மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள்! – 8

bharati stat4

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES;

THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

Compiled  by S NAGARAJAN

Date: 27 September 2015

Post No: 2192

Time uploaded in London :– 14-12

(Thanks  for the pictures) 

ச.நாகராஜன்

Subramania Bharati  –  Patriot and Poet

அருமையான இந்த ஆங்கில நூலை எழுதியவர் பி.மஹாதேவன். 1957, செப்டம்பரில் இது அத்ரி பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை-17ஆல் வெளியிடப்பட்டது. அப்போது இதன் விலை மூன்று ரூபாய். 231 பக்கங்கள். ஆங்கிலத்தில் பாரதி பற்றி அறிய விரும்புவோர் நிச்சயம் வாங்க வேண்டிய நூல் இது.

 

பத்தொன்பது அத்தியாயங்களில் பாரதியார் வாழ்க்கை

 

பத்தொன்பது அத்தியாயங்கள் : Roots, Nonage, Prodigy, Northward Ho!, Interest in Politics, In Search of a Job, Hack-work and Politics, Vande Matharam, Boycott and Swadeshi, Poet and Patron, The Congress Split, The Split and After, At Pondicherry, The Return of the Native, Back in Madras, Bharati the Man, The Bharati Circle, Bharati’s works: Poems, Bharati’s Prose Works, Conclusions என்ற அத்தியாயங்களின் தலைப்புகளைப் பார்த்தாலேயே விஷயம் எவ்வளவு நுணுக்கமாகப் பகுக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து விடலாம்.

 

அழகிய ஆங்கில நடை; விஷயங்களை அதிகாரபூர்வமாக ஆராய்ந்து சொல்லி இருக்கும் பாங்குபடிப்பவரை நன்கு கவரும்.

வைர வியாபாரியும் பாரதியாரும்

பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையைப் பற்றி விரிவாக இதில் காணலாம்.

நூலிலிருந்து சில சிறிய பகுதிகள்:

 

“The coming together of such noted fire-brands as Sri Aurobindo, V.V.S.Aiyar and Bharati made the British Government uneasy. Indian Police officials naturally came to the conclusion that they would organize more terrorism from Pondicherry and direct operations in British India without exposing themselves to the risks of arrest or imprisonment.”

 

“On another occasion, it was a ‘diamond merchant’ who came to him with samples of his stock in trade, expatiating upon the virtues of stones, and speaking with quiet assurance of flaws and defects sure that he was dealing with another emissary of the C.I.D. the alleged merchant glanced about the house with furtive looks, like one in search of a hidden object and very evidently making mental notes of all that he saw. After some minutes, Bharati opened his counter-attack. ‘Very well, my dear sir.’ He said, ‘I too have quite a varied assortment of diamonds and all other precious stones. I suppose you buy and sell; so will you please help me to dispose of some of my stock?’ Though unprepared for such a poser, the merchant was equal to the occasion, and replied: ‘That depends: I must have a look at them. What other stones do you have besides diamonds – rubies, emeralds..?’ “Yes, all the nine varieties.” replied Bharati briskly, and reaching out for some his note-books on the table, offered them to the merchant. ‘There’ exclaimed Bharati in a tone of sublime pride, ‘are my precious stones, not even millionaires can find the money to buy them; please take them to your masters, and tell them to recommend to the government to purchase them from me.’ ‘I don’t quite follow you’ faltered the merchant, when Bharati replied: ‘I feared you wouldn’t. These are my poems which the government will not allow me to publish: they are more priceless than all your diamonds!’ The bogus merchant collapsed, fell at the feet of Bharati and begged his pardon.

 

ஒரு பானைச் சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம். நூல் முழுவதும் நிரம்பிக் கிடக்கும் சுவையான சம்பவங்களின் நடை இது தான்.

 

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

மஹாகவியின் கவிச்சுவையையும் ஆசிரியர் விட்டு வைக்கவில்லை. பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்டு ஆகியவற்றில் சில பகுதிகள் அற்புதமாக ஆங்கில ஆக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

 

Dhrupad’s daughter you stacked last –

    Dhrishtadhymuna’s sister

A fatal throw of the dice you cast,

    And said, “Mong slaves I list her!”

Past all endurance is this shame –

      Sahadev, prepare a brand –

For having sulled our holy flame

    Let us burn up his hand!’

 

துருபதன் மகளைத்திட்டத் துய்நனுடற் பிறப்பை

இருபகடை என்றாய்ஐயோ! இவர்க்கு அடிமை என்றாய்.

இது பொறுப்பதில்லைதம்பி! எரிதழல் கொண்டு வா

கதிரை வைத்திழந்தான்அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம்

என்ற வீமனின் உரையை நூலாசியர் மொழி பெயர்த்துள்ளதை மேலே பார்க்கிறோம்.

இத்துடன் பாரதியாரின் ஆங்கிலப் படைப்புகள் சிலவும் பிற்சேர்க்கையில் காணலாம்.

மொத்தத்தில் பாரதியார் பற்றிய சுவையான ஆங்கில விருந்து.

தமிழ் பாரதியை உலகெங்கும் அறிமுகப்படுத்த எடுத்த இந்த முயற்சியைப் பாராட்ட வார்த்தைகளே இல்லை.

பேராசிரியர் மகாதேவனின் தொண்டு மறக்க முடியாத தொண்டு!

 

************

As the King, so are the People: Yatha Raja Thatha Praja!

chola-flag-2

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES;
THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.
Compiled  by London swaminathan
Date: 26 September 2015
Post No: 2191
Time uploaded in London :– 18-38
(Thanks  for the pictures) 

There is a proverb in Sanskrit ‘yatha raja, thatha praja’. Like the king, people are. If the king is corrupt, ministers become more corrupt and people become the most corrupt. There are two anecdotes to illustrate this proverb:

Nausherva of Persia was reputed to be a just king. Once he went on a hunting expedition. He hunted any animals in the forest and the lunch time came. Everyone was hungry. Suddenly the king and his retinue realised that they forgot to bring salt for eating the meat. When the food was cooked the king also came to know about it. He, therefore, asked one of his servants to go into the village nearby and get the salt. But he added, “Don’t forget to pay for it. Otherwise the whole village will be ruined.”

Hearing this the servant was greatly surprised. So he said, “Your Majesty, how could a pinch of salt, obtained without payment, cause the devastation of the whole village?”

Naushervan answered, “If the king, exercising his authority, plucks and eats even only one fruit from the garden of any of his subjects, then his servants, following his example, will destroy the whole garden, root and branch.”

Maharana-Pratap-Stamp

Following  story proved this correct:

A revenue officer was camping near a village for collection of tax. He called his servant and told him, “My wife and children like fresh rice. So go to the fields and pluck some and bring here. Make sure no one sees you.” So the servant went during night time and entered a field illegally and plucked some paddy and brought it to the officer. Other servants came to know about it from the man who went into the field.

