞர்களே இல்லை.

சோனி நிறுவனத்தார் (Sony’s Walkman) வாக்மேன் கண்டுபிடித்த பின்னர் இப்படி எல்லோரும் இசைகருவியும் இயர் போனும் வாங்கினர். பின்னர் எம் பி 3 கருவிகள் ஐ-பாடுகள் வந்தன. உண்மையில் இந்தக் காதில் இசை கேட்கும் வழக்கத்தை உலகுக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தவர் சிவபெருமான் தான். சம்பந்தர் தேவாரத்தின் முதல் பாடலான ‘தோடுடைய செவியன்’ பாடல் உரையில் இச் செய்தி உள்ளது.

கிருபானந்தவாரியார் ஒரு கதையை அடிக்கடி சொல்லுவார்.:  அஸ்வதரன், கம்பதரன் என்ற இரண்டு கந்தர்வர்கள் மிக அழகாகப் பாடுவர். ஆனால் அவர்களுக்கு ரசிகர்களே இல்லை. இதனால் மிகவும் வருத்தம் அடைந்து சிவ பெருமானை நோக்கி தவம் செய்தனர். சிவனோ வீணை வாசிப்பதிலும் சாம கானம் கேட்பதிலும் அதி சமர்த்தர்.  ஆகவே கந்தர்வர்கள் முன் தோன்றி என்ன வேண்டும் என்று கேட்க அவர்கள் 24 மணி நேரமும் 365 நாட்களும் எங்கள் இசையை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றனர். சிவன் அதற்கு இசைந்தார். ஆனால் நடை முறையில் இவர்களோடு எப்போதும் இருக்க முடியாதே!

 

சிவனுக்கு ஒரு யோசனை உதித்தது. உங்கள் இருவரையும் தோடுகளாகச் செய்து காதில் அணிந்து கொள்கிறேன். பாடிக்கொண்டே இருங்கள் என்றார். அவர்களுக்கு எல்லை இலா மகிழ்ச்சி. இப்போதும் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். எந்த எம் பி-3 பிளேயரையும் விட அதிக பேட்டரி அந்த தோடுகளில் இருக்கிறது. ஆண்டு முழுதும் சிவன் பாட்டுக் கேட்கிறார். இந்த ‘ஐடியா’தான் வாக் மேனாகவும் ஐ பாடாகவும் பிற்காலத்தில் பரிணமித்தது என்றால் பிழை ஏதும் இல்லையே!

 

உலக வலம் பேடண்ட் உரிமையும் எம்பி 3 இசைக் கருவி, இயர் போன் (காது ஒலிக் கருவி)  பேடண்ட் உரிமையும் கந்தனுக்கும் அவன் தந்தை முக் கண்ணனுக்குமே உரித்தானவை.

வாழ்க கந்தன்! வாழ்க சிவன்!

 

முந்தைய கட்டுரைகளில் லேசர் ஆயுதம் கண்டு பிடித்த பெருமையும் ஸ்டார் வார் ஆயுதங்கள் கண்டு பிடித்த பெருமையும் சிவனுக்கே உரித்தானவை என்று நிலை நாட்டி இருக்கிறேன். பறக்கும் செம்பு, வெள்ளி தங்கம் கோட்டைகளை நெற்றிக் கண்ணில் உள்ள லேசர் ஆயுதம் மூலம் தகர்த்தவர் சிவன்.. இதே போல பூமராங் ஐடியாவும் விஷ்ணுவின் சுதர்சன சக்கரத்தில் இருந்தே வந்தது என்பதையும் நிலை நாட்டி இருக்கிறேன். ஆங்கிலக் கட்டுரைகளில் முழு விவரமும் காண்க.

Contact swami_48@yahoo.com

Hindu God with “an IPod”

 

Hindu God with “an IPod”

People have seen ear phones in black and white films long ago. Pilots in the cockpits of airplanes or people working in communication departments or music directors used unusually big air phones in those days. When Sony invented Walkman, ear phones became a household thing. Even then it was big and uncomfortable to keep it in the pocket. They clipped it to their belts. Then we saw the revolutionary MP3 players and IPods. Thousands of songs were packed in a tiny biscuit like thing with small ear phones, which you can put them in your shirt pockets. Now no youth goes out without a musical player and earphones. But who gave the idea to the world? No encyclopaedia gives the correct information. It is Lord Shiva who gave the idea to the world!!