Taking the hint from the officer servants started collecting rice from each and every field. When the officer went for tax collection, the harvest shown on records were lower than the usual quantity. Then he started questioning his servants. What happened? Why the harvest is very much lower this season? Who was stealing the crops?

The servant who went into the field for the first time answered, “Sir, it is the secret permission you gave me the other day. I took some rice for my family. My colleagues also took some rice for their families. That is all.”

The officer said nothing. He was like a thief stung by a scorpion. He can’t cry aloud.

“Yatha raja ,thatha praja”. If the officers are themselves corrupt, they have no moral authority to question anyone! Even if he says something, it would not have any effect. All will laugh at him, behind his back.

–Subham–

சூரியனிடத்தில் ஆரோக்கியத்தைக் கேள்: ஆரோக்கியம் தொடர்பான பொன்மொழிகள்

boat suprabadh

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by London swaminathan

Date: 26 September 2015

Post No: 2190

Time uploaded in London :– காலை  7-14

(Thanks  for the pictures) 

1).ஆரோக்யம் பாஸ்கராத் இச்சேத் – பூஜா ப்ரகாச:

சூரியனிடத்தில் ஆரோக்கியத்தைக் கேள்

(சூரியன் மூலம் வைடமின் ‘டி’ கிடைக்கிறது. கண், ஒளி பெறுகிறது. இதை அறிந்த முன்னோர்கள் அந்தக் காலத்திலேயே இப்படிச் சொல்லிவைத்தனர்; ஒப்பிடுக: கண்கெட்ட பிறகு சூர்ய நமஸ்காரமா?)

2).காய: கஸ்ய ந வல்லப: – பஞ்ச தந்திரம்

யாருக்குதான் உடல் மீது பற்று/ ஆசை இல்லை?

3).இதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் – ஈஸாவாஸ்ய உபநிஷத்

(ஒப்பிடுக: முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள்ளோரும் முடிவில் ஒரு பிடிசாம்பராய் வெந்து மண்ணாவதும் கண்டு…………..பட்டினத்தார்)

falls

4).நீரையும் சீராடு

நீரை முறையாகப் பயன்படுத்தி ஆரோக்கியம் பெறலாம்.

5).உடம்பைக் கடம்பால் அடி

கடம்ப மரக் கட்டில் மிகவும் நல்லது

6).லங்கணம் பரம ஔஷதம்

பட்டினி கிடந்தால் பல நோய்கள் பறந்தோடிவிடும்

7).கிமிவ ஹி மதுராணாம் மண்டனம் நாக்ருதீனாம் –சாகுந்தலம்

அழகுக்கு எதுதான் அழகு சேர்க்காது?

8).தர்மார்த்த காம மோக்ஷாணாம் ஆரோக்யம் மூலம் உத்தமம் – சரக சம்ஹிதை

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கு பேறுகளையும் அடைய ஆரோக்கியமே சிறந்த சாத்னம்/கருவி.

9).சுட்ட எண்ணையைத் தொடாதே, வறுத்த பருப்பை விடாதே!

ஒரு முறை சூடாக்கிய எண்ணையையோ, நெய்யையோ மீண்டும் சூடாக்கினால், கெட்ட ‘’கொலஸ்ட்ரால்’’ அதிகரிப்பது ஆராய்ச்சியில் தெரிய வந்துள்ளது

10).திகஸ்து கலு மானுஷ்யம் – வால்மீகி ராமாயணம்

மனிதப் பிறவி வேண்டத் தக்கது ( பெறுதற்கரிய பேறு)

ந சரீரம் புனப் புன: — சாணக்ய நீதி தர்ப்பண:

அரிதரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது

colourful field walk

11).ஸ்யேம நு சூர்யமுச்சரந்தரம்  – ருக் வேதம்

தலைக்கு மேல் சூரியனை எப்போதும் காண்போமாக (நூறாண்டுக் காலம் நல்லபடி வாழ்வோமாக)

12).பஸ்யேமஸ் சரதஸ்சதம், ஜீவேம சரதஸ்சதம் – யஜூர், அதர்வ வேதங்கள்

நூறாண்டுக் காலம் நாம் காண்போமாக; நூறாண்டுக் காலம் நாம் வாழ்வோமாக

(நூறாண்டுக் காலம் வாழ்க; நோய்நொடியிலாமல் வாழ்க)

13).பஹிஸ்ஸரதி நிஸ்வாஸே விஸ்வாச: க: ப்ரவர்ததே – மஹாபாரதம்

வெளியே போன மூச்சு திரும்பிவரும் என்று எப்படி நம்புவது?

(போன மூச்சு திரும்பிவரும் என்று உத்தரவாதம் கிடையாது)

போனால் போச்சு, பொழுது விடிந்தால் ஆச்சு!

தூங்குகையில் வாங்குகிற மூச்சு, அது சுழி மாறிப்போனாலும் போச்சு!

14).மரணம் ப்ரக்ருதி: சரீரிணாம் – ரகு வம்சம்

பிறந்தோரெல்லாம் இறப்பது இயற்கை

மரணம் ப்ரக்ருதி சரீரிணாம் விக்ருதி ஜீவிதம் உச்யதே புதை:
க்ஷணமப்யவதிஷ்டதே ஸ்வசன்யதி ஜந்துர்நனு லாபவானசௌ
(ரகுவம்சம் 8-87)

பொருள்: உடல் எடுத்த பிராணிகளுக்கு மரணமானது இயற்கையானது; பிழைத்திருப்பதுதான் எதிர்பாராதது என்று அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். பிராணியானது ஒரு கணமேனும் ஜீவித்திருக்குமாயின் இப் பிராணிக்கு பெரிய லாபம்தான்!!

((ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்ருத்யு: — பிறந்தவர் எல்லாம் இறப்பது இயல்பு; இறந்தவர் எல்லாம் பிறப்பது உறுதி –கீதை 2-27))

15).ரம்யாணாம் விக்ருதிரபி ஸ்ரியம் தனோதி – கிராதார்ஜுனீயம்

அழகுள்ளவரித்தில் செயற்கையான பொருள் இருந்தாலும் அது அழகே சேர்க்கும்

16).பூஷாபி: கிம் சுந்தரோ ய: ப்ரக்ருத்யா

அழகானவர்களுக்கு அலங்காரம் எதற்கு?

train watr falls

17).சரீரமாத்யம் கலு தர்மசாதனம் – குமாரசம்பவம்

அறப் பணிகள் செய்வதற்கு ஆதாரமானது இந்த உடல்தான்.

(சுவரை வைத்துத்தான் சித்திரம்)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

மனிதரில் எத்தனை வகை? வள்ளுவரின் பதில்!

IMG_3384

திருக்குறள் தெளிவு

மனிதரில் எத்தனை வகை? வள்ளுவரின் பதில்!

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by S NAGARAJAN

Date: 26 September 2015

Post No: 2189

Time uploaded in London :– 6-15 AM

(Thanks  for the pictures) 

 

.நாகராஜன்

 

அரசவையில் வள்ளுவர்

வள்ளுவர் வருகிறார் என்ற செய்தி கேட்டு மன்னம் ஓடோடி வந்து அவரை அரசவைக்குள் அழைத்துச் சென்றான். அப்பா! அரசவை சற்று நேரத்திற்குள் ததும்பி வழிந்தது. வள்ளுவர் மஹிமை!

மன்னர் வள்ளுவரை நோக்கிக் கரம் கூப்பினார். கேட்டார்:-“ஐயனே! நீண்ட நாளாக ஒரு சந்தேகம்! பெறுதற்கரிய மனிதப் பிறப்பை அடைந்தோர் ஏராளம். இந்த மனிதர்களில் எத்தனை வகை உண்டு?”

“மன்னா! மனிதர்களின் வகைகள் தானே தெரிய வேண்டும்! இதோ மக்களே பதில் சொல்வர்.“ என்ற வள்ளுவர், “ பல கிராமங்களின் வழியே வந்தேன் அல்லவா!   பல கிராமங்களிலிருந்தும் மக்களில் பலர் என்னுடன் இங்கு வந்துள்ளனர்.” என்று அரசவையில் மக்களோடு குழுமி இருந்த அவர்களைச் சுட்டிக் காட்டினார்.

1935 valluvar2

 

இறை என்று வைக்கப்படும்

அவர்களில் ஒருவரை அழைத்த வள்ளுவர், “நேற்று உங்கள் கிராமத்தில் என்ன நடந்தது? சொல்லுங்கள்!” என்றார்.

மன்னர், ராணி உட்பட அனைவரும் அவரை நோக்கினர்

“மன்னருக்கு வணக்கம். தெய்வப் புலவருக்கு வணக்கம்” என்று வணக்கம் செலுத்திய அவர் சொல்லத் தொடங்கினார். “இதுவரை நடந்திராத ஒரு சம்பவம் நேற்று எங்கள் கிராமத்தில் நடைபெற்றது. ஊரை ஒட்டி ஓடும் நதியில் பெரு வெள்ளம்! வெள்ள நீர் கிராமத்தில் புகுந்து விட்டது. இதனால் குழப்பம் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டோர், பாதிப்புக்கு உள்ளாகாதோர் என்று இரு பிரிவுகளாக கிராமமே பிரிந்து மோதல் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. கொள்ளையர் சிலர் வேறு ஊருக்குள் புகுந்து அகப்பட்டதைக் கொள்ளையடிக்க நினைத்தனர்..”

மன்னர் பதைபதைத்தார். “அப்புறம்?” அவர் குரலில் வேகமும் அவசரமும் தொனிக்க மன்னரை இடைவெட்டி கிராமவாசி தொடர்ந்தார்.

“மன்னா! கவலைப்பட வேண்டாம். ஊரில் நீங்கள் அமைத்திருக்கும் கிராமத் தலைவர்கள் உடனடியாக இரு பிரிவுகளையும் இணைத்தனர்.. அவரவர்க்குத் தேவையானதை ஒரே நாழிகையில் கொடுத்து உதவவே கிராமமே ஒன்றானது. கிராமத்தில் இருந்த அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக வெள்ளம் உள் புகாமல் தடுப்புச் சுவரை எடுத்தனர். அதிகாரிகளில் இன்னொரு பிரிவினர் உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்து அனைவருக்கும் வயிறார உணவைப் பரிமாறினர். கிராம காவல் படையினரோ கொள்ளையரை அடித்துப் பிடித்து இதோ உங்கள் முன்னிலையில் கொண்டு வந்துள்ளனர். அவர்களை தளபதி வசம் ஒப்புவித்து விட்டோம்.”

“இப்படி நிலைமை ஒரே நாளில் சீர் பட என்ன காரணம்?” வள்ளுவர் அந்த கிராமவாசியை நோக்கிக் கேட்டார்.

“ஐயனே! நம் மன்னரின் ஆட்சியில் அனைத்தும் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் எதையும் கோராமலேயே நேரம் அறிந்து நிலை அறிந்து அரசு அதிகாரிகள் உதவினர். எங்களிடம் பொருள் பெறுவதில்லை அவர்கள்! தங்கள் கைப்பொருளையே செலவழித்தனர். அதுவே காரணம்”

IMG_5641

வள்ளுவர் அனைவருக்கும் கேட்கும்படி கூறினார்:

முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு                      

இறை என்று வைக்கப்படும் (குறள் 388)

மக்கள் ‘ஹாஹா’வென்று கூவினர். அரசன் இருக்கையிலிருந்து ராணி பின் தொடர எழுந்தோடி வந்து வள்ளுவரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினான்.

“ஐயனே! இறை என்பதைத் தலைவன் என்ற பொருளில் எடுத்துக் கொள்கிறேன்” என்று அவன் முடிப்பதற்குள், “எங்கள் மன்னா! எமக்கு இறைவா! நீ வாழ்க” என்று மக்கள் எழுந்து நின்று ஒரே குரலாகப் பெரு முழக்கம் செய்தனர்.

வள்ளுவர் புன்சிரிப்பு பூக்க, “அவர்கள் இறை என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ!” என்றார்.

 

தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்

 

வள்ளுவர் அனைவரையும் அமரச் செய்தார். இன்னொரு கிராமத்திலிருந்து வந்தவரை அழைத்தார்.” நேற்று உங்கள் கிராமத்தில் என்ன நடந்தது?”

“ஐயனே! எங்கள் கிராமத்தில் நூறு வேலி நிலம் கொண்ட பெரும் பணக்காரர், -சிற்றரசருக்கு நிகரானவர் -இருக்கிறார். ஆனால் அவர் எதையும் தனக்கெனக் கொள்ளாமல் மக்களாகிய எங்களுக்கே தருகிறார். காலை முதல் இரவு வரை எங்கள் வாழ்க்கையை நல்வழிப் படுத்துவதே அவரது ஒரே தொழில். அவர் நடப்பதைப் பார்த்து நாங்கள் நடக்கிறோம். நேற்று வெள்ளம் போக்க அவர் அனைத்தையும் செய்தார். ஒரு கேடும் நிகழவில்லை. உரிய நேரத்தில் மாலையில் கோவில் பூஜையையும் முடித்து வழக்கம் போல சாவடியில் இராமாயணம் கூறவும் வந்தார் ஐயா!