 

Thevaram Hymns were sung by three great Saivaite saints who lived in7th and 8th centuries. First and foremost of the three Thevaram hymnists were Thiru Gnana Sambabdhar. He was a boy genius like Adi Shankara. Sambandhar started singing about Lord Shiva when he was just three years old. His very first verse was sung at Sirkazi in Tamil Nadu when he was three. A lot of commentaries are available for this first verse. He described Shiva wearing studs in his ears. The scholarly commentaries on the poem give very interesting information about Lord Shiva’s ear phones blaring 24 hour music, 365 days a year. No IPod or MP3 player battery will last that long. But Lord Shiva hears the music in both ears 24 hours for ever. So, what is the story?

Kripananda Variar (1906—1993), a famous speaker on Lord Kartikeya and Lord Shiva narrates the story: Asvadharan and Kampadharan were two great Gandharvas (celectial musicians). They were so great that they excelled Narada in music. But they had no fans. Poor musicians thought of approaching Shiva who was a great Veena player. So they went to the Himalayas and did penance for a long time. Shiva is known as Ashutoshi, means one who can be easily pleased. So he immediately appeared before them and asked what they wanted. They did not ask for billion dollars, but  requested Shiva to listen to their music 24 hours a day, 365 days a year. Shiva never said NO to anyone. Even when Pasmasura asked for a boon to kill anyone he lays his hands on, Shiva said YES and ran for his life when the Asura (demon) wanted to use Shiva as guinea pig. Shiva agreed to listen to their music. For all the practical purposes it wouldn’t work. He thought of an innovative idea. He told them, I will make both of you ear studs and wear them. You can sing forever”.

My interpretation:

This is the story of Shiva’s ear phone= ear studs. This story was very old, but narrated by Kripananda Variar in his talk on 7-12-1975 at Virudunagar Sakti Sangam.

It is crystal clear that the idea of listening to music through ear phones/ ear studs came from Lord Shiva. Let him own the patent for this innovation!

swami_48@yahoo.com (london swaminathan)

Multi lingual Parrot mimics Arabic, Urdu and English Words

rocket2

Picture of Rocket who can “speak” three languages.

Multi lingual Parrot mimics Arabic, Urdu and English Words

பல மொழி பேசும் கிளி (கீழே தமிழிலும் தரப் பட்டுள்ளது)

 

Rocket, a blue fronted parrot can squawk in Arabic, Urdu and English. He lives in Oldham in England.

The bird often surprises passersby with the traditional Arabic greeting ‘asalamu alaikkum’—meaning peace be upon you. Rocket belongs to Mahmood family. It mimics English words. It says Hello to everyone. The owner of the parrot says, “ he sometimes says things that even we don’t understand”. It copies cats and chickens. During summer months, Eshaan Mahmood takes it for a walk. It sits on his shoulder and talks. Children love to chat with it. Rocket has wide publicity in London news papers.

I have already written about parrots reciting Vedas and birds predicting your future. Now after reading this item in today’s newspapers, I am reminded of three other points.

Picture of Arunagirinathar

  1. Sekkizar who wrote Periyapuranam giving the life history of Tamil Saivaite saints composed a poem about parrots. He says that the parrots recited Tamil hymns Thevaram and Myna birds listen to them in Tiruvarur.
  2. Arunagirinathar, a Tamil poet who wrote Thiruppugaz in 15th century is believed to have transformed in to a parrot and sung Kandhar Anubhudi
  3. Suka Brahmam sang the glory of Krishna in Bhagavatha Puranam in Sanskrit. He is believed to have recited it in the form of a parrot.

கீழ்கண்ட கட்டுரைகளையும் படிக்கவும்: Read my earlier posts:

1.Can Parrots Recite Vedas? 2.Birds and Gods 3.Can Birds Predict your Future?