நேற்றைய தினத்தை எங்களால் மறக்கவே முடியாது. பிரளயம் வந்தது என நினைத்தோம். அது பாற்கடல் ஆனது” என்றார்.

kanchi best anbe sivam

வள்ளுவர் இப்போது கூறினார்:-

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்                     

தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் (குறள் 50)

‘ஹா ஹா’ என்றனர் மக்கள். ஒருவரைத் தலைவனாக வைத்தார். இன்னொருவரை தெய்வமாக வைத்தார்.

உயிர்வாழ்வாருள் வைக்கப்படும்

 

அடுத்து..

இன்னொரு கிராமத்திலிருந்து வந்த ஒருவரை அழைத்தார். அவர் கேளாமலேயே தன் கிராம நிகழ்வைச் சொல்ல ஆரம்பித்தார்.

“இதோ, எங்கள் அருகில் நிற்கிறாரே, இவர் ஒரு சாது! எங்கள் நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து இவர் தேகம் பிறருக்காகவே இருக்கிறது. மருத்துவத் தொண்டு செய்வார். கோவில்களில் உழவாரப் பணி செய்வார். கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு மக்களை அழைப்பார். ஏழைகளுக்கு உணவைத் தயார் செய்து தருவார். இவரிடம் பணம் ஏதுமில்லை என்றாலும் இதையெல்லாம் இவரால் செய்ய முடிகிறது, இவரது மூச்சு விடுவது ஏனையோருக்காகவே, ஐயனே!”

வள்ளுவர், ‘அந்த ‘உயிர் வாழ்வானை’ மன்னனுக்கு முன்னர் கூட்டி வா’ என்றார்.

‘உயிர் வாழ்வானா’? மன்னன் முகத்தில் சிறிது சந்தேகம் தோன்ற, “ஐயனே! அவர் தான் உயிர் வாழ்வானா? எல்லோரும் தானே உயிர் வாழ்பவர்கள்?!” என்றான்

வள்ளுவர் கூறினார்:

ஒத்ததறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்                              

செத்தாருள் வைக்கப்படும்    (குறள் 214)

மக்கள் ‘ஹாஹா’ வென்று மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர். பிறருக்கு சேவை செய்பவனே உயிர் வாழ்பவன். ஏனையோர் இருந்தும் இறந்தவரே! உயிருடன் இருந்தாலும் செத்த பிணமே!

DRAGON3

அலகையா வைக்கப்படும்

 

இறுதியாக இன்னொரு கிராமவாசியை அழைத்தார் வள்ளுவர்.

அவர் தன் கிராமக் கதையைக் கூறலானார்:”ஐயனே! அவமானம்! சொல்லவே நாக்கு கூசுகிறது! எங்கள் கிராமத்தில் புல்லறிவு படைத்த ஒரு இளைஞன் இறைவனே இல்லை என்கிறான். தன்னுடன் அறியாப் பிள்ளைகளைத் திரட்டிக் கொண்டு தில்லை நடராசரையும் ஶ்ரீரங்கநாதரையுமே வன்முறையில் மிரட்டுகிறான்! கோவிலை இடி என்கிறான். ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அவனுக்கு எவ்வளவோ நல்லுபதேசம் செய்தோம். அவன் பெற்றோரும் உறவினரும் கூட அவனைத் துறந்து விட்டனர்.”

அவன் முடித்தவுடன் வள்ளுவர் கூறினார்:-

உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து                               

அலகையா வைக்கப்படும்   (குறள் 850)

ஆஹா! உலகோர் அனைவரும் உண்டு என்று சொல்லும் ஒன்றை இல்லை என்பான் வையத்தில் பேயாக வைக்கப்படுவான்.

மக்கள், ‘வள்ளுவர் வாழ்க’ என்று முழக்கம் செய்தனர்.

மன்னனோ, “ஐயனே ஒருவனை இறையாகவும் ஒருவனை தெய்வமாகவும் இன்னொருவனை உயிர் வாழ்பவனாகவும் ஏனோயோரை நடைப்பிணமாகவும், இன்னொருவனை பேயாகவும் வைத்தீர்களே!” ஆஹா! மனிதரில் இத்தனை வகையா!” என்று புளகாங்கிதத்துடன் கூறினான்.

மக்களில் பதரும் மிருகமும்

“ஐயனே! எனது அரசின் கீழ் உள்ள மக்களில் மோசமானவர் யாரேனும் உண்டோ, ஐயனே?”

வள்ளுவர் கூறினார்:

பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல்

மக்கட் பதடி எனல் (குறள் 196)

ஆஹா! பயனற்ற சொல் சொல்பவன் மக்களில் பதர் போன்றவனா? அவனை ஒதுக்கித் தள்ள வேண்டும். மனிதருள் பதரைச் சொல்லி விட்டாரே!

“ஐயனே! மக்களில் மக்களாக இல்லாதவர் யாரேனும் உண்டோ?”

“விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல்                       கற்றாரோடு ஏனை யவர்”   (குறள் 410

ஆஹா! எந்தக் கேள்விக்கும் வள்ளுவரிடம் இருக்கிறது பதில். இலங்கு நூல் கற்காதவன் மிருகமே!

முறையுடன் மக்களைக் காப்பவன் தலைவன். அவனே மக்களால் இறை எனப்படுவான்.

வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் தெய்வம்.

பிறருக்காக வாழ்பவனே உயிருடன் இருப்பவன். தனக்காக மட்டும் வாழ்பவன் இருந்தும் இறந்தவனே!

உலகத்தார் உண்டு என்பதை இல்லை என்பவன் பேய்!

பயனற்ற சொல் பேசுபவன் பதர்.

நல்ல நூல் கற்காதவன் மிருகம்!! மனிதருள் இத்தனை வகையா?!

இலங்கு நூல் என்கிறாரே! இலங்கு நூல் எது?

அவர் கையில் இருந்த ஒரு சிறிய சுவடிக் கட்டை மன்னன் நோக்க அனைவரும் அதை நோக்கினர்.

“ஐயனே! நாங்கள் அனைவருமே உயர் நிலைக்குச் செல்ல ஆவலுடன் உள்ளோம்! உங்கள் கையில் உள்ள நூலை எங்களுக்குத் தர முடியுமா? அதில் இன்னும் ஏராளமான வகைகளைப் பற்றியும் வாழ்வாங்கு வாழும் முறை பற்றியும் நாங்கள் அறிய முடியுமே!”

வள்ளுவர் புன்முறுவலுடன் திருக்குறளை மன்னனிடம் அளிக்க கூட்டம் ஆரவாரம் செய்தது.

“இதல்லவோ தெய்வச் சுவடி! நாம் அனைவரும் இதைக் கற்று அதன்படி வாழ்வோம். உயர்வோம்!” என்று சபத மொழி கூறினான் மன்னன்.

“நன்று, நன்று” என்றனர் நல்லோர்! வள்ளுவர் சிரித்தார். வான் சிரித்தது. இலேசான தூறல் வீச, பூமித் தாய் மனம் குளிர்ந்தாள்.

திருக்குறள் வாழ்க! தெய்வத் தமிழ்ப் புலவர் வாழ்க!!

**************

Name is the only Remedy!

Sant-Tukaram-1608---1650

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by London swaminathan

Date: 25 September 2015

Post No: 2188

Time uploaded in London :–  21-05

(Thanks  for the pictures) 

Tukaram was a great saint of Maharashtra. He lived in a place called Dehu. He was spending all his time in singing God’s name, talking about His glories and performing Kirtan in the company of devotees. At home, he was sitting in a corner engaged in chanting the name of the favourite God, Vitoba of Pandharpur.

One day, when he was absorbed in the chanting of Vitoba’s name “Vittal, Vittal”, one of his children took ill and was rolling on the gound with stomach ache. Tukaram’s wife was very much upset over the child’s condition and told Tukaram to go and fetch a physician. But Tukaram taking no notice of what his wife said, went on singing god’s name. Tukaram’s wife got wild over his indifference. But Tukaram kept quiet.

Soon after, the child vomited and all the indigestible stuff in its stomach was thrown out. The child immediately ceased groaning from stomach pain. It sat up and was perfectly cheerful. Then Tukaram seeing the recovery of the child went up to his wife and said “the child has now recovered from its pain by God’s grace. If I had called in a physician to treat it as suggested by you we would have to pay him his fees for the treatment. Will you kindly pay me the fees which you would have paid the physician so that I can use the amount for feeding the poor”. The wife turned away from him without giving him any reply.

Story told by Swami Ramdas of Anandashram at Knanhankadu in North Kerala.

இயேசு இறந்தது காஷ்மீரிலா?! -2

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

Compiled  by S NAGARAJAN

Date: 25 September 2015

Post No: 2187

Time uploaded in London :– 11-20 am

(Thanks  for the pictures) 

 

 

இயேசு மரணம் பற்றிய ஆய்வு

 

இயேசு இறந்தது காஷ்மீரிலா?! -2

.நாகராஜன்

இயேசுவின் மரணம் காஷ்மீரிலே!

மௌலானா ஜலாலுத்தீன் ஷம்ஸ் (J.D.Shams)  என்பவர் “Where did Jesus Die” என்ற ஆய்வுப் புத்தகத்தில் இயேசுவின் மறைவு குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார். இந்தப் புத்தகத்தை எஸ்.எஸ். ஹஸன் அபூபக்கர் என்பவர் தமிழில் ‘இயேசுவின் மரணம் காஷ்மீரிலே’ என்று மொழி பெயர்த்துள்ளார்,.(அக்டோபர் 1970  அஞ்சுமன் அஹ்மதியா, மேலப்பாளையம், திருநெல்வேலி-5, தமிழ்நாடு வெளியீடு, 215 பக்கங்கள்)

இந்த நூலில் லண்டனிலிருந்து வெளி வரும் சைகிக் நியூஸ் தனது ஏப்ரல் 20, 1946 தேதியிட்ட இதழில் இயேசுவின் கல்லறை காஷ்மீரில் ஶ்ரீநகரில் .இருப்பதாக நம்பப்படும் ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டதோடு கல்லறையின் போட்டோவையும் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பிடப்படுகிறது.

அஹ்மதிய்யா இயக்கத்தவர் இயேசுவின் வாழ்க்கையில் பெரிதும் ஆர்வம் கொண்டு இது சம்பந்தமான பல புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.’The Tomb of Jesus என்ற 55 பக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு குறு நூல் ஜனவரி 2010  வெளியீடாக சூஃபி முதியூர் ரஹ்மான பெங்காளி (Sufi Mutiur Rahman Bengalee) என்பவரால் எழுதப்பட்டு 2013ஆம் ஆண்டு (பெங்களூரில்) நடந்த புத்தக கண்காட்சியில்  இலவசமாகத் தரப்பட்டது.

இந்த நூலிலும் ஏராளமான விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

போட்டோக்களைக் காட்டும் ஒரு தளம்

சரி, கல்லறையின் போட்டோ மற்றும் இதர விவரங்களை இணையதளத்தில் படிக்க முடியுமா என்று கேட்டாலோ ஏராளமான தளங்கள் விவரங்களைத் தருகின்றன.

குறிப்பிடத் தகுந்த ஒரு தளத்தை மட்டும் இங்கு குறிப்பிடுகிறோம்.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/147283ca00435afd

இந்த தளத்தில் ‘Jesus In India’ என்ற தலைப்பில் வந்துள்ள ஆய்வுக் கட்டுரை அனைத்து விவரங்களையும் சுருக்கமாகத் தருவதோடு கல்லறையின் போட்டோக்களையும் தருகிறது.

கருத்துக்களின் சுருக்கம்

இப்படி ஏராளமாகக் கிடைக்கும் தகவல்களைச் சுருக்கினால் வரும் விஷயம் இது தான்:-

  • இயேசு காஷ்மீரில் வசித்தார். 80 வயது வரை வாழ்ந்தார்.
  • ஜெர்மானிய விஞ்ஞானிகள் இயேசுவின் மீது போர்த்தப்பட்டிருந்த சவப் போர்வையை விரிவாக எட்டு ஆண்டுகள் ஆராய்ந்தனர். ஆய்வு முடிவை அவர்கள் போப் அரசருக்குத் தெரிவித்தனர். அவர் மௌனமாகவே இருக்கிறார்.
  • இந்தச் சவப் போர்வை ஒரு வெள்ளிப் பேழையில் இருந்தது. இத்துணியை பிரான்ஸ் மக்கள் பிரான்ஸில் காட்சிப் பொருளாக்கிப் பெரும் பணத்தைப் பெற்றனர். 1898ஆம் ஆண்டில் இத்தாலிய அறிஞர் பயா (Pia) என்பவர் அதைப் போட்டோ பிடித்தார்.
  • 1931ஆம் ஆண்டில் அது மீண்டும் காட்சிப் பொருளாக வைக்கப்பட்டபோது கிசிப்பி என்ரிக் (Guisepe Enric) என்பவர் திருச்சபையின் முக்கியமான பிரமுகர் ஒருவர் முன்னிலையில் 6000, 20000 வோல்ட்டுகள் ஒளிதரும் மின்சார சிம்னிகளின் உதவியோடு அத்துணியை ஒரு புகைப்படம் பிடித்தார்.இந்தத் துணி இரத்தத்தை உறிஞ்சி இருக்கும் அடையாளங்களைத் தருகின்றன. ஆகவே இதன் அடிப்படையில் பெறப்படும் உண்மை சிலுவையில் இயேசு உயிரோடு இருந்திருக்கிறார். அவர் கீழே சிலுவையிலிருந்து கீழே இறக்கப்பட்ட போதும் உயிருடனேயே இருந்திருக்கிறார் என்பது தான்.
  • ரஷிய ஆராய்ச்சியாளரான நோடோவிச் இந்தியாவில் புத்த மடாலயம் ஒன்றில் பழைய புத்தக பிரதி ஒன்றைப் பார்த்தார். அதில் இயேசு இந்தியாவில் ஒர்சிஸ் (orsis ஒரிஸா) மாநிலத்தில் ஜக்கர்நாத்திற்கு (ஜகன்னாதர்) சென்றார். பிரம்மாவைத் துதிக்கும் வெள்ளைப் பூசாரிகள் அவருக்கு வேதங்களை வாசித்து விளங்கிக் கொள்வதற்கும் பிரார்த்தனை மூலம் நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்கும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள்.