Picture: Parrot statue in Tiruvannamalai Parrot Tower

பல மொழி பேசும் கிளி (கீழே தமிழிலும் தரப் பட்டுள்ளது)

இங்கிலாந்தில் ஓல்தாம் என்னும் இடத்தில் ராக்கெட் என்னும் பெயர் உடைய கிளி வசித்து வருகிறது. இதை இஷான் முகமது என்பவர் வளர்க்கிறார். அந்தக் கிளி அராபிய, உருது ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் பல சொற்களை சொல்லும் கிளிகள் வேதம் சொல்லுவது பற்றி எழுதியுள்ளேன். ஜோதிடம் சொல்லுவது பற்றியும் எழுதியுள்ளேன். முதலில் ஆங்கிலத்தில் ஹலோ மற்றும் சொன்ன கிளி இப்போது உருது, அராபிய சொற்களையும் சொல்லுகிறது. சில நேரங்களில் புரியாத பாசையிலும் பேசுகிறது.

 

அராபிய மொழியில் ‘அசலாமு அலைக்கும்’ (சாந்தி நிலவட்டும்) என்று அழைக்கும். கோடை காலத்தில் இதை தோள் பட்டையில் உட்கார வைத்துக்கொண்டு இஷான் முகமது உலா சுற்றப் போவார். அவரைச் சுற்றி சிறியோரும் பெரியோரும் கிளியைப் பார்ப்பதற்குக் கூடிவிடுவார்கள்.

இதை லண்டன் பத்திரிக்கைகளில் இன்று படித்தவுடம் மூன்று விஷயங்கள் நினைவுக்கு வந்தன. 1.) திருவாரூர் கிளிகள் தேவாரம் சொல்லியதாகவும் அதை நாகணவாய்ப் பறவைகள் கேட்டதாகவும் சேக்கிழார் பெருமான் பெரிய புராணத்தில் எழுத்கிறார்.2.) அருணகிரிநாதர் 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். அவர் கிளி வடிவில் உரு மாறி கந்தர் அநுபூதி பாடியதாக ஒரு ஐதீகம் 3.)சம்ஸ்கிருதத்தில் பாகவதம் பாடிய சுக பிரம்மம் கிளி வடிவில் அதைப் பாடியதாகவும் மற்றொரு நம்பிக்கை உள்ளது.

 

இதோ பெரிய புராணப் பாடல்:

உள்ளம் ஆர் உருகாதவர் ஊர்விடை

வள்ளலார் திருவாரூர் மருங்கெல்லாம்

தெள்ளும் ஓசைத் திருப்பதிகங்கள் பைங்

கிள்ளை பாடுவ கேட்பன பூவைகள் (பெரியபுராணம்)

*****

“வாழ்க்கை எனக்குப் போதித்தது என்ன?”

காஞ்சி பரமாசார்யாள் அருளிய கட்டுரை:

 “வாழ்க்கை எனக்குப் போதித்தது என்ன?”

By ச.நாகராஜன்

 

பவன்ஸ் ஜர்னல் கட்டுரை     

குலபதி கே.எம்.முன்ஷி பாரத கலாச்சாரத்தைப் போற்றி வணங்கிய ஏராளமானோருள் ஒருவர். போற்றியதோடு நில்லாமல் அதைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பாரம்பரிய செல்வத்தையும் வாழ்க்கைமுறையையும் அப்படியே தர வேண்டும் என்ற எண்ணமும் கொண்டவராய் அவர் இருந்தார். பாரதீய வித்யா பவன் என்ற நிறுவனத்தை நிறுவியதோடு பாரம்பரிய செல்வ ரகசியத்தை அனைவருக்கும் அள்ளித் தர பவன்ஸ் ஜர்னல் என்ற பத்திரிக்கையையும் ஆரம்பித்தார்.

காஞ்சி பரமாசார்யாள் (ஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்) அருளிய ‘வாழ்க்கை எனக்குப் போதித்தது என்ன?’ என்ற அற்புதமான கட்டுரையை வெளியிடும் பெரும் பேறு இந்த பத்திரிக்கைக்கு கிடைத்தது. பொதுவாக பெரும்  அருளாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பேசவே மாட்டார்கள். அதுவும் காஞ்சி பெரியவர் லோக க்ஷேமம் எனப்படும் உலக நன்மைக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர். அதைப் பற்றி மட்டுமே பேசுபவர். அவரே மிகுந்த வினயத்துடன் மிக அரிதான ஒரு கட்டுரையை அருளி அதில் தன் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை  இறுதி வாக்கியத்தில் கூறியிருப்பது உள்ளத்தை நெகிழ வைக்கிறது.

 

மரநாயும் பொன்னுச்சாமி எடுத்த தங்க வளையலும்

     அவரது மூன்றாம் வயதிலோ அல்லது நான்காம் வயதிலோ நடந்த இரு சம்பவங்களுடன் கட்டுரை ஆரம்பிக்கிறது. மரநாய் ஒன்று வெல்லம் இருந்த ஜாடியில் தலையை விட்டுக் கொண்டு அதை மீண்டும் எடுக்கமுடியாமல் தவித்து கூக்குரலிட்டதைக் கேட்டு திருடன் தான் வந்து விட்டானோ என்று எண்ணிய அண்டை அயலார் கம்பு தடிகளுடன் வர நாய் பிடிபட்டது. அதை ஒரு கம்பத்தில் கட்டி ஒருவாறாக ஜாடியைப் பிரித்தனர். பேராசை தந்த பெருங்கேட்டை ஆசார்யாள் விளங்கிக் கொண்டாராம்.

 

அடுத்த சம்பவம் அவரது தங்க வளையலைப் பற்றியது. தனியாக இருந்த குழந்தையைப் பார்த்த திருடன் ஒருவன் தங்க வளையலைக் குறி வைத்து வீட்டின் உள்ளே வர அவரே அதைக் கழட்டும் விதத்தைச் சொல்லி அதை ரிப்பேர் செய்து எடுத்து வரக் கூறுகிறார்.மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் பொன்னுசாமி (அப்படித்தான் வந்தவன் தன் பெயரைக் கூறி  இருந்தான் – தங்கத்திற்கு சாமி!) தன் வளையலை ரிப்பேர் செய்து எடுத்து வரப்போகும் செய்தியைத் தன் வீட்டாருக்குக் குழந்தை கூறியது.

 

அவசரம் அவ்சரமாக வெளியில் வந்த குழந்தையின் வீட்டாருக்குப் பொன்னுசாமி தென்படவே இல்லை.

கவர்ச்சி, திருடு, பேராசை,ஏமாற்றுதல், புலம்பல் ஆகிய அனைத்தையும் இந்த இரு சம்பவங்களும் ஆசார்யாளுக்கு விளக்கி விட்டன! ஆனால் வயதாக ஆக  சில ஆத்மாக்கள் பிறருக்காகவே அறநெறியின் அடிப்படையில் வேரூன்றி வாழ்கின்றனர் என்ற பேருண்மையை அவர் உணர்ந்தார்.

பீடம் ஏறிய வரலாறு

 

அவர் 1907ஆம் ஆண்டு திண்டிவனத்தில் கிறிஸ்டியன் மிஷன் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது கலவை என்ற இடத்தில் அப்போதைய சங்காராசார்யார் சித்தி அடைந்து விட்டார்.

ரிக்வேதம் படித்தவரும் மடத்தில் இருந்தவருமான அவரது தாய் வழி உறவினருள் ஒருவர் அடுத்த சங்கராசாரியராக நியமிக்கப்பட்டார். தன் அம்மாவுடன் காஞ்சி புரம் செல்கிறார் பரமாசார்யாள். அவருக்கு அப்போது வயது 13. அந்த சமயத்தில் அவருக்கு மட்டும் தனியே ஒரு வண்டியில் வருமாறு கூறப்பட்டது. சங்கராசாரியராக நியமிக்கப்பட்ட அவரது உறவினர் ஜுரத்தின் உச்சகட்ட நிலையில் நினைவிழந்து இருப்பதையும் ஆகையால் அவரையே அடுத்த சங்கராசாரியராக நியமிக்க உத்தேசம் என்பதையும் அறிந்து கொண்டார் 13 வயதான பரமாசார்யாள்!