  • சிலுவையிலிருந்து மீண்ட பின்னர் – அதாவது “உயிர்த்தெழுந்த” பின்னர் அவர் காஷ்மீரை வந்தடைந்தார். அவரது இறப்பிற்குப் பின்னர் அவர் செய்யத் நாஸிருத்தீன் அவர்களுடைய கல்லறைக்கு அடுத்த கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்.
  • இந்திய அரசாங்கம் “The Roza Bal Shrine of Srinagar” என்ற டாகுமெண்டரியை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் யுஸா ஆஸஃப் – அதாவது – இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்தியாவிற்கு வந்த பின்னர் இயேசு பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் வழியே சென்று பூரி ஜகன்னாத், ராஜ்கிரஹம், இமாயலப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் வசித்தார். இந்த டாகுமெண்டரி அராபிய, பாரசீக, சம்ஸ்கிருத நூல்கள் இதை உறுதிப்படுத்துவதாகக் கூறுகிறது.
  • இந்த ‘ரோஜா பால் கொள்கையின்’ படி காஷ்மீரில் வாழ்ந்த இயேசு மணமுடித்துக் கொண்டார். பல குழந்தைகளைப் பெற்றார். இங்குள்ள காஷ்மீரிகளில் பலர் தாங்கள் இஸ்ரேலின் 10 பூர்வீக குடிகளின் வழித் தோன்றல்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கின்றனர்.
  • இந்த டாகுமெண்டரியை எழுதி இயக்கியவர் யஷேந்த்ர ப்ரஸாத். அவர், ஒரு பேட்டியில், “இயேசு காஷ்மீரில் இருந்தது பற்றிய பிரச்சினையில் இந்திய அரசு நடுநிலைமை வகிக்கிறது. இந்தப் பிரச்சினையில் எந்த வித அசம்பாவிதமும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பது இந்திய அரசின் கொள்கை. தனிப்பட்ட முறையில் எனது விருப்பம் இந்திய அரசு நவீன மரபணு சோதனைகளை கல்லறையில் கையாள வேண்டும் என்பது தான். ஆனால் சூழ்நிலை இதற்கு ஒத்து வரவேண்டும். பல சக்திகள் இதை விரும்பவில்லை.” என்றார்.
  • பல கிறிஸ்தவ ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள், “இத்தகைய கூற்றிற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதால் விஞ்ஞான முறையிலான சோதனை தேவையற்றது” என்று கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.

அழியாது புகழ்

ஆக இயேசுவின் மரணம் காஷ்மீரில் தான் என்ற ஆய்வு ஒரு புறம் தீவிரமான கருத்துக்களை முன் வைக்க அதை அதிகாரபூர்வமான கிறிஸ்துவின் தலைமை இடம் ஏற்கவில்லை.

இந்த ஒரு ஆராய்ச்சியால் இயேசுவின் போதனைகள் சிறிதளவும் கீர்த்தியில் குறைவு படப் போவதில்லை. இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட உலக மக்கள் அவர் காஷ்மீரில் இறந்தார் என்பதை ஏற்றாலும் அவர் புகழ் அணுவளவேனும் மாசுபடப் போவதில்லை.

ஆனால் அவரது சத்தியமான போதனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ‘உயிர்த்தெழுதல்’ போன்ற சம்பவங்களைக் கூறி வரும் தேவாலயத் தலைமைக்கு ஒருவேளை இதனால் சங்கடங்கள் நேரிடலாம். ஆகவே அவர்கள் இதை ஒருபுறமாக ஒதுக்கித் தள்ளுவதில் ஆச்சரியமும் இல்லை.

என்றாலும் தகவல் புரட்சியுடன் கூடிய மரபணு சோதனை யுகத்தில் மக்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டுவது இயல்பே!

நாளைய உலகில் என்னென்ன சோதனைகள் தோன்றுமோ, அதில் என்னென்ன முடிவுகள் வெளி வருமோ, யார் அறிவார்?!

இயேசு காப்பார் – எப்போதும்! இது கிறிஸ்தவர்களின் உள்ளார்ந்த நம்பிக்கை!!

நன்றி: இக்கட்டுரையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பல்வேறு நூல் ஆசிரியர்கள், வெளியீட்டாளர்கள், படங்கள், இணைய தளங்களுக்கு இந்த ஆய்வாளரின் நன்றிகள்.

**************                                                                   இயசுவின் மரணம் பற்றிய இந்த ஆய்வு முற்றும்

வாழ்க வடுவூர் அய்யங்கார்!

IMG_5797

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by London swaminathan

Date: 25 September 2015

Post No: 2186

Time uploaded in London :–  10-36 am

(Thanks  for the pictures) 

வடுவூர் துரைசாமி அய்யங்கார் நாற்பதுக்கும் மேலான தமிழ் நாவல்களை எழுதினார். 1880 ஆம் பிறந்த அவர் 1942 ல் இறந்தார். தஞ்சை மாவட்டம் வடுவூரைச் சேர்ந்தவர். அவருடைய புத்தகங்களை தமிழக அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கிவிட்டதால் யாரும் வெளியிடலாம். அவரைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெறும் அளவுக்கு தமிழ் வளர்ச்சிக்கு, குறிப்பாக நாவல் வளர்ச்சிக்கு, உதவியுள்ளார். இன்று அவரது படைப்புகள் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுவிட்ட போதிலும், மேலும் பல திரைப்படம் ஆக்கப்பட்டுவிட்ட போதிலும் அவரது காலத்தில் இப்புத்தகங்கள் எப்படி வெளியாயினவோ அந்த ஒரிஜினல் வடிவத்தில் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் உள்ளன. எதிர்கால ஆய்வாளருக்காக இதோ சில மாதிரிகள்:

IMG_5796 (2)

IMG_5804 (2) - Copy

IMG_5798 (2) - Copy

IMG_5888 (2)

IMG_5805 IMG_5806 (2) IMG_5811 (2) IMG_5812 (2) IMG_5814 IMG_5815 (2) IMG_5816 (2) IMG_5817 IMG_5819 (2) IMG_5820 (2) IMG_5821 (2) IMG_5822 (2) IMG_5823 (2)

IMG_5887

IMG_7410

Image Worship in the Vedas: Sringeri Acharya

ganesh kutty

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by London swaminathan

Date: 24 September 2015

Post No: 2185

Time uploaded in London :–  20-52

(Thanks  for the pictures) 

His Holiness Sachidananda Siva Abhinava Narasimha Bharati Svaminah of Sringeri Mutt (33rd Head of Sringeri Shankara Mutt) said in one of his lectures:

As long as God remains but a notional hypothesis, it is impossible for our gross to have any contact with Him, much more to surrender ourselves to Him He has to be conceived of as manifesting Himself through forms which are gross enough to be comprehended by us. That conception of Godhead is not a mere abstraction for, by reason of His omnipresence, there is really no form which is not permeated by Him. He can therefore be contacted through any form in the universe. Though this proposition is theoretically perfect and true, when our capacity for such contact is taken into account, it is only some form that help us to have such contact and what those forms are prescribed by the Sastras (scriptures). The grossest of such forms but a very necessary step towards establishing contact with subtler forms is the image of God. It is sheer ignorance to decry the value of image worship.

It is sometimes urged that, in the Samhita portion of the Vedas, there is no warrant for image worship. The several Gods like Agni, Indra and Varuna sre described there with hands and feet, as holding several weapons and as doing several exploits. How can this be possible if they have no forms?

Assuming that the Samhitas do not mention image worship is it not enough if the Brahmana portions mention it? If the Penal Code makes no mention of the law of succession, does the latter lose its validity? As the Vedas comprehend both the Samhitas and the Brahmanas, it is illogical to expect that every portion should mention all that the Vedas intend to say.

It is thought by some that in image worship God the omnipresent is sought to be confined within the dimensions of the image. On the other hand, it is quite illogical to say that the omnipresent God is not in the image. Nobody who engages himself in image worship ever commits the mistake of limiting God to that image. He knows clearly that the image is resorted to for the purpose of establishing contact with the intangible universal godhead who can manifest Himself in any form.

dubai muslim deeparadhana

Nobody who wants to write is immediately able to write small letters and in a neat hand. He has to begin the practice of writing big letters on sand or on rough sheets till he gets some proficiency. Similarly, the aspirant who wants to contemplate on god has to begin by concentrating his mind on a gross visible image of God.

It is meaningless to say that we are in anyway decrying God by worshipping Him in a limited concrete image are we decrying the ruler of the land if we show respect to a picture of his> the ruler will really be pleased to know that even his picture is worshipped. He does not commit the mistaking of thinking that the picture is being worshipped in preference to himself nor is the worshipper foolish enough to think that the picture as such is his ruler

garauda, alakar koil

FOLLOWING IS FROM MY OLD POST:–

WHY DID VYASA WRITE SO MANY PURANAS?

Post No. 725 dated 28th November 2013

“As the tastes and inclinations of people are infinite in their variety, it cannot be said that a single uniform form of God will appeal to all as worthy object of worship. Our system therefore prescribes innumerable forms from which any aspirant may choose that which most appeals to him, as the result of his pre -natal leanings and training.

“This explains why saint Vyasa has written so many Puranas in each of which he has extolled a particular form and described it as the highest. Do we not see that a hospitable host who invites a large number of friends for dinner does not content himself with preparing a particular tasty dish to be relished by all of them but has several dishes prepared so that each guest may select what is most palatable to him and partake of it more than from other dishes? The host will really be inhospitable if he wants all his guests to take only the single dish which he chooses to prepare.  The guests who are not able to relish it will have to return disappointed and hungry. It is to avoid such a contingency that several forms are prescribed for God.

“As the satisfaction of the guests is the prime motive of the host in having a variety of dishes, the variety in the forms of God is intended only to help every aspirant  towards the feet of God.

“If we take children to a sweat meat shop and ask them to select what they want , a child may prefer to have a ring shaped sweat meat, another a rod like one , another in the form of a peacock, another in the form of a chair, and so on. We know all these are made up of sugar and it is not material to us what form each child chooses. We know also that, once the children put the sweat meats in to their mouths and begin to taste them, the particular forms will easily dissolve themselves leaving only the taste of sugar and that this taste will be common to all the children though the forms through which they obtain it are quite different from one another.

ganesh drawing

“Similarly our religion recognises that forms of God are necessary and that the forms lose their significance when the Godhead in them begins to be realised.

It is only by constant practice of worshipping the formful God that one attains competence to contemplate on God who transcends all forms”.

From the book ‘Golden Sayings’,1969 publication by Sri Jnanananda Grantha Prakasana Samiti, Thenkarai, Madurai District.

இயேசு இறந்தது காஷ்மீரிலா? -1

jesus 1

இயேசு மரணம் பற்றிய ஆய்வு

இயேசு இறந்தது காஷ்மீரிலா?! -1

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by S NAGARAJAN

Date: 24 September 2015

Post No: 2184

Time uploaded in London :– 8-07 am

(Thanks  for the pictures) 

 

.நாகராஜன்

jesus 2

பியர்ஸ் ஜெர்விஸ்: இயேசு இந்தியா வந்தார்

இயேசுவின் மறைவு குறித்துக் காலம் காலமாக ஏராளமான புத்தகங்கள் வெளியாகி வந்துள்ளன. வெளியாகி வருகின்றன.

இந்தப் புத்தகஙள் அனைத்துமே  ஏராளமான ஆதாரங்கள் பலவற்றைத் தருவதால் தான் இந்த விஷயம் குறித்து அனைவரும் ஆவலுடன் இன்று வரை படிக்கின்றனர்.

‘Naked They Pray’ என்ற புத்தகத்தை Pearce Gervis என்பவர் எழுதியுள்ளார். கங்கை நதிப் பகுதியில், கங்கையில் சுற்றி வர நீர் ஓட நடுவில் தீவு போன்ற ஒரு பகுதியில் ஏராளமான சாதுக்களைத் தான் கண்டதாகவும் அவர்களில் பலர் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு மேல் வாழ்ந்து வருவதாகவம், தான் சந்தித்த ஒருவர் பல நூறுஆண்டுகள் வயதானவர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

அவர் இயேசுவைப் பற்றித் தனது புத்தகத்தில் 72ஆம் பக்கத்தில் குறிப்பிடுவது  இது:-

“I know that there was a belief, now among many peoples, that Jesus Christ, between the age of twelve and twenty-nine was in India, his years there being recorded in Hindu and Buddhist Shastras as well as in certain Yoga manuscripts; that he went to Puri, to South India, and Banares to study the Vedas and Laws of Manu, to the Himalayas where it is said that he studied in the solitary places the different paths of liberation, the art of contemplation and meditated there until found the perfect realization of this oneness with GOD.”