 

இப்படியாகத் தான் சிறு வயதில் திடீரென்று நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியால் பீடமேறினார் சந்த்ரசேகரேந்த்ர சரஸ்வதி என்னும் திரு நாமம் கொண்ட பரமாசார்யாள். அவருக்கு சாஸ்திர பாடமும் பயிற்சிகளும் ஆரம்பமாயின.

இரு நிகழ்ச்சிகள்

 

1923ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் முகாம் இட்டிருந்த போது 12 வயது சிறுமி ஒருத்தி தன் சகோதரனைப் பொய் சொன்னதற்காகக்

கண்டித்ததைப் பார்த்து வியந்தார் ஆசார்யாள். அந்தச் சம்பவத்தை அவரால் மறக்கவே முடியவில்லை.

 

இன்னொரு சம்பவம் கேரளாவில் நடந்தது. அவர் முகாமிட்டிருந்த இடத்தில் பக்கத்து அறையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அவரது கவனத்தைக் கவர்ந்த்த. பக்கத்து அறையில் பூஜை செய்யப் போன ஒரு நம்பூதிரி பிராமணர் அங்கிருந்தவர்களுடன் அரட்டையில் பங்கு கொண்டார். சிறிது நேரத்தில் அவர் தன் தவறை உணர்ந்து கொண்டார். பூஜையில் அவர் மனம் செல்லவில்லை. தன் தவறை பகிரங்கமாகக் கூறி மனம் பூஜை செய்யும் லயத்தில் இல்லை என்று அவர் கூறியதையும் ஆசார்யாள் கேட்டார். அவரது குறிக்கோளில் இருந்த நேர்மை  ஆசார்யாளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.

நேசித்துப் போற்றியோர்

 

அடுத்து ஆசார்யாள் தன்னை  மிகவும் அன்பு பாராட்டி மதித்து நேசித்தவர்கள் எப்படித் தன்னைப் போற்றினர் என்பதை எடுத்துக் கூறுகிறார்,

இறுதியில் கட்டுரையை கடவுள் சிலரை பிறருக்காகவே வாழப் படைத்திருக்கிறார் என்ற வரியுடன் முடிக்கிறார்.

 

ராஜாஜியின் பாராட்டு

 

அற்புதமான இந்த கட்டுரை வெளியானவுடன் ராஜாஜி இப்படிப்பட்ட அரிய கட்டுரையப் பெற்று வெளியிட்டதற்காக பவன்ஸ் ஜர்னலைப் பாராட்டினார் என்றால் கட்டுரையின் அருமையை சுலபமாக எவரும் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

 

பரமாசார்யாளின் நீண்ட நெடிய 100 வயது யாத்திரையின் ஒவ்வொரு கணமும் லோக க்ஷேமம் ஒன்றே அவரது குறிக்கோளாக இருந்ததை அவர் அருளிய  உரைகள், அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த ஆயிரக்கணக்கான அற்புத சம்பவங்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

 

உன்னத உணர்ச்சிகளைத் தூண்டி விடும் அவரது உரைகளைப் போல இந்தக் கட்டுரையும் நம் மனத்தை உயர வைக்கிறது என்பதே அவரது அருள் சக்தியின் வல்லமைக்கு ஒரு உதாரணம்.

 

கட்டுரையை முழுதுமாக ஆங்கிலத்தில் படிக்க நீங்கள் நாட வேண்டிய இணைய தளம் : http://www.kamakoti.org/souv/4-13.html

**************

Miracles in Crematorium

Picture of Shankara with his mother

Miracles have no boundaries. It can happen anywhere and at anytime. Adi Shankara and Tamil saint Pattinathar are known to have done it in the crematoriums. It is the story about mothers on pyres. Hindus hold mother above God. The Vedas say “ Mathru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava and Athithi Devo Bhava” (Mother,Father and Guest are treated with great respect). Another Sanskrit saying goes thus “Matha Pitha Guru Deivam “ meaning Mother,Father and Guru/teacher are equal to Gods.