இயேசு கிறிஸ்து இந்தியா வந்ததை இது போன்ற பல நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஆன்மீக பொக்கிஷங்களை இங்கிருந்து அவர் அள்ளிச் சென்றதும் தெளிவாகிறது.

பியர்ஸ் ஜெர்விஸ் மட்டுமல்ல, இன்னும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயேசுவின் இந்திய வருகை பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்!

jesus 3

 நிகோலய் நோடோவிச்சின் ஆய்வு

நிகோலய் நோடோவிச் (Nicolai Notovich)  என்ற ரஷியர் இந்திய இயல் பற்றி ஆராய்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். தன் ஆய்வுகளுக்காகப் பல முறை அவர் இந்தியா வந்துள்ளார். 1887ஆம் ஆண்டு அவர் இந்தியா வந்த போது ஜோஜி-லா (Zoji la pass) கணவாயில் புத்த மடாலயம் ஒன்றில் விருந்தாளியாகத் தங்கினார். அங்கிருந்த புத்த குரு ‘ஈசா’ வைப் பற்றிய பல விவரங்களைத் தந்தார். பைபிள் சொல்வதும் இந்து மதம் உபதேசிக்கும் கருத்துக்களும் ஒன்றாக இருப்பதைக் கண்ட அவர் ஈசா என்பது இயேசு என்பதை ஊகித்து மேற்கொண்டு ஆராயலானார்.

16 ஆண்டுகள் மேரியுடன் இயேசு கிறிஸ்து, துருக்கி, பாரசீகம், மேற்கு ஐரோப்பா, (ஒருவேளை இங்கிலாந்திலும் கூட), பயணப்பட்டு காஷ்மீருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு இடத்தை வந்தடைந்தார்.அங்கு மேரி மரணமடைந்தார். காஷ்மீரிலேயே வாழ்ந்த இயேசு மக்களுக்கு நல்வழி போதித்தார்; அங்கேயே மரணமடைந்தார்.

சிலுவையில் அறைந்த பிறகு உயிர் பிழைத்த இயேசு நிஸிபிஸ் அரசாங்க அழைப்பை ஏற்று நிஸிபிஸுக்கு வந்ததாக பாரசீக அறிஞரான எஃப் முகம்மது (F.Mohammed) தனது நூலான ஜமி-உத்-டுவாரிக் (Jami-ut-tuwarik) என்ற நூலில் தெரிவிக்கிறார். இந்த இடம் துருக்கியில் நுசேபின் (Nusaybin(( என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதே கருத்தை இமாம் அபு ஜஃபார் முகம்மத் என்பவர் தனது டஃப்ஸி- இபின் – இ – ஜமீர் –அட் – டுப்ரி (Tafsi-Ibn_i-Jamir-at-tubri) என்ற நூலில் வலியுறுத்துகிறார்.

இந்தக் கருத்துக்கள் சரிதானா என்பதைப் பலரும் ஆராயப் புறப்பட்டனர்.

jesus 4

ஜெர்மானியர் கெர்ஸ்டனின் நூல்

ஹோல்ஜெர் கெர்ஸ்டென் (Holger Kersten) என்பவர் ஒரு ஜெர்மானியர். இவர் ஜெர்மானிய மொழியில் ‘Jesus Lived in India’ என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார்.

இதில் முகம்மது மற்றும் அபு ஜஃபார் முகம்மத் ஆகிய இருவரின் கருத்துக்களும் சரியே என்று அவர் கூறுகிறார். துருக்கியிலும் பாரசீகத்திலும் கூறப்படும் ‘யுஸ் ஆஸப்‘ தான் இயேசு என்று கெர்ஸ்டன் தன் ஆய்வில் கண்டுபிடித்தார்.

மேலும், இயேசு காஷ்மீருக்கு வந்து பல காலம் வாழ்ந்து அங்கேயே மரணமடைந்தார் என்றும் கெர்ஸ்டன் கூறுகிறார்.

இப்படிப் பல ஆய்வாளர்கள் இயேசு காஷ்மீரில் இறந்தார் என்று கூறும் போது இயேசு இறந்த இடம் பற்றிய குறிப்பு ஏதாவது உள்ளதா என்ற சுவாரசியமான கேள்வி எழும்புகிறது.

இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறையையே கண்டு பிடித்து விட்டோம் என்றார் இன்னொரு ஆய்வாளர்.

இன்றும் அந்தக் கல்லறை இருக்கிறது. அது பற்றி இன்னொரு கட்டுரையில் காண்போம்.

*******************

Acharya’s Advice to an Angry Brahmin!

chanakya (2)

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Compiled  by London swaminathan

Date: 23 September 2015

Post No: 2183

Time uploaded in London :– 14-21

(Thanks  for the pictures) 

His Holiness Sringeri Shankaracharya Sri Sachidananda siva Abhinava Narasimha Bharati Svaminah (33rd Acharya) was staying in the bungalow of Sri P .N. Krishnamurti, the then Dewan of Mysore. He expressed to His Holiness his desire to give a rupee each to every Brahmana who came to his compound on a particular morning and requested Acharya to depute a competent person to carry it out.

(One rupee in today’s terms is equal to a Silver Coin)

His Holiness well pleased with his generous impulse asked a Sastri to attend to the proper distribution. Thereupon the Sastri entered upon the duty entrusted to him very early on that morning and went on distributing to thousands of Brahmins . Just about the noon the crowd was thinning and Sastri with aching legs and aching hands looked forward eagerly to the close and felt greatly relieved when there was none else in sight and turned about to enter the bungalow. Just then he heard someone call out Sir! Sir!. In his state of exhaustion, the Sastri naturally got vexed and shouted, “No, everything is over” and walked into the bungalow.

His holiness who was about three apartments off sent for the Sastri.

HH: I heard your voice louder than usual. Anything special?

Sastri: I have been standing at the gate from early morning distributing money and when I had finished doing so and turned back somebody called me and I waved him away.

HH: Did anybody approach you yesterday for money? You undertook to pay today and he came  when our host is so generously giving, wil we be carrying out his intention if we allow even one man to go away disappointed? The man is still at the gate. Go and pay him.

From the moment Satri was so patient that he never lost his temper.

angry-red-face-md

XXXXXXX

Even when there as an occasion to chide a servant, His Holiness never used any harsh words.  Once when he went to shrine in the Mutt, he found out the lamp in the sactum was burning feebly. Without mentioning anything about it, he asked the Archaka (priest) there to bring a lighted lamp and added, “I want to see if there is light near the deity.” The Archaka immediately ran up and made the lamp burn brighter.

Source : Golden Sayings, Thenkarai, 1924.