A famous story in Tamil is about Ganesh doing circumambulation of his mum and dad to get the mango fruit in a Round the World competition with his brother Skanda (please read Two Mangoes that changed the Tamil World in my blog). Great saints Ramana Maharishi and Sri Sathya Sai Baba built Samadhis for their mothers. Tamil hymns also praise mother as God.

Picture of Tamil Saint Pattinathar

Adi Shankara tricked his mother to get Sanyas (renouncing the world and becoming an ascetic) when a crocodile grabbed him in the river in Kaladi in Kerala (India). He told his mother that his life span was over for this birth. But Sanyas is second life. So he asked his mum’s permission to become an ascetic. Loving mothers wouldn’t like their sons to be devoured by crocodiles. So she said yes. He was to embark on a mighty mission to change India and reform Hinduism. His mother wouldn’t want her only son to leave her alone. But Shankara promised that he would come back on her last day. Just her thought would bring him back, he said. And that day came. Shankara came back and wanted to cremate her body. The ever quarrelling relatives did not allow him to cremate the body. He took his mother’s body on his shoulders to the garden in the house, just spelt a mantra and his mother’s body was burnt to ashes. Shankara’s life is full of miracles like Krishna, Buddha, Moses and Jesus. This is one of them.

 

Tamil Miracle

The same thing happened with a great Tamil saint known as Pattinathar. His name means Mr City Dweller. He was from a famous harbour city of ancient Tamil Nadu Kaveri Pumpattinam (Pumpuhar). Born with a silver spoon in his mouth, he was greatly attached to his business and wealth. But a miracle weaned him away from these. He left all his wealth and revelled in divine vagabondry. Like his predecessors, he went from shrine to shrine singing the glory of Lord Siva.

Picture of Pattinathar Temple

Though he renounced everything he had, he never gave up his love and affection towards his mother. When she died he came back to do the last rites. No doubt that his close relatives did not like this. They did not want a vagabond to do this. Sensing this Pattinathar spread his mother’s body on green plantain tree stems and sang a decad. When he sang the seventh verse of the decad the green, wet banana stem burst in to flames consuming the body laid on it.

 

Dr T N Ramachandran has translated Pattinathar poems in to English. I am giving below the seventh verse only:

“ In the distant past, it was the three

Skyie cities that were set fire to;

The later burning was Lanka, in the south.

By her death, my mother has set aflame my stomach;

Let the fire lit by me swell and soar”– (Pattinathar verse)

Picture of Ramana Maharishi’s Mother Samadhi

Hindu ascetics are not supposed to entertain any connection with blood relatives including own fathers. But one exemption is that they can salute their mothers if they happen to see them. Such a high status was given to mother in Hinduism. Shankara and Pattinathar did that. In their own life times Ramana Maharishi of Tiruvannamalai and Sri Sathya Sai of Puttaparthi did build Samadhis for their mothers.

Earlier posts on Miracles:

1.Miracles Do Happen 2. Do Words Have Powers? 3. The Amazing Power of the Human Mind 4. Miracles! You Can Do It 5.Rain Miracles: Rain by Fire and Music 6. Do Hindus Believe in ETs and Alien Worlds? 7. Aladdin’s Magic Lamp and Tamil Saints 8. Hindu List of Miracles

Picture of Sathya Sai Baba’s Mother Samadhi

தமிழ் மேற்கோள்

முன்னையிட்ட தீ முப்புரத்திலே

பின்னையிட்ட தீ தென் இலங்கையில்

அன்னை இட்ட தீ அடி வயிற்றிலே

யானும் இட்ட தீ மூள்க மூள்கவே ! (தகனக் கிரியை பதிகம்,பட்டினத்தார்)

Pictures are taken from other websites. Thanks. Contact  swami_48@yahoo.com